Page 1


BT’nin Eğitime Entegrasyon Aşamaları


Eğitimde FATİH Projesi Nedir? Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi


Eğitimde FATİH Projesinin Amacı Bilgi Toplumu Stratejisi Belgesi

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlanan (2006-2010) Bilgi Toplumu Stratejisi’nde Bilişim Teknolojilerinin eğitim sistemimizdeki kullanımıyla ilgili olarak “Bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim sürecinin temel araçlarından biri olacak ve öğrencilerin, öğretmenlerin bu teknolojileri etkin kullanımı sağlanacaktır.” hedefi yer almaktadır.


Eğitimde FATİH Projesinin Süresi


Eğitimde FATİH Projesinin Uygulanması


Eğitimde FATİH Projesi Proje Yönlendirme ve İcra Kurulu


Eğitimde FATİH Projesinin Bileşenleri


Donanım ve Yazılım Altyapısı


PROJEKSİYON ve AKILLI TAHTA & ETKİLEŞİMLİ TAHTA KARŞILAŞTIRMA • Projeksiyon 3500 Saat kullanım ömrü ve yedek lamba ihtiyacı vardır ve toplam maliyeti Akıllı Tahta+Projeksiyon pahalıdır (6-10 bin dolar) ama Etkileşimli tahta 50.000 Saat lamba ömrü (7-10 Yıl) ve maliyet olarak da 4.000-5.000 TL ve projeksiyon gerektirmez • Etkileşimli Tahta dokunmatik ve istenilen kalem veya parmak ile kullanılabilir ayrıca birden fazla kişi etkileşimli tahtayı kullanabilir. Normal akıllı tahtaların kalemleri 600 $ civarı ve bu kalemlerle kullanılmak zorundadır • Akıllı Tahtalar için projeksiyon gerekli olabiliyor • Akıllı Tahtalarda Öğretmen Projeksiyondan rahatsız oluyor ve öğretmenin gölgesi tahtaya düşüyor


Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni


Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni 2011 Yılı Kurulum Planlaması Kurum Sayısı Etkileşimli Tahta

3.657 84.921

Doküman Kamera Sayısı

3.657

A4 Yazıcı

1.211

A3 Yazıcı

2.446

Uzaktan Hizmetiçi Eğitim Merkezi

110


Şubat 2012’de Yapılacak Tablet Bilgisayar Pilot Uygulaması • 51 okul • 17 il • 10.000 öğrenci (9. sınıf) • 2500 öğretmen • Etkileşimli tahta


Etkileşimli Tahta • Etkileşimli tahta sistemine ait LCD ekranın üzerinde 20 watt (10 w +10 w) lık yerleşik ses sistemi bulunmaktadır. • Etkileşimli tahta sistemi, LCD ekranı kullanılmadığında (10 dakika sonra) otomatik ekranı karartma özelliği ile uyku moduna geçecer. • Cihaz içinde embedded (gömülü) soketli bilgisayar sistemi vardır. Sökülüp takılması kolaydır. • LCD ekran HDMI bağlantısı ile harici bilgisayar ile kullanılabilir.


Etkileşimli Tahta • İşletim sistemleri kurulu, yazılım güncelleştirmeleri yapılmış; kullanıcı, yazıcı ve ağ ayarları tamamlanmış olarak sınıflara kurulacaktır. (Windows ve Pardus son sürümleri) • İşletim sistemi ve tüm sürücüleri geri yüklemek için sabit diskin bir bölümü yedekleme ve sistem geri yükleme amacıyla kullanılacaktır. Herhangi bir problem olduğunda geri yükleme işlemlerini anlatan yardım dosyasından faydalanarak, sistem geri yüklenecek ve sistem ilk kurulum haline getirilecektir.


Etkileşimli Tahta • Etkileşimli tahta ile yazı yazma veya işaretleme yapma; renk paleti, çizilen geometrik şekilleri düzeltme özelliğine sahip olacağından, bu işlemler parmak ya da inaktif bir kalem ile yüzeye dokunarak yapılacaktır. • Ekran yüzeyi darbeye dayanıklı cam ile desteklenmektedir. • Cam yüzey kırıldığında etrafa zarar vermeyecek özelliktedir.


Bağlantı Soketleri • Sınıflara iki adet internet bağlantı (fiber)ucu bulunacaktır. Dizüstü bilgisayar ile internete erişmek isteyen bir öğretmen bu uçları kullanabilecektir. • HDMI ile harici dizüstü bilgisayarın görüntüsünü etkileşimli tahtaya taşınabilecektir. • Birden fazla bina olması durumunda binalar arası fiber bağlantı olacaktır


Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni • Binalar arası ve internet fiber kablo ile olacak , Kablolama olarak CAT 6 kablolama kullanılacak • Her okula konulacak NAS cihazları ile internetteki e-içerikler offline olarakta kullanılabilecek • Ana merkez binaya büyük kabin , diğer binalara küçük kabinler yerleştirilecek • Her okula güvenlik duvarıyla filtreleme uygulanacaktır bunların yönetimi merkezi olacaktır.


Antivirüs ve Temel Sorunları Çözme • Her bilgisayara antivirüs yazılımının makine güncellemeleri de dâhil olacak şekilde en az beş (5) yıllık çevrimiçi güncelleme süresine sahip son sürümü yüklü olarak kullanıma başlanacaktır. • Antivirüs yazılımı internetten otomatik olarak güncelleştirilebilecek ve bilgisayarı virüslere karşı eş zamanlı olarak koruyacaktır. • Tüm programlar, orijinal Türkçe kullanım ve bakım kılavuzu, yurt çapındaki servis merkezlerini gösterir liste ve garanti belgesi okul idaresinde bulunacaktır. • EĞİTEK Temel Bilgisayar Kullanım Kılavuzu (http://egitek.meb.gov.tr/egitek/BT_Kullanm_Klavuzu/in dex.html)


E-İçeriklerin Sağlanması ve Yönetilmesi Bileşeni


e-İçeriklerin Sağlanması ve Yönetilmesi Bileşeni


e-İçeriklerin Sağlanması ve Yönetilmesi Bileşeni e-İçerik sağlayıcı 7 firma e-İçeriklerini Bakanlığımıza Eğitimde FATİH Projesi kapsamında hibe etmiştir.


EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Yakın bir zamanda hizmet vermesi planlanıyor

http://eba.meb.gov.tr 23


ZenginleĹ&#x;tirilmiĹ&#x; e-Kitap

http://e-kitap.meb.gov.tr/test/e-kitap.html

24


http://www.egitim.gov.tr/


Öğretmenlerin Hizmetiçi Eğitim Bileşeni


FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu (ÖĞRETMENLERE) Eğitim Süresi : 30 Saat – 6 GÜN Eğitim yöntemi : Yüz yüze eğitmen eğitimi


FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu


Eğitimde FATİH Projesi 1. Aşama Eğitimi


110 Merkeze Uzaktan Hizmetiçi EÄ&#x;itim Merkezi Kurulumu


Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı Bileşeni


Öğretim Programlarında Etkin BT Kullanımı Bileşeni


Bilinçli , Güvenli , Yönetilebilir ve Ölçülebilir BT ve Internet Kullanımı Bileşeni


Okul Ağı Erişim Hedefi

Her Her sınıftan sınıftan intranetteki intranetteki e-içeriğe e-içeriğe erişimin erişimin sağlanması sağlanması Her Her sınıftan sınıftan filtreli filtreli ve ve güvenli güvenli olarak olarak internete internete erişimin erişimin sağlanması sağlanması


Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması Okul içi yapısal kablolamanın yapılması Ağ Ağcihazları cihazlarıiçin içinKGK KGKsağlanması sağlanması Okul binalarının fiber kablo ile birbirine bağlanması Her Herdersliğe dersliğe22adet adetdata dataprizi prizisağlanması sağlanması Her okula güvenli ağ geçidi cihazının sağlanması Her Herokulda okuldasistem sistemodasının odasınınoluşturulması oluşturulması Dersliklerden çevrim dışı içeriğe erişimin sağlanması


Örnek Erişim Altyapısı

İnİn tete rnrn etet

t neet ran nttra İİn

et t renrne e t İnİnt

t naenet a tr r İnİnt


Niçin Bilinçli ve Güvenli İnternet ?


Niçin Bilinçli ve Güvenli İnternet ?


Niçin Güvenli İnternet ?


İntranet / İnternet Erişiminin Sağlanması Okul OkulADSL ADSLinternet internet erişim erişimhızlarının hızlarının ihtiyaca ihtiyacagöre göre artırılması artırılması

Yüksek Yüksekhız hızihtiyacı ihtiyacı olan olanokullara okullara alternatif alternatifinternet internet erişimleri erişimleri sağlanması sağlanması 5651 5651Sayılı SayılıYasa Yasa gereği, gereği,internet internet filtrelemesinin filtrelemesinin yapılması yapılması

Okul Okulgüvenlik güvenlikaltyapısının altyapısının (Kullanıcı (Kullanıcı yetkilendirilmesi, yetkilendirilmesi,AV, AV, Antispam Antispamve veF/W) F/W) oluşturulması oluşturulması

VPN VPNbağlantısı bağlantısıile ile Veri VeriMerkezi Merkezierişim erişim desteği desteğisağlanması sağlanması


E-İçeriklerin Sunulacağı Veri Merkezinin Kurulması

Okulun, Veri Merkezine internetten bağımsız olarak erişmesi

Okul iç ağının, LCD Ekranlı Etkileşimli tahtanın ve dizüstü bilgisayarların kayıt yönetim ve denetlenebilme altyapısının kurulması

E-içeriklerin sunucu altyapısının kurulması

5651 Sayılı Yasa loglarının saklanması

Raporlama ve Karar destek altyapısının kurulması

Envanter yönetim altyapısının kurulması


Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması

42U Ana Bina Kabinet

26U Ek Bina Kabinet


Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması

Sistem Odalarına Konumlandırılacak Aktif Cihazlar

Dersliklere Konumlandırılacak Bağlantı Prizi


Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması

Koridorlarda kablo geçişleri (TAVA)


Okul Yerel Ağının (LAN) Kurulması


TABLETLER PİLOT OKULLARA DAĞITILDI • Yönetim ve Güvenlik Yazılımı ;  Tabletlerde Güvenlik yazılımı bulunacak  Güvenlik yazılımı öğretmenler ve öğrenciler tarafından durdurulamayacak  Güvenlik yazılımı öğretmen ve öğrenci için ayrı ayrı olacak  Öğrenci ve öğretmen tablet bilgisayarların saat,tarih ve sistem ayarlarını değiştiremeyecek  Öğrenci tablet bilgisayarları kendi okullarında ağ bağlantısında bulunmazlar ise Sistem yönetim yazılımı sistemi kilitleyecek  Öğrenciler cihazlara sadece MEB izin verdiği yazılımları yükleyebilecekler  Öğretmenler kendi tablet bilgisayarları üzerinden öğrencilerin tablet bilgisayarlarının kullanımını durdurabilecek , ders içerisinde etkileşim için önceden belirlenmiş bir uygulama dışındakileri ders süresince devre dışı bırakabilecek veya ekranını kilitleyebilecek


eÄ&#x;itimde

e-posta: fatih_projesi@meb.gov.tr Web: http://fatihprojesi.meb.gov.tr

3. Gün -2. DERS  
3. Gün -2. DERS  
Advertisement