Page 14

OCAK 2020 | SAYI: 18

ğılıkların egemen olduğu bir bataklığa düşer. Bunu fark etmek ise gerçekten zordur. Mizahın gücü yine de her yerde: Örneğin Berlin Duvarı yıkıldığında Titanicʼin o unutulmaz kapağı kadar gelişmeleri özetleyen bir saptama yoktu. Zaten gerek serginin gerekse sergiye eşlik eden albümün kapağında, elinde “muz niyetine” soyulmuş hıyarla “mutlu-mesut” poz veren, pek de gelişkin bir izlenim bırakmayan kadın yer almaktadır. Bütün bir 1989ʼu bu kurgulanmış enstantanenin ışığında özetlemek mümkün. Ama böyle hızlı bir özetten de, gelişkin bir insan malzemesi çıkarmak zordur. Tersi-

ne, acı gerçek, halkın bir tüketici hezeyanıyla kamucu sistemleri rahatça yıkabildiğidir. Ama Titanic, tam da bunu özetleyebildiği için bile olsa, tebrik edilmeli değil midir? Titanic, 1979 aralık ayındaki ilk sayısında soldan seslendiğini yarı şaka yarı ciddi ilan ediyor. Zamanın ruhuna henüz sol egemendir: “Nieder mit der Macht des Kapitals!” (Kahrolsun sermaye iktidarı!). Aynı yerde, yine yarı şaka yarı ciddi, mizah silahıyla çok ülkeli dev şirketlerle savaşmaktan (“Mit der Waffe der Satire die Multis bekämpfen!”) söz ediliyor. Emperyalizme karşı eleştirel aklı koz olarak kullanmayı, kötü, hem de çok kötü olmayı (“Böse, oh sehr böse sein”) öneren bu dergi Komünistler Birliği (Kommunistischer Bund-KB) kadar işverenler birliğine de seslen-

14

Profile for Ali YILDIRIM

AVRUPA KULTUR 18  

Aylık Kültür ve Sanat Dergisi AVRUPA KÜLTÜR'ün 18. Sayısı

AVRUPA KULTUR 18  

Aylık Kültür ve Sanat Dergisi AVRUPA KÜLTÜR'ün 18. Sayısı

Profile for aypa