21 AVRUPA KULTUR

Page 22

NİSAN 2020 | SAYI: 21

Grassi Museum Leipzig Bauhaus Sachsen Sergisi, Typographie ve Gebrauchsgraphik çalışmaları Foto: Ömer Yaprakkıran

üreten atölyenin yönetimini üstlendiler. Bu dönemin örnekleri arasında, Bauhaus klasikleri olarak tarihe geçen Wagenfeld lambası, Marcel Breuer’in çelik boru yapımı mobilyaları sayılabilir.

ve yerleşim problemleri... Hepsi gündemde ve günceldi. Masadaydı, tartışılıyordu. Gropius, öğrencilerin bu konulardaki düşüncelerini de tartışmalara katarak, tüm detayları ele almalarını, aktif rol alarak çözüme ortak olmalarını amaçlıyordu. Çalışmalar üstlenilen ödevi en iyi bir şekilGENİŞLEYEN KATILIM VE UFUK de çözümlemek için canla başla sürdürüWalter Gropius tavrını daima öğrencilürdü. Yarıyıl sonunda mutlaka küçük “devlerden yana koydu, fikirlerine destek olarimler” yaşanırdı. Öğretmen ve ustalar rak piyasadan iş almalarına yardımcı için durum kolay değildi. Bunlar hep “son oldu. Onların sadece fikirlerini dinlemeksoru”nun cevabını vermek, bulundukları le kalmadı, bu fikirleri geliştirerek herkepozisyonu hak ettiklerini ispatlamak zorunsin katılımını da sağladı. Bilimsel toplantı- daydılar. lar düzenleyerek öğrencilerin ufuklarının Kurulduğu günden itibaren sürekli var gelişmesine aracı oldu. olma savaşı veren Bauhaus’un tüm yükü Günümüzün tartışmalı konusu olan Walter Gropius’taydı. Thüringen parlamenöğrencilerin yönetimde söz sahibi olması, tosu Weimar’daki anlaşmasını iptal edinBauhaus’un ruhuydu ve uygulanıyordu. ce, Dessau’ya taşınma kararı aldığında tüm Kurulduğu günden itibaren Ustalar Konse- usta, öğretmen ve öğrenciler onun yanında yi’nde iki öğrenci temsilcisi bulunurdu. oldular ve beraberce Dessau’ya gittiler. Bu, Temel sorun konusunda tüm tarafların Bauhaus’un bir mücadele birliğine dönüştükatıldığı heyecanlı, ateşli tartışmalar oluğünün de ispatı oldu. yordu bu toplantılarda. Önemsenmeyen Gerçi göç etmek zorunda kalanlar için hiçbir konu yoktu. İster von Deosburg’un hiç kolay olmadı. Ama bu sayede de “Baumimarlık kavramı, ister Le Courbusier’in haus düşüncesi” tüm dünyaya yayılma olasosyal yapıları, ya da modern yapılarda inşa nağı buldu. ■

22