Page 6

Palliatieve zorg is een zaak van goed samenspel tussen patiënt, artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers, familie en wie er nog meer bij is betrokken. De autonomie van de patiënt staat immer voorop, maar het is een intense periode waarin veel gebeurt en soms ingrijpende beslissingen moeten worden genomen, waarvan de reikwijdte niet altijd is te overzien. Hulpverleners moeten extra gespitst zijn op de signalen die de cliënt en zijn omgeving afgeven, waarbij vaak moet worden doorgevraagd. Is iemand werkelijk der dagen zat, of is er sprake van een tijdelijke inzinking? Soms is een goed gesprek met de geestelijk verzorger nodig om rust te brengen, soms moet er werk worden gemaakt van een

getroebleerde familierelatie. De laatste weken voor overlijden zijn vaak als een achtbaan, met wisselende emoties en perspectieven. Palliatieve zorg en stervensbegeleiding zijn een vak apart, met vaardigheden die verder gaan dan louter professionele kennis en deskundigheid. Zo blijkt uit de verhalen in deze uitgave van de Kennisreeks. Je moet je heel goed kunnen inleven in de situatie en kunnen meedenken, zonder het roer te willen overnemen. Je moet betrokken zijn, zonder je zelf te verliezen. Zoals een medewerker van Hospice IJsselstein zei: ‘Als er veel overlijdens zijn in korte tijd, moet het luikje soms even dicht. Dan wordt het me emotioneel te veel.’

Definitie Wereldgezondheidsorganisatie (2002) Bij palliatieve zorg: • is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven, waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden; • is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet wordt vertraagd of versneld; • is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten; • worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd benaderd; • is er emotionele ondersteuning voor de patiënt en zijn naasten om zo actief mogelijk te leven; • is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de patiënt en met eigen rouwgevoelens; • wordt, indien nodig, vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat aan alle noden van patiënten en naasten tegemoet kan worden gekomen, indien nodig ook na het overlijden van de patiënt (ondersteuning bij verliesverwerking).

6

Profile for AxionContinu

Palliatieve zorg. Over kwaliteit van leven.  

Kwaliteit van leven. Daar gaat het om bij de zorg aan mensen die niet meer beter worden. Praten over de dood vinden veel mensen lastig. In d...

Palliatieve zorg. Over kwaliteit van leven.  

Kwaliteit van leven. Daar gaat het om bij de zorg aan mensen die niet meer beter worden. Praten over de dood vinden veel mensen lastig. In d...