Page 18

I BÖRJAN VAR … … det struligt, berättar Astrid Larsson, systembibliotekarie i Vellinge, när hon får frågan om hur det var att vara pilot åt BOOK-IT för tjugo år sedan. Men efter ett tag utvecklades det till ett stabilt och funktionellt system.  Text Lotta Ihse bild från Astrid Larsson

1

998 var BTJs utvecklingsavdelning (som sederme–Idag skulle det säkert varit helt annorlunda eftersom ra såldes till Axiell) på jakt efter en pilot till sitt allt sköts via upphandlingar där krav formaliseras. Så var nybyggda system BOOK-IT. Ungefär samtidigt det inte på den tiden. Vi tyckte det var spännande med hade Roland Persson, chef för folkbiblioteken i Kristian- ett nytt system, hoppade på det och tänkte att det löser stad och Kristin Johansson, chef för Kristianstads högsig. skolas bibliotek, en idé om att samGod relation arbeta mer mellan alla biblioteken i kommunen. Eftersom Kristianstads Astrid berättar att trots problemen var relatiostadsbibliotek på den tiden hade förenen med BOOK-IT-gänget god. gångaren till BOOK-IT – BTJ2000 –Det fanns hela tiden samma personer som – så passade det bra att kommunen var både våra stöttepelare och vår klagomur. blev pilot för det nya systemet. Det var bra att det inte var olika kontaktper–Vi var nog lite blåögda. Det var soner, utan att vi hade samma personer som ett jättestort system och vi hade samvi kunde diskutera med, säger hon och fortmanlagt tio filialer inklusive bokbuss, sätter: sjukhusbibliotek, gymnasiebibliote–Därefter tillkom kundsupporten som ockken, museum och högskolebibliotek, så de är stabila och lätta att ha att göra med. berättar Astrid, som på den tiden var De har också varit med länge. systemansvarig på Kristianstad stads- Nyhetsbrev frå n BTJ h ar tikel Nytt och modernt bibliotek. Så det går att förstå att det om Kristianstad som oc pilot 1999. Astrid är m ed på bilden var komplext både för oss och dem. Astrid konstaterar att efter de första skaki. ga åren utvecklades BOOK-IT till att vara ett Inte riktigt klart nytt, modernt och funktionellt system. Och Astrid berättar att BOOK-IT inte var riktigt färdigt när tillsammans med Lunds kommun, som också hoppade de satte igång sitt pilotprojekt. på BOOK-IT tidigt, skapade de en referensgrupp som – Det var frustrerande. Systemet låg nere ibland och sedermera diskuterade med BTJ (Axiell) kring utveckdå gick det inte att tänka på funktioner, utan det handla- lingsönskemål och prioriteringar. Ett koncept som fortde bara om att kunna låna ut. Det var mycket som skulfarande existerar. le utvecklas. Vi hade synpunkter, sen skulle de fixas och –Jag har haft BOOK-IT i tjugo år och inte blivit därefter testas, säger hon och konstaterar: avskräckt. Idag är det ett stabilt system och funktionerna –Det går inte att gå tillbaka och göra om saker men och de många valmöjligheter i systemet är mycket bra. det hade varit bra om systemet hade testats så att det –På det hela taget måste jag säga att även om det var basala hade funkat bättre innan vi tog det i bruk. En tufft för BOOK-IT de första åren, så i efterhand är det annan lärdom att dra är att piloten skulle varit ett minjätteroligt att få ha varit med om att skapa ett nytt biblidre bibliotek som inte hade olika kontoorganisationer. otekssystem. 18

Blickpunkt bibliotek | okt 2018

Profile for Axiell

Blickpunkt bibliotek 6 2018  

Axiells kundtidning med mingelbilder från Bokmässan 2018 och spännande läsning från våra bibliotek ute i landet.

Blickpunkt bibliotek 6 2018  

Axiells kundtidning med mingelbilder från Bokmässan 2018 och spännande läsning från våra bibliotek ute i landet.

Advertisement