Page 1

Lagerløsninger

med kvalitet og sikkerhed i højsædet


Velkommen til MAS-HØVIK A/S! 2

MAS-HØVIK A/S er en af Danmarks førende leverandører af inventar til lagre, værksteder, arkiver og personalerum. Vi har leveret professionelle kvalitetsløsninger til danske virksomheder og offentlige institutioner siden 1982. Gennem de mange år i branchen har vi oparbejdet en høj ekspertise samt et produktsortiment sammensat fra nogle af de mest anerkendte producenter i verden. Vi kan assistere med alt fra en totalindretning til mindre simple opgaver, og De vil som kunde møde os som en kompetent sparringspartner, der taler Jeres sprog og kender til de logistiske problemstillinger indenfor de forskellige brancher. Vi har eget landsdækkende montage- og serviceteam til opstilling af vores systemer samt til servicering af kunder, der ønsker en sikkerhedsgennemgang af deres lager. Spørg efter salgskonsulenten i dit område og få uforpligtende hjælp til opmåling, tegningsforslag og rådgivning, således at vi i fællesskab skaber en optimal løsning, der modsvarer nutidens forventninger.

INDHOLD

Med venlig hilsen MAS-HØVIK A/S

MAS-HØVIK A/S Fabriksvej 32 7441 Bording Tlf. 8686 2655 Fax. 8686 2640 Email: info@mas-hoevik.dk www.mas-hoevik.dk

MAS-HØVIK A/S Baldersbækvej 29 2635 Ishøj Tlf. 8686 2655 Fax: 8686 2640 Email: info@mas-hoevik.dk www.mas-hoevik.dk

Medlem af FLAM/ Foreningen LAgerindretning og Materialehåndtering


Indholdsfortegnelse

side

Pallereoler

4-11

Dybdestablingsreoler

12-13

Mobile pallereoler

14

Push-back reoler

15

Gennemløbsreoler

16-17

Stabelbare transportrammer

18-19

Palleudtræk

20-21

Rygnet

22-23

Truckværn

24-25

Universalreoler

26-27

Lagerreoler

28-29

Grenreoler

30-31

Pladereoler

32-33

Mezzaniner / Indskudte etager

34-35

Flytbare kontorer / skillevægge

36-37

Automatiserede kranlagre

38-40

Lagerautomater

41-44

Service- og montageopgaver

45

Lokationsopmærkning

46-47

Industrimøbler

48-49

Opbevaringssystemer

50-53

Garderobe- og omklædningsrum

54-57

Arkiv

58-59


Pallereoler 4

Vort pallereol program er stort, og indeholder et omfattende program af tilbehør, der tilgodeser såvel oplagring af almindelige paller som oplagring af øvrige materialer, som kræver specielle løsninger med henblik på håndtering af forskellige belastninger og dimensioner. Vi har stor erfaring med at konstruere løsninger til materialer, der stiller specielle krav med hensyn til opbevaring i pallereoler, og vi kan derfor tilbyde løsninger der sikkerhedsmæssigt og forsvarligt efterlever disse krav.

PALLEREOLER

Vi har erfaring med alle opstillingstyper fra helt almindelige opstillinger til kompakte smalgangslagre og højlagre. Standard stigedybde er 1100 mm med 2 lodrette stigeben. Alternative løsninger med 3 eller 4 lodrette stigeben, og dermed 3 eller 4 bærebjælker pr. aflæg konstrueres ved høje belastninger, og til bedre understøtning af paller af ringe kvalitet. Gavlstigen leveres som en boltet konstruktion, og i højder fra 1 til 12 meter i ét stykke. Vi leverer pallereoler fra lager i såvel malet som varmgalvaniseret udførelse til udendørs brug

4-benet pladereol


Pallereoler Uddrag af bjælketyper:

6

Standard bjælken for palleopbevaring er en boxbjælke med glatte flader. De glatte flader modvirker opsamling af støv og skidt, og er derfor også idéel i kundeområder.

Box bjælke

J-bjælken er en bjælke som kan anvendes til såvel palleopbevaring, som til ilægning af plader eller riste for opbevaring af gods på hylder –en bjælke der giver stor flexibilitet på lageret.

PALLEREOLER

Z-bjælken er en plukke bjælke, der er konstrueret så der kan ilægges hylder. Et eksempel herpå kunne være en spånplade, som meget ofte anvendes i plukkeaflæg. Bjælken bruges når det er hensigtsmæssigt, at have plukkeaflæg i en pallereol.

J-Bjælke

Stigerne er opbygget med en stærk krydskonstruktion, og stigebenene har udstandsninger, så bjælker er højde justérbare for hver 50 mm. Pallereoler opbygges og dimensioneres ud fra kundens behov og ønsker.

Et udsnit af bjælkelængder:

Model

Længde mm

Antal paller

2C

1825

2

2C

2700

3

2C

3300

3

2C

3600

4

2C

3900

4

J

1825

2

J

2700

3

Z-bjælke

Hver bjælkelængde kan leveres med forskellige belastninger Stige bjælke samling


Tilbehør for pallereoler Galvaniserede stålhylder:

8

Galvaniserede stålhylder monteres direkte på standard pallebjælker, og kræver ikke yderligere fastgørelse eller sikring. Stålhylder anvendes ofte i forbindelse med fødevarer i køle/frys opstillinger.

Galvaniseret stålhylde

PALLEREOLER

Tværbjælker: Tværbjælker for langside håndterede paller. Langside håndterede paller anvendes typisk, hvor man plukker fra pallen. Ved en langside håndtering mindsker man plukkedybden, og man opnår derved en mere effektiv og ergonomisk rigtig plukning.

Tværbjælker

Gaffelstrøer: Gaffelstrøer anvendes til materiale som ikke er lagret på paller, eksempelvis pladebundter. Ved anvendelse af gaffelstrøer hæves godset fra bjælkerne, og truckens gafler har derved fri adgang til godset.

Gaffelstrø

Pladebundt lagret på gaffelstrøer


Tromleindlæg: Tromleindlæg anvendes ved oplagring af tromler eller andre cylinderformede produkter. Tromleindlægget sikrer, at tromlen ligger fast og stabilt på aflægget. Der findes 3 typer indlæg til oplagring af tromler. Indlægget med ruller er forsynet med bakke for opsamling af spild i forbindelse med aftapning. Tromle indlæg

Udstyr for ophæng af kabel- eller papirruller: Kabel- eller papirruller hænges normalt op via en gennemgående aksel, som understøttes i hver side af en specialbjælke.

Kabelrulle reoler

Rulle indlæg med opsamlingsbakke

Cylinderindlæg


Dybdestablingsreoler

12

Dybdestablingsreoler Dybdestablingsreoler er designet for oplagring af paller med homogene varer. Denne reoltype er derfor optimal i situationer, hvor det er underordnet hvilken rækkefølge pallerne udlagres. Lagerprincippet er LIFO, hvor den sidste palle som indlagres er den første som udlagres. Systemet er derfor normalt ikke egnet til datomærkede varer. Dybdestabling er yderst kompakt og pladsbesparende sammenholdt med almindelige pallereoler.

Illustration af håndteringsrækkefølgen i en dybdestablingsreol: Rækkefølge for indlagring: A, B, C, D Rækkefølge for udlagring: D, C, B, A Dybdestablingsreolen kan endvidere konstrueres, så den opfylder FIFO princippet. Dette kan ske ved, at man lader indgangene være gennemgående, og paller kan derved udlagres fra den modsatte side af indlagring.


Illustration af håndteringsrækkefølgen i en gennemgående dybdestablingsreol: Rækkefølge for indlagring: A, B, C, D Rækkefølge for udlagring: A, B, C, D

Dybdestablingsreolen er et meget kompakt system, og har en væsentlig højere oplagringskapacitet end f.eks. almindelige pallereoler. Et eksempel herpå illustreres ovenfor.

Almindelige pallereoler: Total anvendt grundareal: 858 m2 Kapacitet: 306 paller pr. niveau

Dybdestablingsreoler: Total anvendt grundareal: 855 m2 Kapacitet: 522 paller pr. niveau


MOBILE pallereoler

14

Mobile pallereoler Mobile pallereoler anvendes, hvor pladsudnyttelsen har høj prioritet. Forskellen i forhold til almindelige pallereoler, er at reolerne monteres på underliggende mobile vogne, og der opnås en langt større kapacitet på grund af væsentlig færre køregange. Denne løsning vil typisk medføre en kapacitetsforøgelse på 80-120 % afhængig af trucktype, og det nødvendige antal åbne køregange. Mobile pallereoler er ofte anvendt i frysehuse, hvor det af energimæssige hensyn kan være særdeles fordelagtigt, at have så kompakt en lagerløsning som muligt.

Herunder vises tværsnit af mobilreol opstilling sammenholdt med almindelige pallereoler. Skitserne illustrerer tydeligt den langt højere kapacitet der opnås med en opstilling på mobile undervogne.


Push-back reoler

push-back reoler

15

Push-Back reolen er meget sammenlignelig med dybdestablingsreolen. Der er den forskel, at i en push-back reol skubbes pallerne tilbage på enten skinner eller ruller. Det vil sige, at pallerne automatisk føres frem til front, og trucken vil derfor aldrig skulle hente pallerne inde i reolen, som ved dybdestabling. Reoltypen giver mulighed for, at der kan differenceres mellem varetype, således at det kun er pr. aflæg at varen skal være ens. Af den grund er systemet mere fleksibelt end dybdestabling, og endvidere håndteringsmæssigt hurtigere, da pallen altid står klar til afhentning i fronten af reolen. Push-back systemet konstrueres enten med skinner eller ruller. Ved en skinne løsning kan der maksimalt indlagres 4 paller i dybden, og ved ruller er antallet af paller i dybden primært afhængig af truck kraften til indskubning af pallerne.


16

gennemløbsreoler

Gennemløbsreoler

Gennemløbsreoler

Gennemløbsreolen er et kompakt system bestående af en stigekonstruktion med indbyggede rullebaner. Rullerbanerne er ophængt på bjælkerne med en svag hældning, således at efter afsætning af paller i den højeste ende vil de langsomt rulle mod front til udlagring i den modsatte ende. Gennemløbsreoler er ideelle til FIFO håndtering, som for eksempel ved fødevarer, som er let fordærvelige. Af øvrige typiske anvendelsesmuligheder for gennemløbsreolen kan nævnes, i forbindelse med 2 produktionssteder eller fra produktion til forsendelsesområde. Gennemløbsreoler sikrer en meget høj kapacitet sammenholdt med almindelige pallereoler, og såfremt 100% FIFO passer ind i lager styringen opnår man altid en hurtig og nem tilgang til pallerne. Dette system kan derfor i de rette sammenhænge være særdeles fordelagtigt.


stabelbare transportrammer

Stabelbare transportrammer 18

Stabelbare transportrammer er en fleksibel løsning til oplagring af bulk produkter, løse colli eller pallegods. Det flytbare reolsystem gør det muligt, at inddrage midlertidigt plads til oplagring, og er derfor i mange situationer et billigt alternativ til traditionelle reolsystemer. De viste mulige rørlængder gør det muligt at tilpasse rammerne præcist så det passer til godshøjden.

Standardmodeller: Transportramme – enkeltmodel: Meget anvendelig for løse colli, bulkvarer eller en EUR palle Max. belastning: 1500 kg Overfladebehandling: Varmgalvaniseret

Transportramme – dobbeltmodel: Den dobbelte model kan rumme 2 EUR paller eller til større specialpaller, dæk, cykler m.v. Max. belastning: 1800 kg Overfladebehandling: Varmgalvaniseret Standard rørlængder:

Rørlængde 1340 mm 1680 mm 1800 mm 2100 mm

Diameter 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm


Øvrige modeller: Udover nævnte standard rammer er vi leveringsdygtige i et stort antal af øvrige typer, som f.eks. rammer til big bags, rammer med fast bundplade, rammer med gittervægge m.v.


Palleudtræk Et palleudtræk er arbejdsmiljøvenligt og medfører et hurtigt og nemt pluk fra pallerne. Ved hjælp af udtræksenhederne kan pallen trækkes ud, i princippet som en skuffe, og derved opnår man en lettere tilgang til godset fra 3 sider. Tunge løft og uheldige arbejdsstillinger undgås, og der skabes et bedre arbejdsmiljø for de ansatte. Udtræksenhederne der er konstrueret for EUR paller monteres nemt på bærebjælkerne, og kan anvendes sammen med alle pallereol fabrikater.

20

Palleudtræk

Følgende fordele kan nævnes: • Spar tid og plads - få et bedre arbejdsmiljø! • Anbefales af Arbejdstilsynet - giver bedre arbejdsstilling og skåner ryggen • Unødig håndtering undgås - pluk direkte fra pallen • Øget kapacitet • Giver fuldt overblik over varerne • Gør pallen let tilgængelig fra 3 sider • Giver maksimal ergonomisk håndtering af godset • Udtrækket frigøres med et håndtag • Nemt og sikkert låsesystem • Nem montering i alle pallereoler • Passer på ALLE pallereoler uanset fabrikat

Vores palleudtræk fås i et bredt udvalg, og nedenfor opstilles nogle af de forhold, hvor de adskiller sig fra hinanden: • • • • • • • •

Forskellige belastninger Med eller uden fast bundplade Enkelt eller dobbeltsidet udtræk Udtræk for langside- eller kortside håndterede paller Læsning fra front eller bagfra Bjælkemodel eller gulvmodel Med eller uden trækstang Udtræksgrad – standard 70%

Det er særdeles vigtigt, at palleudtræk monteres og håndteres korrekt. Endvidere at de monteres på et bjælkeaflæg der er tilstrækkeligt kraftigt. Vi anbefaler, at De kontakter vores salgskonsulent i Deres område eller vort salgskontor for korrekt rådgivning.


Rygnet Ét af faremomenterne på det arbejdende lager er det kørende materiel samt håndteringen af det oplagrede gods. Vi må erkende, at intet kan stoppe en truck i dynamisk bevægelse, - og slet ikke en fritstående pallereol. Derfor har vi udviklet en hel række af nødvendige sikkerhedsdetaljer, som alle medvirker til at mindske risikoen ved eventuelle påkørsler af reoler. Et meget vigtigt sikkerhedsprodukt er rygnet til fritstående enkelte pallereoler.

22

MAS-HØVIK A/S har et specielt rygnet koncept, der monteres på bagsiden af en pallereol, og dermed hindrer nedstyrtning af pallegods. Rygnettet monteres med konsoller der medfører, at reolen kan anvendes i fuld dybde. Arbejdstilsynet forlanger rygnet monteret på fritstående enkeltreoler ud mod frie områder og arbejdsområder Vi kan skræddersy rygnettet til alle typer pallereoler, såvel nye som gamle.

rygnet

Kontakt vort serviceteam og lad dem udføre et kvalificeret sikkerhedseftersyn af dit lager. Endvidere står vores konsulentstab til Deres rådighed for opmåling.


Sikkerhed på lageret Sikkerhed i forbindelse med inventaropstillinger er vigtigt, da der stort set på alle lagre færdes såvel kunder som medarbejdere i områderne, hvor godset lagres. Lagermedarbejdere er uddannet til at færdes på et lager, men det er derimod ikke alle kunder, som nødvendigvis kender til alle faremomenterne på lageret. Derfor er det vigtigt, at kende til de forhold som kan være farlige, og på den måde optimere sikkerheden ved at anskaffe det nødvendige sikkerhedsudstyr.

24

Truckværn:

Truckværn

En af de vigtigste sikkerhedsprodukter er truckværnet. MAS-HØVIK A/S har udviklet et specielt stærkt truckværn, som forankres til det underliggende gulv med ekspansionsbolte. Truckværnet monteres ved alle frie gavlender, og i gennemkørsler. Truckværnet leveres som standard i 2 længder til henholdsvis enkeltreol og dobbeltreol. Herudover leverer vi ofte specialtilpassede løsninger.

Stolpebeskytter:

Stolpebeskyttere monteres i gulvet med ekspansionsbolte omkring stigebenene. Stolpebeskytterne har monteringsmæssigt ingen forbindelse med reolen, og en eventuel påkørsel vil derfor ikke overføre de reaktioner, som en kollision vil medføre til reolen.

Pullert:

Pullerter er et ofte anvendt produkt til beskyttelse af porte, installationer og andre bygningsmæssige forhold mod truckpåkørsler. Pullerten forankres til gulvet med ekspansionsbolte og fremstilles dimensioneringsmæssigt efter behov.


Universalreoler Universalreoler dækker behovet mellem pallereoler og lagerreoler, og anvendes primært til oplagring af mellemtunge emner på hylder. Universalreolen anvendes i stor udstrækning i plukkeområder.

universalreoler

26

Universalreoler giver stor frihed for indretning af lageret: . Mulighed for oplagring af medium til tungt gods . Opstillinger op til 20 meter i højden . Anvendelig for opstilling med gangbro for adgang til flere etager . Let og enkel at opstille . Stort tilbehørsprogram . Opstillinger kan leveres med spånpladehylder, melaminhylder, stålhylder, med skuffesystemer, bøjlestænger for tekstiler og som dækreoler m.v. . Universalreolen giver mulighed for et langt spænd i det enkelte fag, hvilket er en fordel i mange situationer . Reolen kan opstilles i flere dybder, og endda så dybt, at en enkeltreol kan anvendes med pluk fra begge sider Stigerne leveres som en boltet konstruktion i højder fra 1 til 8 meter ud i ét stykke. Farve: RAL 5003 Blå. Bjælkerne leveres som standard i længder på 950, 1000, 1150, 1200, 1350, 1400, 1825, 1900, 2225, 2300, 2625 og 2700 mm. Afstanden mellem bjælkerne kan højde justeres med intervaller på 50 mm. Farve: RAL 2001 Orange.

ZE bjælke

MS bjælke

Rør bjælke

Stige-bjælke samling


Universalreoler


Lagerreoler Lagerreoler anvendes ofte som plukkereoler og til opbevaring af mindre reservedele og komponenter. Vor lagerreol er nem at montere og kan let tilpasses løbende i takt med virksomhedens udvikling:

28

Lagerreoler

. . . .

Høj grad af fleksibilitet i opstillingsmuligheder, og tilgodeser derfor mange forskellige opbevarings- behov Solid og stærk konstruktion Anvendelig til opstilling i kombination med mezzaniner Stort tilbehørsprogram

Reolstigerne leveres i højder fra 900 mm til 8000 mm, og i dybder fra 300 mm til 600 mm. Farve stolper: RAL 5003 Blå eller galvaniseret. Hylderne leveres i standardlængder på 900, 1000, 1250 og 1400 mm, med en bæreevne på op til 280 kg. Afstanden mellem hylderne kan højde justeres med intervaller på 25 mm. Hylderne leveres galvaniserede.

Tekniske data: Lagerreolen består af stolper, fodplader, tværplader, rygkryds samt hylder for let eller tung belastning. Reolen kan udbygges med tillægsudstyr som f.eks. rygplader, ydergavle, mellemgavle, perforerede hylder, deleplader, hyldeforkant/bagkant, bøjlestang m.m.

Standard dimensioner: Stolpehøjde: Hyldedybder: Hyldelængder:

2000 – 8000 mm 300 mm 400 mm 500 mm 600 mm 900 mm 1000 mm 1250 mm 1400 mm


Grenreoler

Grenreoler leveres også med forskellige tagløsninger til såvel enkelt som dobbeltreoler

Grenreolen er et meget anvendt reolsystem i brancher, hvor håndtering og oplagring af langgods er nødvendigt. Vi råder over et stort program, der spænder fra små lette grenreoler til store løsninger med blandt andet integreret tagkonstruktion. Fra standardprogrammet er der 3 forskellige modeller til rådighed, og derudover skræddersyr vi løsninger der præcist passer dimensioneringsmæssigt til kundens behov.

30

Vores grenreoler er kendetegnet ved en særlig høj kvalitet med stor fokus på sikkerhed. Grenreolen er eksempelvis den eneste på markedet med indbygget stødabsorbering i foden for afvigelse af truck påkørsler. Endvidere er grenreolen forsynet med et specielt system for ophængning af grenen, der giver en hurtig og fleksibel mulighed for omrokering af grene. Grenene kan højdejusteres for hver 76 mm.

Stødabsorberende frontbeskyttelsesplade er en patenteret løsning, der afviger for de fleste truckpåkørsler

GRENREOLER

Tilbehør: løst endestop, inddelingsstifter, tværbjælker for pallelagring, hylder, tag m.v.

Tværbjælker for pallelagring anvendes, hvor man ønsker fuld fleksibilitet på lageret

Illustration af dimensioner og belastningsforhold Endestop med aftagelig stop giver dig muligheden for at vælge til eller fra


Grenreoler i pulverlakeret udførelse

Grenreoler i varmgalvaniseret udførelse


Pladereoler Pladereoler fra STOREMASTER er specielt designet til virksomheder indenfor pladebearbejdning. STOREMASTER har udviklet en række specialreoler der ikke blot skaber en øget kapacitet, men samtidig en meget stor optimering af arbejdsprocessen med ofte uhåndterlige pladestørrelser.

32

Af fordele kan bl.a. nævnes:

pladereoler

. . . . . .

Kompakt lagring Hurtig tilgang til materialer Stigning i maskinudnyttelse pga. øget materialeflow Mindsker risikoen for arbejdsulykker Lavere omkostninger til beskadigede materialer pga. beskyttet opbevaring Tidsbesparende

Pladereolerne er naturligvis designet i forhold til gængse pladestørrelser og belastninger. Endvidere kan reolerne fås til lagring af pladebundter med strøer samt til bundter uden strøer. Reolerne er konstrueret med særlig vægt på arbejdsmiljø og ergonomi, hvilket viser sig ved at der ikke behøves mere end en trækkraft på ca. 20 kg til at trække en skuffe med op til 3000 kg ud. Vi har flere forskellige pladereol typer på programmet.

Et eksempel herpå er vores MasterTower reol: MasterTower er en kompakt pladeopbevaringsstation som kan betjenes af én person. Stationen består af en kompakt reol med et antal skuffer for opbevaring af plademateriale. På stationen er påbygget en svingkran, hvorpå der hænger et aggregat til løft af hele plader ved hjælp af vakumsug. Stationen kan leveres med såvel faste som lukbare sider, som muliggør at stationen optager endnu mindre plads, når den ikke er i anvendelse. Endvidere kan den leveres, så den kan betjenes dobbeltsidet med skuffeudtræk til begge sider. Vi henviser endvidere til vores hjemmeside, hvor en video viser hele arbejdsprocessen omkring en MasterTower reol.


Mezzaniner - Indskudte etager

Mezzaniner Indskudte etager

34

En indskudt etage er ofte anvendt i virksomheder, hvor man ellers har svært ved at udnytte de øverste m3 i et lager eller lignende. Derfor er en mezzanin en fornuftig, nem og effektiv merudnyttelse af eksisterende lokaliteter. Endvidere er det en økonomisk løsning til anskaffelse af mere plads. Mezzaniner anvendes oftest til lette varer for at forenkle konstruktionen mest muligt. Alle løsninger skræddersys efter kundens behov. Individuelle ønsker og behov kan altid tilgodeses. Vort system er dimensioneret og konstrueret så det kan klare en stor spændvidde og høje belastninger – en væsentlig fordel, da det medfører færre søjler, der forstyrrer arealet under dækket.

Pallesluse til sikker ind- og udlagring af paller/gods fra den indskudte etage


Trapper udføres med 45 graders hældning med skridsikre trappetrin. Rækværk med hånd-, knæ- og fodliste. Gulv kan tilbydes i kvalitet spånplade eller krydsfiner med skridsikker overflade eller alternativt i en gitterriste konstruktion

Trappe med skridsikre trappetrin Rækværk med hånd-, knæ- og fodliste


Flytbare kontorer

36

Flytbare kontorer/ stålskillevægge Flytbare kontorer eller stålskillevægge er en nem måde på at indrette kontorer, testrum m.v. i produktionen eller på lageret. Rummene bygges op af lette præfabrikerede kontruktioner i moduler og er dermed også en hurtig måde at få løst et indretningsbehov på. Vægsystemet opbygges som 900 mm moduler med enkelt eller dobbelt pladebeklædning. Sidstnævnte isoleret med mineraluld. Kassetterne fremstilles af 1,25 mm SP/D finplader og med standardhøjde 1035 mm. Til systemet leveres mangeartede dør- og vinduesløsninger.

Lydisolering: Vægsystemet reducerer støjniveauet med op til 48 dB(A), alt efter støjens frekvenssammenhæng. Brandtekniske egenskaber: Den 150 mm tykke væg er efter afprøvning på Dansk Institut for Prøvning og Justering (Dantest) godkendt og klassificeret som ikke-bærende adskillelse BS60 væg (Dansk Standard DS 1052.1)

Overfladebehandling: Alle komponenter er zinkfosfateret og pulverlakeret i polyesterfacadekvalitet, svarende til korrosionsklasse 3 (standard).

Montering og demontering: Vægstolperne fastholdes kun af bundskinne, panelkassetter og loftskinne, og kan derfor let demonteres og flyttes. Placering af kassetter, vinduer og døre foretages derfor let indenfor systemet, ligesom udskiftning af enkeltkassetter, der har lidt mekanisk overlast, kan ske uden flytning af tilstødende kassetter. En detalje, der gør vægsystemet’s clips-princip enestående.


Automatiserede kranlagre

Automatiserede kranlagre

38

Automatisering af store dele af processerne på lageret vinder mere og mere frem i takt med stigende krav til konkurrenceevnen samt strenge krav til stram styring, leveringssikkerhed samt valide data. En anden væsentlig grund til at overveje automatiserede systemer er det stigende behov for at maksimere udnyttelsen af det frie areal man har til rådighed, hvilket optimeres væsentligt ved mulighederne for at få et langt højere lager. Ovennævnte faktorer har været de primære bevæggrunde for udviklingen af kraner til afløsning af truck’en. Kraner kan specielt udnyttes ved dens hastighed og mulighed for at gå i højden. Kranlagre kan bygges i højder op over 40 meter.

MECALUX miniload systemer: Et miniload automatiseret lager for bokse er bygget op af reolsystemer med køregange for kraner til håndtering af boksene. Plukke- og håndteringsområdet er bygget på den ene ende eller på siden af reolsystemet, og består af rullebaner samt et operatørsted. Kranen afleverer boksene på rullebanen, hvorefter den automatisk kører til operatøren af systemet for plukning eller indføring af varer, hvorefter boksen returneres til systemet. Hele systemet styres af et management system der registrerer samtlige lokationer, in- og output og man råder derfor altid over en opdateret lageroptælling. Et optimalt system for bokshåndtering og plukning efter princippet “product to employee”. Systemet kan opbygges med reoler i både enkelt og dobbeltdybde. Dobbeltdybde giver en øget kapacitet, da man ved hver lokation har 2 bokse i dybden. En løsning med dobbeltdybde er optimal for virksomheder, hvor såvel kapacitet som hastighed er en vigtig faktor. Andre alternative løsninger tilpasses individuelt til kundens behov.


Automatiseret lager for paller: Et automatiseret kranlager medfører en forøgelse af kapacitet, hastighed og sikkerhed i forbindelse med arbejdsgangene på lageret. Reolsystemet til et kranlager kan opbygges på flere forskellige måder, og konstrueres i hver situation ud fra kundens flow, varetyper, palletyper samt øvrige individuelle forhold.

Ved automatiserede løsninger vil et udsnit af de mange fordele være følgende: · · · · · · · · ·

Automatisering af ind- og udgående vareflow Eliminering af fejl der ellers kan forårsage ved manuelle procedurer og arbejdsgange Konstant kontrol og opdatering af varelager gennem avanceret management system Management software til koordinering af samtlige bevægelser på lageret Markant forøgelse af kundeservice og leveringssikkerhed på grund af valide lagerdata Mindsker afhængigheden af kvalificeret arbejdskraft Konstant drifttid året rundt Kort ROI - Return On Investment Vi råder over stor ekspertise og erfaring på området, og kan tilbyde såvel standard- som specialløs- ninger

En løsning fra MECALUX adskiller sig fra de fleste ved at det komplette system leveres, produceres og udvikles af én og samme leverandør - alt lige fra reoler, kraner til software. Rekvirér vores specialbrochure Automated Warehouses, der i detaljer beskriver produkter og muligheder.


lagerautomater

42

Lagerautomater Vi lever i en tid med stadige forandringer. Udviklingsevne, virksomhedsånd og konstant satsning på ny teknologi og arbejdsprocessor er i dag vigtigere end nogensinde tidligere for at realisere virksomhedens mål og visioner. Mange virksomheder vil ved en investering i Hänel lagerautomater opnå kapacitetsoptimeringer, omkostningsreduktion samt en væsentlig forbedret lagerstyring. Hänel er en af verdens førende producenter af lagerautomater og paternostresystemer. Den første arkiv paternoster blev produceret i 1957, og idag bliver Hänel ROTOMAT og Lean-lift produceret på 3 fabrikker, og eksporteret via et nøje udvalgt distributørnet i mere end 60 lande i verden. Innovation, ydeevne, dynamik, idéer samt en stærk og gennemprøvet teknologi gør Hänel produkter til et sikkert og kvalitetsbevidst valg! Hänels microprocessor teknologi gør produkterne særdeles kompatible og integrérbare med alle gængse ERP systemer. De mange års know-how viser sig tydeligt ved et meget stort produktprogram og med løsninger udviklet til et stort antal brancher, der hver har sine specifikke behov for netop at nå den optimale løsning.


Hänel Lean-lift: En HÄNEL Lean-Lift er kort sagt - væsentlig pladsbesparelse kombineret med høj effektivitet, valide data og lave driftsomkostninger. Samtidig med en væsentlig lagerrationalisering opnår man en høj grad af beskyttelse af de oplagrede varer, der sikkert og forsvarligt hentes frem til operatøren. I centrum af liften arbejder en computerstyret elevator. På begge sider af elevatoren er lokationerne, hvor hylderne anbringes. Adgangen til lagerlokationerne sker elektronisk via ekstraktoren, som lagrer eller udlagrer den forespurgte hylde. Lean-Liften bliver betjent via den centrale ind- og udlagringsåbning, der placeres i en korrekt ergonomisk højde.

Facts: . . . . . . . . . . .

Over 60% mere lagerplads end i traditionelle løsninger Automatisk højdeoptimering ved indlagring Mulighed for lagring af stort set alle produkter - også tunge og store produkter Bæreevne pr. hylde op til 1000 kg Bæreevne pr. automat op til 60000 kg Varerne lagres beskyttet og håndteres skånsomt Høj effektivitet og lave omkostninger Større mulighed for lagerstyring og indkøbsoptimering ABC optimering eller intelligent lokationsplacering for konstant optimering af plukkehastigheder Automaten kan indbygges i højden så den er tilgængelig med betjeningsåbning på flere etager Et stort antal optioner, som f.eks. adgangskontrol på hyldeniveau, EcoDrive, Pick-o-Light, High-speed, Dual-drive som henter to hylder ad gangen samt mange flere...

Hänel Rotomat: Hänel Rotomat pricippet er baseret på paternosterteknik - princippet er enkelt - og anvendeligheden af en Rotomat er genial! Grundet en ekstrem kompakt opbygning i et samspil med kunden og en optimal udnyttelse af rumhøjden, kan der opnås op til 60% mere lagerkapacitet i forhold til traditionelle løsninger. Hänel Rotomat’en er særdeles anvendelig til såvel industri, kontorarkivering samt hospitalssektoren, hvor varehøjden er forholdsvis konstant. Maskinerne kan leveres for antistatisk opbevaring, temperaturstyret opbevaring samt støvtæt opbevaring.


serviceog montageopgaver

Vi har gennem alle år i markedet lagt stor vægt på høj service og kvalitet gennem hele salgsledet - fra tilbudsfase til færdig opstilling. Dette er grunden til at vi sætter en stor ære i, at have et professionelt hold af egne montører til servicering af vores kunder. Vores service- og montør team har mange års erfaring indenfor montering og Service- og montageopgaver demontering af alle reoltyper og fabrikater, indskudte etager, lagerautomater m.v. Ring og få et uforpligtende tilbud påalle montage, andre lignende Vi har gennem år i markedetdemontage lagt stor vægt påeller høj service og kvalitet gennem hele salgsledet fra tilbudsfase til færdig opstilling. Dette er grunden til at vi sætter en stor opgaver.

45

Serviceeftersyn af

ære i, at have et professionelt hold af egne montører til servicering af vores kunder. Vores service- og montør team har mange års erfaring indenfor montering og demontering af alle reoltyper og fabrikater, indskudte etager, lagerautomater m.v. Ring og få et uforpligtende tilbud på montage, demontage eller andre lignende opgaver. lagre

Serviceeftersyn af lagre:

MAS-HØVIK A/S har høj fokus på kvalitet og sikkerhed, og har gennem MAS-HØVIK har høj fokus på kvalitet og sikkerhed, og har gennem virksomhedens virksomhedens mange leveår storA/S erfaring med de faremomenter der er på et lager. mange leveår stor erfaring med de faremomenter der er på et lager. Vi råder ligeledes Vi råder ligeledes over et stort produktprogram indenfor sikkerhedsudstyr, der gør det over et stort produktprogram indenfor sikkerhedsudstyr, der gør det sikkert for både sikkert for både dine medarbejdere og og eventuel kunder der færdes på dit lager. dine medarbejdere eventuelle kunder der færdes på dit lager. Derside er fra en myndighedernes side en på skærpet fokus på sikkerheden på lagre, hvilket Der er fra myndighedernes skærpet fokus sikkerheden på lagre, hvilket naturligvis skyldes, at lageret kan være et farligt sted at færdes, såfremt forholdsregler naturligvis skyldes, at lageret kan være et farligt sted at færdes, såfremt og inventar ikke anvendes korrekt. forholdsregler og inventar ikke anvendes korrekt. For at sikre et konstant højt sikkerhedsniveau på dit lager tilbyder vort professionelle For at sikre et konstant højt sikkerhedsniveau tilbyderbestår vortbl.a. professionelle serviceteam et serviceeftersyn afpå dit dit lager.lager Serviceeftersynet af følgende: serviceteam et serviceeftersyn af dit lager. Serviceeftersynet består bl.a. af følgende: · Gennemgang af alle reoler med hensyn til belastningsforhold og opmærkning heraf · Gennemgang af alle reoler med henblik på fejl og mangler alle reoler med hensyn til belastningsforhold og opmærkning · Gennemgang og kontrol af, at alle reoler anvendes korrekt · Afsluttende rapport der beskriver kritiske forhold samt forslag til forbedringer/ alle reoler med henblik på fejl og mangler. udskiftninger

Gennemgang af heraf. Gennemgang af Gennemgang og kontrol af, at alle reoler anvendes korrekt. bestilling af et serviceeftersyn er du et langt skridt på vejen til at nå den grønne Afsluttende rapportVed der beskriver kritiske forhold samt forslag til smiley! forbedringer/udskiftninger.

Ved bestilling af et serviceeftersyn er du et langt skridt på vejen til at nå den grønne smiley!!


Lokationsopmærkning

46

Lokationsopmærkning Opmærkning er i flere henseender en vigtig detalje på lageret. Korrekt og effektiv opmærkning er i sig selv med til at skabe en øget effektivitet og en minimering af fejlpluk. Vi råder over et stort udvalg indenfor lokationsopmærkning, gangskilte, sikkerhedsskilte m.v. Skiltene kan fås i mange forskellige kvaliteter, som selvklæbende skilt, magnetskilt eller til fast opsætning. Vi anbefaler i de fleste tilfælde at bruge magnetskilte, idet det er en fleksibel løsning, hvor skiltet kan genbruges ved blot at udskifte etiketten. Magnetskilte kan udføres i mange forskellige størrelser og med forskellige løsninger til isætning af etiket. Nedenfor ses standardstørrelser på magnetskilte: Magnetskiltene kan leveres med og uden etiket. Standardstørrelser (mm) 25 x 80 25 x 120 50 x 120 50 x 210 25 x 100 25 x 150 50 x 150 70 x 200 25 x 105 35 x 150 50 x 200 100 x 200

Perforerede kartonark: Der kan også leveres perforerede kartonark i A4 størrelse, som kan anvendes for udskrivning på egen printer. Vi kan evt. være behjælpelige med udskrivning af etiketterne. Samtlige skilte kan også leveres som selvklæbende skilte, hvor etiketten indsættes foroven eller i siden.


Magnetskilt - Karton / Perforerede ark Dimension i mm Højde x Længde 25 x 80 25 x 100 25 x 105 25 x 120 25 x 150 35 x 150 50 x 120 50 x 150 50 x 200 50 x 210 70 x 200

Antal etiketter pr. A4 perf. ark 20 20 20 10 10 7 5 5 5 5 4

Magnetrulle Magnetrulle Brun/Brun Magnetrulle dimensioner Højde: 25 mm Tykkelsen: 2 mm Længden: 50 mtr


Industrimøbler Vores værkstedsprogram består af en lang serie af produkter fra forskellige producenter af kvalitetsudstyr. Værkstedsprogrammet er opdelt i 2, og består af opbevaringssystemer samt industrimøbler med et omfattende tilbehørsprogram til enhver arbejdspladsindretning. En stor del af de viste produkter kan endvidere tilbydes i antistatisk udførelse.

industrimøbler

48

Et udpluk af vort værkstedsprogram: . Værkstedsudstyr . Industrimøbler . Transportkasser . Indretning . Filebænke . Hæve- / sænkeborde til lager og kontor . Montageborde . Montagevogne . Stiger til div. formål . Pakkeborde . Rulleborde . Løfteborde . Løfte- og plukkevogne . Transportbånd . Materialeskabe . Magnetskilte samt anden opmærkning . Industri- & kontorstole . Skibsindretning . Værkførerkontor, flytbar Her på siden kan du se et billedudsnit af nogle af de industrimøbler og værkstedsudstyr som vi har på programmet. Søger du produkter som ikke er vist har vi det sikkert også, og vi er altid behjælpelig med rådgivning. Yderligere information kan ligeledes hentes på www.mas-hoevik.dk.


Opbevaringssystemer

50

Opbevaringssystemer Indenfor opbevaringssystemer forhandler vi kvalitetsprodukterne fra TRESTON, hvilket omfatter et bredt og alsidigt sortiment af kasser og kabinetter for en sikker og overskuelig opbevaring af lagerets småkomponenter. Produktsortimentet omfatter bl.a. følgende produkttyper: Småting og lagerkasser Karruseller Kassetterstativer Plastkasser Ophængstativer Småtingkassetter Gulvkarrusel & Ophængsstativer Skuffekabinetter Gulvkarruseller Minibokse Småtingsskuffer Lagerskuffer Stabelkasser Plukkekasser Ophængsstativer samt vogne Stativer Bordstativer, ophængsskinner Transportkasser

Lagerskuffer: Vores serie indenfor lagerskuffer er udviklet til at skabe en praktisk opbevaring af smådele på lageret eller i butikken. Skufferne er dimensioneret så de passer til de fleste standardhylder i reolsystemer og lagerautomater.

Materiale: PS:

Glasklar polystyren Temperaturtolerance: -40 - +65o

PP: Farvet polypropylen Temperaturtolerance: -20 - +80o Resistent mod olie, de fleste syrer og opløsningsmidler.

Mulige farver: Glasklar Grå RAL 7016 Rød RAL 3020 Blå RAL 5015


Varenr

Farve

3010-1 3010-3 3010-5 3010-6

glasklar grå rød blå

PS PP PP PP

4010-1 4010-3 4010-5 4010-6

glasklar grå rød blå

5010-1 5010-3 5010-5 5010-6

Materiale

Deleplade/ type D-10

Max antal deleplader pr. skuffe

Udvendige mål D X B x H mm 300 x 92 x 82

Indvendige mål D X B x H mm 257 x 75 x 70

PS PP PP PP

400 x 92 x 82

357 x 75 x 70

D-10

6 st

glasklar grå rød blå

PS PP PP PP

500 x 92 x 82

457 x 75 x 70

D-10

8 st

3015-1 3015-3 3015-5 3015-6

glasklar grå rød blå

PS PP PP PP

300 x 132 x 100

257 x 110 x 90

D-15

4 st

4015-1 4015-3 4015-5 4015-6

glasklar grå rød blå

PS PP PP PP

400 x 132 x 100

357 x 110 x 90

D-15

6 st

5015-3 5015-5 5015-6

grå rød blå

PP PP PP

500 x 132 x 100

457 x 110 x 90

D-15

8 st

6015-3 6015-5 6015-6

grå rød blå

PP PP PP

600 x 132 x 100

557 x 110 x 90

D-15

10 st

3020-1 3020-3 3020-5 3020-6

glasklar grå rød blå

PS PP PP PP

300 x 186 x 82

257 x 167 x 70

D-20

4 st

4020-1 4020-3 4020-5 4020-6

glasklar grå rød blå

PS PP PP PP

400 x 186 x 82

357 x 167 x 70

D-20

6 st

5020-1 5020-3 5020-5 5020-6

glasklar grå rød blå

PS PP PP PP

500 x 186 x 82

457 x 167 x 70

D-20

8 st

6020-1 6020-3 6020-5 6020-6

glasklar grå rød blå

PS PP PP PP

600 x 186 x 82

557 x 167 x 70

D-20

10 st

4 st

Rillet bund sikrer en let og hurtig plukning af små dele på lageret

Den brede og kraftige plastbeskyttelse af frontetiketten sikrer etiketten mod snavs og skade


opbevaringssystemer

52

Stabelkasser / plukkekasser Stabelkasser/plukkekasser er plukkevenlige med den nedsænkede front. Skufferne er dimensioneret så de passer til de fleste standardhylder i reolsystemer og lagerautomater, og endvidere så de kan stables solidt ovenpå hinanden. Kasserne har en bred forkant med mulighed for påsætning af mærkat. Kasserne har en specialdesignet bund med riller, der gør plukningen af små flade ting som f.eks. spændskiver væsentlig lettere.

Materiale: PS:

Glasklar polystyren Temperaturtolerance: -40 - +65o

PP:

Farvet polypropylen Temperaturtolerance: -20 - +80o Resistent mod olie, de fleste syrer og opløsningsmidler.

Mulige farver: Glasklar Grå RAL 7016 Rød RAL 3020 Blå RAL 5015

Tilbehør: Som det fremgår af de viste billeder er vores lagerskuffer og plukkekasser designet til at kunne indgå i forskellige systemer, der på hver sin måde er med til at give overskuelighed og orden på lageret. Yderligere information om de enkelte løsninger kan ses på vores hjemmeside, www.mas-hoevik.dk, eller ved henvendelse til vores salgskontor på 8686 2655.


Udvendige mål D X B x H mm 165 x 105 x 75

Indvendige mål D X B x H mm 105 x 90 x 65

Deleplade/ type -­­

PS PP PP PP

192 x 149 x 105

130 x 125 x 90

glasklar grå rød blå

PS PP PP PP

250 x 149 x 130

185 x 125 x 115

1930-1 1930-3 1930-5 1930-6

glasklar grå rød blå

PS PP PP PP

300 x 186 x 156

230 x 155 x 140

1940-1 1940-3 1940-5 1940-6

glasklar grå rød blå

PS PP PP PP

400 x 186 x 156

1950-1 1950-3 1950-5 1950-6

glasklar grå rød blå

PS PP PP PP

3040-3 3040-5 3040-6

grå rød blå

3050-3 3050-5 3050-6

grå rød blå

Varenr

Max antal deleplader pr. skuffe

Etikettype

-­­

E-1o

-­­

-­­

E-15

V-14

1 st

E-15

V-19

1 st

E-20

330 x 155 x 140

V-19

3 st

E-20

500 x 186 x 182

400 x 145 x 165

V-195

3 st

E-20

PP PP PP

400 x 310 x 156

315 x 270 x 140

V-30

3 st

E-20

PP PP PP

500 x 310 x 182

400 x 270 x165

V-30

3 st

E-20

1015-1 1015-3 1015-5 1015-6

Farve og materiale glasklar grå rød blå

PS PP PP PP

1520-1 1520-3 1520-5 1520-6

glasklar grå rød blå

1525-1 1525-3 1525-5 1525-6


Garderobeog omklædningsrum 54

Garderobe- og omklædningsrum MAS-HØVIK A/S tilbyder et stort program indenfor garderobe- og omklædningsfaciliteter for anvendelse i personaleomklædningsrum, idrætscentre, svømmehaller, golfklubber, fitnesscentre, wellnesscentre m.v. Vores garderobe- og omklædningssystemer kan fåes i flere forskellige serier, designs og udformninger, og fælles for dem alle er en høj kvalitet med mange kombinationsmuligheder indenfor udstyr, låsesystemer og farvevalg. Ønsker De derfor markante karaktertræk samt et flot design er vores garderobeskabe et naturligt valg! Grundet en altid høj fokus på udvikling, kvalitet og design kan vi tilbyde vores serier med en lang række konkurrencemæssige fordele: . Flexible med hensyn til dimensioner . Flere forskellige bænktyper . Mange forskellige låger af enten stål eller MDF . Stort og specialudviklet ventilationsprogram . Flere forskellige låsesystemer Samtidig tilbydes serierne i et bredt udvalg af farver på korpus og låger, hvilket resulterer i en flot og tidssvarende indretning, der passer ind i ethvert miljø. Alle skabe er helsvejste stålskabe og konstrueret til et dagligt brug, hvor holdbarhed, rengøringsvenlighed og design er nøgleordene. Skabene kan leveres i forskellige søjlebredder og med hele låger, opdelt i bokse eller med Z-låger.

Garderobeskabe: Vores serie indenfor garderobeskabe har et tidløst design og nærmest uendelige kombinationsmuligheder indenfor farvevalg, hvilket har betydet at garderobeskabe ikke længere behøver at ligne noget fra krigens tid. Vi sætter en ære i at skabe miljø, design og tilfredshed for brugerne i ethvert omklædningsrum.

Garderobebokse: Garderobeboks serien er særdeles velegnet til skoler og andre uddannelsesinstitutioner, som f.eks. børnehaver, handelsskoler, gymnasier, tekniske skoler m.v. Endvidere anvendes serien ofte til personale- og gæstebokse eller som opbevaringsbokse.


Garderobeboks serien tilbyder bl.a. følgende muligheder: . . . .

Op til 6 bokse i højden, 2 bokse i bredden og mulighed for at vælge mellem 2 rum dybder Alle garderobebokse leveres med en flot 100 mm sortgrå sokkel Alle låger leveres med cylinderlås og 2 nøgler Option: Mulighed for andre låsetyper bl.a. møntlås

Seriens mange kombinationsmuligheder giver mulighed for at lave en anderledes og spændende opstilling. Vores garderobebokse leveres med ekstra kraftige låger, der forlænger levetiden, hvilket gør den særdeles velegnet til skoler og andre uddannelsesinstitutioner, hvor det typisk nødvendiggør en høj kvalitet på grund af kraftigt slid. Øvrige typer skabe: Af øvrige ikke viste skabstyper kan nævnes: . Z garderobeskabe (pladsbesparende) . Todelt garderobeskabe . Fitness garderobeskabe . Business garderobe . Skabe for golfvogne . Garderobebokse . Renttøjsskabe . Vasketøjsskabe . Personalebokse . Personalebox med postindkast . Brandmands garderobeskabe . Værdiskabe . Brandskabe . Multiskabe . Elevskabe . Arkiv- & kontorskabe

Tillægsudstyr: Vi har mange forskellige tillægsprodukter, bl.a. kan nævnes følgende: . Forskellige lågetyper . Forskellige låsetyper . Nummer på skab . Nummerplade eller armbånd til nøgle . Ekstra høje bensæt . Sokkel . Forskellige typer dørfronter . Ekstra perforering i bundplade . Ventilationskanal . Skorist . Navneskilt . Spejl-/taskesæt . Acrylvindue i garderobebokse . Ophængsarrangement i forbindelse med bokse . Fritstående bænke . Fritstående, enkelt- & dobbeltsidet med knagerække På de næste sider vil vi vise et lille udsnit af forskellige garderobeløsninger samt nogle af de muligheder der findes indenfor tilbehør og låsesystemer. Yderligere information findes på vores hjemmeside www.mas-hoevik.dk eller ved at kontakte vores salgskontor.

Siddefladen i bøgetræ kan klappes op og kan kun åbnes af brugeren

Praktisk opbevaringsboks til sko, hjelm eller taske. Sådan udnyttes pladsen under skabet optimalt og rengøringsvenligt!


Garderobeog omklĂŚdningsrum 56


Arkivreoler Vi tilbyder såvel stationære som mobile kontor- og arkivreoler i et elegant design, der fremstår præsentabelt i enhver henseende. Reolerne er nemme at montere og kan let ændres/tilpasses i takt med virksomhedens udvikling. Stationære reoler kan ved senere udvidelse ændres til mobilreoler. Skinner til mobile reoler kan placeres ovenpå eksisterende betongulv med mellemliggende skridsikre gulvplader, eller skinnerne kan nedstøbes i betongulv.

58

Ved mobile arkivreoler skelnes der mellem manuelt drevne reoler, mekanisk drevne reoler eller elektronisk drevne reoler. Manuelt drevne reoler anvendes typisk til mindre opstillinger med korte vogne. Mekanisk drevne reoler anvendes, hvor behovet for elektronisk styring og håndtering ikke er tilstede. Med den mekaniske styring kan man let flytte en eller flere vogne ad gangen. Hver vogn er forsynet med et lavt gearet håndtag og sikkerhedslås. Det elektronisk kørende system er topklassen indenfor mobile arkivreoler. Reolerne kan styres enten via touch skærm eller fjernbetjening. Special software sørger for styring af de kørende vogne samt endvidere af de materialer der er opbevaret i reolerne.

arkiv

Reolgavlen leveres i højder fra 1000 mm til 3000 mm, og i dybder fra 250 mm til 450 mm. Hyldelængde fra 730 mm til 1180 mm.


mas-høvik

Reference: Vi har mange gode kunderelationer. Nedenfor er et udsnit af nogle af vores kunder oplistet: A.P. Møller Mærsk Mærsk Olie og Gas DSV Scandinavian Brake Systems Klokkerholm Karrosseridele BYGMA Gruppen Vestas Wind Systems Hansen & Søn I/S – Tricolore ARLA Foods XL-BYG DLG Planteværn VVS-Eksperten Sanistål Bilindretning Siemens Windpower OCEAN Rainwear INVITA Rosenmeier Electronics SFK Systems Hydrema Keflico Nordlie Food ATEA Valora Trade Denmark EET Danmark Thuesen JENSEN Logistica Hvidevare

MAS-HØVIK A/S Fabriksvej 32 7441 Bording Tlf. 8686 2655 Fax. 8686 2640 Email: info@mas-hoevik.dk www.mas-hoevik.dk MAS-HØVIK A/S Baldersbækvej 29 2635 Ishøj Tlf. 8686 2655 Fax: 8686 2640 Email: info@mas-hoevik.dk www.mas-hoevik.dk Medlem af FLAM/ Foreningen LAgerindretning og Materialehåndtering

Mas Hoevik brochure  

produktbrochure 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you