Page 1

ÜSKÜDARCUMHURİYETLİSESİ İDARİ TOPLANTI TUTANAĞI TOPLANTI NO:2 TOPLANTI TARİHİ:08/10/2009 TOPLANTIYA KATILANLAR:S.GEZER,A.ENGİN,M.BAYRAM,I.GÖZÜTOK,A.YILMAZ GÜNDEM:1-Senebaşında Müdürler toplantısında konuşulanlar 2-Mesai saatleri 3-Kurslar 4-Sınıf mevcutları,Şubeler 5-İzinler 6-Devam ve devamsızlık 7-Lise 1.sınıflar veli toplantısı KONUŞULANLARVE ALINAN KARARLAR S.GEZER:Senebaşı Müdürler toplantısında 1) Şehit,gazi ve yetim çocuklarının tespiti 2) Belediye bursu alacak öğrencilerin tespiti Konuları gündeme geldi.Bu sene özellikle sınıf öğretmenleri ve müdür yardımcılarının bu trespiti yapmasının daha sağlıklı ve güvenilir olacağıgörüşü ağırlık kazandı.Bu işin okul ile birliklerine bırakılmaması kararlaştırıldı. A.ENGİN: Mesai saatlerine dikkat edilmeli ,öğrenci giriş çıkışlarında nöbetçi öğretmenler ve müdür muavinleri öğrencilerin başında olmalı. S.GEZER: Kurslarda mutlaka baş muavin görev alır.Eğer öğrenci sayısı fazla olur ve gerek duyulursa müdür yardımcısının görevleri bölümünde bunu bulabilirsiniz. M.BAYRAM : Ara sınıflar 30-35 civarı,9.sınıflar ise Işık hocamdan aldığımız bilgiye göre 45-50 arası fakat devamsız öğrenciler var.Dolayısıyla sayı 45 ve aşağısı civarında olacak. A.ENGİN: Müdür yardımcıları öğrenciye bir gün izin verebilirler fakat öğrenciyi almaya veli gelecektir.Daha fazla izin isteyen olursa müdür baş yardımcısına gelmesi gerekir.Okulumuzda bir revir oluşturduk.Öğrenciler burayı acil ve vahim durumlarda kullanmayı düşünmeliler.Rahatsızlanan öğrenciler kantindeki kontörlü telefonu,okulumuzun kartlı telefonunu veya md. Muavinlerinin odalarındaki telefonları kullanarak velilere ulaşabilirler.Veli izin alıp öğrenciyi götürürken elinden md muavininden imzaladığıkağıt olursa kapıdan daha rahat çıkacaktır.


S.GEZER: Raporların alınmasını takiben 5 iş günü içinde idareye verilmesi gerekir.12.06.2008sayılı gazetede bununla ilgili ddeğişikliği okuyabiliriz.Yurtiçi faaliyetlere katılan öğrencilere izni ilçekaymakamlık,yurtdışı faaliyetlere katılan öğrencilere il yani valilik faaliyet izmi verir. Dev amsızlıkla ilgili yönetmeliğin 25. Maddesinin 2. fıkrasında belirtildiği üzere özürsüz olarak devamsızlık yapan öğrencilerin devamsızlığı5. ve 10. İşgünü sonunda normal posta ile veya bilişim yollarıyla veliye bildirilir.Devamsızlığı15 günü dolduran öğrencinin durumu devamsızlıktan başarısız sayılacağıbilgisi iadeli tahahütlü olarak veliye bildirilir.Bu öğrenciler için 57. Madde uyarınca tastikname kesme ve listeden silme işlemleri sene sonunda yapılır.Devamsızlık mektupları çift basılır ve yoklamada devamsızlık işlenmeye devam edilir. Okul içinde faaliyet izni alması gereken öğrenciler için faaliyet izin formu oluşturalım.Bu durumda öğrenciler yoklama fişine yazılmaz ise yoklamada problem olmaz.Müdür yardımcısının ve görevi veren öğretmenin imza ve kaşesi olsun,bu form doldurulmadan hiçbir öğretmen öğrencileri herhangi bir çalışmaya dahil etmesinler. Nakiller konusuna gelince nail gitmek isteyen öğrencilerin nakilleri E-Okuldan,okuldan ayrılmak isteyen(Açık lise vs.)öğrencinin okul ile ilişiği Bilsa ve E-Okuldan kesilir.Nakil giden öğrenci 10 gün içinde aynı okula dönebilir.Öğrenci 5 işgünü içinde yeni okulunda başlamalıdır. I.GÖZÜTOK: Not aldığım bazı hususlar var.Bu konular üzerinde 9.sınıflarda veli,rehber öğretmen ,Aydın bey ve ben toplantı yapmak istiyorum. M.BAYRAM : Lise 1.sınıf toplantıları öğrenci ve velisi ile birlikte ortak konular konuşulduktan sonra öğrenci çıkarılıp veliler ile devam edilse daha faydalı ve hızlı yürütülebilir.Bir hafta içinde rehberlik saatleri dahil edilerek ikişer sınıfın toplantısı yapılabilir. A.ENGİN: Son olarak istatistik çalışmalarımız yürütülmektedir.ÖSYM başarıları hazırlanıyor.Bu çalışmaları okulumuz rehber öğretmeni Turgay bey yürütüyor.

A.ENGİN

S.GEZER

M.BAYRAM

Okul Müdürü

I.GÖZÜTOK A.YILMAZ


toplantıilar  

2012yılı zümre toplantıları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you