Page 10

verzorging en doet het vaak met z’n tweeën. Als je de kamer ingaat, voel je dat je moet vertragen. Dat is ook heel mooi.” En als je het druk hebt? Gineke: “Je zet als het ware je rugzakje buiten de deur. Je werkt niet zozeer met een plan, maar kijkt waar nú behoefte aan is. Je pieper kan gaan, maar die ander komt dadelijk wel.”

Mooi om bij de laatste fase aanwezig te mogen zijn.” Jennifer van Rooijen

Contact met de stervende en de naasten zien zij als bijzonder. Gineke: “Je hebt samen een focus. Dit laatste stukje is heel waardevol. Kun je nog een laatste wens vervullen? Hoe zorg je voor de goede sfeer? Mensen in de hospice weten dat ze echt de laatste fase zijn ingaan en een levensverwachting van maximaal drie maanden hebben. Er wordt ruimte gemaakt om dit al dan niet met de naasten te kunnen verwerken. Soms met medewerking van een geestelijk verzorger.” Jennifer vindt het fijn als ze mensen goed kent. “Veel bewoners zijn hier al lang. Je weet wat hun voorkeuren zijn, waar ze van houden en waarvan niet. Je kent de familie. Als iemand op de afdeling terminaal ziek is, gaan we als medewerkers vaak even kijken. De hand vasthouden, even praten. Afhankelijk van wat iemand zelf en de naasten willen natuurlijk. Ik vind het heel mooi om bij de laatste fase aanwezig te mogen zijn.”

10

Signaleringsbox palliatieve zorg Om maar gelijk een misverstand uit de wereld te helpen, de signaleringsbox palliatieve zorg is géén doos. En er zitten geen hulpmiddelen in. “Het is gewoon een map,” zegt Antoinette Gatling, VIG-er in de thuiszorg. Maar wel een superhandige map die zorgmedewerkers gebruiken om de klachten te duiden van mensen die niet meer beter worden. De map bevat verkorte informatie over allerlei klachten en symptomen waar mensen in de palliatieve fase last van kunnen hebben. Zoals een delier (verwardheid), obstipatie (verstopping), misselijkheid of problemen in de mond. Er zijn speciale werkbladen waarop medewerkers kunnen invullen wat zij zien bij een cliënt. Bijvoorbeeld dat iemand onrustig is. Antoinette: “De bedoeling is dat alle medewerkers invullen wat zij opmerken bij een cliënt. Die werkbladen leg je naast elkaar. Als bijvoorbeeld drie medewerkers aangeven dat iemand onrustig is en twee collega’s melden dat meneer weinig ontlasting heeft gehad, kun je samen constateren dat iemand wel eens last zou kunnen hebben van obstipatie. Zo kun je veel gerichter achterhalen wat er aan de hand kan zijn.” Dat is volgens Antoinette ook erg handig om de arts goed te informeren. “Je kunt als zorgmedewerker meer gericht vertellen wat jij denkt dat er aan de hand is in plaats van te zeggen ‘ik vind meneer onrustig’ of met je mond vol tanden te staan.” De signaleringsbox is inmiddels ‘ingevoerd’ bij ’t Huis aan de Vecht. Antoinette was daar nauw bij betrokken. Ook in de thuiszorg wil zij met de box gaan werken. AxionContinu geeft trainingen, zodat de signaleringsbox breder ingezet kan worden. De box is inmiddels op alle locaties aanwezig.

Profile for AxionContinu

Palliatieve zorg. Over kwaliteit van leven.  

Kwaliteit van leven. Daar gaat het om bij de zorg aan mensen die niet meer beter worden. Praten over de dood vinden veel mensen lastig. In d...

Palliatieve zorg. Over kwaliteit van leven.  

Kwaliteit van leven. Daar gaat het om bij de zorg aan mensen die niet meer beter worden. Praten over de dood vinden veel mensen lastig. In d...