Page 1


LİDERLİK DAVRANIŞ VE STANDARTLARININ İNCELENMESİ • ISTE Temel Koşulları ve NETS-A’ yı inceleyecek, • Eğitimde teknolojik araçların idealize edilmesi ve kullanımı hakkındaki görüşlerinizi paylaşacak • Bunların eğitim sistemine olan etkilerini tartışacaksınız.


LİDERLİK DAVRANIŞ VE STANDARTLARININ İNCELENMESİ

Eğitimde standart sağlanabilir mi?


Eğitim Teknolojisi Yatırımları: İdealize Etme, Planlama, Uygulama ve Örnekler

Eğitim Teknolojisi yatırımları neler olabilir?


Kaynakların Temini, İdealize Edilmesi ve Kullanımı • Okulun-Kurumun amaç ve hedeflerine yönelik stratejiler doğrultusunda gerçekleştirilecek faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacı, planlama aşamasında belirlenir. • Her bir faaliyet-proje belirli bir hedefe yönelik olmalıdır. • Herhangi bir hedefle ilişkisi kurulamayan faaliyetlereprojelere yer verilmemelidir.


Okul-Kurum Yatırım – İdealize Etme ve Uygulama Planı Eğitim teknolojisine yapılan yatırımın, uygulanma süreci ve takibi önemli bir yer tutmaktadır. Yatırımlar, mutlaka belirli bir plan dâhilinde yapılmalı ve süreç içerisinde izlenerek değerlendirilmelidir. İzleme; plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması, değerlendirmesi ise; uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi, söz konusu hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.


ISTE Standartlarını Gözden Geçirmek

Teknolojinin öğrenme-öğretme süreçlerinde etkili kullanımı konusunda öncülük etmek için yardımcı olacak çeşitli standartlar Uluslararası Eğitim Teknolojisi Topluluğu (ISTE) tarafından geliştirilmiştir. www.iste.org


ISTE NETS’in Ortaya Çıkışı ve ISTE ISTE (International Society for Technology in Education), Eğitimciler ve bilginin yeni nesillere aktarımını savunanlar ve yenilikçi liderler için güvenilir bir kaynaktır. Gelir amaçlı olmayan bu kuruluş, öğretimin geliştirilmesi için yöneticilere, okul yönetimlerine, teknolojinin etkili ve avantajlı kullanılması için öğrenci ve öğretmen eğitimlerine hizmet etmektedir.


ISTE NETS eğitim teknolojilerinde araştırma ve uygulama merkezi ve ulusal bilgisayar eğitimi konferanslarına ev sahipliği yaparak çalışmalarını yürütmektedir. Dünya genelinde 85 000 den daha fazla kişiye, yaptığı araştırma sonuçları ile eğitimin değişimine destek sağlamaktadır (ISTE, 2009).


ISTE ABD Eğitim Bakanlığı tarafından geleceğin öğretmenlerini teknolojiyi kullanmaya hazırlama projesi PT3, http://www2.ed.gov/about/offices/list/o pe/tsds/index.html öğretmenlerin hizmet öncesi eğitimlerinde, öğrenme ve öğretme süreçlerinde teknolojinin etkili ve yaratıcı olarak kullanılmasının sağlanması amacıyla geliştirilmiştir.


ISTE PT3 programı geleceğin öğretmenlerinin yeterli bilgi ve beceriye aynı zamanda öğretim ortamlarına yeni teknolojileri birleştirme yeteneklerine sahip olmaları gerektiğini belirtir. Öğretmenlerin yeni teknolojileri entegre ederek en etkili şekilde kullanabilmeleri için gerekli eğitimi almaları gerektiğini belirtmiştir.


ISTE ISTE kapsamında bulunan NETS çalışmaları, ABD sınırları içerisinde kabul görmekle kalmamış, Avustralya, Çin, İrlanda, Latin Amerika ve İngiltere gibi diğer dünya ülkeleri tarafından da benimsenerek eğitim teknolojileri kullanımı konusunda standartlarına temel oluşturmuştur (UNESCO, 2002: 51).


ISTE NETS’in Yapısı NETS sadece öğretmenlerin sahip olması gereken eğitimde teknoloji kullanımı yeterliliklerini ortaya koymakla sınırlı kalmamıştır. Süreç olarak incelendiği zaman Haziran 1998’de öğrencilere, Haziran 2000’de öğretmenlere ve Kasım 2001 tarihinde ise yöneticilere yönelik eğitim teknolojilerinin kullanılması ve planlanması konularında, gereken standartlar belirlenmiş ve tamamı NETS çatısı altında birleştirilmiştir (NETS, 2009).


ISTE ISTE tarafından değişik zamanlarda güncellenerek yayımlanan NETS kaynakları, dünya genelinde kabul görmüş eğitim teknolojisi standartlarını ortaya koymaktadır. Bunlar; •NETS-S (Student - Öğrenci), •NETS-T (Teacher – Öğretmen) •NETS-A (Administrator - Yönetici) olarak adlandırılmaktadır.


ISTE ISTE’nin yayımladığı ve dünya genelinde kabul gören bu eğitim teknolojisi standartları, Yöneticilerin, Öğretmenlerin ve son kullanıcı olan öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları ve kullanmaları açısından oldukça önemlidir.


ISTE

ISTE NETSA 2009 BELGE


ETKİNLİK - KÖRDÜĞÜM

ETKİNLİK


FORM

FATİH PROJESİ SORULAR GOOGLE DÖKÜMANLAR

2. Gün -3. DERS  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you