Page 61

SPORTiF

BASKETBOL

Kýrmýzý-Lacivertli takým, yaþlýlarý ziyaret edip moral verdi

TED HUZUR VERDi

Anlamlý ziyaret..

P

anküp TED Koleji Genç Bayanlar Basketbol takýmý, Huzurevi’ne ziyaret etti. Huzurevi’nde yaþlýlarla eðlenceli vakit geçiren takým teknik heyet ve oyuncularý, hem moral verdi hem de moral topladý. Huzurevi’ndeki yaþlýlarýn tek tek hatýrýný soran oyuncular, onlarla dertleþtiler.

Neþeli anlar..

Z

61

TED Kayseri Kolejispor

iyaretin sonlarýna doðru gelen gitar ile yaþlýlarý oynatmayý baþaran genç basketçiler, onlara neþeli dakikalar yaþattýlar. Huzurevi’nden ayrýlýrken yaþlýlara “yine geleceðiz” sözü veren oyuncular, çýkýþta oldukça duygusal anlar yaþadýlar. Genç basketçilerin bu yaþta hayatýn her zorluðunu görmelerini istediðini söyleyen antrenör Davut Güngör, "Yaþadýðýmýz hayatýn deðerini bilmeliyiz. Amcalarýmýzý, teyzelerimizi sýk sýk ziyaret ederek onlarý yalnýz býrakmadýðýmýzý göstermeliyiz. Onlarýn hayýr dualarýný almak çok önemli" dedi. HABER-FOTO: ÜLFET TURAN

Sportif

Sportif -Mayıs 2008  

Sportif 10.Sayı

Sportif -Mayıs 2008  

Sportif 10.Sayı

Advertisement