Page 29

EYLÜL - ARALIK 2017 | SAYI: 17

Cumhuriyet’in ilanının onuncu yılında gerçekleştirilen Üniversite Reformu’nun hedefleri arasında cumhuriyet için geleceğin bilim insanlarını bir an önce yetiştirmek, Türk bilimini süratle çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak da vardır. Bu yüzden 1933’de Hitler zulmünden kaçan en üst düzey Alman bilimadamları davet edilir. Matematik ve fizik için Göttingen Üniversitesi’nden dönemin en önemli Nobel ödül sahibi üç Alman bilimadamı İstanbul’a gelir. Matematik enstitüsünün temelinde onların harcı vardır. Matematik nasıl tanımlanır? TDK sözlüğüne bakarsak “Aritmetik, cebir, geo-

lim, bilgi, öğrenme” gibi anlamlara gelen “máthema” kelimesinden türemiş… Buradan türetilen  “mathematikós”  kelimesi de “öğrenmekten hoşlanan” anlamına gelir… Osmanlıca’da ona "riyaziye" denilmiş. Türkçe’ye ise Fransızca “mathématique”  kelimesinden gelmiş… Matematiğin nerede ve nasıl başladığı hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değil. Örneğin Herodot’a, Aristo’ya (MÖ 384-322) göre, matematik M.Ö. 3000-2000 yılları arasında Mısır’da, Mezopotamya’da başladı. Matematiğe birçoğumuz çekingen tavırla yaklaşır. Azımsanmayacak bir grup ise

Prof. Max Born

metri gibi sayı ve ölçü temeline dayanarak niceliklerin özelliklerini inceleyen bilimlerin ortak adı” diyor. Felsefenin ilk dönemlerinden itibaren "bütün ilimlerin temeli" olarak kabul edilir. Matematik kelimesinin kökü eski Yunanca’dan gelir. Eski Yunanca’da “matesis” kelimesi matematik kelimesinin köküdür, “bilirim” anlamına gelir. Daha sonra ise “bi-

hiç sevmediğini, hatta nefret ettiğini söyler. Buna karşılık bir kısmımız ise ilgi duyduğu veya matematiğe kabiliyeti olduğu için çok sever. Bu kadar farklı duygularla yaklaşılan bir bilim dalıdır matematik… Aslında matematiğe çekingen yaklaşmanın veya nefret etmenin temelinde yatan daha ilkokuldan itibaren “Matematiği niçin öğreniyoruz?”, “Bu dersin bana fayda-

29

Profile for Ali YILDIRIM

AVRUPA KULTUR 17  

Aylık Kültür ve Sanat Dergisi AVRUPA KÜLTÜR'ün 17. Sayısı

AVRUPA KULTUR 17  

Aylık Kültür ve Sanat Dergisi AVRUPA KÜLTÜR'ün 17. Sayısı

Profile for aypa