Page 25

Afscheid in kleinschalig wonen De impact van het overlijden van een bewoner in het kleinschalig wonen, kan heel groot zijn, zeggen Anita van der Kieft en Marion van Dijk, EV-ers in De Componist. In deze locatie wonen mensen met dementie. Marion: “Zeker als mensen lang bij elkaar hebben gewoond, missen ze iemand. Ze gaan dan vragen waar hij of zij is.” “Het is vooral het moment dat iemand het hoort,” zegt Anita. “Dan is iemand soms heel verdrietig, maar over het algemeen duurt het maar kort.” “Dan komt er een nieuwe bewoner en is dat weer de realiteit,” zegt Marion. Anita: “Laatst zijn in een woning in drie maanden

tijd vijf bewoners overleden. Dan is de impact op de bewoners wel groter. Ook op de medewerkers trouwens.” Anita vertelt meestal op een rustig moment in de woonkamer, als iedereen aanwezig is, dat een medebewoner is overleden. Als de overledene in de eigen kamer is opgebaard, hebben andere bewoners de mogelijkheid om afscheid te nemen. Ook in De Componist doen medewerkers in de centrale hal de uitgeleide. Bewoners die dat wensen, zijn daar ook bij. “Familie stelt zo’n uitgeleide ook erg op prijs,” zegt Marion.

‘Afleggen’, de laatste verzorging De laatste verzorging van een lichaam heet in de volksmond ‘afleggen’. Het betekent kort gezegd dat het lichaam wordt gewassen en gekleed om te kunnen worden opgebaard. Of familieleden (helpen bij het) afleggen of dat professionals dat doen, is een heel persoonlijke keuze van de nabestaanden. Er is geen ‘goed’ of ‘fout’. De keuze heeft ook niets te maken met de genegenheid die men voor de overledene voelt. Bij het verzorgen wordt het lichaam eerst gewassen. Incontinentiemateriaal zorgt ervoor dat lichaamsvocht niet zichtbaar wordt in de bovenkleding. De overledene wordt vervolgens aangekleed. Dat vergt wat ervaring, omdat het lichaam kort na het sterven wat stijver is en niet goed meegeeft. Dat ledematen moeten worden gebroken is een fabel! Soms worden mensen daarna

opgemaakt, of worden mannen nog geschoren. Onder de kin komt ondersteuning om te zorgen dat de mond gesloten blijft. Voorheen deed AxionContinu de complete verzorging. Maar dat wordt tegenwoordig niet meer vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en is het de uitvaaronderneming die het doet. Soms heeft familie graag dat vertrouwde medewerkers van AxionContinu hun dierbare afleggen en dat kan dan tegen betaling. In de praktijk blijkt het geen probleem dat de uitvaartondernemer de verzorging van het lichaam op zich neemt, omdat deze alles rondom de uitvaart ook regelt. Uiteraard verleent AxionContinu altijd de basiszorg, zoals zorgen dat iemand schoon is en goed ligt. Als een overledene uit een cultuur komt met andere gebruiken, worden deze natuurlijk gerespecteerd en wordt in overleg met de familie gehandeld.

25

Profile for AxionContinu

Palliatieve zorg. Over kwaliteit van leven.  

Kwaliteit van leven. Daar gaat het om bij de zorg aan mensen die niet meer beter worden. Praten over de dood vinden veel mensen lastig. In d...

Palliatieve zorg. Over kwaliteit van leven.  

Kwaliteit van leven. Daar gaat het om bij de zorg aan mensen die niet meer beter worden. Praten over de dood vinden veel mensen lastig. In d...