Page 1

7 maj 2014

Axel Nordenstam! Jag tror på transparens. Därför offentliggör jag idag min tidigare inskickade kandidatur till valberedningen. Hör av dig!
 Tfn: 0700-926338
 @axelnordenstam
 axel@nordenstam.org

De senaste åren har mina dagar genomsyrats utav ideellt engagemang där ledorden har varit nyfikenhet, medvetenhet och professionalitet. Mitt intresse för internationella frågor växte efter deltagande i det EU-finansierade projektet Comenius i Tyskland samt intensifierades efter en höst med språkstudier i England. Med min bakgrund i elevkårsrörelsen, ordförandeskapet för Hvitfeldtska Elevkår där omsättningen ökade från 82 000 till 203 000 SEK och medlemsantalet från 580 till 960 under mitt mandatår efter strategiskt arbete tillsammans med dåvarande vice ordförande Oskar Wallner (Numera: Ordförande EUP Sverige) och grundande av föreningen Fler Unga kandiderar jag härmed till Förbundssekreterare. 


"

En vanlig dag börjar med te och läsning av Göteborgsposten, vilket alltid leder till leenden då språkliga konstigheter upptäcks. Mitt intresse för grammatik tar jag för tillfället till en ny nivå då jag läser tyska på B-nivå på Göteborgs Universitet. På liknande sätt som jag roas åt ihopkraffsade artiklar tror jag att internationella studenter reagerar när de går in på Utrikespolitiska förbundet Sveriges (UFS) hemsida och allting är på svenska. Ett av mina mål för nästkommande verksamhetsår är att beskrivningar om organisationen på engelska skall finnas offentligt på 1


7 maj 2014

hemsidan. 


" CV i korthet

Lika viktigt som översatta dokument är offentliga protokoll. Transparens är något jag värdesätter högt och därmed faller det sig naturligt att fokus skall ligga på protokollen, men även att personligen vara lättillgänglig för medlemmar. 
 


Förtroendeuppdrag • Ordförande Supporterklubben

Första gången jag kom i kontakt med UF Göteborg var hösten 2012 vid erhållande av ett mail där de önskade publicering på Elevkårens hemsida, vilket resulterade i att jag med flera blev medlemmar. Sedan dess har jag varit på otaliga föreläsningar. I höstas talade jag om UF Göteborg samt UFS med Lovisa Möller, dåvarande ordförande för UF Göteborg, vilken försökte få mig att kandidera till lokalstyrelsen. Dessvärre fann jag ingen tid, vilket jag även påtalade på årsmötet i januari. Men suget efter engagemang inom organisationen växte.


Muren 2011-2012 • Ordförande Hvitfeldtska

Elevkår 2012-2013 • Valberedningen Hvitfeldtska

Elevkår 2013-2014

"

• Ordförande Fler Unga 2013• Valberedningen Schillerska

Engagemang inom UFS!

Elevkår 2014-
 
 Språk


Under den senaste tiden har jag engagerat mig inom UFS som en av initiativtagarna till Internationellt Samarbete - IS. Det har upprättats för att skapa fler möjligheter till samarbeten över landgränser för lokalföreningarna samt förbundets medlemmar. I kontakten med utländska föreningar har vi märkt att vi behövt värdegrundsdokument (läs: stadgar) översatta för att legitimera UFS. Tillsammans med bl.a. Joakim Gustafsson har jag därför översatt dem till engelska. Långsiktigt tror jag att vad som håller på att skapas kan växa fram till en internationell diskussionsplattform för utrikespolitiskt intresserade studenter. 


"

• Svenska (modersmål) • Engelska (C1 certifikat) • Tyska (C1 certifikat) • Franska (grundkunskaper) Utbildning • Naturvetenskap, Hvitfeldtska

Gymnasiet • Tyska, Göteborgs Universitet • Styrelseutbildning, Sveriges

Elevkårer • Styrelseansvar och

föreningsjuridik, Advokatbyrån Engström & Hellman Minst lika väsentligt är samarbeten inom Sverige. När nyheten ”Internationella studier landar snart i din brevlåda” nådde mig blev jag mycket positivt överraskad. Om samarbetet mellan UFS och Utrikespolitiska Institutet (UI) har jag förhört mig med sittande förbundssekretare och skulle gärna fortsätta vårda de relationerna. Även samarbeten med andra organisationer såsom EUP och " FN-Förbundet skall värdesättas och medlemskapet i LSU ställer jag mig positiv till. 


"

Begreppet förbundssekreterare är för mig synonymt med engagemang, struktur, protokoll, föreningserfarenhet, formalia och framförallt organisation. När jag som 16 åring ställde upp till mitt första ordförandeskap var det främst en känsla utav ansvarstagande som drev mig. Den har med åren lett till olika möten, olika diskussioner och dagar som en aldrig vet ska sluta. Men med en välstrukturerad vardag går det att plugga, få goda betyg samt engagera sig. Nu är 2


7 maj 2014

jag väldigt sugen på att bredda mitt engagemang inom UFS och posten som förbundssekreterare är som klippt och skuren för mig!


3

Axel Nordenstam Kandidatur  
Axel Nordenstam Kandidatur  

Kandidat till Förbundssekreterare för Utrikespolitiska Förbundet Sverige, inför valårsmötet 2014

Advertisement