Page 1

t h e

m

e

u

n

a r t

s

e

s

o f

u

c

m

h

l i v i n g

l

a

e

a

d

t h e

n

m

e

e

u

n

a r t

s

e

s

o f

u

c

m

h

l i v i n g

l

a

e

a

d

n

e


COLOFON Enschede, 2006 Projectbureau Roombeek Postadres: Postbus 606, 7500 AP Enschede Bezoekadres: Voortsweg 133, 7523 CD Enschede Telefoon: 053-4848330 Informatiecentrum Roombeek Voortsweg 133, 7523 CD Enschede Telefoon: 053-4848340 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 uur en iedere eerste zondag van de maand van 13.00 -16.00 uur e-mail: info@roombeek.nl internet: www.roombeek.nl fotografie: Jan Schartman vormgeving: Axis Media-ontwerpers


VOORWOORD De Museumlaan vormt een hoogtepunt in Roombeek. De laan is geen stedenbouwkundige rand maar een centrale, symmetrische as. De voornaamheid wordt ondersteund door de royale breedte met een hoogwaardige parkachtige inrichting. Een lineaire parkstrook van museum tot museum. De verscheidenheid van architecturen van de villa’s aan de Museumlaan ondersteunt dit karakter. Door de ruime kavelmaten werken de verschillen in expressie als welkome afwisseling. Architectuur is cultuur. De keuze voor spraakmakende architecten onderscheidt de Museumlaan van de Bamshoeve en van andere villawijken. De villa’s aan de Museumlaan vormen gezamenlijk een museale collectie van architectuur. Pi de Bruijn


. . . “We hebben precies gedefinieerd wat we willen, maar wel op zo’n manier dat we de

architect de ruimte geven. In ons programma van eisen staat hoe wij

ons huis willen gebruiken,

maar niets over vierkante meters, materiaalgebruik en zelfs

niet hoeveel ruimtes er moeten zijn,

omdat we dat de taak van de architect vinden.”


Fam van Van Zu Gee i st lekom Arc h Boll itect: es e nW ilson


“Graf

isch

n u wille o z is n t hu huis het ee ... Als je he is n a d n, e erisere ch huis. D t k a r a k t afis enkan ct, gr abstra n aan de buit een jne ek witte li ij elke ho b et huis maken ls je om h een . A in sprong t gaan ze p o lo .� heen mhoog o l a a spir


eur rm, kl uik o v e “Op d riaalgebr vloed te in en ma wij weinig de n or hebbe fend. En vo e w e uitgeo nt hadden is: e ka buiten maar één k j ts li eigen arkeerplaa p e op de en muurtj n a te moes om tegen a n kome allen.” tb te voe

muurt

je . . . .

......

. . om t

egen t

e voetb

allen


“Deze

plek . . .


t ons . . . bied ke een unie en e kans om aal tion interna de befaam ij tb c e it arch van de bouw te ons huis . n e k k betre mIn een o t e m g gevin e r e d meer ie huizen d n ook ee nig eigenzin r karakte .� hebben


.

.. t a a m i l k e s d n a l er d e N t e “In h


aar oit zom o n jk li n je eige buiten . . . kun hebben we tuin, inter arom en. Da ld met een w serre met t it z n buite rmde paar gehaa innen en onverwa den we een b r a a e n d : en roeger de kerst ha en we met e v ls a o d z d n en kon las. Ro enkel g arme dagen n.” itte ,w mooie oel ‘buiten’ z v e lenteg


“De zoektocht naar een architect heeft lang geduurd… maar met de twee architecten die het uiteindelijk zijn gaan doen, klikte het bij het eerste gesprek al meteen. Ze lieten wat ideeën zien en vertelden hoe ze te werk gingen. Daar werden we heel vrolijk v a n .”


Fam

. de

Boe r de A r c h Bra itek n t Per imir M en Cie: o Pu edic ljiz


“De architecten kwamen eerst kijken… . . . om een indruk te krijgen wie wij wa r e n . We m o e s t e n ook hele vragenlijsten invullen met vragen als: wat zijn je hobby’s? Hoe woon je nu? Allemaal om te kijken wat voor h u i s b i j o n s p a s t .”


“ We h e b b e n e r i n m i d dels veel verstand van. Zelf bouwen kost veel tijd, maar het is boeiend en heel u i t d a g e n d .�


700 kilo

“Er komt een heleboel bij kijken om het echt goed te krijgen. Alleen al voor de ophanging van de ruiten van 700 kilo is veel gebakkeleid. Het resultaat is wel dat je aan de buitenkant helemaal geen lipjes, houders of wat dan ook ziet. Het is strak en helemaal in lijn met d e g e v e l .�


. . . “Het hele concept komt pas echt goed tot zijn recht als het ook goed is afgewerkt. Als het h e l e m a a l s t r a k i s .”


De architect weigerde een tekening te maken

“We hebben heel lang met de architect zitten praten en hij weigerde een tekening te maken, totdat hij precies wist wat wij wilden. Ons geduld is op de proef gesteld, maar de tekening die we uiteindelijk kregen, was precies zoals we het wilden hebben. Er zijn later wel wat dingen veranderd, maar het basisidee was meteen goed.�


Fam

. de

Bru ijn Van W y Arc lick h Rein itecten : van Wyl ick


“Voor mij is ruimte heel belangrijk. Veel mensen zeggen: “Je wordt oud, wat moet je met zo’n groot huis?” Maar als ik oud ben en ik kan niet meer naar buiten, dan wil ik binnen de ruimte hebben, zodat ik toch gedwongen wordt in beweging te blijven. Het is een lange kavel en op basis van onze ruimte- en mobiliteitseis heeft de architect een ontwerp gemaakt, waarbij de hele kavel van begin tot het eind wordt gebruikt. Het is een doorlopende ruimte geworden, die alles met elkaar verbindt.”

Ruimte en mobiliteit


“Wij zijn cultuurmensen en houden van musea. We wonen Ruimte momenteel en rust buiten de stad midden en zouden wat in de dichter bij de stad voorzieningen willen zitten. Plotseling deed zich de mogelijkheid voor om midden in de stad te gaan wonen, in een rustige omgeving, waar we ook nog de ruimte hebben om een mooie tuin te maken.�


Dit gaat het worden


glas / steen “Het eerste moment waarop wij overtuigd waren dat helemaal goed zat, was toen we de tekeningen kregen van de architect. Het was voor mij meteen duidelijk: ‘Dit is um!’ We kregen twee uitvoeringen toegestuurd: één in glas en één in steen, maar de keuze was snel gemaakt...”


Fam

. Wo

rkel arch Ben itect: t Jan hem C ro Ben them uwel:


iets bijzonders “Wij hebben ooit tegen elkaar gezegd: als we nieuw gaan bouwen, wordt het strak, modern en echt iets bijzonders. Toen de mogelijkheid kwam om te bouwen op deze laan, was dat voor ons een unieke kans.�


“Aan de voorkant valt veel licht binnen, maar het is toch afgeschermd omdat je er niet doorheen kunt kijken. Als er iemand dicht langs loopt zie je schimmen, maar verder niet. Dat vind ik erg prettig. Als ik nu naar buiten kijk, is dat aan de achterkant en dan kijk ik altijd in de tuin.�

schimmen


bijzondere laan “Als alles klaar is, staan hier dertien totaal verschillende woningen van dertien verschillende architecten. Het is een bijzondere laan met een bijzondere bouw en bouwwijzen. De restricties die door de gemeente zijn meegegeven waren ook meteen onze minimumeisen.�


“Als je een nieuw huis gaat bouwen, kan eigenlijk alles en is het heel moeilijk om de vorm te bepalen. We zijn daarom begonnen met de functies die het huis zou moeten hebben. Looprichtingen Vanuit die functies is de architect een soort pijlendiagram gaan tekenen: looprichtingen in het huis, plekken waar je de piano zou willen hebben. Op basis hiervan zijn de eerste schetsen voor het huis ontstaan. Vervolgens hebben we gekeken naar referenties uit de architectuurgeschiedenis wij interessant vonden. Het eerste referentiepunt is Palladio, een 16e eeuwse Italiaanse architect die prachtige symmetrische villa’s bouwde. Een tweede belangrijk referentiepunt is het werk van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright uit de jaren ‘20. Zijn huizen waren F ra n k L l oy d W r i g h t heel erg open, naar buiten gericht. Dat zie je ook in dit huis terug: Luifels die naar buiten komen en ramen die uitkragen.”

Palladio


Fam

. Ku

Arc h IAA itect: Har ry A bels

ks


“Tegenwoordig wordt in de architectuur minimalistisch gebouwd. We wilden daarin niet te ver doorschieten. Het huis moest redelijk robuust zijn, je moet ook gewoon oude meubels kunnen Robuust neerzetten. Het mag rommelig zijn in huis, dat moet het huis kunnen verdragen.�


“ We h e b b e n g e k o z e n v o o r e e n m e d i t e r r a n e r o b u u s t h e i d ”


“Als je zelf een huis bouwt kun je alles zelf uitkiezen. Dat kan vervelend zijn, omdat je echt met alles een keuze moet maken. Tegelijkertijd is de aantrekkelijkheid dat je ruimtes kunt maken die verrassend zijn en afgestemd zijn op hoe je zelf wilt leven. Dat vind je nooit in een standaard woning. Het is een avontuur: het zoeken naar referenties, rekening houden met de mogelijkheden van de kavel en het aansluiten op de historie van de plek. Je probeert zelf ook iets van de industriële architectuur terug te laten komen. Wij hebben bijvoorbeeld een hoge schoorsteen die weer verwijst naar de toren van het Balengebouw.”


COLOFON Enschede, 2006 Projectbureau Roombeek Postadres: Postbus 606, 7500 AP Enschede Bezoekadres: Voortsweg 133, 7523 CD Enschede Telefoon: 053-4848330 Informatiecentrum Roombeek Voortsweg 133, 7523 CD Enschede Telefoon: 053-4848340 Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 13.00 - 17.00 uur en iedere eerste zondag van de maand van 13.00 -16.00 uur e-mail: info@roombeek.nl internet: www.roombeek.nl fotografie: Jan Schartman vormgeving: Axis Media-ontwerpers


t h e

m

e

u

n

a r t

s

e

s

o f

u

c

m

h

l i v i n g

l

a

e

a

d

t h e

n

m

e

e

u

n

a r t

s

e

s

o f

u

c

m

h

l i v i n g

l

a

e

a

d

n

e

Axis Museumlaan Roombeek  
Axis Museumlaan Roombeek  

De Museumlaan vormt een hoogtepuntin Roombeek. De voornaamheid wordt ondersteund door de royale breedte met een hoogwaardige parkachtige inr...

Advertisement