{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

The best of ICT with a human touch


002

INNOVATIONS TO SUCCESS


003

INNOVATIONS TO SUCCESS

INHOUDSOPGAVE INLEIDING

004

TERUGBLIK INNOVATIONS TO SUCCESS

006

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

016

EDUCATIE

018

INDUSTRIE

024

GEZONDHEIDSZORG

030

DATAGEDREVEN

034

INNOVATIE

040

AS-A-SERVICE

048

PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

054

Benieuwd naar de korte terugblik op Innovations to Success 2019? Bekijk de video!


004

INLEIDING

INNOVATIONS TO SUCCESS

Let’s connect our ambitions! De afgelopen vijf jaar hebben VINCI Energies en Axians jaarlijks 30% groei laten zien. “Iets wat we samen met onze medewerkers, partners én klanten hebben gerealiseerd”, vertelt Rob van Kaathoven, managing director Axians Nederland. “Bovendien hebben we onze kwaliteit weten te handhaven en is de klanttevredenheid van een 7.2 naar een 7.8 gestegen. Een geweldig resultaat!”, voegt hij toe. Een belangrijke pijler van deze groei is innovatie. “Onze groeistrategie berust zich – naast acquireren – op innoveren. En dat doe je samen!”, vult Manager Marketing & Innovatie Edwin Kanis aan. Niet voor niets was het thema van Innovations to Success dit jaar ‘Connecting Ambitions’. “Binnen Axians zijn we altijd op zoek naar partners en klanten die innovatie hoog in het vaandel hebben staan. Samen met hen zetten wij ons in om het leven van mensen te verbeteren. Gezamenlijk kunnen we een bijdrage leveren aan een betere wereld. Dát is onze ambitie!” In dit magazine vind je een overzicht van alle mooie cases die tijdens Innovations to Success aan bod kwamen. Projecten die Axians samen met haar klanten heeft kunnen realiseren, waar we met recht trots op zijn. We spreken hierbij onze dank uit naar al onze relaties. Voor hun vertrouwen, hun partnerschap én voor hun bijdrage aan een wederom geslaagd Innovations to Success! We wensen je veel leesplezier! Team Axians

COLOFON Axians Magazine 5e jaargang Hoofdredactie Jony Jaspers Natasja Boerman Design Vincent Maas

Teksten Esther Vervaet, De Taalstudio Mirjam Hulsebos, Hulsebos Communicatie Petrick de Koning, De Koning Schrijft


INNOVATIONS TO SUCCESS

INLEIDING

005


006

INNOVATIONS TO SUCCESS

TERUGBLIK INNOVATIONS TO SUCCESS


INNOVATIONS TO SUCCESS

007


008

TERUGBLIK

INNOVATIONS TO SUCCESS

Innoveren kun je niet alleen De Axians klantendag ‘Innovations to Success’ stond in het teken van Connecting Ambitions. “Ambitie is streven naar een betere positie. Om dat te bereiken moet je jezelf continu blijven verbeteren”, stelt Edwin Kanis, Manager Marketing & Innovatie bij Axians, aan het begin van de keynote sessie. Hij nodigde drie klanten uit op het podium om te vertellen hoe zij samen met Axians innoveren. DEELOPLOSSINGEN VERBINDEN

Frauke Wessel

Frauke Wessel, manager ICT en Inkoop bij afvalverwerker

Manager ICT & Inkoop bij AVR

afvalstroom een nieuw product: elektriciteit, warmte,

AVR, mocht het spits afbijten. AVR maakt van iedere CO2 als voedingsstof voor kassenbedrijven en nog veel meer. Het bedrijf opereert in een snel veranderende

Marcel Boon General Manager bij DVNutrition

omgeving en moet mee veranderen. “We hadden een verouderd ICT landschap en ik moest voor een van onze innovatie projecten wel drie keer langs bij de directie om mijn plannen goedgekeurd te krijgen. Uiteindelijk heeft iemand van marketing, die altijd schoolklassen begeleidt

Andre Zandberg CIO bij Gelre Ziekenhuizen

bij rondleidingen, het verhaal zo verteld dat de waarde voor onze organisatie meer centraal kwam te staan. Toen kreeg ik budget.” AVR heeft stap voor stap verouderde applicaties vervangen. Processen die nog niet werden ondersteund

Edwin Kanis Manager Marketing & Innovatie bij Axians

door IT worden in rap tempo gedigitaliseerd. En er is een data lake gebouwd omdat Frauke Wessels heilig gelooft in data driven, fact based decision making. “We hebben kleine, adequate deeloplossingen bedacht voor de uitdagingen die we tegenkomen. Die ontwerpen we zo dat we ze later heel eenvoudig met andere deeloplossingen kunnen verbinden.” Een van de

een push markt. Leveranciers bepaalden min of meer

deeloplossingen is een 3D simulatie van de fabriek in

hoeveel wij gingen produceren. We willen de keten

Rotterdam waar je net als bij een PlayStation game door

omkeren en meer vraaggestuurd gaan werken. Om meer

onze fabriek kunt manoeuvreren. Verder hebben wij op

‘in control’ te komen op de aanlevering van grondstoffen

twee van onze turbines een Digital Twin gerealiseerd

hebben we samen met Axians, Actemium en Bostec een

waarmee wij samen met een externe partner de stap

oplossing uitgewerkt waarin een Digital Twin van onze

naar predictive maintenance zetten.

fabriek centraal staat. Die Digital Twin kunnen we vooruit

DIGITAL TWIN

spoelen: wat gebeurt er over tien uur? En wat gebeurt er over drie dagen? Op die manier kunnen operators

Digital Twin is een oplossing waar ook DVNutrition

zich beter voorbereiden op hun werkdag en krijgen

veel ervaring mee heeft. DVNutrition verwerkt wei, een

planners grip op de processen. We zijn van 60 procent

afvalproduct van de kaasindustrie, tot sportdrank. Marcel

planningsnauwkeurigheid naar 95 procent gegaan. Ons

Boon, General Manager bij DVN, vertelt: “We zaten in

inkoopbureau zit er tegenwoordig relaxt bij.”


TERUGBLIK

INNOVATIONS TO SUCCESS

VAN PREDICTIVE NAAR PRESCRIPTIVE

met inzichten uit data bij het stellen van hun diagnose.

Voorspellen wat er gaat gebeuren is ook waar Gelre

De volgende stap is prescriptive analytics: welke

Ziekenhuizen op gaat inzetten. CIO Andre Zandberg:

behandeling heeft bij deze specifieke patiënt, gezien zijn

“De zorg staat aan alle kanten onder druk. We hebben

specifieke situatie, de grootste kans van slagen?”

een personeelstekort, we worden gekort op ons budget, maar de patiëntpopulatie blijft groeien en wordt

Deze vier klanten laten zien dat technologie slechts een

tegelijkertijd steeds complexer omdat ouderen vaak

enabler is, een randvoorwaarde om businessdoelen te

meerdere chronische aandoeningen hebben. Slimme

bereiken. Edwin Kanis concludeerde dan ook: “Axians is

inzet van technologie is een deel van het antwoord. Wij

dan wel een technologiebedrijf, maar uiteindelijk is ons

zetten AI in om op basis van data te voorspellen welke

belangrijkste doel: onze klanten helpen om hún ambitie

ziekte een patiënt heeft en hoe die ziekte ingrijpt op

te realiseren.”

eventuele andere aandoeningen. We helpen artsen dus

009

”Slimme inzet van technologie is een deel van het antwoord.”


010

TERUGBLIK

INNOVATIONS TO SUCCESS

“Axians is dan wel een technologiebedrijf, maar uiteindelijk is ons belangrijkste doel: onze klanten helpen om hún ambitie te realiseren.”


INNOVATIONS TO SUCCESS

TERUGBLIK

011

”Om meer ‘in control’ te komen op de aanlevering van grondstoffen hebben we een oplossing uitgewerkt waarin een Digital Twin van onze fabriek centraal staat.”


012

TERUGBLIK

INNOVATIONS TO SUCCESS

Data is het nieuwe goud – ook in de sport! Peter Sprenger (Eigenaar Techonomy & Voorzitter Nevobo), Toon Gerbrands (Algemeen Directeur PSV) en Edwin Kanis (Manager Marketing & Innovatie bij Axians) hebben een gemeenschappelijke interesse: sport, en in het bijzonder volleybal. Niet gek dus dat de dialoog tussen deze heren tijdens de plenaire middagshow van Innovations to Success begon met hun professionele ambitie en gezamenlijke passie voor Olympisch Goud en Europese titels. Al snel kwam de steeds belangrijkere rol van playerdata en óók fandata aan bod. Data is namelijk het nieuwe goud. Zo ook in de sport! PLAYERDATA VOOR BETERE PRESTATIES

Peter Sprenger

We produceren met zijn allen steeds meer data.

Eigenaar van Techonomy, Voorzitter bij Nevobo & Docent op Nyenrode

uiteindelijk natuurlijk om wat je met deze data dóet. PSV

En hoewel dataverzameling stap één is, gaat het er gebruikt data – mede met de hulp van Axians – om haar spelers beter te trainen, om vervolgens als team beter te presteren. Toon Gerbrands legt uit dat je tegenwoordig

Toon Gerbrands

niet meer aan spelers hoeft te vragen of een training goed

Algemeen Directeur bij PSV

weten we wanneer de kans op een blessure toeneemt.

ging: “Je kunt het zien aan de statistieken. Door deze data Hier passen we het voedingsschema en slaapschema van de speler op aan.”

Edwin Kanis Manager Marketing & Innovatie bij Axians

Axians en PSV gebruiken data daarnaast voor verdere digitalisering in de sport. Een voorbeeld hiervan is het project waarbij fans realtime statistieken over het team en individuele spelers op ledboarding voorbij zien komen terwijl ze in het stadion zitten.

“De profielen van seizoenkaarthouders worden continu aangevuld met data, zodat PSV een steeds beter beeld krijgt van de behoefte van de bezoekers.”

FANDATA VOOR BETERE BELEVING

ESPORTS EN MOTORCROSS

PSV gebruikt niet alleen data van de spelers, maar ook

Playerdata en fandata hebben nog meer nuttige

data van de fans. Een voorbeeld hiervan is de website.

doeleinden. Zo wordt playerdata ook geprojecteerd op

Edwin vraagt aan Toon: “Klopt het dat ik bijvoorbeeld een

esports spelers, om het spel nog dichterbij de realiteit

andere homepage te zien krijg dan Peter?”. Dat klopt, zo

te brengen. Daarnaast leidde een analyse van fandata

vertelt Toon. De website van PSV is anders per persoon.

ertoe dat de huldiging van de Nederlandse kampioenen

Hij legt uit: “Heb je een seizoenkaart, dan krijg je andere

Motorcross der Naties plaatsvond in het Philips Stadion.

informatie dan wanneer je enkel in het stadion komt

Dat klinkt misschien als een onlogische locatie, maar

voor een concert van Guus Meeuwis.” Peter vult aan:

Peter legt uit: “Bij het bekijken van de profielen van de

“De profielen van seizoenkaarthouders worden continu

seizoenkaarthouders, bleek dat een hoog percentage ook

aangevuld met data, zodat PSV een steeds beter beeld

affiniteit had met motorcross.” Dit was reden genoeg voor

krijgt van de behoefte van de bezoekers. Dit alles heeft

PSV om de huldiging in het stadion te laten plaatsvinden.

als doel een betere service én beleving te bieden.”


TERUGBLIK

INNOVATIONS TO SUCCESS

Toon licht verder toe: “340 dagen per jaar wordt het

ANALOGIE SPORT EN BEDRIJFSLEVEN

stadion niet gebruikt voor voetbalwedstrijden, dus

Edwin sloot de middagshow af met een heldere kijk op

dan is het mooi dat je deze informatie hebt en de

de overeenkomsten tussen de sport en het bedrijfsleven;

voetbalsupporters ook voor een andere sport naar het

“Alles in de sport draait om prestaties en daarbij de fan-

stadion komen.”

beleving. De analogie tussen het belang en gebruik van

HET BELANG VAN JONG TALENT

data in de sport en het bedrijfsleven is dan ook groot. Want zakelijk zetten we data ook veelal in voor beter

Innoveren met data betekent openstaan voor nieuwe

inzicht en daarmee een betere en snellere besluitvorming

ideeën. Peter benadrukt het belang van jong talent hierin.

om de beste klantbeleving te realiseren. Dit kan dan gaan

“Luister naar de jonge medewerkers in je organisatie.

over prijs, snelheid, gemak of een glimlach; de meest rijke

Door jong talent beter en actiever te betrekken in de

beleving die je kunt leveren!”

besluitvorming, geef je hen de ruimte met vernieuwende ideeën te komen. Bijvoorbeeld voor nieuwe manieren van communiceren die aansluiten bij de volgende generatie doelgroepen.”

013

”De analogie tussen het belang en gebruik van data in de sport en het bedrijfsleven is groot.”


014

TERUGBLIK

INNOVATIONS TO SUCCESS

Van jongensdroom tot werkelijkheid Astronaut André Kuipers sloot Innovations to Success af met zijn letterlijk unieke kijk op de wereld. Een indrukwekkend en inspirerend verhaal over de ruimte, de ruimtevaart en wat dit ons heeft opgeleverd. Want waarom doen we eigenlijk aan ruimtevaart? Ook vertelde André over zijn persoonlijke ervaringen als astronaut en natuurlijk werd er niet voorbijgegaan aan de kwetsbaarheid van de aarde. Iets wat voor André – die de aarde gedurende 204 dagen vanuit de ruimte heeft kunnen bekijken – meer dan duidelijk is.

De Apollo-11 zette vijftig jaar geleden de eerste mensen

André Kuipers

op de maan. Een historisch moment dat bijna niet door

Astronaut bij ESA

computer aan boord. Deze gaf echter foutmelding 1202.

ging. André vertelt: “De Apollo-11 had de eerste mobiele Een ingenieur van 23 jaar had toevallig een lijst gemaakt met alle mogelijke foutmeldingen. Hij kon daarom heel snel zien dat het om overbelasting ging en dat de maanlanding desondanks door kon gaan. Dit historische moment lag dus in handen van zo’n jonge jongen!”. Dankzij hem kon Neil Armstrong op 21 juli 1969 de historische woorden uitspreken: “That’s one small step for man, one giant leap for mankind.”

WAAROM NAAR DE MAAN?

“Op het moment van lancering ben je eigenlijk maar voor één ding bang: dat het niet doorgaat.”

In 1962 gaf John F. Kennedy zijn beroemde ‘We choose to go to the moon’ speech. Een krachtig verhaal waarin hij aangaf dat de tocht naar de maan allesbehalve

Zijn doel kwam steeds meer binnen handbereik toen hij bij

gemakkelijk zou zijn, maar zó waardevol dat het een

de Europese ruimtevaartorganisatie ESA aan de slag ging

uitdaging was “that we are willing to accept”. Voor André

als arts en onderzoeker en kwam nog een stap dichterbij

zijn het belangrijke woorden. Want, zo redeneert hij: “Als

toen hij in 1998 geselecteerd werd als astronaut. Toen

je iets wil bereiken, moet je iets moeilijks doen. Waarom

begon het hele proces van voorbereiding en training, wat

zijn we zo gek om naar de ruimte te gaan? We willen het,

hij omschrijft als een jarenlange weg vol uitdagingen en

omdat we dingen willen weten en meten.”

opofferingen. Maar hij zette alles op alles om die ene,

JONGENSDROOM

grote droom te verwezenlijken. “Ruimtevaarttechnologie vraagt ontzettend veel training.” Niet in het minst omdat

André had als kind al de droom om naar de ruimte te

hij Russisch moest begrijpen. “Leren vliegen met een

gaan, gevoed door sciencefictionreeks Perry Rhodan.

Russisch ruimteschip betekent dat alles in het technisch

“Mijn oma kocht de boekjes voor me en daarvoor ben

Russisch is, mét afkortingen. Dat is een behoorlijke

ik haar nog altijd dankbaar”, aldus André. André – die in

uitdaging!” Ook de examinering was niet mis: “Zelfs als je

1987 zijn studie geneeskunde afrondde – legt uit dat

je examen had gehaald, moest je nog uitleggen waaróm

zijn medische carrière vanaf het begin in het teken van

je het had gehaald.”

zijn ultieme droom stond: “Ik ging aan de slag als arts bij de Koninklijke Luchtmacht, waar ik onderzoek deed naar

HET MOMENT VAN LANCERING

ruimtelijke desoriëntatie bij vliegers en ruimteziekte bij

Na jarenlange training vloog André in 2004 zijn

astronauten”.

eerste missie met als bestemming het internationale


TERUGBLIK

INNOVATIONS TO SUCCESS

ruimtestation ISS. “Op het moment van lancering ben je

telefoneren is mogelijk dankzij communicatiesatellieten

eigenlijk maar voor één ding bang: dat het niet doorgaat.

en via de spionagesatellieten weten we wat er gebeurt

Je hebt zo hard gewerkt om jezelf klaar te stomen. Maar

in landen als China, Rusland en Noord-Korea.” Tot slot

dan, als alles is goedgekeurd, wordt er afgeteld. Vijf, vier,

geven aardobservatiesatellieten inzicht in hoe het staat

drie, twee, één… en ga je naar de ruimte.”

met onze wereld: “Het bewijst dat het ijs smelt en de

WAT LEVERT RUIMTEVAART ONS OP? André is met recht trots op zijn vak en ook op hetgeen

aarde opwarmt. Ook luchtvervuiling wordt gemeten, evenals de werking van milieumaatregelen.”

de ruimtevaart ons heeft opgeleverd. Zo benoemt hij

DE KWETSBARE AARDE

een aantal technologieën die er uit voort zijn gekomen,

André heeft met eigen ogen kunnen zien hoe kwetsbaar

zoals de MRI scan, zonnepanelen, brandwerende kleding

en klein de aarde eigenlijk is. “Vanuit de ruimte is extra

en anti-kraslagen op brillenglazen. Ook blijken wij als

zichtbaar hoe nietig we zijn in die grote, donkere ruimte.

mensen bijna niet meer zonder de satelliet te kunnen.

En hoe mooi onze planeet eigenlijk is.” Ook zichtbaar

André vertelt: “Iedereen gebruikt elke dag data van vijf

zijn de mondiale uitdagingen van dit moment, zoals

verschillende ruimtesatellieten.”

klimaatverandering, ontbossing en erosie. André benadrukt hoe zuinig we met de aarde en haar voorraden

Hij licht toe: “De navigatiesatellieten voorzien ons onder andere van GPS, de weersatellieten redden mensenlevens door inzicht in dreigende natuurrampen, televisiekijken en

015

om moeten gaan. “Dit is een taak van ons allemaal!”

”Als je iets wil bereiken, moet je iets moeilijks doen.”


0016 016

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

INNOVATIONS TO SUCCESS


INNOVATIONS TO SUCCESS

0017


018

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES EDUCATIE

INNOVATIONS TO SUCCESS


INNOVATIONS TO SUCCESS

EDUCATIE ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

019


020

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES EDUCATIE

INNOVATIONS TO SUCCESS

Business App garandeert IWN correcte urenregistratie én koppeling met Exact Ton Gerritsen Directeur bij IW Brabant Zeeland

Meer weten over Business Apps?

St. Opleidingsbedrijf IW Nederland (IWN) leidt jong technisch talent op voor bedrijven in de elektro- en installatietechniek. Leerbedrijven vormen samen met IWN en de leerlingen de driehoek waarbinnen wordt gewerkt en opgeleid. IWN heeft een klantspecifieke Business App van Axians in gebruik voor urenregistratie. Hiermee heeft IWN de zekerheid dat álle uren correct geregistreerd en gefactureerd worden. Erg belangrijk, want het bedrijfsmodel van IWN is op een correcte urenregistratie gebaseerd. Ton Gerritsen, directeur IW Brabant Zeeland en voorzitter van het directieoverleg landelijk: “Deze app bespaart tijd en geld en levert gemak op. Eveneens vermindert het onze administratielast.”

“Ons belangrijkste secundaire proces is het factureren van

met Exact als motor. Die oplossing hebben we al jaren

de uren die onze leerlingen maken bij de leerbedrijven.

draaien met Axians. Dus lag het, gezien de positieve

Om dit proces sneller, foutloos en papierloos te maken,

ervaringen, voor de hand Axians ook de Business App

leverde Axians een Business App op die gekoppeld is aan

te laten ontwikkelen. Wij hebben hen dan ook expliciet

de software van Exact die wij gebruiken”, vertelt Ton.

opdracht gegeven deze app goed te laten integreren met onze bestaande ERP-processen. Dit betekent dat de lijn tussen registreren en factureren in één efficiënte flow kan

KEY POINTS

worden geoptimaliseerd.”

Leerbedrijven vormen samen met IWN en de leerlingen de driehoek waarbinnen wordt gewerkt en opgeleid.

HET GEMAK VAN KOPPELING MET EXACT

Voor een correcte urenregistratie gebruikt IWN een met Exact

Ton stipte het al aan: de koppeling met Exact is door

geïntegreerde Business App van Axians en Any2Info.

Axians gemaakt. Wat is het gemak hiervan? “Wij werken

Het resultaat is een oplossing die aansluit bij de doelgroep, een besparing

met Exact Synergy en Exact Globe. Het proces verloopt

van zowel tijd als geld én de zekerheid dat uren correct geregistreerd en

in principe zo dat de leerlingen hun uren invoeren via

gefactureerd worden.

de app op hun smartphone. De leerbedrijven geven hier vervolgens eveneens digitaal hun goedkeuring

GESTROOMLIJND PROCES VAN URENREGISTRATIE TOT FACTURATIE

aan via de webportal. Direct daarna komt die data bij ons automatisch in ons financiële pakket Exact Globe terecht en wordt de factuur automatisch aangemaakt.

Naast de leerlingen-app is er een webportal ontwikkeld

Die gestructureerde flow levert ons heel veel voordelen

voor de deelnemende leerbedrijven. De leerlingen halen

op.”

de informatie uit diezelfde portal via de app binnen. “Deze oplossing leidt tot een gestroomlijnd proces

SCHERPERE TARIEVEN

van urenregistratie tot facturatie voor onze ruim 2.300

De app biedt nog een ander voordeel, benoemt Ton

leerlingen.” Hoeveel dit IWN precies bespaart? “Doordat

tot slot: “Wij kunnen door het gebruik van deze app

de uren sneller worden doorgegeven en geregistreerd,

de tarieven richting onze leerbedrijven nog scherper

heeft IWN allereerst 1 tot anderhalf miljoen euro één

maken. Dat is het eerste belang hiervan. We zijn een

week eerder ter beschikking. Ook zijn er 2 fte’s minder

bedrijf ván, vóór en dóór de leerbedrijven. Dus ons

nodig voor dit proces”, aldus Ton.

grootste belang is dat we zorgen dat we een goed tarief

OOK BEKEND VAN ERP-OPLOSSING IWN werkt voor haar ICT al jaren samen met Axians: “Deze app is een onderdeel van onze totale ERP-oplossing

bieden richting de leerbedrijven. Maar ook dat diezelfde leerbedrijven er uiteindelijk een hele goede medewerker aan overhouden.”


EDUCATIE ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

INNOVATIONS TO SUCCESS

021

Hogeschool Rotterdam maakt met Jedox een einde aan de Excel carrousel Het opstellen van de jaarlijkse begroting is voor grotere onderwijsinstellingen vaak een hele klus. De welbekende ‘Excel carrousel’ kost tijd, is foutgevoelig en weinig consistent. Axians helpt om het hele proces van plannen, budgetteren en prognosticeren efficiënter en effectiever uit te voeren. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van Jedox. Met deze Enterprise Performance Management tooling kunnen organisaties zoals Hogeschool Rotterdam hun (meerjaren) begroting voor bijvoorbeeld Financiën, Personeel, Studenten en Investeringen snel en gemakkelijk opstellen. MAXIMALE GRIP

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN

Hogeschool Rotterdam zet Jedox in voor de meer-

Jedox brengt Business Intelligence en Enterprise

jarenbegroting voor Financiën en Personeel van 30

Performance Management samen en biedt het beste uit

verschillende instituten. Personeelskosten bedragen 85

twee werelden. Bij Business Intelligence ligt de nadruk

procent van de totale kosten van de onderwijsinstelling.

meestal op het analyseren en presenteren van gegevens

Daarom is een goed beeld van en grip op de ratio tussen

uit het verleden. Jedox vergemakkelijkt niet alleen het

studenten en personeel cruciaal. Voorheen was dat lastig

hele proces van plannen, budgetteren en prognosticeren.

en in ieder geval tijdrovend. Met Jedox wordt het hele

Het opent ook mogelijkheden om technieken op het

proces van plannen, budgetteren en prognosticeren nu

gebied van predictive analytics, AI en machine learning

veel efficiënter aangepakt.

toe te passen bij het maken van voorspellingen.

MAKKELIJKER SAMENWERKEN Integratie is bij Jedox het sleutelwoord. Integratie tussen

Ronald Huisinga Enterprise Performance Management Consultant bij Axians

Meer weten over Jedox?

KEY POINTS

zowel het plannen van de verschillende afdelingen als

Snel en gemakkelijk plannen, budgetteren en prognosticeren.

tussen de strategische, tactische en operationele plannen.

Jedox brengt Business Intelligence en Enterprise Performance

De grafische weergaven in de vorm van dashboards

Management samen.

en de workflow functionaliteit zorgen er daarbij voor

Predictive, AI en machine learning zorgen voor nog betere voorspellingen.

dat altijd in één oogopslag duidelijk is ‘hoe de zaken

Templates zorgen voor snel resultaat en korte implementatietijden.

ervoor staan’. Jedox biedt Hogeschool Rotterdam een krachtig en flexibel platform om het begrotingsproces te optimaliseren en sneller en makkelijker samen te werken.

EXTRA DIMENSIE

VOOR ALLE SECTOREN Het Jedox-platform is zeker niet alleen effectief bij onderwijsinstellingen. Er zijn templates voor diverse

Het complexe proces van integreren en consolideren

sectoren en voor verschillende rollen binnen een

van budgetten en prognoses gaat vaak ten koste van

organisatie. Op die manier kan iedere organisatie

het beoordelen van de cijfers of het nadenken over

meer grip op de planning & control processen creëren.

scenario’s. Terwijl het voor een goede planning & control

Jedox sluit doorgaans naadloos aan op ERP systemen,

belangrijk is om niet alleen naar het verleden te kijken.

datawarehouses en bestaande BI-oplossingen. Het is

Plannen, budgetteren en forecasten vraagt immers om

bovendien prima te combineren met Excel. Uiteraard

een visie op de toekomst. Jedox voegt daarom een extra

zonder te verzanden in de Excel carrousel.

dimensie toe: vooruitkijken.


022

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES EDUCATIE

INNOVATIONS TO SUCCESS

Connectiviteit als randvoorwaarde voor onderwijsinnovatie Hendrik Visser Senior Clientmanager bij Axians

Meer weten over NaaS?

Onderwijs verandert. Docenten en leerlingen gebruiken steeds meer software in de cloud. Ook het onderling contact verloopt vaak online. Is er nog onderwijs mogelijk zonder connectiviteit? En waar moeten scholen op focussen als het hierom gaat? Over deze vragen ging een groep van twintig ICT-medewerkers en -managers uit het onderwijs met elkaar in gesprek onder leiding van Axians.

Hendrik Visser, Clientmanager bij Axians, merkt op:

voor coaches die docenten helpen bij hun keus voor

“Het valt me op dat onderwijsinstellingen weinig

digitale lesmiddelen en die ondersteuning bieden op de

samenwerken als het gaat om ICT-innovatie. Iedereen

werkvloer. Nu voelen docenten zich vaak overvallen door

vindt een wiel uit dat elders ook al eens is uitgevonden.

alle technologische ontwikkelingen. Dat is jammer, ze

Het is veel efficiënter om samen te innoveren.” Er zou

halen er meer uit als ze zelf de regie kunnen houden.”

meer innovatie bedreven kunnen worden als er wordt samen gewerkt naar voorbeeld van het HBO en WO, waar

De IT-afdeling zou tijd hiervoor kunnen vrijspelen door

dit reeds gebeurt.

connectiviteit af te nemen ‘as a service’. Sommige discussiedeelnemers doen dat al. “Door de infrastructuur

”Landstede is een van de onderwijsinstellingen die heeft besloten een nieuw netwerkinfrastructuur aan te leggen en dit de komende zeven jaar volledig uit te besteden aan Axians.”

Tevens merkt Hendrik op: “Samenwerken binnen het

uit te besteden aan Axians hoeft ons team zich niet meer

onderwijs zou veel intensiever kunnen als het gaat

iedere dag bezig te houden met het blussen van brandjes

om ICT-innovatie in samenwerking met ICT-partners”.

en kunnen we ons focussen op het ondersteunen van

Veelal wordt er aangegeven dat het bedrijfsleven

onze onderwijsvisie. Wij hebben zo tijd gecreëerd om te

ingezet moet worden om in de eerste plaats aansluiting

kijken hoe we docenten en onze directie kunnen voorzien

te vinden bij de markt en in de tweede plaats budget en

van de juiste data om betere beslissingen te nemen. Door

expertise beschikbaar te krijgen voor nieuwe innovatieve

in gesprek te blijven met onze gebruikers helpen we hen

ontwikkelingen. Op deze wijze investeren bedrijven in het

daarnaast om digitalisering te omarmen”, aldus Jacco

ontwikkelen van nieuwe innovaties.

Heikoop, ICT manager bij Landstede Onderwijsgroep.

DOEL: BETER ONDERWIJS

DOCENTEN ONDERSTEUNEN

Al moet innovatie nooit een doel op zich zijn, benadrukten

Tot slot uiten de discussiedeelnemers een paar wensen.

verschillende discussiedeelnemers. Volgens Peter Cornet

Het netwerk moet onafhankelijk zijn, zodat je niet vastzit

van ROC Mondriaan “Het doel is beter onderwijs en daar

aan één leverancier. “Het mag nog wel wat meer echt

kan innovatie een bijdrage aan leveren. Met digitalisering

‘as a service’, zonder licenties waar je aan vastzit”, zegt

kun je attractiever onderwijs bieden en wordt het

een van de deelnemers tegen de vertegenwoordiger van

makkelijker om een lespakket op maat van een leerling

Cisco, die ook bij de sessie aanwezig is. Een andere wens

of student te ontwikkelen.”

is flexibiliteit. “Want we weten nu nog niet precies wat we morgen nodig hebben. We leiden jongeren op om

Dat neemt niet weg dat de allerbelangrijkste factor in

te functioneren in de maatschappij. De maatschappij

kwaliteit en attractiviteit van onderwijs nog altijd de

verandert snel, dus onze behoeften ook.” Ook zouden

docent is. En die wordt bij alle digitalisering te vaak

de scholen graag meer ondersteuning van Axians willen

vergeten, vinden veel aanwezigen. Joost Manasse, IT-

ontvangen in het meenemen van docenten in de nieuwe

Manager van de Internationale School Amsterdam

ontwikkelingen. “Want nogmaals: docenten maken of

“De gemiddelde docent heeft geen notie van wat er

breken het onderwijs. Als we hen veel nadrukkelijker

allemaal beschikbaar is. Daar zou de IT-afdeling veel

betrekken bij innovatie op IT-gebied, kunnen we veel

meer begeleiding in kunnen bieden. Zorg bijvoorbeeld

meer rendement halen uit onze investeringen.”


EDUCATIE ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

INNOVATIONS TO SUCCESS

023

Automatiseren van examenproces leidt tot tijdbesparing en hogere slagingskans Examenmomenten organiseren is een flinke klus. Het hele proces omvat veel interactie, fysiek overleg en een goede planning met extreme timings. “Dat moet toch makkelijker kunnen?”, vroeg Hogeschool Saxion zich eerder al af. Samen met Axians zijn ze aan de slag gegaan met een oplossing, waardoor het examenproces nu al gedeeltelijk geautomatiseerd is van aanvraag tot archivering. Dankzij de cloudoplossing kan er ook nog eens een onbeperkt aantal examens gelijktijdig kan worden afgenomen. En dat is nog maar een greep uit de mogelijkheden van deze ‘GAIA examenwerkplek’, die Axians creëerde in samenwerking met IT-partners Ivanti en Microsoft.

“Voorheen kwam er weinig automatisering kijken bij het

AUDIT-TRIALS EN VIDEO OPNAMEN

organiseren van examenmomenten en de automatisering

Het toetsingssysteem biedt de mogelijkheid om complete

die er was, bood onvoldoende meerwaarde. Op aanvraag

audit-trials en video-opnamen geautomatiseerd te

van Saxion is door Axians een eerste proefversie

starten voor ieder afgelegd examen. Dit is een groot

ontwikkeld die werkbaar is gemaakt”, vertelt Manager

gewin voor zowel onderwijsinstelling als student.

Business Development Stefan Collet van Axians. Deze

“Wanneer men bijvoorbeeld fraude vermoedt of een

samenwerking is uitgemond in een overeenkomst voor

kandidaat het niet eens is met de examenuitkomst, is

het leveren van digitale examenwerkplekken.

het mogelijk een video-opname van het examen terug

VOORDELEN VOOR HET ONDERWIJS “Het ontwikkelde digitale toetsingssysteem levert veel voordelen op voor het onderwijs,” zo vertelt Stefan. Het

Stefan Collet Manager Business Development bij Axians

te kijken”, verklaart Stefan.

KEY POINTS

wordt gebruikt om digitale examenmomenten vrijwel

Axians ontwikkelde met Saxion een eerste versie van een digitaal toetsings-

volledig geautomatiseerd voor te bereiden en het proces

systeem dat al veel werk uit handen neemt bij het organiseren van examens.

van aanvraag tot afname en archivering te structureren,

Nu alles ook cloud-based wordt aangeboden, kunnen zowel individuele als

registreren en te controleren. Bovendien is er een

examens voor duizenden studenten tegelijk worden georganiseerd.

overzichtelijke prijs per examen, waardoor er achteraf

Het toetsingssysteem biedt de mogelijkheid voor complete audit-trials en

geen verrassingen zijn.

video-opnamen per afgelegd examen.

CLOUD-BASED Dankzij de oplossing is ieder device een potentieel

INNOVATIEOVEREENKOMST

examen-device geworden en is elke ruimte een

Axians en Saxion zijn momenteel in gesprek over de

potentiële examenruimte. Een van de grootste winsten

voortzetting en voortgang van de dienstverlening ten

is de infrastructuur. Die maakt het mogelijk om voor één

behoeve van de digitale examenwerkplek. Ook is men in

tot zelfs drieduizend studenten tegelijk een examen

overleg over het afsluiten van een innovatieovereenkomst.

te organiseren. Zo’n onbeperkte schaling is mogelijk,

“Een innovatieovereenkomst biedt uitkomst om dit

omdat alles in de cloud wordt voorbereid. Een individueel

automatiseringstraject snel en kort-cyclisch te starten.

toetsingsmoment verhoogt bovendien de slagingskans,

Zo’n overeenkomst houdt in dat je elkaar verplicht

want het examenmoment schikt zich naar de student

om samen een product te ontwikkelen of te finetunen

in plaats van andersom en verhoogt hiermee de

gedurende één of twee jaar. Tijdens die periode creëer

flexibilisering van onderwijs.

je een dienst die naadloos aansluit op jouw eisen en wensen, waarna je besluit of je het alsnog wil of moet aanbesteden”, besluit Stefan.


024

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES INDUSTRIE

INNOVATIONS TO SUCCESS


INNOVATIONS TO SUCCESS

INDUSTRIE ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

025


026

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES INDUSTRIE

INNOVATIONS TO SUCCESS

Hoppenbrouwers Techniek maakt groeiambities waar met data analytics Marcel de Boer CFO bij Hoppenbrouwers Techniek

Bart van Oort Hoofd Data Automatisering bij Hoppenbrouwers Techniek

Hoppenbrouwers Techniek is al meer dan 100 jaar totaalinstallateur van elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Een lange historie maakt het bedrijf niet minder ambitieus. Hoppenbrouwers wil de beste en duurzaamste installateur van Nederland zijn. Slim gebruik van data is daarvoor een belangrijke enabler. De data analytics oplossingen van Axians ondersteunen hierbij.

De kracht van Hoppenbrouwers zit vooral in de mensen.

Bart van Oort: “Net als in een F1 team willen we een

Om te zorgen dat de ruim 1.100 medewerkers goed tot

gestroomlijnde ervaring bieden. Ieder proces moet

hun recht komen, werkt de organisatie met zelfsturende

100% waarde toevoegen en foutloos zijn. Dat betekent

teams. Elk team heeft een eigen specialisme en doet

repeterende activiteiten zoveel mogelijk automatiseren.

opdrachten zelfstandig. Ze zijn ook verantwoordelijk

Niet alleen bij Finance, maar bijvoorbeeld ook bij de

voor hun eigen winst- en verliesrekening. Inmiddels zijn

salarisadministratie.”

er zo’n 100 teams, wat voor veel dynamiek zorgt. Het is de uitdaging om effectief met en tussen de teams te

ROLLING FORECAST

communiceren.

In het verleden kostte het bijna drie maanden om samen

ROBOTICA

met de teams een forecast te maken. Dit vereiste veel gesprekken en nog meer Excel sheets. Met Jedox is een

Om de overhead te minimaliseren, automatiseert het

rolling forecast proces ingericht. Ieder team maakt nu zijn

bedrijf zo veel mogelijk. De Finance-afdeling doet dat

eigen forecast. Ook met de winst- en verliesrekening is

met automatische transactieverwerking. Met robotica

nog veel tijd te besparen. Marcel de Boer: “Data speelt

is bijvoorbeeld het inkoopproces geautomatiseerd.

een sleutelrol voor de autonomie van de teams. Hun

CFO Marcel de Boer: “Het doel is altijd een eenvoudig

resultaten moeten altijd duidelijk zijn.” De self-service

en volwassen proces dat het aantal menselijke keuzes

gedachte gaat verder. De inzet van BI met QlikSense

vermindert en verwerking van meer volume ondersteunt.”

biedt teams actuele data en de tools om de waarde van

Daarmee is het bedrijf goed op weg. De overhead ten

data zelfstandig te benutten.

opzichte van de omzet is inmiddels gedaald van 15 naar 6 procent.

PREDICTIVE ANALYTICS Een ander voorbeeld is predictive analytics. Bart: “We willen ons personeelsverloop verlagen aangezien kennis

KEY POINTS

en ervaring cruciaal zijn in de installatiebranche. Via data-

Ieder proces moet 100% waarde toevoegen en foutloos zijn.

analyses gingen we op zoek naar factoren die bijdragen

Data speelt een sleutelrol voor de autonomie van de teams.

aan iemands vertrek. Door signalen te analyseren, kunnen

De juiste data en tools maken het mogelijk om de waarde van data

we ons personeelsverloop verder verlagen en belangrijke

zelfstandig te benutten.

factoren herkennen. Aan de hand van data gaan we in gesprek om de ideale werkomstandigheden te vinden. Of

FORMULE 1 MODEL

om talent doelgericht te ontwikkelen.” Hoppenbrouwers kijkt ook vooruit naar de voordelen en kansen van een

Hoppenbrouwers groeit hard. Om te voorkomen dat

datawarehouse en machine learning. “We benutten

de kosten even hard meegroeien, hanteert het bedrijf

alle mogelijkheden om echt de beste en duurzaamste

een Formule 1 model. Hoofd Data Automatisering

installateur van Nederland te zijn.”


INDUSTRIE ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

INNOVATIONS TO SUCCESS

027

Het gaat niet om bezit, maar om gebruik Toekomstgericht bouwen is flexibel bouwen. Want de wereld om ons heen verandert sneller dan ooit, en dus veranderen eisen aan vastgoed mee. De Meeuw bouwt daarom geen panden voor de eeuwigheid, maar vastgoed dat hier en nu aan de vraag voldoet en dat kan worden gedemonteerd en elders opgebouwd als de vraag verandert. “Van onze ICTomgeving eisen wij eenzelfde flexibiliteit.” Een kijkje achter de schermen bij IT Manager Jos van Zelst.

De Meeuw is gespecialiseerd in flexibel bouwen, waarbij

Nog een belangrijke reden om naar de cloud te gaan, was

het bedrijf zich richt op utiliteitsbouw – zoals scholen,

de behoefte om altijd en overal toegang te hebben tot

kantoren en zorglocaties – en woningbouw. Flexibel

de voor De Meeuw belangrijke data: in de fabriek waar

bouwen is hot. Jos vertelt: “We merken dat steeds meer

onderdelen worden gemaakt, op de bouwplaats waar ze

organisaties behoefte hebben aan flexibiliteit. Ze weten

moeten worden gemonteerd en bij subcontractors die

niet hoe hun markt er over vijf of tien jaar uitziet en

verantwoordelijk zijn voor onderdelen van het gebouw.

willen dus geen pand bouwen voor minimaal dertig jaar.”

“Altijd en overal over up-to-date informatie kunnen

Klanten van De Meeuw vinden niet het bezit van een

beschikken is cruciaal bij industrieel bouwen”, zegt Jos.

Jos van Zelst IT Manager bij De Meeuw

pand belangrijk, maar het gebruik ervan. “Vaak is het zo dat wij de exploitatie voor een bepaalde periode doen en dat wij het pand na afloop ook weer mogen demonteren en hergebruiken”, aldus Jos.

KEY POINTS De Meeuw is gespecialiseerd in flexibel bouwen en eist van hun ICTomgeving eenzelfde flexibiliteit. De voordelen van de overstap naar de AxiansCloud is enerzijds het ‘uitbesteden aan de professional’ en anderzijds het hebben van een ICTomgeving die meebeweegt met de ICT behoefte van het bedrijf.

BELANG VAN EEN LANGDURIGE RELATIE Je ICT infrastructuur uitbesteden is echter heel wat anders dan ‘over de schutting gooien’, benadrukt Jos. Hij streeft dan ook naar een langdurige samenwerkingsrelatie met Axians. “Je moet op elkaar ingespeeld raken en dat heeft tijd nodig. Ik geloof niet in contracten die je na

GEBRUIK BELANGRIJKER DAN BEZIT

een paar jaar weer opnieuw aanbesteedt. Stel je voor dat we over drie jaar onze hele ICT-infrastructuur naar een

De Meeuw kijkt op precies dezelfde manier naar zijn ICT-

andere leverancier moeten verhuizen alleen omdat die

infrastructuur. En dus stapten ze over naar de AxiansCloud.

goedkoper is. Ik besteed die tijd en energie liever aan

“Wij zien alleen maar de voordelen als je zelf geen

het verdiepen van ons partnership. Dat levert veel meer

infrastructuur meer hoeft te beheren en onderhouden.

op. Het draait immers om de beste ondersteuning van

In de eerste plaats is dat geen kernexpertise van ons,

onze processen, niet om het goedkoopste contract. Het

dat laten we veel liever over aan de specialist. Die kan

realiseren van besparingen alleen is een hele slechte

dat beter en goedkoper. In de tweede plaats verandert

reden om te kiezen voor de cloud. Ja, soms is de cloud

onze bedrijfsvoering – en dus de ondersteuning die we

goedkoper, maar als je begint met de kosten in plaats van

nodig hebben van IT – voortdurend. We willen geen IT-

met je businessvraag, dan krijg je nooit een oplossing die

infrastructuur die in beton is gegoten, maar we zijn juist

voor jou gaat werken.”

op zoek naar flexibiliteit”, zegt Jos.

”We willen geen IT-infrastructuur die in beton is gegoten, maar we zijn juist op zoek naar flexibiliteit.”


028

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES INDUSTRIE

INNOVATIONS TO SUCCESS

De uitdagingen van Operational Technology security Marcel Diemont Corporate IT Manager bij NTS

”Waar de focus bij IT op security ligt, ligt de focus bij OT vaak nog op safety.”

NTS is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en assemblage van high-precision systemen, modules en componenten voor internationale machinebouwers in de hightech industrie. Het bedrijf heeft een netwerk aan vestigingen en fabrieken, in Nederland en ver daarbuiten. Veilige informatieoverdracht tussen al die ‘sites’ en de machines die daarin staan, is van essentieel belang. Het ‘intellectual property’ dat aan de grondslag van de producten ligt, moet immers beschermd blijven. Reden genoeg voor IT Manager Marcel Diemont bij NTS om net zoveel aandacht te besteden aan Operational Technology (OT) security als aan IT security. AANDACHT VOOR VEILIGHEID

waar je niet veel aan kunt veranderen. Ze worden – in

“NTS besteedt veel aandacht aan veiligheid. Hierbij kun je

tegenstelling tot laptops – vaak ook niet geupdated of

denken aan de fysieke veiligheid van onze medewerkers

gepatched. En waar de focus bij IT op security ligt, ligt

en uiteraard aan IT security. Veiligheid aan de OT kant

de focus bij OT vaak nog op safety.”

is in de gehele producerende sector echter altijd wat onbelicht geweest”, aldus Marcel.

HET ANTWOORD? Maar hoe moet dat dan, méér aandacht besteden aan

“Dat is niet gek, want voorheen waren machines

OT security? Marcel vertelt: “Bij NTS hebben we hiervoor

‘stand-alone’. Maar tegenwoordig zijn steeds meer

een actieplan opgesteld, maar we zijn nog niet zover dat

machines en ook devices – zoals scanners en sensoren

we het in een normering kunnen verankeren. Er is dus

– in fabrieksomgevingen verbonden met het internet,

nog geen kant-en-klaar antwoord op deze vraag, maar

waarmee ze deel uitmaken van Internet of Things (IoT).”

belangrijk is dat we er mee aan de slag gaan. Dit is een

Hij vervolgt: “Ransomware kan het gehele productie-

proces waar we met de gehele producerende sector in

proces platleggen, met alle gevolgen van dien. Daarnaast

zitten.”

werken wij als producent met het intellectual property van onszelf én onze klanten. Dit mag natuurlijk niet op

Marcel kan wel al een aantal ‘lessons learned’ met

straat belanden.”

betrekking tot OT security delen. “Bij het ontwerp van machines moet er al aandacht voor security zijn. Hiervoor zullen de ontwikkelaars van machines met IT’ers om tafel

KEY POINTS

moeten. Pas daarnaast zoveel security maatregelen toe

Er is in de gehele producerende sector meer aandacht voor IT security dan

als de eindgebruiker tolereert, maar houd wel rekening

voor OT security.

met de werkbaarheid. En besef je dat security niet één

Doordat steeds meer machines verbonden zijn met het internet, groeit het

enkele oplossing betreft. De combinatie van maatregelen

belang van OT security.

maakt het totaal robuust.”

De uitdagingen van OT security betreffen een ketenverantwoordelijkheid, die branchegenoten het beste samen kunnen tackelen.

EEN KETENVERANTWOORDELIJKHEID Tot slot heeft Marcel nog een belangrijke tip voor

IT VERSUS OT

branchegenoten. “Ga praten met mensen in je sector, want samen weet je meer. OT security is bovendien een

De reden dat er meer focus op IT security ligt, schuilt

ketenverantwoordelijkheid, waarbij de keten zo sterk is

bovendien in het verschil in karakter van IT en OT.

als de zwakste schakel. De nieuwe ontwikkelingen in het

Marcel legt uit: “De levensduur van een laptop is vele

snel veranderende landschap van de producent bieden

malen korter dan een machine, die in sommige gevallen

nieuwe kansen én risico’s, en daar moeten we met zijn

twintig jaar mee kan. Dit zijn vaak statische producten,

allen klaar voor zijn.”


INDUSTRIE ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

INNOVATIONS TO SUCCESS

029

DVNutrition maakt productieprocessen voorspelbaar met Artificial Intelligence DVNutrition V.O.F. (DVN) in Hoogeveen produceert wei-eiwit en permeaat uit wei, een restproduct van de kaasproductie. Met een productie van 10.000 ton wei-eiwit per jaar is DVN een grote Europese speler. Om met de beschikbare installaties en capaciteit zo efficiënt mogelijk te produceren, vroeg de organisatie VINCI Energies onderdelen Actemium, Axians en Bostec het productieproces optimaal in te richten. Dit doen zij door productiedata in te zetten voor de simulatie van het productieproces in een ‘Digital Twin’.

Marcel Boon General Manager bij DVNutrition

Maurice Meijers DVN wil de interne processen verder stroomlijnen om een

Met deze feiten kan DVN bijvoorbeeld de planning van

ideale inrichting van het productieproces te realiseren.

schoonmaak en onderhoud van de filters perfectioneren

Het verbeteren van de timing en planning speelt

en zorgen dat er in tanks altijd ruim voldoende product

daarin een belangrijke rol. Dit vereist een beter beeld

voor de droogtoren beschikbaar is. Daarnaast kunnen

van de gevolgen van beslissingen aan de productielijn.

operators zien wat de effecten van een beslissing voor

Idealiter krijgt de operator dat inzicht nog voordat een

ongepland onderhoud zijn voor de productie nu en over

besluit wordt genomen. Een diepgaande analyse van de

12, 24 of 48 uur.

beschikbare productiedata speelt daarbij een sleutelrol, net als het visualiseren van de gevolgen die mogelijke

DIGITAL TWIN

besluiten hebben. Actemium, Axians en Bostec hebben

Rob Hoefnagel, Business Unit Manager bij Axians: “Voor

data science ingezet om dit mogelijk te maken.

DVN creëerden wij een digital twin waarmee near realtime

DASHBOARD VOOR VALUE MAPPING

Business Consultant bij Axians

Meer weten over de referentiecase?

de operationele planning wordt aangepast op basis van de continu veranderende situatie in het productieproces.

Om deze doelen te realiseren moest DVN eerst het

Ons ecosysteem met zusterbedrijven Actemium en

complete proces via value mapping in kaart brengen.

Bostec maakt daarbij een sterke samenwerking mogelijk

Daarvoor schakelde de organisatie via Actemium, dat

waarin domeinkennis, proceskennis en innovatie worden

verantwoordelijk is voor de procesautomatisering, Axians

gecombineerd.’

en Bostec in. Axians is onder meer gespecialiseerd in Data Analytics en Artificial Intelligence, terwijl Bostec vooral value mapping en lean tools inbrengt.

KEY POINTS Productiedata wordt ingezet voor de simulatie van het productieproces in

Marcel Boon, General Manager van DVN: “Op basis van

een ‘Digital Twin’. Hierin worden de consequenties van mogelijke besluiten

de data uit de fabriek hebben we ons productieproces

gevisualiseerd voordat ze genomen zijn.

gesimuleerd en een dashboard ingericht. Met de

Dit zorgt voor relevante stuurinformatie, die DVN in staat stelt

beschikbare data zijn de bottlenecks in kaart gebracht.

productieprocessen continu aan te scherpen en optimaal te presteren.

Deze zijn inzichtelijk gemaakt met behulp van een dashboard op basis van Microsoft Power BI. Om maximaal te produceren moet de droogtoren continu kunnen

NÓG SLIMMER

draaien. Dat vraagt niet alleen een continue aanvoer van

De kracht van DVN ligt volgens Marcel grotendeels bij

grondstoffen, maar ook de capaciteit van de filters is

de ervaring en kennis van de operators. “Maar samen

daarbij cruciaal. Die bepaalt in werkelijkheid de output.

met de VINCI Energies partners kunnen we ze nog

En uit de data-analyse bleek dat er in die capaciteit te

slimmer maken door ze te voorzien van relevante en

veel variabiliteit zat, waardoor de droogtoren niet altijd

eenduidige stuurinformatie. Op die manier blijven we

van aanvoer verzekerd was.”

onze productieprocessen continu aanscherpen en optimaal presteren.”


030

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES GEZONDHEIDSZORG

INNOVATIONS TO SUCCESS


INNOVATIONS TO SUCCESS

GEZONDHEIDSZORG ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

031


032

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES GEZONDHEIDSZORG

INNOVATIONS TO SUCCESS

Technologie met impact op bewoners en zorgmedewerkers Cynthia Knook ICT Manager bij Avoord

Jasper van Abeelen Accountmanager bij Verkerk Service Systemen

Avoord, dat zeven woonzorglocaties heeft in het zuiden van het land, zet slimme zorgtechnologie in van Verkerk Service Systemen om het zorgproces te vereenvoudigen en aangenamer te maken. “Het systeem zorgt voor uniformiteit en duidelijkheid, zowel voor cliënten als medewerkers.” Een gesprek met ICT-manager Cynthia Knook.

Avoord maakt op haar locaties al jaren gebruik van

gekregen waar alarmering op binnenkomt en waar ze

bewegingsmelders, dwaaldetectie, verpleegoproep-

mee kunnen communiceren met cliënten en collega’s.”

systemen en analoge telefonie. Iedere locatie had zijn

Nu is het tijd voor de volgende stap: het integreren van het

eigen leverancier, met als gevolg dat op iedere locatie

sluitsysteem (van deuren) met de alarmering, waardoor

de zorgtechnologie verschillend was. Vaak waren het

slimme toegang met onder andere leefcirkels mogelijk

bovendien deeloplossingen die niet geïntegreerd

wordt. “Voor somatische bewoners gaat bijvoorbeeld de

waren. Verkerk Service Systemen was een van de

deur van hun appartement automatisch open zodra ze

leveranciers en had zijn zaakjes wel op orde. “Zij werken

eraan komen. Voor demente bewoners creëren we een

met één IP-platform voor alle zorgcommunicatie, van

veilige leefomgeving met optimale bewegingsvrijheid.

verpleegoproepen tot slimme sensoren”, aldus Cynthia.

Want, we bieden vanuit een standaardplatform maatwerk aan onze bewoners”, vertelt Cynthia.

KEY POINTS

WELZIJN MONITOREN

Verkerk Service Systemen is net als Axians een merk van VINCI Energies.

Omdat alle locaties met hetzelfde platform werken, wordt

Axians en Verkerk Service Systemen bundelen kennis, kunde en diensten

het mogelijk om in één centraal dashboard het welzijn

tot slimme oplossingen voor de zorg.

van cliënten te monitoren. “We kunnen tot op het niveau

Een cloud-based zorgplatform maakt het mogelijk om met één centraal

van een cliënt, maar ook geaggregeerd per afdeling of

dashboard het welzijn van cliënten op meerdere locaties te monitoren.

locatie, zien hoeveel en welk type meldingen worden gegenereerd. Dat is een indicatie voor hoe het met iemand gaat. Als een cliënt ’s nachts vaker alarm maakt,

referentiecase zusteronderneming

Avoord belde accountmanager Jasper van Abeelen

is dat een teken dat er mogelijk meer of andere zorg

met de vraag wat er vandaag de dag mogelijk is met

nodig is. Daar kunnen we dan de juiste interventie op

een cloud-based zorgplatform. “De technologische

plegen”, geeft Cynthia als een voorbeeld. “We gebruiken

mogelijkheden zijn oneindig”, zegt hij. “Maar het gaat

de dashboards ook voor onze onderhoudsplanning,

niet om de technologie, het uitgangspunt is altijd het

bijvoorbeeld voor het op tijd vervangen van batterijen

welzijn van de bewoners en medewerkers. Hoe kunnen

zodat de apparatuur altijd blijft werken.”

we met inzet van technologie de veiligheid en vrijheid van cliënten vergroten en de werkdruk voor medewerkers

Ze is enthousiast over de stappen die Avoord samen met

verlagen? Het zorgplatform kent een aantal scenario’s en

Verkerk Service Systemen heeft gezet. Jasper besluit:

profielen. Het is maatwerk per bewoner, maar wel vanuit

“Zorgtechnologie is een middel om de zorgvraag nog

een standaardplatform.”

beter te begrijpen. Je weet wat er gebeurt en kunt beter

ZEVEN LOCATIES, ÉÉN CLOUDPLATFORM

inspelen op de behoeften van cliënten. De dashboards helpen bovendien om de zorg te plannen. De ICT-afdeling

Avoord heeft eerst het basisplatform uitgerold op alle

ziet het in één oogopslag als ergens een storing is en kan

zeven locaties. Cynthia: “We zijn begonnen met het

dit veel sneller oplossen. Door dit alles ontstaat er meer

vernieuwen van de zorgalarmering en telefonie. De

rust en kunnen medewerkers gerichtere aandacht geven

medewerkers hebben een persoonlijke smartphone

aan cliënten.”


GEZONDHEIDSZORG ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

INNOVATIONS TO SUCCESS

033

Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie: starting from scratch Op 5 juni 2018 opende het Prinses Máxima Centrum officieel haar deuren. De voorheen zeven centra voor kinderoncologie gingen op in één centrum dat zorg en onderzoek combineert. Wim van der Stam, portfoliomanager ICT bij het Prinses Máxima Centrum, vertelt wat daar ICT-matig bij kwam kijken.

“Op dit moment is de genezingskans van kinderen met

Het Prinses Máxima Centrum zit nu midden in de

kanker 75 procent. Ons doel is om dat percentage naar

tweede fase: de doorgroei naar een smart hospital. “Dit

100 te brengen”, vertelt Wim. Daarom heeft Prinses

is de fase waarin we accelereren. We geven onze digitale

Máxima Centrum een research center in eigen huis en

visie steeds meer handen en voeten.” Tot slot is het

worden nieuwe vindingen zo snel mogelijk in de praktijk

doel dat het Prinses Máxima Centrum in fase drie een

getest. “Net als academische ziekenhuizen leveren

internationale expertise-hub wordt die haar kennis en

wij dus zorg en onderzoek, alleen zijn bij ons die twee

data deelt met partners wereldwijd. “Dat doen we nu al

werelden nog nauwer verbonden.”

op beperkte schaal, maar straks willen we onze kennis en data internationaal ontsluiten.”

De uitdagingen voor ICT waren om vanaf 2016 in twee jaar tijd een ICT-omgeving te bouwen die weliswaar

STATE-OF-THE-ART INFRASTRUCTUUR

gebruikmaakt van het EPD van het naastgelegen UMC

Het Prinses Máxima Centrum heeft vol ingezet op een

Utrecht, maar die voor de rest maximaal is ontkoppeld.

state-of-the-art infrastructuur met name het vaste en

In die ICT-omgeving moet de nadruk liggen op het

mobiele netwerk. Essentieel voor het realiseren van de

vlekkeloos ondersteunen van de patient journey. “Prinses

visie, vertelt Wim. “Bij ons gaan de kinderen niet naar

Máxima Centrum is geen gewoon ziekenhuis. Wij bieden

de dokter, maar haalt de dokter het kind op. We kunnen

ontwikkelingsgerichte zorg. Prinses Máxima Centrum is

dus niet zonder location based services. Bovendien heeft

een plek waar kinderen kunnen spelen, gamen, huiswerk

onze patiëntpopulatie bijzondere behoeften als het gaat

maken et cetera. Een plek ook waar ouders op een prettige

om bandbreedte. Een kind moet online kunnen gamen

manier kunnen verblijven en bijvoorbeeld kunnen

vanuit het ziekenhuisbed.”

werken. De ICT moet daarin voorzien. Daarnaast moeten we de 1200 medewerkers, waarvan 350 onderzoekers,

Een aantal beslissingen zijn cruciaal geweest voor het

optimaal ondersteunen.”

succes van het project. “We hebben in het begin een

SMART HOSPITAL

aantal architectuurprincipes gedefinieerd op het gebied van business, technologie en data. Daar hebben we heel

De realisatie van de digitale visie vindt plaats in drie fases.

strak aan vastgehouden. Daarnaast hebben we gekozen

De eerste was de bouw van een nieuwe omgeving en

voor een sterke regie-organisatie die samenwerkt

uithuizing uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis, onderdeel

met een beperkt aantal ketenpartners. Ieder van die

van UMCU. Dit vond plaats in de periode 2016-2018.

ketenpartners is verantwoordelijk voor een specifiek deel,

“We hebben in twee jaar tijd een nieuwe infrastructuur

maar moet ook samenwerken met de andere partners.

neergezet, een applicatielandschap ingericht, waarin o.a.

Axians is onze partner in het bedrijfsvoeringsdomein

een nieuw ERP-systeem geïmplementeerd, werkplekken

(ERP). Tot slot is ons strategisch plan leidend geweest

ontwikkeld en ervoor gezorgd dat alle onderdelen,

voor het ontwerp van de ICT-architectuur. Wij hebben een

inclusief het EPD van UMCU, goed met elkaar gingen

unieke visie op zorg, anders dan andere ziekenhuizen. We

samenwerken”, vertelt Wim.

konden de kunst niet elders afkijken maar hebben ons eigen plan getrokken. Want alleen op die manier kunnen we onze doelen realiseren.”

Wim van der Stam Portfoliomanager ICT bij Prinses Máxima Centrum

”Met state of the art ICTinfrastructuur realiseert het Prinses Máxima Centrum haar digitale visie om toekomstige ontwikkelingen en innovaties flexibel te ondersteunen.”


034

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES DATAGEDREVEN

INNOVATIONS TO SUCCESS


INNOVATIONS TO SUCCESS

DATAGEDREVEN ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

035


036

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES DATAGEDREVEN

INNOVATIONS TO SUCCESS

De Garage maakt een datagedreven organisatie schaalbaar Rob Hoefnagel Business Unit Manager bij Axians

Veel organisaties vinden het moeilijk om te digitaliseren en datagedreven te worden. Ons land loopt bovendien achter met artificial intelligence (AI). Daarom investeert de overheid veel in deze technologie. Axians helpt haar klanten datagedreven te worden door middel van ‘De Garage’. Met deze aanpak kunnen organisaties schaalbaar datagedreven en ‘smart’ worden. Rob Hoefnagel, Business Unit Manager bij Axians licht de aanpak toe.

“Veel bedrijven willen innoveren met data, maar vaak is

doel is binnen het eerste half jaar al successen te boeken.

er beperkt budget en zijn er teveel andere prioriteiten”,

Hiermee groeit het enthousiasme in de organisatie en

vertelt Rob. “En innoveren is een uitdaging. Het gaat niet

de bereidheid om vervolgbudget beschikbaar te stellen.”

snel genoeg, terwijl de technologische mogelijkheden eindeloos zijn. Te vaak wordt er alleen gefocust op de

GROEIEN

technische oplossing, terwijl je organisatie mee moet

Zodra je weet welke ideeën je tot uitvoering gaat brengen,

groeien om succesvol te innoveren. ‘De Garage’ is

is het belangrijk te focussen op de projectdoelen en niet

een datagedreven fundament, gebaseerd op de pijlers

alleen op de technische realisatie van de oplossing.

cultuur, creativiteit, bouw, aanpak, technologie, beheer

“De eerste resultaten zijn onzeker, dus houd je visie

en adoptie, waarmee wij organisaties helpen succesvol

helder. Start klein, maar denk groot. Je wordt slimmer

te innoveren.”

door ervaring, dus stuur al doende bij. En vier de kleine successen!”

KEY POINTS

STEEDS MEER GEVOEL BIJ INNOVATIE

Focus niet teveel op het bouwen en de technologie, maar op het

Gedurende het proces krijg je steeds meer ervaring met

fundament en maak daar een programma voor.

en gevoel bij innovatie. In één tot drie jaar kun je uitgroeien

Ga kort-cyclish te werk. Begin in de eerste acht weken met het maken van

tot een datagedreven organisatie, die steeds grotere en

een driejarenplan.

complexere projecten aankan. Een belangrijke tip van

Think big, start small, but do start!

Rob hierbij is: “Bouw aan een smart cultuur. Ontdekken, proberen en leren is een continu proces. Soms levert een

IDEEËN EN UITDAGINGEN INVENTARISEREN “De eerste twee tot acht weken organiseren we

iteratie niet precies op wat je vooraf verwacht, maar door vast te houden aan je visie en die stevig te verankeren in je organisatie kan je blijven doorgaan.”

workshops op verschillende afdelingen in de organisatie

MEER WETEN

en brengen we de ideeën, kansen en uitdagingen in kaart.

Meer weten over ‘De Garage’? Maak een afspraak

Dit kan gaan over het product of de processen, maar ook

met business development manager Arno Hordijk via

over organisatiecultuur, de roadmap voor technologie, de

arno.hordijk@axians.com om een programma samen

kennis over data enzovoorts”, licht Rob toe. “We plotten

te stellen. Wil je nog even wachten, maar wel op de

dit in een matrix over de assen van complexiteit en

hoogte blijven? Dat kan ook. In 2020 organiseert Axians

businesswaarde. Hierdoor ontstaat een prioriteitenlijst,

de Data Driven Innovation Track in samenwerking met

waaruit blijkt welke ideeën je parkeert voor later,

de VU Amsterdam en ook organiseren we regelmatig

welke ideeën aan draagvlak moeten winnen, welke

workshops. Stuur een mail naar info.ps.nl@axians.com

de investering niet waard zijn en aan welke ideeën je

en we houden je op de hoogte!

voorrang moet geven of zelfs ‘low hanging fruit’ zijn. Het


DATAGEDREVEN ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

INNOVATIONS TO SUCCESS

037

AVG: maak business risks inzichtelijk De AVG is nu zo’n anderhalf jaar van kracht. In het voorjaar van 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens de boeteregels bekendgemaakt. Daarmee is per type overtreding inzichtelijk geworden wat het normale boetebedrag is voor een overtreding en tot welke hoogte dat bedrag voor grote ondernemingen kan oplopen. Kennis van deze regels is noodzakelijk als je je risico in kaart wilt brengen.

“Nationale en internationale uitspraken van rechters laten

SCHADEVERGOEDING

zien dat in verreweg de meeste gevallen er sprake is van

Naast deze boeteregels kent de AVG nog een artikel dat

overtredingen, waarbij de boetebedragen grofweg tussen

vaak wordt vergeten: artikel 82. Ad vertelt: “Dit artikel

de 100.000 en 725.000 euro per overtreding liggen”, zeg

zegt dat je verplicht bent de schade te vergoeden

Mr. Ad Schaafsma, jurist en consultant bij Axians. Maar,

aan degene wiens privacy je hebt geschonden. In een

zo waarschuwt hij, “organisaties die op meerdere fronten

zaak tussen de gemeente Deventer en een actieve

de fout in gaan, krijgen te maken met een optelsom,

WOB-ber wiens gegevens de gemeente deelde met

waardoor het bedrag alsnog fors kan oplopen.”

buurgemeenten om voor deze man te waarschuwen,

Tot hoever dat bedrag oploopt heeft met een aantal

heeft de Rechtbank Overijssel bepaald dat degene wiens

zaken te maken: in hoeverre is een organisatie recidivist?

privacy is geschonden geen schade hoeft te bewijzen

Heeft deze organisatie bij schendingen van de AVG in het

om toch een schadevergoeding te krijgen. In dit geval

verleden direct de juiste maatregelen genomen of hebben

moest de gemeente de man 500 euro betalen. Deze

ze dat nagelaten? “De Autoriteit Persoonsgegevens kijkt

uitspraak kan grote gevolgen hebben voor bedrijven

dus goed naar hoe serieus je met het onderwerp privacy

met duizenden klanten. Want stel nu dat je de gegevens

omgaat. Doe je je best, heb je veel maatregelen genomen

van 20.000 klanten deelt met een ander bedrijf, zonder

en ga je per ongeluk een keer de fout in? Of heb je als

dat die klanten daar toestemming voor hebben gegeven.

organisatie een structureel probleem?”

En stel dat een advocaat opstaat die een zaak aanspant

BUITENGEWONE ONDERNEMING, BUITENGEWONE BOETE

mr. Ad Schaafsma Jurist en Consultant bij Axians

”In uitzonderlijke gevallen kan een buitengewone boete worden opgelegd oplopend tot 4 procent van de jaaromzet.”

namens iedereen wiens gegevens per ongeluk zijn gedeeld. Dan kan het bedrag aan schadevergoeding alsnog hoog oplopen.”

De buitengewone boete is tot nu toe slechts toegepast bij ondernemingen met grote draagkracht die nalatig zijn geweest in het toepassen van algemeen geldende

KEY POINTS

richtlijnen en standaarden. Ad: “Dit is in het Verenigd

De boetebedragen voor AVG-overtredingen liggen grofweg tussen de

Koninkrijk onder meer het geval bij British Airways en

100.000 en 725.000 euro per overtreding.

Marriott Hotels, die beide bestanden met creditcard-

Vergeet niet artikel 82 van de AVG, dat bepaalt dat degene wiens privacy

en bijbehorende NAW-gegevens van klanten niet goed

is geschonden recht heeft op een schadevergoeding. Die persoon hoeft

hadden beschermd, waardoor deze data eenvoudig in

daarvoor geen schade te bewijzen.

handen van criminelen konden vallen die er identiteitsen creditcardfraude mee kunnen plegen. Gezien de ernstige impact en de vastgestelde nalatigheid kunnen

MAAK VAN PRIVACY EEN HOOFDZAAK

deze bedrijven de miljoenenboetes tegemoet zien waar

De moraal van dit verhaal is: neem privacy serieus. Er

vorig jaar in de media zoveel om te doen was (oplopend

is een heleboel privacywetgeving, die als achterliggende

tot maximaal 4 procent van de jaaromzet). De gedachte

gedachte heeft: wat je niet wil dat je geschiedt, doe dat

hierachter is dat de boete wel pijn moet doen. Op

ook een ander niet. Axians kan helpen bij de naleving

bedrijven met een miljardenomzet maakt een boete van

van de AVG technisch en organisatorisch op een goede

een paar ton te weinig indruk.”

manier in te regelen.


Can a cloud actually make flights smoother? Airlines use the IBM Cloud to integrate customer profiles and analyze maintenance data from IoT sensors to help increase on-time departures. For millions of travelers, it’s an upgraded experience. ibm.com/smart TM

IBM and its logo, ibm.com, IBM Cloud and Let’s put smart to work are trademarks of International Business Machines Corp., registered in many jurisdictions worldwide. See current list at ibm.com/trademark. Other product and service names might be trademarks of IBM or other companies. ©International Business Machines Corp. 2018. B33594


DATAGEDREVEN ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

INNOVATIONS TO SUCCESS

039

Op zoek naar de ‘Happy flow’ met Process Mining Visualisaties Op papier is het inrichten van processen eenvoudig. Eenmaal in de praktijk zijn er toch heel wat factoren die het ideale pad of de ‘happy flow’ kunnen verstoren. Deze afwijkingen leiden meestal tot vertraging en extra kosten. En dat wil geen enkele organisatie. Met Process Mining Visualisaties maakt Axians het ideale pad en de afwijkingen daarvan in één oogopslag inzichtelijk.

Process Mining Visualisaties helpt processen te

weergave van alle processtappen én geïntegreerde

visualiseren en biedt zo inzicht in zijstromen, knelpunten

analytics software geeft een realistisch beeld van het

of andere afwijkingen van het ideale pad. Aangevuld met

proces. Dit betekent dat ook onverwachte patronen

business analytics krijgen organisaties niet alleen snel

inzichtelijk zijn. Complexe processen met veel

een realistisch beeld van een proces, maar ook concrete

verschillende stappen, zijn met een druk op de knop te

input om de efficiency aan te scherpen. Dat is interessant

visualiseren. Dit is het startpunt voor verdere analyse en

voor iedere organisatie, ongeacht de sector.

optimalisatie.

VAN A TOT Z BEPAALD

PROCES VERIFIËREN

Bij een gemeente is het proces voor inkomende facturen

Inzicht in het hele proces biedt de kans om te checken

van A tot Z vastgelegd; van scannen en de match

of de beoogde stappen echt kloppen. Vaak zijn er meer

met de inkooporder tot het betaalbaar stellen en de

varianten dan gedacht. Het kan dat bij de check van

daadwerkelijke betaling. Op het oog zijn dit eenvoudige

gegevens blijkt dat een te groot deel van de facturen

stappen die elke factuur doorloopt en daarbij hoort een

uitvalt en weer aan het begin van het traject uitkomt.

vaste doorlooptijd. In de praktijk lukt dat niet altijd binnen

Deze informatie helpt bij het verifiëren of het proces

de gestelde tijd. Het proces stokt om verschillende

goed ingericht is en er eventueel aanpassingen nodig

redenen, waardoor leveranciers soms niet op tijd betaald

zijn.

Niels van der Kam Business Developer bij Axians

Meer weten over Proces Mining Visualisaties?

krijgen.

ONDERBUIKGEVOEL WEGNEMEN

KEY POINTS

Op de vraag waarom het misgaat, is geen eenduidig

Process Mining Visualisaties geven snel een realistisch beeld van een proces.

antwoord te geven. Vaak blijft dit hangen bij een

Het proces aanpassen door kleine variaties weg te halen, levert veel winst op.

onderbuikgevoel. Veelgehoorde redenen zijn: we

Interessant voor alle sectoren.

hebben het te druk of de software werkt niet goed. Het achterhalen van concrete redenen is echter lastig. Op zich zijn processtappen goed te volgen. De software

INZETBAAR IN MEER SECTOREN

logt deze, inclusief tijdstempel. Als het om een paar

Process Mining Visualisaties, zoals in het genoemde

transacties gaat, is dit nog goed te controleren met lijsten.

voorbeeld ingezet bij een gemeente, is niet alleen effectief

Dat is anders als het gaat om tien- of honderdduizenden

voor factuurverwerking of vergunningsaanvragen.

facturen per kwartaal.

Bij een ziekenhuis gebruiken we Process Mining

EEN REALISTISCH BEELD

Visualisaties voor inzicht in de processen rondom patiëntbehandelingen. Ook bij industriële processen leidt

Process Mining Visualisaties en analytics zijn in die

inzicht al snel tot waardevolle verbeteringen en grotere

gevallen heel effectief. De combinatie van een grafische

efficiency.


040

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES INNOVATIE

INNOVATIONS TO SUCCESS


INNOVATIONS TO SUCCESS

INNOVATIE ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

041


042

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES INNOVATIE

INNOVATIONS TO SUCCESS

Maak gebouwen slim met IoT Allard Pheifer Business Developer IoT bij Axians

Wil je de bezettingsgraad van jouw gebouw in kaart brengen? Het energiegebruik reduceren? En de productiviteit van medewerkers verhogen door een gezond binnenklimaat? Het kan met smart building-technologie. Een overzicht van de mogelijkheden.

Smart building is een verzamelterm voor diverse

onderzoek blijkt dat de productiviteit met 7 tot 12

onderliggende IoT-technologieën, van sensoren die

procent kan stijgen als de temperatuur goed is. Daar

de luchtkwaliteit of lichtintensiteit meten tot camera’s

komt nog eens 3 tot 6 procent productiviteitsverhoging

en access points. Met deze technologieën wordt het

bij als er voldoende frisse, schone lucht beschikbaar is.

mogelijk om een gebouw slimmer te gebruiken. Aan

Zo’n zelfde verbetering kan ook worden behaald met

de hand van enkele voorbeelden laten we zien waar de

goede verlichting die rekening houdt met de bijdrage

businesscase ligt.

van daglicht, reflectie van muren en werkoppervlakken en

VERHOOG DE BEZETTINGSGRAAD VAN JE PAND Een eerste toepassing is ruimtebeheer. Er zijn verschillende manieren om te meten of en hoeveel

het aantal aanwezigen. Dergelijke intelligente verlichting leidt ook nog eens tot een energiebesparing, want medewerkers hoeven er zelf niet meer aan te denken het licht uit te doen.

vragen beantwoorden: wat is de bezettingsgraad van

VOLDOE AAN DE ENERGIEBESPARINGSPLICHT

werkplekken, vergaderzalen en specifieke ruimtes zoals

Energiebesparing is uiteraard een belangrijk thema, zeker

bijvoorbeeld een lab? Waar kunnen medewerkers een

nu de overheid grootverbruikers een besparingsplicht

vrije werkplek vinden? Bedrijven die groeien kunnen door

oplegt. De grootste slag kun je slaan met het meten

een evenwichtiger bezetting een verhuizing naar een

van het energiegebruik van de technische installaties.

groter pand uitstellen. En bedrijven met veel parttimers

Het energiegebruik stijgt vaak naarmate de levensduur

in dienst kunnen bijvoorbeeld besluiten om op woensdag

vordert. Een plotseling hoger gebruik is bovendien vaak

en vrijdag een verdieping te sluiten, zodat deze niet

een indicatie voor een op handen zijnde storing. Door

verwarmd of gekoeld hoeft te worden.

tijdig in te grijpen kun je het energieverbruik verlagen

mensen er in een ruimte zijn. Een simpel getal kan veel

met wel 20 procent. En tegelijkertijd kun je uitval voorkomen en onderhoudskosten reduceren.

KEY POINTS intelligentie toe te voegen aan een pand.

TRACK & TRACE VAN MENSEN EN MIDDELEN

Met deze intelligentie kan de bezettingsgraad worden verhoogd, het

Een laatste voorbeeld is locatiebepaling. Dit kan zowel

binnenklimaat verbeterd en energiegebruik gereduceerd.

worden toegepast op mensen in de vorm van wayfinding

Behalve het gebouw zelf kunnen ook de assets in een gebouw intelligent

(hoe kom ik in een gebouw of campus het snelst van

worden gemaakt.

A naar B?). Maar ook op assets zoals gereedschappen

Smart building is een verzamelnaam van diverse IoT-technieken om

in de vorm van een track & trace oplossing. Zo heeft

VERHOOG DE PRODUCTIVITEIT MET GOED BINNENKLIMAAT

een onderzoek in ziekenhuizen aangetoond dat zij tot 25 procent kunnen besparen op de aanschaf van zogenaamde ‘zwerfapparatuur’ zoals infuuspompen,

Zo komen we als vanzelf op een tweede toepassing: het

simpelweg omdat afdelingen dergelijke apparatuur niet

verbeteren van het binnenklimaat, rekening houdend

meer gaan hamsteren.

met het aantal mensen in een ruimte. Door ook nog metingen te verrichten met vochtigheids-, temperatuur-

Waar de businesscase in jouw organisatie ligt hangt

of ruissensoren kan nog meer inzicht worden verkregen

helemaal af van jouw situatie. Wij gaan graag met je in

in het binnenklimaat. Dat levert geld op, want uit

gesprek.


INNOVATIE ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

INNOVATIONS TO SUCCESS

043

De data-road naar innovatie De hoeveelheid data groeit explosief. We verzamelen data en slaan het op, maar halen er vervolgens niet alles uit. Want waar begin je? Hoe structureer je de data en waar kun je het voor gebruiken? Leon de Ridder en Erwin de Kreuk vertellen hoe een dataplatform voor je kan werken en hoe het helpt bij het voorspellen van de toekomst.

De behoefte aan realtime informatie vanuit de business

DE HUMAN TOUCH

is erg groot. We kunnen niet meer één keer per week

Een voorbeeld van innoveren met technologie is de

informatie inwinnen, alles moet realtime zijn. Leon legt

voorspelling van vervanging van onderdelen in een

uit: “Waar je vroeger vooral keek naar gisteren, zoek je nu

fabriek. “Je wilt dat dit richting 100% nauwkeurig is. Om

in de data van gisteren om trends te vinden voor morgen.

de voorspelling te verbeteren, maken we gebruik van een

Dankzij het toepassen van data science is het mogelijk

zogenaamde feedback loop. Het systeem vraagt aan de

om in de toekomst te kijken.”

medewerkers of ze het eens waren met de voorspelling.

Leon de Ridder Client Manager bij Axians

Erwin de Kreuk Business Intelligence Architect bij Axians

Hun feedback wordt opgeslagen en meegenomen in de voorspelling van de volgende vervanging”, legt Leon uit. Zo ontstaat er een situatie van continue verbetering (en self-learning) van de processen, totdat het optimale resultaat bereikt is.

BEN JIJ ER KLAAR VOOR? De technologie heeft bewezen in staat te zijn om veranderingen door te voeren. Wij hoeven hier alleen maar op de juiste wijze gebruik van te maken. “We willen meer uit data halen, maar waar en hoe moeten we beginnen? Veel bedrijven vinden dit lastig, maar hebben wel de ambitie om een datagedreven organisatie te

BUSINESS PLEASEN Je moet dus de data in huis hebben voor een vraag die in

worden”, stelt Leon. Technologisch gezien is er heel veel mogelijk. Axians is er klaar voor om klanten te helpen om de kracht van data te benutten. Bent jij er ook klaar voor?

de toekomst komt. “Vroeger werd eerst data opgehaald, getransformeerd en daarna geladen (het zogenaamde ETL-platform). De opslag was duur, dus niet alle data werd

KEY POINTS

opgeslagen. Nu gebruiken we de cloud van Microsoft

Schaalbaar en flexibel dataplaform dankzij Microsoft Azure

Azure. Deze is schaalbaar en flexibel, dus slaan we alles

Wees voorbereid op de toekomst: als je nu niet innoveert, besta je over drie

op en zien we wel wat we met de data doen”, vertelt

jaar niet meer.

Erwin.

Artificial Intelligence (AI) is trending topic, maar hoe kom je daar? Welke

SUCCESVOLLE AANPAK VOOR INNOVATIE

stappen moet je doorlopen en welke eisen worden er gesteld aan data?

De Digital Feedback Loop van Microsoft geeft perfect de stappen weer die je als bedrijf doorloopt om tot een

Axians organiseert regelmatig gratis workshops en

succesvolle digitale transformatie te komen. Het is een

inspiratie sessies over dit onderwerp. Daarnaast ben je

continu proces waarbij het draait om medewerkers in hun

van harte welkom op de breakfast- en koffie sessies die

kracht zetten, de klanttevredenheid verhogen, producten

we met enige regelmaat organiseren. Houd deze pagina

transformeren en bedrijfsprocessen optimaliseren. De

in de gaten voor de volgende sessie:

perfecte gids op weg naar innovatie.

www.axians.nl/events


intelligent-storage.hpe-oplossingen.nl Š C o p y r i g h t 2 0 1 9 H e w l e t t P a c k a r d E n t e r p r i s e D e v e l o p m e n t L P.


INNOVATIE ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

INNOVATIONS TO SUCCESS

045

Blijf in de lead en orchestrate de toekomst met Axians GAIA Maar liefst 27% van de ondervraagde bestuurders beschouwt verregaande digitalisering als absolute topprioriteit. En daarmee voeren wij als ICT de strategische ranglijst aan. Enorm prettig nieuws maar die populariteit heeft ook een keerzijde. Want hoe blijf je voldoen aan die alsmaar groeiende verwachtingen? En hoe bereid je jezelf, jouw team en de infrastructuur voor op die continue stroom aan (digitale) veranderingen?

In de lead blijven, dat is de nieuwe uitdaging. Want

intelligente onderliggende technologie is uiteraard

slechts 25% van de IT-infrastructuren is op dit moment

modulair in te voeren; van identity management en

daadwerkelijk geautomatiseerd. Hun complexiteit,

connectiviteit tot compute, storage en/of flexibele cloud-

piekbelasting en omvang groeit echter wel exponentieel

diensten. En dit zonder concessies te doen aan controle,

door. Deze combinatie vraagt meer van een ICT-

overzicht of de toekomstige interoperabiliteit.

afdeling dan ooit tevoren. Het vereist creativiteit om alle de IT-infrastructuur nog intelligenter in te richten. Het

SNEL SCHAKELEN IS HET NIEUWE NORMAAL

is dan ook niet vreemd dat naar verwachting driekwart

Dat klinkt allemaal prachtig, maar wij laten specialisten

van de organisaties binnen vijf jaar vertrouwt op een

en managers de voordelen liever zelf ervaren. In het

grotendeels zelfsturende IT-infrastructuur.

volledig vernieuwde Axians Democenter laten wij het

veranderingen bij te blijven benen en een bereidheid om

AANSLUITEN OP DE AMBITIES VAN JOUW ORGANISATIE

Stefan Collet Business Development Manager bij Axians

Meer weten over GAIA?

GAIA platform en zijn onderliggende technologieën tastbaar zien en bouwen wij samen de gewenste Proof of Concepts op. Ook het bewezen en flexibel in te

Axians GAIA vergroot de flexibiliteit en slagkracht van

kleden consultancy raamwerk verkort de weg naar jouw

jouw organisatie én zijn infrastructuur. Het biedt jouw

nieuwe gemoderniseerde IT-infrastructuur. Kortom, met

ICT-specialisten één integraal managementplatform.

de ondersteuning van onze specialisten en het Axians

Een platform dat applicaties eenvoudiger laat landen,

Democenter is snel schakelen het nieuwe normaal.

verbindt met zijn eindgebruikers en applicatie- en netwerkservices ontvlecht van hun onderliggende infrastructuur. De next-generation technologie achter

KEY POINTS

GAIA voegt intelligentie, automation en orchestration toe

ICT volledig opgelijnd als enabler van voortdurende digitale verandering.

aan het levenscyclusbeheer van de volledige ICT-keten.

Infrastructuur ontkoppelde workloads.

Alles om jouw instellingen en resources geautomatiseerd

Resultaat gedreven infra-intelligentie.

in lijn te houden met de uitgestippelde governance

Geautomatiseerd levenscyclusbeheer.

en performance-eisen. En zo laten wij jouw IT-infra-

Optimale grip dankzij centraal geautomatiseerde governance & resource

structuur steeds weer aansluiten op de ambities van

beheersing.

jouw organisatie.

Flexibel & modulair inrichten van een intelligente next-gen infrastructuur.

END-TO-END KETENORKESTRATIE GAIA biedt jouw IT-specialisten continue toegang

Betrokken stakeholders voor optimale adoptie.

tot de nieuwste netwerk-, datacenter-, multicloud-

CONCREET BIJDRAGEN AAN SUCCES

managementmogelijkheden. Het is een end-to-

Nieuwe digitale ontwikkelingen vallen echt niet meer stil.

end ketenorkestratie platform dat nu al grotendeels

Het is zaak nu aan te haken en de ontwikkeling richting

zelfbewust, zelfsturend en hyperintelligent opereert.

jouw next-gen infrastructuur nu te starten. Dat levert

Het platform biedt daarnaast meerdere integraties

een enorme flexibiliteit en nog kortere herstel- en vooral

met vooraanstaande serviceportalen en een alsmaar

delivery-tijden op. Maar belangrijker, ICT draagt nóg

groeiende set aan orkestratie-blauwdrukken. En de

meer bij aan het succes van de organisatie.


046

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES INNOVATIE

INNOVATIONS TO SUCCESS

Digital twins de perfecte basis voor 3D-procesoptimalisatie Marijn Sanders Data Scientist & Business Consultant bij Axians

De meeste bedrijven verzamelen heel veel data. Met de opkomst van het Internet of Things (IoT) en andere connected devices groeit de hoeveelheid operationele data verder. Maar hoe vertaal je die gegevens naar concrete stuurinformatie? Met een digital twin gebruik je data om een digitale kopie van processen te maken. Een 3D-visualisatie helpt niet alleen om de huidige situatie goed in beeld te brengen. Het biedt ook de kans om een ontwerp van de toekomst te maken.

in het magazijn te simuleren en te optimaliseren. Door

MEER KLANTTEVREDENHEID ÉN EEN BETER BEDRIJFSRESULTAAT

o.a. de sterke groei van e-commerce staat de logistiek

De indeling van magazijnen gebeurt vaak nog op basis

onder druk. Er moet sneller en tijdig worden geleverd.

van vuistregels. Het is logisch om producten met een

Hard werken is niet alleen de oplossing, er moet slimmer

hoge omloopsnelheid op een makkelijk bereikbare plaats

worden gewerkt. Data biedt deze mogelijkheden. De

te leggen. Tegelijkertijd kan zo’n keuze ook onverwachte

ontwikkeling van een volledige digitale kopie, kan een

problemen opleveren, zoals file van orderpickers. Die

langdurig proces zijn. Dit vraagt om het ontsluiten van

zijn op basis van ‘een gevoel’ lastig te voorspellen.

data en het definiëren en implementeren van business

Juist inzicht in het verschil tussen de werkelijkheid en

logica. In de praktijk is vaak al veel winst te behalen door

het visualiseren van voorspellingen, levert waardevolle

gewoon te starten met één proces.

inzichten op. Met een digital twin zijn in een magazijn

Axians gebruikt digital twins onder andere om processen

snel kleine verbeteringen te realiseren. In de praktijk hebben die echter een groot effect op de leversnelheid

KEY POINTS

en in het verlengde daarvan op de klanttevredenheid en

Start laagdrempelig met de visualisatie van één proces. Een digitale 3D-kaart helpt bestaande processen stroomlijnen.

het bedrijfsresultaat.

Scenario’s ontwikkelen om in de toekomst te kijken.

KNELPUNTEN VOORAF INSCHATTEN

Procesoptimalisatie rekening houdend met (alle) processen in het

Het opzetten van een digital twin is niet alleen

warehouse.

interessant om de bestaande situatie te stroomlijnen. Het is ook mogelijk de inrichting van een magazijn

SLIMME ROUTING

vooraf te simuleren. Door verschillende inrichtingen digitaal te testen, zijn potentiële knelpunten vooraf in

In een magazijn is het vertrekpunt voor een digital twin

te schatten. Scenario’s ontwikkelen levert waardevolle

relatief eenvoudig. De kernvraag is bijvoorbeeld: Wat

input voor het maken van de beste keuzes. De inzet van

gebeurt er nu? En waar zijn processen te verbeteren? Of

lopende banden kan bijvoorbeeld het aantal meters dat

hoe richt je het magazijn en de routing slimmer in? Aan de

orderpickers afleggen verkleinen. Dit bespaart kostbare

hand van de bestaande indeling wordt een digitale kaart

tijd en versnelt leveringen.

van de ruimte en processen gemaakt. Die data is later altijd nog verder te verrijken met data welke gemeten

CONTINUE OPTIMALISATIE

wordt door het WI-FI netwerk, de scanners waarmee

Het grote voordeel van investeren in een digital twin van

de medewerkers de picks registreren, apparaten zoals

één of meerdere bedrijfsprocessen is dat verbeteringen

heftrucks, voorspellingen van in- en verkoop of lijsten

niet eenmalig zijn. De combinatie van inzicht in de

met de meest gevraagde producten.

werkelijkheid en het vermogen om voorspellingen door te rekenen, maakt optimalisatie tot een continu proces.


INNOVATIE ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

INNOVATIONS TO SUCCESS

047

ICT-regie & cloud transitie: hoe pak je dit succesvol aan? Het uitbesteden van de ICT-infrastructuur staat bij veel organisaties hoog op de agenda, om daarmee ICT- afdelingen meer ruimte te geven voor kostenbesparing, efficiency verbetering en vanuit het primaire proces innovatiever samen te gaan werken. De praktijk is echter weerbarstig. De methodiek FLOW helpt bij het veranderen van ICT-afdelingen naar een regie-organisatie om ervoor te zorgen dat ICT structureel onderdeel van bedrijfsprocessen en innovatie wordt. Hoe kunnen bedrijven hiervan profiteren?

Jeroen van Twuijver Business Unit Manager bij Axians

Dennis Daalhuizen belang van een overstap te bewijzen. Zet niet meteen in op veranderingen van het primaire proces. Als het eerste

Eigenaar van TransitieProfs

bewijs dan geleverd is, start het opschalen.

AAN DE VOORDEUR SELECTEREN Regie is partnership, maar hoe ver ga je? Het is cruciaal aan de voordeur goed te selecteren om onaangename verrassingen te voorkomen. Zorg daarom dat het servicemodel helder is en leg dat vooraf aan potentiële partners voor. Niet alleen tijdens de aanbesteding, ook in een voorconsultatie. Dan krijg je er al een gevoel bij. Anders loop je het risico dat een grote partij zijn eigen servicemodel oplegt. FLOW is gebaseerd op ervaringen die Axians, Hewlett Packard Enterprise en TransitieProfs bij klanten hebben

BEHOUD VAN EIGEN MENSEN

opgedaan. Deze aanpak begeleidt organisaties van A tot

De businesscase van uitbesteden is vaak gebaseerd

Z in de transitie naar uitbesteden. Uit deze ervaringen zijn

op het vertrek van mensen. Het doel is immers meer

tien succesfactoren gedestilleerd:

efficiency. Tegelijkertijd is van belang om ervaring te behouden. Bij onzekerheid vertrekken de beste mensen

Iedereen in het team betrekken

het eerst. Duidelijkheid over de doelen is daarom

Weerstand omarmen

onmisbaar voor een succesvolle transitie.

Governance inrichten Focus op behoud van uw eigen(wijze) mensen

FEEDBACK IN DE HOOFDROL

Het plan is meerjarig (vijf jaar)

Hoewel techniek veel aandacht krijgt, staan mensen altijd

Regie is partnership, regie is niet klant - leverancier

centraal bij FLOW. Communicatie en feedback spelen

De gebruiker heeft altijd gelijk

een hoofdrol en vormen de basis voor verbeteringen.

Voldoende mensen vrijmaken voor de

Het is zaak om eindgebruikers in het verbeterproces te

transitieorganisatie

betrekken. Dat is geen kwestie van een paar sessies, maar

Bij cloudstrategie: tenzij is leidend

moet een continu proces zijn.

Strategisch adviseur helpt bij de borging van de regie

BEST PRACTICES BENUTTEN

OVERTUIG MET KLEINE CASES

Hoewel een transitie per definitie complex is, zijn er

Bestuurders meekrijgen in de besluitvorming is voor

genoeg best practices om daadwerkelijk regie op het

veel bedrijven een uitdaging. In dat traject is kosten

proces en de nieuwe omgeving te houden. Dat vraagt

besparen een belangrijke focus. Soms werkt het beter

wel een goede voorbereiding, duidelijke afspraken en

om iemand anders dan de IT-manager het verhaal te

oog voor de mensen die in de nieuwe omgeving moeten

laten vertellen. Kies sowieso voor kleine cases om het

werken.

”Begin met kleine cases en selecteer de juiste partner aan de voordeur.”

”Betrek de eindgebruikers bij het verbeterproces.”


048

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES AS-A-SERVICE

INNOVATIONS TO SUCCESS


INNOVATIONS TO SUCCESS

AS-A-SERVICE ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

049


050

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES AS-A-SERVICE

INNOVATIONS TO SUCCESS

Maestro de ideale dirigent voor Machine as a Service Raymond Jansen Sales & Operations Manager bij Axians

Meer weten over Maestro?

Machine as a Service neemt een vlucht in de industrie. En niet voor niets. Assets slim en op afstand beheren, met één druk op de knop updaten, biedt grote voordelen. Deze variëren van kosten besparen door voorspellend onderhoud tot de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Maar ook de analyse van de IoT-data is zeer waardevol. Het Maestro platform van Axians levert nu Machine as a Service 2.0. Dit volwassen cloudplatform biedt machinebouwers een springplank naar predictive maintenance op de korte termijn, daarnaast is het de basis onder toekomstige As-a-Service modellen.

De tijd dat een machine nog gewoon verkocht werd, lijkt voorbij. Steeds meer bedrijven leveren hun machines of apparatuur volgens een As-a-Service model. Klanten betalen puur voor gebruik en het is de uitdaging van de leverancier optimale service te bieden. Tegelijkertijd bieden IoT-gegevens van machines, apparatuur of productiemiddelen een schat aan informatie. In combinatie met AI en machine learning is het bijvoorbeeld mogelijk om de uptime te verhogen, voorspelbaarheid van onderhoud of productie te vergroten en het rendement van assets te verbeteren. Bovendien is data een goede basis voor de ontwikkeling van nieuwe diensten.

KEY POINTS

EEN COMPLEET DASHBOARD

Snelle implementatie As-a-Service modellen.

Via het dashboard zijn gebruikers of apparatuur eenvoudig

Altijd compleet inzicht in machines of apparatuur, ook op andere locaties.

aan of af te melden. Bovendien bieden grafieken en

Machine learning helpt patronen te herkennen of de voorspelbaarheid te

meters een compleet beeld van alle activiteiten. Wanneer

verbeteren.

een specifieke waarde afwijkt, verschijnt automatisch een

Gegarandeerde uptime en input voor optimale inzet van apparatuur.

melding. Zo is de beheerder altijd ‘in control’. Een extra voordeel van een flexibele front-end is dat deze volledig

MICROSERVICES EN ANALYTICS

in de eigen huisstijl te configureren is. Dat is natuurlijk prettig voor de gebruiker, maar ook voor de klant van

Axians Maestro maakt de ontwikkeling en uitrol van

de klant. Die krijgt via het dashboard direct toegang tot

Connected Machines aanzienlijk eenvoudiger. Een

relevante informatie en optimale service. Vanzelfsprekend

leverancier hoeft zich geen zorgen te maken over

is het dashboard responsief te raadplegen via desktop,

de aansluiting. Dat is een kwestie van standaard

laptop, smartphone of tablet.

koppelingen, waarna de analyses kunnen starten. Ook de schaalbaarheid en veiligheid zijn gewaarborgd. De

MACHINE LEARNING

combinatie van IoT en analytics is verder verrijkt met

De data die Maestro genereert, is het fundament voor

microservices, zoals Google Maps, IBM Watson IoT en

gedragsanalyses. Onder andere om met machine learning

Microsoft Azure IoT services. Ook connecties met Power

patronen te herkennen of de voorspelbaarheid van de

BI of andere data-analytics platforms zijn snel gelegd.

operatie te verbeteren. Kortom, met Axians Maestro

Het cloudplatform orkestreert alle componenten, zonder

stappen bedrijven niet alleen het As-a-Service tijdperk

dat hiervoor expliciete kennis vereist is.

binnen. Ze kunnen ook hun eigen succes dirigeren.


AS-A-SERVICE ARTIKELEN & REFERENTIE CASES

INNOVATIONS TO SUCCESS

051

Klantcontact is key In iedere organisatie speelt een vorm van klantcontact. Het is de brug tussen organisaties en hun klanten. Klanten beperken zich niet langer tot telefonie en benaderen organisaties ook op andere beschikbare kanalen. Ze verwachten dat hun behoeftes volgens hun condities worden ingevuld. De invulling van klantcontact is meer dan een oplossing alleen. Het gaat namelijk veel verder dan dat. Hoe zorgen we ervoor dat je daadwerkelijk het verschil kunt maken? Business Consultant Danny Cullens van Axians legt het uit.

De opkomst van verschillende kanalen zorgt voor

Danny legt de werking van zo’n engagementlaag uit met

uitdagingen. Hoe zorg je voor de juiste uitstraling van

een voorbeeld: “Stel je doet een online bestelling en mailt

je organisatie? En hoe zorg je ervoor dat je met ieder

de klantenservice met een vraag over de levering. Naar

kanaal dezelfde intensieve aandacht geeft aan de klant?

aanleiding van het antwoord bel je de klantenservice.

Volgens Danny draait alles om relevantie. “Vroeger vroeg

De engagementlaag bekijkt jouw context en routeert op

je je af hoe relevant de klant was voor je organisatie”.

de eerdere contactmomenten en je bestelling. De klant

Tegenwoordig draait alles om hoe relevant je als

wordt op dat moment direct doorverbonden naar de

organisatie bent voor de klant. Dit doe je niet door uit

medewerker die de mail in behandeling heeft gehad. Is

te leggen wát je doet, maar waaróm je het doet. Creëer

deze niet beschikbaar, dan wordt het gesprek aangeboden

bewustwording, doe vervolgens een passend aanbod en

bij een andere medewerker. Deze medewerker heeft wel

blijf na aanschaf in beeld door het bieden van excellente

zicht op alle interacties en natuurlijk ook op de bestelling.

service.

Context is meer dan contactmomenten alleen, alle

Danny Cullens Business Consultant bij Axians

relevante klant data kunnen bepalend zijn voor hoe een “Een excellente service wordt vaak bepaald door het

klant wordt gerouteerd.”

contact tussen organisaties en hun klanten. Klanten kiezen het kanaal dat het beste bij hun past op dat moment. Om een meerwaarde uit deze kanalen te halen,

KEY POINTS

is de integratie met interne systemen en het gebruik van

Klanten beperken zich niet langer tot telefonie en benaderen organisaties

de beschikbare data noodzakelijk.” Bij de integratie is het

ook op andere beschikbare kanalen.

van belang zoveel mogelijk complexiteit te voorkomen

Een engagementlaag koppelt alle individuele systemen zoals CRM, ERP, BI

en te kiezen voor eenvoud. Deze eenvoud is te realiseren

en je communicatieplatform met elkaar.

door een zogenaamde engagementlaag.

ENGAGEMENTLAAG

FOOD FOR THOUGHT

Danny vertelt: “Een engagementlaag is een slimme

Technologie maakt het mogelijk om relevant en

oplossing om alle individuele systemen zoals CRM, ERP,

consistent klantcontact te realiseren. Maar wie is

BI en je communicatieplatform met elkaar te koppelen.

verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan? “Dat zijn de

Ieder systeem is gekoppeld aan de engagementlaag. Deze

mensen die het contact met de klanten hebben”, aldus

laag functioneert op basis van de door de organisatie

Danny. Je moet dus niet alleen je klanten betrekken,

gedefinieerde ‘business rules’.”

maar ook je medewerkers. Hoe tevreden zijn ze? Hoe waarborg je samenwerking met de flexibele werktijden en werkplekken? “Naast ‘customer engagement’ is het belangrijk om goed na te denken over ‘employee engagement’. De medewerkers zijn immers degene die het klantcontact relevanter maken.”


052

ARTIKELEN & REFERENTIE CASES AS-A-SERVICE

INNOVATIONS TO SUCCESS

Van Enterprise Networking naar Connectiviteit Troy de Backer Manager Business Development bij Axians

Connectiviteit draait om het verbinden van gebruikers met applicaties, zodat gebruikers optimaal gebruik kunnen maken van de middelen die IT ter beschikking stelt. Op dit moment zien we een aanzienlijke toename waar naast gebruikers, ook IoT apparaten op de connectiviteit infrastructuur landen. Dit laatste draagt bij aan een grotere belasting van je infrastructuur en vergroot de toch al grote afhankelijkheid van je connectiviteit infrastructuur op de continuïteit van je organisatie.

Jan-Lo van Oleffen Solutions Architect bij Axians

Meer weten over NaaS?

De focus ligt niet zozeer meer bij het netwerk, maar bij

flexibeler netwerk, kortere doorlooptijden en een

wie je aansluit en de applicatie waar je mee praat. Alles

naadloze gebruikerservaring. In de praktijk betekent dit

is gekoppeld aan de IT-infrastructuur. Op dit moment

dat gebruikers hogere verwachtingen hebben wanneer

wordt driekwart van de netwerken nog handmatig

ze traagheid in hun wifi ondervinden en een nieuwe

beheerd, vaak met losse tools. Het is de uitdaging om

locatie bij voorkeur volgende week van een netwerk

voor te sorteren op de toekomst en een verschuiving van

infrastructuur voorzien dient te worden.

technisch naar meer functioneel beheer. Voor een groot aantal organisaties is er dus veel werk

WAT MAG JE DE KOMENDE JAREN VAN AXIANS VERWACHTEN?

aan de winkel. De IT-afdeling heeft echter meer te doen.

De tijden van traditionele, statische connectiviteit infra-

Nieuwe digitale initiatieven rondom IoT, AI en machine

structuren zijn voorbij. Vandaag de dag zijn 75% van de

learning schieten als paddenstoelen uit de grond. Die

infrastructuren die Axians implementeert op basis van

moeten allemaal een plek krijgen. Denken in services is

Software Defined technologie. Om in te spelen op de

daarom een must.

spagaat waar IT-afdelingen tegen aan lopen; een nieuwe

RUIMTE VOOR VERANDERING

”Connectiviteit is uitgegroeid tot een hygiënefactor.”

hygiënefactor legt Axians de focus bij Managed en As-

De vraag die daarbij ontstaat is hoe de IT-afdeling in

a-Service dienstverlening waar we steeds meer gebruik

de lead blijft én innovaties kan blijven ondersteunen.

maken van de gebruikerinzichten die Software Defined

Veiligheid en automatisering spelen daarbij de hoofdrol.

platformen bieden. Een voorbeeld hiervan is Axians

Zero Trust en Kunstmatige Infra Intelligentie zorgen voor

Network as a Service.

de benodigde controle en grip; op het netwerk en met oog voor nieuwe ontwikkelingen.

WAT GEBEURT ER BIJ ONZE KLANTEN?

”75% van de netwerk implementaties omvat Software Defined technologie.”

rol als Business Enabler en het connectiviteit domein als

NETWORK AS A SERVICE De nieuwe dienst Network as a Service (NaaS) biedt een omvattend aantal elementen om invulling te geven aan

Dit zijn de trends, maar wat speelt er bij onze klanten?

je connectiviteit vraagstuk. Kenmerken van deze dienst:

De digitalisering is in volle gang en IT speelt bij ieder

pay-per-use, Software Defined, 24/7 support vanuit

digitaal initiatief een cruciale rol. We zien dat de belasting

onze Servicedesk in Capelle aan den IJssel en Lifecycled

op IT-afdelingen hierdoor toeneemt en er een algemene

door Axians. Voor NaaS-klanten werken we met een

verwachting ontstaat dat IT steeds meer een rol als

grijpvoorraad zodat we die nieuwe locatie binnen no-

‘Business Enabler’ op zich neemt.

time van een netwerk infrastructuur kunnen voorzien. Wanneer je een afdeling of branch locatie sluit kun

Aan de andere kant is het gehele connectiviteit domein

je de componenten retourneren en brengen we dit in

uitgegroeid tot een hygiënefactor. Organisaties zijn

mindering op je volgende maand factuur. Om de beste

de laatste jaren afhankelijker dan ooit geworden en

gebruikerservaringen te waarborgen, wordt alles wat er

mogelijke downtime van het netwerk is anno vandaag een

op het netwerk gebeurt, vanuit de gebruiker gemeten en

groot risico op de algehele continuïteit van organisaties.

geanalyseerd. Kortom, NaaS helpt de IT-afdeling om te

Gebruikersverwachtingen groeien en vragen om een

focussen op een nieuwe rol als Business Enabler.


Between hope and possible there’s a bridge.

There from the beginning to where we stand today. And to where we will go from here. One company. One promise. If you can imagine it, we will build the bridge to get you there.


054

PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

INNOVATIONS TO SUCCESS

AXIANS BEDANKT ALLE SPONSOREN DIE DEZE DAG MOGELIJK HEBBEN GEMAAKT


INNOVATIONS TO SUCCESS

055

PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD


056

PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

INNOVATIONS TO SUCCESS

Aruba en Axians; ambities die elkaar vinden We zitten momenteel in een perfect storm van Mobile, Cloud en IoT. En deze ontwikkelingen voeden samen de digitale transformatie. Hierbij ligt de focus niet per se bij organisaties maar juist de gebruikers staan centraal. De echte transformatie vindt aan de rand van het netwerk (edge) plaats, de experience edge. De beste digitale ervaring vereist andere eisen aan het netwerk: sofware-defined, veilig en klaar voor mobiel en IoT. In deze transitie is een goede systems integrator onmisbaar.

Vandaag de dag moet een netwerk platform klaar zijn om data en applicaties op een geautomatiseerde wijze ontsluiten, en dat alles op een veilige en op basis van AI beheerde manier. Dat is een vereiste om de experience te bieden die gebruikers verwachten, ongeacht in welke sector ze actief zijn. Van gezondheidszorg, hospitality, onderwijs, industrie, finance tot retail. Het is als system integrator cruciaal om te weten wat er in een sector speelt. Organisaties zijn namelijk niet op zoek naar technologie maar zoeken een partij die daarnaast door het inzetten van deze hoogstaande technologie met de benodigde kennis branche specifieke vragen kan oplossen. Eén partij die kan helpen om uitdagingen op te lossen; van advisering, configuratie, support tot service.

ZOEKTOCHT NAAR COMPLETE DIENSTEN Als Platinum Partner werkt Axians al jaren nauw samen met HPE Aruba. Deze relatie gaat verder dan het verkopen en leveren van oplossingen. Klanten willen een complete dienstverlening. Martijn Koning, Country Manager interim bij HPE Aruba: “Organisaties willen geen switches

Een voorbeeld hoe HPE Aruba haar partners met technologie en

of access points maar connectiviteit, het maakt dan niet uit of ze het

innovaties ondersteund is “Dynamic Segmentation”. Hiermee wordt

netwerk zelf beheren of een regierol hebben. Axians en HPE Aruba

alles wat op het netwerk wordt aangesloten (gebruikers, devices,

ontwikkelen samen de oplossingen en diensten die dat waar kunnen

“dingen”) op basis van vooraf gedefinieerde policies op gesegmenteerd

maken. Dus bedrade en draadloze infrastructuur inclusief een krachtige

wijze toegelaten. Door deze Software Defined aanpak wordt tijd en geld

end-to-end security laag en de benodigde tooling om alles eenvoudig

bespaart en vergemakkelijkt men compliancy. Dat is precies wat de

te beheren.”

klanten van Axians willen.

SNEL EN VEILIG UITROLLEN

OPENHEID EN EENVOUD

Net zo goed als Mobile, Cloud en IoT uitdagingen en kansen voor klanten

De open architectuur van de HPE Aruba oplossing biedt Axians een

bieden, geldt dit net zo goed voor system integrators. System integrators

platform om complete diensten op te zetten. Juist door gebruik te maken

zijn op zoek naar een leverancier die ze in deze veranderende markt

van open standaarden de hoeveelheid aan API’s is een eenvoudige

met de juiste technologie en innovaties ondersteund. IoT brengt naast

integratie mogelijk. In combinatie met de tooling en support kunnen

de vele voordelen ook enorme complexiteit en risico’s met zich mee

Axians en HPE Aruba organisaties perfect ondersteunen in hun digitale

en klanten vertrouwen op een partner die het uit handen neemt en op

transformatie. Het doel is om de implementatie en beheer van een next

professionele wijze implementeert. System integrators moeten dan

generation netwerk zo eenvoudig mogelijk te houden. In deze projecten

ook de juiste tools, kennis en ervaring tot haar beschikking hebben om

en diensten vinden de ambities van Axians en HPE Aruba elkaar.

dergelijke infrastructuren te implementeren, beheren en te beveiligen.


PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

INNOVATIONS TO SUCCESS

057

Contact center blijft cruciaal voor optimale customer experience De wereld verandert snel. Consumenten omarmen digitale kanalen en lossen steeds meer op via self service. Maar als ze dan persoonlijk contact zoeken met een bedrijf, dan willen ze ook echt goed geholpen worden, op de manier en via het kanaal dat bij hen past. Axians’ contact center oplossing Omnia biedt alles wat contact centers nodig hebben om de klantervaring te optimaliseren. Avaya zit onder de motorkap.

“Steeds meer bedrijven zien in dat het contact center een strategisch

CUSTOMER JOURNEY VOLGEN EN VORMEN

middel is om loyaliteit en lange termijnrelaties met klanten op te

En dat is precies wat Axians Omnia, met Avaya onder de motorkap, doet.

bouwen”, steekt Selinde Fijn, Business consultant bij Avaya van wal.

In een geconsoliseerde desktop omgeving wordt alle klantinformatie

“Telefonie, e-mail, chat, social media, het zijn allemaal manieren waarop

inzichtelijk gemaakt, zodat je klanten gedurende hun gehele customer

klanten contact zoeken met organisaties. In het verleden zag je vaak

journey kunt volgen. Op die manier kunnen contact center agents elke

dat bedrijven verschillende teams hadden voor verschillende kanalen.

interactie omdopen tot een krachtige ervaring. Ze kennen immers

Het contactcenter was verantwoordelijk voor telefonie en e-mail, terwijl

de geschiedenis van de klant, weten waar de klant online naar heeft

social media en chat werden ondergebracht bij een webcare team. Dat

gezocht, en weten ook welke vragen een klant via welke kanalen heeft

werkt niet meer, want klanten gebruiken verschillende kanalen door

gesteld. Wisselt een klant van kanaal, dan maakt dat voor de agent niets

elkaar heen. Als je een goede customer experience wilt bieden, dan zul

uit, schakelt gewoon mee naar dat andere kanaal en houdt de volledige

je die kanalen aan de achterkant – dus in je contact center – moeten

customer journey en context in beeld.

integreren.” In dit hele spel spelen uiteraard snelheid, gemak en een geïndividualiseerde klantervaring een belangrijke rol. Maar contact centers hebben ook oog voor de kosten. Als ze klanten net zo goed of zelfs beter kunnen helpen via het self service kanaal, dan willen ze klanten ook graag naar dit kanaal toe leiden. Dit heeft tot gevolg dat vooral de ingewikkeldere vragen terecht komen in het contact center. Daarom maakt Avaya het mogelijk om schermen met informatie met klanten te delen en om weblinks, documenten, video en andere relevante data moeiteloos toe te sturen via het kanaal van hun keuze (chat, e-mail, sms).

SAMEN INNOVEREN Maarten Visser, channel accountmanager bij Avaya, is blij met de samenwerking met Axians. “In deze snel veranderende markt is het cruciaal om te blijven innoveren. Avaya beschikt over ontzettend veel technologische kennis, waarmee we de mooiste oplossingen kunnen ontwikkelen. Maar die oplossingen krijgen pas waarde als het in een behoefte voorziet. Axians heeft het dagelijkse contact met onze eindklanten, zij fungeren als onze ogen en oren in de markt en vertellen ons waar klanten mee worstelen. Wij vertalen die behoeften dan weer in oplossingen – in de cloud en on premise - die het voor contact centers nóg eenvoudiger maken om via ieder kanaal aan iedere klantwens te voldoen.”


058

PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

INNOVATIONS TO SUCCESS

Ultimate Performance Control Bedrijven zijn vandaag de dag steeds meer afhankelijk van hun digitale infrastructuur. Als een applicatie niet naar behoren werkt heeft dat direct impact op de bedrijfsvoering. En werkt het systeem traag, dan is het vanwege de steeds complexer wordende materie geen eenvoudige taak om te achterhalen waar dit aan ligt. Daarom streven veel bedrijven naar controle over de complete keten: van de eindgebruiker tot aan diep in het datacenter of de cloud dienst. DEELGEBIEDEN

SAMENWERKING

Applicatieketens vallen vaak uiteen in drie deelgebieden: de eindgebruiker,

BLIS en Axians zijn de samenwerking aangegaan voor het beheren en

de applicatie en de infrastructuur. Deze drie functionele delen zijn vaak

optimaliseren van IT workloads zoals applicaties en virtual desktops.

de verantwoordelijkheid van drie verschillende teams en vallen - wat

Dit gebeurt onder andere door integratie van het Performance Insights

betreft technologie en verantwoordelijkheid - uiteen in meerdere delen.

platform binnen de GAIA datacenter propositie van Axians. Hiervoor zijn

Het is dan ook niet vreemd dat deze ketens complex zijn om te beheren.

connectors beschikbaar voor de verschillende performance monitors

Ieder deelgebied heeft een eigen monitoringsysteem dat informatie

binnen de GAIA architectuur. De combinatie van GAIA en Performance

verzamelt over de werking van de relevante componenten. Deze

Insights helpt organisaties de end user experience te verbeteren door het

systemen hebben een eigen methodiek en terminologie, en verzamelen

optimaliseren van de performance van de infrastructuur. Het resultaat?

en tonen data op hun eigen manier. Dit zorgt ervoor dat ze voor de

Problemen worden sneller opgelost doordat het systeem aangeeft welke

beheerder van dit specifieke systeem weliswaar veelzeggend zijn, maar

componenten anders werken dan normaal. Op deze manier kunnen

slecht zijn te combineren met systemen van andere deelgebieden.

bedrijven gerichter investeren omdat ze precies weten welke wijzigingen

IT OPERATIONS ANALYTICS (ITOA) Dit is waar analytische software voor operationele IT in beeld komt: deze software verzamelt informatie uit verschillende monitoringbronnen en zet deze om tot zinnige analyses. Om de grote hoeveelheden data te kunnen doorzoeken op patronen en wijzigingen wordt gebruik gemaakt van big data platforms en artificial intelligence. Internationale ITonderzoeksbureaus zien IT Operations Analytics dan ook als the next big thing voor het verbeteren en optimaliseren van IT-processen. Het implementeren en ontwikkelen van een dergelijk platform is uitdagend, tijdrovend en complex: denk aan het opbouwen en onderhouden van een big data platform, het ontwikkelen en up-to-date houden van de benodigde data connectoren en het bepalen, ontwerpen en documenteren van een datamodel voor het doen van de analyses. Ook moet worden bepaald welke data noodzakelijk is en hoe deze gevisualiseerd moet worden. BLIS ontwikkelde een praktische implementatie van ITOA met de focus op de performance van applicaties: Performance Insights. Dit platform verzamelt data in een gestandaardiseerd en gedocumenteerd datamodel en biedt uitgebreide visualisatie en op artificial intelligence gebaseerde analyses. Met Performance Insights kunnen data en analyses op zowel technisch als functioneel niveau gevisualiseerd worden. Zo krijgen verschillende teams weer controle over de performance van hun applicaties.

de meeste positieve impact zullen hebben op de performance.


PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

INNOVATIONS TO SUCCESS

059

Cisco en Axians bieden een abonnement op innovatie Cisco innoveert continu. Partners zoals Axians die innovaties transleren naar de context van de klant. De technische bouwblokken zijn beschikbaar, maar ze worden binnen een ziekenhuis of fabriek net anders gecombineerd en gebruikt. Axians heeft de technische en domeinkennis in huis om de beste gebruikerservaring voor klanten te realiseren. Met GAIA en NaaS bieden ze klanten nu ook toegang tot continue innovatie. Kortom: Connecting Ambitions. Connectivity is key. Een gebruiker wil iets en dat vereist veilige en

GEEN SLA VOOR DIGITALISERING

betrouwbare connectiviteit. Het is niet interessant hoe dat geregeld

De Managed en As-a-Service modellen zijn al flink op stoom. Maar een

wordt. Dat is aan de technologie. Het draait puur om de ervaring. Met

outdated omgeving van een klant overnemen, blijft suboptimaal. Zeker

Software Defined Networking doen we een flinke stap voorwaarts om

als de focus bij SLA-aspecten zoals uptime van een hardwarecomponent

een groot deel van het proces te automatiseren. Tegelijkertijd is daar nog

of latency van een verbinding ligt. Een gebruiker heeft namelijk geen

veel technische kennis voor nodig. En die is schaars.

boodschap aan of een Wi-Fi access point nog functioneert, hij/zij kijkt alleen naar zijn/haar eigen ervaring van datzelfde Wi-Fi en die is traag… Puur kijkende naar technische metrics in een dienstverlening vastgelegd in een SLA staat kilometers af van de beleving van de dienst van de gebruiker. Dit veroorzaakt gebrek aan wederzijds begrip en remt verdere innovatie en dus digitale transformatie. Daar komt de business niet verder mee.

RISICO DURVEN NEMEN Axians is een Cisco partner die deze ontwikkelingen niet alleen herkent, maar ook concrete actie onderneemt. Harald de Wilde: “Je kunt 100x geloven in Cisco’s Intent Based Networking strategie, waarin het netwerk steeds verder automatiseert en de inzichten geeft om proactief te optimaliseren, maar hoe ga je als partner dit doorvertalen in een ervaringsgedreven dienst? Dit vereist lef. Lef om keuzes te maken voor een platform. Lef om continue innovatie mee te rekenen in de dienst. Lef om de focus te leggen op het succes van de klant, namelijk de gebruikerservaring. De wow van vandaag is tenslotte morgen de standaard. Ontwikkeling van het NaaS aanbod is hier een goed voorbeeld

EEN ZELFRIJDEND NETWERK

van. Door strakke keuzes te maken op platformkeuze richten ze zich op het continue verder automatiseren van de beheerslast, om ruimte vrij

We moeten dus een stap verder gaan: Intent Based networking. De

te maken en continue verbeteringen en innovatie te realiseren naar de

technologie die dit ondersteunt, is al beschikbaar. We zitten echter in

gebruiker.”

hetzelfde stadium als autonome auto’s. Technisch kan de auto prima zelf rijden. De context, bijvoorbeeld de wetgeving, is alleen nog niet zo

BETERE NETWERKERVARING

ver. Het is zaak om de intent nog naar de werkelijkheid transleren. Met

Axians kijkt al verder vooruit. Bijvoorbeeld met pay-per-use modellen. Dit

netwerken moeten we dezelfde slag maken en ze blijven optimaliseren.

levert klanten de flexibiliteit die nodig is om in te spelen op de digitale

Het doel is om het netwerk als het ware zelfrijdend te maken. Dat is de

dynamiek. Dat is een spannende stap. Als je het plat slaat biedt Axians

manier om flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen.

eigenlijk een abonnement op innovatie en een tevreden gebruiker.


060

PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

INNOVATIONS TO SUCCESS

Een extra dag per week om je ambitie te verwezenlijken Het ontbreekt in de meeste bedrijven niet aan ambitie, maar hoe verwezenlijk je die als je medewerkers continu onder druk staan? Die druk komt mede doordat hun werk steeds complexer wordt en er steeds meer applicaties nodig zijn om taken af te handelen. Door de werkplek opnieuw te ontwerpen met de employee experience als uitgangspunt en security en keuzevrijheid als randvoorwaarden, beloven Citrix en Axians een tijdsbesparing van 20 procent.

“Medewerkers verliezen ontzettend veel tijd en energie doordat ze voor het afhandelen van één simpele taak te veel handelingen moeten doen. Meestal moet je voor iets eenvoudigs toch helemaal de betreffende applicatie openen. Zitten ze eenmaal in zo’n applicatie dan zien ze nog drie andere openstaande taken, die ze dan tussendoor ook nog even afhandelen. Met als gevolg dat ze al snel niet meer weten waar ze ook alweer mee bezig waren.”

OPTIMALISEREN EMPLOYEE EXPERIENCE Aan het woord is André Lodewijks van Citrix. Dit bedrijf heeft al meer dan dertig jaar ervaring in het optimaliseren van employee experience. De manier waarop ze dat doen, is continu mee geëvolueerd met de stand van de techniek en de nieuwe behoeften die daaruit voortkwamen. André vertelt: “Vijftien jaar geleden lag de focus bijvoorbeeld op werken op afstand. Nu hebben we hele andere problemen, bijvoorbeeld de diversiteit van het IT-landschap. Sommige applicaties draaien in een public cloud, andere in een private cloud, weer andere on-premise en er zitten ook nog wat legacy-applicaties tussen. De één kun je wel benaderen met een mobiel device, de ander niet. Medewerkers raken de weg kwijt in dat complexe landschap. Er is geen uniforme gebruikservaring.”

TAAKGERICHT

ORGANIZE, GUIDE AND AUTOMATE WORK

Daar komt nog een probleem bij: doordat er een grote verscheidenheid

André vertelt: “Dit is precies wat Citrix samen met Axians realiseert.

van applicaties wordt gebruikt, moet je als medewerker constant van de

Uniforme benadering van je applicaties, taakgerichte handelingen snel

ene naar de andere switchen. Dat kost tijd, maakt security complex en

kunnen verrichten en met behulp van Machine Learning en AI zoveel

belangrijker nog: al deze afleidingen zorgen ervoor dat je je concentratie

mogelijk automatiseren en prioriteren om hiermee nog meer tijdwinst

verliest. Neem een manager die een simpele declaratie moet goedkeuren.

te kunnen behalen. Op de achtergrond monitoren we de performance en

Hij moet eerst de juiste applicatie openen, naar de juiste pagina gaan

security en realiseren we de noodzakelijke netwerkinfrastructuur. En dit

en daar op akkoord klikken. Dat zijn minimaal vijf klikken om één hele

alles uiteraard met ruime keuzevrijheid van bijvoorbeeld cloudprovider.”

simpele taak af te handelen. Of een medewerker die zich wil inschrijven

Hij is ervan overtuigd dat zo’n omgeving gemiddeld één dag per week

voor een bedrijfscursus die wordt aangekondigd in de nieuwsbrief. Hij

tijdwinst oplevert. “Alle onderzoeken wijzen in dezelfde richting: wie

moet naar intranet, daar de juiste pagina zoeken, zich inschrijven met

geconcentreerd kan werken, komt makkelijker in een flow terecht en

zijn NAW-gegevens. Hoeveel handiger is het om in de nieuwsbrief een

krijgt in veel minder tijd veel meer gedaan. Dat is waar Citrix en Axians

knop op te nemen: schrijf nu in, klikken en klaar?

klanten bij helpen.”


INNOVATIONS TO SUCCESS

PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

061

Exact stelt klanten in staat sneller te innoveren In de visie van Exact heeft elke professional de juiste cijfers op het juiste moment nodig, om de juiste beslissingen te kunnen nemen. De bedrijfssoftware van Exact wordt dan ook in de kern van alle bedrijfsprocessen gebruikt. Aangezien veel bedrijven hun processen willen flexibiliseren, moet Exact software snel kunnen meebewegen met veranderende omstandigheden. Dat doet Exact met eigen innovaties en innovatieve modules van partners als Axians.

Exact is heel goed in het van A tot Z automatiseren van de basis-

VOOR INTERNATIONAAL WERKENDE BEDRIJVEN

bedrijfsprocessen van kleine en middelgrote organisaties. Voor de

Voor Axians is Exact een interessante partner door de onderscheidende

kleinere bedrijven is er Exact Online, voor grotere en internationaal

propositie. “Enerzijds is Exact beter dan buitenlandse concurrenten in

opererende bedrijven is er Exact Globe, Exact Synergy en Exact

staat te koppelen met Nederlandse financiële instellingen, Peppol en

Financials. “We werken met partners als Axians om deze oplossingen

bijvoorbeeld BTW te ondersteunen. Anderzijds is Exact juist interessant

branchespecifiek te maken en op die manier extra waarde toe te voegen

voor bedrijven met buitenlandse vestigingen, omdat de software meer

aan de bedrijfsvoering van onze klanten”, vertelt Partner Manager

dan 40 talen en internationale wet- en regelgevingen ondersteunt. Je

Martijn van Iterson van Exact.

kunt in al je vestigingen wereldwijd hetzelfde basisproces inrichten en

IMPLEMENTATIEVERSNELLERS

vanuit dezelfde dataset werken, maar lokale aanpassingen die nodig zijn vanwege wet- en regelgeving zijn eveneens geïntegreerd. Bovendien

Axians heeft verschillende add-ons ontwikkeld, zoals het ITSM-

kun je al die boekhoudingen eenvoudig consolideren. Dat geeft bedrijven

template voor bedrijven in IT Service Management. Martijn: “De

met internationale vestigingen een voorsprong op concurrenten die in

processen van IT-serviceverleners zijn voor 80 procent gelijk aan die

ieder land met andere partners en bedrijfssoftware werken.”

van andere bedrijven. Voor de 20 procent die afwijkend is heeft Axians een standaardmodule ontwikkeld die naadloos koppelt met Exact. Zo

CONNECTED CLOUD SERVICES

is het voor gebruikers één omgeving die voelt als maatwerk, maar toch

Minstens zo belangrijk voor Axians is het feit dat Exact innovatief is.

volledig bestaat uit standaard software.” Andere voorbeelden van door

Key daarin zijn de Connected Cloud Services. Product Marketeer Bram

Axians ontwikkelde add-ons zijn een template voor HR-processen

Streefkerk vertelt: “Je kunt andere software heel eenvoudig koppelen

en de debiteurenmanagementoplossing. “Dat zijn oplossingen die

aan ons product. Daardoor kunnen we snel innoveren. We kunnen onze

diepgaandere functionaliteit bieden dan onze eigen Exact software,

software snel uitbreiden met nieuwe functionaliteit, ook als we andere

waardoor onze software voor bepaalde klanten meer waarde krijgt”,

softwarehuizen overnemen. Klanten kunnen ook hun eigen applicaties

aldus Martijn.

via de Connected Cloud Services makkelijk verbinden met Exact.” Bram noemt dit een essentiële overlevingsfactor voor bedrijven. “Je moet je processen continu aanpassen aan datgene wat klanten vragen. Door andere, specialistische applicaties eenvoudig te verbinden met Exact kun je snel op de veranderende klantvraag inspelen.”

WORD WENDBAAR Als de heren één tip mogen geven, is dat: “Blijf wendbaar, zodat je toekomstige ontwikkelingen makkelijk kunt integreren. Wij kennen Axians als een bedrijf dat goed luistert en dat in staat is specifieke situaties te vertalen naar een standaard softwareoplossing die jou de juiste mate van flexibiliteit geeft.”


062

PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

INNOVATIONS TO SUCCESS

Naar de cloud? Laat je adviseren over security Steeds meer organisaties brengen onderdelen van hun IT onder in de cloud. Daarmee wordt hun aanvalsoppervlak steeds groter en gevarieerder. Dat betekent dat ook de securitymaatregelen hier tegelijkertijd op aangepast moeten worden, zodanig dat ze goed op elkaar aansluiten. “Het wordt zo complex dat advies van specialisten onontbeerlijk is”, vertelt Bjorn Olde Kalter van Fortinet. Samen met Axians kan Fortinet dat advies geven.

Het IT-landschap wordt steeds complexer. Een deel van de infra en

Het is de rol van IT-afdelingen om samen met de business kansen te

applicaties staat on-premise, andere draaien in een private cloud,

zien, ze te creëren en deze te benutten op basis van wat er mogelijk is.

weer andere in de public cloud in de vorm van SaaS, PaaS of IaaS. Het

Hierbij kunnen Fortinet en Axians helpen: op welke terreinen liggen de

ecosysteem van leveranciers wordt derhalve steeds uitgebreider. Ze

risico’s? Hoe ziet de IT-keten eruit en welke partijen in die keten hebben

werken bovendien in de hele keten samen. Iedere keten is zo sterk

welke verantwoordelijkheden? Bjorn vertelt: “De meeste cloudproviders

als de zwakste schakel. Overzie je als klant welke schakels welke

hebben immers een shared responsibility model. Als gebruiker moet je

securitymaatregelen hebben genomen en hoe goed die op elkaar

ook maatregelen nemen. Welke maatregelen zijn dat? Hoe werken die

aansluiten?

samen met de maatregelen die applicatie- en cloudproviders nemen? Hoe richt ik de governance in? Welke procesmatige maatregelen moet

Tegelijkertijd komen dreigingen uit verschillende hoeken. Denk

ik nemen? Moeten gebruikers getraind worden in het herkennen en

bijvoorbeeld aan operationele technologie (OT) zoals PLC, SCADA en

omgaan met risico’s?”

MES die via interfaces en IoT communiceert met je ERP-systeem. OT kent traditioneel een veel lager securityniveau dan IT, wat betekent dat

DENK VANUIT DE SECURITYKETEN

er andere maatregelen nodig zijn.

Fortinet ziet dat de IT-industrie soms te makkelijk meegaat in het verhaal van cloudleveranciers die roepen: onze cloud is secure. Bjorn

Daar komt bij dat security-oplossingen niet alleen gericht zijn op het

zegt hierover: “De maatregelen die IaaS-providers als Microsoft of AWS

ontdekken van kwetsbaarheden in de infrastructuur en deze te stoppen,

nemen op het gebied van netwerkbeveiliging en connectiviteit zijn

maar ook op het voorkomen van menselijke configuratiefouten of

inderdaad van een veel hoger niveau dan dat een individueel bedrijf zich

malware en phishing. Security is altijd een samenspel van mens, proces

in zijn on-premise-omgeving kan veroorloven. Maar netwerkbeveiliging

en techniek, waarbij je steeds meer ziet dat er aandacht komt voor

is slechts een schakel in de hele securityketen. Axians en Fortinet helpen

bewustwording bij de mensen zelf.

organisaties om juist de hele keten te verstevigen. Hiervoor heeft

BENUT DE KANSEN, MAAR DOE HET VEILIG

Fortinet een Security Fabric ontwikkeld waar alle onderdelen inzitten, maar die ook kunnen praten met oplossingen van andere vendoren. We

“Dit alles kan reden zijn om weinig vaart te maken met innovatie. Je laten

kijken natuurlijk naar de technologische maatregelen, maar ook naar

leiden door angst is echter nooit goed”, zegt Bjorn. “Je kunt je beter laten

processen en mensen. Want alleen met zo’n brede blik voorkom je dat je

leiden door wat innovaties te bieden hebben en deze kansen aangrijpen.

overal achterdeurtjes – en misschien soms wel voordeuren – wagenwijd

Wat betekent de cloud, in welke vorm dan ook, voor jouw organisatie?

open laat staan.”

Welke nieuwe mogelijkheden opent het en waar ligt de businesscase? Neem bijvoorbeeld technologie die in de zorg aangeboden wordt,

Meer weten over de oplossingen van Fortinet? Bezoek onze website

waardoor ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Dat biedt prachtige

www.fortinet.com of neem contact op met je Axians Client Manager.

mogelijkheden, maar een slimme deurbel, sensoren of spraakbesturing introduceren ook de nodige risico’s.”


PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

INNOVATIONS TO SUCCESS

063

HPE en Axians maken samen data-ambities van klanten waar De inzet van sensoren in productieomgevingen zorgt voor een enorme datastroom. Het is niet altijd nodig om deze gegevens in een datacenter of in de cloud op te slaan. Soms is het veel effectiever om deze data aan de edge te analyseren en te gebruiken. Eenvoudig te beheren edge-systemen met voldoende opslag- en verwerkingscapaciteit zijn dan onmisbaar. HPE en Axians bundelen hun krachten in de edge en helpen bedrijven het maximale uit hun sensordata en IoT-investeringen te halen.

Effectieve verwerking van sensordata biedt grote kansen, maar stelt

betreffen security en eventuele privacy issues. De samenwerking tussen

organisaties ook voor uitdagingen. Niet alleen het aantal sensoren

HPE en Axians maakt het mogelijk om klanten optimaal te ondersteunen

groeit, ook de variatie neemt toe. Als data direct gebruikt wordt,

bij de opslag, analyse van alle sensordata, inclusief centraal beheer op

bijvoorbeeld met AI of algoritmes, is daarvoor voldoende storage en

afstand.

rekenkracht nodig. Tegelijkertijd is het zaak om systemen en data goed te beheren. Bovendien zijn de omstandigheden op productielocaties

FOCUS OP DATA-ANALYSE

sterk verschillend waardoor ruggedised systemen vereist zijn.

Sommige organisaties kiezen er juist wel voor om sensordata centraal

AI PRODUCTIECONTROLE

op te slaan in hun datacenter of in een private cloud. Om de waarde van data maximaal te benutten, is het zaak dat data analisten zich volledig

Deze uitdagingen komt Axians regelmatig tegen bij klanten. De HPE

kunnen concentreren op de analyse en het maken van algoritmes.

Edgeline systemen bieden de flexibiliteit en rekenkracht om sensordata

Daarom hebben zij voldoende rekenkracht, GPU’s en storage nodig. Het

beheersbaar en slim te gebruiken in productieomgevingen. Zo gebruikt

is aan de IT-afdeling om dit te faciliteren.

HPE video-analyses in zijn eigen productieproces. Aan de hand van beelden checkt AI-technologie of een product compleet is. Dit gebeurt

DATAGEDREVEN INNOVATIE

direct bij de productielijn.

De combinatie van HPE hardware en HPE BlueData software biedt een

CENTRAAL BEHEER

krachtige oplossing voor AI en datagedreven innovatie. Data analisten beschikken met de juiste tools snel over een omgeving met voldoende

De data wordt in dit geval lokaal geanalyseerd. Dat is een bewuste keuze

rekenkracht en opslag. Deze flexibiliteit is bovendien goed te beheren.

omdat centrale opslag het analyseproces vertraagt en veel bandbreedte

Het is eenvoudig om resources te delen, de juiste tools zijn beschikbaar

vraagt. Bovendien is er het risico van vertraging. Andere argumenten

en de datatoegang is gewaarborgd.

TIME-TO-VALUE Ook in datacenters of de cloud vullen HPE en Axians elkaar goed aan. Axians heeft diepgaande proces en datakennis om de omgevingen voor klanten effectief in te richten en te beheren. Met HPE hard- en software kan dit zowel in datacenters als in de Axians Cloud. Krachtige, flexibele en goed te beheren systemen in de edge, in datacenters of in een private cloud dragen zo direct bij aan een kortere time-to-value voor organisaties. Meer informatie over HPE oplossingen? Bezoek onze website intelligent-storage.hpe-oplossingen.nl


064

PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

INNOVATIONS TO SUCCESS

IBM & Axians maken overstap naar multicloud gemakkelijk, efficiënt en effectief Het managen en inrichten van een cloud omgeving vergt inspanning. Het betreft meestal een verhuizing van resources naar de cloud provider naar keuze. Om de overstap zo efficiënt mogelijk uit te voeren, dien je vóór deze verhuizing een migratiestrategie te bedenken. Wanneer de verhuizing een applicatie modernisatie omvat, spelen meerdere factoren een rol. Om dit efficiënt en effectief te laten verlopen, speelt IBM een belangrijke rol. Cloud Advocate Marc Loos pleit voor een multicloud strategie, wat IBM onder meer met software-oplossing Red Hat mogelijk maakt.

“Je wil een verhuizing naar de cloud maar één keer doen en dit soepel

Valt een van de cloudomgevingen buiten de gestelde policy? Dan kan

laten verlopen. Het heeft immers impact op mensen, processen en

hier actie op worden ondernomen. “Het doel van dit alles is immers dat

cultuur. Om migratiefrustratie in de toekomst te voorkomen, is mijn

je simpeler, veiliger en sneller policies over de totale cloudomgeving kunt

advies te zorgen voor een multicloud strategie”, aldus Marc. Deze

wijzigen”, concludeert Marc. “Dit levert een stabiel operational model

strategie is gebaseerd op drie principes:

op. Aanpassing van policies heeft tot gevolg dat de betrokken applicaties

Zorg voor een hybride oplossing

overal worden geüpdatet, zónder dat dit direct op de betreffende

Verdeel de workload over meerdere cloud providers (ga voor multicloud)

cloudomgeving(en) handmatig moet worden aangepast.”

Governance and Policy’s

‘WE RUN YOUR SOFTWARE EVERYWHERE’

EEN HYBRIDE OPLOSSING

Ook belangrijk is dat de applicaties onafhankelijk zijn van het

Het gebruik van een cloud als extern landingsplatform buiten het

onderliggende platform. “Deze gedachte kun je tevens toepassen op

datacenter wordt gezien als een hybride cloud. Deze oplossing is nodig

je single cloud strategie, waardoor je gemakkelijker een vendor switch

voor de schaalbaarheid in moderne applicatie landschappen. Marc

kunt bewerkstelligen. Wat gebeurt er immers als je voor een bepaalde

vertelt: “Het optimaliseren en benutten van de voordelen van de cloud

workload een betere of goedkopere vendor vindt?”

voor de organisatie én het versnellen van time-to-market staan hierbij voorop”. Dit resulteert meestal in een (single) cloud strategie bij klanten.

VERDEEL DE WORKLOAD OVER MEERDERE CLOUDPROVIDERS

“Bijna alle software van IBM gaat over naar containers en wordt gecertificeerd op Red Hat OpenShift. Dit zorgt voor de onafhankelijkheid van het onderliggende platform”, vertelt Marc. “Of het nu gaat om een third party vendor of je eigen datacenter: alles kan. Je kunt het zelfs op

Organisaties spreken over het algemeen over één cloud leverancier, maar

meerdere cloud leveranciers draaien. De software schikt zich naar de

feitelijk heeft de gemiddelde enterprise drie tot zes cloud leveranciers

wens van de klant.”

in zijn portfolio. “Multicloud stelt een enterprise in staat workloads te verdelen over meerdere cloud providers, alsof het één ‘datacenter’ is”, aldus Marc.

GOVERNANCE AND POLICY’S Het hebben van meerdere cloudomgevingen met daarover verdeeld

KEY POINTS Om een verhuizing naar de cloud zo efficiënt te laten verlopen, pleit IBM voor een multicloud strategie. Deze is gebaseerd op drie principes:

meerdere applicaties, levert een complex operational model op. Je hebt

Zorg voor een hybride oplossing

in dit geval een governance model nodig. Marc: “Een governance model

Verdeel de workload over meerdere cloud providers (ga voor

stelt beheerders in staat een enkelvoudige policy uit te rollen over al deze

multicloud)

cloudomgevingen. Er gelden dan voor alle cloudomgevingen dezelfde

Governance and Policy’s

eisen. IBM is de partij die hiervoor kan zorgen.”


PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

INNOVATIONS TO SUCCESS

065

Smart Buildings met interactieve plattegronden MazeMap biedt hoogwaardige interactieve plattegronden die

MazeMap zet de plattegronden om in een digitale interactieve kaart door

doorzoekbaar, makkelijk koppelbaar, gebruiksvriendelijk en altijd up-to-

uit DWG / DXF-bestanden (CAD-formaat) de informatie te extraheren

date zijn. MazeMap heeft als doel te laten zien waar alles zich bevindt

deze doorzoekbaar en koppelbaar te maken. De integratie-API maakt het

in grote gebouwencomplexen, zoals universiteiten, ziekenhuizen,

gemakkelijk om plattegronden te integreren in bestaande webpagina's,

vergaderlocaties en winkelcentra. Dit kunnen de locaties van bijvoorbeeld

apps, kamerboekingssystemen, klantenloyaliteitsprogramma's, digitale

de WC’s, beschikbaarheid van vergaderzalen, locaties van ruimtes tot

informatieborden, info-kiosken en meer.

zelfs het tracken van bedrijfskritische items. Ook kan men, uiteraard met toestemming, zien waar mede-collega’s of medestudenten zijn.

Met de Jacascript-, iFrame-, Data- of URL-API's kan MazeMap op

Met de MazeMap plattegronden hebben eindgebruikers interactieve,

verschillende manieren worden geintegreerd om de gewenste use-case

doorzoekbare en koppelbare plattegronden beschikbaar op alle

op te lossen. Met de API's kunnen de plattegronden worden toegevoegd

apparaten.

aan webpagina's en/of bestaande apps. Hiermee is het mogelijk om dingen (asset-tracking) of analyses te visualiseren, inclusief heatmaps en voetstappen. Een link naar de kaart kan automatisch worden toegevoegd als sms of push-notificaties aan gebouwbezoekers. Als de plattegrond klaar is wordt het gebouw toegevoegd aan een wereldkaart via het MazeMap platform, zodat gebruikers kunnen navigeren tussen gebouwen en vanaf parkeerplaatsen. Een kaart heeft alleen waarde als deze de echte wereld weerspiegelt. Daarom wordt er alles aan gedaan om de kaarten samen met onze klanten actueel te houden. Uiteindelijk bepaalt de klant wat er zichtbaar is op de kaarten, dit kan ook verschillen per doelgroep. Zo kan een bezoekend leverancier andere gebruikersrechten worden toegekend dan de eigenlijke gebouwgebruikers. Informatie kan uit verschillende bronnen worden geïmporteerd en MazeMap levert ook een online kaarteditor zodat je kunt bepalen wat zichtbaar moet zijn op de plattegronden. De klant behoudt uiteindelijk het volledige eigendom van de plattegronden en bepaalt wat voor soort informatie de gebruikers te zien krijgen. Axians maakt het mogelijk om innovatieve IoT-oplossingen beschikbaar te maken voor allerlei sectoren. Meer informatie? Neem contact op met je Axians Clientmanager.


066

PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

INNOVATIONS TO SUCCESS

Shazambare data (en andere datatrends voor 2020) Data Scientists zijn niet aan te slepen, de hoeveelheid data explodeert en dankzij machine learning kunnen we steeds slimmere modellen loslaten op onze data. We kunnen ons daarom nu nog amper voorstellen wat we over een paar jaar met data kunnen. Maar hoe 2020 eruit gaat zien, dat is nog wel te voorspellen. Daarom: drie trends in data-analyse waar we dit jaar nog veel van gaan horen. BIG DATA WORDT WIDE

Het analyseren is dus niet meer genoeg. Om datafragmentatie in ons

Allereerst gaat de focus weg van big data. Er is namelijk een nieuwe

voordeel te laten werken, moet er vooral een goedwerkende synthese

speler in het veld, wide data: data formats raken meer gevarieerd en

worden bereikt tussen alle verschillende dataformats die er zijn.

gefragmenteerd, waardoor het moeilijker is om data te combineren voor analyses. Waar organisaties tegenwoordig de capaciteit en het vermogen

Al sinds 2009 werken Qlik en Axians succesvol samen als partners in

hebben om de grote hoeveelheden data op te slaan, wordt er vooralsnog

diverse sectoren. Axians adviseert en assisteert bij alle Qlik oplossingen

geen rekening gehouden met de verschillende dataformats die in de loop

en combinaties van bijvoorbeeld Qlik Sense, QlikView, NPrinting en

der jaren zijn ontstaan. In 2019 telden we maar liefst 342 verschillende

andere Qlik producten. Van installatie, dashboard- & analysebouw tot

dataformats. Het is daarom van belang om deze dataformats op elkaar af

het in beheer nemen van de Qlik omgeving ben je bij Axians aan het

te stemmen en te bundelen, om zo efficiëntere en effectievere analyses

juiste adres!

te draaien.

DATAGELETTERDHEID WORDT BIG Bovendien gaat datageletterdheid een grotere rol spelen binnen organisaties. Niet alleen de BI-analist moet weten hoe orde te scheppen in de onontwarbare kluwen van data; mensen die met mindere regelmaat te maken hebben met data moeten hierin ook getraind worden. Leveranciers kunnen hier uitkomst bieden door niet alleen software en tools aan te bieden, maar ook diensten als opleidingen en trainingen te verzorgen. Hierdoor wordt datageletterdheid vervlochten in de gehele organisatie.

DATA WORDT SHAZAMBAAR Als laatste kunnen we het ‘Shazam’en’ van data verwachten in 2020. In plaats van een liedje te identificeren en daar alle gegevens van terug te krijgen, projecteren we het straks op een databron en krijgen we er verschillende parameters voor terug. Zoals wie het gebruikt, waar de data vandaan komt en wat de kwaliteit is. Algoritmes kunnen hierin ondersteunen door ook afwijkingen op te speuren, en zo nieuwe analyses voor te stellen. Ideaal, toch?


PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

INNOVATIONS TO SUCCESS

067

Niets doen is geen optie. Stel innovaties niet uit, maar begin met kleine stapjes! De klant wordt steeds veeleisender. Geheel terecht, zo vertelt Jeroen Schinkel – Business Development Executive van Red Hat – want technologische innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Zo creëren zij mogelijkheden die er voorheen niet waren. “Er wordt hierdoor onder meer innovatie gevraagd in de manier waarop je je klanten te woord staat. Ook wil de klant dat je snel in staat bent problematiek te doorgronden.” Dit vergt een innovatieslag van bedrijven en dat vergt een goede voorbereiding én begeleiding. Axians neemt bedrijven aan de hand en werkt samen met partners zoals Red Hat om bedrijven te helpen innoveren.

Axians brengt het beste van IT bij elkaar, zodat technologieën samen

Innoveren is immers niet gemakkelijk, zo beaamt Jeroen. “Je moet je

waarde vormen voor de klant en zij een geslaagde innovatieslag kunnen

realiseren dat het een reis is, geen ‘big bang’. Je doorloopt verschillende

maken. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is de ontwikkeling van

fasen en Axians ondersteunt daarin. Voor Red Hat is de samenwerking

een innovatieve applicatie voor een verzekeraar, waardoor claims sneller

met Axians dan ook van groot belang. Red Hat bouwt dan wel de

worden afgehandeld. Deze applicatie werd ontwikkeld met technologieën

technologie, maar Axians geeft er waarde aan.” Niet gek dus dat het

van Mendix, Red Hat en IBM. De samenwerking tussen de technologieën

thema van Innovations to Success dit jaar ‘Connecting Ambitions’ was.

van deze partijen zorgt voor een efficiëntere claimafhandeling, waardoor de verzekeraar een betere ‘customer experience’ kan bieden.

STAP VOOR STAP INNOVEREN Het advies van Jeroen? “Stel veranderingen niet uit, maar begin in kleine stapjes en zorg ervoor dat je vroegtijdig de juiste partner betrekt voor ondersteuning. Niets doen is simpelweg geen optie, dus begin en kijk waar je snel al kleine successen kunt boeken in deze nieuwe manier van werken. Begin klein en toon aan dat deze nieuwe manier met nieuwe technologie waarde met zich meebrengt voor de gehele organisatie. Hierdoor vergroot je het draagvlak en voelt de verandering voor iedereen noodzakelijker.”

DRIE VOORWAARDEN OM VERANDERING TE KUNNEN REALISEREN Jeroen vat de voorwaarden van een geslaagde innovatieslag als volgt samen:

'CONNECTING AMBITIONS'

Proces: Hoe werk je nu en wat moet je doen om daar verandering in aan te brengen?

“Als bedrijven open staan om samen te werken, krijgen IT-oplossingen

IT: Zorg voor een IT-architectuur die de verandering aankan, zodat

meer waarde voor de klant”, zo vertelt Jeroen. “Voor de eindgebruiker

je nieuwe snelheden en servicelevels kunt creëren.

is het echter weleens lastig om technologische ontwikkelingen bij te

Cultuur: Mensen die al 30 jaar op de IT-afdeling werken, zijn

houden, de zogenaamde ‘speed to innovation’ gaat enorm hard. Daarom

bepaalde nieuwe technieken en ontwikkelingen – denk aan Open

is het belangrijk dat Axians en ook wij als Red Hat bedrijven hierin

Source – wellicht niet gewend. Innovatie wordt gedreven door

ondersteunen.”

Open Source dus zorgt dat je het juist IT-talent aantrekt.


068

PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

INNOVATIONS TO SUCCESS

Veilige data begint bij jezelf Dat data van onschatbare waarde is, dat hoef je bij de meeste bedrijven niet meer uit te leggen. Ook niet dat je data dus goed moet beveiligen. Wat nog wel eens onderschat wordt, is hoe onoverzichtelijk het oerwoud van data kan worden door de toename van devices, hardware, cloud en multi-cloud-omgevingen.

Dit is iets wat Rubrik kan beamen: de innovatieve cloud-native startup

het antwoord biedt op alle databeveiligingsvragen, ongeacht de locatie

helpt bedrijven met al deze databeveiligingsuitdagingen. Denk hierbij

van de data. Het tijdperk van losse tools en afzonderlijke processen is

aan back-ups van alle data op alle locaties binnen een bedrijf, maar ook

daarmee voorbij.

ransomware discovery, regulatory compliance en data mobility. Maar ook het simpelweg doorzoeken en analyseren van data maakt Rubrik een

RUBRIK AS A SERVICE

stuk eenvoudiger. Zo kunnen bedrijven die datacenters moderniseren,

Rubrik en Axians zijn voor elkaar én voor iedereen die vooruit wil de

zich meer en meer verplaatsen naar de cloud, of simpelweg op zoek

perfecte partner. Met Axians RaaS (Rubrik as a Service) krijgen bedrijven

zijn naar betere databeveiliging, met een gerust hart verder werken aan

die op kleinere schaal opereren een abonnementsoptie: wel de lusten

hun core business.

van het servicepakket, maar niet de aanschaflasten. Zo is er voor iedere

ÉÉN SIMPELE PLATFORMOPLOSSING

ambitie een passende oplossing. De policy-driven aanpak maakt het een kwestie van eenmalig instellen, en er nooit meer naar omkijken – welke

Als bedrijf kun je je data op meerdere plekken opslaan, zij het on-premise

veranderingen je IT-infrastructuur ook ondergaat. Dankzij de slimme,

– in eigen datacenters – of in meerdere varianten van de cloud. Waar

efficiënte oplossingen van Rubrik kan de tijd die dataprotectie vereist

multicloud klinkt alsof het vraagt om multi-beschermingsoplossingen,

met negentig procent worden teruggebracht. Waardevolle tijd die weer

bewijst Rubrik het tegendeel. Er is één simpele platformoplossing die

kan worden besteed aan waar het echt om draait: innovatie.


INNOVATIONS TO SUCCESS

PARTNERS VAN AXIANS AAN HET WOORD

069

Samen op zoek naar de menselijke waarde van technologie Hoe gebruik je data om snellere en betere beslissingen te nemen? BI was al een enorme stap voorwaarts. Onder invloed van AI en machine learning is de marktvraag inmiddels verschoven. Organisaties willen hun data ook benutten om vooruit te kijken. Dit vraagt om een bredere benadering van informatievoorziening, die bovendien voor de gehele organisatie toegankelijk is. Axians en SAP werken op het gebied van Business Analytics & Intelligence al jaren met succes nauw samen om dit waar te maken. SELF SERVICE ANALYTICS SAP Analytics Cloud verenigt de kracht van business intelligence, predictive analytics en enterprise planning. Het gaat veel verder dan data uit verschillende systemen integreren en visualiseren. Gebruikersvriendelijke dashboards maken data inzichtelijk en bieden eindgebruikers met self-service opties de mogelijkheid om zelfstandig (voorspellende) analyses te doen. Business gebruikers combineren zo hun proces- en domeinkennis met doelgerichte analyses.

PREDICTIVE ANALYTICS Bij een grote retailer zijn Axians en SAP al een aantal jaren actief met predictive analytics. Daarmee wordt behoorlijk nauwkeurig voorspeld hoeveel per dag verkocht zal worden van bepaalde versproducten. Het systeem is zelflerend en wordt steeds slimmer. Daardoor kan de retailer heel scherp inkopen en hoeven aan het einde van de dag nauwelijks producten weggegooid te worden. Deze retailer gaat nu ook gebruik maken van een SAP HANA data warehouse, waarmee alle data nog sneller en slimmer beschikbaar is.

MEER TIJD VOOR ZORG Organisaties zijn continu op zoek naar manieren om bestaande processen te stroomlijnen en te innoveren. Als we inzoomen op de gezondheidzorg

PERSONALISERING VAN TECHNOLOGIE

is het de uitdaging zorgmedewerkers slimmer en efficiënter te laten werken. Zeker in een tijd waarin de druk op het zorgsysteem alleen maar

Op het gebied van Business Intelligence & Analytics is Axians een

toeneemt. Toegang tot de juiste informatie speelt hierbij een sleutelrol.

SAP partner die technologische ontwikkelingen concreet vertaalt naar

Met analytics kunnen trends en patronen bovendien snel herkend

praktische oplossingen. Die personalisering van oplossingen in specifieke

worden. Al deze inzichten kunnen bijdragen aan tijdsbesparingen die

sectoren vertegenwoordigt een belangrijk deel van de meerwaarde. De

uiteindelijk ten goede komen aan de concrete zorg voor patiënten. In

samenwerking concentreert zich op sectoren zoals gezondheidszorg,

dat streven is de match tussen SAP en Axians perfect: Axians gaat voor

onderwijs, retail en de publieke sector. Als kennispartner weet Axians wat

‘the best of ICT with a human touch ‘en SAP's missie is ‘to help the world

er speelt en bij het invullen van de informatiebehoeften van klanten zien

run better and improve people's lives’. Anders gezegd: samen op zoek

ze de volledige mogelijkheden van SAP Analytics Cloud.

naar de menselijke waarde van technologie.


Fortinet Security Fabric Broad. Integrated. Automated. Network Operations

Fabric APIs

Endpoint/Device Protection

Fabric Connectors

Multi-Cloud Security

Network Security

Secure Access

Application Security

Security Operations

An Attack Can Come from Anywhere. Your Security Needs to be Everywhere.

www.fortinet.com Copyright Š 2019 Fortinet, Inc. All rights reserved.


www.innovationstosuccess.nl

Profile for Axians

Axians Magazine vol.5 | Connecting Ambitions  

Het Axians Magazine vol.5 'Connecting Ambitions' bevat een korte terugblik op Innovations to Success 2019, daarnaast staat het bomvol intere...

Axians Magazine vol.5 | Connecting Ambitions  

Het Axians Magazine vol.5 'Connecting Ambitions' bevat een korte terugblik op Innovations to Success 2019, daarnaast staat het bomvol intere...

Profile for axiansnl
Advertisement