Page 17

Från Questo till BOOK-IT Det nya bibliotekssystemet fick från början namnet Questo och hade en image bestående av röda rosor. Marknadsmaterialet och hela reklamkonceptet togs bort i all hast dagen innan lanseringen på det årets Bokmässa. Konceptet hade nämligen inte hunnit bli godkänt av dåvarande koncernledningen. Samma reklambyrå hittade dock senare på namnet BOOK-IT med tillhörande grafisk profil bestående av kulor. Många ansåg i början att namnet BOOK-IT lät töntigt. Efter tjugo år så känns det så klart helt naturligt.

Större nyheter per version Version 2.1

Version 6.0

I denna version lanseras sex nya cirkulationsparametrar: Betalningstid för räkning, E-post godkänd, Ersättningsavgift, Reservationsavgift, fjärrlån, Reservationsstyrning, Utlåningsstyrning. Möjlighet att skriva ut reservationskvitto vid återlämning av reserverat exemplar. Periodikamodulen introduceras.

Här lanseras Meröppet och Löpnummer på reservationer. Det finns nu också möjlighet att automatisera ett antal körningar, t ex utskick av Övertidsvarning.

Version 3.5 Nu lanseras SPAR Online, reservationsmeddelanden på SMS, Mängd katalogposter och Mängd låntagare.

Version 4.0 Nu finns det möjlighet att skicka övertidsvarningar per e-post eller SMS. Inköpskorg, Orderbekräftelser och Meddelandemallar lanseras.

Version 5.0 – 5.5 I den här versionen lanseras: Byt cirkulationsställe, Slå ihop poster, Reservationskorg och Flytande bestånd. En ny funktion i Expertsök möjliggör sammanslagning av (dubblett)poster. En helt ny katalogiseringsfunktion har också införts som bygger på mallar som definieras i särskilda grunddata.

Version 7.0 Nu går det att skicka påminnelser via SMS, Expertsök är ombyggt och Mängd beställningar lanseras.

Version 8.0 Här lanseras MARC21, BOOK-IT Eco (för räkningshantering via kommunens ekonomisystem) samt Tillfällig stängning av enhet.

Version 9.0 Nu lanserar vi konfigurationsbara träfflistor samt fuzzysökning i Sök låntagare.

Version 10.0 Vår jubileumsversion med bland annat nya användaranpassningar och snabbkom10 mandon, förenklad omlånehantering, automatisk generering av utgivningsplaner för periodika och möjlighet att söka fram titlar med utgångspunkt från antal exemplar per titel.

Blickpunkt bibliotek | okt 2018

17

Profile for Axiell

Blickpunkt bibliotek 6 2018  

Axiells kundtidning med mingelbilder från Bokmässan 2018 och spännande läsning från våra bibliotek ute i landet.

Blickpunkt bibliotek 6 2018  

Axiells kundtidning med mingelbilder från Bokmässan 2018 och spännande läsning från våra bibliotek ute i landet.

Advertisement