Page 1

Startpakket zonnepaneelactie

e groen. Dat scheelt. is een initiatief van de

‘groene’ overheidscommunicatie

De duurzame stad

Inhoud o.a.: • scorelijst per klas • tips om te sparen Iedereen heeft er de mond van vol: duurzaam. Duurzaam leven, • stickers duurzaam ondernemen, duurzaam beleid. Erover praten is één, • vouwputtertjes er echt iets mee doen is nog even iets anders. Want mensen laten veranderen is moeilijk. Maar het kan wel. Met een solide en onderbouwde kijk op de toekomst. Gevolgd door een duidelijke en uitnodigende voorlichtingsDeze zonnepaneelactie is mede mogelijk gemaakt door: en bewustwordingscampagne. En het begeleiden van de betrokkenen bij de omslag – door ze concrete initiatieven te bieden, en passende producten.


de axis aanpak


‘Groene’ overheidscommunicatie: Axis brengt duurzaamheid in de praktijk Duurzaamheid, energiezuinig en klimaatneutraal. Het zijn sleutelwoorden in een tijd waarin we ons steeds scherper bewust worden van het feit dat onze hulpbronnen niet eindeloos zijn. Maar wat betekent ‘duurzaam’ in de praktijk van het dagelijks leven? Axis ontwerpt communicatiemiddelen die aanschouwelijk maken wat duurzaam gedrag in het dagelijks leven inhoudt, waarom het nodig is en wat het concreet oplevert. Zoals de Duurzame Stad©, een meerjarige bewustwordingscampagne die burgers medeplichtig maakt aan het gemeentebeleid op het gebied van duurzaamheid. De Duurzame Stad©: geld besparen met ‘groen’ gedrag Gedreven en betrokken.

Geld besparen met duurzaamheid. Het klinkt te mooi om waar te zijn. Toch is dat precies waar het

Dat is Axis.

om draait in De Duurzame Stad©, een door Axis ontwikkeld programma waarmee gemeentes hun inwoners prikkelen om daadwerkelijk op hun energiegebruik te besparen. De Duurzame Stad© slaat twee vliegen in één klap: het programma stimuleert het duurzaamheidsbewustzijn van

Anders zijn is nooit een doel op zich.

bedrijven en particulieren en leidt tot een lagere collectieve energierekening. Het geheim?

Toch staat Axis vrijwel altijd garant voor

Buurtbewoners, scholieren, clubs en bedrijven worden rechtstreeks, door middel van een spaar-

onderscheidende communicatie.

systeem, beloond voor hun duurzame gedrag.

We betreden geen gebaande paden, tenzij dat juist noodzakelijk is, gaan waar

Sparen voor een beter milieu

mogelijk met humor en relativerings-

Een betere toekomst voor onze kinderen. Een lagere energierekening – maar pas aan het einde van

vermogen te werk en interpreteren waar

het jaar. De beloningen voor energiebesparend gedrag zijn vaak ver weg en blijven daardoor

nodig briefings of klantwensen met

abstract. In De Duurzame Stad© worden inwoners, bedrijven of instellingen direct én concreet voor

‘gepaste’ eigenwijsheid.

hun energiebesparende gedrag beloond. Wie fietsend naar school of naar het werk komt, zijn of haar woning isoleert of energiezuinige apparatuur aanschaft, verdient daarmee punten in een spaarsysteem met een eigen ‘betaalmiddel’, bijvoorbeeld in de vorm van recyclebare muntjes of fiches. Hoe werkt De Duurzame Stad©? Buurtbewoners, scholen, verenigingen of clubs en bedrijven die zich inzetten voor een klimaatneutrale stad (bijvoorbeeld door collectief gebruik te maken van de fiets of het openbaar vervoer), worden beloond met groene spaarpunten. De spaarpunten worden uitgegeven door verschillende distributiepunten, zoals fietsenstallingen of winkels met duurzame producten. Elke spaarpunt (of


volle spaarkaart) vertegenwoordigt een bepaald subsidiebedrag. De spaarpunten kunnen bij de gemeente worden ingeruild voor een subsidietegoed, waardoor een organisatie milieukorting krijgt bij de aanschaf van energiezuinige artikelen. Zoals zonnepanelen, een energiezuinige

Startpakket zonnepaneelactie Inhoud o.a.: • scorelijst per klas • tips om te sparen • stickers • vouwputtertjes

Doe groen. Dat scheelt. is een initiatief van de

Acties in de schoolklas

Deze zonnepaneelactie is mede mogelijk gemaakt door:

(zonne)boiler of een combi-CV. De spaarpunten kunnen incidenteel ook worden gebruikt voor de aanschaf van opvallende of prikkelende gadgets in plaatselijke winkels, waardoor het beloningssysteem ‘top of mind’ blijft en bewoners aan het systeem kunnen wennen. Energiemeter De praktijk leert dat begrippen als ‘duurzaam’ of ‘energiebesparend gedrag’ gemakkelijk holle frasen worden. De Duurzame Stad© is dan ook gekoppeld aan duidelijke, vooraf geformuleerde energiedoelen. Zoals een substantiële daling van het totale energiegebruik van de gemeente, én een toename van het aandeel duurzame energie binnen het totale energieverbruik. Via een centraal geplaatste energiemeter kunnen de inwoners voortdurend zien wat de tot dusver gerealiseerde besparingen zijn in gigawattuur of gigajoule. Door steeds de stand van zaken te blijven communiceren, worden de inwoners van de stad medeplichtig gemaakt aan het overheidsstreven. Het gemeentedoel wordt hún doel.

Kinderpagina

De Duurzame Stad© in Enschede: Doe Groen. Dat Scheelt. Hoe ziet duurzaamheid er precies uit? Hoe kun je op eenvoudige wijze bezuinigen op je dagelijkse energiegebruik en wat levert dat op? Die vragen vormden het uitgangspunt van de bewustwordingscampagne Doe Groen. Dat Scheelt., die Axis vorig jaar in opdracht van de gemeente Enschede ontwikkelde. De campagne laat zien wat duurzaamheid in het dagelijks leven van burgers betekent, en prikkelt inwoners, scholen en verenigingen om daadwerkelijk energie te besparen. De methodiek van het programma, dat als een groot succes geldt, is inmiddels overdraagbaar gemaakt voor toepassing in andere steden. Eén overkoepelend label Landelijke boomplantdagen, klimaatstraatfeesten, de Week van de Vooruitgang en de jaarlijkse duurzaamheidsprijs. De landelijke en regionale initiatieven op het gebied van duurzaamheid zijn zo divers dat het burgers soms duizelt. In De Duurzame Stad© zijn alle initiatieven en communica-


Puttermeter 12.500 punten

10.000 punten

7.500 punten

5.000 punten

2.500 punten

12.500 12.250 12.000 11.750 11.500 11.250 11.000 10.750 10.500 10.250 10.000 9.750 9.500 9.250 9.000 8.750 8.500 8.250 8.000 7.750 7.500 7.250 7.000 6.750 6.500 6.250 6.000 5.750 5.500 5.250 5.000 4.750 4.500 4.250 4.000 3.750 3.500 3.250 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000 1.750 1.500 1.250 1.000 750 500 250 0

tie-uitingen op het gebied van duurzaamheid onder één label gebracht. Een symbool waarbij inwoners zich betrokken voelen en dat tot de verbeelding spreekt. Doordat alle initiatieven en communicatie-uitingen hetzelfde label meekrijgen, is de kans op versnippering (van boodschap, methodiek en middelen) gering en ziet de doelgroep in één oogopslag duidelijk waar het om gaat: het klimaatbeleid van de stad. Het milieu profiteert mee De Duurzame Stad© spitst zich toe op een vraag die in veel bewustwordingscampagnes over het hoofd wordt gezien: What’s in it for me? De campagne maakt niet alleen duidelijk dat energie besparen beter is voor het milieu, maar benadrukt ook de directe voordelen, zowel voor bedrijven als particulieren. Particulieren besparen geld op hun jaarlijkse energierekening, waardoor ze aan het eind van het jaar meer geld over hebben voor ‘leuke dingen’. Met maatregelen als isolatie realiseren ze meer comfort in hun directe woonomgeving. Bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid kunnen daarmee kosten besparen, wat hun concurrentiepositie en maatschappelijke imago ten goede komt. En uiteraard profiteert het milieu mee. Duurzaamheid met een speels karakter Spaarkaarten, koffiepunten, supermarktzegels en niet te vergeten de voetbalplaatjes van Albert

Doe groen. Dat scheelt. is een initiatief van de

Acties in de schoolklas

Heijn. De Duurzame Stad© grijpt terug op het gegeven dat Nederlanders gek zijn op sparen. Vooral als ze daarmee direct voordeel kunnen behalen. Het spaarsysteem maakt inwoners spelenderwijs bewust van activiteiten waarmee ze energie kunnen besparen of CO2-uitstoot kunnen terugdringen, en laat zien dat duurzaamheid absoluut niet ingewikkeld hoeft te zijn. Een

De Duurzame Stad© in het kort:

gloeilamp vervangen door een spaar- of LED-lamp is al een stap in de goede richting. Zo krijgt een

• Alle duurzaamheidinitiatieven

boodschap die al gauw een opgelegd of belerend karakter heeft (‘De overheid vindt dat we ons

onder één paraplu

druk moeten maken over het klimaat’), toch een speelse toon.

• ‘Goed gedrag’ wordt beloond • Sparen voor subsidietegoed

Feiten en ludieke acties

• Voordelen energiebesparing

De Duurzame Stad© wordt gekenmerkt door een laagdrempelige aanpak en een serieuze, op feiten

worden inzichtelijk en tastbaar

gerichte tone of voice. Toch biedt het programma volop ruimte om in te haken op de actualiteit: al

• Speelse aanpak prikkelt inwoners

dan niet ludieke straatacties, (lokale) BN-ers die als rolmodel fungeren of gadgets in de plaatselijke

• Burgers en bedrijven worden

winkels. Deze gadgets zorgen ervoor dat de spaarpunten daadwerkelijk als betaalmiddel worden

medeplichtig aan overheidsdoel

gebruikt en dat bewoners ervaren dat sparen, ook op korte termijn, lonend is.


De Duurzame Stad© in uw gemeente? De Duurzame Stad© is in 2008 ontwikkeld voor de gemeente Enschede. Inmiddels is de methodiek ook beschikbaar voor gebruik in andere gemeenten, met behoud van de ’Enschedese’ karakteristieken: een laagdrempelige, speelse aanpak, een directe beloning voor goed gedrag en een overkoepelende campagneparaplu. De Duurzame Stad© kan ‘op maat’ worden aangeboden, zodat het programma precies aansluit op de wensen en doelstellingen van uw gemeente.

Spaarmunt

Eigen betaalmiddel Het sparen van ‘groene punten’ vormt een belangrijk onderdeel van De Duurzame Stad©. Om het sparen een duidelijk gezicht te geven én te stimuleren, kan Axis voor uw gemeente een eigen ‘betaalmiddel’ ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de vorm van recyclebare muntjes of fiches. Dit betaalmiddel biedt de mogelijk om een plaatselijk symbool (zoals blauwe vingertjes in Zwolle of Windhappertjes in Den Haag) als beeldmerk te adopteren en geeft de spaaractie een tastbaar en speels karakter.

Axis en duurzaamheid Axis Media-ontwerpers is een adviesbureau voor (strategische) communicatie met vestigingen in Enschede, Amsterdam en Eindhoven. Overheidscommunicatie rond duurzaamheid is bij Axis een snel groeiende specialisatie. De afgelopen jaren was Axis onder meer actief voor de Gemeente Enschede en Twence Afval en Energie. Verder verzorgden we de communicatie rond c,mm,n, een open source project waarin mensen vanuit verschillende disciplines samenwerken aan de auto van de toekomst. De energiebox in samenwerking met GEAS

Meer weten Wilt u meer weten over de mogelijkheden om De Duurzame Stad© in uw gemeente uit te voeren? Bel dan naar 053 - 480 28 70 en vraag naar Rob Dieleman.

Communicatieadvies Tekst & redactie Websiteontwikkeling Grafisch ontwerp & webdesign Evenementorganisatie Fotografie Video & interactieve media Projectmanagement

Andere projecten op het gebied van duurzaamheid: • c,mm,n - De auto van de toekomst - Marketing en communicatie • Gemeente Enschede - Doe groen. Dat scheelt. - Strategie, campagne en lancering • Twence - Video ‘Duurzame toekomst’ Kijk op www.axis.nl > kennisgebieden > duurzaamheid


Over Axis Met een team van 45 mensen vormen we een veelzijdig communicatie-ontwerpbureau, dat door het hele land actief is. Voor elke opdracht stellen we een team met één of meer specialisten samen. Daarbij maken we optimaal gebruik van de kennis en ervaring die bij Axis is samengebracht op uiteenlopende terreinen als onderwijskunde, bedrijfskunde, strategie, creativiteit, grafisch ontwerp, ICT, programmeren, tekstschrijven en projectmanagement. Mediakennis Als communicatie-ontwerpbureau waken we ervoor om direct in middelen of media te denken. Communicatiedoel en doelgroep bepalen welke media de boodschap uiteindelijk het beste dragen. Dat neemt niet weg dat Axis beschikt over een brede parate mediakennis, die we op elk gewenst moment kunnen inzetten. Crossmediaal of afzonderlijk. Digitaal of in print. In 3Danimatie of video. Axis heeft het allemaal in huis. Communicatie die raakt Of het nu gaat om het ondersteunen van een cultuurverandering, het ontwikkelen van een huisstijl of het creëren van een draagvlak voor besluitvorming: voor Axis staat effectiviteit in communicatie voorop. Onze uitingen zijn zonder uitzondering helder, prikkelend en doeltreffend. We raken onze doelgroep graag in hoofd én hart. Axis Amsterdam & Axis Eindhoven Sinds april 2009 heeft Axis een vestiging in Amsterdam. Met een talentvol nieuw team, een portie gepaste eigenzinnigheid en een onderscheidend exportproduct: Twentse nuchterheid. Vanuit Axis Amsterdam worden projecten in het westen van Nederland uitgevoerd, met als backoffice Enschede. Ook in Eindhoven, de vijfde stad van het land, is vanaf juli 2009 een dependance van Axis gevestigd. Vanuit deze vestiging realiseert Axis uiteenlopende communicatie-oplossingen voor opdracht­gevers in Zuidoost-Nederland.

Gedreven en betrokken. Dat is Axis.


Axis Media-ontwerpers enschede /amsterdam /eindhoven roomweg 63 7523 bl enschede postbus 243 7500 ae enschede t 053 480 28 70 f 053 480 28 86 e info@axis.nl i www.axis.nl

ijburglaan 817 1087 cl amsterdam t 020 416 28 30 e info@axis.nl i www.axis.nl

achtseweg zuid 151 gebouw TQ3 - kamer 1.12 5651 gw eindhoven t 040 257 11 46 e info@axis.nl i www.axis.nl

De duurzame stad  

Iedereen heeft er de mond van vol: duurzaam. Duurzaam leven, duurzaam ondernemen, duurzaam beleid. Erover praten is één, er echt iets mee do...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you