Page 9

SPORTiF

Nostalji

N

EREDEN NEREYE: Bir zamanlar Kayserispor formasý altýnda baþarýdan baþarýya koþan zamanýn genç futbolcularý, þimdiler de yine Türk futboluna hizmet ediyorlar.. Kimisi Menajer, kimisi teknik direktör, kimisi de yönetici olarak hizmetlerini sürdürüyorlar.. Ýþte yukarýdaki fotoðraf 1973-74 sezonuna ait.. Kadroda (ayaktakiler-soldan saða) Senai, kaleci Ferhat Turunç, Kenan Altunbaþ, Rýdvan Çeçen, Þeref Ýncirmen, kaptan Gýyasi Tokoðlu, (oturanlar-soldan saða) Aslan, Mustafa Þimþek Özkeþ, Faysal, Mehmet Bulut ve Mustafa Uður yeralýyor.. Bu kadro futboldan kopmadý.. Gýyasý Tokoðlu, Kayserispor yöneticiliði yapýyor.. Mehmet Bulut, Mustafa Uður, Mustafa Þimþek Özkeþ, Þeref Ýncirmen, Kenan Altunbaþ teknik adam olarak çalýþýyorlar..

YORUM

14 golün atýldýðý m aç.. Kayseri Atatürk Stadý’nda oynanan Kayserispor- Dostlukspor Bayan futbol takýmlarý arasýndaki karþýlaþma 7-7 sona ererken, Kayserili sporseverler ilk kez bir bayan futbol takýmýný izlemiþ olmanýn mutluluðunu da yaþadýlar. Kadroda (ayakta) Bekir Molu, kaleci Davut, Demirsporlu Metin, Ýbrahim Koltuk, (oturanlar arasýnda) Kayserispor Baþkanlýðý da yapan Demirsporlu Mustafa Elmaaðaçlý, þimdiki KTO Baþkaný Hasan Ali Kilci, Þahin Kubilay ve Kayseri’nin efsane futbolcusu merhum Mücahit Pekçetinkaya yeralýyor.. Dostlukspor, Türkiye’nin ilk bayan futbol takýmý olarak tarihteki yerini buldu..

9

Sportif

Sportif -Mayıs 2008  

Sportif 10.Sayı

Sportif -Mayıs 2008  

Sportif 10.Sayı

Advertisement