Page 21

aktiv litteraturförmedlingsplattform såsom bokcirklar, bästa möjliga urval av e-böcker tillgängliga på det bekvämaste vis, en generator för användarledda aktiviteter, lokalhistoriska skildringar med mera. Det kan gälla specialappar, integreringar av metadata med lokala museer och crowd sourcing av kunskap, foton och filmer från trakten. Det är områden vi brinner för och som vi poängterade när vi svarade på upphandlingen. Vår ambition är att tillsammans med biblioteken skapa en världsledande verksamhet. Men vi är ödmjuka inför uppgiften. Utveckling måste interagera med lokal kunskap och kompetens för en hållbar framtid. Vi är till exempel övertygade om att digitala tjänster, var de än utvecklas, fungerar bäst om de förmedlas lokalt. Den lokala bibliotekarien är nyckeln till en framgångsrik verksamhet på orten, i samhället. Vi har för att stärka Nackabibliotekens position värvat ett ledande namn i den svenska biblioteksvärlden, Jenny Poncin, med erfarenhet från både utvecklande och inkluderande arbete i Stockholmsområdet samt biblioteksutveckling på riksnivå via sitt arbete på Biblioteksföreningen. Nacka kommun är beställare och har ansvaret för att leverantören följer upphandlingsdirektiven och den svenska bibliotekslagen. Utmaningen är att med en begränsad budget utveckla verksamheten. Det gäller alla bibliotek. Nacka kommun är övertygade om att detta går att genomföra med externa aktörer som driftsansvariga. Det är upp till oss på Axiell att, till i alla fall en början, över fyra år bevisa att så är fallet.

Aktue ll kurse a r

Välkommen på kurs hos oss i våra trevliga kurslokaler i Stockholm eller Lund. Läs mer om vårt utbud av kurser på: www.axiell.se/utbildning/kurser/. BOOK-IT UPPGRADERING Kurstillfällen: I Lund: 11/10, 6/11, 23/11, och 4/12 I Stockholm:17/10, 18/10, 31/10, 1/11, 16/11, 13/12 och 14/12 Kursansvarig: Ann Ehrnström Målgrupp: Systemansvariga vid biblioteket, med ansvar för den dagliga driften och utvecklingen av BOOK-IT – samt andra personalkategorier som söker ett helhetsperspektiv på systemet. Omfattning: En dag Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i BOOK-IT. Du lär dig använda de nya funktionerna som tillkommit efter uppgraderingen till version 10.0.

ARENA UPPGRADERING Kurstillfällen: (Webbinar) 6/11 kl. 10-12, 13/11 kl. 13-15 21/11 kl. 9-11, 30/11 kl. 10-12 12/12 kl. 13-15, 8/1 kl. 10-12 17/1 kl. 10-12, 30/1 kl. 13-15 7/2 kl. 9-11 Kursansvarig: Martina Edwardson Målgrupp: Systemansvariga för Arena samt Arenaredaktörer Omfattning: Två timmar Förkunskaper: Grundläggande kunskaper om Arena. Uppgraderingen till Arena 4.0 innebär ett helt nytt gränssnitt för bibliotekets administratörer samt många nyheter och förbättrade funktioner. Lär dig skriva boktips med Arenas nya boktipsfunktion, skapa formulär, redigera bilder mm.

Gör din kursanmälan på www.axiell.se/utbildning/kursanmalan/ Blickpunkt bibliotek | okt 2018

21

Profile for Axiell

Blickpunkt bibliotek 6 2018  

Axiells kundtidning med mingelbilder från Bokmässan 2018 och spännande läsning från våra bibliotek ute i landet.

Blickpunkt bibliotek 6 2018  

Axiells kundtidning med mingelbilder från Bokmässan 2018 och spännande läsning från våra bibliotek ute i landet.

Advertisement