Page 30

Ziek zijn en sterven wordt in verschillende culturen en religies anders beleefd. Zo is in de ene godsdienst pijnbestrijding in de laatste levensfase taboe, in een andere is dat geen probleem. En ook rondom de verzorging van het lichaam zijn er grote verschillen. In grote lijnen is aan te geven wat in welke religie gebruik is.

Rituelen en gebruiken

in verschillende culturen “Dat is handig om te weten als je met cliënten uit andere culturen te maken hebt,” zegt Ankie van Gend, trainer bij AxionContinu en gespecialiseerd in diversiteit. “Maar zie het vooral als een richtlijn. Binnen godsdiensten en culturen zijn allerlei stromingen die het nét weer anders doen, die er anders tegenaan kijken. En ook elke persoon, elke familie geeft er een eigen invulling aan. Dus in feite is elke situatie uniek.” De gebruiken rondom het christendom zijn bij de meeste medewerkers bekend en voelen vertrouwd. Het is daarom relatief gemakkelijk daarover te praten. Dan zijn er nog veel mensen die geen religie aanhangen en hun eigen afscheidsrituelen hanteren. Realiseer je als medewerker dat gedachtes en gebruiken rondom ziekte en sterven soms heel anders zijn dan je gewend bent. De kunst is je eigen ideeën over ‘hoe het hoort’ opzij te zetten en open te staan voor hoe anderen het beleven. Het kan lastig zijn te bepalen hoe je je

30

als professional opstelt. Je wilt het juist in de laatste levensfase graag ‘goed’ doen en niemand voor het hoofd stoten. Raadpleeg een collega die thuis is in een andere cultuur of religie als je twijfelt. En vraag de cliënt en de familie wat hun gebruiken zijn en wat zij wensen. Geef aan wat de mogelijkheden zijn. Zo kun je samen en met wederzijds respect het beste met de situatie omgaan.

Meer weten? Heb je meer informatie nodig rondom de verzorging in de palliatieve fase van een cliënt die uit een ander cultuur komt? Ankie van Gend helpt je graag verder: avangend@axioncontinu.nl.

In feite is elke situatie uniek.” Ankie van Gend

Profile for AxionContinu

Palliatieve zorg. Over kwaliteit van leven.  

Kwaliteit van leven. Daar gaat het om bij de zorg aan mensen die niet meer beter worden. Praten over de dood vinden veel mensen lastig. In d...

Palliatieve zorg. Over kwaliteit van leven.  

Kwaliteit van leven. Daar gaat het om bij de zorg aan mensen die niet meer beter worden. Praten over de dood vinden veel mensen lastig. In d...