Page 35

FUTBOL

SPORTiF

35

Kayserispor’un kazandýðý bu baþarý gerek Kayseri’de gerekse baþka þehirler de hatta yurt dýþýnda dahi büyük ses getirdi. Sarý-Kýrmýzýlý takýma gönül vermiþ insanlar, “Þampiyon Kayseri” nidalarý ile sevincini haykýrýrken, Bursa Atatürk Stadý’na dolduran taraftarlar da adeta þehri inlettiler..

Fortis Türkiye Kupasý

Kayserispor, Fortis Türkiye Kupasý’ný kaldýrarak tarihe ismini altýn harflerle yazdýrdý.. Elbette, Kayserispor’da Onursal Baþkan’dan yönetim kurulu üyelerine, teknik heyetten futbolculara, taraftarýndan basýn mensubuna kadar herkes bu büyük gecenin bir parçasý oldu..

Sportif

Sportif -Mayıs 2008  

Sportif 10.Sayı

Sportif -Mayıs 2008  

Sportif 10.Sayı

Advertisement