Page 1

Erregezain, 12 -Tfno.: 943/ 21 73 24 - Fax. 943/ 21 87 32 -20 008 DONOSTIA E-MAIL : 012368aa@hezkuntza.net www.jakintzaikastola.org

URTEKO PLANA

2 0 12 – 2 0 13 IKASTURTEA


Aurkibidea -

Sarrera…………………………………………………………………………………………………………2

-

Helburu Orokorrak…………………………………………………………………………………...3

-

Irakaskuntza-jardueren programa Ohiko irakaskuntza-jarduerak * Irakas -lanaren antolamendua……………………………………………….4,5 * Urteko lan plangintza: Haur Hezkuntza……………………………..6 * Urteko lan plangintza: Lehen Hezkuntza……………………………7 * Irakasleriaren formakuntza (eskolaz kanpo)…………………….8 * Hezkuntza taldeak koordinatzea………………………………………...9,10,11 * Ikasleak taldekatzea…………………………………………………………….12 * Ikasleen ordutegia………………………………………………………………..13 * Eskola egutegia …………………………………………………………………….14 * Familiekin Harremanak…………………………………………………………15 Irakaskuntza-jarduera osagarriak * Jarduera orokorrak……………………………………………………………….16 * Haur Hezkuntza…………………………………………………………………….17-19 * Lehen Hezkuntza…………………………………………………………………. 20-25

-

Eskolaz Kanpoko jarduerak * Eguerdiko Jarduerak……………………………………………………………26-29 * Eskola kirola jarduerak………………………………………………………….30

-

Ikastetxeko zerbitzuak…………………………………………………………………………31

-

Kudeaketa ekonomikoa…………………………………………………………………………..32

1


SARRERA Ikastetxearen urteko planaren helburua da ikasle guztien onurako ikastetxea-ren antolamendua eta funtzionamendua hobetzea. Ikasturte honetarako aipatzen diren helburuak definitzeko abiapuntua izan da: - Aurreko ikasturteko memoriaren azterketa. - Ikasturte hasieran ikusi diren beharrak eta mantendu beharreko prozedurak. - Irakasleen artean sortutako beharrak. Helburuak aukeratzerakoan kontuan izan ditugun alderdiak honako hauek dira: -

Eskolako ikasleriaren aniztasunari. Curriculumaren garapena: teknologia digitalak. Curriculumaren garapena: ahozkotasuna. Komunitatearen arteko komunikazioa .

Urteko plana diseinatzeko erabili dugun metodologia hau izan da: Zuzendaritza taldea prozesuaren egutegia ,Ikastexeko Urteko Planak izango dituen edukiak, ateratako helburuen laburpena eta urteko plana osatzeko behar diren tresna-txantiloiak pedagogiko batzordean, aurkeztu eta banatu ditu. Eskolako zerbitzuen arduradunei (mediateka,jangela, goizeko gela), eskola kiroletako koordinatzaileari eta ekonomia arduradunari antolaketarako jarraituko dituzten irizpideak jasotzeko bidea eskaini zaie. Ziklo koordinatzaileek zikloetara pasa dute informazioa helburuen aukeraketa eztabaidatu eta adosteko.Behar diren txantiloiak mailaka bete egin dira. Zikloko koordinatzaileek jasotako ekarpenak pedagogiko batzordera eraman dituzte. Behin behineko dokumentua idatzi. Klaustroari eta OOGari aurkeztu . Bi organo horietatik jasotako ekarpenekin behin-betiko dokumentua osatu eta publikoa egin.

2


HELBURU OROKORRAK

Helb.Orokorrak

1. Aniztasunaren trataera:jarraipena

Jarduerak 1.1.Mailako tutoreen artean beharrak detek tatu eta lehentasunak markatu. 1.2 Detekzioaren ondoren errefortzu ordutegia finkatu eta jarduerak antolatu

2. Teknologia berrien erabilera mantendu

2.1.IKT lan teknikorako irakasle bat ordu batzuk liberatu.

Arduradunak

Denboralizazioa

-Zuzendaritza taldea

-Plangintza: ikasturte hasiera

-Mailako koordi nazio bileretan

-Irakasleak

-Martxan jarri: urritik aurrera

-Ikasturte bukaerako memorian

Ikasturte osoa

Hiruhileko:

-Laguntza Dep. -Tutoreak

Irakasleak

Ebaluazioa

- Pedagogika batzordean - Zuzendaritza taldea IKT irakasleekin

2.2.Web orria:irakasle bat ordu batzuk libera tu 2.3.Proiektu 2.0

3. Elkarbizitza plana

4.-Eskola komunitatean Komunikazioa hobetu

5.-Ikasleen eskola emaitzak

3.1.Eskolako araudia berrikusi eta osatzen joan

ZuzendaritzaT.

-Familiekin komunikazio bideak zaindu eta zabaldu.

Zuzendaritza T.

Urritik aurrera

-Irakasleak

Hiruhileko: Behatokian dokumentua sortuz

-Behatokia Ikasturte osoa

Irakasleak

Hiruhilero: - Pedagogika batzordean

- Irakasleen arteko komunikazioa bultzatu:ziklo,etapa,.. -Gutxieneko helburuak eta edukiak berrikusi eta adostu

LHko irakaskeak Zuzendaritza T.

Lehenengo hiruhilekoa

-Txostena

3


IRAKASKUNTZA-JARDUEREN PROGRAMA OHIKO IRAKASKUNTZA-JARDUERAK IRAKASLANAREN ANTOLAMENDUA Irakasle-taldeak antolatzeko, hau da ,irakasleei eginkizuna esleitzea,kontuan izan diren irizpideak hauek dira: -

Irakasle bakoitzak ikasle-talde bera izatea,taldeak zikloa amaitu arte. Irakasleak bere lanpostuaren titularitatearen araberako espezializazioa edukitzea. - Maila bakoitzean esperientzia duen irakasle bat egotea - Egoera administratiboa orden honetan: • Behin betiko plaza edukitzea • Behin behinekoa izatea • Interinoa izatea • Ordezkoa izatea Hala ere, eskolak izan dezakeen egoera edo beharra ikusita irizpide hauetan salbuespenak edo aldaketak egin daitezke. Irakasleak astero ikaslerik gabe 5 ordu egoten dira eskolan koordinazio bilerak eta formakuntza aurrera eraman ahal izateko

IRAKASLEEN BANAKETA MAILA HH2 A B HH 3 A B C HH 4 A B C HH 5 A B C LH 1 A B C LH 2 A B C LH 3 A B C

LH 4 A B C

LANPOSTUA TUTOREA TUTOREA/KOORDINATZAILEA APOIOA TUTOREA TUTOREA TUTOREA TUTOREA/ KOORDINATZAILEA TUTOREA TUTOREA TUTOREA TUTOREA TUTOREA TUTOREA TUTOREA TUTOREA TUTOREA TUTOREA TUTOREA/KOORDINATZAILEA TUTOREA TUTOREA TUTOREA/KOORDINATZAILEA TUTOREA

LANGILEA Juncal Torres Pili Martikorena Aintzane Zubia Miren Etxenike LeireOlaizola / Eider Aranburu Agurtzane Zubizarreta Arantza Egibar Kontxi Etxeberria Maribi Auzmendi Itziar Aizpurua Bego Ganzarain Begoña Acero Arantza Burgaña Marian Echevarria ElenaSalvador / Estitxu Ezkurra Mila Etxaniz Amaia Perez Edurne Ajuria Eduardo Cobreces Pilar Garciandia Izaskun Astigarraga Txaro Otaegi

TUTOREA

Maider Aginagalde /Jon Aranguren

TUTOREA

IzaskunAlbisu / Josune Alkorta

4


LH 5 A B C LH 6 A B C ESPEZIALIST AK

TUTOREA

Koro Gonzalez / Marina Urraca

TUTOREA

Edurne Sansinenea

TUTOREA

Tania Rubio

TUTOREA

Jose Mª Huarte

TUTOREA

Axun Usarralde

TUTOREA

Charo Elizondo

INGELESA

Valentina Perez Ana Sanz/Ainara Blanco Eduardo Cobreces(3h) Maitena Ilarramendi / Lourdes Camara

ESPEZIALIST AK

G. HEZKUNTZA

Mikel Eguren Pizti Larrañaga

MUSIKA

Eider de Pedro Edurne Ajuria Juan Luis Atxega

HIPI Hezkuntza premia bereziak departam.

Koro Sasiain Piedad d l Fuentes

Kontsultorea Pedagogia terapeutika Pedagogia terapeutika Pedagogia terapeutika

Asun Udabe Lourdes Llamas Maider Alkorta 1/2 Aimar Arrese-Igor

ALE Mediateka

Pilar Fernandez Kontxi Mandiola

IKT arduraduna Jangelakoa ZuzendaritzaT

Joakin Larretxea Asun Usarralde Mª Rosa Urain IDAZKARIA IKASKETA BURUA ZUZENDARIA ADMINISTRARIA

Hezitzaileak

MªJose Errekalde Lourdes Garate Cristina Garmendia Juan Luis Atxega Edurne Larzabal Virginia Perez Amaia Alkorta (eguerdian)

Erlijioa

Laly Diez

5


URTEKO LAN PLANGINTZA HAUR HEZKUNTZA HELBURUAK

Psikomotrizitate praktikari buruzko formakuntza

Prebentziorako proiektuari jarraipena eman

Material didaktikoaren azterketa eta osaketa

Irakurketaidazketa prozesuaren azterketa

JARDUERAK

ARDURADUNA

BALIABIDEAK

DENBORALIZ A ZIOA

-Azalpen teorikoa -Psikomotrizidade gela: espazioa eta materiala -Irakaslearen jarrera -Saioa: 2-3 eta 3-6 ikasleentzat

-Alvaro Be単aran: pedagogoa eta psikomotrizista.Ber garako UNEDeko psikomotrizitate eskolakoa -HH irakasleak, kontsultorea

- Aucouturier psikomotrizitate praktika - Irakasleek egiten dutena -Argazkiak,irudiak -Psikomotrizidade gela

Irailak 17,24 Urriak 1 eta 8 17:00-20:00

-Antzemandako kasuen jarraipena -Kasu berrien trataera

-Donostiako udala -Eskolako irakasleak

-Jasotako materiala -Aholkularitza

- Koordinazio -Hilero taldea:hilean koordinazio behin bileretan -Astelehenasteartea:kasu en trataera

-Mailaka aztertu. -HH etapako -Orain arte egindako koordinatzaileak lana baloratu. -HHko irakasleak -Zikloan koherentzia bermatu -Etaparen oniritzia -Materiala osatu

-Urtxintxa metodoa -Besteak

-Azarotik aurrera

-Gaur egungo prozedura berrikusi -Adituek esaten dutena aztertu -Bi etapen arteko Koherentzia bermatu

Artikuluak,ikerketa Azarotik k aurrera Urtxintxa Beste metodoak

-HH4, 5

EBALUAZ.

Memoria

Sortuko den materiala

Aktetan jasotakoa

6


URTEKO LAN PLANGINTZA LEHEN HEZKUNTZA HELBURUAK

ARDURADUNA

BALIABIDEAK

-Zikloan gutxieneko helburuak eta edukiak berrikusi: promozionatzeko *Eskola emaitzak irizpideak berraztertu. -Etapan koherentzia bermatu *Testu liburuen -Materialak azterketa: aztertu eta euskara eta aldendu gaztelera -Mailako,zikloko bilerak -Etapako irakasleen arteko bilerak

-Koordinatzaileak -Irakasleak

-Eskolan dagoen materiala -Hezkuntza saileko irizpideak -Besteak

-Ikasketa burua -Z.Koordinatzaileak

-Elkarrizketa : oinarri komunak adosteko. -Editorial desberdineko testu liburuak

Apirila eta maiatza Aktak ikasturte bukaeran

*Prebentziorako proiektuari jarraipena eman

-Antzemandako kasuen jarraipena -Kasu berrien trataera

-Donostiako udala -Eskolako irakasleak

-Jasotako materiala -Aholkularitza

-Hilero - Koordinazio taldea:hilean behin koordinazio -Asteartea:kasuen bileretan trataera

-Bertsolaritza : LH5.maila -Ingelesa USAC: LH6.maila -LH osoa Euskara sustatzeko jarduera ludikoak

-Tutoreak -Euskararen udal patronatua -Ingeleseko irakaslea -Euskara batzordea -Irakasleak

-Bertsolaritza Urritik maiatzera eskolako aditua -Bertso liburua -USAC: uniber Urria-azaroa tsitatekoikasleak

Hiruhileko :batzorde pedagogikoa Hiruhilekoaren bukaeran

-Jolasak ekintzak

Hiruhilero

*Ahozkotasuna landu

JARDUERAK

*Teknologia berriak: formakuntza LH5,LH6. *LH3.zikloan:2.0 programa

-Arbela digitala, -Irakasleak. web,blog‌ erabilerarako formakuntza - Gelan ordenagailu -Irakasleak pertsonalak curriculuma garatzeko erabili

-Arbela digitala -Ordenagailu gela -Berritzeguneko mintegia.

Irakurketaidazketa prozesuaren azterketa

-Gaur egungo prozedura berrikusi -Adituek esaten dutena aztertu. -Bi etapen arteko Koherentzia bermatu

-LH 1.zikloa

Artikuluak,ikerke tak Urtxintxa Beste metodoak

Hezkuntza artistikoa kreatibitatearen ikuspegitik

-Marrazketa -Kolorea -Bolumena -Kreatibitatea

Amparo De Miguel -Alderdi teorikoa LH1. eta 2zikloko -Material irakasleak desberdinak

DENBORALIZAZI EBALUAZIOA OA -1.hiruhilekoa - Dokumentua osatu

-2.Hiruhilekoan

-Martxoaren bukaeran

-Ikasturte osoa

-Ikasturte bukaerako memoria

Azarotik aurrera

Aktetan jasotakoa

Urtarriletik martxora

Ikasturte bukaeran

7


IRAKASLERIAREN FORMAKUNTZA Eskolaz Kanpo IRAKASLEA

Piedad de las Fuentes

Lourdes LLamas

ARLOA

Laguntza Departamendua

Laguntza Departamendua

KURTSOA -Aniztasunaren trataera eta kontsultoreen eginkizuna

TOKIA

EGUTEGIA

Berritzegunean

-Hilean behin asteazkena 09:00-11:00

- Pablo Cascon: Educar en y para el conflicto

Berritzegunean

-Urriak 15,16,17

Hezkuntza laguntzarako premia espezifikoa

Berritzegunean

Hilean behin asteazkenetan 09:00-12:00 Hilean hamabostean behin 11-07/12-12 01-14/02-18

Luis Larrañaga Mikel Eguren

Gorputz Hezkuntza

Luis Larrañaga

Gorputz Hezkuntza

Gorputz H.: 2.0 Google EARTH+MARS

Zuzendaria

Eskolaren garapena sustatzeko gaiak

Zuzendaritza Taldeen mintegia

Donostiako Berritzegunea

Hilean behin ostegunetan 9:00-11:00

Zuzendaria

Eskoletako egoera errealen azterketa

Zuzendaritza mintegia

Donostiako Berritzegunea

Hilean behin ostegunetan 11:00-13:00

MªRosa Urain

Jangela

Jangelako arduradunak

Berritzegunea

Hilean behin 09:00-11:00

Asun Usarralde

Tekonologia berriak

Programa 2.0: gelako blogaren garapena

Berritzegunea

Hilean behin astelehena 11:30-13:30

Koro Sasiain

Hizkuntza errefortzua

Hizkuntza indartze proiektuen irakasleen mintegia

Ingeleseko irakasle berrientzat

Axun Udabe

Charo Elizondo

Ikastolen federazioko Eleanitz proiektua Laguntza Departamendua

Teknologia digitalak

Lasarteko Berritzegunea

Proiektuaren ezagupena -Hezkuntza Premia Berezia eta era askotako adimena - Pablo Cascon: Educar en y para el conflicto Google earth eta maps

Eibar(Amaña) Donostia(ekogunea)

Berritzegunea Bilbo,Orio,Legazpia,…

Hilean behin astelehena 9:00-12:00 Ikasturtean zehar -Martxoa

Berritzegunea -Urriak 15,16,17 Urtarrila,otsaila

8


HEZKUNTZA TALDEAK KOORDINATZEN Zuzendaritza taldea Taldea Erregezaineko eraikuntzan egoten da. Ikasketa burua goiko eraikuntza-ra ostegunetan joaten da eta beharra dagoen guztietan, goiko arduradunarekin batera, bertako koordinazioa aurrera eramateko. Zuzendaritza taldeko partaideak bilerak behar denean elkartu egiten dira, ez dago egunik finkatuta. Talde honek(ikasketa burua eta zuzendaria) bideratzen ditu: - Etapa bilerak - OOG - Klaustroa - Pedagogika batzordea Ikastolatik kanpo harreman pedagogikoak ere izaten dira: - Berritzegunearekin - Gauzatzen ari diren proiektuen arduradunarekin - Udala , Foru Aldundiarekin Batzorde Pedagogikoa Batzorde Pedagogikoak elkartzen da astelehen arratsaldetan. Batzorde honen eginkizunak hauek izango dira: batetik zuzendaritza taldea eta irakasleen arteko komunikazioa erraztea eta bestetik gai pedagogikoak lantzea Talde honetan parte hartzen dute: - Haur Hezkuntzako 2 koordinatzaileak - Lehen Hezkuntzako 3 koordinatzaileak,ziklo bakoitzeko bat. - Ikasketa Burua eta zuzendaria Etapa Bilerak Plangintzan bi hilabetean behin jarrita dago, horrela etapa berdinekoen artean eta baita beste etapakoekin(HH eta LH) sortzen diren gaien inguruan irizpide komunetara iristeko aukera izaten da. Etapan parte hartzen duten irakasle guztiek sartzen dira bilera hauetan. Ziklo Bilerak Ziklo bakoitzak bi maila ditu. Elkarren arteko lana bultzatzeko asmoarekin biltzen dira. Astero biltzen dira , eguerdian. Tutoreaz gain espezialistak ere sartzen dira ordu gehien ematen duten zikloan.

9


Bi lan mota egingo dira: - Ikastetxeak urteko plangintzak zehaztutako gaiak aztertu. - Zikloan eguneroko martxari aurre egiteko behar diren gaiak aztertu eta erabakiak hartu. Koordinazio Bilerak Hemen elkarketa desberdinak egiten dira , bakoitzak bere denbora dauka eta gaiari edota mailari dagozkion gaiak lantzen dituzte: - Mailako tutoreak, - Laguntza Departamendukoak - Musikako irakasleak - Ingeleseko irakasleak - Gorputz Hezkuntzako irakasleak Bilerak astero egiten dira . Ebaluazio bilerak Hiruhilero informeak prestatu baino lehenago gela edo maila bakoitzean hezkuntza prozesuan inplikatuta dauden irakasleekin tutorea bildu egiten da. Bertan ikasle bakoitzaren informazioa jaso eta eman egiten du. Espezialistak bilera guztietan egon ahal izateko aldez aurretik data hauek finkatu eta adostu egiten dira. Arriskuaren Prebentziorako Proiektuko Batzordea Haurraren arrisku egoerei buruzko formakuntzarekin jarraituko da. Alderdi teorikoa landuta dagoenez ,ikasturte honetako helburuak izango dira: * aurreko urteetan detektatutako kasuen jarraipena egin * sortzen direnak landu bakarrik lotura zuzena daukaten irakasleekin. Batzordearen partaideak: Proiektuko psikologoa, jangelako arduraduna, laguntza departamenduko kontsultorea, ikasketa burua eta zuzendaria. Bilerak eskolan, hilabetean behin egiten dira. Ikasleen Harrera Batzordea Gure eskolara eta hezkuntza sistemara etorri berriak diren ikasleen harrera eta egokitzapen plana diseinatzen da: Familiarekin lehen kontaktua Hasierako ebaluaketa Banakako interbentzio plana Ikasgelan egiteko plana Batzorde honetako partaideak: Zuzendaria: lehenengo fasean Kontsultorea Hizkuntza indartzen duen irakaslea 10


 Elkarbizitza : Behatokia Elkarbizitza plana kudeatzeko sortutako batzordea da.Aurreko ikasturtean sortu zen Elkarbizitzako planak dituen helburu nagusiak aurrera eramatea izango da batzordearen eginkizuna. Helburuak hauek dira: • Ikastetxeko komunikazio ona ahalbidetu komunitate osoa inplikatuz familia, ikasle irakasle eta gainontzeko langileak. • Gatazka-egoerei aurre egiteko baliabideak sustatuz. • Eskola-bizitza era ordenatu eta atseginez jardutea Behatokiko partaideak: • Ikastetxeko ikasketa burua eta zuzendaria. • Zentroko aholkularia eta irakasle bat. • Jantokiko arduraduna. • Eskola Kiroletako koordinatzailea. • Familietako 5 kide Euskara sustatzeko batzordea Ikasturte honetan sortu da. Helburua du haurren artean euskararen erabilera sustatzea,eskola hizkuntza izateaz gain, euskarak lagunen artean komunikatzeko, jolasteko, ondo pasatzeko ere balio duela erakustea. Horretarako ikasleei jarduera ezberdinak planteatuko zaizkie: jolasak, antzerkia ,abestiak, dantzak,ipuinak,…. Batzorde honetan ziklo bakoitzeko ordezkariak parte hartuko dute non jardueren planifikazioa egingo duten. Baliabide Didaktikoen antolaketa Irakasle taldea elkartu egiten da espazio komunak erabiltzerakoan irizpideak eta lehentasunak finkatzeko. - Mediateka: arduradunak ikasturte hasieran irakasleekin bildu ondoren gela guztiekin lana egin ahal izateko ordutegia eta maiztasuna finkatu egiten du. - Musika , ingelesa eta plastika lantzeko ( beheko eraikinean) gela desberdinak daude. Gaia hauek lantzeko ikasleak ohiko gelatik ateratzen dira eta gela horietara joaten dira. Goiko eraikinean ikasleak aterako dira ingelesa eta plastika egitera. Musika ohiko gelan ematen da. - Psikomotrizidade gela eta Bideo gela ordutegiak antolatzeko progresioan egiten dira ikasle txikiei lehentasuna emanez. - Gimnasioa: ordutegiak antolatzeko,hemen ere, progresioan egiten dira ikaslerik nagusienei lehentasuna emanez. - Informatika gela eta arbela digitala : hemen, aurrekoan bezala, lehentasuna ikaslerik nagusienei ematen zaie.

11


IKASLEAK TALDEKATZEA Irakasle taldearen eginkizuna ere ikasleak taldekatzea da. Ikasleak talde berdinarekin urte asko pasatzen zuen eta honek zituen alde onak eta txarrak baloratu egin ziren eta ondorio honetara iritsi zen: - Ikasleak bere alderdi afektibo, emozionala eta curricularra era egokian garatzeko lehen hezkuntzan talde batekin baino gehiagorekin elkarbizitzea lagungarria izango litzatekeela Hori kontuan hartuta taldeketa berriak egingo dira: o HH5etik 1. mailara o LH4tik LH5 mailara Beste maila batean beharra ikusiz gero ez da baztertzen taldeketa egitea. Taldeketak egiteko irizpideak : taldeekin harremana duen irakasle taldeak bilduta, beti ere oreka bilatuz, kontuan izango ditu: • Lagunak • Maila akademikoa • Euskara maila • Jarrera • Etorkin kopurua • Laguntza berezia behar dituzten ikasle kopurua • Neska/mutil kopurua. * HH 2 URTEKOAK: ikasle berriak direnez matrikula garaian jasotako informa-zioa kontuan hartuta, taldeak egiteko jarraituko diren irizpideak honako hauek dira: -

Neska – mutila Ama hizkuntza Jaiotako hilabetea Jangelan noiz geldituko den

12


IKASLEEN ORDUTEGIA Haur Hezkuntza Etapa honen ikasleen ordutegia da: 9:00etatik – 12:00etara eta 15:00etatik – 17:00etara Etapa honetan haurraren garapenaren alderdi guztiak elkarrekin lantzen dira. Eremuak errealitatean bana ezinak direnez jarduera bakoitzak hiru eremuetako helburu didaktikoak landu ditzake: A eremua: Norberaren Ezagutza Eta Autonomia Pertsonal B eremua: Ingurunearen Ezagutza, fisiko eta soziala. C eremua: Hizkuntzak: komunikazioa eta errepresentazioa hitzez-ko hizkuntza eta ikus-entzunezko hizkuntza , informazioaren eta teknologiaren hizkuntzak, arte hizkuntza , gorputz hizkuntza . Etapa honetako bigarren zikloan, HH4 eta HH5ean, espezialistak sartzen dira eta ematen dute: Ingelesa astean lau saio( 30´) Musika astean saio bi saio( 30´) Eta HH 3, 4 eta 5 urtekoentzat bakarrik gai hau aukeratu duten ikasleentzat Erlijioa astean saio bat. Lehen Hezkuntza: Etapa honen ikasleen ordutegia : 1.zikloa (1. eta 2. maila): 9:00 – 12:00 eta 15:00 – 17:00 2. eta 3. zikloa (3,4,5,6.maila): 9:00 – 12:30 eta 15:00 – 17:00 Ikasturte honetan,aurrekoan bezala, 5.mailako ikasleen ordutegia ahozkotasu-na hobetzeko bertsolaritza saioak txertatu dira. LH 1.mailan, bakarrik gai hau aukeratu duten ikasleentzat, erlijioa astean saio bat izango dute. Ikasgaien ordutegi zehatza ikasturte hasierako guraso bileran banatzen den txostenean dago. Ordu kopurua Ordu kopurua Ordu kopurua 1.zikloa 2.zikloa 3.zikloa Euskera 6 4 4 Gorputz Hezkuntza 2 2 2 Herritartasuna 1 Informatika 1 1 1(5.maila) Ingelesa 3 3 3 Ingurune 5 3 4 Lengua 1 4 4 Matematika 4 5 4 Musika 1 1 1 Plastika 1 1 1 Tutoretza/Eraikuntzak 1 1 1

13


ESKOLA EGUTEGIA Al

5 12 19

Ar Az Og Os Lr Ig IRAILA/SEPTIEMBRE 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 AZAROA/NOVIEMBRE 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25

26

27

3 10 17 24

7 14 21 28

4 11 18 25

6 13 20 27

28

29

1 8 15 22 29

3 10 17 24

30

URTARRILLA/ENERO 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 MARTXOA/MARZO 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 MAIATZA/MAYO 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31

Al

31

6 13 20 27

3 10 17 24 31 5 12 19 26

4 11 18 25 1 8 15 22 29

3 10 17 24

Ar Az Og Os Lr Ig URRIA/OCTUBRE 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 ABENDUA/DICIEMBRE 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25

26

27

28

29

OTSAILA/FEBRERO 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 APIRILA/ABRIL 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 EKAINA/JUNIO 1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29

30 3 10 17 24

7 14 21 28

2 9 16 23 30

ZUBIA / PUENTE JAI EGUNA / FIESTA 12

GOIZEZ BAKARRIK / JORNADA DE MAÑANA 09:00-13:00

14


FAMILIEKIN HARREMANAK * Bilera orokorrak: Ikasturte hasieran mailaka eta gelaka: ikasturte horretan gelaren antolamendua eta funtzionamenduarekin zerikusia duten alderdiak aipatu egiten dira eta familiak dituen zalantzak argitzen saiatzen da. * Banakako bilerak: emaitzen txostenaren berri emateko eta beharra dagoenean, bai irakasle bai familiaren aldetik aldez aurretik, dagokion irakaslearekin, adostutako orduan hitz egiteko aukera dago. Ikasturte honetan ebaluaketa txostenak emateko familiekin biltzeko egutegia hau izango da: HAUR HEZKUNTZA Otsailean: Ahozkoa, banan banako elkarrizketa. Ekainean: Idatzia eta banan banako elkarrizketa LEHEN HEZKUNTZA: Lehenengo Hiruhilekoa 1.maila: hiruhilekoaren bukaeran banan banako elkarrizketa 2.maila: hiruhilekoaren bukaeran banan banako elkarrizketa eta informe idatzia. 3.maila: hiruhilekoaren bukaeran banan banako elkarrizketa 4.maila: hiruhilekoaren bukaeran banan banako elkarrizketa eta informe idatzia 5.eta 6.maila: hiruhilekoaren bukaeran banan banako elkarrizketa eta informe idatzia. Bigarren Hiruhilekoa 1.mailatik 6 mailara: aste santuaren aurretik informe idatzia. Hirugarren Hiruhilekoa 1.mailatik 6 mailara: ekainean informe idatzia eta banan banako elkarrizketa.

Hezkuntza-komunitateari informazioa helarazteko web orria erabiliko da

www.jakintzaikastola.org Hemen kirol jarduerak, material pedagogikoak, festak, jangela, familia ikasturte hasierako bileretako txostenak, urteko plana,zirkularrak‌ eta guraso elkarteko berriak izango dira.

15


IRAKASKUNTZA-JARDUERA OSAGARRIAK JARDUERA OROKORRAK JARDUERA

SANTO TOMAS

DANBORRADA

SANTA AGEDA

KALDEREROAK

IHAUTERIAK

HELBURUA Herriko ohituretan parte hartzea Herriko ohituretan parte hartzea Herriko ohituretan parte hartzea Herriko ohituretan parte hartzea Herriko ohituretan parte hartzea

IKASTURTE BUKAERAKO IRTEERA

Eskolako elkarbizitzan laguntzeko

IKASTURTE BUKAERAKO JAIALDIA

Eskolako elkarbizitzan laguntzeko

PARTE HARTZAILEA

NOIZ

NON

Eskola osoa

Abendua

Ikastolako patioan

HH3.4.5(LHkoak ikusten)

Urtarrilak19 arratsaldez

Auzoan

LHosoa

Otsaila

Auzoan

HH3.4.5(LHkoak ikusten)

Otsaila,arratsaldez

Antiguako frontoian

HHosoa

2.hiruhilekoa,arratsaldez

Ikastola

Eskola osoa

Ekaina

Zehazteke

Eskola osoa

Ekaina

Ikastolako Goiko eraikina

16


HH2 JARDUERA OSAGARRIAK

JARDUERA

HELBURUA ANTOLATZAILEA

PARTE DATAK HARTZAILEAK ORDUTEGIA

TOKIA

ONDARRETAKO PARKERA IRTEERA

Ludikoa

H.h. 2ko tutoreak

H.h.2

Ekainean (goizez)

Ondarretak o parkea

IKASTURTE AMAIERAKO IRTEERA

Ludikoa

Hh2ko tutoreak

Hh2

Ekainean

Oriora

HH3 JARDUERA OSAGARRIAK

HELBURUA

UDAZKENA

Urtaroak Ezagutzea

Tutoreak

Tutoreak

Udazkeneko goiz bat

Miramar jauregia

UDABERRIA

Urtaroak Ezagutzea

Tutoreak

Tutoreak

Udaberriko goiz bat

Inguruko parke batera

Tutoreak

Tutoreak

Egun osoa

Orio

IKASTURTE AMAIERAKO TXANGOA

Elkarbizitza

ANTOLATZAILEA

PARTE DATAK HARTZAILEAK ORDUTEGIA

JARDUERA

17

TOKIA


HH 4 JARDUERA OSAGARRIAK

JARDUERA

HELBURUA

ANTOLATZAILEA

PARTE HARTZAILEA

DATA

IRTEERA

Uda bukaera udazkena behatu

Tutoreak

Hh 4

Egun erdia Urrian

Miramar jauregira Hondartzara

IRTEERA

Ludikoa

Tutoreak

Hh 4

Egun erdia

Haize Orrazira

ZINEA

Kulturala

Tinko

Hh 4

Goizez

ANTZERKIA

Kulturala

Donosti Kultura

Hh 4

Zehazteko

IRTEERA

Ludikoa

Tutoreak

Hh 4

Egun erdia

IRTEERA

Kulturala Liburutegi

Urgulleko liburutegia

Hh 4

Egun osoa ? Zehazteko

Urgullera

KURTSO BUKAERARAKO IRTEERA

Ludikoa

Tutoreak

Hh 4

Ekainean egun osoa

Zehazteko

TXOTXONGILOA

Kulturala

Enkarni Genua

Hh 4

Goiza

Urriak 17

18

TOKIA

Lugaritz

Gasteszenan

Serafin baroja parkera


HH 5 JARDUERA OSAGARRIAK JARDUERA

HELBURUA

ANTOLATZA ILEA

PARTE HARTZA ILEAK

DATA

TOKIA

IRTEERA

Ludikoa

Tutoreak

Hh5

Egun osoa Urrian

Serafin baroja Basora eta gurutzera

IRTEERA

Beste kastola ezagutzea

Tutoreak

Hh5

Egun osoa Urrian

Azkaratenea eta aieteko parkera

IRTEERA

Udazkena behatu

Tutoreak

Hh5

Egun erdia

Miramar jauregira

IRTEERA

Donostia ezagutzen

Tutoreak

Hh5

Egun osoa

Txu-txu trenean

IRTEERA

Eraikuntzak

Tutoreak

Hh5

Egun osoa

Kristina enea

ANTZERKIA

Kulturala

Donosti kultura

Hh5

zehazteko

Gasteszenan

ZINEA

Kultural

Tinko

Hh5

Goizez

Lugaritz

Naturaren behaketa eta ludikoa

Lurraska

Hh5

Maiatzak 2-3

Lurraskan

IRTEERA

Ludikoa

Tutoreak

Hh5

Ekainan egun osoa

Zehazteko

KURTSO BUKAREAKO IRTEERA

19


1. MAILA JARDUERA OSAGARRIAK JARDUERA

HELBURUA ANTOLATZAILEA ARDURADUNAK

DATAK ETA ORDUTEGIA

TOKIA

GOIKO ERAIKUNTZA EZAGUTZERA HIRIA

Ikastola Ezagutzea

Tutoreak

Tutoreak

1. Hiruilabetea

Antiguo

Didaktikoa

Tutoreak

Tutoreak

2.hiruhilabetea

Kristina enea

HIRIA

Didaktikoa

Tutoreak

Tutoreak

2.hiruhilabetea

Donostia

JANARIAK EROSI

Didaktikoa

Tutoreak

Tutoreak

3.hiruhilabetea

Donostiako merkatua

Tutoreak

Tutoreak

3.hiruhilabetea

Auzoko Dendak

Tutoreak

Tutoreak

2.hiruhilabetan

Sotoa

KONTZERTU Pedagogikoa PEDAGOGIKOA

Xabier lizaso

Tutoreak

KURTSO BUKAERAKO IRTEERA

Tutoreak eta espezialista batzuk

Tutoreak

3.hiruhilabetean Ekainean

Erabaki gabe

Ikastetxeak

Denak

Urtarrilak 19 Otsailak 5 Ekaina‌

Antiguon. Goiko eraikuntzan

Tutoreak

Tutoreak

3.hiruhilabetean Apirilean

Antzoki zaharrean

JANARIAK

LANBIDEAK

Didaktikoa

Ludiko

Ludiko SANTA Didaktikoa AGEDA, DANBORRADA, JAIALDIA ZINEA Didaktikoa

Sotoa

Hauetatik aparte gure auzoan ikasturtean sortu daitezkeen irteerak edota jarduera interesgarriak: parke batera, miramar jauregira, auzoa ezagutzera,hondartzara...

20


2. MAILA JARDUERA OSAGARRIAK JARDUERA

HELBURUA

ANTOLATZAILEA ARDURADUNA K

DATAK ETA ORDUTEGIA

TOKIA Azpeitiko tren museoa

TREN MUSEORA BISITA

Didaktikoa

Azpeitiko Udala

Tutoreak

1go hiruilabetea Egun osorako

POSTETXERA

Didaktikoa

Tutoreak

Tutoreak

Benta-berri1go hiruhilabetea ko posta goiza bulegoa

UDAL LIBURUTEGIA

Liburutegia ezagutzea

MUSIKA KONTZERTUA

Tutoreak/liburuteg 2.hiruilabetean Donostiako Udaletxea iko arduraduna

Urgulleko udal liburutegia

Donostiako 2. hiruhilabetean udal musika goiza eskolan

Pedagogikoa

Donostiako Udal Musika Eskola

Tutoreak

KUTXAGUNEA

Didaktikoa

Kutxa

Tutoreak

2.hiruhilabetean Egun osoa

ITSASOKO ANIMALIEN BEHAKETA

Didaktikoa

Donostiako Aquariuma

Tutoreak

3. hiruhilekoan Egun osoa

STA. AGEDA

Herriko ohituretan parte hartu

Ikastetxea

TUTOREAK

Otsailak 5

Auzoan zehar

DANBORRADA

Herriko ohituretan parte hartu

Ikastetxea

TUTOREAK

Urtarrilak 19

Ikastetxeko patioan

3. hiruhilekoan Egun osoa

IKASTURTE BUKAERAKO TXANGOA ZINEMA ZIKLO BUKAERAKO IRTEERA IKASTURTE BUKAERAKO JAIALDIA

Ludikoa

Tutoreak

Tutoreak

Didaktikoa

Giza Eskubideak

Tutoreak

Ludiko/didakt.

Ikastetxea

Tutoreak

Ludikoa

Ikastetxea

Tutoreak

Goizean

Miramon

Donostiako aquariuma

Antzoki Zaharrean

2 egun Otsailaren bulaeran

Arotz Enea

Ekainean arratsaldez

Goiko ikastolan

21


3. MAILA JARDUERA OSAGARRIAK

JARDUERA

HELBURUA ANTOLATZAILEA Herriko ohituretan parte hartzea

Jakintza Eskola

STO. TOMÁS

Herriko ohituretan parte hartzea

Irakasleak

DANBORRADA

Irakasleak

SANTA AGEDA

Herriko ohituretan parte hartzea Herriko ohituretan parte hartzea

Irakasleak

INAUTERIAK

KURTSO BUKAERAKO IRTEERA

PARTE DATAK HARTZAILEAK ORDUTEGIA

TOKIA

Eskola osoa

Abenduan

LH 1-2-3

Urtarrilaren 19an, arratsaldez

Ikastolako patioan

Otsailean

Auzoan

LH osoa

HH oso aeta LH 12 eta 3

2. Hiruhilekoan arratsalde bat

Ikastolako patioan

Ikastolako patioan

Jakintza Ikastola Ludikoa

IKASTURTE BUKAERAKO JAIALDIA

Ludikoa

KALEJIRA

Donostiako historia ezagutzea

LUGARITZ LIBURUTEGIA

Eskola osoa

Ekainean

Eskola osoa

Ekainean

Goiko ikastolako patioan

San Telmo museoa

3.maila

2012-09-2527-28

Alde Zaharra

Liburutegia ezagutu eta parte hartu

Eskolako liburuzaina

3.maila

?????

Lugaritz kultur etxea

KONTZERTU DIDAKTIKOA

Musikaz gozatzea

Musika eskola

3.maila

Otsailak 8

Donostiako musika eskola

IGERIKETA IKASTAROA

Igerian ikastea edo hobetzea

2.zikloa

2012-azaroatik 2013ko maiatzera

Benta Berri kiroldegia

ANTIGUA AUZOAN ZEHAR

BIDE HEZKUNTZA

Jakintza Ikastola

Jakintza eskola

Antiguako LH 3. mailako tutoreak auzoko zerbitzuak ezagutzea Bide Donostiako hezkuntzako udaltzaingoa arauak ikastea

3.maila

2012ko urriaren 9ª

Antiguan zehar

LH osoa

Martxoan

Jakintzan

* Gaiarekin lotuta, ekintzaren bat gehitzeko aukera suerta daiteke 22


4. MAILA JARDUERA OSAGARRIAK JARDUERA

HELBURUEKIKO ANTOLATZAILEA PARTE DATAK TOKIA LOTURA HARTZAILEAK ORDUTEGIA

USURBIL EZAGUTU

Eskualdeko herri bat landu

LH4 ko irakasleak

LH4ko ikasleak

Urria

Usurbil

DONOSTIAKO LIBURUTEGI NAGUSIA

Irakur zaletasuna bultzatzeko

Gela bakoitza goiz batean / Tutorea+ Mediatekako arduraduna

LH4ko ikasleak

AzaroaAbendua

Donostiako Alde Zaharra

BARATZA TAILERRA

Landareen ugalketa

Gela bakoitza goiz batean; 15 egunero: Cristina Enea fundazioa

LH4 ikasleak

Azarotik Maiatzera

Lugaritz kultur gunean

LURRASKA

Ziklo bukaerako irteera

Bi egun / tutoreak + irakaslea

LH4 ikasleak

Apirilaren 2223

Lurraska (Bizkaia)

PELIKULA ANTZOKI ZAHARREAN

Giza eskubideak lantzeko

Goiza /Tutoreak+Laguntza/ Udaletxea

LH4 ikasleak ?????

Antzoki Zaharra Donostia

KONTZERTUA

Musika

LH4 ikasleak

EUSKARAREN EGUNA

Euskara bultzatu

Goiza / Tutoreak / Euskadiko orkesta Irakasleak

LH4-LH5-LH6

Abenduaren 10ean Abenduan

SANTA AGEDA

Kulturala

Tutoreak

Eskolako ikasleak

Otsaila

Antiguako kaleetan

KURTSO BUKAERAKO IRTEERA

Ludikoa

Egun osoa/ Zikloko tutoreak + laguntzaileak

LH4ko ikasleak

Ekainean

????

SANTO TOMÁS

Kulturala

Tutoreak

LH4-LH5-LH6

Abenduan

Goiko eraikuntzan

SAN SEBASTIÁN EGUNA KORRIKA TXIKIA

Kulturala

Tutoreak

LH4-LH5-LH6

Urtarrila

Goiko eraikuntzan

Kulturala

Korrika Aek

Eskolako ikasleak

Martxoa edo apirila

Auzoan

23

Miramonen Goiko eraikuntzan


5.MAILA JARDUERA OSAGARRIAK

JARDUERA

HELBURUA ANTOLATZAILEA

PARTE HARTZAILEAK

DATAK

TOKIA

2012-ix-25

Miramon Donosti

EUREKA ZIENTZIA MUSEOA

Unibertsita tearen gaia sakondu

Kutxa gunea Tutoreak

ORDIZIAKO AZOKA ETA IGARTUBEITI BASERRIA

Euskal herria eta elikadura sakondu

Tutoreak Igartubeitiko arduradunak

Lh5

Ordizia Ezkio/ itsaso

BERTSO EMANALDIA

Bertsozaletasuna sustatu

Jakintza ikastola

Lh5

Antzoki zaharra

GAMARRA

Ludikoa

Tutoreak

Lh5

Ekaina

Gasteiz

BIDE HEZKUNTZA

Bide hezkuntza landu

Udaltzaingoak

Lh5

Otsailaren 11tik-15era

Ikastola

Tutoreak

Lh5

Ikasturtean zehar

Auzoa

AUZOKO TXOKO Talde DESBERDINETA dinamika landu RA IRTEERAK

Lh5

24


6. MAILA JARDUERA OSAGARRIAK PARTE DATAK TOKIA HARTZAILEAK ORDUTEGIA

JARDUERA

HELBURUA

ANTOLATZAILEA

ZUMAIAKO FLYSCHAK

Geologiaren gaia sakondu

LH.6. Algorri Zumaiako Natur Baliabideen Interpretazio Zentrua

LH.6.

2012-11-23

Zumaia

TOLOSAKO TXONTXONGILOAK

Arte Hezkuntza

LH.6. Titirijaia

LH.6.

2012-11-30

Tolosa

GUREAK

Herritartasuna “Berdinak gara”

LH.6. Gureak Tailerrak

LH.6.

-----

Donostia

SEXU HEZIKETA

Tutoretza Garapen Pertsonala

LH.6. Sexologa

LH.6.

2013-04-23,24 eta 25

Ikastola

BIDE HEZKUNTZA

Bide Hezkuntza landu

Udaltzaingoa

LH.6.

2013ko otsailaren 7tik- Ikastola 15era

EUSKADIKO ORKESTA SINFONIKOA

Musika mundura gerturatu.

E.O.S-ko arduradunak

LH.6.

2012-12-10

BERTIZ

Harremanak sendotu Kirola

LH.6. Nafarroa Abentura

LH.6.

AUZOKO TXOKO DESBERDINETARA IRTEERAK

Talde dinamika landu

LH.6.

Tutoreek

GAMARRA

Ludikoa

Tutoreak

LH.6.

2013ko maiatzaren 8tik-9ra

Ikasturtean zehar

Ekaina

Naturarekin zerikusia dituzten hainbat jarduerak suertatu daitezke.

25

Miramon

Bertiz

Auzoa

Gamarra Gasteiz


ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK EGUERDIKO JARDUERAK

JARDUERA

MUSIKA TAILERRA PLAY TIME

EUSKAL DANTZA

MAHAI TENISA

XAKEA

PANDEROA

HAURRAK BETI JOLASEAN

HELBURUA Musikaz gozatzea eta instrumentu desberdinak ezagutzea Ingelesez jolastuz haurrak ongi pasatzea Euskal kulturaz gozatzea. Auzoan egiten diren hainbat jaietan parte har-tzea (Olentzero , i単udeak,San Juan,..) Mahia tenisean jolasten ikastea .Jarduera honetaz gozatuz

ANTOLATZAILEA

ARDURADUNA

JASOTZAILEAK

NOIZ

FINANTZIAZIOA

Jangelakoa-

Hh 4 eta 5

Ikasleen kuotak

Ikastola

Jakintza musika eskola

Lh 1 eta 2

Astean 2 saio

Ikastola

Jangelakoa- play timeko arduradunak

Hh 4 eta 5

Astean

Ikasleen kuotak

Lh 1 eta 2

Saio 1

Astean Lh 2, 3, 4, 5 eta 6

Saio 1

Ikastola

Jangelakoaantiguotarrak dantza taldea

Ikastola

Jangelakoa

Lh 3, 4, 5 eta 6

Astean

Ikasleen kuotak

Ikasleen kuotak

Saio 1 Jolasten ikastea.Jarduera honetaz gozatu

Ikastola

Euskal instrumentua ikasi eta gozatu

Ikastola

Haurren artean euskararen erabilera eskola orduz kanpo sustatzea (komunikatzeko, jolastekoeta ondo pasatzeko )

Udalaren euskal zerbitzua

Jangelakoa

Lh 1 eta 2

Astean

Ikasleen kuotak

Saio 1 Jangelakoa eta igeldoko musika eskola

Lh1,2

Astean

Jangelakoa eta kiriketan enpresa

Hh5

Astean

Lh1,2

3 saioa

Saioa 1

Ikasleen kuotak

Ikasleen kuotak

26


EGUERDIKO JARDUERAK (HH 4-5)

MAILA

HH 4

HH 5

ORDUTEGIA

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

13:10(15)14:00

PLAY TIME A-B TALDEAK INGEL. GELAK

MUSIKA A TALDEA MUSIKA GELA

MUSIKA A TALDEA MUSIKA GELA

14:0014:45(50)

PLAY TIME C-D TALDEA INGE. GELAK

MUSIKA B TALDEA MUSIKA GELA

MUSIKA B TALDEA MUSIKA GELA

13:10(15)14:00

MUSIKA A TALDEA MUSIKA GELA

PLAY TIME A-B TALDEAK INGEL. GELAK

MUSIKA A TALDEA MUSIKA GELA

14:0014:45(50)

MUSIKA B TALDEA MUSIKA GELA

PLAY TIME C-D TALDEAK INGEL. GELA

MUSIKA B TALDEA MUSIKA GELA

OHARRAK: MUSIKA TAILERRA: 45 MINUTUKO SAIOAK PLAY TIME: 50 MINUTUKO SAIOAK

BESTE JARDUERAK: 

HAURRAK BETI JOLASEAN: o ASTELEHEN, ASTEARTE ETA OSTEGUNETAN o 14:00-14:50 o IAZKO PLASTIKA GELA

27


EGUERDIKO JARDUERAK (LH 1-2)

ASTELEHENA

12:05(10)-12:50(55) LH 1

PLAY TIME A-B TALDEAK INGEL. GELAK

ASTEARTEA MUSIKA DENAK ITSASMENDI

ASTEAZKENA PLAY TIME C-D TALDEAK INGEL. GELAK

14:00-14:50

12:05-12:50(55) LH 2

MUSIKA A TALDEA MUSIKA GELA

MUSIKA B TALDEA MUSIKA GELA

MUSIKA DENAK ITSASMENDI

XAKEA

14:00-14:50

OSTEGUNA MUSIKA A TALDEA MUS. GELA XAKEA A TALDEA PLAY TIME E TALDEA

OSTIRALA MUSIKA B TALDEA MUSIKA GELA XAKEA B TALDEA

PLAY TIME A-B TALDEAK INGEL. GELAK

PLAY TIME C TALDEAK INGEL. GELAK

OHARRAK: MUSIKA: 12:10-12:55 (45 MINUTUKO SAIOAK) PLAY TIME: 12:05-12:55 EDO 14:00-14:50 (50 MINUTUKO SAIOAK) XAKEA: 14:00-14:50 (50 MINUTUKO SAIOA) BESTE JARDUERAK: PANDEROA: LH 1 – 2 : ASTELEHENA 12:00-13:00 HAURRAK BETI JOLASEAN: LH 1- 2: ASTELEHEN, ASTEARTE ETA OSTEGUNA 14:00-14:50 28


EGUERDIKO JARDUERAK LH 3-6

LH 3

ASTELEHENA

ASTEARTEA

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

OSTIRALA

PANDERO 12:30-13:30

MAHAI TENISA ATAL: 12:45-13:45 BTAL: 13:45-14:45

EUSKAL DANTZA NESKAK ETA MUTILAK 13:50-14:50

ABESBATZA 13:55-14:55

G. ERRITMIKOA 12:45-13:45

KIROLA 12:30-14:00

ABESBATZA 12:40-13:40

G. ERRITMIKOA 12:45-13:45 PANDEROA 13:00-14:00

LH 4

EUSKAL DANTZA MUTILAK 12:45-13:45

KIROLA 12:30-14:00

EUSKAL DANTZA NESKAK 12:45-13:45

M. TENISA 12:45-13:45

LH 5

EUSKAL DANTZA MUTILAK 12:45-13:45

PANDEROA 13:00-14:00 ABESBATZA 13:55-14:55

EUSKAL DANTZA NESKAK 12:45-13:45

LH 6

EUSKAL DANTZA NESKAK 12:45-13:45 EUSKAL DANTZA MUTILAK 12:45-13:45

ABESBATZA 13:55-14:55

KIROLA 12:30-14:00

MAHAI TENISA 12:45-13:45

KIROLA 12:30-14:00

* LH 5 MAHAI TENISA: ASTELEHENEAN LH 4. MAILAKOEKIN 29


ESKOLA KIROLA JARDUERAK JARDUERA

HELBURUA

ANTOLATZAILEA ARDURADUNA JASOTZAILEAK

NON - NOIZ

FINANZIAZI OA

Benjaminak: KIROLA ANITZA

Umeek hainbat kirol desberdin ezagutu eta haien garapen motorra lantzea.

Guraso elkartea

Eneko Urkiola

2, 3, 4, 5 eta 6 mailak

Astearte etaosteguna B.Berri eta P Baroja Alebinak: astelehen asteazken eta ostiral

Guraso elkarteak pasatzen du kuota, 15€/hilean

B.Berri eta P Baroja Pio Barojan ESKALADA

ATLETISMO

JUDO

ERRITMIKAKO GIMNASIA

Umeek Eskaladako oinarrizko teknikak ikastea

Umeek Atletismo forma desberdinak ezagutu eta praktikatzea

C.D. Fortuna

Manu Hermida

3, 4, 5 eta 6 mailak

Benjaminak ostiralak 17:30 – 18:30 Alebinak ostegunak 17:30 – 18:30

Jakintza Atletismo kluba

Kirol honen ezagutza alderdi ludikoan oinarrituz

Guraso elkartea

Kirol honen ezagutza alderdi ludikoan oinarrituz

Guraso elkartea

Iñaki Uranga

3, 4, 5 eta 6 mailak

Asteakena Seminarioan 17:3018:30 Ostirala mini estadioan 18:00 19:00

Guraso elkarteak pasatzen du kuota, 10€/hilean

Beraiek kudeatzen dute, 30 € hiruhilabeteko

Eskolako gimnasioa. Pepelu Madina Tximeleta elkartea

HH4,5

Astearte,ostegunetan Ikasleen kuotak

LH1,2

17:05-18:05-19:05

HH5 LH1mailatik LH6mailara

Eskolako sotoa eta gimnasioa. Asteazkena eta ostiraletan

Ikasleen kuotak

17:10-18:10

30


IKASTETXEKO ZERBITZUAK ZERBITZUA

JANGELA

LIBURUTEGIA

HELBURUA Zerbitzuaren hobekuntzarako langileek dituzten orduak kudeatu

Ikasle eta irakasleak liburutegiaren funtzionamenduan

ANTOLATZAILEA Ikastola

HAURTZAINDEGIA

NON-NOIZ

FINANTZIAZIOA

Mª Rosa Urain

Begiraleak

Eskolako jangelan.

* Erabiltzaileen kuotak edo bekak.

Ikasturte osoa

*Hezkuntzako dirulaguntza

Eskolako eguerdiko jardueretan

Pilar Fernandez eta Kontxi Mandiola

Ikastolako liburutegietan

Ikastolako aurrekontutik

Kontxi Mandiola

8.30 -

*Plan zehatzagoa:

14.30

Udaletxearen dirulaguntza eta guraso elkartearen laguntza

Pilar Fernandez eta

Irakasleak eta ikasleak

eskolan

Guraso Elkartea Ikasleen zaintza bermatzea Familiakoei bileretara joatea erraztea

JASOTZAILEAK

Plan zehatzagoa:

trebatzea, erabiltzaile autonomoak izan daitezen.

GOIZEKO GELA

ARDURADUNA

Enero Agirre

HH2-3

Onintza Oñederra

LH1/6

Guraso Elkartea

Ikastolako ikasleak Kontxi Garmendia

Sotoan

Ikasleen kuotak

7:45/9:00

Psikomotrizidade gelan.Familia bilera egunetan

Guraso Elkartea

31


EKONOMIA – KUDEAKETARAKO PLANA

Ekonomia kudeaketaren arduraduna administraria da eta lan horretan egun osoa eskaintzen du . Kudeaketarako jarraitzen diren irizpideak, administrariaren aholkuak kontutan harturik, zuzendaritza ziklo arduradunekin batera, hartzen dituzte. Eskolako administrariak besteak beste arduratzen da: Eskolak dituen diru sarrerak kudeatu: hezkuntza sailak, kuotak Gastuen justifikazioa: ohikoak ez direnean zuzendariaren baimenaren bidez justifikatu egiten dira. Gastuen erregistroa. Kontrol sistemak ezarri. Ekonomia batzordeari eskolako kudeaketaren berri ematea. Batzordearen partaideak : zuzendaria, ikasketa burua, idazkaria, bi guraso eta administraria. Batzorde hau ikasturtean 3-4 aldiz bildu egiten da . Batzorde honen helburua da aztertzea eta onartzea ikasturtean zehar egiten den kudeaketa ekonomikoa.

32

2012-13 Urteko Plana  

Aurtengo plana