Page 1

ELKARBIZITZA ETA HARREMANAK Nafarroako Gobernuak, 632/2005 ekainaren 5-eko ebazpenaren bitartzen Foru Komunitateko zentro guziei Elkarbizitza Plana izatea eskatzen die. Zangozako Ikastolak bat diseinatu du eta bere horretan Dekalogo bat sartu du, non jokabide irizpideak adierazten diren. Dekalogoa urteoro errebisatuko da eta hobekuntzak proposatuko dira.

DEKALOGOA / LEHEN HEZKUNTZA 1. Autonomia bultzatzeko eta garatzeko ematen diren baloreak. -

-

Autonomiaren lanketa egiten da. Txartel gorria eta berdearen lanketa 1 maila guztietan egingo da eta hirugarren zikloan, ahal den guztietan. 5. mailan hirugarren ebaluaketan, eta 6. mailan, kurtso osoan zehar txartelaren erabilera ohar baten bitartez ordezkatuko da. Agendaren erabilera eta eguneroko baten jarraipenak autonomia lantzeko ere balio dute. Arauak: Gelako eguneroko bizitza bultzatzeko, antolatzeko eta adosteko arautegiaren zerrenda2 idatzita dago. Elkarbizitza eta harremanak hobetzeko planaren baitan, irakaslegoak ikasleen harremantze eta jarrera ez egokiak identifikatzeko3 irizpideak dauzka. Arautegiaren kontrolerako protokoloa4 badago. Gurasoei eman beharreko ebaluaketa txostenean helburu minimoetan agertzen diren autonomiaren inguruko irizpideak jarraitzen ditugula adieraziko zaie. Kurtso hasierako gelako bilera orokorrean eta banatuko zaien Programaketan honela arituko garela azalduko zaie.

2.

Uneskoren baloreak.

-

Ikastola osoan erabiltzeen direnak: UNESKO-ENEA egitasmoak adierazten duen irizpidea jarraituz eta amankomunak dira (berdintasuna, hezkidetza, berziklaia, soustenergy,...). Ikastolako hezkuntza proiektuan dauden baloreak bultzatzen ditugu.

1

Txartel gorria eta berdearen lanketa: Irakaslea eta ikasleek txanda errespetatzeko ikasi behar duten prozedura da. Txartel bat egingo da eta alde bat gorria eta bestea berdea margotuko dira. Ikasleek haien partehartzea mugatzeko erabiliko dute. Gorria agerian jartzen dutenean ez dute besteek molesta dezaten nahi, eta lanean aritzeko eskaera adierazi nahi du. Irakasleak ere erabiliko du; ikasleek bere laguntzarik gabe aritu behar direnean kolore hau agerian utziko du; beraz, irakasleari ezin izango zaio ezer galdetu ere. Berdea, aldiz, kontrakoa adieraziko du eta ikaslea besteei laguntzeko prest azaltzen dela eta haien arteko langutza posible dela adierazi nahi du. Irakasleak, kolore hau agerian duenean, berari galdetu ahal zaiola adieraziko du ere bai. 2 Arautegiaren zerrenda: Etaparako idatzi den zerrenda gehigarrietan agertzen da. 3 Harremantze eta jarrera ez egokiak identifikatzeko: Irakasle-tutorea bere programaketan adieraziko du eta ikasleen arteko harremana orekatua gerta dadin, ondorengo irizpideak proposatzen dira. Ikasleen artean materialaren trukaketa sustatuko da. Talde txikietan eta haundian lan egitea sustatuko da. Irakasleak aukeratuko ditu taldekatze horiek, nahiz ikaslegoak aukeratutakoak izango diren ere. Lekuen aldaketak. Maiz egingo dira leku aldaketak; beti ere irakaslearen esku daudela. Hamaiketakoen elkartrukaketa egingo da (osasun beharrak errespetatuaz). Ikasle batek beste batek egin duena salatzen duenean, ez da onartuko. Beraz, ikasleen jokabide salatzailea ez da onartuko. Hau bezalako beste batzuk ere ez. Batez ere, besteen aurrean egiten direnak eta taldeari zuzendutako kontrol moduko bat delako.

-

-

4

Jokabide ez egokien aurrean indiferentziaz jokatuko da; honek ez du esan nahi kasorik egingo ez dela, baizik eta ez zaiola garrantzirik emango, ez zaio azpimarraketarik eginen. Ondoko hauek esanguratsuak eta adierazgarrienak dira (adibide gisa): Beti ikasle berdina da lehendabizikoa galderei erantzuten. Pertsona bera da, beti, kontakizun bat duena. Material, jantzi, jostailu, eskola-material, elikagai, e.a., hobeak izanaren aldarrikapenak ekidituko ditugu (ikasleen artean eta irakaseak ikasleekiko). Gurasoen inplikazioa eskatuko da. Gertatutako egoeraren balorazioa etxean jarraitzeko. Integrazio arazoak daudenean, aldebietako familiei aldioro jakinaraziko zaie ohitura eta arau gisa. Ikastolako agente eta arduradun guztien inplikazkoa beharko da, non arazoa ematen den gelako tutorea ez direnen partehartzea ezinbestekoa den, beste klase orduetan eta jolas orduetan batez ere.

Arautegiaren kontrolerako protokoloa: Gehigarrietan, Arautegiaren zerrendarekin batera agertzen den idatzia da.


3.

Amankomuneko espazioaren erabilera.

-

Jolas orduetarako etapan idatzitakoa; materiala eta kirol ezberdinen ingurukoa da. (LH-ko 1go idatzia). Astelehen eta asteazken LH 4-5-6, astearte eta ostegunetan LH 1-2-3, futbol zelaian arituko dira; hau errespetatuko da eta horrela ez denean hurrengoan txanda besteei utziko diete. Jarduera ez da egingo ez bada dagokion egunetan egiten. Ostiraletan ez da futbolik, pilota, baloiak erabiliko eta erabiltzekotan hurrengo astean ez dira erabiliko. Euria ari denean ez dira zelaietako pilota jokoak egingo. Jolas ordua bitartean hasten bada, jaso egingo da eta maila guztientzat erabiliko da eta baloirik gabeko eguna izango da.

4.

Gelako espazioa errespetatu.

-

-

Arauen zergatia aldez aurretik ikaslegoari azaldu behar zaio. Ikasleak irakaslearekin lerroan joango dira ikastolako orduetan leku batetik bestera. Modu ordenatu batean burutuko da errespetu adierazpen gisa. Gozokiak edo litxarreriak ezin dira geletan eta Ikastolako eremu guztietan jan eta ELIKA egitasmoaren baitako jarraipena errespetatuko da. Klasea hasi aurretik, puntualki, irakaslea ikasleen zain egongo da. Altzariak eta tresnak ondo erabiltzeko, espazioaren erabilera eta autokontrola garatuko da. Irakaslea ateratzen denean, ikasleak gela barruan egongo dira besteekiko errespetua mantenduz. Komunera joatearena ondo arrazoitua eta beharren arabera egingo da. 1go. eta 2. zikloetan gelatik gertu komunak izatea ahalbidetuko da. Bestetik, 3. zikloan, komunera joatea arautuagoa egon behar du eta ikasleak bere beharrak eta lana uztartzen ikasi behar du. Irakasleak gidatuta, lana hasi aurretik, atsedenetan eta lan epealdi luzearen ondoren komunera joateko aukera emango ditu. Gelan dauden amankomuneko eremuak errespetatuko dira, bakoitzaren mahaia, liburuak, etab.

5.

Ikasleen jarrera ebaluatu eta jarraitu.

-

Ebaluaketa bakoitzeko txostenetan gurasoei jakinaraziko zaie. Momentuko gauza edo arazoa baldin badago, tutoreari momentuan (lehenbailehen) esan beharko zaio, bai pasabidean, bai gelan edota beste lekutan. Beste gauzaren bat suertatzen bada, edo gure arteko komunikazioari baldin badagokio, etapan edo klaseak bukatu direnean komentatuko da. Familiei jarrerek eragindakoaren berri emango zaie aldioro eta gertatu den egun berean (larrialdiaren arabera). Hau arautua dago. Jarrera sistematizatzen bada gurasoei deia egingo zaie –inplikatutako guztien gurasoei-. Tutorea bere gelan dagoenean, ikasleen jarrera ebaluatzeko beste malgutasun batekin egiten du. Tutorea ez bada, orduan malgutasun hori ematea zailagoa da; beraz, gainontzeko irakasleek tutorea informatuko dute eta tutoreak gelako taldean gertatutako gauzetaz (positiboak/negatiboak) hitz egingo du.

-

-

6.

Giro atsegina lortzeko irizpideak.

-

Gelako, patioko, eta eremu guztietako arauak modu objektiboan agertzen duen idatzia gehigarrietan dago eta ongi azaldu behar zaio honen erabilera irakasleagoari, horrek dakarren ondorioak zeintzuk diren aipatuz. Lau errespetu falta egin ondoren jostaldi batean geldituko da ikaslea, ziklo guztietan. Errespetu faltaren larritasunaren arabera. Patioko arauetan ondorioak aurretik azalduko dira. Jaietako protokoloa aldez aurretik eta egun berean non egingo den azalduko da.

-


7.

Giro atsegina berreskuratzeko alternatibak.

-

Erregistro taula (ikusi gehigarrietan). Iskanbila edo istiluren bat suertatzen bada, beraien artean konpontzea saiatu behar da, beti ere irakaslea bideraturik. Behin eta berriro errepikatzen bada, 3. aldian neurriak hartuko dira. Neurri hauek arazoaren eta minaren arabera izango dira: ikaslea kanpora aterako da eta ondoren irakaslearekin hitz egingo du. Gatazka dagoenean, parte hartu dutenekin banaka hitz egingo da; baita gelakoekin ere, eta familiei jakinaraziko zaie. Ondoren bilera egingo da.

-

8.

Gatazkak nola bideratu.

-

Bertsio desberdinak entzungo dira. Denen artean konpontzen saiatuko da. Inplikatuen artean konpontzen saiatuko da, irakaslearen laguntzarekin.

9.

Elkarrekintzarako ohituren minimoa.

-

Ordezkapenetarako, gelara sartu beharreko irakasleak aldez aurretik jakin beharko du non eta zer egin beharko duen (curriculumari dagokio). Ardurak ezagutu behar dira. Arauak nola erabiltzeko irizpidea eman (hau da, dekalogo hau). Ikasleekin gertukoa azaldu behar gara. Ikasleekin, lankideekin, gurasoekin, eta ikastolaren parte den inorekin. Irakasle baten ordezkoak arauak ezagutu beharko ditu eta idatziz jaso: Espazioaren erabilera, ardurak ezagutu, arauak nola erabiltzeko irizpidea (taula hau), Ikasleekin gertukoa azaltzea, ikasleekin, lankideekin, gurasoekin, etab.

-

10.

Gurasoei idatziz informatuko zaie programaketan eta ebaluaketa txostenen bitartez, eta gatazkak gertatzen direnean.

-

Informeetan gertatutakoa aipatu (jarrerak, oharrak,etab.). Zerbait larria bada telefonoz deitu eta bilera egingo da, familiarekin adostutako maiztasuna errespetatuz. Markatuta dagoen haurren gurasoei ez zaie esango zeinek jo duen. Gertuko kontaktua izango dugu eta klaseak amaitzean gurasoei aipatuko zaie.

-


Convivencia y relaciones El Gobierno de Navarra establece mediante la Resolución del 5 de junio 632/2005 que todos los centros de la Comunidad Foral de Navarra deberán elaborar un Plan de Convivencia. Como respuesta a esto, y dentro del ámbito de Convivencia y Relaciones, Zangozako Ikastola ha diseñado el Plan de Convivencia, en el que se ha incluido un Decálogo donde se expresan las pautas de comportamiento. Este Decálogo se revisará anualmente y se propondrán mejoras.

DECÁLOGO / EDUCACIÓN PRIMARIA 1. Valores para impulsar y desarrollar la autonomía

5

Se trabaja la autonomía en todos los cursos de primaria mediante el cartel rojo y verde5. En el tercer ciclo- en 5º en la tercera evaluación y en 6º durante todo el año- se sustituirá por notas. La agenda y el dietario también servirán para impulsar la autonomía.

Reglas: para acordar, impulsar y organizar el día a día existe una reglamentos6 escritos.

Para favorecer las relaciones dentro del plan de relaciones y convivencia dispone de criterios para identificar la relaciones y actitudes no adecuadas7.

Existe un protocolo para el control del reglamento.

Se informará a las familias que existen en los informes de las evaluaciones un apartado donde aparecen los objetivos mínimos referentes a la autonomía. En

lista de

Cartel rojo y verde: es un procedimiento para aprender a respetar el turno. Se hará un cartel, dónde se pintará un lado rojo y otro verde. Se utilizará para que los alumnos limiten su participación. Cuando muestren el lado rojo, querrán decir que no se les moleste y que quieren trabajar solos. El profesor/a también podrá utilizarlo, en este caso los alumnos deberán trabajar solos. El verde, sin embargo, demuestra lo contrario, que están dispuestos a ayudar y que se les ayude. Cuando el profesor/a tenga este lado, querrá decir que se le puede preguntar y que está dispuesto a ayudar. 6 Lista de reglamento: aparece en los anexos de la etapa. 7 Criterios para identificar las relaciones y actitudes no adecuadas: el profesor-tutor lo explicará en la programación. Para que ésta sea satisfactoria se plantean las siguientes -------: - Se fomentará el cambio de material entre el alumnado. - Se fomentará trabajar en grupos grandes y pequeños. El profesor/a decidirá estos agrupamientos, aunque el alumnado también podrá hacerlo. - Los cambios de lugar se realizarán con frecuencia. - Se harán intercambios con el almuerzo (respetando las necesidades de higiene). - No se aceptará que un alumno acuse a otro. Tampoco actuaciones semejantes: las que se hacen delante de los demás. - Se actuará con indiferencia ante las actuaciones no adecuadas; no quiere decir que no se les haga caso sino que no se les dará importancia. - Se pedirá la implicación de las familias para poder seguir la valoración de la actuación en casa. - Cuando haya problemas de integración, se les comunicará a ambas partes. - Se necesitara la implicación de todos los agentes y responsables de la Ikastola para poder actuar ante las diversas situaciones que pueden ocurrir en la gela o fuera de ella.


la reunión general de principio de curso se repartirá la Programación y se explicará la línea que se seguirá durante el curso.

2. Valores de Unesco •

Las que se utilizan en toda la Ikastola: se seguirán los proyectos que marca UNESCO y los que son comunes (igualdad, coeducación, reciclaje, soustenergy,...)

Se fomentan todos los valores contemplados en el Proyecto Educativo de Centro

3. Utilización del espacio común •

Lo acordado y recogido por escrito en la etapa; correspondiente al material y los deportes.

Los lunes y los miércoles disfrutarán del campo de fútbol los alumnos de LH 4, 5 y 6; los martes y los jueves los alumnos de LH 1, 2 y 3. Deberán de respetar lo establecido, si no es así perderán su turno de juego. La actividad no se realizará si no se hace en el día correspondiente.

Los viernes no se utilizarán ningún balón ni pelota. En caso de que se utilicen, la semana siguiente no podrán utilizarlo ningún día.

Los días de lluvia no se jugará ni con balones ni pelotas. Si empieza a llover en mitad del recreo se recogerán.

Se cuidarán las plantas y los árboles del patio y la basura se tirará a las papeleras.

Ir al servicio tendrá que estar bien justificado. En el primer y segundo ciclo los servicios estarán cerca del aula. En el 3º ciclo, ir al servicio estará establecido según unas reglas. Podrán ir antes de empezar a trabajar ( en los cambios de hora), en los recreos y según la necesidad

Los servicios se utilizarán adecuadamente: cerrar los grifos, tirar de la cadena, utilizar solamente el papel que sea necesario.

4. Respetar el espacio del aula •

Se informará a el alumnado del porqué de las reglas.

Los alumnos, con el profesor/a, se trasladan en fila de un modo ordenado.

Se respetará el proyecto ELIKA, por lo que no se pueden comer caramelos ni chucherías ni en clase ni en la Ikastola.


Antes de empezar la clase, puntualmente, el/la profesor/a esperará a los alumnos.

Para la buena de la utilización del mobiliario y los materiales, se desarrollará el autocontrol de la utilización del espacio.

Cuando el profesor/a termine su clase, los alumnos permanecerán dentro del aula.

5. Evaluación y seguimiento de las actitudes de los alumnos

Se les hará saber a las familias en cada informe de la evaluación.

Si surge algún problema se le informará inmediatamente al tutor/a (en el pasillo, en clase,...) para intervenir lo antes posible.

Si surge alguna otra cosa o si es algo relacionado con el profesorado, se hablará de ello en la etapa o fuera de las horas de clase.

Comunicar a las familias del comportamiento cada vez que se dé.

Cuando el tutor/a esté en su gela, valorará la actitud de los alumnos de un modo mas flexible.

Si no es tutor/a, es más difícil que se dé esa flexibilidad. Los demás profesores/as informarán al tutor de las cosas de clase (positivas/negativas).

Tiene que darse un plan de tutoría.

6. Criterios para conseguir un ambiente agradable •

Explicar bien las reglas del patio, gela... y las consecuencias en caso de no cumplirlas.

Si se cometen cuatro faltas de respeto, se quedarán, en el primer ciclo, un día sin recreo.

Explicar el protocolo de las fiestas de la Ikastola, antes y el mismo día.

7. Cauces para recuperar un ambiente agradable •

Si se da algún conflicto, intentar que lo solucionen ellos

Si se repite, al tercer conflicto se tomaran medidas; éstas serán proporcionales al problema: dejar que reflexionen apartados del grupo, sacarlos de la dinámica de clase durante 5 minutos,...

Hablar individualmente con los que han participado en el conflicto. Hablar con las familias el mismo día de lo ocurrido. Posteriormente hacer una reunión.


8. Como dirigir los conflictos •

Escuchar las diferentes versiones.

Intentar solucionarlo entre todos.

Intentar que lo solucionen los implicados, con la ayuda del profesor/a.

9. Hábitos mínimos para la convivencia • Ante una baja o una sustitución, el sustituto deberá saber de antemano dónde deberá de realizarla y qué deberá de hacer. •

Conocer las responsabilidades.

• Criterio para la utilización de las responsabilidades (dar este decálogo) • Ser cercano con los alumnos, profesores, familias, ... • El profesor sustituto deberá conocer y recibir en soporte escrito las reglas: la utilización del espacio, conocer las responsabilidades, criterios para la utilización de las responsabilidades, ser cercano con los alumnos, profesores, padres,...

10. Comunicar a las familias por escrito a través de los informes de evaluación y cuando surjan conflictos. • Mencionarlo en los informes (comportamiento, notas,...) • Si la falta ha sido muy grave, llamar por teléfono y hacer una reunión. Respetar la frecuencia acordada con las familias. • Ante una situación de maltrato, mantener la confidencialidad del que ha pegado. • Mantener un contacto directo y ante cualquier incidencia comunicarlo al terminar las clases.


DEKALOGOA  

Zangoza ikastolako Lehen Hezkuntzako elkarbizitza dekalogoa

DEKALOGOA  

Zangoza ikastolako Lehen Hezkuntzako elkarbizitza dekalogoa

Advertisement