__MAIN_TEXT__

Page 1

www.rkbgym.dk

4 hovedområder Naturvidenskab samfundsvidenskab sprog og kreative fag

Faglighed & fællesskab Ringkjøbing Gymnasium

meget mere end uddannelse


d af 140 u 2 . r n Vi er anmark D i r e i s gymna vernes e l e e t f til at lø niveau! faglige


Godt socialt miljø med nærvær, nærhed og

R

ingkjøbing Gymnasium er et mindre gymnasium med ca. 370 elever og 40 lærere, hvilket giver et godt og overskueligt og hyggeligt miljø med masser af fællesskab. Når du står ved kantinen i fællesarealet, kan du se alle elever på skolen. Vi kender hinanden, og overgangen fra folkeskolen eller efterskolen føles ikke så svær. Du falder hurtigt til og får en masse venner. På RG sætter vi den enkelte elev i centrum, og der er tæt kontakt mellem elever og lærere. Vi møder hinanden med gensidig respekt og tillid. Det betyder også, at vi har et meget lavt fravær og frafald. Vi har nemlig et godt socialt miljø mellem eleverne uden mobning – heller ikke de første skoledage. Som ny elev mødes du af elever fra 2g og 3g – vore elevambassadører – der sætter dig ind i en masse nye ting og sørger for, at du lærer dine nye kammerater og skolen at kende.

V

i har til huse i moderne og veludstyrede bygninger med et sammenhængende fællesareal til alle elever, en dejlig lukket gårdhave, idrætshal og udendørs idrætsfaciliteter – samt eget fitnesslokale med masser af udstyr. Du kan også bruge idrætshallen, fitnesslokalet og vores musiklokaler med masser af instrumenter efter skoletid. Vore naturvidenskabelige lokaler er helt i top, hvor vi laver masser af eksperimenter – bl.a. med genteknologi. Vi vender udtrykket ”Skolens elever” om til ”Elevernes skole”.

Hvor kommer eleverne fra? Vore elever er dejlige videbegærlige unge fra land og by i hele lokalområdet: Fra Hvide Sande, Ulfborg, Vedersø, Spjald, Hover, Videbæk, Stauning, Lem, Skjern og naturligvis Ringkøbing. Halvdelen af eleverne kommer fra 9. klasse. Busforbindelserne er særdeles gode, og skolebusserne holder lige foran gymnasiet.

JEG VALGTE RINGKJØBING GYMNASIUM: “Fordi gymnasiets motto faglighed og fællesskab opleves i hverdagen. Fagligheden skaber fællesskabet og omvendt, og med en smule gensidig respekt har man opskriften på verdens bedste gymnasium!”


Velkommen i et godt studiemiljø, hvor

Faglighed

Fællesskab

Ringkjøbing Gymnasium ligger blandt de 20 bedste gymnasier i Danmark med et gennemsnit på normalt 7,5. Vi har et højt fagligt niveau og klæder vore elever godt på til deres videregående uddannelse efter gymnasiet. Der er da også en meget stor del af vore studenter, der læser videre og klarer sig godt. STX er den ungdomsuddannelse, der sender flest videre til de videregående uddannelser. STX er det bredeste og bedste adgangsbevis til en videregående uddannelse, som åbner mange døre for dig.

En studentereksamen fra RG er meget mere end en god ungdomsuddannelse. Når du starter i 1g har vi en række introaktiviteter, hvor du lærer din egen klasse og hele årgangen at kende – samt de ”gamle” elever i 2g og 3g. Hytteture, fredagscafeer, 1g introfest, elevfester og idrætsarrangementer. I efteråret har vi vores musical, hvor elever fra alle tre årgange kan deltage. Der deltager normalt ca. 100 af vore elever – på eller bag ved scenen.

Vore særdeles dygtige lærere er alle universitetsuddannede og brænder for deres fag. Det engagement smitter af på eleverne, for som det gamle ord siger: ”Hvis du vil tænde, må du brænde”. Mange af vore elever deltager i de landsdækkende faglige konkurrencer i matematik, fysik og kemi – samt sprog og forfatterkonkurrencer. Vi har også brobygning til Aarhus Universitet, hvor 10-15 dygtige elever fra 2g hvert år har fire dage på universitetet. Vi har lektieværksted hver eftermiddag efter skoletid, hvor eleverne kan få hjælp til mange forskellige fag og opgaver. Her sidder lærerne klar. Så er det klaret, inden man tager sidste bus hjem.

Vi holder morgensamling ca. hver anden uge med fællessang og indslag fra både elever og lærere. Der bliver året igennem afholdt en række fællesarrangementer for alle med musik, teater, foredrag, fysik/ kemishow, valgarrangementer osv. Og så holder vi naturligvis nogle gode skolefester, hvor der kommer ca. 300 hver gang. Den helt store fest er gallafesten i januar, hvor 3g´erne danser lanciers i deres fineste tøj. Her emmer skolen af liv, fest og farver, da der kommer 7-800 til denne fest: Forældre, elever og lærere. Fællesskabet kommer også til udtryk på studieturene i 2g samt de mange mindre ekskursioner, som arrangeres i de forskellige fag.

JE RI G


EG VALGTE INGKJØBING GYMNASIUM:

”Fordi jeg havde hørt godt om gymnasiet – RG har et højt karaktergennemsnit, og der er stort fokus på det faglige og sociale. Indtil nu er mine forventninger og forhåbninger blevet opfyldt. Jeg har ikke på noget tidspunkt fortrudt mit valg”.


Vil du have mange valgmuligheder?

Gymnasiet består af et grundforløb på tre måneder – ens for alle. Her møder du de forskellige fag, som gymnasiet tilbyder. Herefter vælger du din endelige studieretning for resten af dine tre år på gymnasiet. Det betyder, at du starter i én klasse i august, og sandsynligvis er i en helt anden i starten af november, når de nye studieretningsklasser begynder. Vi kender nemlig ikke dit ønske om studieretning på forhånd, og en del skifter sikkert mening i løbet af grundforløbet. Ringkjøbing Gymnasium har et bredt udbud af 11 studieretninger fordelt på fire forskellige hovedområder: Naturvidenskab, sprog, samfundsfag og musik. Der er altså mange valgmuligheder nu, og en STX eksamen giver dig også rigtig mange muligheder senere.

med matematik på A-niveau kombineret med enten fysik A eller kemi A (samt fysik/kemi B) åbner dørene til alle videregående uddannelser. Det gør studieretningen med biologi A også, hvis du vælger matematik op på A-niveau og tager fysik B som valgfag i 3g. Disse studieretninger er de helt rigtige for dig, hvis du f.es. vil være læge, dyrlæge, tandlæge, biolog, ingeniør, kiropraktor, fysioterapeut eller sygeplejerske. Men de kan også vælges af andre elever, der tænker på andre uddannelser – økonomi, jura eller statskundskab – eller som bare ønsker en studentereksamen, der åbner alle døre. Vidste du, at ud af ca. 7000 ingeniørstuderende kommer 56 % fra STX, 38 % fra HTX, 3 % fra HF og 2 % fra HHX. Det er ikke lige meget, hvad man vælger.

har alle engelsk på A-niveau og kombineres så med enten tysk A / tysk B, spansk A eller fransk A. Tre af de fire sproglige studieretninger har faktisk tre sprog på A-niveau, mens den fjerde sproglige kombinerer engelsk og tysk med samfundsfag B.

De sproglige studieretninger opfylder adgangskravene til næsten alle mellemlange uddannelser, og hvis man vælger matematik og fysik på B-niveau som valgfag, giver de også adgang til rigtig mange lange videregående uddannelser.

med samfundsfag på A-niveau er kombineret med enten engelsk A eller matematik A.

har samme kombination – musik A med enten engelsk A eller matematik A. Vælger du en samfundsfaglig eller musisk studieretning får du adgang til langt de fleste videregående uddannelser – især indenfor humaniora, jura, samfundsvidenskab, journalist og økonomiuddannelser. Hvis du vælger matematik A og fysik / kemi B som dine valgfag i 3g giver de også adgang til læge, tandlæge, ingeniør osv. Generelt for adgangskrav findes der et glimrende hjælpeværktøj på nettet. ”Adgangskortet”. Det kan du også finde på vores hjemmeside under ”Studieretninger”. Her kan du helt nøjagtigt se hvor mange uddannelser, din STX - studieretning giver adgang til.

Valgfag Ringkjøbing Gymnasium tilbyder en lang række valgfag på forskellige niveauer. Valgfag ligger i 3g. På A-niveau kan du f.eks. vælge matematik, fysik, kemi, samfundsfag, engelsk og tysk. På B-niveau har vi hele ni forskellige valgfag. Her kan vi f.eks. nævne billedkunst og geografi samt idræt. Med idræt på B-niveau får du 4-5 timers idræt om ugen og kommer typisk på skitur eller til La Santa Sport. STX er den eneste ungdomsuddannelse, hvor du skal have idræt alle tre år og kan vælge det op på B-niveau. På C-niveau kan du vælge mellem erhvervsøkonomi, filosofi, psykologi, kemi, latin eller naturgeografi.


JEG VALGTE RINGKJØBING GYMNASIUM:

Vil du have adgang til flest mulige videregående uddannelser? - Vi har 11 studieretninger - også en for dig. - Mange fag og valgfag - også idræt og musik.

”Fordi gymnasiet åbner mange muligheder for at læse videre. Uddannelsen vil stadig åbne mange døre, hvis jeg ændrer mening om, hvad jeg vil videreuddanne mig til i fremtiden”.

Så vælg STX på Ringkjøbing Gymnasium! KREATIVE FAG

SPROGFAG

Musik Billedkunst Idræt

Engelsk Tysk Fransk Spansk Latin

SAMFUNDSFAG - EMNER

NATURVIDENSKABELIGE FAG

Økonomi Politik Sociologi Internationale forhold

Matematik Fysik Kemi Biologi Naturgeografi

Idræt - Filosofi -Erhvervsøkonomi - Dansk - Historie Religion - Oldtidskundskab - Psykologi


Jeg er også student fra RG og arbejder i dag som

Jeg er også student fra RG og arbejder i dag som

FYSIOTERAPEUT

LÆGE

Anders Fritze Opvokset i Ringkøbing Student 2013

Mia Wörmer Poulsen Opvokset i Ringkøbing Student 2011

Jeg er også student fra RG og læser til Jeg er også student fra RG og arbejder i dag som

LÆRER

Trine Frost Jensen Opvokset i Hvide Sande Student 2012

INGENIØR Keld Skriver Opvokset i Ringkøbing Student 2011

Jeg er også student fra RG og arbejder i dag som

JOURNALIST Rasmus Agger Opvokset i Ringkøbing Student 2009

Vi er også studenter fra RINGKJØBING GYMNASIUM – vores karriere i dag... ARKITEKT: Jesper Rasmussen; Christian Bay-Jørgensen ASTRONOMI: Andreas Kjær Dideriksen BANKRÅDGIVER: Christina Graven Nielsen; Alice Fjordside Mortensen BIOKEMIKER: Lea Jensen BIOLOG: Anne Bak; Brian Skriver Nielsen DYRLÆGE: Simone Bæk Pedersen; Emma Smedsgaard Byskov FARMACEUT: Azra Veletanlic; Maria Nørtoft Larsen FORFATTER: Cecilie Lind FYSIKER: Dorte Plaugborg; Christian Jerslev Jørgensen KEMI: Anne Marie Møller Faaborg. KIROPRAKTOR: Thomas Lykke Christiansen INGENIØR: Camilla Gaasdal; Nina Anojan; Jacob Albæk IDRÆT: Marie Louise Haurum; Mikkel Strange Jensen; Laura Jensen JORDEMODER: Karen Sig; Signe Ølgaard; Nina Ryevad JOURNALIST: Frederik Melgaard Lauridsen; Ditte Poulsen; Mette Albæk

Ringkjøbing Gymnasium Vasevej 24, 9650 Ringkjøbing Tlf.: 96 74 34 00. Mail: post@rkbgym.dk www.rkbgym.dk

JURIST: Anders Degnboel Lund; Charlotte Lund Lukasen LÆGE: Esben Skov Jensen; Freja Knudsen; Stine Riis Nilsson LÆRER: Betina Nilsson; Lene Kronholm Vestergaard; Karen Nilsson MASKINMESTER: Jeppe Fjord Larsen Tarp; Jacob Kamp MEDIEVIDENSKAB: Kenneth Bjerg; Marie Hillgaard MUSIK: Anders Mogensen; Anna Hjerrild Andersen; Mads Sloth PSYKOLOG: Line Mølhede Mortensen; Jo Brygger Justesen; Krista Rasch PÆDAGOG: Anders Slot Tarpgaard; Trine Brink Lauridsen SOCIALRÅDGIVER: Natasja Rahnema; Selina Armose Nielsen SERVICEØKONOM / FINANSØKONOM: Sine Søe Plougsgaard; Rikke Cordius SKUESPILLER: Mette Katrine Mortensen SPROG: Nanna Laugaard Pedersen; Eva Kvorning Jensen; Maiken Møller Faaborg STATSKUNDSKAB: Mikkel Skov Sørensen; Mathias Tøttrup Jensen SYGEPLEJERSKE: Sarah Fjederholt; Signe Martiny; Jane Justesen ØKONOMI: Asger Bjerg Pedersen; Louise Bojen

Pssst... Se mange flere grunde til at vælge Ringkjøbing Gymnasium på Facebook og Instagram og på:

Jeg er også student fra RG og arbejder i dag som

SYGEPLEJERSKE Lene Bak Opvokset i Ringkøbing Student 2011

Profile for rikke axelsen

Rkg brochure2017  

Rkg brochure2017  

Profile for axl9000
Advertisement