Page 1

INS LES AIMERIGUES

REUNIÓ AMB LES FAMÍLIES DÍPTIC INFORMATIU LLIURAT -1R D’ESO 16 octubre 2012

2012-13

http://aimerigues.blogspot.com.es/


HORARI MARC

PRIMER D’ESO INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES

curs 2012-13

Matins: 8:00 h a 14:45 h Dos esbarjos: 10:45 h a 11:15 h / 13:35 h a 13:50 h ESTRUCTURA CURRICULAR

EQUIP DIRECTIU

ÀMBIT Lingüístic

Directora. Elisabeth Eixarch Cap d’Estudis. Carme Ortonobes Coordinadora Pedagògica. Montserrat Vilajosana EQUIP DOCENT 1ESO PROFESSORAT Català Castellà Social/Informàtic

Socitic

Científic/Lingüístic

Scienglish

Artístic

Música

Conxita Tenllado – Teresa Romeva— Anna Muxart- Montse Jiménez Raül Verdú- Montserrat VilajosanaSílvia López Carles Codina- Raül VerdúCarme Ortonobes Teresa Romeva- Carme OrtonobesElisabeth Eixarch - Miquel Mas- Montse Jiménez-

Sandra Coronel

Educació Física

2ESO

Català

3

3

Castellà

3

3

Tutoria

1

1

5 (30’)

5 (30’)

Joan Cuadrada

1A

1B

1C

Carles Codina

Teresa Romeva

Anna Muxart

Montse Jiménez

Raül Verdú

Joan Cuadrada

COORDINADORA NIVELL

ALTRES ESPECIALISTES

Social/Informàtic

Socitic

4

4

Científic/Lingüístic

Scienglish

6

6

Artístic

Educ.Vis. i Plàstica

-

3

Música

3

-

Educació Física

2

2

Tecnològic/Matemàtic

Tecnomat

5

6

Transversal

Optativa (trim.)

3

2

Anna Muxart

Tecnològic/Matemàtic Tecnomat

TUTORIA

1ESO

Gust per la lectura

ÀMBIT Lingüístic

MATÈRIA

Anna Muxart Psicopedagoga: Sílvia López EAP: Dolors Canals Servei de Traducció: Leila

Administrativa: Isabel Lanza Subalterna: Marta Giménez

ENTREVISTES La interrelació família-escola és bàsica per al bon desenvolupament educatiu dels joves. Cal informar de qualsevol canvi que s’adverteixi o es produeixi, així com d’aclarir qüestions o dubtes. Les persones tutores i el coordinador disposen setmanalment d’un espai de temps per entrevistar-se amb les famílies de l’alumnat. Aquestes poden demanar hora de visita quan ho creguin oportú mitjançant l’agenda o el telèfon. També podran ser convocades pel mateix sistema. El mateix procés se seguirà per parlar amb les persones de l’equip directiu.


LLIURAMENT DE NOTES Avaluació 0: Finals d’octubre (alumnes) 1r Trimestre: 20 i 21 de desembre 2n Trimestre: 21 i 22 de març famílies 3r Trimestre: 27 de juny INFORMES D’INCIDÈNCIES SETMANALS Es lliuren cada dilluns. S’han de retornar signats entre dimarts i dimecres. Cada 6 incidències –no d’absències justificades-, l’alumnat romandrà al centre els dimarts de 16 h a 17 h.

SORTIDES La Mola. Aplec de Les Aimerigues. Terrassa. BD4 i Biblioteca Central. Terrassa. Trobada de Corals. Auditori de Terrassa. Centre de creació musical. Terrassa. Teatre Alegria. Las zapatillas amarillas. Terrassa. Escola La Llar. Taller de paper i cartró. Terrassa. MNACTEC. Les matemàtiques i la vida Terrassa. Can Jofresa. Circuit amb bicicleta. Empúries. El llegat dels antics. Sant Llorenç del Munt. Geologia i diversitat. Circ Raluy.

NOF (Normativa d’Ordre i Funcionament) L’Institut és un centre educatiu que se centra en els valors del respecte, el diàleg, l’esforç i responsabilitat en l’estudi i la bona convivència. Cal vetllar per un clima de convivència positiu, la conservació de les instal·lacions i el material d’us comú del centre. És important mantenir un entorn net i agradable. Cal tenir present, entre d’altres: És un deure de les famílies avisar de les absències i justificar-les sempre per escrit. Incórrer en aquest deure pot comportar l’inici de mesures (protocol d’absentisme –Serveis Socials-, expedient disciplinari per a l’alumnat,...). L’alumnat no pot sortir sol del centre en hores lectives. L’alumnat s’abstindrà d’usar aparells electrònics per a ús personal (telèfon mòbil, reproductors d’àudio, gravadora,...) dins el recinte escolar. L’enregistrament d’àudio i/o vídeo utilitzant qualsevol aparell sense permís del professorat serà considerat falta molt greu. No està permesa ni l’entrada ni el consum de llaminadures al centre. HÀBITS DE SALUT I ESTUDI Esmorzar abans de sortir de casa. Portar entrepà i fruita pels esbarjos. Dormir de 9 a 10 hores. Dedicar entre 1,5 a 2 hores a l’estudi. Regular la dedicació a la televisió, jocs, xarxes socials,...

Podrà haver-hi altres sortides culturals no previstes inicialment degut a la seva oferta temporal al llarg del curs.

CAIXA UNNIM. Oficina Av. Àngel Sallent. 2107-0150-27-3503569013 PROJECTES TRIMESTRALS 1T. Lectura: La gaviota y el gato... -14 al 21 de desembre2T. Medi Ambient -15 al 22 de març3T. Camp d’Aprenentatge. Planoles -13 al 15 de junyCELEBRACIONS: DENIP. 30 de gener de 2013 Sant Jordi. Jocs Florals. 23 d'abril de 2013 Final de curs. El circ. 21 de juny de 2013 FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ: Divendres 2 de noviembre de 2012 Divendres 7 de desembre de 2012 Dilluns 11 de febrer de 2013 Dilluns 20 de maig de 2013 INS LES AIMERIGUES c/d’Atenes, 59 - 08224 Terrassa Telèfon: 93 788 90 25 e-mail: a8068537@xtec.cat blog: http://aimerigues.blogspot.com.es/

Díptic reunió pares 1r eso 2012  

Díptic reunió pares 1r eso 2012