Page 32

AVS. Axiell Sverige, Box 24014, 224 21 LUND

SÖK, INSPIRERAS OCH FINN

Är du in golvstätresserad av e lld pek skärm?n Den fin n webbs s att köpa i hop Ax iellDirevår www.a kt xielldire kt.com

Arena Library Guide är en skräddarsydd mjukvara som enkelt och smidigt guidar många olika användargrupper genom bibliotekets tjänster på biblioteket. Med en enkel navigering, möjlighet att kunna välja mellan många olika språk och genom att mjukvaran kan installeras på pekskärmar med inbyggda stödfunktioner för synskadade, blir snabbt Arena Library Guide ett populärt val på biblioteket. Det är också en perfekt guide för besökare som kommer under bibliotekets meröppet-tider. Arena Library Guide ersätter inte lån av datorer utan kompletterar besökarens möjligheter att på ett enkelt sätt finna det hen söker. Systemet är anpassat efter den enhet den är placerad på och besökaren kan snabbt få svar på om en viss bok är inne, var den

finns, vilka öppettider biblioteket har, hur hen skaffar sig ett lånekort och så vidare. Arena Library Guide visar dina boktopplistor som du har gjort i din Arena, och gränssnittet är designat så att användaren känner igen sig från din publika Arena. Sökfunktionen är lika kraftfull som i Arena och träfflistan är optimerad och anpassad för formatet. Det går självklart att sortera och filtrera, och väl inne på katalogposten ges information om mediet finns inne på biblioteket som besökaren befinner sig på eller på en annan enhet. Alla funktioner finns tillgängliga utan att användaren behöver logga in. Vill du vet mer? Kontakta oss på Axiell!!

Axiell Sverige | axiellsverige@axiell.com |www.axiell.se

Profile for Axiell

Blickpunkt bibliotek 6 2018  

Axiells kundtidning med mingelbilder från Bokmässan 2018 och spännande läsning från våra bibliotek ute i landet.

Blickpunkt bibliotek 6 2018  

Axiells kundtidning med mingelbilder från Bokmässan 2018 och spännande läsning från våra bibliotek ute i landet.

Advertisement