Page 20

EYLÜL - ARALIK 2017 | SAYI: 17

PARAGRAF 175 VE MAGNUS HIRSCHFELD Seksolog Magnus Hirschfeld, Friedrich Nietzsche’nin “Doğal olan hiçbir şey ahlâksız olamaz” sözcüğünden yola çıkarak 1896’da eşcinselleri aşağılayan, suçlayan ve cezalandıran paragraf 175’e karşı etkili oldu. Tıpkı sakatlıklarda olduğu gibi bunun da nedenlerinin doğuştan olduğuna inanıyor ve savunuyordu. Kanunun değişmesi için imparatorluk hükümetine çeşitli başvurularda bulundu, dilekçeler verdi, makaleler yayınladı. Cinsel hayat üzerine anonim anketler yaptırarak özellikleri, eğilimleri ve alışkanlıkları araştırdı. “Transvestit” kavramını 1910 yılında ilk kullanan ve bu konu üzerine “Erotik Örtünme Üzerine Araştırmalar” adlı kitabı yayımlayan kişidir. 1908 yılında Sigmund Freud ile temasa geçerken, onun araştırmaları, deneylerinden ve cinsel hormonların eşcinsellik üzerine etkilerini, bu alandaki neden-sonuç ilişkilerini açığa çıkarmayı umut etti. Ne var ki yaşadığı “zaman” daha derinleşmesine olanak tanımadı. 1919’da kurucusu olduğu Cinsel Bilimler Enstitüsünde ihtiyacı olanlara cinsiyeti ve yaşına bakmadan, ücretsiz danışma ve terapi olanakları sağladı.

20

Hirschfeld 1933’te Nazilerden kaçarak Fransa’ya yerleşti, 1935’te de orada öldü. 6 Mayıs 1933’te kurucusu olduğu enstitü, Nazi öğrencileri tarafından yağmalanıp tahrip edildi. Gerekçeleri ise orada tedavi gören Nazilerin kişilik bilgilerinin ortaya çıkmasını engellemekti. Üstün ırkı savunan, kiliseyi de arkasına alan bir harekette eşcinsellere kesinlikle yer yoktu.

MADDE 218 Kürtaj yasası 1871’de imparatorluk ceza yasalarına alındı. Sadece çocuğunu aldıran hamile kadın değil, ona yardımcı olan herkes hem para hem de hapis cezasına çarptırılıyordu. Doğum politikasını biçimlendirmek amacıyla kürtaj konusunu içeren, hukukçular, doktorlar, partiler, kilise ve seslerini duyurmaya başlayan kadın hareketinin katılımıyla açık bir tartışma ortamı yaratıldı. Toplumdaki ilerici güçlerle işçi sınıfını birleştiren bu oluşum, “Bu benim bedenim!” hareketinin 1918’de yürürlüğe giren kadınlara seçme seçilme hakkı ile tekrar gündeme gelmesini sağladı. Böylelikle de bu önemli konu çeşitli yayınlarda, tiyatroda ve başka sanat eserlerinde yerini buldu.

Profile for Ali YILDIRIM

AVRUPA KULTUR 17  

Aylık Kültür ve Sanat Dergisi AVRUPA KÜLTÜR'ün 17. Sayısı

AVRUPA KULTUR 17  

Aylık Kültür ve Sanat Dergisi AVRUPA KÜLTÜR'ün 17. Sayısı

Profile for aypa