Page 27

EYLÜL - ARALIK 2017 | SAYI: 17

© Stefan Maria Rother/HKW

SOSYALİZMDE SANAT, KAPİTALİZMDE SANAT 1930’lardan bu yana birçok sanat ürününün, soyutlama veya soyut sanat ile gerçekçilik veya gerçekçi sanat arasındaki karşıtlığı yansıttığı biliniyor. 8 Ocak 2018’da sona eren serginin genel sınırları içinde kültürel özgürlük ile bunun biçimleri sorgulanmış oldu. Malzeme çoktu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında CFF tarafından kurulan veya finanse edilen uluslararası birçok yayın (dergiler, gazeteler vs.) serginin ilginç parçalarını oluşturdu. Monat, Encounter, Paris Review gibi yayınlar modernitenin nasıl bireysel özgürlükler için bir “anlam taşıyıcısı” halini aldığına ve böylece Batı’nın 20’nci yüzyıldaki hegemonyasını kolaylaştırdığına dikkat çekti. Neresinden bakılırsa bakılsın, bu sergi sadece sanatta sosyalist gerçekçi yordama veya sosyalist ülkelerdeki kültür politikalarına karşı değil, sosyalist dünya görüşü ve her tür sosyalist pratiğe karşı toplu bir atağın geçmişte hangi kaynaklardan des-

teklendiğini bir kez daha göstermiş oldu. Gerçekten de CFF’nin, sanatı, sanatçıyı, aslında da aydınları ve aydın adaylarını temel muharebe alanı seçmesi, daha önce kendisine açılmış bir savaşı kabullenmek zorunda kaldığını gösteriyor. Sosyalist sanat iddiası on yıllarca bir meydan muharebesi mantığıyla ve özgürlükçü Batı tarafından göğüslendi. Sergi bunun göstergelerinin yeniden yorumlanması için, taraflı bir kimlikle de olsa, bir fırsat sunmuş kabul edilebilir. Belki bir süre sonra... Kimileri bilmeden de olsa, CIA destekli bu örgütün kucağına “bazıları solda sayılan” epey bir sanatçının düştüğü biliniyor. Heinrich Böll, Siegfried Lenz, Ignazio Silone, Andre Malraux, Arthur Koestler, Raymond Aron gibi dönemin birçok ünlü yazarının anıldığı bu serginin listesinde, ünlü Türk müzik adamı İlhan Mimaroğlu da vardı. Almanya’daki Türkçe medyanın bu serginin hiç farkına varmaması ise kalıcı bir acı gerçek olarak kayıtlara girmiş olsun. Oysa “anlatılan, herkesin ortak hikâyesi” idi. z

27

✤ Kimileri bilmiyordu, ama genelde CIA tuzağına severek düşülmüştü

Profile for Ali YILDIRIM

AVRUPA KULTUR 17  

Aylık Kültür ve Sanat Dergisi AVRUPA KÜLTÜR'ün 17. Sayısı

AVRUPA KULTUR 17  

Aylık Kültür ve Sanat Dergisi AVRUPA KÜLTÜR'ün 17. Sayısı

Profile for aypa