Page 1

KONPETENTZIA DIGITALAK ECDL, Acreditación europea de manejo de ordenador Cualquier individuo tiene que tener unos conceptos básicos acerca de la utilización de los ordenadores, saber las normas mínimas, copyright…

Conceptos básicos sobre las Tecnologías de la información: entienda a nivel básico algunos de los principales conceptos sobre las TIC y conozca las partes principales de un ordenador. o Hardware o Software o Redes de información o Uso de las TIC en la vida cotidiana o Seguridad o Legislación

Uso del ordenador y gestión de ficheros: Exige al candidato que demuestre sus conocimientos y competencia en la utilización de las funciones básicas de un ordenador personal y de su sistema operativo. o Sistema operativo o Organización de archivos o Utilidades o Gestión de impresión

Procesador de textos: Exige al candidato que demuestre su destreza en el uso de una aplicación de procesador de textos para crear cartas y documentos. o Uso de la aplicación o Crear documentos o Formato o Objetos


o Cambiar correspondencia o Preparación del proceso de salida

Hojas de cálculo: Exige al candidato que comprenda el concepto de hoja de cálculo y muestre su habilidad en el uso de una aplicación de hojas de cálculo para realizar trabajos satisfactorios. o Uso de la aplicación o Celdas o Trabajar con hojas de calculo o Formulas y funciones o Formato o Gráficos o Preparación del proceso de salida.

Bases de datos: Se exige al candidato que entienda algunos de los principales conceptos relacionados con las bases de datos y muestre su habilidad en el manejo de bases de datos. o Bases de datos o Uso de la aplicación o Tablas o Recuperación de información o Objetos o Preparación del proceso de salida.

Presentaciones: Se exige al candidato que demuestre su competencia en el uso de herramientas de presentación instaladas en un ordenador. o Uso de la aplicación o Creación de una presentación o Texto o Gráficos


o Objetos gráficos o Preparación del proceso de salida

Información y comunicación: Información y comunicación se divide en 2 secciones. La primera sección, Información, exige al candidato que entienda algunos de los conceptos relacionados con Internet y el uso de un navegador.

En la segunda sección, Comunicación, se exige al candidato que entienda algunos de los conceptos relacionados con el correo electrónico (e-mail), que conozca otros medios de comunicación y sea sensible a los aspectos de seguridad correspondientes. o Internet o Uso de navegador o Uso de sitios Web o Preparación de la impresión o Comunicación electrónica o Uso del correo o Gestión del correo

ESKOLA 2.0 Eskola 2.0, ikastolek sorturiko plataforma bat da. Jendeak honi buruz ezer gutxi dakiela esan beharra dago eta baita askori ergelkeria bat iruditzen zaiela, baina honekin lortu nahi dena da ikasteko era sakon eta ezberdin bat bilatzea, non gaur egungo teknologien laguntzaz, autonomoki ikasteko gaitasun bat edukiz. Ez dira eduki finkoetan bakarrik mugatzen, autonomoki politika mundua, ekonomi eta bestelako esparru batzuk sakontzeko aukera bermatu nahi da.

Eskola 2.0 proiektuarekin lortu nahi dena da, gaur egungo gazteek hainbeste erabiltzen dituzten sare sozial, web-en, blog-en… laguntzaz ikaskuntza bat aurrera eramatea. Honen bidez ikastoletan ordenagailuen laguntzaz egingo da lan eta ikasleen


artean informazioa pasa ahalko da eta beraien artean iritzi ezberdinak zein lagundu ahalko dute.

Irakasle batzuk aldeko jarrera erakutsi dute baina beste batzuen ustez denbora asko galtzen da honela, azken batean internet aurrean egonik distraitzeko aukera asko daudelako eta Tuenti eta horrelako sare sozialak erabiliz, momentuan egin behar ez diren gauzak egiten ditugulako. Hala ere ikusi da horrelako proiektu batek luzera emaitza onak ekartzen dituela.

ORDENAGAILUAK, EMOZIOEN ERAGILE Ordenagailuak, beste gauza askoren gainetik, emozioak eragiten dituzte. Horregatik, berari buruzko iritziak bitan banatzen dira, alde batetik, ordenagailuak onartzen dituztenak eta beste aldetik, hauek onartzen ez dituztenak.

Orokorrean hitz eginda, teknologiaren aurrean, bi emozio mutur daude: Teknofobia: teknologia erabat gorroto dutenak. Teknofilia: teknologiaren mundua zuzenean bizitzen dutenak, alegia, hezkuntza arazoen soluzioa bertan ikusten dutenak.

Irakasleen artean ere, jarrera ezberdinak daude honen inguruan. Escamez-ek (1987) egindako ikerketan, irakasleen artean gehien aldendu ziren jarrerak honako hauek izan ziren:

Irakasleek ez zuten aldaketarik nahi. Informazioaren gabezia eta orokorrean, prestakuntza eza zutela adierazten zuten. Auto-estimua eta huts egitearen kontua. Askotan, irakasleak teknologia berri hauetara egokitu behar dira (imigrante digitala) eta ez ikasleak bezala, bideoak, kontsolak eta ordenagailuekin hezten direla (natibo digitala). Ordenagailua irakaslearen ordezkoa bihurtuko dela.


Eguneraketen barruan, ematen du irakasleei eguneraketa hauen zergatiaz hitz egin behar zaiela; alegia, eguneraketa hauek beharrezkoak direla sinestarazi behar zaiela.

Lanetik kanpo, ordenagailuek, gure jarrera aldatzen dutela begibistakoa da. Halaber, ingurukoekin dugun erlazioa, guregan dugun pentsatzeko era.

Emakumeentzat, zaila izan da informatikak izan duen hasiera. Informatikan erabiltzen ziren termino batzuk (beste gauza askoren artean) ez zirelako egokiak, esaterako: habìa que “matar, “violar” y “abortar” el sistema. Zorionez, arlo honetan behintzat, gauzak aldatzen hasi dira.

IKT-N ERABILERA ZUZENERAKO ALDERDIAK 1- IKT-ak irakaskuntzan eta ikaskuntzan Irakasterako eta ulertzerako orduan, IKT-ak 3 multzotan sailka daitezke: Ikasleek IKT-ak 2. mailako tresna gisa erabiltzea, ikasketaren osagarri bezala. IKT-ak irakaskuntzarako tresna gisa erabiltzea, ikaskuntza prozesua aurrera eramateko. IKT-ak ikaskuntzarako tresna bezala erabiltzea.

Irakasleak teknologia maneiatzeko, ulertzeko eta hausnartzeko gai izan behar du. 3 gaitasun hauek jakitea beharrezkoa da IKT-eak guztiz kontrolatzen dituela baieztatzeko.

2- Ordenagailua Irakasleak gaitasun batzuk behar ditu ordenagailua tresna pertsonal eta tresna pedagogiko gisa segurtasunez praktikan jartzeko. Hau da, bere alderdi pertsonala eta profesionala kontrolatu behar ditu.


Bestetik ordenagailua eguneratua mantendu behar da, azkar eta egoki funtziona dezan.

3- Bilaketa eta komunikazioa internet erabiliaz Internetek informazio kantitate handia du, bai irakasleek irakaskuntza eta ikaskuntza prestatzeko eta baita ikasleek beren ikaskuntza aurrera eramateko informazioa bilatzeko ere. Internet informazio iturria izateaz gain publikatzeko eta komunikatzeko katea ere bada.

4- Testuak eta idazketa prozesatzea Testuen erabilpena eta idaztea oso garrantzitsua izaten jarraitzen du. Ordenagailuek eskaintzen dituzten baliabide zabalek lan hau guztia erraztu dute.

5- IKT-eak eta eskola ikerkuntza Eskolaren berrikuntza teknologikoa aurrera eramatea.

LA COMPETENCIA DIGITAL E INTERNACIONAL EN LA ESCUELA Los tiempos han cambiado y la escuela tiene que adaptarse. Los libros coexisten con la computadora e internet. En las sociedades desarrolladas no es lo normal pasar el tiempo libre ante un libro. Señas de identidad generacional: las tecnologías. Cultura del siglo XXI: multimedia. Las nuevas alfabetizaciones. Tipos: Alfabetización audiovisual: la imagen y sus distintas formas expresivas se consideran como un “lenguaje” con sus propios elementos y sintaxis. IMPLEMENTO en los años ochenta y noventa.


Alfabetización tecnológica y digital: el desarrollo en los sujetos del uso de la informática. DESARROLLO década de los noventa. Alfabetización informacional: acceso a las nuevas fuentes bibliográficas distribuidas en bases de datos digitales. MULTIALFABETIZACION: preparar y cualificar al alumno ante los múltiples medios y lenguajes de la cultura del tiempo actual con un planteamiento integrado de los distintos alfabetismos.

Procesos formativos dirigidos a que cualquier sujeto aprenda a aprender. Meta educativa importante: formación de los jóvenes y niños como usuarios conscientes y críticos de las nuevas tecnologías y de la cultura que en torno a ellas se produce y difunde. --Dimensiones de la multialfabetización: dimensión instrumental: saber manejar el hardware y sotware de los distintos recursos tecnológicos. Dimensión cognitiva: desarrollar habilidades de uso inteligente de la información (buscar, seleccionar,reconstruis y difundir información con distintos códigos y otras mediante los recursos digitales). Dimensión axiológica: adquirir criterios para análisis crítico de la información y valores éticos en el uso de la tecnología y comunicación.

LA MULTIALFABETIZACION: debería entenderse como el proceso de adquisición de los recursos intelectuales necesarios para interactuar tanto con la cultura existente como para recrearla de un modo crítico y emancipador y en consecuencia, como un derecho y una necesidad de los ciudadanos de la sociedad informacional.

2. Sintesia  

Konpetentzia Digitalak