21 AVRUPA KULTUR

Page 18

NİSAN 2020 | SAYI: 21

Gropius, Bauhaus binası Dessau / Foto: Lucia Moholy / Bauhaus-Archiv Berlin

yerleştireceğini öngörüyordu. Ve bu estetik anlayış tüm insanlığı kapsayıcı, kültürel birliği sağlayıcı bir etken olacaktı. Çağrılması düşünülen sanatçılar üzerine ustaların katıldığı “Meisterrat” toplantılarında tartışılırdı. Ama son karar yetkisi Gropius’taydı. Böyle olmasaydı, her müzenin seve seve eserlerini sergileyeceği tanınmış sanatçılar, örneğin Emil Nolde, Marc Chagall, Oskar Kokoschka davet edilirdi. Ama Gropius, onların yerine soyut ve kübizm akımı sanatçılarını tercih etti. Konstruktivizmi oluşacak yeni mimarlığın öncüsü olarak görüyordu. Örneğin, “Blauer Reiter” devrini geride bırakıp tektonik yapısal uygulamalarıyla soyut sanata yönelen Kandinsky’i çağırma nedeni buydu. Kandinsky günümüzdeki kadar tanın-

18

mış değildi Bauhaus’a geldiğinde. Sanat tarihinde alacağı önemli rol henüz bilinmiyordu. Galeriler eserlerine gereken ilgiyi göstermiyorlardı. Yıllar sonra Berlin Ulusal Galerisinde sergisini açabildi. Tüm bunlar Paul Klee için de geçerliydi. Klee’nin çalışmaları çok küçük bir sanatseverler grubu tarafından tanınıyordu. Günümüzde ise tüm dünyanın kabul ettiği bir sanatçıdır. Lyonel Feininger’in de, ekspresyonistler kadar olmasa bile, koleksiyoncularda eserleri yer alıyordu. İkinci Dünya Savaşından sonra Bauhaus ressamları hakları olan tanınmışlığa ulaştılar. Bunların eserleri günümüzde tüm dünya müzelerinde sergileniyor. Itten, Muche, Moholy-Nagy de sanat tarihinde yerlerini aldılar ve hak ettikleri ölümsüzlüğe ulaştılar.