Page 1

Rafelbunyol

Festes 2016


Salutació del President Les festes duen als carrers de Rafelbunyol cada mes de setembre als veïns, veïnes i a tots els visitants per viure intensament tots els actes d’un programa on trobem, junt amb els de caràcter religiós, altres de caràcter popular i tradicional que formen part de la nostra cultura i de la nostra identitat com a poble. Les festes uneixen i agermanen, i també ens conviden a deixar a un costat els problemes diaris, a recuperar costums que vam heretar dels nostres majors, a assaborir cada instant i a escabussar-nos en un ambient excepcional que ens anima a mirar al futur amb optimisme. Les celebracions d’enguany faran de Rafelbunyol un gran lloc de trobada per moltes persones i deixaran en els veïns, les veïnes i en tota la gent que acudirà per viure en companyia d’ells aquestes jornades entranyables un record inoblidable. Juntament amb una afectuosa salutació, des d’aquesta tribuna vull fer arribar als amics i amigues de Rafelbunyol i a les persones que els visiten per compartir amb elles les festes de 2016 una forta abraçada i els meus millors desitjos per al futur. Ximo Puig i Ferrer President de la Generalitat 3


índex SALUTACIÓ DEL PRESIDENT p. 3 SALUDA DEL PRESIDENTE SALUTACIÓ DE L’ALCALDE p. 5 SALUDA DEL ALCALDE CALENDARI DE FESTES p. 6 CALENDARIO DE FIESTAS SALUTACIONS DELS PARTITS POLÍTICS p. 7-10 SALUDAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SALUTACIÓ PARROQUIAL p. 11 SALUDA PARROQUIAL LLISTAT D’ASSOCIACIONS DE RAFELBUNYOL LISTADO DE ASOCIACIONES DE RAFELBUNYOL

p. 12-13

PROGRAMACIÓ DE FESTES p. 15-26 PROGRAMACIÓN DE FIESTAS ESCOLES DE RAFELBUNYOL p. 27-30 ESCUELAS DE RAFELBUNYOL

FESTES POPULARS I PATRONALS 2016 Del 26/08/2016 al 06/09/2016 Edita: Excm. Ajuntament de Rafelbunyol. Direcció: Mar Gracia. Disseny i maquetació: Alberto Cerdán. Dipòsit Legal: V-2785-2009.

Impressió: Imprenta Puig S.L C/ Quadrat, 7 - 46138 RAFELBUNYOL Tel. 96 141 13 22 Fax: 96 141 14 88 imprentapuig@gmail.com www.imprentapuig.es


Salutació de l’Alcalde

Un any més, tornem a trobar-nos en aquestes dates tan assenyalades per a totes i tots les veïnes i veïns de Rafelbunyol, amb motiu de la celebració de les Festes Populars i Patronals. Unes festes plenes de tradició, la qual cosa les fa diferents ja que cada any les vivim amb renovat entusiasme i il•lusió. Unes festes, en les quals desitge estigueu en disposició de passar uns dies entranyables d’alegria i diversió en companyia d’amics, veïns i familiars.

Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para todas y todos las vecinas y vecinos de Rafelbunyol, con motivo de la celebración de las Fiestas Populares y Patronales. Unas fiestas llenas de tradición, lo que las hace diferentes ya que cada año las vivimos con renovado entusiasmo e ilusión. Unas fiestas, en las que deseo estéis en disposición de pasar unos días entrañables de alegría y diversión en compañía de amigos, vecinos y familiares.

Des de l’Ajuntament hem treballat per a elaborar una programació que siga capaç de connectar amb totes les sensibilitats del poble, unes festes pensades amb l’anhel d’aconseguir que estiguem tot el dia en el carrer, tant les persones de menys edat com les més grans.

Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para elaborar una programación que sea capaz de conectar con todas las sensibilidades del pueblo, unas fiestas pensadas con el anhelo de lograr que estemos todo el día en la calle, tanto las personas de menos edad como las más mayores.

Per això, vull animar-vos a que participeu de forma activa en els diferents actes programats al llarg d’aquests dies que passarem en comú convivència, compartint moments especials que es posaran en valor amb el pas del temps, per allò del record del que alegrement vivim i ens va fer passar tan bons moments. Per la qual cosa, no dubteu a traslladar la invitació a totes aquelles persones de les quals us agrada envoltar-vos, donat que viure les festes a Rafelbunyol és garantia de passar-ho bé.

Por ello, quiero animaros a que participéis de forma activa en los distintos actos programados a lo largo de estos días que pasaremos en común convivencia, compartiendo momentos especiales que se pondrán en valor con el paso del tiempo, por aquello del recuerdo de lo que alegremente vivimos y nos hizo pasar tan buenos momentos. Por lo que no dudéis en trasladar la invitación a todas aquellas personas de las que os gusta rodearos, pues vivir las fiestas en Rafelbunyol es garantía de pasarlo bien.

No vull deixar de destacar la gran labor desenvolupada per les associacions del municipi, així com per les Filles de Maria 2016, les Festeres de la Mare de Déu del Miracle, els Festers dels Sants de la Pedra i la Comissió del Centre 2016. Agrair també a totes les persones que col•laboren, des de tots els àmbits, per a fer que les nostres festes es troben a l’altura de les millors, treballant no només per aconseguir la màxima participació ciutadana sinó també per aconseguir que Rafelbunyol brille amb llum pròpia.

No quiero dejar de destacar la gran labor desarrollada por las asociaciones del municipio, así como por las Hijas de Maria 2016, las Festeras de la Mare de Déu del Miracle, los Festeros de los Santos de la Piedra y la Comisión del Centro 2016. Agradecer también a todas las personas que colaboran, desde todos los ámbitos, para hacer que nuestras fiestas se encuentren a la altura de las mejores, trabajando no sólo por conseguir la máxima participación ciudadana sino también por lograr que Rafelbunyol brille con luz propia.

Finalment, no em queda més que acomiadar-me de vosaltres, desitjar-vos que passeu unes bones festes, que les gaudiu i les visqueu amb la màxima intensitat.

Por último, no me queda más que despedirme de vosotros, desearos que paséis unas felices fiestas, que las disfrutéis y las viváis con la máxima intensidad.

Rebeu una cordial salutació i Bones festes!

Recibid un cordial saludo y ¡Felices Fiestas! 5


Calendari de Festes AGOST I SETEMBRE 2016

21/08

Diumenge

21:00/22:00

Partides de Truc, Parxís i Escacs

SETMANA ESPORTIVA: Infantil de 11:00 a 14:00 / Adults de 19:00 a 22:00 FILLES DE MARIA 2016

SETMANA DE TRUC, PARXÍS, PETANCA I ESCACS: Infantil 21:00 / Adults 22:00

22/08

Dilluns

23/08

Dimarts

24/08

Dimecres

25/08

Dijous

26/08

Divendres

27/08

07:30:

10:30

10:30/13:30 - 16:00/17:45

12:00

Despertà i Xaranga Parc infantil

Dissabte

Passacarrer

Setmana esportiva

18:00

Setmana esportiva

18:00

Setmana esportiva

18:00

Setmana esportiva

Diumenge

09:30

Passacarrer 11:00

Missa 12:30

Ofrena

Inauguració Núvols en l’Àtic

18:00 18:00

28/08

Cavalcada

14:00

Mascletà Pirotècnica

19:30

Correbars (AFER)

18:30

Passacarrer 20:00 21:00/22:00

Partides de Truc, Parxís i Escacs

21:00/22:00

Partides de Truc, Parxís i Escacs

21:00/22:00

Partides de Truc, Parxís i Escacs

21:00/22:00

Partides de Truc, Parxís i Escacs

00:00

“Xupinazo” i Albades

Processó i Mascletà Nocturna

00:00

Macrodiscomòbil

00:00

Orquestra “Montecarlo”

DIA DE LA PILOTA DIA DE LA GENT GRAN

29/08 11:30

Dilluns

Panets Residència 12:00

Passacarrer i Missa 14:00

Dinar de Fraternitat

NIT DE PAELLES

30/08

Dimarts

11:30

Holi Party (majors de 16 anys)

18:30

Actuació Orquestra 19:00

Gimcana (AFER)

20:00

Paelles

Dilluns

Dijous

2/09

Divendres

Dissabte

Volteig de campanes 17:45

Passacarrer Farolet 22:30

Playbacks 00:30

Concurs DJ’s

18:00

Partida Juvenil 19:00:

19:00

Photocall i batukada

Partida Professional

17:00

Entrada de caixons

Processó

00:30

23:30

Bous al carrer

22:00

Sopar Popular 00:00

Concerts Funkiwi’s i Octava Polar 02:00

Xaranga i Discomòbil

23:00:

Nit de disfresses 06:00

Cinema Concert

Embolà

Xocolata i Xaranga BOUS CENTRE

7/09

Dimecres

8/09

Dijous

9/09

Divendres

10/09

Dissabte

Despertà 12:00

Missa

Ofrena

18:00

Bous al carrer

18:30

Volteig de campanes 19:00

Processó i Focs Artificials 23:00

Nit d’Albades

20:00

18:00

18:00

20:00

Diumenge

Missa

Passacarrer

Missa

4/09 11:00

Concurs de truites

07:30 08:00:

DIA AJUNTAMENT

Partida Amateurs

21:00

Dimarts

3/09

10:00

MARE DE DÉU

6/09

BOUS CENTRE

12:00

Premis Truc i Parxís

Discomòbil

5/09

Parc Infantil

19:30

02:30

1/09

NIT DE DISFRESSES

Partides Escola Pilota

11:00

Taller Farolet (AFER)

Discomòbil

SOPAR POPULAR 09:00-12:00

18:00-20:00

00:00-02:30

SANTS DE LA PEDRA

Dimecres

Animació Infantil

Nit d’Òpera i Sarsuela Nit del Rock

31/08

18:00

22:30

00:30

DIA DEL XIQUET/A

20:00

Processó 23:30

00:00:

Castell de Focs Artificials

Embolà

00:00

Music Hall

6

11/09

Diumenge


Salutació

Partit Socialista de Rafelbunyol Veïns i veïnes, des del Grup Municipal Socialista de Rafelbunyol es dirigim a totes i tots vosaltres en les que esperem siguen unes molt agradables i participatives festes locals i patronals.

Vecinos y vecinas, desde el Grupo Municipal Socialista de Rafelbunyol nos dirigimos a todas y todos vosotros en las que esperamos sean unas muy agradables y participativas fiestas locales y patronales.

Estem segures i segurs que aquestes festivitats, que començaran en uns pocs dies, faran que Rafelbunyol vibre durant dues setmanes com a poble entusiasmat amb la seua celebració.

Estamos seguras y seguros de que estas festividades, que darán comienzo en pocos días, harán que Rafelbunyol vibre durante dos semanas como pueblo entusiasmado con su celebración.

Igual d’entusiasmats que estem els Socialistes al cap davant de l’Ajuntament de Rafelbunyol, perquè la il•lusió dipositada per cadascú de nosaltres com a regidores i regidors reverteix en una gestió on les persones són el centre de les nostres polítiques.

Igual de entusiasmados que estamos los Socialistas al frente del Ayuntamiento de Rafelbunyol, porque la ilusión depositada por cada uno de nosotros como concejalas y concejales revierte en una gestión donde las personas son el centro de nuestras políticas.

No podem estar més satisfets de la gestió realitzada durant aquest primer any d’un govern encapçalat per un Alcalde socialista i amb quatre regidories des de les que s’ha donat impuls a les polítiques socials, s’està fent un esforç per treballar amb els joves i per a que tots els xiquets i xiquetes estudien en igualtat d’oportunitats, per fer que la cultura estiga present al llarg de tot l’any i com una eina per abordar altres àrees com la igualtat, la violència de gènere o les necessitats de les persones adolescents. Uns regidors i regidores que estan amb cada persona del veïnat, amb el teixit associatiu; que estem per les coses més immediates i quotidianes dels serveis municipals, però també mirant a llargues i treballant amb els ens supramunicipals per dinamitzar els sectors econòmics i promoure la creació d’ocupació.

No podemos estar más satisfechos de la gestión realizada durante este primer año por un gobierno liderado por un Alcalde socialista y con cuatro concejalías desde las que se ha dado impulso a las políticas sociales, se está haciendo un esfuerzo por trabajar con los jóvenes; para que todos los niños y niñas estudien en igualdad de oportunidades, por hacer que la cultura esté presente a lo largo de todo el año y como una herramienta para abordar otras áreas como la igualdad, la violencia de género o las necesidades de las personas adolescentes. Unos concejales y concejalas que están con cada persona del vecindario, con el tejido asociativo; que estamos para las cosas más inmediatas y cotidianas de los servicios municipales, pero también mirando a largas y trabajando con los entes supramunicipales para dinamizar los sectores económicos y promover la creación de ocupación.

El nostre objectiu és millorar Rafelbunyol, aconseguir que totes les persones se senten orgulloses de viure a i ser de Rafelbunyol, per això, ens acomiadem desitjant-vos que disfruteu del nostre poble, que disfruteu de les millors festes que existeixen!

Nuestro objetivo es mejorar Rafelbunyol, conseguir que todas las personas se sientan orgullosas de vivir en y ser de Rafelbunyol, por eso, nos despedimos deseándoos que disfrutéis de nuestro pueblo, que disfrutéis de las mejores fiestas que existen! 7


Salutació

Partit Popular

Els representants de Populars Rafelbunyol, volem desitjar a tota la població unes BONES FESTES POPULARS I PATRONALS 2016

Los representantes de Populars Rafelbunyol, queremos desear a toda la población unas FELICES FIESTAS POPULARES Y PATRONALES 2016

És un honor per a nosaltres, poder dir que començarem esta legislatura en el 2015 amb 1.193 vots. Ara, poc més d’un any després, són 1.777 veïns/es els qui han dipositat la seua confiança en el PP. Gràcies.

Es un honor para nosotros, poder decir que empezamos esta legislatura en 2015 con 1.193 votos. Ahora, poco más de un año después, son 1.777 vecinos/as quienes han depositado su confianza en el PP. Gracias.

Gràcies per estar, per confiar en la unió, per oferir-mos l’oportunitat de creure en nosaltres, en el nostre projecte i en les nostres persones per defensar el benestar i el creixement de Rafelbunyol.

Gracias por estar ahí, por confiar en la unión, por ofrecernos la oportunidad de creer en nosotros, en nuestro proyecto y en nuestras personas para defender el bienestar y el crecimiento de Rafelbunyol.

Nosaltres des de l’oposició estem construint un nou PP en què, ja no hi ha volta enrere. Treballem, defensem i vetllem pel benestar de Rafelbunyol. Junts, amb molta feina i el vostre suport aconseguirem grans metes. Estem convençuts.

Nosotros, desde la oposición, estamos construyendo un nuevo PP en el que ya no hay vuelta atrás. Trabajamos, defendemos y velamos por el bienestar de Rafelbunyol. Juntos, con mucho trabajo y con vuestro apoyo alcanzaremos grandes metas. Estamos convencidos.

Si tens alguna proposta, si necessites el nostre suport en qualsevol moment, si vols aportar el teu “granet”, si desitges formar part del nostre projecte...T’ESCOLTEM! De persona a persona: veupopular.rafel@gmail.com

Si tienes alguna propuesta, si necesitas nuestro apoyo en cualquier momento, si quieres aportar tu “granito”, si deseas formar parte de nuestro proyecto…¡TE ESCUCHAMOS! De persona a persona: veupopular.rafel@gmail.com

Desitgem que, pugau disfrutar de les festes que des de les diferents agrupacions, associacions, festeres, festers i des de l’ajuntament s’ofereixen tenint present: la tolerància, l’educació, i el respecte davant els diferents actes que es van a dur a terme en estos dies.

Deseamos que, podáis disfrutar de las fiestas que desde las diferentes agrupaciones, asociaciones, festeras, festeros y desde el ayuntamiento se ofertan teniendo presente: la tolerancia, la educación, y el respeto ante los diferentes actos que se van a llevar a cabo en estos días.

8


Salutació

Compromís Estimades veïnes i veïns de Rafelbunyol: Com ja és tradició tenim el plaer d’adreçar-nos a totes i tots vosaltres per felicitar-vos les festes i oferir-vos informació important sobre l’activitat política municipal. Gràcies a la confiança dipositada, el grup municipal de Compromís per Rafelbunyol (Enric Carbonell, Amparo Piquer i Mario Carrera) hem treballat de valent, i bona mostra d’això són les mocions presentades en els plenaris durant l’últim any. Podem destacar-ne algunes, com les següents: Ordenança de Transparència i Bon Govern, Adhesió al Pla Xarxa Llibres, Potenciar l’Oficina d’Ús i Promoció del Valencià, Ampliació de les instal·lacions i plantilla del Centre de Salut, Renegociació del deute bancari de l’Ajuntament, Impostos a la carta, Adhesió al Pacte d’Alcaldes per a la reducció del CO2, Debat anual sobre l’estat de Rafelbunyol... Volem aprofitar per a agrair novament el gran suport rebut per les nostres candidatures en les dues convocatòries d’Eleccions Generals, ens hem consolidat com l’opció principal de l’esquerra, el valencianisme i de les noves formes de fer política.

Tornant a Rafelbunyol volem informar-vos breument sobre els pressupostos municipals de 2016 aprovats recentment (29/06/2016) amb un retard gens desitjable. Són uns pressupostos de fregir i menjar, quasi una fotocòpia dels anteriors, on es prenen una sèrie de decisions: incrementar en un 30% la partida destinada per a pagar als polítics, incrementar en un 12% la plantilla de personal, eliminar la partida destinada a l’atur de llarga durada (-50.000 €), ocultació de part dels recursos destinats a les inversions, xicotet increment de la partida d’emergències socials (20.000 €)... A proposta de COMPROMÍS s’ha inclòs una partida per a l’adquisició de quatre desfibradors. Aquests són un pressupostos continuistes, tècnicament impecables, amb els quals es fa allò que es pot, però no allò que es va prometre en la campanya electoral. Són uns pressupostos que no defineixen si estem davant d’un govern d’esquerres, de centre o tan sols del govern de l’oportunisme; els pressupostos no ho aclareixen, però està clar que a Rafelbunyol NO HI HA UN GOVERN D’ESQUERRES. Per a finalitzar, ens acomiadem de totes i tots recordant que estem sempre a la vostra disposició i desitjant-vos molt bones festes! 9


Salutació

Independents de Rafelbunyol Benvolguts veïns/es de Rafelbunyol

Queridos vecinos/as de Rafelbunyol

S’acosten de nou nostres tradicionals festes, dies d’alegria i diversió, encara que també de recolliment i religiositat amb tots els actes en honor als nostres patrons Sants de la Pedra i Verge del Miracle, patrona Canònica de Rafelbunyol. Unes festivitats que són la millor ocasió per a la convivència i solidaritat de tots.

Se acercan de nuevo nuestras tradicionales fiestas, días de alegría y diversión, aunque también de recogimiento y religiosidad con todos los actos en honor a nuestros patrones Santos de la Piedra y Virgen del Milagro, patrona Canónica de Rafelbunyol. Unas festividades que son la mejor ocasión para la convivencia y solidaridad de todos.

Durant aquesta legislatura, el compromís adquirit per IdRa amb tota els veïns que havien confiat en nosaltres ha sigut sempre ferm, tant amb el treball i il·lusió per a donar un nou rumb cap a la prosperitat d’aquest Ajuntament, com també en el respecte, i cura de les nostres tradicions cultura, i història.

Durante esta legislatura, el compromiso adquirido por IdRa con toda los vecinos que habían confiado en nosotros ha sido siempre firme, tanto con el trabajo e ilusión para dar un nuevo rumbo hacia la prosperidad de este Ayuntamiento, como también en el respeto, y cuidado de nuestras tradiciones cultura, e historia.

Com coneixeran hem hagut de trencar el nostre pacte de govern, a causa del diferent posicionament que hem mantingut amb el Partit Socialista, per a la cerca de solucions que pogueren donar compliment a l’aplicació de la Llei de Memòria Històrica a Rafelbunyol. Unes solucions de consens que des de la nostra formació enteníem que eren apropiades, i en què tots guanyaven i alhora tots perdien, però que no han volgut ser acceptades. Les nostres festes populars i patronals formen part de les nostres arrels, on la calidesa i participació dels veïns ens fa estar orgullosos de poder participar d’elles. Unes festivitats on el respecte a tots els actes que la formen ha de ser sempre fonamental per a aquest Ajuntament.

Como conocerán hemos tenido que romper nuestro pacto de gobierno, debido al diferente posicionamiento que hemos mantenido con el Partido Socialista, para la búsqueda de soluciones que pudieran dar cumplimiento a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica en Rafelbunyol. Unas soluciones de consenso que desde nuestra formación entendíamos que eran apropiadas, y en que todos ganaban y a la vez todos perdían, pero que no han querido ser aceptadas. Nuestras fiestas populares y patronales forman parte de nuestras raíces, donde la calidez y participación de los vecinos nos hace estar orgullosos de poder participar de ellas. Unas festividades en donde el respeto a todos los actos que la forman debe ser siempre fundamental para este Ayuntamiento.

Un record molt especial per a les famílies que per qualsevol motiu l’estiguen passant malament, desitjant-los el millor, i l’esperança que el futur que comença demà puga solucionar els problemes d’hui. També especial salutació per a aquelles persones, que per diferents motius no puguen compartir aquestes festes amb nosaltres i sobretot, per a les persones malaltes i les persones majors. El meu màxim suport i solidaritat a les diferents penyes i agrupació de bous de la localitat. Uns festejos la cultura dels quals i tradició estan sent atacades injustament en les xarxes socials i certs sectors polítics.

Un recuerdo muy especial para las familias que por cualquier motivo lo estén pasando mal, deseándoles lo mejor, y la esperanza de que el futuro que empieza mañana pueda solucionar los problemas de hoy. También especial saludo para aquellas personas, que por diferentes motivos no puedan compartir estas fiestas con nosotros y sobre todo, para las personas enfermas y las personas mayores. Mi máximo apoyo y solidaridad a las diferentes peñas y agrupación de toros de la localidad. Unos festejos cuya cultura y tradición están siendo atacadas injustamente en las redes sociales y ciertos sectores políticos.

Li desitge a cadascun dels veïns/es d’aquesta localitat, que gaudisquen d’aquestes festes, aparcant ideologies, i gaudint al màxim de tots els actes que la formen. Aprofiten també per a gaudir dels tradicionals menjars en família. Una any més, recomane la participació en l’entranyable ofrena de flors a la nostra Patrona Canònica Verge del Miracle.

Le deseo a cada uno de los vecinos/as de esta localidad, que disfruten de estas fiestas, aparcando ideologías, y gozando al máximo de todos los actos que la forman. Aprovechen también para disfrutar de las tradicionales comidas en familia. Una año más, recomiendo la participación en la entrañable ofrenda de flores a nuestra Patrona Canónica Virgen del Milagro.

Des d’Independents de Rafelbunyol reben una cordial salutació i Bones Festes.

Desde Independientes de Rafelbunyol reciban un cordial saludo y Felices Fiestas. 10


Salutació

Parroquial

Benvolguts feligresos, feligreses i veïnat de Rafelbunyol, Bones Festes!

Queridos feligreses, feligresas y habitantes Rafelbunyol ¡Felices Fiestas!

Aprofite per a desitjar-vos uns dies de convivència més intensa i fraternitat més sentida, enguany que es compleixen 75 anys de la benedicció de la imatge de  Nostra Sra. de l’Assumpció i 100 anys de la creació del ‘’Sindicat ‘’ (l’actual Casa de la Cultura) fundat pel sacerdot, fill del Rafelbunyol, D. Juan Bautista Fenollosa Alcaina, màrtir de Jesucrist. Enguany comptem amb clavaris per a totes les festes, als quals agraïm el seu treball i als quals desitgem el millor, en uns dies tan especials.

Aprovecho para desearos unos días de convivencia más intensa y fraternidad más sentida, en este que se cumplen 75 años de la bendición de la imagen de Ntra. Sra. de la Asunción y 100 años de la creación del ``Sindicat´´ (la actual Casa de la Cultura) fundado por el sacerdote, hijo de Rafelbunyol, D. Juan Bautista Fenollosa Alcaina, mártir de Jesucristo. Este año contamos con clavarios para todas las fiestas, a los que agradecemos su trabajo y a los que deseamos lo mejor, en unos días tan especiales.

Començarem amb les Filles de María, que les iniciaran a la fi d’agost, i porten participant en les vigílies de joves amb el nostre Arquebisbe en la Basílica dels Desemparats durant tot l’any. Qué important és que traguem, també en Festes, temps per a Déu, temps d’oració! Aprofite per a convidar a tots i totes, especialment a les que han celebrat aquesta festa o la celebraran, a inscriure’s en la nova Confraria de la  ‘’Puríssima”, que està constituint-se.

Comenzaremos con las hijas de María, que las iniciarán a finales de agosto, y llevan participando en las vigilias de jóvenes con nuestro Arzobispo en la Basílica de los Desamparados durante todo el año. ¡Qué importante es que saquemos, también en Fiestas, tiempo para Dios, tiempo de Oración! Aprovecho para invitar a todos y todas, especialmente a las que han celebrado esta fiesta o la celebrarán, a inscribirse en la nueva Cofradía de ``La Purísima´´, que está constituyéndose.

Seguiran els Sants de la Pedra, Abdó i Senén, que comptaran amb els cantors de l’Aurora, que a més d’amenitzar amb els seus cants algunes matinades, també estan participant en les trobades nacionals, que té lloc a Navarra, i enguany acompanyen als nostres Sants Patrons. Qui canta resa dues vegades... Que bé sentir-se en comunió amb tants cristians i cristianes mitjançant el cant!

Seguirán los Santos de la Piedra, Abdón y Senén, que contarán con los cantores de la Aurora, que además de amenizar con sus cantos algunas madrugadas, también están participando en los encuentros nacionales , que tiene lugar en Navarra, y este año acompañan a nuestros Santos Patronos. Quién canta reza dos veces… ¡Qué bueno sentirse en comunión con tantos cristianos y cristianas a través del canto!

I tancaran les clavaries de la ‘’Mare de Déu del Miracle’’, que acceptant la invitació de la Confraria de la nostra Patrona, amb la qual col·laboren, estan treballant perquè puguem gaudir de la devoció a la ‘’Mare de Déu’’, a la qual hem d’acudir diàriament amb les nostres súpliques, accions de gràcies... sempre amb sentiment filial i confiat. Informar-vos que gràcies a la Confraria prompte començaran els treballs de restauració del cambril  de la Patrona. Que bon regal dels fills a la Mare!

Y cerrarán las clavarias de la ``Madre de Déu del Miracle´´ que aceptando la invitación de la Cofradía de nuestra Patrona, con la que colaboran, están trabajando para que podamos disfrutar de la devoción a la ``Mare de Déu´´, a la que debemos acudir a diario con nuestras súplicas, acciones de gracias… siempre con sentimiento filial y confiado. Informaros que gracias a la Cofradía pronto comenzarán los trabajos de restauración del camarín de la Patrona. ¡Qué buen regalo de los hijos de la Madre!

‘’Mantingueu la caritat fraterna. No oblideu l’hospitalitat, gràcies a la qual alguns, sense saber-ho, van allotjar a àngels’’ (Hebreus 11, 1-2), amb aquestes paraules de l’Escriptura Santa us desitge unes bones festes.

``Mantened la caridad fraterna. No olvidéis la hospitalidad, gracias a la cual algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles´´ (Hebreos 11, 1-2), con estas palabras de la Escritura Santa os deseo unas felices fiestas.

Benjamín García Rector de Rafelbunyol

Benjamín García Párroco de Rafelbunyol

11


Associacions Rafelbunyol Llistat de telèfons i adreces Club de Futbol Americà Rafelbunyol Vicent Piquer Pascual 685 849 399 piqueroo@hotmail.com

Penya Ciclista Abelardo Sinisterra 629 444 997

Escola d’Escacs Rubén Paez Barroso 655 717 611 rubopaez@hotmail.com

Club Triatló Rafelbunyol Alfons Lucas triatlo.rafel@gmail.com

Club de Bàsquet Rafelbunyol Enric Mollà Carbonell 645 258 822 enricmc13@gmail.com

Centro Deportivo Margaix Nuria Margaix López 661 311 872 margaixcd@gmail.com

Club de Futbol Veterans Toni Alabort 636 989 420

Club d’Atletisme Vicente Juan Soriano 680 887 787

SRK Rafelbunyol Daniel Garrido 610 959 503

Societat Ornitològica “El Refilet” Vicent Pedro 679 372 348 refilet@silvestrisme.es

Rafelbunyol Club de Futbol José Ramón Piquer Sancho 629 779 336 rafelbunyolcf@hotmail.es

Club de Colombicultura “Sant Antoni Abad” Salvador Piquer Calatayud 659 037 539

Club de Natació Salvador Pedro 615 633 287

Agrupació Cultural Ornitològica (A.C.O.R) Ramón Lemos Sierra 626 124 618 ramonlemossierra@hotmail.com

Penya Llevantinista Manolo Castellar 659 548 035

Societat de Caçadors “El Tort” Paco Bellver 96 141 02 85

Penya Valencianista “Paco Camarasa” Juan Antonio Benlloch Agustí 659 842 969 alfonset512@hotmail.com

ACE Rafelbunyol Berta Fornás 96 141 04 09

Club d’Esquaix José Mercader 635 461 578

AEPIR Elena Álamo 618 910 639

abesinisterra@hotmail.com

gerencia@aepir.org

Societat Musical “La Primitiva” de Rafelbunyol Jesús Castellar Garcerà 96 141 30 47 laprimitivaderafel@hotmail.com

Club S.O.S. Rafelbunyol Miguel Caballer Soriano 685 849 394 vcaballer@hotmail.com

Coral Cantarella Jovenalla Mª Pilar Ortega 661 311 668 mpores@hotmail.com

Club de Pilota Valenciana Antonio Domenech 650 398 639

Associació de Ball “Aprenent” Anna Hurtado hipanahop@gmail.com 659 278 437

Club de Tennis i Pàdel Rafelbunyol Francisco Pérez Garrido 699 646 940 paco_clubtenispadel_rafelbunyol@hotmail.com

Coro Rociero “Miel de Romero” Juana Molina Fernández 679 816 829 12


Taller de Pintura Núvols en l’Àtic Mª Àngels Civera nuvolsenlatic@gmail.com

Ames de Casa Mª Teresa García Lorenzana 680 453 933

Colla de Tabaleters i Dolçainers L’Andana Victor Eres Camarasa 653 376 158

Confraria Crist de Caritat Consuelo Aragó Castellar 678 561 507

Art x Art Miguel Aladrent 697 881 570

UDP (Unió de Pensionistes) Francisco Martínez Alcalá 675 655 552

artxart.cultura@gmail.com

Ensemble Projecte Miguel Àngel Bervis López 609 529 721 ensembledarts3@gmail.com

Cáritas Rafelbunyol Paco González Rus 617 637 765 caritasrafelbunyol@gmail.com

AFER Vicent Català Esteve afer.rafelbunyol@gmail.com

AECC Rafelbunyol Vicent Roca 662 217 330

Comissió Fallera “El Tabalet” Vicente Piquer Pascual 685 849 399 piqueroo@hotmail.com

Filles de Maria 2016 Paula García García 682 145 825

Penya Taurina “David Esteve” Eduardo Beltrán 689 126 847

Sant Antoni Rafelbunyol Juan Sancho Tamarit 615 508 958 - 637 200 247

Penya Taurina “GASTAURA” Jose María Pedro Furió 675 899 224

Camareres Mare de Déu D’Agost Vicenta Castellar Palau 649 225 041

Penya Taurina “L’Olivera” Santiago Barrachina Sancho 699 026 903

Partit Socialista Mireia Gimeno Ros rafelbunyol.v@agrupaciones.psoe.es

Penya Taurina “El Plà” Francesc Piquer 610 314 601 rullots@hotmail.com

Partit Popular Miguel Saborit 686 281 029

Penya Taurina “Bous 95” Barrio del Pilar Emilio José Ferrer Carreres 666 838 902 barrielpilar96@hotmail.es

veupopular.rafel@gmail.com

Compromís per Rafelbunyol Amparo Piquer compromis@rafelbunyol.es

Associació Cultural Taurina “Sant Joan” Juan Bautista Fenollosa 645 007 600

Independents Rafelbunyol Victor Encarnación idra@rafelbunyol.es

Associació Taurina Migdia Gerardo Losada 675 885 982

Podem Rafelbunyol Sonia Arias Morella 669 506 859 sonjaarias@hotmail.com

Agrupació de Penyes Taurines Vicente Claramunt García 607 255 940

Avant Rafelbunyol Alfonso Grande Dámaso participa@renovaciorafel.es

Penya Taurina “Guarisme 16” Vicente Abad vicentea577@gmail.com

ADIRAFEL Jerónimo Nogales Marín 650 934 572

13


OL Y N E U T B L C E E J F RA TRA E D L FINA

Street-Art ConCertS SkAte PArk BAtAllA de GAllS exPoSiCionS ConferènCieS tAllerS 30/SET - 1/OCT

Joventut, Esports i Igualtat


Setmana de Truc, Parxís, Petanca i Escacs Del 21/08/16 al 25/08/16

Els i les participants de totes les edats ja poden inscriure’s a la Casa del Jove, als bars de la localitat o mitjançant correu electrònic: casajove@rafelbunyol.es.

Los y las participantes de todas las edades ya pueden inscribirse en la Casa del Jove, en los bares de la localidad o mediante correo electrónico: casajove@rafelbunyol.es.

Hi haurà dos categories: infantil (menors de 16 anys) i adults (majors de 16 anys).

Habrá dos categorías: infantil (menores de 16 años) y adultos (mayores de 16 años).

El dia 31 d’agost, “Dia del Xiquet i la Xiqueta”, es farà el lliurament dels trofeus als guanyadors o guanyadores a la Plaça de l’Ajuntament.

El día 31 de agosto, “Día del Niño y la Niña”, se hará entrega de los trofeos a los ganadores o ganadoras en la Plaza del Ayuntamiento.

Taller de Truc

Organitzat per AFER Del 17 al 19 d’agost (18’00 - 20’00 h) Taller de Truc per als i les que vulguen aprendre a jugar, en la Sala d’Usos Múltiples de la Casa de la Cultura (c/Màrtirs).

Del 17 al 19 de agosto (18’00-20’00h) Taller de Truc para los y las que quieran aprender a jugar, en la Sala de Usos Múltiples de la Casa de la Cultura (c/Màrtirs).

Setmana Esportiva

Del 22/08/16 al 26/08/16

A les instal·lacions del Complex Esportiu “Paco Camarasa” es disputaran diversos campionats de raspall, natació, waterpolo, futbol, bàsquet, pàdel i esquaix.

En las instalaciones del Complejo Deportivo “Paco Camarasa” se disputarán diversos campeonatos de raspall, natación, waterpolo, fútbol, baloncesto, pádel y squash.

La Setmana Esportiva estarà divida en dos categories: Infantil fins a 16 anys (matins) i Adults (vesprades).

La Semana Deportiva estará dividida en dos categorías: Infantil hasta 16 años (mañanas) y Adultos (tardes).

Les inscripions es realitzaran a la Casa del Jove de 08’30 a 14’30 hores de l’1 al 12 d’agost.

Las inscripciones se realizarán en la Casa del Jove de 08’30 a 14’30 horas del 1 al 12 de agosto.

INFORMEM:

INFORMAMOS:

Als veïns i veïnes de la localitat que en inscriure’s a la “Nit de les Paelles” han d’abonar l’import d’ 1€ per plaça reservada.

A los vecinos y vecinas de la localidad que al inscribirse a la “Noche de Paellas” tendrán que abonar el importe de 1 € por plaza reservada.

L’inscripció es farà a l’Ajuntament del dia 8 al 19 d’agost.

La inscripción se realizará en el Ayuntamiento del día 8 al 19 de agosto. 15


PROJECTE RAFEL FESTIVAL V EDICIÓ EDICIÓ

18 de setembre a les 19:30 en el parc de La Senyera 18 de setembre en el parc del sector IV Fantasia Canina Fantasia Canina Concert per a gossos amb música original Concert per a gossos amb música oriPel grup resident Enginal de J.S Xapi. deorigina J.S Xapi. dePel J.Sgrup Xapi.resident Pel grupEnsemble resident d’Arts semble d’Arts Ensemble d’Arts 24 de setembre a les 20h a l’Auditori Rafelbunyol Dissabte 24 de setembre a les 20h ade l’Auditori Rafelbunyol Concert-Presentació nou disc Concert-Presentació de nou disc Pel duo Galiana-Perales Pel duo Galiana-Perales 1 d’octubre a les 12h a l’Auditori Rafelbunyol Ensemble Sinkro Dissabte 8 d’octubre a les 22h a la Plaça Miquel Romeu PelQuinteto grup Ensemble Kuraia de Bilbao Luminoso Noisound 8 d’octubre les 22h aEnsemble la Plaça Miquel Romeu Pel gruparesident d’Arts i el DJ Quinteto Luminoso Pere Vicalet Per Ensemble d’Arts Noisound Diumenge 5 novembre a les 20h a l’Auditori Rafelbunyol Pel DJ Pere Vicalet Kuraia

15 d’octubre a les 20h a l’Auditori Rafelbunyol Vortex Vortex Pel grup Ensemble Vortex de Ginebra (Suïssa) Pel grup Ensemble Vortex de Ginebra (Suïssa) 29 d’octubre a les 20h a l’Auditori Rafelbunyol Una 29 Luz Tenue Dissabte d’octubre a les 20h a l’Auditori Rafelbunyol Pel pianista Ricardo Descalzo Dissabte 15 d’octubre a les 20h a l’Auditori Rafelbunyol

Una Luz Tenue

Pel 22pianista d’octubreRicardo a les 20hDescalzo a l’Auditori Rafelbunyol S3 Pel duo Spectral deRafelbunyo Córdoba Dissabte 22 d’octubre a lesSax 20h aStyle l’Auditori l

S3

5 novembre a les 12h a l’Auditori Rafelbunyol Pel duo Spectral Sax Style de Córdoba Kuraia Pel grup Ensemble Kuraia de Bilbao

Pel grup Ensemble Kuraia de Bilbao

www.projecterafelfestival.ensembledarts.com

Ajuntament de Rafelbunyol

Auditori Rafelbunyol


Filles de Maria 2016 Paula García García Festera Major

Sandra Benito Rosales

Gemma Benlloch Rescalvo

Gemma Borràs Ponce

Paula Carbonell Aparisi

Erika Eres García

Carmen Iranzo Piquer

Natalia Marín Muedra

Irina Torres Bosó

Paloma Torres Bosó

17


Les Filles de Maria 2016 volem compartir amb tot el poble les activitats que hem preparat amb la mateixa il•lusió que començarem tot açò. Donar també les gràcies a tots els que han col•laborat per a que aquesta festa es puga realitzar. Bones Festes i a gaudir d’elles! Vos esperem a tots i totes! Divendres 26/08/16 07’30: Començarem el dia amb una gran DESPERTÀ PIROTÈCNICA acompanyades per la nostra xaranga.

07’30: Empezaremos el día con una gran “DESPERTÀ PIROTÈCNICA” acompañadas por nuestra charanga.

10’30: A partir d’aquesta hora, estarem esperant a tots els xiquets i xiquetes que vulguen passar el dia amb nosaltres en el magnífic PARC INFANTIL terrestre i aquàtic que es col·locarà a la plaça de l’Ajuntament. Estarem fins les 13.30 h, i tornarem a les 16 h. fins les 17:45 h.

10’30: A partir de esta hora, estaremos esperando a todos los niños y niñas que quieran pasar el día con nosotras en el magnífico PARQUE INFANTIL terrestre y acuático que se colocará en la plaza del Ayuntamiento. Estaremos hasta las 13’30 h., y volveremos a las 16’00 h. hasta las 17:45 h.

18’00: Una volta finalitzat el parc infantil, recorrerem, acompanyades per la nostra xaranga, els carrers del nostre poble amb una CAVALCADA.

18’00: Una vez finalizado el parque infantil, recorreremos acompañadas por nuestra charanga, las calles de nuestro pueblo con una CABALGATA.

19’00: Correbars organitzat per AFER.

19’00: “Correbars” organizado por AFER.

00’00: Acompanyades pels membres de la Comissió Centre 2016, recorrerem alguns carrers del poble per portar-vos a tots a la plaça de l’Ajuntament, on donarem inici a les Festes amb el “CHUPINAZO”.

00’00: Acompañadas por los miembros de la Comissió Centre 2016, recorreremos algunas calles del pueblo para llevaros a todos a la plaza del Ayuntamiento, donde daremos inicio a las Fiestas con el CHUPINAZO.

01’00: Discomòbil a la zona “Late Creueta” a càrrec de l’Ajuntament.

01’00: Discomóvil en la zona “Late Creueta” a cargo del Ayuntamiento.

A continuació, acompanyades una vegada més per xaranga, tabals i dolçaines, portarem a terme les tradicionals ALBADES per les cases de les festeres.

A continuación, acompañadas una vez más por charanga, “tabals i dolçaines”, llevaremos a cabo las tradicionales “ALBADES” por las casas de las festeras.

Esteu tots i totes convidats!

¡Estáis todos y todas invitados!

Dissabte 27/08/16 10’30: Començarem el dia amb un passacarrer per les cases de totes les festeres per a fer cap a l'Esglesia.

10’30: Empezaremos el día con un pasacalle por las casas de todas las festeras que finalizará en la Iglesia.

12’00: A l'Esglèsia, tindrà lloc la tradicional OFRENA, on oferirem les nostres flors a la Verge de la Immaculada.

12’00: En la Iglesia, tendrá lugar la tradicional OFRENDA, donde ofreceremos nuestras flores a la Virgen de la Inmaculada.

00’00: Serà sobre aquesta hora, quan començarà la increible MACRODISCOMÒBIL i festa de l’espuma a càrrec de Spam Group Montecarlo. Aquesta tindrà lloc a la zona “Late Creueta” (c/ Gregorio Ordoñez, junt a l'IES Rafelbunyol).

00’00: Será sobre esta hora, cuando empezará la increible MACRODISCOMÓVIL y fiesta de la espuma a cargo de Spam Group Montecarlo. Esta tendrá lugar en la zona “Late Creueta” (c/ Gregorio Ordoñez, junto al IES Rafelbunyol). 18


Diumenge 28/08/16 09’30: Acompanyades per la Banda de Música, realitzarem el passacarrer que ens portarà fins l’Esglèsia.

09’30: Acompañadas por la Banda de Música, realizaremos el pasacalle que nos llevará hasta la Iglesia.

11’00: Tindrà lloc la Solemne MISSA en honor a la Verge de la Immaculada.

11’00: Tendrá lugar la Solemne MISA en honor a la Virgen de la Inmaculada.

12’30: Inauguració de l’exposició de pintura del taller Núvols en l’Àtic a la sala d’exposicions.

12’30: Inauguración de la exposición de pintura del taller Núvols en l’Àtic en la sala de exposiciones.

14’00: A càrrec de l’empresa Europlà, es portarà a terme una espectacular MASCLETÀ PIROTÈCNICA.

14’00: A cargo de la empresa Europlà, se llevará a cabo una espectacular “MASCLETÀ PIROTÈCNICA”.

18’30: Una vegada més, la Banda de Música arreplegarà a les festeres a les seues respectives cases.

18’30: Una vez más, la Banda de Música recogerá a las festeras en sus respectivas casas.

20’00: Portarem a terme la Solemne PROCESSÓ.

20’00: Llevaremos a cabo la Solemne PROCESIÓN.

21:00: Una vegada finalitzada la processó, tindrà lloc una colorida MASCLETÀ NOCTURNA.

21:00: Una vez finalizada la procesión, tendrá lugar una colorida “MASCLETÀ NOCTURNA”.

00’00: Per al fi de festa, res millor que poder gaudir tota la nit, a la plaça de l’Ajuntament, de l’espectacular ORQUESTRA MONTECARLO.

00’00: Para finalizar la fiesta, nada mejor que poder disfrutar toda la noche, en la plaza del Ayuntamiento, de la espectacular ORQUESTA MONTECARLO.

*Les Filles de Maria 2016 es reserven el dret de alterar els horaris o llocs de la programació, així com el contingut dels espectacles i activitats. Las Hijas de María 2016 se reservan el derecho a alterar los horarios o lugares de programación, así como el contenio de los espectáculos y actividades. *En cas de alterar-se, s’avisarà via ban municipal o a la pàgina de facebook: Filles de Maria 2016. Rafelbunyol. En caso de alterarse, se avisará via bando municipal o en la página de Facebook: Filles de Maria 2016 Rafelbunyol

19


Dia de la Gent Gran Dilluns 29/08/16

11’30: Les Filles de Maria realitzaran la tradicional entrega de “Panets” a la Residència.

11’30: Las Hijas de María realizarán la tradicional entrega de “Panecillos” en la Residència.

12’00: L’Ajuntament, acompanyat per la Banda “La Primitiva”de Rafelbunyol, arreplegarà als i les majors que enguany complixen 75 anys al Llar del Jubilat.

12’00: El Ayuntamiento, acompañado por la Banda “La Primitiva” de Rafelbunyol, recogerá a los y las mayores que este año cumplen 75 años en el Hogar del Jubilado.

12’30: Missa d’ acció de gràcies a la nostra Patrona la Mare de Déu del Miracle.

12’30: Misa de acción de gracias a nuestra Patrona la Mare de Déu del Miracle.

14’00: Dinar de fraternitat al restaurant “El Castell”.

14’00: Comida de fraternidad en el restaurante “El Castell”.

18’30: Actuació de l’Orquestra Simfònica de “La Primitiva” de Rafelbunyol als jardins de la Residència.

18’30: Actuación de la Orquesta Sinfónica de “La Primitiva” de Rafelbunyol en los jardines de la Residencia.

19’00: Gimcana popular per a majors de 16 anys organitzada per AFER al parc Ausiàs March. Apunta’t amb la teua colla. Inscripcions a la Casa del Jove.

19’00: Gincana popular para mayores de 16 años organizada por AFER en el parque Ausiàs March. Apuntate con tu grupo de amigos. Inscripciones en la Casa del Jove.

22’30: Nit d’Òpera i Sarsuela a la Plaça de l’Ajuntament.

22’30: Noche de Ópera y Zarzuela en la Plaza del Ayuntamiento.

00’30: Nit del Rock en la zona Late Creueta. GRUPS: Tarquim Rock Band, Mil Duros i Sant Rock’n’Roll

00’30: Noche del Rock en la zona Late Creueta. GRUPOS: Tarquim Rock Band, Mil Duros i Sant Rock’n’Roll

Nit de Paelles

Dimarts 30/08/16

11’30: Holi Party a la zona Late Creueta. Una original festa, per a majors de 16 anys, en la qual tot gira entorn de la música i el color.

11’00: Holi Party en la zona Late Creueta. Una original fiesta, para mayores de 16 años, en la que todo gira en torno a la música y el color.

20’00: Gran festa de la Paella Valenciana als carrers Magdalena, Calvari i Camí Fondo.*

20’00: Gran fiesta de la Paella Valenciana en las calles Magdalena, Calvari y Camí Fondo. *

00’00: Discomòbil en la Plaça de l’Ajuntament.

00’00: Discomóvil en la Plaza del Ayuntamiento.

02’00: Batukada Combe Capelle a l’Ajuntament per a baixar a la Late Creueta a càrrec de les Filles de Maria.

02’00: Batukada Combe Capelle en el Ayuntamiento para bajar a la Late Creueta, a cargo de las Hijas de María.

02’30: Discomòbil en la zona Late Creueta.

02’30: Discomóvil en la zona Late Creueta.

L’Ajuntament es farà càrrec de la llenya, les taules i les cadires, *l’arròs, el pollastre, cacauets, vi, tramussos i les bosses de fem.

*

El Ayuntamiento se hará cargo de la leña, las mesas y las sillas, el arroz, el pollo, cacahuetes, vino, altramuces y las bolsas de basura.

20


Dia del Xiquet i la Xiqueta Dimecres 31/08/16

11’00: Parc infantil amb castells unfables i jocs mixts, d’aigua i tradicionals, per a tots el xiquets i xiquetes.

11’00: Parque infantil con castillos hinchables y juegos mixtos, de agua y tradicionales, para todos el niños y niñas.

18’00: Espectacle d’animació infantil i repartiment de gelats “Flash”.

18’00: Espectáculo de animación infantil y reparto de helados “Flash”.

18’00-20’00: Taller d’elaboració de Farolets organitzat per AFER a la Plaça de l’Ajuntament. Porta el meló i t’ensenyarem a fer el teu Farolet.

18’00-20’00: Taller de elaboración de “Farolets” organizado por AFER en la Plaza del Ayuntamiento. Trae tu melón y te enseñaremos a hacer tu “Farolet”.

19’30: Lliurament de premis corresponents a la Setmana Esportiva i a la Setmana del truc, parxís, escacs i petanca.

19’30: Entrega de premios correspondientes a la Semana Deportiva y Semana del truc, parchís, ajedrez y petanca.

21’00: Nit del Farolet. Acudeix a la plaça de l’Ajuntament amb el teu farolet i fes el passacarrer pel barri del Plà acompanyat per la banda de la Societat Musical “La Primitiva”.

21’00: Noche del “Farolet”. Acude a la plaza del Ayuntamiento con tu “farolet” y haz el pasacalles por el barrio del Plà acompañado de la banda de la Sociedad Musical “La Primitiva”.

22’30: Nit de Playbacks a la Plaça Ajuntament.

22’30: Noche de Playbacks en la Plaza del Ayuntamiento.

00’30: Concurs de DJ’s locals a la zona Late Creueta.

00’30: Concurso de DJ’s locales en la zona Late Creueta.

21


Dia de la Pilota Valenciana i Sopar Popular Dijous 01/09/16

09’00-12’00: Partides dels membres de l’Escola de Pilota de les categories Prebenjamí, Benjamí, Aleví i Infantil.

09’00-12’00: Partidas de los miembros de la Escuela de Pelota de las categorías Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil.

10’00: Concurs de Truites.

10’00: Concurso de Tortillas.

12’00: Partida de Pilota categoria Amateur.

12’00: Partida de Pelota categoría Amateur.

18’00: Partida de Pilota categoria Juvenil.

18’00: Partida de Pelota categoría Juvenil.

19’00: Partida de Pilota categoria Professional.

19’00: Partida de Pelota categoría Profesional.

22’00: SOPAR POPULAR: Al carrer Magdalena es disposaran taules i cadires perquè qui ho desitje, puga sopar al carrer i gaudir de la música.

22’00: CENA POPULAR: En la calle Magdalena se dispondrán mesas y sillas para que quién lo desee, pueda cenar en la calle y disfrutar de la música.

00’00: Concert de FunKiwi’s i Octava Polar, patrocinat per la Diputació de València.

00’00: Concierto de FunKiwi’s y Octava Polar, patrocinado por la Diputación de Valencia.

02’00: Xaranga de la Colla de Tabaleters i Dolçainers L’Andana de Rafelbunyol.

02’00: Charanga de la Colla de Tabaleters i Dolçainers L’Andana de Rafelbunyol.

02’30: Discomòbil a la zona Late Creueta.

02’30: Discomóvil en la zona Late Creueta.

22


Nit de Disfresses Divendres 02/09/16

19’00: Photocall i Batukada.

19’00: Photocall y Batukada.

23’00: Gran vetlada fins a la matinada amenitzada per la gran orquestra MODENA i una discomòbil, que ens acompanyaran fins a les 06:00 de la matinada del dissabte. També comptarem amb l’actuació del guanyador del concurs de Dj’s.

23’00: Gran velada hasta el amanacer amenizada por la gran orquesta MODENA y una discomóvil, que nos acompañarán hasta las 06:00 de la madrugada del sábado. También contaremos con la actuación del ganador del concurso de Dj’s.

06’00: Repartiment de xocolata.

06’00: Reparto de chocolate.

23


Juan Lacruz, Julen García, Marcos Morte, Mark Lapiedra, Alejandro Piquer, Ángel Camarasa, Vicent Benlloch, Luis María Garrido, Juan José Salguero, Sergi Sancho, Jose Piquer, Luís Cabezas, Manuel Guerrero, Guillermo Piquer, Sergio Amposta, David Ros, Victor Contell i Ramón Borrás.

Bous de la Comissió Centre Dissabte 03/09/16 17’00: Entrada de caixons.

17’00: Entrada de cajones.

18’00: Solta de 3 bous de les distingides ramaderies: Jandilla, Los Ronceles i Miura. A continuació, vaques de F. Machancoses.

18’00: Suelta de 3 toros de las distinguidas ganaderías: Jandilla, Los Ronceles y Miura. A continuación, vacas de F. Machancoses.

00’30: Embolà dels bous de la vesprada.

00’30: Embolada de los toros de la tarde.

Programa 10/09/16:

Programa 10/09/16:

18’00: Solta de 3 bous de las distingides ramaderies: Conde de la Maza, Gerardo Ortega y Manuel Caro. A continuació, vaques de F. Machancoses.

18’00: Suelta de 3 toros de las distinguidas ganaderías: Conde de la Maza, Gerardo Ortega y Manuel Caro. A continuación, vacas de F. Machancoses

00’30: Embolà dels bous de la vesprada.

00’30: Embolada de los toros de la tarde.

Jandilla nº 6 - G.2

Los Ronceles nº 34 - G.2

Miura nº 30 - G.2

Festivitat de la Mare de Déu del Miracle - Dia de l’Ajuntament Diumenge 04/09/16

11’00: Missa i sermó a la Mare de Déu del Miracle.

11’00: Misa y sermón a la Mare de Déu del Miracle.

20’00: Processó en honor a la Mare de Déu del Miracle. Recorregut: c/Camí Fondo, Castelló, València, Sant Antoni, Major i Mare de Déu del Miracle.

20’00: Procesión en honor de la Mare de Déu del Miracle. Recorrido: c/Camí Fondo, Castelló, València, Sant Antoni, Major y Mare de Déu del Miracle.

23’30: “Cinema Concerto” amb Vasko Vassilev, Pamela Nicholson i la MPV Chamber Orchestra.

23’30: “Cinema Concerto” con Vasko Vassilev, Pamela Nicholson i la MPV Chamber Orchestra. 24


Festivitat Sants de la Pedra Dilluns 05/09/16

08’00: Volteig de campanes i disparada de coets anunciant la festa.

08’00: Volteo general de campanas y disparo de coetes anunciando la fiesta.

17’30: Replegada de les Clavariesses i posterior ofrena a la Mare de Déu del Miracle. Les Clavariesses conviden a totes les entitats, associacions i poble en general a participar en l’Ofrena a la nostra Patrona. Totes aquelles persones que desitgen participar hauran d’acudir amb un ram de clavells blancs a la casa d’alguna festera o a la Plaça de la Puríssima per organitzar-se. Estem segurs que l’ofrena d’enguany serà un acte per recordar.

17’30: Recogida de las Clavariesas y posterior ofrenda Mare de Déu del Miracle. Las Clavariesas invitan a todas las entidades, asociaciones y al pueblo en general a participar en la Ofrenda a nuestra Patrona. Todas aquellas personas que deseen participar tendrán que acudir con un ramo de claveles blancos a la casa de alguna festera o a la plaza de la Purísima para organizarse. Estamos seguros que la ofrenda de este año será un acto para recordar.

18’30: Volteig manual de campanes, a càrrec de l’associació de Mestres Campaners de València.

18’30: Volteo manual de campanas, a cargo de la asociación de Mestres Campaners de Valencia.

19’00: Missa solemne amb sermó als nostres patrons, a càrrec dels festers, la predicació correrà a càrrec de D. Carlos Barres, la part musical a càrrec de la coral San Juan Evangelista.

19’00: Misa solemne con sermón, a nuestros patrones, a cargo de los festeros, la predicación correrá a cargo de D Carlos Barres, la parte musical a cargo de la coral San Juan Evangelista.

A continuació solemne Processó als Sants de la Pedra pel següent itinerari: C/ Major, Vicente Soriano, Sta. Teresa, San Francesc, La Font, Plaça de S. Josep, Calvari i Església.

Seguidamente solemne Procesión a los santos de la Piedra por el siguiente itinerario: C/ Major, Vicente Soriano, Sta. Teresa, San Francesc, La Font, Plaça de S. Josep, Calvari e Iglesia.

Al finalitzar disparada de focs d’artifici.

Al finalizar disparo de unos fuegos artificiales.

23’00: Nit d’Albades a càrrec d’ Amparo Hurtado i el seu grup.

23’00: Noche de “Albades”, a cargo de Amparo Hurtado y su grupo.

Els Festers agraeixen al poble en general la seua col·laboració amb la festa.

Los Festeros agradecen al pueblo en general su colaboración en esta fiesta.

Juan Bondía Palanca, Milagro Castellar Marqués, María Gurrea Lapiedra, Milagro Natividad Fenollosa, Jaime Margàix Eres, Antonio Fenollosa Fenollosa, Vicenta Castellar Palau, Juan Furío Caballer, Vicenta Piquer Bargues, Damián Benlloch Lluch i Amparo Piquer Soto. 25


Festivitat de la Mare de Déu del Miracle Dimarts 06/09/16

07’30: Despertà, acompanyats pel grup de Tabals i Dolçaines L’ Andana.

07’30: “Despertà” acompañados por el grupo de “Tabals i Dolçaines L’Andana”.

12’00: Missa solemne i sermó en honor a la nostra Patrona, la Mare de Déu del Miracle. A continuació “Mascletà” a càrrec de la Pirotècnia Rausell.

12’00: Misa solemne y sermón en honor a nuestra Patrona, la Mare de Déu del Miracle. A continuación “Mascletà” a cargo de la Pirotecnia Rausell.

20’00: Processó en honor a la Mare de Déu del Miracle.

20’00: Procesión en honor a la Mare de Déu del Miracle.

23’30: Castell de focs d’artifici a la Plaça de la Puríssima, a càrrec de la Pirotècnia Rausell, i tot seguit, el gran espectacle MUSIC HALL, de AIRSHOW PRODUCTIONS.

23’30: Castillo de fuegos artificiales en la Plaza de la Purísima, a cargo de la Pirotecnia Rausell, y a continuación, gran espectáculo MUSIC HALL, de AIRSHOW PRODUCTIONS.

El nostre agraïment, de tot cor, a totes les persones i entitats que, amb la seua col·laboració ens han ajudat a realitzar aquesta grandiosa festa.

Nuestro agradecimiento, de todo corazón, a todas las personas y entidades que con su colaboración nos han ayudado a realizar esta grandiosa fiesta.

Gràcies a tot el poble en general per la seua voluntat, amabilitat i respecte que sempre han tingut per aquesta cel·lebració.

Gracias a todo el pueblo en general por su voluntad, amabilidad y respeto que siempre han tenido por esta celebración.

LES CLAVARIESSES

LES CLAVARIESSES

Milagro Iborra Lucas, Amparo Pedro Chulvi, Maria Mercedes Piquer Sancho, Francisca Pedro Orón, Ana Maria Campos Albors, Maria Mercedes Borràs Mestre, Maria Nieves Piquer Gramallés, Amparo Bellver Morte, Dolores Luján Piquer, Maria Dolores Barrachina i Amparo Hernandis Ros. 26


Escoles rafelbunyol Informa’t de tota la programació mitjançant els nostres canals: Infórmate de toda la programación a través de nuestros canales:

InfoRafel

Pàgina Web

626 77 46 63

www.rafelbunyol.es

Twitter

Instagram

@Rafelbunyol_Ajt

@ajuntamentrafelbunyol

Facebook facebook.com/ajuntamentrafelbunyol

fpa rafelbunyol CURS 2016-2017

C/ Miquel Romeu, 13- RAFELBUNYOL Tel: 96 141 11 20

fparafelbunyol@hotmail.com

OFERTA EDUCATIVA Preinscripció i recollida de la documentació de matrícula: • Al mes de juliol: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:30 • Al mes de setembre: de 19:00 a 21:00

Aprendre a llegir i escriure Graduat educació secundaria Accés universitat majors de 25 anys

MATRÍCULA:

Accés cicles formatius Superior, Mitjà

Per als preinscrits a juliol a partir de l’1 de setembre. *Qui no haja formalitzat la matrícula dins del termini especificat per l’Escola, no tindrà reservada la plaça.

Taller anglès Inicial, Elemental, Mitjà, Avançat, Preparació per a la prova de certificació (nivell b1)

Qui pot vindre? Qualsevol persona major de 18 anys.

27

Castellà per a estrangers Valencià: (Junta qualificadora) Oral / Elemental Mitjà / Superior Informàtica Balls de saló


28


29


Escuela de Ajedrez Rafelbunyol

Contacto: 655717611

Telèfons d’interès Ajuntament 96 141 01 00

Centre Salut 96 310 88 70

Aigües Potables 96 386 06 00

Urgències Massamagrell 96 146 70 50

Averies Aigües 96 386 06 38

Planificació Familiar 96 145 02 37

Biblioteca Municipal 96 141 42 24

Serveis Socials 96 141 05 53

Casa del Jove 96 141 00 49

Emergències 112 - 085

Centre de Rehabilitació 96 141 20 94

G.Civil Massamagrell 062 - 112

Policia Local 96 141 09 11 670 85 01 11

Jutjat de Pau 96 141 05 53

EPA Escola Adults 96 141 11 20

Parròquia St. Antoni Abad 96 141 00 54

Col·legi Públic 96 120 57 70

Piscina Coberta 626 08 32 16

IES Rafelbunyol 96 120 60 05 Residència Verge del Miracle 96 141 15 54 30

www.rafelbunyol.es


31


RAFELBUNYOL

Llibre festes 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you