Page 1

jakingura Jakintzako Guraso Elkartea

GARRANTZITSUA:

Gogoratu derrigorrezkoa dela haurrarekin batera mendi-irteera honetara joan behar diren guraso edota anai-arreben izena, bi abizen eta jaioteguna idaztea orri honetan. Bestalde, orri hau datorren Urtarrilak 23, Asteazkenerako itzuli behar da behar bezala beteta. Honenbestez, izen-emate orria epe barruan ekarri ez duena mendi-irteerara joaten bada, bere ardurapean doala ulertuko da.

ARTIKUTZA EGUNA: Urtarrilak 27 MENDIA: Artikutza IRTEERA ORDUA: 8:30 ITZULERA ORDUA: 16:30 - 17:00 ZAILTASUNA: Erraza baina LUZEA, 5 ordu oinez (17km) LEKUA: Magisteritza Fakultateko aparkalekua.

IKASLE PARTE-HARTZAILEA GELA:............................................................................................................................ AITA:

EZ (izena)

(1. abizena)

(2. abizena)

(jaioteguna)

BAI.............................................................................................. AMA:

EZ (izena)

(1. abizena)

(2. abizena)

(jaioteguna)

BAI.............................................................................................. ANAI/ARREBAK: EZ (izena)

(1. abizena)

(2. abizena)

(jaioteguna)

BAI.............................................................................................. BIDAIARAKO KOTXEA: IRTEERAREN ARGAZKIA:

EZ EZ

BAI BAI

OHARRA: Irteeraren argazkia nahi duenak 2,30â‚Ź ekarri beharko ditu ikastolara.


jakingura Jakintzako Guraso Elkartea

IMPORTANTE: Recordad que es obligatorio que aquellos padres, madres y herman@s que acudan a la salida escriban en esta hoja su nombre, dos apellidos y fecha de nacimiento. Por otro lado, la entrega de la hoja deberá realizarse para el Miércoles, día 23 de Enero debidamente rellenada. Por lo tanto, quien no entregue la hoja para dicha fecha y acuda a la salida, se entenderá que lo hace bajo su responsabilidad.

ARTIKUTZA DÍA: 27 de Enero MONTE: Artikutza HORA DE SALIDA: 8:30 DIFICULTAD: Facil pero LARGA, 5 horas andando (17km) HORA DE REGRESO: 16:30 - 17:00 LUGAR: Parking de la Facultad de Magisterio.

ALUMNO/A PARTICIPANTE:....................................................................................... CLASE:.......................................................................................................................... PADRE:

NO (nombre)

(1. apellido)

(2. apellido)

(fecha de nacimiento)

SÍ.............................................................................................. MADRE:

NO (nombre)

(1. apellido)

(2. apellido)

(fecha de nacimiento)

SÍ.............................................................................................. HERMANOS/AS:

NO (nombre)

(1. apellido)

(2. apellido)

(fecha de nacimiento)

SÍ.............................................................................................. COCHE PARA EL TRASLADO: FOTO DE LA SALIDA:

NO NO

SÍ SÍ

AVISO: Quien quiera la foto de la salida tendrá que llevar 2,30€ a la ikastola.

Artikutza  
Artikutza  

jhfñh lkhjñhrg kljhñlk