Page 1

WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY KIERUNEK ETNOLOGIA/STACJONARNE SEM. ZIMOWY R.AKAD. 2013/2014 I ROK 1 grupa Egzaminy po 1 semestrze: 1. Wprowadzenie do etnologii

Zaliczenie z oceną po 2 semestrze: Wszystkie zajęcia

Poniedziałek 8.00-18.00 Wychowanie fizyczne Wtorek 10.15-11.45 12.00-13.30 13.45-15.15 Środa 10.15-11.45 12.00-13.30 Czwartek 10.15-11.45 Piątek 10.00-11.45 12.00-13.30

13.45-15.15

12.00-13.30

13.45-15.15

Wprowadzenie do etnologii ćw. dr N. Modnicka ćw. Etnologia pozaueropejska dr B. Wasilewska-Klamka Metodyka etnograficznych badań terenowych prof. A. P. Wejland, dr N. Modnicka k.

s. 172

Wprowadzenie do etnologii w. dr N. Modnicka Podstawy warsztatu naukowego k. prof. G.E. Karpińska, dr D. Kasprzyk, dr N. Modnicka

s. 171

s. 233

s. 172

s. 171

Wprowadzenie do etnologii dr A. Krupa-Ławrynowicz

ćw.

s. 172

Elementy historii i prahistorii prof. A. Lech Etnografia Polski i Europy prof. dr hab. W. Baranowski (co 2 tyg.) Etnografia Polski i Europy prof. dr hab. W. Baranowski (co 2 tyg.) Etnologia pozaeuropejska prof. dr hab. M. Ząbek (co 2 tyg.) Etnologia pozaeuropejska prof. dr hab. M. Ząbek (co 2 tyg.)

w.

s. 233

w.

s. 233

ćw.

s. 233

w.

s. 233

w.

s. 233

Egzaminy po 2 semestrze: 1. Historia etnologii 2. Etnografia Polski i Europy 3. Etnologia pozaeuropejska 4. Metodyka etnograf. badań terenowych

Zaliczenie z oceną po 2 semestrze: Wszystkie zajęcia

Obowiązkowe ćwiczenia: 10-dniowe ćwiczenia terenowe (wiosna) (Spring Research) 14-dniowe ćwiczenia terenowe po I roku (Summer Research)

1rok 1 grupa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you