Page 1


2

NL


Veiligheid z Het apparaat niet laten vallen en niet buigen. z Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte of kou, stof of vocht. Zet het

apparaat niet in direct zonlicht.

dringen in het apparaat, zet deze dan onmiddellijk uit en maak het droog. z Niet schoon maken met chemische producten. Gebruik alleen een droge doek. z Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of verlies

van gegevens door een storing, oneigenlijk gebruik, wijziging of vervanging van de batterijen van het apparaat. z Open het apparaat niet, anders verliest u uw garantie. z Wanneer u van plan bent het apparaat voor langere tijd niet te gebruiken laadt het dan minimaal een keer per maand. z Laad de batterij wanneer: a) het symbool (lege batterij)knippert; b) het apparaat automatisch uit gaat; c) het apparaat is ontgrendeld met het slotje maar niet reageert op aanraking. z Wanneer het aparaat wordt geformateerd of wanneer u bezig bent met data overdracht, haal dan geen stekker uit het stopcontact, dit kan leiden tot beschadiging en of verlies van gegevens. z Als het apparaat wordt gebruikt als een draagbare hardeschijf, volg dan strikt de instructies niet naleven kan leiden tot beschadiging en of verlies van gegevens. z Installeer en gebruik gegevensbestanden alleen met de bijgeleverde accessoires en instructies van de fabrikant. z Neem de elektrische veiligheidsinformatie en instructies in acht voordat u start met het installeren van apparatuur of gegevens. z Voorkom brand of elektrische schokken, stel het apparaat niet bloot aan regen of vochtigheid. Bescherm het apparaat tegen (spat)water. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen (zoals vazen) op het apparaat. z Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde type. z Stel de batterij niet bloot aan direct zonlicht of vuur. z Gooi batterijen weg op een milieuvriendelijke manier. z Zodra de stekker uit het stopcontact is zal de unit blijven werken zolang de

batterij voldoende is opgeladen. z De voeding is een klasse II apparaat dubbel geisoleerd, geen externe aarde

nodig

3

NL

z Bescherm het apparaat tegen sterke magnetische velden. z Bescherm het apparaat tegen water en vocht. Mocht er toch water door


NL z Veiligheids Symbolen:

- De bliksem binnen een gelijkzijdige driehoek wijst op gevaarlijke hoge spanning in het apparaat, wat kan leiden tot elektrische schokken. - Open de behuizing niet om mogelijke elektrische schokken te voorkomen. Er zijn geen door de gebruiker te repareren onderdelen in het toestel. Reparatie en onderhoud mag alleen door gekwalificeerd personeel. - Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek attendeert u op belangrijke bedienings-en onderhoudsvoorschriften handleidingen. z Plaats het apparaat niet een gesloten ruimte zoals een boekenkast. De ventilatie mag niet geremd worden door kranten, gordijnen, tafelkleden en dergelijke. z Plaats geen open vuur (zoals kaarsen) op het apparaat. z Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gematigd klimaat. z Ontkoppel de USB-kabel tussen de e-book reader en de pc niet tijdens de gegevensoverdracht of het formatteren. Anders moet u rekenen op verlies van informatie en storing. Afval verwijdering Gooi uw defecte e-book reader (ingebouwde oplaadbare batterij) NIET bij het huishoudelijk afval. U dient het apparaat terug te geven aan uw dealer of breng het naarhet inzamelpunt van

uw gemeente, deze zorgt voor een milieuvriendelijke afvoer. Vervang de batterij nooit zelf. Neem contact op met onze klantenservice.

4


Gehoorbescherming Gehoorbescherming

Geluid kan misleidend zijn, het waargenomen comfort niveau kan met de tijd toenemen, hierdoor is het mogelijk dat na verloop van tijd als “normaal”wordt ervaren wat echt heel luid en schadelijk voor het gehoor is. Om dit te voorkomen, dient u het volume op een veilig niveau in te stellen voordat uw gehoor zich aanpast. Het bepalen van een veilig geluidsniveau: zet de volumeknop op een lage stand. Verhoog langzaam het volume, tot het geluid luid en duidelijk is. Zorg ervoor dat u uw apparatuur gebruikt met redelijke passende tussenpozen. Stel het volume zo in dat u kunt nog steeds achtergrond geluiden kunt horen. Wees voorzichtig bij gevaarlijke situaties en onderbreek eventueel het gebruik. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een gemotoriseerd voertuig, fiets, skateboard, enz.. Dit kan lijden tot gevaarlijke verkeerssituaties en is illegaal in vele landen.

ONDERSTEUNING http://www.odys.de support@odys.de Op onze website vindt u de meest recente informatie over dit en andere producten van ons bedrijf. Firmware-updates voor dit apparaat zijn ook beschikbaar op onze website. Als u vragen of problemen heeft, lees dan de FAQ op onze website of neem contact op met onze klantenservice.

Beoogd gebruik Het toestel is ontworpen om muziek en films in populaire formaten af te spelen, foto’s te bekijken, en te surfen op het internet middels de ingebouwde draadloze functionaliteit. Dit is het enige doel van het het apparaat. Let op: volg de informatie in deze handleiding, vooral de veiligheid. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk en kan leiden tot schade of letsel en verliest van de garantie. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van oneigenlijk gebruik.

De instructies kunnen enigszins afwijken van uw machine. Het besturingssysteem is aan verandering onderhevig, volg in deze gevallen de instructies in het apparaat.

5

NL

Kies een matig volume: gebruik van een hoofdtelefoon op een hoog volume kan uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren in een decibelbereik dat gehoorbeschadiging kan geven bij een gezond persoon.


Inhoud

NL

Veiligheid ...............................................................................3 Gehoorbescherming . . . .....................................................5 Beoogd gebruik. . . ................................................................5 Functies . . . ...........................................................................7 Accessoires . . . ...................................................................7 Toetsen en aansluitingen. ....................................................7 Opladen van de batterij . . . ................................................8 Plaats de geheugenkaart . . . ...............................................9 Het overzetten van bestanden . . . ......................................9 Aan en uit . . . .....................................................................10 Scherm vergrendelen .........................................................10 . ...............................................................11 Hoofdscherm. Touch screen . . . ...............................................................13 Toegang tot het Internet . ..................................................14 E-Books . . . .......................................................................18 Muziek afspelen. . . .............................................................23 Video afspelen . . . .............................................................28 Foto weergave .. .................................................................30 Explorer . . . .......................................................................32 E-mail . . .............................................................................34 Beheren van programma's..................................................36 Systeeminstellingen ............................................................37 Foutopsporing......................................................................39 Specificaties . . .....................................................................40 Garantie . . ..........................................................................42 6


Functies Wi-Fi-verbinding Dit apparaat kunt u middels de nieuwste draadloze technologie verbinden met het Internet.

Third-party apps Met het geïntegreerde besturingssysteem AndroidTM kunt U beschikken over een groot aantal third party programma’s op het apparaat. Ingebouwde bewegings-sensor Draai het toestel om deze te gebruiken in portret of landschap modus. Vermaak Plezier met muziek, films, foto’s en e-books met het apparaat.

Accessoires z SB-kabel zAdapter

z Kunstlederen etui

Toetsen en aansluitingen Vooraanzicht Touch screen Bekijk voorgaand ( / ) - kort terug naar de vorige pagina. - ingedrukt houden Terug naar het startscherm . c. Volgende ( / Menu) - kort naar de volgende pagina. - Ingedrukt houden instellingen menu.

a. b.

a b c

Let op: Afhankelijk van de apps die draaien, kan in uitzonderlijke gevallen de actie van de korte druk op de toets als de ingehouden toets hetzelfde zijn. 7

NL

8,4 “touch screen Het scherm reageert op aanraken.


Onderaanzicht

e

f g

h

d d. SD Kaartlezer

- Voor alle standaard SD / SDHC-geheugenkaarten.

e. USB-poort

- Aansluiting voor USB-kabel aan de computer.

NL

- Aansluiting via meegeleverde AC-adapter

f. Voedingsingang

g. Oortelefoonaansluiting - Aansluiting voor een stereo hoofdtelefoon (niet meegeleverd) - In drukken om in en uit te schakelen.

h. On / Off

Achter aanzicht i. Reset-knop - Resetten van het apparaat in geval van storing.

j. Luidspreker

j

ji

Het opladen van de batterij Het apparaat wordt aangedreven door een interne batterij geen installatie is vereist. Laad het toestel als de capaciteit van de batterij laag is.

Om de batterij op te laden Verbind het apparaat via de voeding s ingang met de AC-adapter. Een volledige lading duurt ongeveer 5 uur. Let op: a. De eenheid is operationeel tijdens het opladen. Voor een lange Levensduur van de batterij raden we aan het toestel tijdens het opladen NIET te gebruiken. b. Laad de batterij voor het eerste gebruik. c. Voor de beste prestaties moeten lithium-ion-accu’s regelmatig gebruikt worden. Laadt u de batterij ten minste een keer per maand .

8


Geheugenkaart

Voor het verwijderen van de SD-kaart, drukt u nogmaals op de kaart tot deze klikt,waarna de kaart naar buiten springt. Let op: Wij raden aan alleen SD-of SDHC-kaarten tot 16GB geheugen te gebruiken. Na het plaatsen of verwijderen van een SD-kaart is een paar seconden nodig om het systeem bij te werken. Het plaatsen of verwijderen van de SD-kaart tijdens het gebruik, kan het systeem laten “hangen”. Verwijder de kaart niet, terwijl de inhoud worden gecopiëerd, ook dit kan het systeem laten “hangen”.

Overzetten van bestanden Voordat u kunt beginnen met lezen of muziek afspelen zult u bestanden moeten overbrengen naar uw apparaat. (1) Sluit de genesis aan op uw computer middels de meegeleverde USB kabel. (2) Eenmaal verbonden, verschijnen er 2 verwisselbare schijven op uw PC. Een schijf geeft het interne geheugen weer, de andere de geheugenkaart. Nu kunt u bestanden kopieren van en naar deze schijven precies zoals u zou doen naar een normale harde schijf. (3) Nadat de data overdracht compleet is, sleept u de bovenste werkbalk naar beneden om het USB bericht weer te geven, zoals hieronder weergegeven. . Sleep naar beneden

(4) Kies “USB opslag uitschakelen” tik daarna “uitschakelen”om de tablet veilig te kunnen verwijderen. (5) Ontkoppel de tablet veilig van de PC. a) links-klik op icoontje in de rechter onderhoek van uw PC. b) klik daarna op op het mini-menu dat verschijnt op het bericht USB apparaat voor massaopslag station (X) veilig verwijderen. c) ontkoppel de tablet nu veilig van de PC. Let op: De vooraf geïnstalleerde programma ’s en het besturingssysteem Android nemen een aanzienlijke hoeveelheid ruimte in - meer dan 1 GB. Het is daarom normaal dat er een groot verschil is tussen de beschikbare en de vrije ruimte. 9

NL

Het apparaat kan direct bestanden van uw geheugenkaart lezen. Plaats de geheugenkaart in de kaartlezer in de juiste richting. Om de bestanden op de kaart te benaderen, Start de Explorer door het Explorer-pictogram aan te tikken en selecteer de map “SD-kaart”. Zorg ervoor dat de SD-kaart correct is geplaatst met de contacten naar boven, zoals afgebeeld. Kaart en de kaartlezer kunnen beschadigd raken als de SD-kaart niet correct is geplaatst. Duw de SD-kaart in de kaartlezer tot deze vastklikt.


In-en uitschakelen Om het apparaat in te schakelen houd de On / Off schakelaar ingedrukt tot de opstart-animatie wordt weergegeven en laat dan los. Het opstarten van het systeem kan enkele minuten duren, wacht aub het einde van dit proces af.

NL

Om het apparaat uit te schakelen houd de On / Off schakelaar ingedrukt totdat het menu verschijnt, kies “uitschakelen”, en daarna “OK”. Tip: Het apparaat gaat in de slaapstand wanneer ze voor bepaalde ti jd niet wordt gebruikt. Met een korte druk op de On / Off schakelaar zet u hem weer aan.

Scherm vergrendelen Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld na een vooraf ingestelde periode, en wordt vergrendeld. Druk op de On / Off schakelaar Om het apparaat weer aan te zetten.

- Schuif het luidspreker icoontje in de richting de pijl om geluid te dempen - Schuif het hangslot icoontje in de richting van de pijl om het scherm te ontgrendelen.

10


Hoofdscherm Verklaring symbolen c d

e f

NL

a b

h

i

j

k

l

a. Home: Terug naar het hoofdscherm. b. Geheugenkaart: Uitroepteken duidt op een gebrek aan geheugen op de kaart. c. Batterij opladen: d. Tijd: e. Terug :Terug naar de vorige map. f. Menu : Menu weergave voor het geopende programma. g. Adresveld: Het invoeren van een internetadres of een zoekopdracht, door het aanraken van het veld verschijnt er een virtueel toetsenbord. Voer uw tekst in en druk op om het toetsenbord weer te verbergen. h. Weersverwachtings widget voor Steden wereldwijd (draadloos netwerk vereist) i. Standaard Snelkoppelingen: ( e-mail, video-speler, audio-speler, foto browser) - Tik op een pictogram om het programma te openen. - U kunt het startscherm aanpassen door snelkoppelingen en widgets toe te voegen of te verwijderen, veranderen van achtergrond afbeelding, etc. j. E-book reader: snelkoppeling naar uw e-boeken. k. Alle Programma’s: Alle geïnstalleerde toepassingen weergeven. -Kopieer applicaties naar het hoofdscherm door het ingedrukt houden van de juiste snelkoppeling. - Verwijder de toepassingen van het startscherm door de snelkoppeling ingedrukt te houden en daarna naar de prullebak te slepen die op het scherm verschijnt. l. Systeeminstellingen 11


Weersvoorspelling instellen U kunt een stad (wereldwijd) kiezen, waarvoor u het weerbericht wilt zien door op het Startscherm op het weerssymbool te tikken. U kunt in het veld “zoek stad” de naam van de stad van uw keuze typen. Hier kunt u ook kiezen tussen graden in Celsius of Fahrenheit.

NL

Let op:Voor de weersvoorspelling, heeft u een Wi-Fi-verbinding nodig

Alle programma’s weergeven Het apparaat ondersteunt de meeste van de traditionele Third-party programma’s. Veel nuttige programma’s zijn al geïnstalleerd, zoals muziek-speler, videospeler, fotoviewer, wekker, rekenmachine, enz. U kunt handmatig extra programma’s installeren op het apparaat. Om alle programma’s te zien die geïnstalleerd zijn op het apparaat, tikt u op de snelkoppeling “Alle programma’s”. Zie onderstaand figuur.

12


Touch screen Dit apparaat is uitgerust met een touch screen. Volg de onderstaande instructies voor gebruik. Tip: Voor de beste reactie van het scherm kunt u deze aanraken met een nagel of een zachte stylus (niet meegeleverd).

In veel programma’s kunt u een stap terug doen door het icoon

aan te raken

in de linker bovenhoek van het scherm. y

U kunt ten allen tijde terug naar het hoofdscherm door de

knop aan te raken

Verdere acties op het touch screen y

Onder het afspelen van video of muziek, kunt naar een ander punt in de voortgang van het bestand door met uw vinger over de voortgangs balk te slepen naar een ander punt in de film of de song.

Om in de bestands Explorer (bestand, muziek, video, foto’s, enz.) door de lijst te scrollen kunt u met een vinger het scherm aanraken en deze heen en weer slepen. y In de webbrowser gaat scrollen op dezelfde manier, wees voorzichtig en tik niet op een link voordat u zeker bent dat u deze wilt volgen. y

Let op: Gebruik GEEN balpen, potlood of andere om het scherm aan te raken! Dit kan schade veroorzaken. Plaats geen zware of scherpe

voorwerpen op het display. Maak het scherm voorzichtig schoon met een zachte doek en gebruik GEEN reinigingsmiddelen.

13

NL

De belangrijkste acties op het touch screen. y


Internettoegang

NL

Uw tablet is uitgerust met een WiFi antenne om via een draadloos netwerk verbinding te maken met het internet. Het draadloze netwerk moet eerst worden geconfigureerd. Voor de configuratie, moet u zich binnen het bereik van een draadloos netwerk bevinden zich waarmee u verbinding wilt maken. Wanneer u binnen het bereik van een eenmaal geconfigureerd draadloos netwerk komt, zal uw apparaat opnieuw proberen te verbinden. Let op: Voor het instellen van een draadloze verbinding, moet u het wachtwoord van het gewenste draadloze netwerk invoeren. Vergewis u ervan dat u toestemming heeft om gebruik te maken van het netwerk en dat er geen andere instellingen zals MAC adress filterering u de toegang ontzeggen tot het netwerk. Voor het MAC-adres van uw apparaatzie: “Instellingen” - “Over dit apparaat” -“Hardware instellingen”.

WLAN-verbinding in-stellingen (1) In het hoofdscherm, tikt u op het pictogram Instellingen.

(2) Druk op “Draadloos en netwerken “. (3) Druk op “ Wi-Fi‘ Om de draadloze functie in te schakelen.

14


(4) Tik op “Wi-Fi instellingen“ Uw machine scant automatisch naar beschikbare draadloze netwerken en geeft ze weer. De lijst met beschikbare netwerken geeft alle draadloze netwerken binnen het bereik van uw apparaat weer. Let op:

b) Wanneer de Wi-Fi functie is ingeschakeld zal uw tablet verbinding maken met uw voorkeursnetwerk zodra deze binnen het bereik komt c) Als uw apparaat een netwerk detecteerd dat niet eerder is geconfigureerd, verschijnt er een meldings pictogram. (5) Druk op het netwerk waarmee u verbinding wilt maken, voer het benodigde netwerk wachtwoord in en druk vervolgens op “Verbinden”. Uw toestel probeert te verbinden met dit Wi-Fi netwerk. Als de verbinding succesvol is, zal de melding “Verbonden met XXX” onder ”Wi-Fi netwerken worden weergegeven.

Geavanceerde Verbindingen Om handmatig zoeken naar beschikbare draadloze netwerken, gaat u als volgt te werk: (1) In de “Wi-Fi-instellingen” tik op het pictogram Menu

en vervolgens

“Scan”. (2) Indien het draadloze netwerk waarmee u wilt verbinden niet verschijnt in de lijst, scroll dan naar beneden op het scherm en druk op “Wi-Fi netwerk toevoegen.” Voer de gewenste instellingen in en kies vervolgens “Opslaan”. Voor toegang tot de geavanceerde netwerk parameters ( “statisch IP-adres”, enz.), kiest u in de “WiFi instellingen” menu

en vervolgens “Geavanceerd”. Alle

beschikbare parameters worden weergegeven.

De benodigde informatie is ontvangen door de netwerkbeheerder. Start uw webbrowser Tik op het pictogram “alle applicaties tonen”, druk vervolgens op het Pictogram Browser Om de webbrowser te starten. Als de browser wordt geopend wanneer u al verbonden bent met een netwerk, kunt u direct surfen op het internet. Omeen nieuwe website in te voeren, raakt u de invoerbalk aan waardoor het virtuele toetsenbord verschijnt, voer nu de gewenste url in

Let op: Niet alle draadloze netwerken bieden toegang tot het internet. Sommige netwerken verbinden alleen verschillende computers onderling, zonder dat ze worden aangesloten op het internet. 15

NL

a) De lijst met beschikbare netwerken wordt voortdurend bijgewerkt.


Virtueel Toetsenbord Het aanraken van een tekstinvoerveld opent het virtuele toetsenbord. Met dit virtuele toetsenbord, voert u het adres van een website of andere teksten in.

Tonen

NL

a c

b

d

e

a. b. c. d. e.

Caps Lock Backspace Schakel tussen cijfers / letters Spatie Enter

Invoer Methode Heeft u meer dan een invoer methode geïnstalleerd op dit apparaat a)

ingedrukt te houden tot de verschillende invoer methoden worden

weergegeven. b) Of kies voor een andere invoer methode onder “Taal en Toetsenbord” “Touch Input” “Toetsenbord types”

Let op: De lay-out van het toetsenbord verandert volgens de instellingen voor de geselecteerd taal.

Webbrowser U kunt door het scherm scrollen door het scherm aan te raken deze vast te houden en vervolgens in de gewenste richting te slepen • Om een link te volgen kunt er simpelweg op tikken. • U kunt meerdere pagina’s tegelijk bekijken, kies er een om in te zoomen. • Om terug te keren naar de vorige pagina tikt u op • Om het een menu op te roepen tikt u op • Om terug te keren naar het hoofdscherm weer te geven tikt u op • Om op een webpagina iets in te vullen tikt u op het invoerveld, waarna het virtuele toetsenbord verschijnt en u kunt dan de gewenste tekst invoeren. • Als u op het scherm tikt verschijnt er in de rechter onderhoek een plus- en een minicoon, hiermee kunt u in en uitzoomen op de pagina.

16


Web Browser menu-items Op een webpagina kunt u op “menu”

tikken om het menu weer te geven

Bladwijzers.

Opent “Bladwijzer“ manager, ingedrukt houden van de bladwijzertab toont drie tabbladen: “ Bladwijzer“ ”Meest bezocht“ en ”Geschiedenis“. Druk op een van de bladwijzers en deze wordt geopend in het huidige venster. Houd de bladwijzer ingedrukt om verschillende opties te openen (bewerken, hernoemen, wissen, etc.). Meest bezocht geeft de pagina’s weer die u het vaakst heeft opgeroepen. Geschiedenis geeft een overzicht van alle websites die u heeft bezocht.

Vernieuwen / Stop

Onderbreek met “Stop” het laden van de pagina. “vernieuwen”

Vensters

Als er meerdere vensters geopend zijn druk dan op een van de

om de huidige webpagina opnieuw te laden

“adressen” om deze in volledige scherm weer te geven of raak het

kruisje aan om het venster te sluiten.

Volgende

Hiermee wordt de volgende pagina geladen Geeft u toegang tot meer opties (”Zoeken op pagina”,

Meer

“tekst selecteren”, “Pagina Informatie”, “Downloads”, “Instellingen”.

17

NL

Nieuwe pagina Opent een nieuw venster.


E-Books Om te beginnen met Lezen (1) In het Hoofdscherm Tik op het pictogram e-book reader om de ebook reader te activeren.

(2) Tik op een e-boek om deze te lezen.

NL • Druk op de pijl naar links gaan

of naar rechts

om een pagina terug of vooruit te

Let op: a. Dit apparaat ondersteunt de e-book formaten, PDF, EPUB, TXT, FB2, RTF en VOB. b. Er wordt een standaard E-book “omslag” weergegeven, als er geen “omslag” aanwezig is in de data van uw E-book , om deze reden, hebben veel E-books hetzelfde uiterlijk.

c. Wij raden aan om in e-book-modus, het automatisch draaien van het scherm uit te schakelen.

Geschiedenis en Mijn bibliotheek Tik op ‘History’ om uw “lees-geschiedenis” te bekijken of de “My Library” om de ebook bibliotheek te bekijken. “History” toont alle e-books gesorteerd op datum. “My Library” toont alle opgeslagen e-books in het apparaat

Bekijk E-Book info In “History”of “My Library” kunt u informatie over een e-book bekijken. Tik op een e-book, en de titel, auteur of jaar van publicatie van het e-book staan boven aan het scherm weergegeven.

18


NL E-books sorteren U kunt uw boeken sorteren in ”History” of ”My Library” op titel, auteur of bestandsgrootte, door te tikken op de titel, auteur, of grootte.

Lezen Lees een e-book door te drukken op de knop “Continue to read”.

Pagina vooruit / achteruit Sleep met je vinger over het scherm naar links of naar rechts of druk op de knoppen PREV / NEXT op het apparaat, om een pagina vooruit of achteruit te gaan

19


Lettergrootte (1) Tik tijdens het lezen van het e-book op de knop ”menu” (2) Druk op de “Font Size” om de lettergrootte aan te passen. (3) Druk op de gewenste grootte en vervolgens op “OK” om te bevestigen.

Go To

NL

U kunt een pagina ingeven om naar toe te gaan. (1) Tik tijdens het lezen van het e-book op de knop ”menu” (2) Druk op de “Go To”. (3) Tik op invoerveld om het virtuele toetsenbord weer te geven. (4) Voer het gewenste pagina nummer in.

(5) Na het invoeren van het paginanummer, tik “OK” knop om te bevestigen

Bladwijzers U kunt bladwijzers toevoegen en verwijderen op deze pagina. (1) Tik tijdens het lezen van het e-book op de knop ”menu”. (2) Druk op de “Bladwijzers” om de bladwijzers weer te geven, gebruik het menu om bladwijzers aan te maken of te verwijderen.

Bekijk Inhoudsopgave van een E-Book Bekijk de inhoud van elke e-book en selecteer het hoofdstuk dat u wilt lezen. (1) Tik tijdens het lezen van het e-book op de knop ”menu”. (2) Druk op de “Inhoudsopgave” om de inhoud van het e-book weer te geven, kies het de hoofdstuk, dat u wilt lezen.

20


DRM-beveiligde e-books met Adobe Digital Edition downloaden Aandacht! Houdt u er rekening mee dat u eerst Adobe Digital Editions installeerd voordat U uw eerste e-book onlinekoopt!

Als u online e-boeken aankoopt heeft u de Adobe Digital Editions software

Voor de overdracht van DRM-beveiligde e-books moet u het volgende doen: 1. Bezoek de website http://www.adobe.com/ products/ digitaleditions/ en volg de online-instructies om de Adobe Digital Edition-software te installeren .

Let op: Om het bovenstaande venster op de website van Adobe weer te geven heeft U de Adobe Flash Player nodig, deze kunt u gratis downloaden van de Adobe website

Bij het eerste gebruik van de Adobe website heeft u een gratis Adobe ID nodig. Klik op de link [Get Adobe ID online], zoals weergegeven: Vul uw e-mailadres en vul het online formulier volgens de instructies

21

NL

nodig om op uw computer e-boeken die worden beschermd door een DRMlicentie, te kunnen bekijken en beheren.


2. Na registratie wordt u terug geleidt naar het ADE venster. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord in om uw Adobe account te activeren en uw computer te authoriseren.

NL 3. Activeer Adobe Digtal Elements op uw Tablet. Sluit uw apparaat met de USB-kabel aan op uw computer en start Adobe Digital Editions. Klik op “Authorize device”. 4. Download DRM-beveiligde PDF-bestanden op uw computer. Zoek uw favoriete e-book op het internet en download deze. Is het e-book DRM beveiligd, dan wordt u geïnformeerd over de DRM-licentie. Klik op “Open” om het downloaden van het DRM-beveiligde e-book te starten. Let op: Gebruik de optie “OPEN” en niet “opslaan” als u een e-boek wilt downloaden

5. druk op “Koop”, na het downloaden zal uw e-book aan de rechterkant

van het Adobe Digital Editions programma zichtbaar zal worden.

22


6. Sluit uw apparaat via USB-kabel aan op uw computer, zodat

NL

deze wordt herkend door Adobe Digital Editions.

7. Klik op “Koop” om uw gedownloade e-boek te bekijken en kopieer

het daarna naar het apparaat.

Muziek afspelen Raak de “Music” snelkoppeling op het Hoofdscherm aan om de muziekspeler te openen. U kunt ook op de snelkoppeling “Alle programma’s“ drukken om alle applicaties te tonen, tik daarna op de “Music” snelkoppeling om de muziekspeler te openen.

23


NL

Muziek Bibliotheek U bevind zich in muziekbibliotheek direkt na het starten van de muziek speler. De muziekbibliotheek toont uw muziekbestanden per categorie gesorteerd (artiest, album, genre, enz.). Bevat een muziekbestand geen informatie, dan wordt deze in de muziekbibliotheek als “Unknown” geclassificeerd. Wanneer u muziek kopieert naar het apparaat, wordt de bibliotheek automatisch bijgewerkt. Sleep in de bestandslijst met een vinger op en neer om door de lijst te scrollen. • Tik op een nummer om te spelen. • Om terug te keren naar het hoofdscherm, drukt u op of

/

/

.

Na het openen van de muziekbibliotheek, wordt de werkbalk weergegeven onder aan het scherm Alle muziek

Zoek op het Internet

Zoek via google naar een specifiek nummer op het internet door het intikken van een woord of de titel.

Artiest

Bekijk de muziekbestanden op artiest

Album

Bekijk de muziekbestanden op album.

Genre

Bekijk de muziekbestanden op genre.

Afspeellijst

Weergave van afspeellijsten.

Mappen Weergave

Navigeer door uw mappen en bestanden.

Huidige nummer weergave

Ga naar het huidige nummer.

Terug

Terug naar het startscherm.

Muziek Titel zoeken Zoek een nummer in de bibliotheek op trefwoord. (1) In de muziekbibliotheek, tik op de snelkoppeling “mappen weergave” 24


DE (2) Selecteer de map die wilt doorzoeken. (3) Druk op zoeken en voer een trefwoord in. (4) Druk op zoeken Om te beginnen met het zoeken. Als de titel gevonden wordt, zal het nummer worden weergegeven.

U kunt al uw muziek en mappen sorteren van A tot Z, op aanmaak datum van bestand/map, op bestandsgrootte of bestandstype. (1) In de muziekbibliotheek, druk op. (2) Selecteer de map die gesorteerd moet worden. (3) Druk op het icoon om te sorteren ( op grootte) / (op bestandstype) /

(op eerst letter) /

(op de aanmaak-datum)

EQ handmatig instellen Het apparaat beschikt over een 7-bands equalizer, tik tijdens het afspelen van de muziek de menu knop aan om de instellingen van de equalizer aan te passen. (1) Kies een band en wijzig de instelling van het frequentiebereik door deze met een vinger omhoog of omlaag te trekken. (2) Druk op “bewaar instelling� om te bevestigen of tik op om terug te keren.

Afspeelscherm

a

b c d h

i

e f g j

k

l m n o

a. muziek b. ID3-informatie (artiest, album, etc.) c. Zoek meer Informatie over het huidige nummer d. Voortgangs balk e. Vorige nummer f. Speel af / Pause g. Volgend nummer h. EQ-modus i. A-B herhalen j. Bewerk herhaalmodus k. Titel toevoegen aan afspeellijst l Bekijk songteksten m. Volume omlaag n. Volume omhoog o. terug aan afspeellijst

24

NL

Muziek sorteren


• Om het afspelen te pauzeren druk

om het afspelen te vervolgen drukt u op .

• Om de volgende of het vorige nummer af te spelen druk

of

.

• Je kunt naar een willekeurig punt in het nummer springen door op een punt in de voortgangsbalk te tikken.

NL

• Tik op

of

om het volume aan te passen.

• Om de equalizer modus te veranderen tik op “EQ”. • Om een stukje van een nummer van A naar B te herhalen tik op “A - B”. • Om de herhaal modus te veranderen tik op

.

• Om het huidige nummer toe te voegen aan de afspeellijst tik

.

• Om de ID3 informatie/songtekst van het nummer weer te geven tik op • Om de equalizer modus handmatig te veranderen tik dan op

.

.

• Meerdere tikken op de ID3 informatie zorgt ervoor dat er meer informatie over het nummer wordt gezocht op het internet. • Om terug te keren naar de muziek bibliotheek, tik op • Om direct terug te keren naar het hoofdscherm tik op

.. of op

.

Afspeellijsten

Een afspeellijst is een lijst met audiotracks die de muziek speler automatisch achter elkaar afspeelt. Op dit apparaat kunt u zo veel afspeellijsten maken en bewerken als u wilt.

Afspeellijst maken (1) Om een afspeellijst te maken tikt u in de muziekbibliotheek op de snelkoppeling afspeellijst , het bladwijzer scherm opent, u kunt hier uw afspeellijst bewerken. (2) Om een nieuwe afspeellijst te openen tik op “New playlist”. (3) Om een nummer toe te voegen aan de lijst tik dan naast de afspeellijst op . (4) Tik op de nummers die u wilt toevoegen aan de lijst, er verschijnt een vinkje voor de nummers die u heeft geselecteerd. (5) Wanneer u tevreden bent over de gemaakte lijst tikt u op om deze op te slaan.

26


DE Je kan tracks toevoegen aan de afspeellijst of verwijderen. (1) Om een afspeellijst te bewerken tikt u in de muziekbibliotheek op de snelkoppeling afspeellijst, om de afspeellijst te openen. (2) Tik naast de afspeellijst op om nummers aan de afspeellijst toe te voegen of te verwijderen. (3) Tik op een nummer dat u wilt toevoegen of verwijderen, een vinkje wordt voor het nummer gezet dat u heeft geselecteerd. De geselecteerde nummers zullen naar gelang u wilt, verwijderd of toegevoegd worden. (4) Tik op om de lijst op te slaan.

Afspeellijst verwijderen Om een afspeellijst, te verwijderen: (1) Tik in de muziekbibliotheek op om de afspeellijsten weer te geven. (2) Tik op de prullemand naast de afspeellijst die u wilt verwijderen.

Let op: U kunt de huidige afspeellijst niet verwijderen zo lang een nummer wordt afgespeeld.

Afspeellijst afspelen (1) Tik in de muziekbibliotheek op om de afspeellijsten weer te geven. (2) Druk op een afspeellijst om deze te openen. De inhoud wordt weergegeven in een lijst. (3) Druk op het eerste nummer van de afspeellijst om te beginnen met het afspelen van de lijst.

27

NL

Afspeellijst bewerken


Video afspelen

NL

Tik in het Hoofdscherm op de snelkoppeling “Video” om de videospeler te openen. U kunt ook via de snelkoppeling alle programma’s, alle apps weergeven en de video-speler openen.

DE

Navigeren door uw videobestanden Wanneer u de videospeler opent wordt de lijst met videobestanden weergegeven. • door met uw vinger van boven naar beneden over het scherm te slepen kunt u door de lijst scrollen. • Tik op een bestand om deze af te spelen. • U kunt direct terug naar het beginscherm door op of te tikken

Afspeelscherm

a d

b

e

f

a. Verminder het volume b. Voortgangs balk c. Volume omhoog/ omlaag d. Bladwijzer e. Helderheid f. Vorige video g. Afspelen/ Pause h. Volgende Video i. Scherm instellingen j. Terug k. Video-instellingen

c

g

h

i

j

k

• Tik op

om de video te pauzeren, of op

• Tik op

om het menu weer te geven

• Tik op

om het volume te verhogen of op 28

om verder te gaan.

om het volume te verlagen.


DE Om de bladwijzer te verwijderen tikt u op geven, kies “Delete bookmark” • Tik op

om het menu weer te

om de helderheid van het scherm in te stellen.

• Tik op

/

• Tik op

om de scherweergave te veranderen

om de vorige of de volgende video af te spelen.

• Tik op

om het afspelen te stoppen en terug te keren naar de lijst.

Instellingen Videospeler Tik op

om het Video afspeel menu weer te geven

Play from beginning(this will delete bookmark)

Verwijder de bladwijzer en speel de video vanaf het begin.

Delete bookmark

Verwijder bladwijzer.

Help

Instructies hoe u video kunt afspelen.

Play Mode

Single speelt de video en stopt als het eind is berijkt. Repeat one Herhaalt de huidige video. Repeat all Herhaalt alle video’s

Return

Ga terug naar het hoofdscherm

NL

Tik op om op dit punt in de video een bladwijzer te maken. Houdt u er rekening mee dat er per video slechts een bladwijzer kan worden ingesteld, een nieuwe bladwijzer zal de oude bladwijzers overschrijven. Om uw video vanaf de bladwijzer te vervolgen nadat u de speler heeft gestopt, gaat u naar het hoofdscherm, selecteer de video-speler en kies de gemarkeerde video. U wordt vervolgens gevraagd “Play from beginning” of “Play from bookmark”, selecteer “Play from bookmark”. Standaard wordt de video afgespeeld vanaf het begin.


Foto weergave Tik in het Hoofdscherm op snelkoppeling “Photo” om de fotoverkenner te starten. U kunt ook via de snelkoppeling alle programma’s, alle apps weergeven en de Fotoverkenner openen

NL Miniatuurweergave Het eerste scherm toont miniaturen van alle foto’s in de mappen en submappen in het apparaat of op de geheugenkaart. Om een foto te openen klikt u op de miniatuurweergave. U kunt ook een foto openen door met de “Explorer” naar de betreffende map te gaan en de foto openen door er op te tikken.

30


NL

Diashow

Tijdens het bekijken van foto’s, wordt een werkbalk onderaan het scherm weergegeven als u het scherm aanraakt.

• Om een Diavoorstelling van uw foto’s weer te geven, tik op • Om een foto verder of terug te gaan, tik op

of

.

• Om de foto 90° tegen de klok in te draaien, tik op

.

• Om de foto 90° met de klok mee te draaien, tik op • Om in te zoomen op de huidige foto, tik op

.

.

. Als de foto vergroot is

kunt u de afbeelding horizontaal of vertikaal verslepen over het scherm. Om uit te zoomen tikt u op

.

• Om de helderheid van het scherm aan te passen tikt u op • Om alle aanwezige menuopties weer te geven tikt u op • Om terug te gaan naar de fotoverkenner tikt u op

31

.

. .


Explorer Tik in het hoofdscherm op de snelkoppeling “Alle programma’s” om alle applicaties te tonen, kies de Explorer-snelkoppeling om uw mappen te verkennen.

NL Navigeren door bestanden en mappen • Sleep met uw vinger op en neer over het scherm om door de mappen te bladeren. • Tik op een map om deze te openen. • Tik op de menu snelkoppeling hier kunt u de geinstalleerde programma’s beheren. (voor details zie “Beheer uw programma’s”) • U kunt een een stap vooruit of terug doen door de snelkoppeling- back of next aan te tikken. • Tik op de LevelUp snelkoppeling om een niveau hoger te gaan. • Tik op / / om terug te keren naar het hoofdscherm. Raak het grijze gebied aan om de werkbalk te tonen of te verbergen.

Met een vinger, naar links of rechts slepen, om alle tools in de werkbalk weer te geven. Home

Terug naar het hoofdscherm.

Level Up

In de Verkenner een niveau omhoog.

Multi

Selecteer meer dan een bestand.

Editor

Bestand of map, kopieren, verwijderen, verplaatsen of hernoemen.

Back

In de verkenner een stap terug.

Next

In de verkenner een stap vooruit.

32


(1) Sleep met je vinger op en neer, om door de bestandslijst te scrollen tot u het bestand gevonden hebt dat u wilt verplaatsen kopieren (2) houd uw vinger op het gewenste bestand/map tot het drop down menu verschijnt. (3) Selecteer in het drop down menu “Copy” of “Move”. (kopieren of verplaatsen) (4) Navigeer naar de nieuwe locatie voor het bestand/map (5) Selecteer het pictogram editor selecteer “Paste” (plakken)

in de werkbalk en

Bestanden en mappen (1) Sleep met uw vinger op en neer, om door uw bestandslijst te scrollen tot u het bestand gevonden hebt dat u wilt verwijderen.

(2) Houd uw vinger op het gewenste bestand / map tot het drop down menu verschijnt.

(3) Selecteer in het drop down menu “delete”(verwijderen), kies dan “Delete” om te bevestigen of “Cancel” om het verwijderen te annuleren.

Hernoemen bestanden en mappen (1) Sleep met uw vinger op en neer, om door uw bestands-lijst te scrollen tot u het bestand gevonden hebt dat u wilt hernoemen.

(2) Houd uw vinger op het gewenste bestand / map tot het drop down menu verschijnt.

(3) Selecteer in het drop down menu “Rename”. (4) Voer de nieuwe bestandsnaam in in het invoerveld met het virtuele toetsenbord. (5) Tik op “OK” om de nieuwe naam te bevestigen .

Meerdere bestanden / mappen selecteren U kunt meerdere bestanden of mappen selecteren. (1) In de bovenste werkbalk tik op het icoon multi (2) Druk op de gewenste bestanden/mappen. de namen van de geselecteerde bestanden / mappen worden weergegeven in het rood (tik nogmaals op de bestanden / mappenom ze te deselecteren). (3) Nu kunt u de geselecteerde bestanden kopieren, hernoemen of verwijderen.

33

NL

Bestanden en mappen kopiëren/ verplaatsen.


E-mail Dit apparaat is uitgerust met een voorgeïnstalleerd E-mail programma. U kunt E-mails versturen of ontvangen op elk gewenst moment met dit apparaat. Kijk voordat u de E-mail service start of u een Internet-verbinding heeft.

NL

In het Hoofdscherm tik op de snelkoppeling “E-mail” om het e-mailprogramma te openen. U kunt ook op de snelkoppeling “Alle programma’s“ drukken om alle applicaties te tonen, tik daarna op de “E-mail” snelkoppeling om de E-mail te openen.

E-mail account instellingen Voor het ontvangen en verzenden van e-mail dient u eerst een e-mail account instellen. (1) Als u e-mailprogramma start wordt U gevraagd om een account in te stellen. (2) Voer uw e-mail adres en uw wachtwoord in en Tik op “Volgende”. (3) Voer de vereiste informatie in voor het opzetten van de POP3/SMTP server. Deze informatie krijgt u van uw internet provider, de netwerkbe-heerder of het internet. (4) Druk op “Volgende” nadat u klaar bent met het instellen van de POP3server. Uw apparaat controleert de server instellingen en als deze juist is gaat deze verder met de SMTP-server instellingen. Het invullen van de SMTP-server gaat net als de POP3-server. (5) Uw toestel controleert de instellingen. Na de aankondiging “Uw account is gereed, e-mail kan worden verstuurd en ontvangen ” is het instellen van uw account met succes voltooid. (6) Vul uw naam in zoals die moet worden weergegeven bij ontvangers van uw e-mail en tik op “Done”.

Let op: Heeft u meer dan een account, geef je bij elke start van het e-mailprogramma de naam van het standaard-e-mailaccount in. 34


Accounts beheren

Voeg een nieuwe account toe Volg deze stappen om een nieuw account toe te voegen. (1) Start de e-mail-programma en tik op om de menu-items weer te geven. Selecteer “Accounts”. (2) Tik op om alle menu-items, selecteert u “Account toevoegen”. (3) Volg de stappen voor het opzetten van een e-mail accounts. E-mailaccount account Verwijder een e-mail (1) Start de e-mail-programma en tik op om de menu-items weer te geven. (2) Druk op de “Accounts” om alle e-mailaccounts te bekijken. (3) Houd uw vinger op de account die u wilt verwijderen tot er een drop down menu verschijnt. (4) Druk op de “Account verwijderen” en vervolgens op “OK” om te bevestigen. Account instellingen controleren (1) Start de e-mail-programma en tik op om de menu-items weer te geven. (2) Druk op de “Accounts” om alle e-mailaccounts te bekijken. (3) Houd uw vinger op het account dat u wilt controleren tot er een drop down menu verschijnt. (4) Druk op “Accountinstellingen” om alle instellingen weer te geven. U kunt nu deze instellingen bewerken

E-mailberichten Als u het e-mailprogramma start, gaat u automatisch naar het “Postvak in”. • In het postvak in kunt u met u uw vinger over het scherm slepen om door de lijst te scrollen • Tik op een e-mail, om deze te openen. • Houd uw vinger op de e-mail, tot er een drop-down menu verschijnt, u kunt hier de mail openen, verwijderen, doorsturen of beantwoorden.

E-mail menu In postvak in tik op menu

om onderstaande opties weer te geven.

Vernieuwen

Vernieuw de lijst met mail.

Opstellen Accounts

Bekijk alle e-mailaccounts.

Accountinstellingen

Account-instellingen te controleren.

Maak een nieuw e-mail.

35

NL

U kunt meer dan één e-mail account beheren, de informatie van bestaande accounts bewerken, een account toevoegen of verwijderen.


Beheren van programma’s Het apparaat ondersteunt een groot aantal programmma’s van derden (third party apps). U kunt deze programma’s kopen om uw apparaat extra functies te geven. Ze zijn beschikbaar op het internet of direct vanaf uw tablet.

Voorgeïnstalleerde programma ’s

NL

Het apparaat wordt geleverd met voorgeïnstalleerde programma ’s. De programma’s kunt u vinden als u de snelkoppeling “Alle programma’s” aanraakt. U vindt hier onder andere, Video-speler, audio-speler, foto browser, rekenmachine, etc.

Het installeren van applicaties Voor handmatige installatie van programma’s gaat u als volgt te werk: (1) Download het installatiebestand op uw computer. Vergewis u ervan dat het bestand de extentie .apk heeft, welke wordt ondersteund door uw Tablet-systeem. (2) Verbind het apparaat via USB-kabel aan op uw computer. (3) Kopieer het installatiebestand op het apparaat. (4) Ontkoppel het toestel van de computer. (5) Schakel het toestel in en ga naar de Explorer. (6) Zoek het installatiebestand en open het. (7) Volg de aanwijzingen op het scherm om het programma te installeren. (8) Na de succesvolle installatie van het programma wordt deze weergegeven in “Alle programma’s”.

Programma’s verwijderen (1) Druk het pictogram Instellingen in het hoofdscherm om de systeeminstellingen te openen. (2) Kies “Toepassingen”. (3) Kies “Toepassingen beheren ”. (4) Druk op het programma dat u wilt verwijderen. (5) Kies “Verwijderen”. Let op:De vooraf geïnstalleerde programma ’s kunt u niet verwijderderen. Sommige van de voor Android mobile ontwikkelde programma’s kunnen niet juist draaien op dit apparaat. Neem contact op met de betreffende Software-ontwikkelaar voor meer informatie of ondersteuning. Let op! Houdt u er rekening mee dat de installatie van programma’s van derden voor uw eigen risico is! Storingen of schade veroorzaakt door de installatie van programma’s van derden worden niet gedekt door de garantie. 36


Systeeminstellingen • Als er aan de rechterkant van een instelling een pijl naar beneden staat, bevat deze instelling extra instellingen. Tik op de pijl om de sub-instellingen weer te geven. • Verschijnt aan de rechterkant van een instelling een vakje met een vinkje, dan kunt u de instelling inschakelen door het vinkje aan te raken. • Sleep uw vinger over het scherm om meer instellingen te zien die onder aan het scherm nog verborgen zijn. • Als u de instellingen naar tevredenheid heeft aangepast kunt u terug naar de lijst met instellingen door de terug pijl aan te tikken, of direct naar het hoofdscherm door op het hoofdscherm icoontje te tikken . Draadloos en Netwerken

Geluid en Weergave

Wi-Fi Tik op deze regel om uw draadloze ontvanger in te schakelen. Wi-Fi instellingen: Hiermee beheert u de netwerk verbindingen Geluidsinstellingen: Mediavolume - Stelt het volume voor muziek en video’s in. U kunt het geluid ook aanpassen met de volumeknoppen op het scherm. Beltoon voor meldingen - Standaard beltoon voor meldingen. Hoorbare selectie - Geluid afspelen bij schermselectie SD-Card meldingen - Geluid afspelen voor SD-kaartmeldingen Weergave-instellingen: Stand - Automatische schermrotatie wanneer het apparaat wordt gedraaid. Animatie - Alle scherm animaties worden weergegeven Helderheid - Pas de helderheid van het scherm aan. Time-out Scherm - De vertraging voor het automatisch uitschakelen van het scherm aanpassen.

37

NL

In het Hoofdscherm, tik “Instellingen “ en kies een categorie ”Draadloze netwerken“ “Sound & Display “ “Datum en tijd“ Enz.


Locatie en beveiliging

In dit scherm kunt u bepaalde Android Apps toegang geven tot uw huidige locatie. U kunt ook de beveiliging instellingen en een ontgrendelingspatroon voor het scherm aanmaken.

Programma’s

In dit scherm wordt informatie over de geïnstalleerde programma’s op uw apparaat weergegeven.

NL

Privacy

In dit scherm kunt u de instellingen terugzetten naar fabrieksinstellingen. Let op! Alle voorgaande instellingen worden vervangen.

SD-kaart en het interne geheugen

Hier kunt u het beschikbare geheugen van de SD-kaart en het interne geheugen controleren.

Taal en Toetsenbord

Stel uw taal en regio in en configureer tekstinstellingen voor een snellere en meer accurate tekstinvoer. In dit scherm kunt u de datum, tijd, tijdzone en tijdnotatie aanpassen.

Datum en tijd Kalibratie van het aanraakscherm

Als het aanraakscherm niet goed te reageert, kunt u het hier opnieuw instellen. Het beste resultaat wordt verkregen als u het scherm aanraakt met een nagel of een zachte plastic stick (niet bijgeleverd).

Update Handmatig bijwerken van de mediabibliotheek van uw apparaat. Media Bibliotheek Geschiedenis verwijderen

About device

DRM activeringen verwijderen. Let op! Na het verwijderen van DRM activeringen moet u om de met DRM beveiligde bestanden te kunnen gebruiken Adobe Digital Elements opnieuw activeren. Sommige gekochte E-books in het interne geheugen kunnen hierdoor onleesbaar worden. Geeft informatie weer over uw Tablet-systeem.

38


Fout opsporing Het apparaat resetten • Indien het apparaat “bevriest” kunt proberen de On / Off knop gedurende 15 seconden ingedrukt te houden, om zo het apparaat uit te schakelen. een puntig (niet scherp) voorwerp op de “Reset-knop” op het achterpaneel (kleine gaatje).

Problemen met het touch screen

• Indien het touch scherm niet goed reageert, probeer dan eerst het scherm te calibreren • Verder kunt u gebruik maken van een nagel of een zacht plastic pennetje(niet meegeleverd) • Kijk of je programma wel geheel touch gestuurd is. • Druk niet te hard op het scherm, het kan onherstelbare beschadiging tot gevolg hebben.

Geen draadloze verbinding • Zorg ervoor dat de WLAN is ingeschakeld en een draadloos netwerk binnen bereik is. • Geef het juiste wachtwoord. Let op speciale (hoofd) letters. De karakters moeten exact worden ingevoerd.

Geen geluid uit de koptelefoon • Kijk of de volume regeling niet op 0 staat en of de aansluiting van de oortelefoon in orde is. Zorg ervoor dat de oortelefoon schoon is. Beschadigde MP3-bestanden veroorzaken verschillende problemen of kunnen niet worden afgespeeld. Zorg ervoor dat de bestanden in orde zijn. Probeer verschillende oortelefoons.

Tekens worden niet correct weergegeven • Zorg ervoor dat de taal juist is ingesteld.

Geen USB-verbinding met pc • Controleer de de kabel en de stekkers. Controleer de instellingen in het windows configuratie scherm en het USB stuurprogramma(USB drivers). Herstart de PC. Verwijder de kabel en sluit deze opnieuw aan. Herinstalleer de USB drivers. Het is niet mogelijk iets te schrijven op de ingestoken geheugenkaart • Kijk of het kaartje niet schrijf-beveiligd is (schuifje op de zijkant van het kaartje) Het is niet mogelijk E-books te downloaden van odysbook.de • Controleer de instellingen van uw popup-blocker, en schakel deze uit.

39

NL

• Lukt het niet middels de On / Off het apparaat tot leven te brengen, drukt dan met


Specificaties Configuratie ARM926EJ (CPU + DPS) Hoofd-CPU frequentie: 600 MHz Hulpfrequentie CPU (DSP Digital Command Control): 560 MHz

NL

CPU

Besturingssysteem Hardware Intern geheugen

Android OS 2.1 IBM PC of compatibele PC, notebook of Macintosh met USB-poort Ten minste 4 GB (2,5 GB voor opslag van bestanden, 256 MB voor installeren van apps, 1,2 GB intern geheugen. 1 GB, 2 GB, 4 GB (SDHC) 8 GB (SDHC)

Systeemvereisten Besturingssysteem

Windows 2000/XP/Vista/Windows 7, MAC OS 10.4 of hoger, Linux.

USB-poort Functies Uitgang

3,5 mm oortelefoonaansluiting, ingebouwde luidsprekers

E-book formaten

EPUB, PDF, TXT, FB2, RTF, VOB

Audio

Video Formaten

Foto Formaten WiFi Meertalig

USB2.0 High Speed

MP3 (Audio Layer 1/2/3 MPEG1/2/2.5) WMA (versie 4,4.1,7,8,9) WAV (MS-ADPCM, IMA ADPCM, PCM) APE (versie 3.95, 3.97, 3.98, 3.99, normaal uitgezonderd high en extra high) FLAC (FLAC audio) AAC (ADIF header ATDS AAC-LC-en AAC-HE) (voor licentie) OGG AVI (Xvid, Divx 4/5/6 behalve GMC & Qpel, Divx licenties, audio codec: MP3, AC3)RM / RMVB (Real Video Codec 9.8.10, be-halve G2, Audio Codec: Real Audio)FLV (Sonnati H.263, H.264, VP6, met uitzondering van O2) (voor licentie) MKV (H. 264, MPEG4, XVID, DIVX4/5/6) MOV (MPEG4, H.264, Audio Codec: MP3) 3GP/MP4 (H.264/H.263/MPEG4/XVID/ DIVX4/5/6) JPEG, BMP, GIF (statisch), PNG beschikbaar Meerdere talen beschikbaar 40


Videoresolutie

Video Bitrate

FLV (max.1280x720); MKV (Max 1280x720), MOV (Max1280x720); Tot 6 kbit / s (MPEG4, XVID, DIVX4/5/6); Max 2,5 kbit / s (H.264, RealVideo 8/9/10); Max 2 kbit / s (H. Sorenson 263).

Beeldresolutie

JPEG (Baseline) (Max.8000x8000), GIF (statisch) (Max. 1000x1000)

Netwerken

WLAN (802.11 b / g)

Oplaadtijd

Ca. 5 uur

Batterij speelduur

Ca. 10 uur muziek af-spelen, Ca. 6 uur video afspelen, Ca. 6 uur internet.

Scherm

8,4-inch TFT LCD touch screen (resistive), 800x600 pixels.

SNR

> 65 dB 20 Hz-20 kHz

Frequentie bereik

Voeding

Fysieke specificaties Temperatuur, bij opslag

Lithium-ion polymeer batterij; Voeding: AC input 100-240 VAC 50/60 Hz, DC Output 5 V/2 A

20 ° C ~ +65 ° C 0 ° C ~ +50 ° C

Relatieve luchtvochtigheid tijdens opslag

20% ~ 90% (40 ° C)

Opslagvochtigheid

20% ~ 93% (40 ° C)

41

NL

Technische specificaties Leessnelheid 8,7 tot 9 Mbit / s (MLC Flash) Schrijfsnelheid 4,5 tot 4,8 Mbit / s (MLC Flash) MP3: 8 ~ 320 kbit / s Audio Bitrate WMA: 8 ~ 320 kbit / s OGG: Q1-Q10 AVI (max.1280x720), RM / RMVB (max. 1280x720)


Garantie De volgende voorwaarden bestaan uit de eisen van onze garantievoorwaarden en staan buiten onze wettelijke en contractuele garantieverplichtingen.

Voor onze producten bieden wij een garantie onder de volgende voorwaarden:

NL

1 Wij geven 24 maanden garantie op AXDIA producten. Binnen 12 maanden vanaf de datum van aankoop, repareren wij in overeenstemming met de volgende voorwaarden en condities de schade of gebreken aan het product. Voor schade of gebreken die later dan 12 maanden na de datum van aankoop worden ingediend ter reparatie moet er een aantoonbare fabricagefout gevonden zijn. De garantie geldt niet voor batterijen en andere onderdelen, die worden beschouwd als verbruiksgoederen, breekbare onderdelen, zoals glas of kunststof en defecten als gevolg van normale slijtage. Een garantieverplichting geldt niet voor kleine afwijkingen, die irrelevant zijn voor de waarde en de bruikbaarheid van het product, schade veroorzaakt door chemische en elektrochemische invloeden, water of in het algemeen uit abnormale omstandigheden. 2 De garantie zal worden uitgevoerd op een zodanige wijze dat de defecte onderdelen naar eigen goeddunken worden gerepareerd of vervangen door de juiste onderdelen. AXDIA behoudt zich het recht om het product te ruilen voor een vervangend gelijkwaardig model als het product dat is ingezonden niet binnen een redelijke termijn en binnen een redelijk budget kan worden gerepareerd. On-site reparatie niet kan worden gevergd. Vervangen of uitgewisselde onderdelen worden ons eigendom. 3 De garantie vervalt indien reparaties of aanpassingen zijn gemaakt door mensen die niet in dienst zijn van AXDIA, of als onze producten zijn voorzien van aanvullende accessoires of onderdelen die niet door AXDIA zijn goedgekeurd 4 Reparaties velengen niet de garantietermijn en starten geen nieuwe garantieperiode. De garantieperiode voor vervangen onderdelen eindigt met de garantietermijn voor het gehele product. 5 Iedere andere claim, met name die voor vervanging vanwege schade van buiten van het product - voor zover niet wettelijk verplichte aansprakelijkheid - worden uitgesloten. Wij zullen dan ook niet verantwoordelijk zijn voor eventuele incidentele, indirecte of andere gevolgschade van welke aard dan ook, wat leidt tot beperkingen in het gebruik, verlies van gegevens, gederfde inkomsten of onderbreking van de bedrijfsvoering.

Een garantie claim 1 Voor het verkrijgen van garantieservice, moet u contact opnemen met het AXDIA Service Center via e-mail, fax of telefoon (zie onderstaande contactgegevens). U kunt ook gebruik maken van het service formulier op onze website of op de achterkant van de garantievoorwaarden. 2 AXDIA Service Center zal proberen uw probleem te analyseren en op te lossen. Als een garantieclaim vastgesteld wordt, zult u een RMA-nummer (Return Material Authorization) ontvangen en zal u worden gevraagd om het product op te sturen naar AXDIA.

LET OP: AXDIA neemt alleen paketjes aan die zijn voorzien van een RMA-nummer.

42


1 Dat vervoer en verzekering van de zending is betaald. Stuur geen accessoires (kabels, cd’s, geheugenkaarten, handboeken, enz.) mee, tenzij anders bepaald door AXDIA Service Center. 2 Zorg dat het RMA-nummer zichtbaar en duidelijk leesbaar is aan de buitenkant van de verpakking. 3 Een kopie van de kassabon moet worden bijgevoegd als ontvangstbewijs. 4 Na ontvangst valt het ingediende product onder de garantie voorwaarden van AXDIA en wordt het product gratis en verzekerd aan u terug gezonden.

Service buiten garantie

AXDIA kan een claim weigeren die buiten de garantie valt. Als AXDIA een reparatie verricht die niet onder de garantie valt, zullen alle reparatie-en transportkosten in rekening worden gebracht. AXDIA accepteert geen zendingen die niet eerst goedgekeurd zijn door de RMA (Return Material Authorization)van AXDIA Service Center .

43

NL

Voor het retourneren van het product, houd rekening met het volgende:

/ODYS_Genesis-Gebruikershandleiding  
/ODYS_Genesis-Gebruikershandleiding  

http://www.odys.de/downloads/manuals/ODYS_Genesis-Gebruikershandleiding.pdf

Advertisement