Page 25

EYLÜL - ARALIK 2017 | SAYI: 17

Lene Berg Stalin by Picasso or Portrait of Woman with Moustache

✤ Sosyalist meydan okuma özellikle sanatta göğüslenmeliydi

sanattaki ağırlığıyla ilintilidir. Bugün ise artık böyle bir gereklilik bulunmuyor. Yani bu “CIA sanatı” sergisinden, doğrudan olmasa da, dolaylı bir “iade-i itibar girişimi” diye söz etmek mümkündür.

“ANTİTOTALİTER” BİRLİK CFF, Soğuk Savaş olarak kodlanan ve birbirine zıt iki dünya sistemi arasında-

ki acımasız çekişmeye sahne olan bir dünyada, bir cephe şehrinde, 1950 haziranında kuruldu. Batı Berlin’deki bu kuruluşun amacı, aydınların “antitotaliter” birliğini güçlendirmek ve ilerletmekti. “Sosyalizm düşmanı” her alanda göğüslenmeli ve geriletilmeliydi. Sanat ve aydın en önemli alandı. Kültürel Özgürlük Kongresi’nin ana komuta merkezi Paris’teydi ve buradan

25

Profile for Ali YILDIRIM

AVRUPA KULTUR 17  

Aylık Kültür ve Sanat Dergisi AVRUPA KÜLTÜR'ün 17. Sayısı

AVRUPA KULTUR 17  

Aylık Kültür ve Sanat Dergisi AVRUPA KÜLTÜR'ün 17. Sayısı

Profile for aypa