Page 1

‫לתיאום פגישה והזמנות‪052-4580186 :‬‬ ‫‪ KATRA‬הינו מותג ישראלי למוצרי בוטיק המיוצרים בידי בעלי מלאכה מתחומים שונים ובשיטות עבודה מסורתיות‪ .‬מצעים‬ ‫וטקסטיל לבית‪ ,‬פריטי מיכתבה‪ ,‬סבונים אורגניים‪ ,‬נרות דונג טבעי וסדרות מוגבלות של אובייקטים עתיקים אשר עוצבו מחדש‬ ‫ויעודם הפונקציונאלי הוסב‪ .‬אוסף של מוצרים בעלי אמירה אישית וייחודית‪ ,‬אשר מקור השראתם ‪ -‬מסעות‪ ,‬תרבויות וטקסים‪.‬‬ ‫בפריטים ניכרת היטב בחירת חומרי הגלם וזאת מתוך מחשבה על השפעתם עלינו בתוך חלל ביתנו‪ .‬הגישה האישית‪ ,‬בהזמנת‬ ‫המונוגרמה ובמחשבה על אורח חיי הלקוחות שלנו נעשים מתוך אמונה שבחירת חפץ לבית החיצוני שלנו מייצגת את הבית הפנימי‬ ‫שלנו ומתוך כבוד לחוויה פרטית זו של השתייכות‪ .‬האווירה העוברת בכל היא של נדודים אל מחוזות רחוקים בזמנים אחרים‪.‬‬


‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫‪#1017‬‬

‫‪GREENISH‬‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫כ ל ה ז כ ו י ו ת ש מ ו ר ו ת ל ‪K AT R A -‬‬

‫‪COLLECTION‬‬

‫שנה טובה‬

‫‪#1016‬‬

‫שנה טובה‬ ‫ל קהל לקוחותינו וחברינו‬

‫‪#1019‬‬

‫כל הזכויות שמורות ל ‪KATRA -‬‬

‫‪THE‬‬

‫כל הזכויות שמורות ל ‪KATRA -‬‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫כל הזכויות שמורות ל ‪KATRA -‬‬

‫שנה מתוקה‬

‫שנה טובה‬

‫‪#1018‬‬

‫שנה טובה‬

‫שנה טובה‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬

‫כל ה ז כוי ות ש מו רות ל ‪KAT RA -‬‬

‫כל הזכויות שמורות ל ‪KATRA -‬‬

‫‪#1021‬‬

‫‪#1020‬‬


‫כל ה זכויות שמורות ל ‪KATRA -‬‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫‪#1012‬‬

‫כ ל ה ז כ ו י ו ת ש מ ו ר ו ת ל ‪K AT R A -‬‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬

‫‪#1011‬‬

‫שנה טובה‬ ‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫‪#1014‬‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫כ ל ה ז כויו ת ש מו רות ל ‪KAT RA -‬‬

‫שנה טובה‬

‫‪THE‬‬

‫‪BLUE‬‬

‫כל הזכויות שמורות ל ‪KATRA -‬‬

‫שנה טובה‬

‫כל הזכויות שמורות ל ‪KATRA -‬‬

‫שנה מתוקה‬

‫שנה טובה‬

‫‪#1013‬‬

‫שנה טובה‬ ‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬

‫כ ל ה ז כ ו י ו ת ש מ ו ר ו ת ל ‪K AT R A -‬‬

‫‪#1016‬‬

‫‪#1015‬‬

‫‪COLLECTION‬‬


‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫‪#1006‬‬

‫‪green‬‬

‫לקהל לקוחות ינ ו ו ח ב ר ינ ו‬

‫‪#1007‬‬

‫שנה טובה‬ ‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫‪#1008‬‬

‫‪#1009‬‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬

‫כל הזכ ויות שמור ות ל ‪KAT RA -‬‬

‫שנה טובה‬

‫שנה טובה‬

‫כ ל ה ז כ ו י ו ת ש מ ו ר ו ת ל ‪K AT R A -‬‬

‫‪COLLECTION‬‬

‫שנה טובה‬

‫כ ל ה ז כ ו י ו ת ש מ ו ר ו ת ל ‪K AT R A -‬‬

‫‪THE‬‬

‫כל הזכויות שמורות ל ‪KATRA -‬‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫כל הזכויות שמורות ל ‪KATRA -‬‬

‫שנה מתוקה‬

‫שנה טובה‬

‫כל הזכויות שמורות ל ‪K AT R A -‬‬

‫‪#1010‬‬

‫‪#1011‬‬


‫שנה טובה‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫כל הזכויות שמורות ל ‪KATRA -‬‬

‫ל ק ה ל ל ק ו ח ו ת י נ ו ו ח ב רי נ ו‬

‫שנה טובה‬ ‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬

‫כ ל ה ז כ ו י ו ת ש מ ו ר ו ת ל ‪K AT R A -‬‬

‫‪#1000‬‬

‫כ ל ה ז כ ו י ו ת ש מ ו ר ו ת ל ‪K AT R A -‬‬ ‫כ ל ה ז כ ו י ו ת ש מ ו ר ו ת ל ‪K AT R A -‬‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬

‫שנה טובה‬ ‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫‪#1002‬‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫כ ל ה ז כויו ת ש מו רות ל ‪KAT RA -‬‬

‫כל ה זכ ויו ת ש מו רו ת ל ‪KAT RA -‬‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫‪PINK‬‬

‫‪#1003‬‬

‫שנה טובה‬

‫שנה טובה‬

‫‪THE‬‬

‫כ ל ה ז כ ו י ו ת ש מ ו ר ו ת ל ‪K AT R A -‬‬

‫שנה טובה‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬

‫‪#1001‬‬

‫‪#1004‬‬

‫‪#1005‬‬

‫‪COLLECTION‬‬


‫אתם תבחרו באיגרת כלבבכם‪...‬‬ ‫ואנחנו נהפוך אותה לשלכם‪...‬‬


‫איגרות ברכת שנה טובה‬ ‫בהזמנה אישית‬

‫איגרות ברכה לשימוש באינטרנט‪ ,‬בהזמנה אישית לחברות ולעסקים‪,‬‬ ‫שילוב לוגו החברה שלכם ותוכן ברכה כרצונכם יהפוך את הברכה לשלכם‪.‬‬

‫‪THE‬‬

‫‪R‬‬

‫הלוגו שלכם ימוקם‬ ‫על גבי האיגרת‬

‫‪green‬‬ ‫‪COLLECTION‬‬

‫*‬

‫שנה טובה‬

‫לבירורים והזמנות‪052-4580186 :‬‬

‫כל הזכ ויו ת ש מורו ת ל ‪KATRA -‬‬

‫בסיום תקבלו קובץ‬ ‫לשימוש באינטרנט‪,‬‬ ‫לשליחה כהודעת דוא“ל‬ ‫ולשימוש בפייסבוק‬

‫לקהל לקוחותינו וחברינו‬ ‫שנת שלום‬ ‫בריאות‬ ‫ושיגשוג‬

‫ערכנו סדרות‬ ‫על פי גוונים‬

‫‪#1007‬‬

‫מתחת לכל איגרת‬ ‫מופיע מספר קטלוגי‬ ‫על פיו תתבצע ההזמנה‬

greeting cards  

greeting happy new year

greeting cards  

greeting happy new year

Advertisement