Page 1

kvartalsskrift

06/12

Ringkjøbing Gymnasium meget mere end uddannelse

Det nye skoleĂĽr

1g og 2g begynder onsdag den 15. august kl. 7.55 3g begynder torsdag den 16. august kl. 7.55

Faglighed & fĂŚllesskab


ign s e d ut og til, at vi har o y a ift. ærke Nyt l ger m kvartalsskr res g æ l e o s n

Ved skoleårets afslutning Om ikke så længe har vi et nyt kuld studenter, der kan sætte huen på efter tre års hårdt arbejde og masser af fællesskab. De har fået den bedste ungdomsuddannelse, de kan få. Med stor bredde og mange fag, der giver adgang til de videregående uddannelser bagefter. Samt den berømmede almendannelse – hvorfor det jo også hedder det almene gymnasium. Statistikken viser det klart: ca. 90 % af vore studenter er tre år efter studentereksamen i gang

vore æser ed i v er, at l og design i fortsætte m et. b å h i V i år layout l efter e vil v skiftet stil og linj l fornyes ti mmeside, ska nye s hje Denne chure, som set på vore ammel. bro have 7 år g er har l også rhånden er ie Fisker, d a k s i V nn fte som e sekretær Sa design. s e nye vor or det Det er stået f

med en videregående uddannelse – heraf næsten 50 % med en lang videregående uddannelse – resten med en mellemlang eller kort. Kun 5-10 % er ikke kommet i gang efter tre år. Dette kan ingen andre ungdomsuddannelser leve op til. Så vi har forberedt vore studenter godt til ”vejen videre”, som er et af skolens værdiord. De har da også som sædvanligt klaret sig meget flot til studentereksamen, hvor RG altid ligger over landsgennemsnittet.

Velkommen til de nye elever Onsdag den 15. august kl. 7.55 møder 150 nye elever op til starten i 1g. Spændte og forventningsfulde og garanteret med en del ”sommerfugle” i maven. Vi starter for anden gang i skolens historie op med 6 nye klasser i 1g. Den gennemsnitlige klassekvotient bliver altså på 25 elever pr klasse. De 150 nye elever er den næststørste årgang nogensinde og næsten på niveau med sidste års rekordårgang på 155 nye elever. Her til sommer bliver 125 studenter, og de afløses altså af 150 nye elever. Vi bliver ca. 430 elever på skolen ved skolestart. Det er det største samlede tal i skolens 33-årige historie. Jeg skrev på samme tidspunkt sidste år, at vi så snart ikke kunne have flere elever, idet skolens kapacitet var på 420 elever. Vi byggede derfor til sidste sommer og udvidede elevernes pauseareal, hvor vi havde det største

problem. Så nu har vi plads til 450 elever i alt. Det første halve år er et fælles grundforløb for alle – uanset elevernes foreløbige valg af studieretning. Når de nye elever til jul har truffet deres endelige valg af studieretning, fortsætter de på de sidste 2 ½ år i deres studieretningsklasser. Der plejer at være 20-30 % af eleverne, der skifter studieretning efter grundforløbet, hvor de har prøvet fagene af. Der er opbevaringsskabe til eleverne, så de kan få deres tasker, bærbare computere og bøger gemt af vejen, når de ikke lige bruger dem. Vi har lavet et specielt introforløb til de mange nye elever de fire første uger, hvor de bl.a. skal på hyttetur, tage et it-kørekort og slutter af med en særlig introfest kun for 1g elever – den 7. september. Forældrene inviteres til en forældreaften den 19. september, hvor de kan møde lærerne og klassekammeraterne.

Ringkøbing Elite

Byggeri og nye investeringer

I det nye skoleår starter det nye program op, som hedder ”Ringkøbing Elite”, som er et samarbejde med byens fodboldklub (RIF) og Ringkøbing Håndbold. Ca. 10 elever tilbydes tre gange ekstra fysisk og teknisk træning om ugen, hvoraf den ene ligger i to morgentimer. Når de så møder i skolen ved 9.30 tiden, får de morgenmad, så de er klar til start kl. 10. Derudover skal de i første omgang selv indhente de timer, de er væk i ved at besøge skolens lektieværksted, men ellers hjælper skolen dem med at indhente det forsømte med ekstra timer med enten en lærer eller ældre elev. Eleverne skal gennemføre en studentereksamen på de normale tre år.

Også denne sommer bygges der til og om, idet vi udvider to faglokaler (biologi og fysik), så både de nye og de ”gamle” elever (og lærerne) får fine, store og lyse lokaler med nye muligheder for at lave spændende øvelser og eksperimenter i de naturvidenskabelige fag. Håndværkerne er allerede i fuld gang og har lovet at være færdige til skolestarten. I sommerferien bliver der også sat Interaktive Tavler op i 12 klasseværelser, og gymnasiet går dermed ind i en ny fase, idet vi ikke tidligere har gjort os de store erfaringer på dette område. Det bliver en spændende, men også stor udfordring for os alle, som det nok vil tage lidt tid at vænne sig til. Vi har også købt et klassesæt iPads, som vi også vil bruge aktivt i undervisningen. De kan f.eks. bruges til at optage og filme elevfremlæggelser, hvor eleverne altså afleverer på den måde frem for de traditionelle skriftlige opgaver, som der er mange af i forvejen. Jo, der vil ske en hel del nyt på det it-mæssige område næste skoleår.

Ringkøbing lite

Rektor Tonny Hansen.


Afskedsinterview med Elisa Mazzone

Elisa, hvor længe har du været her på gymnasiet? Jeg har gået på Ringkjøbing Gymnasium i ti måneder, og jeg tager hjem den 4. juli. Hvor kommer du fra? Italien, fra Venedig. Er det selve Venedig by? Nej, jeg bor faktisk 8 km uden for Venedig, i Mestre. Hvor gammel er du? Jeg er sytten – jeg blev faktisk sytten i Danmark i november. Hvor har du boet her i Danmark? Jeg bor i Ringkøbing hos familien Nielsen i Gammelsogn, mod Søndervig. Det er jo ude på landet. Hvad siger du til det? Jeg bor jo i Italien faktisk i en by, der er større end Ringkøbing, så det er lidt anderledes. Hvordan? Fordi jeg er vant til at bo næsten i centrum af byen, og her i Danmark er der et stykke vej til byen. Hvordan er du så kommet til byen og på gymnasiet? På cykel. Er du vant til det? Jeg er vant til at cykle i Italien; men der er den forskel, at der er meget mere vind her end i Italien, så jeg har tit haft modvind, og det har jeg aldrig oplevet i Italien. Hvilken klasse har du gået i? I 2g – klassen 2e med musik som studieretningsfag. Er du da musikalsk? (her trækker Elisa lidt på det og svarer): Jeg er i hvert fald mere musikalsk end tysk (som er klassens andet studieretningsfag). Har man ikke tysk i det italienske gymnasium? Ikke på mit gymnasium. Hvad er de største forskelle på at gå i gymnasiet i Italien og i Danmark? I Danmark er klassen ikke altid i det samme lokale hele dagen, som det er i Italien, og i Italien har hele klassen altid det samme fag på det samme tidspunkt – til forskel fra min klasse her i Danmark, hvor halvdelen har musik, mens resten har tysk. Og forholdet til lærerne er anderledes – fx siger man i Danmark ”du” til læreren, mens man i Italien siger ”De”. Hvordan er du blevet så god til at tale dansk? I de første tre-fire måneder fik jeg og de andre udvekslingsstudenter ni timers intensiv (!) danskundervisning, og derudover kunne jeg høre dansk hele tiden hver dag – både i skolen og hjemme hos min værtsfamilie. Jeg aftalte med min familie, at vi talte mest engelsk indtil jul, og fra jul til februar talte min familie kun dansk, mens jeg stadig kunne tale engelsk, og fra februar måtte jeg kun tale dansk – hvis jeg spurgte om noget på engelsk, svarede de ikke. Og det virkede! Redaktionen takker for interviewet og ønsker Elisa alt vel i Italien.

Team og tutorer tager imod de nye Kl. Team 1a FN, UB, JA 1b ML, NH, JV 1c AN, TS, HO 1d AB, BT, SU 1e RG, HA, VK 1f SM, LR, FN

Tutorer Johanna Kiørbye Astrup, Esben Skov Jensen fra 2a Frederikke Wennike, Frederik Jensen fra 2b Jo Brygger Justesen, Nicklas Lehmann fra 2c Shannon Maria Paludan, Jhon Andersen 2d, Sarah Busch 2h Anne-Louise Sørensen fra 2e, Jakob Sørensen 2h Claudia Cucinella, Rasmus Sørensen fra 2f

Når de nye 1g’ere begynder efter sommerferien, er der til at tage sig af hver klasse dels et lærerteam, dels to tutorer. Tutorerne er nye 2g’ere, som viser de nye elever til rette, og som de nye elever kan henvende sig til, hvis de er i tvivl om noget. Lærerteamet består af tre lærere, som bl.a. står for planlægningen af 1g’ernes introforløb. I ovenstående oversigt er anvendt de lærerinitialer, som også anvendes i skemaet, og som man kan finde forklaringen på i gymnasiets informationshæfte og på hjemmesiden. Jesper Vagn Andersen

Afskedsinterview med Elisa Mazzone På Ringkjøbing Gymnasium har vi også i år haft mange udvekslingselever i både 1g og 2g. De lærer noget om dansk sprog og kultur, og samtidig får vores elever mulighed for at stifte bekendtskab med og måske knytte kontakt til unge mennesker fra andre lande. Udvekslingseleverne er således også en del af gymnasiets fællesskab. Redaktionen har i anledning af skoleårets afslutning interviewet en af udvekslingseleverne


Personalia

Fratrædelser Til sommer stopper lærerne Lars Egelund (går på efterløn) og Erika Bánkuti Østergaard (fået nyt job i Lemvig). Lars har været på skolen i 23 år og har i den grad været med til at sætte gymnasiet på det lokale landkort og været med til at præge kulturen på stedet. Både i sin undervisning og de mange andre opgaver, som han har påtaget sig i løbet af de mange år. Her skal blot nævnes et par: Instruktør ved flere af skolens musicals; hovedmanden bag det store idrætsarrangement i ROFI-hallen op til vores lancierfester; diverse foldboldturneringer osv. Skolen bliver en anden uden Lars. Erika har været årsvikar i dette skoleår, og vi havde meget gerne beholdt Erika, men havde ikke en fast stilling til hende. Det fik hun heldigvis i Lemvig, for hun er en rigtig dygtig lærer. Tak til begge for deres indsats på skolen – lang eller kort. Vi siger også tak til Kristian Jerslev, der som student herfra og nu næsten færdig med sine studier har hjulpet os med et par fysikhold i år. Nu skal studierne gøres færdige. Rengøringsassistent Henny Jensen har efter 26 år på skolen valgt at gå på efterløn. Tak til Henny for en altid positiv indstilling til tingene og en særdeles stabil indsats gennem alle år. Pedelmedhjælper Benny Harley Hansen stopper pga. langtidssygdom. Også tak til Benny.

Ny

Nyt fra skolen

Barselsorlov Marie Louise Lindsay og Henriette Gyrup kommer tilbage fra barselsorlov. Charlotte Trankjær er så gået på barsel. Nyansættelser For det kommende skoleår har vi fastansat følgende nye lærere: Ane Skak (samfundsfag og engelsk) Brian Boe Madsen (idræt) Monja Skibdal Willadsen (religion og historie) – uddannelsesstilling. Lisbeth Rosendahl Rodenberg (fransk og historie) – uddannelsesstilling. Brian Boe Madsen starter dog først efter efterårsferien. Indtil da er Jens Steffensen vikar for Brian. Jens Steffensen er cheftræner for Ringkøbings 1. divisions damehold. I alt fire nyansatte, hvoraf dog kun de tre er helt nye ansigter, idet Monja har været årsvikar i år og er kendt i forvejen. Vi vil næste år være 44 lærere i alt, og med sekretærer, pedeller, IT-supporter, kantine- og rengøringspersonale beskæftiger gymnasiet godt 60 medarbejdere – dog ikke alle på fuld tid. Rektor Tonny Hansen


Elevredaktionen præsenterer:

The Elevredaktion - et stærkt dæk Gennem de sidste to har vi i The Elevredaktion forsøgt give kvartalsskriftets læserne en skæv vinkel på, hvad det vil sige at være elev på Ringkjøbing Gymnasium, og vi har forsøgt at skildre, hvad der sker her på gymnasiet ved siden af undervisningen og de store, mere formelle arrangementer. Vi har taget jer med på en 24-timers-tur for at afdække, hvad der sker om morgenen, om aftenen og om natten, når eleverne ikke er på skolen, vi har vist jer de mørke sider af gymnasiet, taget jer med på studieturene samt en tidsrejse tilbage til 1981. Det har i den grad været spændende - også for os at skulle præsentere så mange af de ting, der sker her på gymnasiet. Desværre har alting en ende, og for os i The “old” Elevredaktion bliver denne kvartalsskriftartikel vores sidste. For The Elevredaktion er dette imidlertid kun begyndelsen! Når vi rejser af sted med huen på, står helt nye medlemmer af The Elevredaktion klar til at afløse os. Vi stolte over, at vi har kunnet sammensætte et dæk af unge og friske mennesker, som har mod til at fortsætte arbejdet med at skrive artikler om, hvad gymnasiet rummer. Som I kan se af følgende kort, er det nye dæk mere end kompetent til at overtage roret. Vi ønsker Dorte, Frederik og Caroline al mulig held og lykke med de kommende artikler. Mange glade sommerhilsener, The “old” Elevredaktion - nu med huer!


Hilsen fra en gammel elev:

Gymnasietiden danner grundlag for din indre Google-søger BANG! Døren til oldtidskundskab går op. Jeg går i 3g, og ind kommer lektor Stig Martin Møller med Odysseen under armen. ”Så KASTER vi op på side 243. Staves to, fire, tre,” siger han veloplagt og ser ud over elevflokken, hvor ikke alle kan frembringe helt samme grad af entusiasme. - Selvom vi endda er nået til et af de mere dramatiske peaks i fortællingen om den store helts mange kvaler på sin rejse. ”Det er dér, hvor Odysseus sejler alene rundt på havet på sin hjemmelavede tømmerflåde. Men pludselig bliver det uvejr og tømmerflåden splintres!” opsummerer Stig Møller og skynder sig at tilføje: ”Men jeg kan berolige jer med, at helten sejler videre – dog nu uden tømmerflåde, hehe.” Og det er jo helt indiskutabelt en god oplysning. Rart at vide. Men hvorfor skal man i det hele taget høre om Odysseus i første omgang? Derfor skal du lære om Odysseus Tre år på gymnasiet er da også lang tid med en endeløs række af fag, hvor man umuligt kan oparbejde samme mængde interesse og succes med dem alle. Således stillede mange frustrerede elever, der tydeligt havde større interesse i andre fag, end det vi netop var i gang med, ofte spørgsmålet: ”Jamen, hvad skal vi bruge det til?” Gerne suppleret af opgivende suk og himmelvendte øjne. Det åbenlyse svar er selvfølgelig, at man skal bruge alt, hvad man lærer, til at klare sig godt igennem faget og få en god eksamen. Så kan man komme ind på en videregående uddannelse, så man kan få et arbejde, så man kan tjene penge, så man kan forsøge sig selv og sin familie og få succes i livet. Og om cosinus og sinus, tysk grammatik, reglerne i softball og om tonerne i c-durskalaen. Fundamentet til det videre liv Men i mit tilfælde er dette faktisk ikke rigtigt, idet det ikke kræves, at man har en studentereksamen, når man vil være journalist. Journalisthøjskolen har sin egen otte timer lange optagelsesprøve, hvor man dyster mod 1.200 andre håbefulde journalister in spe i klummeskrivning, grammatik, nyheder, paratviden og ordforråd. Jeg havde prøvenummer 1.126 og var blandt de 120 der kom ind. Jeg kom i klasse med folk med ni år i folkeskolen og ti år i det virkelig liv på papiret som eneste uddannelse, og de klarede sig fint. Alligevel ville jeg ikke være mine tre gymnasieår foruden. Gymnasiet har for mig været det fundament af viden, jeg har kunnet stå på i mit journalistiske arbejde og på studiet. Her er grammatiske og sproglige grundværktøjer og en bred paratviden noget af det vigtigste, man har, når man kaster sig ud i interviews i alle brancher og skal have det formidlet hurtigt. Jo mere man ved lidt om, jo lettere er det at lave et godt interview – finde de relevante spørgsmål. Korte deadlines og stort krav om produktivitet gør det svært altid at nå at google og dobbelttjekke. Har man sin basale grundviden på plads, kan man lettere gennemskue kilder, der ikke helt har styr på fakta eller har deres helt

Md Bendtsen O DT RUN milla Huste st Ka ali journ Navn t 2006 t e n n n a Stude nelse Udd die- og e n a Udd nmarks M i Aarhus a le ved D listhøjsko a Journ

egne dagsordner for at give interviews. Man kan komme ud for pludselig at skulle interviewe på engelsk eller tysk. Lave et portræt af en, der går fanatisk op i franske impressionistmalere. Man ved aldrig, hvad man får brug for hvornår. Så selvom min videre vej ind i journalistikken ikke var direkte betinget af min hvide hue, så har min gymnasietid alligevel givet mig den ballast, der skulle til for at klare mig godt. Det ligger dér på hjernebarken Nu hvor jeg er færdigudannet journalist, skal jeg løbe om kap med et langt større antal konkurrenter end sølle 1.200. Stadig i discipliner som nyheder, baggrundsviden, klummeskrivning og nye vinkler på verden. Her gælder det om at være godt klædt på, og jeg trækker stadig hele tiden på min indre Google-søger, hvor jeg har et bredt udvalg af hits: Jeg har Ringkjøbing Gymnasiums historiemastodont gennem mange år, Anne Løhrs stemme i baghovedet, der råber ”kildekritik, kildekritik og kildekritik!” Og jeg har lektor i dansk Torben Jakobsens noter om en personlig skrivestil in mente. Ligeledes kan jeg høre lektor i filosofi Anders Skouvig sige noget i retning af: ”Skriv således i jeres noter: ”René Descartes var radikal skepticist. Det vil sige, at hans metode gik ud på at tvivle på ALT undtagen sin egen eksistens.” Det hele ligger dér på hjernebarken - sammen med alt, hvad jeg ved om fotosyntese, Romerriget, det politiske system og fransk kultur. Og jeg bruger det. Hver dag. Så til alle os, der engang sad med de dybe suk og spurgte os selv og hinanden, hvad man egentlig skulle bruge alt det til med Odysseus, beregning af massefylde, kommaregler og klimalære: Man skal bruge det for livet – og især når man mindst venter det.


Ringkjøbing gymnasium begyndelsen til vejen videre FERIER OG FRIDAGE I SKOLEÅRET 2012-2013 Ferie

Fra

Til og med

Sommerferie 2012

Mandag den 2/7 2012

1-2g: Tirsdag den 14/8 2012 3g: Onsdag den 15/8 2012

Efterårsferie

Mandag den 15/10 2012

Fredag den 19/10 2012

Juleferie

Mandag den 24/12 2012

Tirsdag den 1/1 2013

Vinterferie

Mandag den 11/2 2013

Fredag den 15/2 2013

Påskeferie

Mandag den 25/3 2013

Mandag den 1/4 2013

St. Bededag

Fredag den 26/4 2013

Kristi Himmelfartsdag

Torsdag den 9/5 2013

Pinseferie

Mandag den 20/5 2013

Sommerferie 2013

Mandag den 1/7 2013

Fredag den 10/5 2013

Desuden er der to undervisningsfrie dage i forbindelse med musicalen og en i forbindelse med Operation Dagsværk.

Aktivitetskalender 15.08 1g og 2g møder kl. 07.55 16.08 3g møder kl. 07.55; fotografering Uge 35 Hytteture/1g 03.09 Omfotografering 07.09 Introfest Uge 37 AT-uge/1g-2g-3g 12.-15.09 Personaletur til Slesvig-Brunsbüttel-Hamborg (afgang onsdag, når undervisningen er slut) 19.09 1g-forældreaften 02.10 Valg af fag/studieretningsprojekt 3g Uge 41 AT-uge/2g+3g 12.10 Idrætsarrangement Uge 42 Efterårsferie 23.10 Valg af område/studieretningsprojekt 3g

24.-26.10 3g studiepraktik 26.10 2g Københavnertur 03.-04.11 Øvedage/musical 07.11 Operation Dagsværk; pædagogisk dag 10.-11.11 Øvedage/musical 13.-14.11 Generalprøver/musical 15.-16.11 Musical 20.11 Studieretningsaften/1g 21.-22.11 Forældresamtaler/1g 03.12 Endeligt valg af studieretning 06.-20.12 Studieretningsprojekt/3g 13.12 Karakterer frigives 20.12 Studieretningsprojekt 3g afleveres kl. 14 21.12 Juleafslutning kl. 12-13

”Nyt fra Ringkjøbing Gymnasium” nr. 83 – Sommer 2012. “Nyt” er gymnasiets kvartalsskrift, som formidler kontakten mellem skole og hjem og udkommer før efterårsferien, juleferien, påskeferien og sommerferien. Redaktion: inspektor Lars Roesen (tlf. 96 74 34 06; e-mail ro@rkbgym.dk). Elevredaktion: Maiken Møller Faaborg, Aske Fiig Madsen og Anne Birthe Søe Plougsgaard, 3c. Foto: Michael Brandt og elevredaktionen. Design og tryk: Axzept

Ringkjøbing Gymnasium Kvartalskrift 06_12  
Ringkjøbing Gymnasium Kvartalskrift 06_12  

»Nyt« er gymnasiets kvartalsskrift, som formidler kontakten mellem skole og hjem.

Advertisement