Page 16

EYLÜL - ARALIK 2017 | SAYI: 17

✤ 20 ve 30'ların birçok sanatçısı Weimar enkazını ve sonrasındaki Hitler'i görebilmişti

İşte sadece Almanların değil, dünyanın her yanından gelen sanatseverlerin büyük ilgisiyle karşılanan Frankfurt’un ünlü Schirn Sanat Müzesi’ndeki sergi, Birinci Dünya Savaşı sonrası yıllardaki politik ve sosyal gerilimlerin etkin olduğu ortamı yansıtma amacına odaklanıyor ve “çağın rahatsızlığı”nı gözler önüne seriyor. Gerçekten de, 1920’lerin ve 30’ların önde gelen sanatçılarının çoğu bir sismograf gibi gelmekte olan felaketi, yani Weimar Cumhuriyeti’nin çöküşünü ve ardından gelen Hitler rejimini görmüşlerdi.

YENİ NESNELCİLİK: KONULAR, MOTİFLER... Yeni Nesnelcilik (Neue Sachlichkeit), savaş öncesi “Fırtına ve Dürtü Yılları”na bir reaksiyon olarak, doğalcılığı da (Naturalismus) içeren, görünen gerçek dünya ve yaşama dönüş olarak ortaya çıktı ve Birinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından başladı. Arka planında Alman enflasyonu yılları 1914-1923 vardır. Georg Grosz, Otto Dix ve Christian Schad gibi sanatçılarla beraber daha birçokları toplumsal eleştiri temelinde yükselen konuları işleme-

16

ye başladılar. Yeni Nesnelcilik, Weimar Cumhuriyeti’ni yönlendiren sanat akımı olarak kabul edilir. Birinci Dünya Savaşı öncesi soyutlama ve ruhlaştırma sürecini yaşatan dışavurumculuk (Ekspresyonizm) 1918’de sonra ermesi ardından Yeni Nesnelcilik akımı ile yepyeni bir stil geliştirildi: Modern dünyayı daha açıkça, anlaşılır tarzda cesaretli, soğuk, sevimsiz, ilgisizce uzaktan izlercesine, heyecanlanmadan soğukkanlılıkla yaşanan anın gerçekçi bir tarzda ele alınması... Kesin, net konturlarla, eski ressamların tekniği ile çok anlamlı ve yoruma açık bir stildi bu. Schirn’deki sergi 190 eser, 62 sanatçı ile Yeni Nesnelcilik akımının daha politik ve sosyal eğilimli kanadı olan Doğruculuk’a (Verismus) odaklanıyor. Sergilenen eserlerde sanatçılar çağın gelişmelerini eserlerinde yansıtırken gölgede kalan olumsuz koşulları/oluşumları da konu ettiler. Amaçları yanlış ve kötü giden durumu yalnızca anlatmak değil, yorum ve eleştiriler getirerek değişimin gerçekleşmesini sağlamaktı. Sadece başkent Berlin’de değil Dresden, Rostock, Stuttgart, Karlsruhe, Münih, Hamburg ve Hannover’de sanat ve kültür merkezleri oluştu. Politika, eğlence sek-

Profile for Ali YILDIRIM

AVRUPA KULTUR 17  

Aylık Kültür ve Sanat Dergisi AVRUPA KÜLTÜR'ün 17. Sayısı

AVRUPA KULTUR 17  

Aylık Kültür ve Sanat Dergisi AVRUPA KÜLTÜR'ün 17. Sayısı

Profile for aypa