Page 1

ODYS MP3 Player X36

PL

Wybór języka Włączanie: Przesunąć w prawą stronę przełącznik na górze urządzenia. Odtwarzacz x36 włączy się na menu głownym. Sterowanie sensorowe: Menu Aktywne pole M Góra  przewijania Lewo 

Prawo  Dół 

Poruszanie się w menu głównym: Przy pomocy przycisków / wybierz właściwą opcję i potwierdź naciskając przycisk menu (M). Poruszanie się w podmenu Aby przemieszczać się pomiędzy podmenu przesuwaj palec z góry na dół lub z dołu do góry ponad linią w aktywnym polu przewijania. Naciskanie przycisku powoduje stopniowe opuszczanie kolejnych poziomów podmenu aż do poziomu menu głównego. Po naciśnięciu przycisku menu (M) otwiera się wybrana opcja. Wybór języka (domyślnym językiem jest angielski): 1. Wybierz Ustawienia i potwierdź naciskając przycisk menu (M). 2. Aby przemieszczać się pomiędzy podmenu przesuwaj palec z góry na dół lub z dołu do góry ponad linią w aktywnym polu przewijania. Wybierz pozycję “Language (Język)” i potwierdź naciskając przycisk menu (M). 3. Wybierz język. Aby wybrać język polski wybierz „Polish”. Potwierdź naciskając przycisk menu (M).

1


ODYS MP3 Player X36

Spis treści Wybór języka............................................................................... 1 PL

Spis treści......................................................................2 1 Zawartość opakowania..............................................3 2 Wstęp.........................................................................4 3 Podstawowe informacje.............................................6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Elementy sterujące...............................................................6 Stan baterii........................................................................... 7 Instalacja sterownika............................................................. 8 Ładowanie baterii przez złącze USB....................................8 Przesyłanie plików z odtwarzacza MP3 do PC....................9 Odłączanie odtwarzacza MP3 od komputera PC..............10

4 Obsługa....................................................................11 4.1 Włączanie i wyłączanie odtwarzacza MP3.........................11 4.2 Tryb muzyczny.................................................................... 13 4.3 Tryb zdjęciowy (Photo).......................................................19 4.4 Tryb wideo (Video mode)....................................................20 4.5 Tryb radio FM...................................................................... 22 4.6 Tryb tekstowy (Text)...........................................................24 4.7 Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku (Voice).......................25 4.8 Tryb gier (Game)................................................................. 27 4.9 Ustawienia (Settings)..........................................................28 4.10 Zarządzanie plikami (Explorer)........................................31 4.11 Narzędzie do konwersji Video.........................................32 4.12 Tworzenie pokazu slajdów...............................................34

5 Rozwiązywanie problemów......................................36 6 Specyfikacje............................................................38 7 Wskazówki bezpieczeństwa.....................................39 Warunki gwarancji .....................................................................41

2


ODYS MP3 Player X36

PL

1 Zawartość opakowania Należy uważnie sprawdzić zawartość opakowania. Jeśli jest niekompletna, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

ODYS MP3 Player X36

Kabel USB

Słuchawki

Karta

CD-ROM (oprogramowanie i sterowniki)

Instrukcja obsługi

gwarancyjna

3


ODYS MP3 Player X36

2 Wstęp PL

Dziękujemy za podjęcie decyzji o zakupie naszego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, co umożliwi pełne wykorzystanie funkcji urządzenia oraz zagwarantuje jego długie, bezawaryjne użytkowanie. Instrukcję należy zachować, informacje w niej zawarte mogą okazać się przydatne później. Niniejsze urządzenie to przenośny cyfrowy odtwarzacz MP3, który pozwala na odtwarzanie utworów w formatach MP3 i WMA, nagrywanie dźwięków i zapisywanie różnych typów plików. Nowoczesny kolorowy wyświetlacz umożliwia także przeglądanie cyfrowych zdjęć i filmów. Ostrzeżenie Przed rozpoczęciem użytkowania odtwarzacza MP3 konieczne jest przeczytanie ogólnych wskazówek bezpieczeństwa w części 7. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczne kończenie transferu danych między odtwarzaczem MP3 i komputerem, zawarte w rozdziale 3.7.

Właściwości produktu • • • • • • • • • •

4

Kolorowy wyświetlacz TFT 1.46” (176 x 132 pikseli) 65.000 kolorów Szybki transfer danych przez USB 2.0 Obsługiwane formaty: MP3, WMA, WAV, JPEG, BMP, MTV Wbudowana bateria litowo-jonowa Regulowane funkcje oszczędzania energii, jasności i czasu wyłączania Odtwarzanie muzyki podczas gry lub czytania e-booka Urządzenie może być wykorzystane jako wymienny nośnik danych Obsługa aktualizacji oprogramowania firmware (można rozszerzać funkcje aktualizując oprogramowanie przez Internet) Jasne, przejrzyste menu, z intuicyjnymi symbolami i ikonkami umożliwia łatwą obsługę urządzenia Duży wybór trybów powtarzania oraz ustawień equalizera (korektora)


ODYS MP3 Player X36 Wyświetlanie tekstów piosenek Cyfrowe nagrywanie z mikrofonem i odtwarzaniem głosu Dostępne wielojęzyczne menu

PL

• • •

Obsługa URL: http://www.odys.de Najnowsze informacje dotyczące tego odtwarzacza a także innych urządzeń naszej produkcji i o samej firmie znajdziesz na naszej stronie internetowej. Na stronie są także dostępne wszystkie aktualizacje oprogramowania firmware odtwarzacza MP3. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z działem FAQ na naszej stronie lub do skontaktowania się z serwisem przez e-mail support@odys.de.

5


ODYS MP3 Player X36

3 Podstawowe informacje 3.1 Elementy sterujące PL

Zapoznaj się z elementami sterującymi odtwarzacza MP3 zanim zaczniesz go używać.

Uchwyt na pasek/Mikrofon

Główny przełącznik On.Off

Wyświetlacz

Menu

W górę / VOL +

W tył

Do przodu

W dół/ VOL − / PrzyciskPlay Złącze USB

Gniazdo słuchawkowe

Funkcje przycisków Przycisk menu: Przełączanie na funkcję menu, wybór opcji/plików Wyłączanie blokady przycisków : Zwiększanie głośności (VOL +), w górę , Przycisk play: Zmniejszanie głośności (VOL -), w dół powtórzenie, pauza : Szybkie przewijanie do przodu, następny plik, wybór opcji : Przewijanie do tyłu, poprzedni plik, wyjście z menu Główny przełącznik On/off: Przycisk On/off (Resetowanie odtwarzacza w przypadku wystąpienia błędów lub nieprawidłowego działania)

6


PL

ODYS MP3 Player X36

Należy zwrócić uwagę na to, że urządzenie wyposażone jest w nowoczesne dotykowe przyciski, które należy obsługiwać delikatnie. Przyciski nie będą prawidłowo działać, jeśli będą zbyt mocno naciskane. Należy także pamiętać, że urządzenie ma strefę sensorową, która umożliwia dostęp do funkcji jedynie poprzez przesuwanie palca ponad nią.

Objaśnienia działań na przyciskach Z przycisków można korzystać na trzy sposoby: krótkie naciśnięcie, długie naciśnięcie oraz naciśniecie i przytrzymanie. Jeśli w dalszej części tekstu nie będzie dodatkowych określeń, chodzić będzie o krótkie naciśnięcie. Krótkie naciśnięcie: Efekt pojawi się po krótkim naciśnięciu Długie naciśnięcie: Efekt pojawi się po jednokrotnym dłuższym naciskaniu przez 1 ... 2 sekundy. Naciśnięcie i przytrzymanie: Efekt trwa przez cały czas naciśnięcia aż do jego zwolnienia jak np. przewijanie do przodu i do tyłu.

3.2 Stan baterii Napięcie baterii wewnętrznej wynosi 3.7 V. Baterię można ładować. Stan naładowania jest pokazywany za pomocą różnych symboli, tak by umożliwić ocenę przybliżonego pozostałego czasu działania odtwarzacza. Pokazywany stan naładowania maleje wraz z upływem czasu działania odtwarzacza.

Pełna

Ok. Połowy

Niemal pusta

Pusta

Ikona stanu naładowania baterii wskazuje, na „Pusta” w momencie gdy stan baterii jest bliski zeru. W takiej sytuacji konieczne jest szybkie naładowanie baterii. Wewnętrzna bateria może być ładowana poprzez port USB komputera PC, poprzez hub USB lub za pomocą osobnej ładowarki USB (patrz rozdział 3.4).

7


ODYS MP3 Player X36 Osobny zestaw/ładowarkę USB można zamówić na naszej stronie internetowej www.odys.de.

PL

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy upewnić się, że bateria została całkowicie naładowana. Pusta bateria wymaga około 3-4 godzin ładowania. Podczas pierwszych dwóch cykli ładowania należy ładować baterię przez około 8 godzin.

Pamiętaj, że odtwarzacza nie można używać podczas ładowania.

3.3 Instalacja sterownika •

Przesuń główny przełącznik odtwarzacza w pozycję ON.

Połącz odtwarzacz MP3 z komputerem, używając załączonego kabla USB

Rozpocznie się instalacja sterownika. Przy zainstalowanych w komputerze systemach Windows ME, 2000 lub XP, komputer rozpozna nowe urządzenie (nośnik danych) i automatycznie zainstaluje odpowiedni sterownik.

Jeśli podczas instalacji wystąpi błąd, należy odłączyć kabel USB, zrestartować system operacyjny i ponownie podłączyć kabel do komputera. Jeśli w komputerze zainstalowany jest Windows 98 lub 98SE należy zainstalować załączony na płycie CD sterownik przed podłączeniem odtwarzacza MP3 do komputera.

3.4 Ładowanie baterii przez złącze USB Wewnętrzny akumulator urządzenia może być ładowany poprzez bezpośrednie podłączenie kablem USB do komputera, posiadający własne zasilanie hub USB lub przez ładowarkę/zasilacz USB. Przed pierwszym ładowaniem baterii należy całkowicie ją rozładować a potem całkowicie naładować. To jedyny sposób by uzyskać pełną pojemność akumulatora.

8


ODYS MP3 Player X36 Przesuń główny przełącznik odtwarzacza (Pozycja ON).

Połącz odtwarzacz MP3 ze źródłem zasilania, używając kabla USB.

Ładowanie rozpocznie się automatycznie. Zawsze ładuj baterię do stanu pełnego naładowania (sprawdź symbol na wyświetlaczu).

Podczas procesu ładowania nie działają przyciski odtwarzacza.

PL

Na długość działania naładowanej baterii ma wpływ ustawiona głośność odtwarzacza, działa ona znacznie krócej przy głośnym odtwarzaniu. Szybkość rozładowywania może zależeć także od typu odtwarzanych plików oraz częstości używania przycisków. Używaj funkcji oszczędzania energii by automatycznie wyłączać wyświetlacz i odtwarzacz. (Rozdział 4.9).

3.5 Przesyłanie plików z odtwarzacza MP3 do PC

Połącz odtwarzacz MP3 i komputer używając dołączonego kabla USB.

• •

Otwórz Eksplorator Windows i kliknij w katalog Mój Komputer.

Po zakończeniu transmisji, kliknij na symbol odtwarzacza MP3 i sprawdź, czy wszystkie pliki zostały skopiowane w całości.

W taki sam sposób można też kopiować pliki z odtwarzacza MP3 do komputera (upload).

Wybierz katalogi lub pliki które chcesz przesłać i przeciągnij je na symbol wymiennego nośnika danych odtwarzacza MP3 (do głównego katalogu odtwarzacza). Można także utworzyć inne katalogi, aby uporządkować pliki w pamięci odtwarzacza a następnie zapisać tam wybrane pliki.

Zwróć uwagę, że utworów muzycznych nie można kopiować bezpośrednio z płyty CD – najpierw należy je zapisać jako pliki MP3 lub WMA. Upewnij się, że używane pliki WMA nie są chronione prawem autorskim.

9


ODYS MP3 Player X36 Plików zabezpieczonych nie można odtwarzać na tym urządzeniu.

PL

Podczas transferu danych lub formatowania nie wolno nigdy odłączać kabla USB od odtwarzacza. Pamiętaj, że główny katalog odtwarzacza mieści maksymalnie 150 pozycji (folderów i plików). W celu zarządzania większą ilością danych, należy stworzyć podkatalogi – można w nich przechowywać większą liczbę plików. Formatowanie pamięci flash Przy użyciu systemu operacyjnego komputera PC: Otwórz Eksplorator Windows i kliknij prawym klawiszem myszki na symbolu wymiennego nośnika danych. Kliknij na opcję “Formatowanie” w menu kontekstowym.

3.6 Odłączanie odtwarzacza MP3 od komputera PC • Odłącz cyfrowy odtwarzacz MP3 od systemu operacyjnego komputera używając opcji “Bezpieczne usuwanie sprzętu (Remove Hardware Safely)” . • Kliknij na ikonie na pasku zadań po prawej stronie i w otwartym oknie dialogowym wybierz “ Bezpiecznie usuń urządzenie pamięci masowej USB – dysk (X:) (Remove USB Mass Storage Device – Drive (X:))” . • Następnie pojawi się komunikat, że sprzęt może zostać bezpiecznie usunięty. W przypadku używania systemu Windows 98SE, symbol nie pokazuje się na pasku zadań. Po zakończeniu pełnego transferu danych, należy po prostu odłączyć kabel USB.

10


ODYS MP3 Player X36

PL

4 Obsługa 4.1 Włączanie i wyłączanie odtwarzacza MP3 Włączanie odtwarzacza MP3 •

Przesuń główny przełącznik wyświetlacza (pozycja ON).

Na wyświetlaczu pojawi się menu główne.

Jeśli urządzenie nie chce się włączyć, należy naładować baterię używając połączenia USB.

Zmiana trybu w menu głównym • • •

Poprzez menu główne można dostać się do różnych trybów działania oraz ustawień odtwarzacza: Music, Video, FM Radio, Photo, Text, Voice, Games, Settings i Explorer. Używaj przycisków / by wybrać odpowiednią opcję i zatwierdź ją używając przycisku menu. Aby wrócić do menu głównego naciśnij przycisk menu przez ok. 1 sekundę. Pamiętaj, że wszystkie podmenu muszą zostać zamknięte, by można było wrócić do głównego menu. W takiej sytuacji naciskaj przycisk - tyle razy ile potrzeba do zamknięcia podmenu.

Wyłączanie odtwarzacza MP3 Odtwarzacz wyłącza się przy pomocy głównego przełącznika na górze urządzenia. Blokada Jeśli przez 15 sekund nie jest przyciskany żaden przycisk, automatycznie włącza się blokada. W trybie odtwarzania, w górnej części wyświetlacza pojawi się ikona blokady, wyłączy się też podświetlenie.

11


ODYS MP3 Player X36

PL

Blokada aktywna: W przypadku przyciśnięcia klawisza kiedy blokada jest aktywna, na wyświetlaczu pojawi się ten symbol. Podświetlenie ponownie się wyłączy. Deaktywacja blokady: aby odblokować przyciski naciskaj przycisk menu do momentu aż pojawi się ikona otwarta i włączy się podświetlenie menu (przez ok. 3 sekundy).

LOCK

Blokada aktywna

LOCK

Blokada nieaktywna

Reset W przypadku wystąpienia błędów można zresetować odtwarzacz i ponownie go uruchomić przesuwając główny przełącznik w pozycje OFF i następnie ON (OFF/ON).

12


ODYS MP3 Player X36

PL

4.2 Tryb muzyczny Ogólny widok wyświetlacza Wyświetlacz pokazuje różnorodne informacje dotyczące odtwarzanego utworu, upływu czasu i ustawień. Obejrzyj omówienie symboli na wyświetlaczu. Głośność

Tryb powtarzania

Częstotliwość

Stan baterii

Transfer Prędkość odtwarzania

Wyświetlanie tekstu EQ-Dźwięk Nazwa pliku/ID3Tag Tryb powtarzania Numer utworu

Graficzne przedstawienie czasu Numer utworu w folderze Czas odtwarzania

Odtwarzanie, przewijanie w przód/w tył, pauza, stop •

Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego i włącz odtwarzacz. Wybierz tryb muzyczny z menu głównego i zatwierdź naciskając przycisk menu.

Naciśnij klawisz Play by odtworzyć pokazany utwór. Informacja o utworze (tag ID3) pojawi się na wyświetlaczu.

Podczas odtwarzania naciśnij krótko przycisk - by je zatrzymać (Pauza - Pause). Aby kontynuować odtwarzanie ponownie wciśnij przycisk (Wznowienie - Resume function).

Naciśnij i przytrzymaj przyciski / podczas odtwarzania by przewijać odtwarzany utwór do przodu lub do tyłu.

13


ODYS MP3 Player X36

PL

Jeśli podczas odtwarzania, zatrzymania lub pauzy wciśniesz na krótko przyciski /, odtwarzacz przejdzie do odtwarzania odpowiednio poprzedniego lub następnego utworu w kolejności.

Naciśnij krótko przycisk menu aby przejść do podmenu i wybrać jedną z następujących funkcji. Głośność

Zwiększ lub zmniejsz głośność przesuwając palcem w górę lub w dół ponad linią w aktywnym polu przewijania. Można ustawić 33 poziomów (0 … 32) głośności. Wyświetlanie tekstów piosenek (lyric) Odtwarzacz obsługuje wyświetlanie tekstów zsynchronizowane z odtwarzaniem plików mp3. Nazwa oddzielnego pliku z tekstem utworu (*.lrc) musi być identyczna z nazwą odpowiedniego pliku mp3 (*.mp3) a oba pliki muszą znajdować się w tym samym folderze. Podmenu w trybie odtwarzania •

Naciśnij krótko przycisk menu by przejść do podmenu i wybrać jedną z następujących funkcji.

Tryb powtarzania • •

Naciśnij krótko przycisk menu by przejść do podmenu w tryb powtarzania. Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania by wybrać jedną z funkcji (Once, Repeat One, Folder Once, Folder Repeat, All Once, All Repeat, Intro).

Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu.

Bez powtarzania (No Repeat): Odtwarza wszystkie pliki jeden raz Powtarzaj jeden (Repeat One): Stale powtarza aktualny utwór. Powtarzaj wszystkie (Repeat All): Powtarza w pętli wszystkie utwory.

14


Powtarzaj losowo (Random All): Powtarza wszystkie utwory w układzie losowym. Odtwarzaj folder (Folder Normal): Odtwarzaj wszystkie utwory w aktualnym katalogu. Powtarzaj folder (Folder Repeat): Wielokrotnie powtarza wszystkie utwory w aktualnym katalogu. Powtarzaj folder losowo (Folder Random): Powtarza wszystkie utwory w folderze w układzie losowym. Intro: Początki wszystkich utworów. Ustawienia equalizera (korektora), EQ

Naciśnij krótko przycisk menu by przejść do podmenu w tryb equalizera EQ.

Przesuwaj palcem w górę lub w dół ponad linią w aktywnym polu przewijania aby wybrać rodzaj dźwięku (Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, Custom EQ).

Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu.

A3D (emulacja dźwięku 3D) • • •

Naciśnij krótko przycisk menu by przejść do podmenu. Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania by włączyć lub wyłączyć funkcję. Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu.

Prędkość odtwarzania • • •

Naciśnij krótko przycisk menu by przejść do podmenu. Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w Przy ustawieniu 1.00x utwór będzie odtwarzany w oryginalnej prędkości. Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu. Jeśli prędkość nie jest ustawiona na 1.00x odtwarzanie może być zniekształcone.

15

PL

ODYS MP3 Player X36


ODYS MP3 Player X36 Zarządzanie plikami (Browse Files) Używając tego menu można wybierać poszczególne pliki.

PL

• •

Naciśnij krótko przycisk menu by przejść do podmenu. Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania aby wybrać opcję File.

• •

Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu. Aby wybrać pliki i foldery przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania.

Naciśnij przycisk by dodać utwór do listy ulubionych i zatwierdź przyciskając przycisk menu.

Przy pomocy przycisku można przejść do wyższego katalogu.

Naciśnij krótko przycisk menu by odtworzyć wybrany plik lub otworzyć katalog. W rozdziale 4.10 opisano sposób usuwania plików z odtwarzacza. Pliki i foldery można usuwać także przy użyciu menedżera plików w komputerze, podczas gdy odtwarzacz jest do niego podłączony przez złącze USB.

Grupowanie (Classified) Urządzenie może odczytywać informacje o utworach i wyświetlać pliki posortowane pod względem gatunku muzycznego, wykonawców, tytułów płyt i utworów. •

Naciśnij krótko przycisk menu by przejść do podmenu.

Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania by wybrać funkcję Classified.

Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu. W razie potrzeby listę należy aktualizować. Możliwość aktualizacji będzie się wówczas pojawiać po wybraniu opcji “Classified“. Jeżeli

16


ODYS MP3 Player X36

PL

chcesz samodzielnie automatycznie aktualizować listę wybierz odpowiednią funkcję w menu systemowym. (Rozdział 4.9) •

Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania by wybrać pliki lub foldery.

Przy pomocy przycisku można przejść do wyższego katalogu.

Naciśnij krótko przycisk menu by odtworzyć wybrany plik lub otworzyć katalog. Uwaga: nieprawidłowe wpisy w informacjach o utworach mogą spowodować błędne wyświetlanie oraz nieprawidłowe sortowanie w odtwarzaczu.

Lista odtwarzania (Play list ) Urządzenie obsługuje listy odtwarzania w formacie m3u. Listę należy utworzyć w komputerze i następnie przesłać do odtwarzacza wraz z odpowiednimi plikami MP3. Ponadto można dodawać tytuły utworów z odtwarzacza do ulubionej listy odtwarzania poprzez funkcję “Browse files” (zobacz wyżej) Lista musi być umieszczona w folderze o nazwie PLAYLIST, razem z plikami muzycznymi. Pliki można umieszczać w podkatalogach, jednak powinno to zostać uwidocznione także w budowie listy. Najlepiej jest utworzyć w komputerze katalog ze wszystkimi plikami znajdującymi się na liście odtwarzania i skopiować go do odtwarzacza. Sama lista musi być zapisana bezpośrednio w katalogu PLAYLIST. •

Naciśnij krótko przycisk menu by przejść do podmenu.

Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania by wybrać opcję play list.

Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu.

17


ODYS MP3 Player X36

PL

Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania by wybrać przesłaną listę odtwarzania i muzykę z tej listy.

Przy pomocy przycisku można przejść do wyższego katalogu.

Naciśnij krótko przycisk menu by odtworzyć wybrany plik lub otworzyć katalog.

Listaplików CUE (Cue File List) Możesz używać tak zwanych plików CUE w powiązaniu z plikami muzycznymi APE. Jeśli masz pliki CUE możesz zarządzać nimi za pomocą Cue File List.

18


ODYS MP3 Player X36

PL

4.3 Tryb zdjęciowy (Photo) Funkcja służy di wyświetlania obrazów w formatach JPEG i BMP. •

Używając przycisków / wybierz tryb Photo w menu głównym i zatwierdź przy pomocy przycisku menu.

Zostaną wyświetlone foldery i pliki graficzne (Browser view). Jeśli nie widać żadnych plików, oznacza to że pamięć odtwarzacza jest pusta.

Używając przycisków /można poruszać się po drzewie katalogów oraz wybierać pliki. Żeby otworzyć plik należy nacisnąć przycisk menu. Naciśnij przycisk aby wyjść z katalogu.

Aby poruszać się po drzewie katalogów możesz także przesuwać palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania. Wcisnąć przycisk menu by wybrać i otworzyć plik.

Naciśnij krótko przyciski / żeby pokazać następny lub poprzedni obraz.

Naciśnij krótko przycisk menu by wrócić do ekranu przeglądarki.

Żeby wrócić do menu głównego naciśnij przycisk menu przez ok. 1 sekundę. Najlepiej jest gdy zdjęcia są w formacie 176 x 132 pikseli. Możliwe jest także wyświetlanie innych formatów, jednak takie pliki nie będą prezentowane na całej powierzchni wyświetlacza. Usuwanie plików z odtwarzacza jest opisane w rozdziale 4.10.

Pokaz slajdów (Slideshow) Przy pomocy załączonego oprogramowania “Slide Show Maker“ można stworzyć w komputerze pokaz slajdów i przesłać go do odtwarzacza (patrz rozdział 4.12).

19


ODYS MP3 Player X36

PL

• •

Naciśnij krótko przycisk menu by przejść do podmenu. Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania aby wybrać opcję Slideshow.

• •

Aby zatwierdzić wciśnij przycisk menu. Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania by wybrać odstęp czasu w jakim mają zmieniać się zdjęcia. Przy ustawieniu OFF pokaz slajdów nie nastąpi.

• •

Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu. Przy pomocy przycisku można przejść do wyższego katalogu.

4.4 Tryb wideo (Video mode) Funkcja służy do odtwarzania filmów w formacie MTV. •

Używając przycisków / wybierz tryb Video w menu głównym i zatwierdź przy pomocy przycisku menu.

Możesz teraz wybierać i odtwarzać pliki wideo w taki sam sposób jak w trybie zdjęciowym.

Głośność można zwiększać lub zmniejszać poprzez przesuwanie palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania.

Naciśnij krótko przycisk menu podczas odtwarzania, by przejść do podmenu i wybrać jedną z następujących funkcji.

Tryb powtarzania (Repeat mode) • •

20

Naciśnij krótko przycisk menu podczas odtwarzania, by przejść do podmenu repeat mode. Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania by wybrać jedną z następujących funkcji (Once, Repeat One, Folder Once, Folder Repeat, All Once, All Repeat, Intro). Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu.


ODYS MP3 Player X36

PL

No Repeat: Odtwarza wszystkie pliki jeden raz. Repeat One: Stale odtwarza aktualny plik. Repeat All: Odtwarza w pętli wszystkie pliki. Random All: Odtwarza wszystkie pliki w układzie losowym. Folder Normal: Odtwarza wszystkie pliki w aktualnym katalogu. Folder Repeat: Wielokrotnie powtarza wszystkie pliki w aktualnym katalogu. Folder Random: Powtarza wszystkie pliki w folderze w układzie losowym. Kolor napisów (Subtitle Color) W tym podmenu można ustawić kolor systemowy ekranu podczas odtwarzania wideo. • • • • • •

Podczas odtwarzania naciśnij krótko przycisk menu aby przejść do menu Repeat. Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania by wybrać “Subtitle Color“. Aby zatwierdzić wciśnij przycisk menu. Wybierz kolor i wciśnij przycisk menu aby zatwierdzić. Przyciśnij ponownie przycisk menu w celu powrotu do widoku przeglądarki. Żeby wrócić do menu głównego naciśnij przycisk menu przez ok. 1 sekundę. Jeśli chcesz przygotować filmy, które będzie można oglądać na tym odtwarzaczu, użyj narzędzia konwersji wideo zamieszczonego na dołączonej płycie CD (patrz rozdział 4.12).

21


ODYS MP3 Player X36 4.5 Tryb radio FM •

PL •

• •

Używając przycisków / wybierz tryb Radio FM w menu głównym i zatwierdź przy pomocy przycisku menu. Głośność można zwiększać lub zmniejszać poprzez przesuwanie palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania. Naciskając przycisk  można przejść z trybu manualnego (Normal) do trybu Wyboru zapisanej stacji. Nazwa trybu znajduje się pośrodku wyświetlacza.

Normal (Ręczne wyszukiwanie stacji radiowych) Użyj przycisków /żeby wybrać częstotliwość. Naciśnij i przytrzymaj przyciski/ żeby szybko poruszać się w górę i w dół po częstotliwościach zakresu UKF. Aby zatrzymać wyszukiwanie naciśnij ponownie jeden z tych przycisków. Preset (Wybór zapisanej stacji) Jeśli już zapisałeś jakieś stacje radiowe, możesz wybrać jedną z nich, używając przycisków /. W przeciwnym razie, możesz zapisać stację w jednej z 20 lokalizacji w pamięci odtwarzacza w następujący sposób: • Naciśnij krótko przycisk menu, by przejść do podmenu i wybrać jedną z następujących funkcji. Save Preset (Zapisywanie stacji) Opcja ta jest aktywna wyłącznie w trybie Normal

• •

22

Wybierz funkcję Save Preset aby zapisać aktualną stację. Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania, żeby znaleźć wolną lokalizację w pamięci i zapisz stację naciskając przycisk menu.


ODYS MP3 Player X36 •

PL

Użyj przycisków / żeby wybrać „Tak (Yes)“ lub „Nie (No)“ i zatwierdź przyciskiem menu. Del (Usuwanie zapisanych stacji) Opcja ta jest aktywna wyłącznie w trybie Preset

• •

Wybierz funkcję Del by usunąć zapisaną stację. Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania, żeby znaleźć lokalizację, która ma być usunięta i zapisz stację naciskając przycisk menu.

Użyj przycisków / żeby wybrać „Tak (Yes)“ lub „Nie (No)“ i zatwierdź przyciskiem menu.

Auto Scan (Autowyszukiwanie stacji radiowych) Wybierz Auto Scan, aby automatycznie wyszukiwać stacje radiowe. Dostępne stacje radiowe zostaną automatycznie wyszukane i zapisane. Będzie można je wybierać używając przycisków /w trybie preset. Uwaga! Wszystkie zapisane wcześniej stacje zostaną nadpisane przez stacje wyszukane automatycznie. Record (Nagrywanie z radia) • • • • •

Wybierz stację radiową, którą chcesz nagrywać. Naciśnij krótko przycisk menu, by przejść do podmenu i wybierz funkcję Record. Nagrywanie rozpocznie się natychmiast. Przyciśnij przycisk by przerwać nagrywanie. Aby je wznowić ponownie naciśnij przycisk . Przyciśnij przycisk menu by zakończyć nagrywanie. Nagranie zostanie zapisane, a na wyświetlaczu pojawi się znów menu Radio FM.

23


ODYS MP3 Player X36 Nagrane z radia pliki są zapisywane w formacie WAV, w katalogu „FMIN.DIR“. Nie zapisuj w tym katalogu żadnych plików MP3 lub WMA.

PL

Odtwarzanie nagrania wykonanego z radia • Jeśli odtwarzacz jest w innym trybie, możesz odtworzyć nagranie przełączając się na tryb odtwarzanie głosu (voice playback) za pomocą głównego menu (w sposób opisany wyżej). • Obsługa odtwarzania nagrania z radia przebiega tak samo jak w przypadku trybu muzycznego (Rozdział 4.2). • Żeby wrócić do menu głównego naciśnij przycisk menu przez ok. 1 sekundę. W rozdziale 4.10 opisano sposób usuwania plików z odtwarzacza. Pliki i foldery można usuwać także przy użyciu menedżera plików w komputerze, podczas gdy odtwarzacz jest do niego podłączony przez złącze USB.

4.6 Tryb tekstowy (Text) Funkcja służy do wyświetlania tekstów w formacie TXT. • •

24

Używając przycisków / wybierz tryb Text w menu głównym i zatwierdź przy pomocy przycisku menu. Pliki tekstowe można wybierać i wyświetlać w taki sam sposób jak zdjęcia w trybie zdjęciowym.

Aby przewijać tekst przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania

Naciśnij krótko przycisk menu by wrócić do ekranu przeglądarki. Żeby wrócić do menu głównego naciśnij przycisk menu przez ok. 1 sekundę.


ODYS MP3 Player X36 4.7 Nagrywanie i odtwarzanie dźwięku (Voice)

PL

Odtwarzacz MP3 może być także używany jako cyfrowy dyktafon. Pozwala to nagrywać na przykład ważne pomysły, myśli lub inne rzeczy do zapamiętania, gdy nie możesz ich zanotować. Używając przycisków / wybierz tryb Voice w menu głównym i zatwierdź przy pomocy przycisku menu.

Odtwarzanie nagranego głosu • Jeśli odtwarzacz jest w innym trybie, używając menu głównego przełącz na tryb odtwarzanie głosu, w sposób opisany wyżej. • Obsługa odtwarzania nagrania przebiega tak samo jak w przypadku trybu muzycznego (Rozdział 4.2). • Żeby wrócić do menu głównego naciśnij przycisk menu przez ok. 1 sekundę. • Naciśnij krótko przycisk menu, by przejść do podmenu i wybrać jedną z następujących funkcji. Tryb powtarzania (Repeat mode) • •

Naciśnij krótko przycisk menu, by przejść do podmenu repeat mode. Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania by wybrać jedną z następujących funkcji (Once, Repeat One, Folder Once, Folder Repeat, All Once, All Repeat, Intro). Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu.

No Repeat: Odtwarza wszystkie pliki jeden raz. Repeat One: Stale odtwarza aktualny plik. Repeat All: Odtwarza w pętli wszystkie pliki. Random All: Odtwarza wszystkie pliki w układzie losowym. Folder Normal: Odtwarza wszystkie pliki w aktualnym katalogu. Folder Repeat: Wielokrotnie powtarza wszystkie pliki w aktualnym katalogu. Folder Random: Powtarza wszystkie pliki w folderze w układzie losowym.

25


ODYS MP3 Player X36 Ustawienia equalizera (korektora), EQ •

PL

• •

Naciśnij krótko przycisk menu by przejść do podmenu w tryb equalizera EQ. Przesuwaj palcem w górę lub w dół ponad linią w aktywnym polu przewijania aby wybrać rodzaj dźwięku (Normal, 3D, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, Custom EQ). Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu.

A3D (emulacja dźwięku 3D) • • •

Naciśnij krótko przycisk menu by przejść do podmenu. Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania by włączyć lub wyłączyć funkcję. Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu.

Prędkość odtwarzania • • •

Naciśnij krótko przycisk menu by przejść do podmenu. Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w Przy ustawieniu 1.00x utwór będzie odtwarzany w oryginalnej prędkości. Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu. Jeśli prędkość nie jest ustawiona na 1.00x odtwarzanie może być zniekształcone.

Wybór plików (File) Użyj tej funkcji jeśli chcesz wybrać niektóre pliki.

26

• •

Naciśnij krótko przycisk menu by przejść do podmenu. Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania aby wybrać opcję File.

Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu.


Aby wybrać pliki i foldery przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania.

• •

Aby zatwierdzić wciśnij ponownie przycisk menu. Przy pomocy przycisku można przejść do wyższego katalogu.

Naciśnij krótko przycisk menu by odtworzyć wybrany plik lub otworzyć katalog. Nagrywanie (Record)

• • •

Naciśnij krótko przycisk menu by przejść do podmenu i wybierz Record. Nagrywanie rozpocznie się od razu. Przyciśnij przycisk by przerwać nagrywanie. Aby je wznowić ponownie naciśnij przycisk . Przyciśnij przycisk menu by zakończyć nagrywanie. Nagranie zostanie zapisane a na wyświetlaczu pojawi się znów menu Voice. Nagrane pliki głosowe są zapisywane w formacie WAV, w katalogu „MICIN.DIR“. Nie zapisuj w tym katalogu żadnych plików MP3 lub WMA.

W rozdziale 4.10 opisano sposób usuwania plików z odtwarzacza. Pliki i foldery można usuwać także przy użyciu menedżera plików w komputerze, podczas gdy odtwarzacz jest do niego podłączony przez złącze USB.

4.8 Tryb gier (Game) •

Użyj przycisków / by wybrać Tryb gier (Game) w menu głównym i zatwierdź naciskając przycisk menu.

27

PL

ODYS MP3 Player X36


ODYS MP3 Player X36 • Aby wrócić do menu głównego, naciśnij przycisk menu na około 1 sekundy.

PL

4.9 Ustawienia (Settings) W trybie ustawień (Settings) można dokonywać zmian ważnych ustawień systemowych odtwarzacza MP3. •

Użyj przycisków / by wybrać Ustawienia (Settings) w menu głównym i zatwierdź naciskając przycisk menu. Menu ustawień zawiera podmenu dla poszczególnych ustawień: Music (muzyczny), Radio, Record (nagrywanie), Display (wyświetlacz), Auto Play Set (odtwarzanie automatyczne), System, PowerOFF Time (czas wyłączenia zasilania) oraz Default Set (ustawienia domyślne). Użyj przycisków / żeby wybrać odpowiednie podmenu i zatwierdź naciskając przycisk menu. Aby wrócić do menu głównego, naciśnij przycisk menu na około 1 sekundy. Można także użyć przycisku  by przejść do wyższego poziomu menu.

Tryb oszczędzania energii (Power save) W trybie oszczędzania energii urządzenie będzie wyłączało się automatycznie kiedy żaden z przycisków nie zostanie naciśnięty przez określony czas. Można także użyć funkcji sleep-timer.

Automatyczne wyłączanie (Power) •

Wybierz spośród następujących długości czasu: 15 min., 30 min., 60 min., 90 min.,120 min. lub Off (wyłączony). Aby zatwierdzić wciśnij przycisk menu. Zawsze włączony • Urządzenie pozostaje przez cały czas włączone do momentu rozładowania baterii. Aby zatwierdzić wciśnij przycisk menu.

Ustawienia języka (Language) Użyj tej opcji, aby wybrać język: angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, polski, duński, rosyjski. Aby zatwierdzić wciśnij przycisk menu.

28


Ustawienia wyświetlacza (Display) Ustaw okres czasu podczas którego wyświetlacz pozostanie włączony po ostatnim naciśnięciu przycisku: 5 sek., 10 sek., 20 sek., 30 sek. lub Zawsze (Always On). Po wybraniu ustawienia “Always On” wyświetlacz pozostanie włączony przez cały czas. Jasność (Brightness) Ustaw wybraną jasność wyświetlacza (4 poziomy). Display Wybierz okres czasu podczas którego wyświetlacz pozostanie podświetlony po ostatnim naciśnięciu przycisku. • Wybierz jeden z następujących czasów: 15 sec., 30 sec., 1 min. i wyłączony (close). •

Aby zatwierdzić wciśnij przycisk menu. Przy ustawieniu “Close“ podświetlenie będzie włączone przez cały czas.

Ustawienia nagrywania (Record) Jakość nagrywania (REC Quality) Ustawia pożądaną prędkość przesyłania danych dla nagrywania z radia i nagrywania głosu. Długie nagranie (Long Time): Nagrywa źródło w niskiej jakości (32 kbps). Jakość standardowa (Normal Quality): Nagrywa zwykłej jakości (48 kbps). Jakość wysoka (High Quality): Nagrywa wysokiej jakości (64 kbps).

VAD (Aktywacja głosowa) •

Wybierz czy chcesz włączyć głosową aktywację nagrywania. Aby zatwierdzić wciśnij przycisk menu.

29

PL

ODYS MP3 Player X36


ODYS MP3 Player X36 Urządzenie będzie nagrywało tylko wtedy gdy osoba mówi wystarczająco głośno. W przypadku mówienia cichego lub braku głosu, nagrywanie zatrzyma się.

PL

AGC (Automatyczna Regulacja Wzmocnienia) Wybierz jeśli chcesz by głośność nagrywania była automatycznie dostosowywana do warunków. Aby zatwierdzić wciśnij przycisk menu.

Ustawienia systemowe Usuwanie plików (Delete)

Wybierz pliki które chcesz usunąć.

Przestrzegaj instrukcji z rozdziału 4.10 (Zarządzanie plikami)

Formatowanie Używaj tej funkcji by sformatować nośnik danych w urządzeniu. •

Wybierz rodzaj formatowania – szybkie (quickly) lub pełne (completely). Aby zatwierdzić wciśnij przycisk menu. Uwaga! Po zatwierdzeniu z urządzenia zostaną usunięte wszystkie dane. Przed formatowaniem zapisz ważne dane w komputerze.

Przywracanie ustawień fabrycznych (Reset) Użyj tej opcji jeśli chcesz przywrócić ustawienia odtwarzacza do stanu domyślnego (ustawień fabrycznych). •

Użyj przycisków / żeby wybrać “Yes“ lub „No“ i zatwierdź przy pomocy przycisku menu. Wybierając “Yes” zresetujesz wszystkie ustawienia odtwarzacza, przywracając ustawienia fabryczne, wybierając “No” anulujesz polecenie.

30


ODYS MP3 Player X36 Informacje o systemie (Sys Info)

PL

W tym miejscu możesz dowiedzieć się o następujących danych systemowych: - aktualna wersja firmware - data produkcji - całkowita i zajęta pamięć urządzenia Odświeżanie (Refresh) Używając tej funkcji można przeprowadzić nowy sposób sortowania zapisanych danych. •

Użyj przycisków / żeby wybrać “Yes“ lub „No“ i zatwierdź przy pomocy przycisku menu.

4.10 Zarządzanie plikami (Explorer) W trybie Explorer można bezpośrednio usuwać bądź odtwarzać pliki zapisane w odtwarzaczu MP3. •

Użyj przycisków / by wybrać Tryb Explorer w menu głównym i zatwierdź naciskając przycisk menu.

Przesuwaj palcem z dołu w górę lub z góry na dół ponad linią w aktywnym polu przewijania by wybrać pliki do usunięcia. Żeby otworzyć plik należy nacisnąć przycisk menu.

Naciśnij przycisk aby wyjść do wyższego katalogu.

Naciśnij krótko przycisk menu by usunąć wybrany plik.

Wybierz Yes żeby usunąć lub anuluj wybierając No. Zatwierdź naciskając przycisk menu. Pliki i foldery można usuwać także przy użyciu menedżera plików w komputerze, podczas gdy odtwarzacz jest do niego podłączony przez złącze USB.

31


ODYS MP3 Player X36 4.11 Narzędzie do konwersji Video

PL

Używaj wyłącznie tego konwertera wideo. Nie kopiuj do odtwarzacza standardowych plików wideo – najprawdopodobniej nie będzie w stanie ich odtworzyć.

Uruchom plik “Video Convert.exe“ na załączonej płycie CD. Otworzy się następujący program.

3 4 1 2

1. 2. 3. 4.

32

Wybierz plik wideo, który chcesz przekonwertować Wybierz lokalizację zapisu video po konwersji. Określ przedział czasu który ma być skonwertowany (jeśli trzeba). Rozpocznij konwersję i poczekaj aż całkowicie się zakończy (100%).


ODYS MP3 Player X36

PL

Obsługiwane formaty: avi, wmv, mpg, mpeg, mov, qt, rm, rmvb, 3gb, mov, vob, asf. Uwaga! W związku z różnicami jakie mogą występować nawet w jednym typie plików, może zdarzyć się tak, że program nie będzie w stanie konwertować niektórych plików.

33


ODYS MP3 Player X36 4.12 Tworzenie pokazu slajdów

PL

Używaj wyłącznie załączonego oprogramowania do tworzenia pokazu slajdów. Sekwencje zdjęć tworzone w inny sposób najprawdopodobniej nie dadzą się odtworzyć w tym urządzeniu. Uruchom plik “Slide Show Maker.exe“ na załączonej płycie CD. Otworzy się następujący program.

1. 2. 3. 4. 5.

34

Załaduj do programu wybrane zdjęcia z komputera. W funkcji “Mode” wybierz efekt przechodzenia od zdjęcia do zdjęcia. Naciskając “Up“ i “Down“ można zmienić pozycję zdjęcia na liście wyświetlanej po lewej stronie. Kliknij “Delete“ żeby usunąć zdjęcia z listy. Kliknij “Transform“ żeby utworzy pokaz slajdów i wybierz lokalizację zapisu.


6. 7.

Najlepiej podłącz odtwarzacz i zapisz pokaz slajdów bezpośrednio w nim. Uwaga! Pliki pokazów należy zapisywać wyłącznie w folderze SLS który już znajduje się w odtwarzaczu. Jeśli takiego katalogu nie ma należy utworzyć podkatalog w katalogu głównym, nazwać go SLS i zapisać w nim pliki pokazów. Usunięte w programie pliki pozostaną nadal w pamięci komputera. Nie pojawią się jedynie w pokazie slajdów.

35

PL

ODYS MP3 Player X36


ODYS MP3 Player X36

5 Rozwiązywanie problemów Problem

PL

Brak zasilania

Przyczyna i rozwiązanie Sprawdź czy bateria jest naładowana. Sprawdź czy odtwarzacz jest włączony. Sprawdź czy główny włącznik jest w pozycji on.

Brak dźwięku w

Sprawdź czy dźwięk nie jest ustawiony na Zero i czy

słuchawkach

słuchawki są prawidłowo podłączone. Sprawdź czy słuchawki są czyste. Uszkodzone pliki MP3 mogą powodować różne zakłócenia i hałasy a nawet nie dadzą się otworzyć. Sprawdź czy pliki są w całości i nie uszkodzone. Wypróbuj inną parę słuchawek.

Znaki na wyświetlaczu Sprawdź czy wybrałeś właściwy język. mają dziwne kształty. Nie można w normalny Czy prawidłowo zainstalowano sterownik? sposób pobierać

Sprawdź czy kabel nie USB nie jest uszkodzony i czy

muzyki do

jest podłączony prawidłowo. Sprawdź czy jest wolne

odtwarzacza.

miejsce w pamięci odtwarzacza. Czy blokada przycisków jest wyłączona?

Połączenie USB z

Sprawdź połączenie kabla USB ze złączem w

komputerem nie działa. komputerze, konfigurację systemu Windows i sterownik USB. Zrestartuj komputer, wyjmij i odłącz kabel, ponownie zainstaluj sterowniki. Jeśli nieprawidłowości nadal występują skontaktuj się z obsługą klienta.

36


ODYS MP3 Player X36 Użyj funkcji reset.

Odtwarzacz wyłącza Naładuj w pełni baterię (3-4 godziny) się po krótkiej chwili lub Jeśli odtwarzacz nie był przez dłuższy czas używany, nie daje się włączyć, pierwsze dwa ładowania baterii powinny trwać 8 godzin jednak połączenie USB każde. działa.

37

PL

Urządzenie przestało działać.


ODYS MP3 Player X36

6 Specyfikacje Pamięć wewnętrzna

PL

Formaty Nagrywanie głosu

1 GB, 2 GB, 4GB zintegrowana pamięć flash MP3, WMA, WAV, JPEG, BMP, MTV Format nagrywania

WAV

Długość zapisu ok. 32 godzin (512 MB) Bateria litowo-jonowa Działanie baterii ok. 6 godzin Zasilanie zewnętrzneUSB Wymiary 89 mm x 41 mm x 6 mm Zakres temperatur -5 do 40 °C Wyświetlacz 1,46 “ TFT (176 x 132 Pixel) 65.000 kolorów Typ USB USB 2.0 S/N Sygnał/Szum > 85 dB Wyjście 2 x 10 mW słuchawkowe Języki

38

angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski, polski, duński, rosyjski


ODYS MP3 Player X36

PL

7 Wskazówki bezpieczeństwa Mimo że produkt jest bezpieczny proszę zapoznać się z poniższymi informacjami i ostrzeżeniami. •

Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie słońca, bardzo wysokich lub niskich temperatur, wilgoci i kurzu – grozi to nieprawidłowym działaniem lub uszkodzeniami.

Aby uniknąć gromadzenia się statycznych ładunków elektrycznych, nie używaj urządzenia w ekstremalnie suchym otoczeniu.

Nie narażaj urządzenia na wstrząsy i mocne uderzenia. Upuszczenie odtwarzacza może doprowadzić do jego zniszczenia. Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych ciężkich przedmiotów.

Regularnie ładuj wewnętrzną baterię urządzenia.

Podczas kierowania pojazdem mechanicznym nie wolno używać odtwarzacza MP3.

Nigdy nie naciskaj równocześnie dwóch przycisków, delikatnie obchodź się z wyświetlaczem.

Odtwarzacza MP3 nie można nosić w kieszeni razem z innymi metalowymi przedmiotami (monety, klucze).

Do czyszczenia używaj wyłącznie miękkiej, suchej ściereczki i nie stosuj żadnych lotnych substancji jak rozpuszczalniki – mogą one uszkodzić obudowę.

Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać obudowy urządzenia i podejmować prób samodzielnej naprawy lub modyfikacji.

Nie wolno nigdy odłączać od odtwarzacza kabla USB podczas przesyłu danych czy formatowania. Bezpiecznie zakończ połączenie odtwarzacza z systemem operacyjnym, w innym wypadku może nastąpić utrata danych oraz nieprawidłowe działanie.

39


ODYS MP3 Player X36 Pozbywanie się zużytych urządzeń elektrycznych

PL

Ze względu na wewnętrzną baterię prosimy nie wyrzucać zużytego czy uszkodzonego odtwarzacza MP3 razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie takie należy dostarczyć do sprzedawcy lub do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów tego typu. W ten sposób zapewni się utylizację urządzenia zgodną z zasadami ochrony środowiska. Szczegółowe informacje o punktach zbierania zużytych urządzeń elektrycznych można uzyskać u władz lokalnych.

40


ODYS MP3 Player X36

PL PL

Warunki gwarancji

Przedstawione warunki obejmują wymogi i zakres gwarancji – nie mają one wpływu na zobowiązania gwarancyjne wynikające z obowiązującego prawa oraz zawartych umów. Gwarancja na nasze produkty jest udzielana na poniższych warunkach: 1. Produkty Odys są objęte 24-miesięczną gwarancją. Bezpłatnie zajmiemy się uszkodzeniami czy defektami produktów Odys w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu, pod poniższymi warunkami gwarancyjnymi. W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia czy defektu wykrytego później niż w 12 miesięcy od daty zakupu, warunkiem przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie dowodu na wystąpienie usterki produkcyjnej. Gwarancja nie obejmuje baterii, materiałów eksploatacyjnych oraz elementów, które łatwo ulegają uszkodzeniu mechanicznemu, jak szkło, plastik a także uszkodzeń będących efektem normalnego zużycia. Producent nie jest związany gwarancją w przypadku wystąpienia niewielkich różnic w wyglądzie czy wykończeniu, które nie mają wpływu na działanie lub funkcjonalność produktu. Gwarancja nie obejmuje także zniszczeń spowodowanych przez środki chemiczne, elektrochemiczne, wodę czy powstałych w sytuacjach nadzwyczajnych i losowych. 2. W ramach odpowiedzialności gwarancyjnej producent podejmuje decyzję o tym czy naprawiać czy wymieniać wadliwe części urządzenia – w obu przypadkach bezpłatnie. AXDIA zastrzega sobie także prawo wymiany produktu na inny o tej samej wartości jeśli uszkodzenie nie daje się naprawić w rozsądnym czasie i bez ponoszenia nadmiernych kosztów. Produkt może zostać wymieniony również na inny model tej samej wartości. Nie przyjmujemy wniosków o naprawę na miejscu. Wymienione części przechodzą na własność firmy. 3. Naprawa gwarancyjna nie przysługuje, gdy urządzenie nosi ślady wcześniejszych napraw lub innych prac dokonywanych przez osoby nieuprawnione lub jeśli zamontowano w nim części czy akcesoria, które nie są zaakceptowane do używania z naszymi produktami. 4. Dokonanie naprawy gwarancyjnej nie powoduje wydłużenia okresu gwarancji ani rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego. Termin gwarancji na wymienione części kończy się wraz z terminem gwarancji dla całego urządzenia. 5. Jakiekolwiek inne żądania z tytułu gwarancji nie będą honorowane, szczególnie jeśli dotyczą rekompensaty w związku ze szkodami powstałymi poza urządzeniem – producent nie ma takich zobowiązań prawnych. Dlatego też producent nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, pośrednie czy jakiekolwiek inne straty wynikające z uszkodzenia urządzenia, które doprowadziły do ograniczeń w użytkowaniu, utraty danych, strat finansowych lub przeszkód w prowadzeniu działalności biznesowej.

41


ODYS MP3 Player X36 Zgłoszenie naprawy gwarancyjnej

PL

W celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego, należy skontaktować się z AXDIA Service Center za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu czy telefonu (informacje kontaktowe poniżej). Można także skorzystać z formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie internetowej oraz na ostatniej stronie warunków gwarancji. AXDIA Service Center spróbuje zdiagnozować i rozwiązać twój problem. Jeśli potwierdzona zostanie zasadność zgłoszenia, otrzymasz numer RMA (Return Material Authorization) i zostaniesz poproszony o wysłanie produktu do firmy AXDIA.

WAŻNE: AXDIA przyjmuje tylko przesyłki opatrzone numerem RMA. Wysyłając produkt należy zwrócić uwagę na następujące rzeczy: 1. Produkt należy odpowiednio zapakować, opłacić wysyłkę oraz ubezpieczenie. Do urządzenia nie załączać żadnych akcesoriów (kabli, płyt CD, kart pamięci, instrukcji etc.) chyba że AXDIA Service Centre ich zażąda. 2. Numer RMA należy wpisać na zewnętrznym opakowaniu w taki sposób żeby był widoczny i czytelny. 3. W celu udokumentowania zakupu, należy załączyć kopię paragonu lub faktury. 4. Po otrzymaniu przez AXDIA produktu, naprawa zostanie przeprowadzona zgodnie z warunkami gwarancji, po czym produkt zostanie odesłany na koszt firmy ubezpieczoną przesyłką.

Prace serwisowe nie objęte gwarancją AXDIA może odmówić dokonywania nieobjętych gwarancją napraw i czynności serwisowych. Jeśli AXDIA wyrazi zgodę na dokonanie takich napraw lub czynności serwisowych, klient poniesie pełny ich koszt a także koszty transportu. AXDIA nie przyjmuje żadnych przesyłek, których wysłanie nie było uprzednio uzgodnione i zaaprobowane przez AXDIA za pomocą RMA (Return Material Authorization).

42

/ODYS_BA_mp-x36_pl  

http://www.odys.de/downloads/manuals/ODYS_BA_mp-x36_pl.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you