Page 1

V

Ă…rsberetning 2017

XIS


INDHOLDSFORTEGNELSE

INDHOLD 04 06 08 10 14 34 35 Bestyrelsens beretning

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017 er udgivet af: Udviklingsorganisationen AXIS Carit Etlars Vej 6, kælderen 1814 Frederiksberg C Printed in Denmark 1. udgave, 1. oplag 2017 (100 eks.) ©AXIS / ISSN: 2246-4360 Redaktion: Lotte Lindberg & Line Bechmann Grafisk design & layout: Sophia Lassithiotakis Tryk: Christensen Grafisk Forsidefoto: TAREA Bagsidefoto: Finn Juhl Pedersen

2

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

Årets gang på sekretariatet Bevillinger

AXIS i Danmark

AXIS internationalt Økonomi

Samarbejdspartnere


[Foto: Barbara Mauritson]

AXIS er en frivilligbaseret udviklingsoganisation, der arbejder for at forbedre forholdene i Bolivia, Peru, Ghana og Sierra Leone gennem uddannelse, fortalervirksomhed og organisering. AXIS har et særligt fokus på oprindelige folk, børn & unge samt kvinder. AXIS’ udviklingsarbejde sker i tæt samarbejde med lokale organisationer, som kender til problematikkerne og udfordringerne i lokalområderne. AXIS har bæredygtighed som tværgående princip i alle projekter og yder administrativ støtte til udvikling af partnerorganisationer.

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

3


BESTYRELSENS BERETNING

2017- året med nye tiltag i støbeskeen [Foto: Elisabeth Beck Knudsen]

2017 var året hvor ansøgningen om program blev genoptaget og AXIS satte mål for de kommende år. 2017 var året hvor vi startede kontorsamarbejde i nye lokaler på Frederiksberg.

Mylder af projektaktiviteter De frivillige koordinatorer arbejder energisk med at skrive projekter, monitorere og kommunikere med partnerne. Koordinatorerne mødes også til fællesmøder for hele tiden at opkvalificere vores arbejde, men også for at dele erfaringerne fra de forskellige projekter. Vores velfungerende sekretariat er centrum for al koordinering og opfølgning af alle aktiviteterne. AXIS har i løbet af 2017 søgt og fået bevilget 3 projekter: en ny fase med Pachatusan i Peru på 862.000 kr., endnu en fase med TAREA i Peru på 400.000 kr. og nyt projekt med RAINS i Ghana på 400.000 kr. Tak til projektgrupperne, der knokler for at skrive gode ansøgninger og for at målrette arbejdet. I februar måned var AXIS repræsenteret ved en partnerskabskonference i Ghana med 3 samarbejdspartnere fra Ghana og Sierra Leone. Det var en stor oplevelse at deltage og se den synergi, der opstår, når partnerne mødes og beriger hinanden med erfaringer, materiale og besøg på projekter. Masser af spændende diskussioner, nye samarbejdsmuligheder og aftaler opstår.

4

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017


I foråret var Niels Boe på besøg i Peru med Bente Mølgaard og Richard Sand fra Hempel Fonden. AXIS fik i 2016 bevilget 5 mio. fra Hempel Fonden, hvilket er vores første private donor. Besøget havde til formål at besøge partneren, fremvise de igangværende projektaktiviteter og bevise at udviklingsarbejde nytter. Richard Sand skrev efterfølgende til AXIS: ”… jeg har fået en rigtig god og positiv opfattelse af skoleprojekterne i området og bestemt også af AXIS’ overordnede styring heraf.”

projekter, en liste over bevilgede projekter, deres størrelse og geografiske placering. AXIS kan søge om at blive programorganisation med en portefølje på ca. 4 mio. kr. pr. år. Omkring 1. juni får AXIS respons på konceptnoten. Den egentlige programansøgning sendes til CISU d. 15. september og det endelige svar foreligger sidst på året. Arbejdet med at se AXIS´ indsats i et længere perspektiv er en givende proces for alle involverede.

Flytning fra Nørrebrogade til nye lokaler I efteråret blev jagten på et nyt lokale intensiveret. Årene på Nørrebrogade har været gode i et miljø med både projektaktiviteter og liv fra Meyers køkkener. Det lykkedes endelig at finde velegnede lokaler på Carit Etlars vej på Frederiksberg. De nye lokaler har plads til AXIS, ADDA, Dialogos og et par specialestuderende. Lokalerne består af 2 store lyse rum og et stort køkken. Vi ser frem til nyt liv, masser af nye muligheder og aktiviteter på Frederiksberg. Samtidig skulle de gamle lokaler på Nørrebro renoveres og males. Her samlede Afrika Kontakt og AXIS alle gode kræfter og knoklede i fælles ånd. Der er samlet brugt langt over 1000 mandetimer på at få lokalet tilbage til det oprindelige udseende.

Vigtigheden af at kæmpe for civilsamfundet AXIS bliver ved med at kæmpe for civilsamfundet og sætte fokus på menneskerettigheder og kampen for retfærdighed, fred, ligestilling og lighed. Vi bliver ved med at fortælle om de gode historier fra udviklingsarbejdet på de 2 kontinenter, hvor AXIS arbejder og håber, at du vil støtte os som forening. Du kan være medlem, være aktiv eller følge os på AXIS´ hjemmeside og Facebook. AXIS har brug for dig!

På vej mod programorganisation AXIS` bestyrelse besluttede i 2017 at genoptage arbejdet med at ansøge om at blive programorganisation. Processen begynder med udarbejdelsen af en foreløbig 15 siders konceptnote som indsendes i begyndelsen af februar. CISU har udpeget en konsulent, Eva Iversen, som skal stå for kapacitetsanalysen af AXIS. CISU udarbejder track record af AXIS´

Helle Feddersen, bestyrelsesforperson i AXIS AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

5


ÅRESTS GANG PÅ SEKRETARIATET

[Foto: Finn Juhl Pedersen]

Årets gang og årets udfordringer Nye betingelser for bevillinger Omstruktureringerne af udviklingssektoren fortsætter med uformindsket styrke. Og igen fortsætter usikkerheden omkring den mængde bevillinger, vi kan søge om året. Fremover kan AXIS max. få bevilget 6 mio. kr. fra Civilsamfundspuljen. Hvis AXIS derimod får bevilget en programaftale, kan vi sikre os en årlig bevilling 4 mio. kr. Den usikkerhed ift. finansieringen, som AXIS tidligere har oplevet igennem en årrække, har betydet at bestyrelsen nu har besluttet sig for at ansøge CISU om en programaftale. En sådan vil sikre os et minimumsbeløb på 4 mio. kr. årligt over de næste 3 år. Det skaber sikkerhed for AXIS, for vores mange koordinatorer og for vores partnere i syd. Men samtidig vil vi træde ind i et helt nyt landskab, hvor samarbejdet mellem projekterne skal styrkes, hvor koordinatorerne får nye opgaver på sig og hvor nye procedurer skal udvikles. Foreløbig gennemgår AXIS en kapacitetsundersøgelse, herunder interview med sekretariat,

6

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

koordinatorer, sydpartnere og bestyrelsen. D. 1. juni får vi svar på om vi fra 2019 er garanteret 4 mio. kr. Hvis svaret er positivt skal det konkrete program skrives – i tæt samarbejde med koordinatorer og partnere. Årets ansøgninger til Civilsamfundspuljen I 2017 har vi fået godkendt 3 nye projekter fra Civilsamfundspuljen. 1. Endnu et projekt med Pachatusan i Peru (830.000. kr) skal styrke unges medborgerskab. 2. Endnu et projekt med Tarea i Peru (400.000 kr.) skal styrke læreres evne til at arbejde demokratisk ift lokale elevråd. 3. Et projekt med en ny partner i Ghana – RAINS (400.000 kr.) skal styrke kvaliteten af uddannelsen. Dette projekt er inspireret af vores mangeårige arbejde i Cuzco i Peru. Desværre fik vi afslag på et nyt projekt med Pueblo Diferente i Bolivia, men pt. arbejdes på en genansøgning, så vi kan fortsætte den succesfulde indsats ift. unges seksuelle rettigheder.


TAREA-projektet i Peru forventer vi at fortsætte med 4. fase af ungdomslederarbejdet. RAINS-projektet i Ghana skal fortsætte i en ny 2-årig fase. KALLPA-projektet i Peru skal i en 3. fase konsolidere indsatsen ift. unges seksuelle rettigheder. Vores samarbejde med CETM i Bolivia får et nyt fokus: kvinder og sexuel vold (som er et voldsomt stigende problem). Det mangeårige samarbejde med FORMABIAP i Iquitos Peru ønsker vi at afslutte med en stor konference, hvor vi vil sætte fokus på redskaber til at styrke kvaliteten i oprindelige folks undervisning. Endelig vil vi påbegynde et nyt partnerskab med NGO’en CARL i Sierra Leone. Her er emnet også seksuelle rettigheder. Der har således været fuld aktivitet i 2017 men 2018 bliver et endnu større arbejdsår – både med projektansøgninger og med ansøgning om programaftale. Hempel Foundation Finansieret af Hempel Foundation, fortsætter vi vores indsats for at styrke kvaliteten af unges uddannelse, byggende på eget sprog og egen kultur. Med TAREA som partner føler vi os på så sikker grund, at vi håber, at forhandlinger med Hempel kan sikre os endnu flere års finansiering til indsatsen. Projektkoordinatorerne 35 frivillige projektkoordinatorer har igen i år udført et kæmpe arbejde med at formulere projekter, kommunikere med partnere, skrive rapporter, monitorere arbejde, lave oplysning om betydningen af udviklingsarbejdet i syd samt permanent at opkvalificere indsatsen i arbejdet. LFA-gruppen LFA-gruppen, Poul Brath og Kira Boestøtter formulering af nye projekter og sparring ift status- og afsluttende rapporter. Vi vil fastholde og udbygge dette arbejde yderligere i de kommende år – også efter overgangen til programaftale. Kontorfællessskab AXIS har nu været i lokalerne på Nørrebrogade 52 C igennem 3 år. Men 2017 blev året hvor vi sagde farvel til vores

mangeårige medlejer Afrika Kontakt. I oktober blev vi sagt op af udlejer, som ønskede at ombygge lokalet til luksuslejlighed. Da lokalerne skulle føres tilbage til deres oprindelige udseende, var vi gennem 1½ måneds kæmpe arbejde med istandsættelse, så vi kunne få vores depositum retur. Rigtig mange AXIS-frivillige brugte en bunke tid på et slidsomt arbejde med nedrivning af vægge fra grupperum, nedrivning af loftsplader og maling. Med da vi var færdige, kunne vi overdrage et skinnende lokale og modtage vores fulde depositum tilbage. Samtidig med istandsættelse af Nørrebrogades kontor var vi på jagt efter nye lokaler. Dem fandt vi Frederiksberg, hvor vi nu er flyttet ind i lyse og hyggelige lokaler. Tanken om et lille NGO-hus på Frederiksberg udvikler vi videre på, idet ADDA og Dialogos er fulgt med os til Frederiksberg. Sekretariatet i AXIS Sekretariatet har i 2016 bestået af Niels Boe (9 timer) – sekretariatsleder Finn Juhl Pedersen (14 timer) – økonomistyring Sophia Lassitiotakis (10 timer) – studentermedhjælp Bjarne Rasmussen (4 timer) – udsendes til vores projekter der har seksuelle rettigheder som fokus Catherine Watson (4 timer) – kommunikation og udvikling af undervisningsmateriale. De frivillige på sekretariatet: Lotte Lindberg – årsberetning og Verdens Bedste Nyheder Helle Feddersen – Facebook Elisabeth Beck Knudsen – medlemsregistrering

Niels Boe, sekretariatsleder i AXIS

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

7


BEVILLINGER

Bevillinger fra Civilsamfundspuljen og planlagte projekter Land Ghana Sierra Leone Bolivia Bolivia Peru Peru Peru

Planlagte nye projekter Ansøges i 2018 Nyt projekt med RAINS 1.000.000 Nyt projekt med CARL 200.000 Ny fase med CETM 400.000 Ny fase med PUEBLO DIFERENTE 1.250.000 Nyt projekt med FORMABIAP 200.000 Nyt projekt med KALLPA 500.000 Nyt projekt med TAREA 1.500.000 [Foto: Finn Juhl Pedersen]

8

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017


Land

Projekt

Projektperiode

Bevilling

School Gardens for Students - Promoting Ghana Ghana

15.07.2017-15.09.2018 Innovative Sexual Education Project II ISEP, Partnerskabsaktivitet – NORSAAC, RAINS &

399.454

01.04.2016 - 31.03.2019

1.858.005

01.12.2015 - 28.02.2017

154.737

Sierra Leone

Advocate to Educate for Sexual and Reproduc- 01.04.2016 - 31.03.2017

1.076.505

Bolivia

Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed 1.12.2016 - 31.03.2018

396.541

Bolivia

Aprender Haciendo, overdragelse af Saca-

399.208

Peru

Oprindelige folk i AMAZONAS: Udannelse på 01.01.2015 - 31.12.2017

2.266.208

Peru

Kvalitetsuddannelse til de fattige folks børn i 1.11.2016 - 31.10.2019

4.992.620

Peru

Unges seksuelle og reproduktive sundhed og 15.07.2015 - 15.01.2018

2.758.191

Peru

Elevråd og Unge Ledere: Sammen og Kvali-

Peru

Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge 1.4.2014-30.09.2017

Peru Peru

Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge 1.10.2017-30.09.2018 Engelskundervisning i CEPROMUP

Ghana/Sierra L.

1.1.2017 - 30.06.2018

15.07.2017-15.1.2019

830.699 3.566.373 399.822

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

9


AXIS I DANMARK

Folkelig opbakning til udviklingsbistanden [Tekst: Niels Boe]

AXIS skal styrke sit oplysningsarbejde, så danskernes støtte til arbejdet i syd fastholdes. Vi har i mange år været bevidste om nødvendigheden af, at vi i AXIS ikke kun arbejder i syd, men også laver et grundigt informationsarbejde i DK. Bistandshjælpen er under pres fra mange sider. Senest har socialdemokratiet meddelt, at de ikke længere mener, at dansk ulandsbistand skal tilbage til 1% af BNP. Det er nødvendigt, at vi som AXIS sætter ekstra skub i oplysningsarbejdet omkring det nødvendige udviklingsarbejde vi gennemfører i Ghana, Sierra Leone, Bolivia og Peru. AXIS fortsætter samarbejdet med Verdens Bedste Nyheder AXIS deltog igen i år i oplysningskampagnen Verdens Bedste Nyheder. For ottende år i træk mødte de AXIS-frivillige tusindvis af morgenfriske danskere på Christians Havns Torv, hvor danskerne modtog vores budskab om bistandens gode resultater. Hjemmeside og kommunikation AXIS´ nyetablerede kommunikationsgruppe har gjort en god indsats for at opdatere vores

10

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

hjemmeside. Facebook er blevet endnu mere levende og med aktive informationskilder, hvor vi prøver at skabe større viden om og forståelse for globale udviklingsproblematikker og dansk ulandsbistand generelt. Selvfølgelig med fokus på AXIS særlige indsats. Ud i verden for AXIS I 2017 har vi styrket vores arbejde med udsendelsen af frivillige til Lima, hvor frivillige underviser jævnaldrende i engelsk. AXIS´ samarbejde med CEPROMUP, den lokale ngo, er nu inde i sit 22. år. Samarbejdet med forskellige danske uddannelsesinstitutioner er blevet styrket, og vi forventer at dette også vil resultere i endnu flere danske frivillige på vej til Lima. Dags dato har omkring 350 frivillige støttet arbejdet i Limas slum. I 2017 begyndte vi også på udvidelsen af vores frivilligprogram, idet vi nu også vil sende interesserede til Taquile-øen i Peru. Her har Taquiles indbyggere, i et projekt med AXIS, udviklet et turistbureau Munay Taquile der støtter øens indbyggere gennem bæredygtig turisme. Taquile har anmodet om ekstra hjælp med organisering af turistkontoret samt ekstra engelskundervisning.


[Foto: Sophia Lassithiotakis]

Ny kommunikationsgruppe For yderligere at styrke oplysnings- og kommunikationsarbejdet etablerede AXIS i år en kommunikationsgruppe. Gruppen har indtil videre lagt en række historier fra projekterne på hjemmesiden og udviklet et undervisningsmateriale til bl.a. folkeskolens æld-

ste klasser om oprindelige folks rettigheder. Med Catherine Watson som skribent vil vi fortsætte udvikling af en række undervisningsmaterialer, der sætter fokus på de forskellige temaer vi arbejder med: seksuelle rettigheder, ret til kvalitetsuddannelse, kvinder rettigheder, ret til en uddannelse på eget sprog mm.

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

11


AXIS I DANMARK

AXIS’ frivillige koordinatorer Ana Gabriela Carrillo Anne Sofie Scherrebeck Beatriz Dominguz Camilla Syhler Catherine Watson Cecilie Fernández Chandra Shilling Cueto Ditte Appelt Elisabeth Beck Kndusen Emilie Andresen Emilie Faurholdt Gitte Hermansen Helle Feddersen Inge Trads Kjelsen Jette Ravn Julie Marie Rasmussen Julie Toftgaard Kamilla Madsen

12

Karen Prins Linda Nordahl Jakobsen Liv Gudmundsen Lotte Lindberg Lærke Arvedsen Mads Rubdrup Maja Pedersen Maria Bermejo Mette Østergaard Nadjala Rahi Nanna Schou Overgaard Rikke Flodin Sara Gevnøe Rasmussen Signe Sørensen Sofie Vestergaard Kristiansen Sophia Lassithiotakis Tanja Fløe Dalby Yannik Boserup

AXIS’ bestyrelse

AXIS’ sekretariat

Catherine Watson Hans Andresen Helle Feddersen Line Bechmann Poul Brath Sanne Müller Signe Sørensen

Bjarne Rasmussen Catherine Watson Elisabeth Beck Knudsen Finn Juhl Pedersen Lotte Lindberg Niels Boe Sophia Lassithiotakis

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017


AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

13


AXIS I GHANA

Skolehaver i det nordlige Ghana skal få lærere og elever ud af klasselokalerne [Skrevet af: Elisabeth B. Knudsen, Lærke Arvedsen & Rikke Flodin]

I maj måned fik AXIS godkendt et nyt projekt om participatoriske undervisningsmetoder og skolehaver i Tamale, Ghana sammen med partnerorganisation RAINS. Projektet skal videreføre viden og erfaringer fra AXIS’ tidligere skolehaveprojekter i Cuzco, Peru Undervisningssystemet i det nordlige Ghana bærer præg af udenadslære, mangel på uddannede lærere og mere end 53 elever i klasserne. Med den nye partnerskabsindsats sætter AXIS og RAINS fokus på kvalitetsuddannelse, og sikrer både elever og lærere nye værktøjer, der kan bruges uden for klasselokalerne i en mere børnecentreret og aktiv undervisning. På landsbyskolerne i de to landsbyer

Nyoglo og Bunglung uden for Tamale er der blevet anlagt skolehaver, og de første såsæd er sået. I løbet af projektperioden inviteres lærerne på de to skoler til fire metode-workshops, der skal introducere dem til participatoriske undervisningsmetoder og opkvalificere dem til, hvorledes skolehaverne kan bruges som redskab til en mere inddragende undervisning. De fleste familier i de to landsbyer lever af landbrug, og en del af strategien bag projektet er derfor også, at flere forældre vil lade deres børn få en længere skolegang, såfremt de kan se, at den læring, eleverne bringer med sig hjem fra skolehaverne, er brugbare i deres kontekst og situation. Tanken bag skolehaverne er, at eleverne motiveres til at deltage aktivt i undervisningen, fordi de nu kan udveksle idéer og erfaringer. Den grundlæggende idé med skolehaver i Ghana bygger på flotte resultater fra AXIS’ projekt med Patchatusan i Peru, hvor bl.a. 75 % af eleverne har forbedret deres læring i læsning og matematik. Dette er resultater, AXIS på sigt håber at kunne overføre til projektet i Tamale.

AXIS i 2018: I 2017 påbegyndes det nye projekt med fokus på at skabe lokal bæredygtighed af modellen. Dette vil ske ved at overdrage ejerskabet af Sacaba-modellen til den lokale afdeling af kvindeorganisationen Bartolina Sisa, som fremadrettet skal varetage uddannelsen af nye kvinder. Yderligere vil der indgå fortalervirksomhed med henblik på at opnå finansiel støtte fra kommunen til udbredelse af modellen

14

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017


[Fotos: Elisabeth Beck Knudsen]

KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: School Gardens for Students - Promoting Participatory Teaching Methods in Northern Ghana LAND: Ghana PROJEKTPERIODE: 15.07.2017 - 15.09.2018 SAMLET BUDGET: 399.454 DKK PARTNER: RAINS PROJEKTKOORDINATORER: Elisabeth B. Knudsen, Lærke Arvedsen og Rikke Flodin

AXIS arbejder sammen med partneren RAINS om at implementere participatoriske metoder gennem brug af skolehaver på to landsbyskoler i Tamale. Gennem workshops oplæres 22 lærere, og 669 elever modtager udendørs undervisning i skolehaverne. Metoderne går imod den mere traditionelle undervisning. Derfor er der løbende møder med de ældre og lokale autoriteter for at sikre støtte fra deres side. Projektet opmuntrer eleverne til at være aktive deltagere i en undervisning, hvor de udveksler erfaringer og holdninger, og hvor de udvikler evne til kritisk tænkning. Et langsigtet mål er at skabe grobund for en bedre undervisning, der er relevant for eleverne og gør dem til aktive medborgere.

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

15


AXIS I GHANA

SEKSUALUNDERVISNING TIL ALLE [Skrevet af: Jette Ravni]

I det nordlige Ghana er lærere i alle 26 distrikter nu trænet i at undervise i seksuelle rettigheder, og nationalt er der interesse for at inkludere emnet i skolernes curriculum De regionale direktører fra Ghana Education Service (GES) mødtes i 2017 for at diskutere projektet. Der var bred enighed om det positive i at alle skoler nu har lærere, der er trænet i at undervise i seksuelle og reproduktive rettigheder (SRHR). Antallet af teenagegraviditeter er faldet, og direktørerne er sikre på, at den positive udvikling vil forstærkes, jo flere lærere der bliver trænet i SRHR. ISEP III har til formål at udbrede seksualundervisningen til skolerne i alle distrikterne i den

nordlige region. Det er langt mere, end NORSAAC´s medarbejdere kan overkomme, så derfor bliver træningen foretaget af GES personale. De såkaldte Circuit Supervisors, som i forvejen kommer rundt og superviserer skolerne, er blevet uddannet i SRHR og facilitering, og de har nu trænet næsten 600 lærere fordelt over de 26 distrikter. Disse lærere træner så kolleger på skolerne, så alle elever på sigt får undervisning i SRHR. NORSAAC har travlt med at monitorere SRHR træningen af lærerne samt træne GES som på sigt skal overtage monitoreringen af undervisningen Derudover har NORSAAC haft møder med The Council for Tertiary Education, der skal bane vejen til læreruddannelserne. NORSAAC er også blevet inviteret med til at revidere det nationale curriculum for de ghanesiske skoler. En stor anerkendelse af hele projektet. Så seksualundervisning kan blive en del af curriculum og tilbage står at definere hvordan, det skal udmøntes.

AXIS i 2018: Til foråret skal AXIS på projektbesøg i Tamale, hvor fokus vil være på monitorering og fortalervirksomhed samt diskussioner af, hvordan man kvalitetssikrer træning, der foregår gennem flere led.

16

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017


[Fotos: NORSAAC]

KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Innovate Sexual Education Project III (ISEP) LAND: Ghana PROJEKTPERIODE: 1.4.16 - 31.3.2019 SAMLET BUDGET: 1.858.006 DKK PARTNER: NORSAAC PROJEKTKOORDINATORER: Jette Ravn, Inge Trads, Helle Feddersen og Mette Østergaard Nielsen

ISEP III skal give unge mellem 12-25 år viden om seksuelle rettigheder og bygger på tidligere faser, som har udviklet undervisningsguides til lærere, elever og unge, en model for seksualoplysning til interessenter på undervisningsområdet samt en manual til unge og mødre. I denne fase skal projektet udbredes til 26 distrikter. 135 ansatte i Ghana Education Service (GES) har trænet 572 lærere. Halvdelen af de 4.264 lærere på regionens Junior og Senior High Schools underviser nu i seksuelle rettigheder og har undervist ca. 35.700 elever. 233 supervisere fra GES er trænet i at monitorere og supervisere. ISEP III skal også udvikle en plan for, hvordan seksualundervisning inkluderes i læreruddannelsen.

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

17


AXIS I SIERRA LEONE

[Fotos: Finn Juhl Pedersen]

KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Advocate to Educate for Sexual and Reproductive Health and Rights LAND: Sierra Leone PROJEKTPERIODE: 01.04.2016 – 31.07.2017 SAMLET BUDGET: 1.076.505 DKK PARTNER: AMNet (Advocacy Movement Network) PROJEKTKOORDINATORER: Sofie Vestergaard Kristiansen,Sara Gevnøe Rasmussen og Maja Pedersen

I juli 2017 afsluttede AXIS sammen med partneren AMNet projektet ’Advocate to Educate for Seksual and Reproduktive Health and Rights’ (SRHR) i Sierra Leone. Et projekt som oprindeligt var sat til at vare 12 måneder, men som fik godkendt en fire måneders No-cost-extension for at opnå projektets mål. Gennem fortalervirksomhed og skabelse af koalition med 45 andre civilsamfundsorganisationer har projektet søgt at lægge pres på myndighederne for at få seksualundervisning ind i skolerne. Gennem opsøgende arbejde på skoler i det nordvestlige Sierra Leone har projektet således øget over 3000 unges viden om seksuelle rettigheder.

18

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017


Unges seksuelle rettigheder i Sierra Leone [Tekst: Sara Gevnøe Rasmussen]

Projektet har søgt at styrke unges bevidsthed om seksuelle og reproduktive rettigheder. For at sikre at myndighederne tager ansvar på dette område har projektet arbejdet på at skabe en stærk koalition af civilsamfundsorganisationer Gennem 16 måneder har partnerskabsprojektet i Sierra Leone fokuseret på at styrke unges viden om seksuelle og reproduktive rettigheder, et område som ikke er en del af undervisningen i skolerne. Processen har krævet samarbejde og fortaleraktiviteter med andre civilsamfundsorganisationer for i fællesskab at styrke presset på myndighederne. Projektet har særligt fokus på at videreudvikle metoden ’Generation Dialogue Tool’. Her ved projektets afslutning benytter

UNICEF og 6 andre NGO’er i Sierra Leone metoden i deres arbejde med seksuelle rettigheder, samtidig med at andre skoler og lærere ønsker at følge deres eksempel. Projektet har også påvirket andre områder såsom dannelse af ungdomsbaseret organisationer f.eks. ’The Girls Empowerment and Advisory Board’, som ved brug af Generation Dialogue Tool søger at oplyse jævnaldrene om deres seksuelle rettigheder. Ved afslutningen af projektet har en koalition af 45 civilsamfundsorganisationer sammen med AMNet skubbet på hos de relevante myndigheder for at integrere seksuelle og reproduktive rettigheder i pensum i folkeskolen såvel som i gymnasiet. Mange lærere støtter op om dette krav, og 8 lærere er blevet trænet i metoden og har frivilligt valgt at inkorporere seksuelle og reproduktive rettigheder i deres undervisning på skoler i Freetown.

AXIS i 2018: Projektet i Sierra Leone har bekræftet AXIS’ vision om det rettighedsbaserede udviklingsarbejde og om at styrke uddannelse og seksualundervisning i et af verdens fattigste lande. Derfor vil AXIS forsætte engagementet i landet og i løbet af 2018 søges der derfor om CISUs medborgerskabspulje for at etablere og kvalificere et nyt partnerskab og skabe et stærkt og kvalificeret netværk på området.

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

19


AXIS I BOLIVIA

Seksualundervisning for børn og unge i La Paz [Tekst: Sophia Lassithiotakis]

Det formelle skolesystem underviser endnu ikke tilstrækkeligt i seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed, og derfor arbejder dette projekt for at styrke seksualundervisningen i det uformelle læringsmiljø Mange teenagere bliver uønsket gravide i Bolivia pga. manglende seksualundervisning. Derfor har AXIS sammen med to bolivianske partnere, Pueblo Diferente og Sociedad Católica San José i løbet af 2017 afholdt workshops for pædagoger og børn på to fritidshjem i La Paz. Dette skal munde ud i udarbejdelsen af et undervisningsmateriale for pædagoger til deres videre arbejde. Partnerskabsindsats bygger på de mange erfaringer Pueblo Diferente har fra det tidligere Pro Joven projekt, hvor der blev udviklet undervis-

ningsmateriale til det formelle læringsmiljø. Disse kompetencer suppleres nu med organisationen Sociedad Católicas erfaring med at undervise børn i det uformelle læringsmiljø på organisationens to fritidscentre, hvor der tilbydes lektielæsning og børnepasning, så de unge mødre kan passe deres skolegang. Børn, unge og forældre har fået tilbudt interkulturelle og deltagerorienterede workshops for at afprøve metoder og give feedback. Pueblo Diferente og Sociedad Católicas netværk af NGO´er har også givet inputs, hvilket i bedste fald kan føre til at de også vil anvende materialet. I april var koordinatorerne Emilie og Sophia på projektbesøg i Bolivia og de var med til workshops for fritidscentrenes undervisere og børn. Workshopsne handlede om kønsstereotyper og de unge fik reflekteret over hvordan kønsrollerne har været før, er i dag og hvordan de ønsker dem i fremtiden.

AXIS i 2018: Projektets materiale er under sidste revidering og skal snart i trykken. Projektet afsluttes med et stor event for Pueblo Diferente og Sociedad Católica San Josés netværk med præsentation af materialet. I Danmark er projektgruppen i gang med at udarbejde en ny ansøgning i forhåbning om at føre projektet videre i samarbejde med landets lærerseminarier.

20

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017


KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Proyecto de Vida para una Sexualidad Responsable LAND: Bolivia PROJEKTPERIODE: 15.12.2016 - 15.04.2018 SAMLET BUDGET: 396.541 DKK PARTNER: Pueblo Diferente og Sociedad Católica San José PROJEKTKOORDINATORER: Emilie Andresen, Ana Gabriela Carrillo, Liv Gudmundsen og Sophia Lassithiotakis

[Fotos: Sophia Lassithiotakis]

Projektet går ud på at udvikle en metodeguide til medarbejdere og et materiale målrettet fattige unge bolivianeres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder (SRSR). Materialet skal anvendes i uformelle læringsmiljøer uden for skoleregi og bliver dermed et supplement til de tiltag der gennemføres i det formelle uddannelsessystem. Materialet bygger på AXIS’ og Pueblo Diferentes erfaringer gennem 8 år i det formelle uddannelsessystem og Sociedad Católica San Josés erfaringer med at arbejde i de fattigste områder i La Paz. Partnerskabsindsatsen vil styrke unges kompetencer, så de bliver i stand til bevidst at planlægge deres liv, undgå uønsket teenagegraviditet og gennemføre fuld skolegang.

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

21


AXIS I BOLIVIA

KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Aprender Haciendo – overdragelse af Sacaba-modellen LAND: Bolivia PROJEKTPERIODE: 1.1.2017 – 30.6.2018 SAMLET BUDGET: 399.208 DKK PARTNER: CETM (Centro de Estudios y Trabajo de la Mujer) og Bartolina Sisa PROJEKTKOORDINATORER: Signe Sørensen, Nadjala Rahi og Karen Ipsen

[Fotos: CETM]

22

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

Sacaba-modellen er en uddannelsesmodel, som sigter mod at lære kvindelige quechua-bønder i Sacaba i Cochabamba-provinsen, hvordan de driver bæredygtigt familielandbrug for at øge familiernes fødevaresikkerhed, opbygge deres selvtillid og gøre dem i stand til at tage kampen op mod køns- og etnisk ulighed. Modellen er udviklet siden 2009 i samarbejde med den lokale partner CETM. Ud over de 190 kvinder som udgør den direkte målgruppe i projektet, får 1045 børn, mænd og andre i kvindernes husstande samt ca. 50 repræsentanter fra Bartolina Sisa i Sacaba kommune også gavn af projektet.


Forankring af Sacaba-modellen gennem fortalervirksomhed [Tekst: Nadjala Tinneberg Rahi]

Lokale aktører er i 2017 blevet kapacitetsopbygget til at videreformidle Sacaba-modellen. Fortalervirksomhed og lokalt ejerskab skal sikre finansiering af udbredelsen, så Sacaba-modellens resultater bliver bæredygtige AXIS fik i december 2016 godkendt en ansøgning om fortsættelse af projektet ’Aprender Haciendo’, med henblik på udbredelse af Sacaba-modellen. I februar 2017 var AXIS’ projektkoordinatorer på besøg i Bolivia for at mødes med partnerorganisationen CETM og i fællesskab planlægge projektets fortsatte forløb. De kvindelige Quechua-bønder deltog i planlægningen og fortalte om deres oplevelser som deltagere i projektet. Opholdet i Bolivia indeholdt samtidig

besøg i landsbyer med henblik på at se kvindernes køkkenhaver og dyrebrug og deltage i møder med lokale kvindegrupper. Sacaba-modellen er gennem årene nået ud til mange kvinder og familier, som er blevet undervist i bæredygtig dyrkning af grønsager og husdyrbrug, samt rettigheder og personlig udvikling. Da konsolideringen af Sacaba-modellen skal ske inden sommeren 2018, har der været fuld gang i kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed gennem hele 2017. En gruppe kvinder, som er særligt dygtige og engagerede, er gennem undervisning og praksis blevet rustet til at uddanne andre kvinder. Samtidig har kvinderne holdt møder med myndighederne og haft myndighederne ude i landsbyerne for selv at opleve resultaterne og se, hvordan undervisningen foregår. Borgmesteren har givet tilsagn om, at han ønsker at afsætte penge i kommunens budget til finansiering af den fortsatte udbredelse, så flere fremover kan få gavn af uddannelsen.

AXIS i 2018: I 2018 skal Sacaba-modellen videreføres lokalt. For at sikre dette vil den lokale afdeling af kvindeorganisationen Bartolina Sisa (BS) sammen med CETM fortsætte deres fortalervirksomhed overfor myndighedere, så finansiel støtte fra kommunen opnås. Samtidig skal den udvalgte gruppe kvinder fra BS blive klar til rollen som selvstændige undervisere, som frem over kan udbrede Sacaba-modellen.

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

23


AXIS I PERU

KVALITETSUDDANNELSE STYRKER AKTIVT MEDBORGERSKAB [Tekst: Lotte Lindberg]

Udgivelse af pædagogisk materiale til lærere og elever samt en video om aktive landsbybeboere er to konkrete projektresultater AXIS og FORMBIAP har i 2017 arbejdet på at sikre en bæredygtig exitstrategi på det 9-årige samarbejde om projektet ”Uddannelse på egne betingelser”, hvis overordnet mål er udbredelse af tosproget, interkulturel undervisning for de oprindelige folks børn. I februar måned aflagde AXIS-koordinatorer Karen Prins og Lotte Lindberg projektbesøg. Her blev FORMABIAP og AXIS enige om forhold omkring den eksterne evaluering. Det blev ligeledes besluttet at ansøge om en 3 måneders forlængelse af projektet for at sætte fokus på det pædagogiske materiale, som FORMBIAP

vil uddele og introducere på det lokale, tosproget lærerseminarium. Kommende lærere får således indblik i projektets pædagogik om problemorienteret, deltagerorienteret undervisning med udgangspunkt i de oprindelige folks sprog og identitet. For yderligere at tage hånd om projektets bæredygtighed besluttede FORMBIAP og AXIS at fremstille en video, der dokumenterer et centralt omdrejningspunkt, nemlig lokalsamfundenes fællesmøder, hvor lærere og landsbybeboere bliver enige om det kommende års arbejde i landsbyens liv og dermed også i skolen. Videoen er nyttigt oplysningsmateriale både i Peru og i Danmark og viser, hvorledes nogle af de mest marginaliserede befolkningsgrupper nu med voksende engagement er aktive medborgere og på demokratisk vis arbejder sammen med skolen om forbedring af fælles levevilkår og styrkelse af indiansk sprog og identitet.

AXIS 2018: Axis aflægger et projektbesøg med henblik på deltagelse i workshop, som introducerer projektets undervisningsmateriale til lærerstuderende. Desuden vil AXIS og FORMABIAP forsøge at lave fælles udkast til et nyt ét-årigt projekt, der skal sikre den tosprogede interkulturelle undervisning i Loreto-provinsen.

24

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017


KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Oprindelige folk i Amazonas: Uddannelse på egne betingelser/FASE III LAND: Peru. PROJEKTPERIODE: 1.1.2015-31.3.2018 SAMLET BUDGET: 2.266.208 DKK PARTNER: FORMABIAP (Programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana) PROJEKTKOORDINATORER: Karen Prins og Lotte Lindberg.

[Fotos: Rosa Amanda Flores]

Projektet afvikles i to lokalsamfund i Amazonas og handler om at støtte en tosproget og interkulturel undervisning. Der er tale om 8 projektskoler med i alt ca.700 elever, piger og drenge, 55 lærere og ca. 2.500 beboere. Der er ca. 30 embedsmænd fra de lokale uddannelsesmyndigheder og ca. 20 ledere fra de oprindelige folks interesseorganisationer, som forsøger at sikre bedst mulige arbejdsbetingelser i skolerne. De pædagogiske metoder fra undervisningen i projektskolerne er nu en del af det faste pensum på det tosproget seminarium i Iquitos. Pædagogikken og metoderne bliver videreformidlet af de ca. 10 fastansatte lærere til samtlige årgange dvs. ca. 150 lærerstuderende.

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

25


AXIS I PERU [Fotos: TAREA]

KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL: Kvalitetsuddannelse til oprindelige folks børn i Peru LAND: Peru PROJEKTPERIODE: 01.01.2017-15.12.2019 SAMLET BUDGET: 4.992.620 DKK. Finansieres af HEMPEL-Fonden. PARTNER: TAREA PROJEKTKOORDINATORER: Cathrine Watson, Gitte Weise Hermansen, Yannik Boserup

Formålet med projektet er at forbedre undervisningen for omkring 3.500 quechua børn på 23 skoler i Ayacucho regionen, en af de fattigste regioner i det peruanske højland. Et omfattende efteruddannelsesforløb skal give mindst 200 lærer ny viden og metoder til at gennemføre en interkulturel tosproget undervisning, der kan udvikle elevernes sociale og faglige kompetencer på både quechua og spansk og medvirke til, at de på sigt bliver aktive, kreative og kritiske medborgere. For at styrke elevernes læseevne og lyst til at søge viden vil projektet etablere biblioteker i klasseværelserne. Projektet vil desuden styrke forældrenes deltagelse i børnenes skolegang og kravet om relevant og god undervisning.

26

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017


Lokalt fokus på tosproget interkulturel uddannelse i Ayacucho [Tekst: Yannik Boserup og Gitte Weise Hermansen]

Formålet med projektet er at få skabt et grundlag for en tosproget interkulturel kvalitetsuddannelse

Projektet blev i primo 2017 påbegyndt ved et besøg af projektkoordinator Gitte Hermansen i Ayacucho. Sammen med vores partner, organisationen Tarea, blev en 3 årig plan igangsat for en interkulturel tosproget uddannelse af høj kvalitet for de mange børn i de to Huamanga og Cangallo provinser i Ayacucho regionen Første opgave var at få fyldt de nye biblioteker i klasseværelserne op med materialer og bøger. Næste opgave var efteruddannelsen af lærerne på de 23 skoler, og i oktober 2017 blev der afholdt seminarer med vores pædagogiske pro-

jektleder, Catherine Watson, som tovholder. Et af de andre fokuspunkter for projektet er forældreorganisering og involvering i børnenes skolegang. Undervisningen har fokus på quechua folkets kultur og traditioner. Dette sammenholdt med forældrenes involvering skal give et bredere fundament for en effekt på lokalsamfundet som helhed. Når både børn og forældre er engageret i kvaliteten af uddannelsen giver det mulighed for endnu bedre udvikling, og det er med til at skabe aktive og idérige medborgere, børn såvel som voksne.

AXIS I 2018: Projektkoordinator Gitte Hermansen besøger projektet i 2018 bl.a. med henblik på en midtvejsrapportering. Samtidig vil der være et endnu større fokus på efteruddannelse af lærerne på de 23 skoler.

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

27


AXIS I PERU

Seksualundervisning på skoleskemaet [Tekst: Cecilie Fernández og Ditte Christiansen Appelt]

Væsentlige skridt er taget for at nedbryde tabuer og give de unge i Perus højland- og Amazonområde mulighed for at lære om deres personlige grænser og om hvordan man undgår uønskede konsekvenser af seksuel adfærd som f.eks. kønssygdomme og graviditet Undervisningsmaterialet ’Me acompañas a aprender?’ (Skal vi lære sammen?) er resultatet af 2,5 års arbejde med udvikling af kontekstualiseret seksualundervisning i regionerne Ayacucho og Loreto, hvor der er store problemer med teenagegraviditeter, kønssygdomme og manglende viden om seksuelle rettigheder. Den lokale samarbejdspartner Kallpa har igennem projektet gjort et stort arbejde for at sikre, at myndighederne tager

seksualundervisning alvorligt og sikrer de unges rettigheder ved at implementere og støtte seksualundervisning i skolerne. Arbejdet har ikke kun involveret Kallpa og AXIS, men også unge, forældre, lærere, skoleinspektører og politikere, som spiller en stor rolle i projektets udfoldelse og dets succes. Lærerne såvel som undervisningsmyndighederne har afprøvet undervisningsmetoder og har i høj grad været med til at udvikle det pædagogiske undervisningsmateriale. Den lokale tilknytning er styrket bl.a. gennem kontakten til elevernes forældre og ved at sikre, at lokale traditioner og kulturelle særpræg er inkorporeret i det nye materiale. En succes i projektet er desuden styrkelse af grupper af ”voceros”, som er unge studerende, der frivilligt tager ud på skoler og taler med eleverne om seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed. At de unge selv tager ejerskab over deres rettigheder og taler i øjenhøjde med andre unge er et afgørende skridt på vejen for sikring af reproduktiv sundhed i Ayacucho og Loreto.

AXIS I 2018: I 2018 har projektet fokus på at færdigudvikle og trykke det pædagogiske materiale, som skal sikre participatorisk og kontekstualiseret seksualundervisning på skolerne. Undervisningsmaterialet udgives i to versioner til anvendelse på skoler i henholdsvis højland og regnskoven i regionerne Ayacucho og Loreto. Versionen som knytter sig til højlandet udgives både på spansk og på det oprindelige sprog quechua.

28

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017


[Fotos: KALLPA]

KORT OM PROJEKTET PROJEKTTITEL : Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed for oprindelige folk i Peru LAND: Peru PROJEKTPERIODE: 15.07.2015-15.04.2018 SAMLET BUDGET: 2.758.191 DKK PARTNER: Kallpa PROJEKTKOORDINATORER: Cecilie Fernández og Ditte Christiansen Appelt

Projektet ’Seksuelle rettigheder og reproduktiv sundhed for oprindelige folk i Peru’ startede i 2015 med gennemførelse af en større sociologisk undersøgelse af ca. 1.000 unges seksuelle adfærd og viden iregionerne Ayacucho og Loreto. Projektet har involveret og engageret mindst 800 unge oprindelige folk og deres forældre, over 30 lærere og omkring 40 studerende i arbejdet med undersøgelse , udvikling og afprøvning af undervisningsmateriale samt omfattende fortalerarbejde lokalt og regionalt.

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

29


AXIS I PERU [Fotos: PACHATUSAN]

KORT OM PROJEKTET Projekttitel: Elevråd og Unge Ledere: Sammen om Kvalitetsuddannelse Land: Peru Projektperiode: 15.07.2017-5.1.2019 Samlet budget: 857.299 DKK Partner: Pachatusan Projektkoordinatorer: Maria Bermejo, Beatriz Dominguez, Tanja Fløe Dalby, Emilie Faurholdt og Mads Robdrup.

Projektet er et pilotprojekt som er med til at implementere Perus egen lovgivning om afholdelse af elevrådsvalg og understøttelse af elevernes evner indenfor lederskab, medborgerskab og demokrati. Gennem velfungerende elevråd blandt 1008 elever fordelt på 16 skoler i provinserne Anta og Quispicanchi vil projektet støtte elevernes medbestemmelse. Sideløbende vil projektet kapacitere elevrådenes kontaktlærere og lærere med klasselærerfunktion. I alt vil 144 lærere deltage i en række workshops om temaer som rettigheder, aktivt medborgerskab og kvindeligt lederskab.

30

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017


Skoleelevers medbestemmelse styrkes i Cuzco [Tekst: Tanja Fløe Dalby]

I sommeren 2017 startede AXIS et nyt projekt i Cuzco. Projektet skal styrke elevernes medbestemmelse gennem elevrådsarbejde og klæde skolernes lærere på til at støtte elevernes lederskab Projektet er et pilotprojekt, som i løbet af 1,5 år vil arbejde med elever og lærere på 16 skoler. Eleverne er fortrinsvis unge, oprindelige folk, og skolerne ligger i Cuzcos fattige provinser. Projektet træner elever og lærere i at oprette elevråd, hvor elevernes ideer på demokratisk vis bliver behandlet og lyttet til af alle skolens lærere og ledelser. Ved projektets start havde flere af skolerne ikke oprettet elevråd. På andre skoler var der

valgt elevråd men uden afholdelse af møder, dvs. uden præsentation af hele ideen bag elevers medbestemmelse. Sluttelig var der skoler, hvor lærerne var uvidende om deres funktion som vejleder og støtte i processen med elevernes lederskab. Derfor har AXIS´ partner i Cuzco, Pachatusan, på alle 16 skoler afholdt workshops for lærere i organisering og oprettelse af elevråd. Pachatusan har trænet elever i at præsentere ideer og planlægge projekter og har faciliteret debatter mellem elevrådskandidaterne. Hver skole har nu valgt et elevråd, som skal vælge relevante emner og udarbejde disse til projekter. Projektet om elevråd og unge ledere er inspireret af et andet af AXIS’ projekter i Ayacucho, hvor AXIS igennem flere år har støttet elevrådsorganisationen AARLE.

AXIS i 2018: Elever og lærere deltager i flere workshops og konferencer, hvor de mødes og inspirerer hinanden. Repræsentanter fra Ayacucho er også inviteret til Cuzco i 2018 for at inspirere og motivere de nyvalgte elevråd til at få indflydelse i deres lokalområde. AXIS venter spændt på elevernes projektvalg.

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

31


AXIS I PERU

Skolelærere sikrer bæredygtig forankring af interkulturel uddannelse i Ayacucho [Tekst: Camilla Syhler]

Ayacuchos lærere har fået et nyt undervisningsmateriale, der tager udgangspunkt i regionens plurikulturelle virkelighed. I det nye år skal skolelærerne uddannes i det videre arbejde med at uddanne unge højlandselever i interkulturelt medborgerskab AXIS har i samarbejde med civilsamfundsorganisation TAREA arbejdet for at gøre elevorganisationen AARLE til en legitim fortaler for unges rettigheder i Peru. Projektets 3-årige fase blev afsluttet i 2017, og i september fik projektet yderligere bevilget 400.000 kr. Der arbejdes fortsat med medborgerskab på to forskellige niveauer, direkte ved at støtte AARLE i deres organisering, og mere generelt ved at arbejde for undervisning

i medborgerskab på en demokratisk og deltagerorienteret måde. Desuden sættes der fokus på at gøre de 7 eksisterende AARLE filialer selvkørende og uafhængige af TAREAs tilstedeværelse. Dette sker ved at udnævne lokale kontaktlærere på hver skole. Deres arbejde vil blive vitalt for projektets bæredygtighed, idet AARLE-filialerne har brug for en stabil voksen, der kan støtte op om det daglige arbejde i modsætning til TAREA, der af geografiske årsager ikke umiddelbart kan dække de enkelte projektskolers behov for støtte. TAREA har identificeret en række lærere, som allerede på nuværende tidspunkt yder en stor indsats med at støtte op om de unge ledere og deres projekter. Hvis alt går som planlagt, vil AXIS i en kommende projektfase arbejde for, at de studerende på lærerseminariet bliver uddannet i interkulturelt medborgerskab, således at bevidstheden om en undervisning, der tilpasses regionens kulturelle virkelighed, allerede vækkes på læreruddannelsen.

AXIS i 2018: Projektet slutter i 2018, og AXIS er i gang med at ansøge om en fase 4. Ansøgningen udarbejdes i samarbejde med TAREA, hvorfor en af projektkoordinatorerne rejser til Ayacucho i februar for at sparre med partneren i ansøgningsprocessen. En større bevilling vil skabe grobund for et samarbejde med det regionale lærerseminarium og sikre at programmet udbredes til flere lærere og elever.

32

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017


[Fotos: TAREA]

KORT OM PROJEKTET Projekttitel: Elevdemokrati og medborgerskab blandt unge ledere i Ayacucho, fase 3 Land: Peru Projektperiode: 30.10.2017-30.09.2018 Samlet budget: 399822 DKK Partner:Tarea Asociación de Publicaciones Educativas (TAREA) Projektkoordinatorer: Anne Sofie Scherrebeck-Jørgensen, Chandra Shilling, Nanna Overgaard, Camilla Syhler.

AXIS samarbejder med partneren TAREA om at styrke elevorganisationen AARLE, der består af unge mellem 11 og 18 år. Formålet er at sikre de unges ret til medborgerskab og en forbedret uddannelseskvalitet i højlandsregionen Ayacucho. Som primær målgruppe indgår 130 AARLE-ledere fra de syv provinser Huamanga, Víctor Fajardo, Cangallo, La Mar, VRAEM, Huanta og Sucre. Derudover indgår 140 lærere og skoledirektører, 36 kontaktlærere samt 20 embedsmænd og specialister fra uddannelsesmyndighederne på regionalt og lokalt plan. Projektet omfatter en sekundær målgruppe på cirka 500 skoleelever, der nyder godt af projektets resultater. Eleverne er i overvejende grad af quechua oprindelse.

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

33


ØKONOMI & REGNSKAB

DET GÅ R PEN GEN E TI L

HER KOMMER PEN GEN E F R A 3.978.769

5.142.715

1.190.465

531.078 58.427

P R O J E K T ST Ø T TE

S E K R E T A R I A TS UD GI F TE R

3.749.105

781.033 465.577 147.000

34

S I E R R A L E O NE

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

B O L I V IA

C I S U ( D A N I D A ) A N D E N F I N A NC I E RI N G T I P S - M I D L E RM E D L E M S K O NT I N GE NT E R

AXIS har i 2017 støttet projekter gennemført af vores partnere i Ghana, Sierra Leone, Bolivia og Peru med lidt over 5.000.000 kr i alt. Støtten er finansieret af DANIDA’s Civilsamfundspulje administreret af CISU samt af Hempel Fonden. Sekretariatets udgifter til administration af projekterne udgør ca. 530.000 kr. svarende til 9 % af projektstøtten.

PR OJEKTSTØTTE PR . L A N D

GH ANA

42.550

P ERU

Ghana modtog 781.000 kr svarende til 15% af støtten, Sierra Leone modtog i alt 147.000 kr svarende til 3% af støtten. Bolivia modtog i alt 465.000 kr svarende til 9% af støtten, mens Peru modtog 3.750.000 kr svarende til 73% af støtten. Peru har modtaget den største del af projektstøtten da Hempel Fondens financiering går udelukkende til Peru. AXIS sluttede året 2017 med et underskud på ca. 26.000 kr. mod et budgetteret underskud på 77.150 kr., altså en forskel på ca. 51.000kr. Forskellen opstår først og fremmest ved at budgetposter til politik- og programudvikling samt kampagner på i alt 35.000 kr. ikke er brugt.


Økonomi 2017

[Fotos: CETM]

TAK TIL Vores mange trofaste medlemmer som støtter op om vores arbejde, og som er med til at skabe bedre forhold for fattige i Ghana, Sierra Leone, Peru og Bolivia. Alle de frivillige kræfter som hjælper til i dagligdagen og bakker op om AXIS’ aktiviteter. CISU’s konsulenter som utrætteligt bistår AXIS og kvalitetssikrer udviklingsindsatsen.

VI SAMARBEJDER MED:

AXIS’ ÅRSBERETNING 2017

35


XIS

Carit Etlars Vej 6, kld 1814 Frederiksberg C axis@axisngo.dk www.axisngo.dk

V

Årsberetning 2017  
Årsberetning 2017  
Advertisement