Page 30

FUTBOL

SPORTiF

Fortis Türkiye Kupasý

Kayserispor Onursal Baþkaný Mehmet Özhaseki:

K

ayserispor, Fortis Türkiye Kupasý’ný kazanarak tarihe geçti. Bursa’da Gençlerbirliði’ni seri penaltý atýþlarý sonrasýnda eleyerek UEFA Kupasý’na katýlma hakkýný kazanan Kayserispor’da 7’den 70’e herkes sevinç içerisinde.. ýllarca Kayserispor’a hizmet eden birisi olan Onursal Baþkan Mehmet Özhaseki de Bursa Atatürk Stadý’ndaki tarihi geceye þahitlik ederek kupa mutluluðunu yaþayan insanlar arasýndaydý..

Y

Sportif

O

nursal Baþkan Mehmet Özhaseki kupanýn Kayserispor camiasýna hayýrlý olmasýný dilerken, “Ýnancýn zaferini yaþýyoruz. Camia olarak tek yürek olduk ve istediðimiz kupayý kaldýrmayý bildik. Bu kupanýn Kayseri’ye gelmesinde payý olan herkesi kutluyorum” dedi.. Kayserispor Onursal Baþkaný Özhaseki, SarýKýrmýzýlý camianýn daha büyük baþarýlara imza atmasý için birlik içerisinde hareket edilmesi gerektiðini de söyledi..

30

Sportif -Mayıs 2008  

Sportif 10.Sayı

Sportif -Mayıs 2008  

Sportif 10.Sayı

Advertisement