Page 1

Porttelefon ID06 Axtel Omr책desskydd


Tempus och Ax det bästa av Genom kommunikation mellan Axema passerkontrollsystem och Tempus ID06-system behöver inga kompromisser göras. Du får helt enkelt det bästa av två världar. I samband med att medarbetaren på bygget gör en in- eller utpassage via Axemas kortläsare sker en samtida registrering i Tempus ID06-system. Dessutom behövs bara att namn och kortnummer programmeras in på ett ställe. Enklare och smidigare kan det inte bli. Med Axemas passerkontrollsystem skyddar ni effektivt byggarbetsplatsen och begränsar tillträde för obehöriga. Kortläsare sitter

uppmonterade vid grindar och dörrar med elektriska lås. I en användarvänlig Windowsmiljö styr du på ett enkelt och bekvämt sätt vilka personer som har tillträde till vilka dörrar under bestämda tider. Axbase 3000 är ett mycket driftsäkert passersystem med en rad olika funktioner. På byggen kan det vara en stor fördel att kunna sätta ett startoch ett stoppdatum på behörigheten hos en person som tillfälligt är och utför ett arbete. Axema har även kortläsare med inbyggd porttelefoni som besökare till byggarbetsplatsen kan använda.


xema – Förenar två världar! Om någon tappar sitt ID06-kort spärras det enkelt och snabbt i systemet, vilket ger en hög säkerhetsnivå. Tempus ID06-system uppfyller alla krav vad det gäller identifikation och närvaroredovisning. Systemets enkelhet gör att ingen behöver tveka att använda digital hantering av ID06-korten på byggarbetsplatsen. Tempus BLP ID06 är ett kraftfullt system för en byggarbetsplats med obegränsat antal inregistrerade personer på arbetsplatsen.

Systemet installeras på den lokala datorn. När projektet är färdigt och avslutat så lagrar man databasen och arkiverar den på säker plats och startar upp ett nytt projekt. Tempus och Axemas produkter installeras av återförsäljare som kan ta rikstäckande helhetsansvar, allt från låsarbeten till datainstallationer.


Tempus AS-ackrediterad leverantör Tempus AS är, av Sveriges Byggindustrier, ackredite-

sortiment utgörs främst av passersystem, kodlås,

rad leverantör av applikationer för informationshan-

porttelefoner och kortläsare. Utmärkande för pro-

tering av ID06-standarden och är etablerad i Sverige

dukterna är dess funktionalitet, användarvänlighet,

sedan 2008.

kvalitet och design.

Tempus AS är ett norskt programvaruhus som allt

ID06 - Obligatorisk ID och närvarorapportering

sedan starten 1986 har utvecklat system för datainsamling. Systemlösningar är levererade till företag och verksamheter inom lagerföring och logistik, byggföretag, egendomsförvaltningar, städfirmor, skeppsvarv, produktionsföretag, offentliga förvaltningar, finansföretag och en hel rad med andra branscher.

Genom obligatorisk legitimationsplikt och närvaroregistrering på byggarbetsplatser, försvåras det för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen. ID06 innebär att uppdragstagaren (underentrepenör/leverantör) är skyldig att anmäla till uppdragsgivaren (general/totalentreprenör) vilka som har rätt att vara på byggarbetsplatsen. Alla på en byggarbetsplats

Axema - En svensk passerkontrolleverantör

är skyldiga att bära ett synligt ID06-kort. ID06 har

Axema Passagekontroll AB är ett svenskt säkerhets-

utarbetats av organisationer i samverkan inom bygg-

företag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför

branschen.

system och produkter för passerkontroll. Företagets

Waldemar Thranes gate 84 B N-0175 Oslo, Norge Tlf. 0047-24 15 60 00

vänlighet, kvalitet och design. Sortimentet distribueras av Ahlsell, Copiax och Teletec Connect, medans försäljning och installation utförs av lås-, larm-, el- och säkerhetsinstallatörer. Internationellt säljs produkterna via distributörer. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

www.axema.se Tel: 08-722 34 40, Fax: 08-722 34 50 E-post: info@axema.se

ww w.sj unio 9atta8 .se, 2 01 10 20 1

Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar och marknadsför system och produkter för passerkontroll. Företagets sortiment utgörs främst av passersystem, kodlås, porttelefoner och kortläsare. Utmärkande för produkterna är dess funktionalitet, användar-

ID06 Områdesskydd  

Genom kommunikation mellan Axema passerkontrollsystem och Tempus ID06-system behöver inga kompromisser göras. Du får helt enkelt det bästa a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you