Page 79

Alıcının bu gayrimenkulü bulduğu zaman mal sahibine hiçbir ön ödeme yapmadan önce, ilk olarak bu satın almak istediği malla ilgili bir araştırma yapması çok önemlidir. Bu araştırma o bölgedeki ilgili Tapu Dairesi’nde yapılmaktadır. Bunun sebebi de satın alacağı bu malın üzerinde herhangi bir ipotek ve/veya ara emri olup olmadığını, yani malın temiz olup olmadığını öğrenmektir. Bu araştırmayı kendi müşterilerimiz adına şirketimiz ücretsiz yapmaktadır. Bunu yaptıktan sonra ve o mal temiz ise, bu kişi satın alacağı gayrimenkulün sahibi ile anlaştıkları fiyat ve ödeme şartlarını bir yazıya dökmek için aralarında bir satış sözleşmesi yapar ve iki şahit veya bir noter huzurunda imzalarlar. Bu uyarıya dikkat Ancak bizim müşterilerimize tavsiyemiz; mal sahibine herhangi bir ön ödeme yapmadan evvel, ilk önce mal sahibi ile yaptıkları bu satış sözleşmesini Maliye Dairesi’nde pullatıp, Tapu Dairesi’ne kaydını yaptıktan sonra, anlaştıkları kaparo ve/veya ön ödemeyi ve/veya tüm ödemeyi mal sahibine vermeleridir. Ayrıca alıcı satın aldığı malın parasının tümünü verdiyse, mal sahibinden ayrı olarak kendisine bu satın alınan malla ilgili bir vekaletname vermesini de isteyebilir. Yukarıdaki kayıt işlemini yapmanın ve mal sahibinden vekaletname istemesinin tek nedeni ise kendi adına satın alma izni çıkana kadar, bu satın aldığı malı bir bakıma garanti veya emniyet altına almak ve izni çıktığı zaman da ilgili Tapu Dairesi’nde mal sahibi olmadan dahi o vekaletname ile kendi kendine ve/veya istediği başka bir kişiye devrini yapabilmesidir. Çünkü alıcı bu kaydı yapmadığı takdirde, bu satın alma izninin çıkma süresi zarfında mal sahibi eğer isterse, art niyetli davranarak bu malı tekrar başka bir kişiye satabilir ve/veya bu satılan malı herhangi bir bankaya ipotek vererek kredi alabilir. Böyle bir durumda ise alıcı parasını geri alabilmek için mahkemeye başvurmaya mecbur kalacaktır ki bu da epey zaman sürebilir. Sözleşme ile satın alma Diğer bir satın alma yöntem şu; KKTC kimliği olmayan herhangi bir kişi, bilhassa daha fazla mal satın almak isterse, yalnız satış sözleşmesi aracılığı ile KKTC’de istediği kadar gayrimenkul satın alabilmektedir. Ancak yukarıda belirtilen miktar dışındaki bu gayrimenkuller için adına koçan alması mümkün değildir. Ancak satın aldığı tüm bu gayrimenkullerin satış sözleşmelerini Maliye Dairesi’nde pullattıktan sonra Tapu Dairesi’nde kaydını yaparak, bu malları bir bakıma

garanti veya emniyet altına alabilir. Şirket üzerine gayrimenkul yatırımı Diğer bir satın alma yöntemi ise KKTC vatandaşı olan bir kişi ile birlikte belirlenmiş bir oran nispetinde ortak olarak şirket kurarak da olabilir. O zaman kurmuş olduğu bu şirket adına KKTC’de istediği kadar gayrimenkul satın alabilmektedir. Ancak bu şekil mal alırken veya ileride satarken, vergi oranları biraz daha yüksek olmaktadır ve bu durumlarda ilk satış veya alış hakkını kullanma imkanını kaybetmektedir. Emanetçi üzerinden emlak alımı KKTC’de başka bir satın alma yöntemi daha var. Yabancı uyruklu bir kişi satın almış olduğu herhangi bir gayrimenkulü veya gayrimenkulleri, yasal olarak kurulmuş ve resmi kaydı yapılmış olan herhangi bir ‘Trustee’ veya ‘Emanetçi’ diye bilinen şirket adına alabilir ve satın aldığı herhangi bir malı da bu şirket adına kaydını yaptırabilir ve orada istediği süre muhafaza edebilir. Bu emanetçilik işlemleri genellikle avukatlar tarafından yapılmaktadır ve bu hizmet için de yıllık belli bir ücret talep etmektedirler. NOT: Herhangi bir yabancı uyruklu kişi KKTC’de satın aldığı herhangi bir gayrimenkulü, eğer isterse koçanı üzerine almadan evvel tekrar üçüncü bir kişi veya kuruma tekrar satış sözleşmesi ile satabilmektedir. Bu satış sözleşmesine eski mal sahibi de dahil edilmelidir.

79

Ekonomi Kıbrıs

Prestige EYLÜL 2017

Profile for AYAZ MEDYA GRUBU

Ekonomi Kibris Prestige - Eylul 2017  

Kıbrıs’ın tek ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekonomi Kıbrıs Prestige Eylül 2017 sayısıyla yayında. KKTC’de yeni yatırım projeleri, ülke ekon...

Ekonomi Kibris Prestige - Eylul 2017  

Kıbrıs’ın tek ekonomi ve iş dünyası dergisi Ekonomi Kıbrıs Prestige Eylül 2017 sayısıyla yayında. KKTC’de yeni yatırım projeleri, ülke ekon...

Advertisement