Page 18

Palliatieve sedatie, even geen pijn Soms heeft iemand in de laatste levensfase hevige klachten die niet meer met medicijnen te verhelpen of te verlichten zijn. Zoals pijn of benauwdheid. Palliatieve sedatie is dan een middel om het sterfbed meer draaglijk te maken. Wat is palliatieve sedatie? Gereliza Luijendijk, specialist ouderengeneeskunde in Isselwaerde, Hospice IJsselstein en De Schutse, legt het uit.

P

alliatieve sedatie, het roept bij veel mensen het beeld op van niet meer eten en drinken, omdat iemand in slaap is gebracht om te sterven. Maar dat is het doel niet, zegt Gereliza. “Bij palliatieve sedatie verlaag je, in de laatste één tot twee weken van het leven, met medicijnen het bewustzijn om de symptomen draaglijk te maken. Het gaat dan om klachten die niet meer te behandelen zijn. Denk aan pijn of benauwdheid, waarbij morfine en andere middelen onvoldoende verlichting geven. We noemen dat refractaire symptomen. Anders gezegd, iemand wordt in slaap gebracht zodat bijvoorbeeld pijn niet meer wordt gevoeld. Het doel is dus het bieden van comfort.” Bij palliatieve sedatie dient de arts dormicum (rustgevend middel) toe. “Iemand wordt dan gewoon weer wakker, maar heeft dan tijdelijk geen last van de symptomen gehad. Een time-out noemen we dat ook wel. Je overlijdt dus niet aan palliatieve sedatie, maar het maakt symptomen draaglijk tot de dood komt.”

18

Beleving Wanneer zijn pijn of andere klachten ondraaglijk en is palliatieve sedatie een optie? Daar kun je volgens Gereliza niet in zijn algemeenheid iets over zeggen. “Pijn bijvoorbeeld kun je uitdrukken in cijfers, maar dat cijfer wordt mede bepaald door beleving. Waar de één op

Gereliza Luijendijk

Profile for AxionContinu

Palliatieve zorg. Over kwaliteit van leven.  

Kwaliteit van leven. Daar gaat het om bij de zorg aan mensen die niet meer beter worden. Praten over de dood vinden veel mensen lastig. In d...

Palliatieve zorg. Over kwaliteit van leven.  

Kwaliteit van leven. Daar gaat het om bij de zorg aan mensen die niet meer beter worden. Praten over de dood vinden veel mensen lastig. In d...