Page 1

ODYS Slim X6

Inhoud Geachte gebruiker, we danken u voor de aankoop van dit product. Lees de handleiding zorgvuldig door, zodat u gebruik kunt maken van alle functies van het product en zodat wij een lange levensduur kunnen garanderen. Bewaar deze handleiding als naslagwerk.

2 Inleiding ...............................................................................4 3 Aan de slag..........................................................................5 3.1 3.2 3.3 3.4

De onderdelen van uw camera ................................................5 Plaatsen van de batterijen........................................................6 Plaatsen en verwijderen van de SD/MMC-kaart ..........................7 De polsriem bevestigen............................................................8

4 Basisfuncties ......................................................................9 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 4.6 4.6.1 4.6.2 4.7

In- en uitschakelen ...................................................................9 De modusknoppen .................................................................10 Foto’s maken ..........................................................................11 Informatie op het LCD-scherm ..................................................... 11 Foto .................................................................................................. 12 Audio-opnames ......................................................................14 Video-opnames ......................................................................15 Informatie op het LCD-scherm ..................................................... 15 Een videofragment opnemen....................................................... 15 Weergave van foto’s, audio- en video-opnames....................16 Informatie op het LCD-scherm ..................................................... 16 Bekijken/beluisteren van de foto’s, video’s en geluidsopnames ............................................................................. 16 Foto’s wissen..........................................................................17

5 Geavanceerde bediening.................................................19 5.1 5.2

Opnames met flitser ...............................................................19 De snelknoppen......................................................................19

1

NL

1 Inhoud van de verpakking.................................................3


ODYS Slim X6

NL

5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14

Menu-opties wijzigen..............................................................20 Lijst met menu-opties .............................................................21 Belichtingscorrectie ................................................................24 Taal selecteren.......................................................................24 Beeldresolutie instellen ..........................................................25 Beeldkwaliteit instellen ...........................................................25 Foto-effecten instellen............................................................26 Driver instellen........................................................................27 Foto’s tegen per ongeluk wissen vergrendelen .....................27 Foto’s op tv bekijken...............................................................28 Instellen van datum en tijd .....................................................28 LOGO instellen.......................................................................29

6 Software installatie .......................................................... 31 6.1 Ondersteunde besturingssystemen .......................................31 6.2 Driver installatie......................................................................31 6.2.1 Driver installatie in de MASS-modus ...........................................31 6.2.2 Installatie in de TWAIN-modus.....................................................33

7 Bestandsoverdracht naar de pc...................................... 35 8 Technische gegevens...................................................... 37 9 Benodigde geheugencapaciteit ..................................... 39 10 Probleemoplossing.......................................................... 40 11 Overige informatie ........................................................... 41 11.1 11.2 11.3 11.4

2

Veiligheidsvoorschriften .........................................................41 Onderhoud en verzorging ......................................................42 Fototips...................................................................................42 Aanwijzingen over de batterijen .............................................43


ODYS Slim X6

1 Inhoud van de verpakking Controleer of de inhoud van de doos overeenkomt met de volgende lijst: 1 x digitale camera ODYS Slim X6

NL

1 x gebruikshandleiding 2 x AAA batterijen 1 x USB-kabel 1 x AV-kabel 1 x cd-rom (driver + gebruikerssoftware) 1 x tas 1 x polsriem

3


ODYS Slim X6

2 Inleiding

NL

Dit product is een digitaal beeldapparaat met geïntegreerde digitale camera, digitale videorecorder, digitale geluidsopname en pc-camera. Met dit apparaat kunt u digitale foto’s, video’s en spraakopnames maken. U kunt de camera ook als webcam gebruiken.

Producteigenschappen • Opnames met een hoog aantal pixels, verschillende resoluties mogelijk, geïnterpoleerde opnames • Intern of extern geheugen mogelijk • Zeer gevoelige groothoek-flitser, keuze uit drie flitsermodi • Gekleurd TFT LCD-scherm voor menu en bekijken van opnames • Drie opnamemodi: enkele foto, zelfontspanner en serie-opname • Tv-out: NTSC of PAL • Zeer heldere digitale kleurenopnames • Makkelijke menubediening • Individuele start interface voor aangename bediening • Speciale foto-effecten, zoals zwart-wit opnames of nostalgieopnames • Hoge data-overdracht dankzij mini-USB-poort • Door automatisch uitschakelen wordt de batterij gespaard Vijf gebruiksmodi • Foto-modus – voor opnames van digitale beelden/foto’s • Video-modus – voor opnames van hoogwaardige geluidsfilms • Opname-modus – voor zeer heldere geluidsopnames • Weergave-modus – voor het bekijken/beluisteren van alle opnames • Instel-modus – voor het vastleggen van de bedrijfsparameters

4


ODYS Slim X6

3 Aan de slag 3.1 De onderdelen van uw camera

Ontspanknop Flitser

In-/uit-knop TV-uitgang

Weergave voor zelfontspanne Objectief

Batterijvak

USB-poort

Kaartsleuf Luidspreker Modusknop foto/video/ geluidsopname/instelling Mikrofon Bedrijfsstatus Weergave flitsstatus LCD-scherm Knop Links

Menutoets Knop Runter

Modusknop weergave

Knop Hoch Riemoog Knop Rechts Bevestigingsknop In/uit LCDscherm

5

NL

Bekijk voor het gebruik de onderdelen van uw camera goed. Dat maakt de bediening ervan makkelijker.


ODYS Slim X6

3.2 Plaatsen van de batterijen Gebruik twee batterijen van het type AAA (Micro).

Schuif het batterijdeksel in de aangegeven richting om het vak te openen.

2

Open het batterijdeksel.

3

Plaats de batterijen in het batterijvak en let daarbij op de polariteit. Sluit het batterijdeksel door het dicht te klappen en terug te schuiven.

NL

1

Wij raden u aan oplaadbare 1,2 V Ni-MH batterijen te gebruiken, aangezien deze een langere levensduur hebben. U kunt ook 1,5 V alkaline-batterijen gebruiken. Zie paragraaf „Aanwijzingen over de batterijen� in hoofdstuk 11.4 voor details over de levensduur van de batterij.

6


ODYS Slim X6

3.3

Plaatsen en verwijderen van de SD/MMC-kaart

Om de geheugencapaciteit te vergroten kunt u gebruik maken van een SD- of MMC-kaart. Schakel de camera uit voordat u de kaart plaatst. Breng de kaart als volgt aan (de beelden, video's en geluiden worden dan niet meer in het interne geheugen, maar op de kaart opgeslagen).

1

Open het kaartdeksel.

2

Schuif nu de kaart in de kaartsleuf tot de kaart vastklikt.

3

Sluit het kaartdeksel.

NL

Plaatsen van de kaart

Verwijderen van de kaart Open het kaartdeksel. Druk de kaart kort eenmaal naar beneden om hem te ontgrendelen. Verwijder of vervang de kaart en sluit het kaartdeksel weer.

7


ODYS Slim X6

3.4 De polsriem bevestigen Voor meer gemak en veiligheid kunt u eventueel de polsriem bevestigen. Haal de lus van de riem door het oog, zoals hiernaast afgebeeld.

2

Haal het andere einde van de riem door de ontstane riemlus en trek de polsriem strak aan.

NL

1

Pas op Draag de camera niet aan de riem om de hals. Dit kan vooral bij kinderen een gevaar opleveren. Als u de camera aan de riem draagt, let er dan op dat u de camera nergens tegenaan laat komen. Bij het bevestigen van de polsriem moet de camera op een stabiele ondergrond staan, om te voorkomen dat de camera valt en beschadigd raakt.

8


ODYS Slim X6

4 Basisfuncties 4.1 In- en uitschakelen Inschakelen

In-/uit-knop

NL

Druk op de aan-/uitknop om de camera in te schakelen. Druk ĂŠĂŠn keer op de toets om de weergave af te breken. Als het apparaat daarbij niet ingeschakeld wordt, controleer dan of de batterijen opgeladen zijn en juist in het batterijvak geplaatst zijn. Uitschakelen Druk de hoofdschakelaar in om de camera uit te schakelen. Het LCD-scherm gaat uit.

De camera wordt, als zij langer dan drie minuten niet gebruikt wordt, automatisch uitgeschakeld. Zo wordt batterijstroom gespaard. Druk, om de camera weer in te schakelen, de in-/ uit-knop in. In de USB- of opnamemodus functioneert deze automatische uitschakeling niet.

9


ODYS Slim X6

4.2 De modusknoppen Deze camera beschikt over vijf verschillende modi. Als de camera niet op de USB-poort van de computer is aangesloten, wordt de foto-modus bij het inschakelen van de camera automatisch gestart. Druk op de volgende modusknoppen om de gewenste modus te kiezen.

NL

Keuze van de foto-, video-, geluidsopname- en instelmodus

Modusknopen

Weergave-modus

te drukken, kunt u achtereenvolgens Door herhaald op de knop vier verschillende camera-modi activeren. Vanuit de foto-modus gaat u zo achtereenvolgens naar de video-modus, de geluidsopnamemodus en de instel-mouds. Druk op knop om naar de weergave-modus te gaan. Als de camera zich in de instel-modus of de weergave-modus bevindt, druk dan de knop

in om weer naar de foto-modus terug te keren.

Als bij uw camera de driver MASS is ingesteld en via de USB-poort op een computer is aangesloten, wordt de camera automatisch naar de PC-MASS-modus omgeschakeld. In de PC-MASS-modus zijn alle modus-knoppen geactiveerd. Door de menu-knop in te drukken kunt u hier naar het drivertype TWAIN en vervolgens naar de foto-modus gaan. Door de menu-knop opnieuw in te drukken keert de camera weer terug naar de PC-MASS-modus (zie hoofdstuk 5.10; meer details over pc-aansluiting, zie hoofdstuk 6 en 7). Als de camera niet op de USB-poort van de computer is aangesloten, kunt u vanuit een willekeurige modus via het instelmenu het gewenste drivertype instellen (zie hoofdstuk 5.10).

10


ODYS Slim X6

4.3 Foto’s maken 4.3.1

Informatie op het LCD-scherm

Status-symbolen in de foto-modus 0,5 megapixels fotomodus

Batterijstatus

2,0 megapixels fotomodus

Enkele-foto-modus

3,0 megapixels fotomodus

Serie-opname-modus

4,0 megapixels fotomodus

Zelfontspanner-modus

5,0 megapixels fotomodus

Automatische flitser

6,0 megapixels fotomodus

Permanente flitser

Automatische witbalans

Flitser uit

Witbalans daglicht

Hoogste beeldkwaliteit

Witbalans kunstlicht

Gemiddelde beeldkwaliteit

Witbalans fluorescentie

Standaard beeldkwaliteit

Witbalans bewolkt

NL

Aantal genomen foto’s / Aantal beschikbare foto’s

Externe geheugenkaart wordt gebruikt Externe SD-kaart is beschermd tegen beschrijven (geblokkeerd)

11


ODYS Slim X6 4.3.2

Foto

Schakel de camera in door de in-/uit-knop in te drukken.

1

Kies de Enkele-fotomodus

Modusknop foto/video/ geluidsopname/instelling

NL

Na het inschakelen van de camera wordt de foto-modus automatisch actief. Als dit niet het geval is, druk dan de modusknop in om naar de foto-modus te gaan. Als het symbool in de linker bovenhoek van het LCDscherm verschijnt, dan is de foto-modus geactiveerd.

2

Digitaal in- of uitzoomen Zoek het te fotograferen object met het LCD-scherm en druk, om digitaal in te zoomen, op de Runter-knop ( ). Druk om uit te zoomen op de Hoch-knop ( ).

3

LCD-scherm

4

Een foto maken

12

U kunt nu op het LCD-scherm de gemaakte foto bekijken. De status-symbolen op het LCDscherm worden in de tabel in hoofdstuk 4.3.1 verklaard.

Druk de ontspanknop helemaal in om een foto te maken. Als u een signaaltoon hoort, is de foto gemaakt.


ODYS Slim X6 De foto’s die met de camera gemaakt zijn, worden opgeslagen in JPEG-formaat.

Menupagina 1

Menupagina 2

• Capture Mode (Eigenschappen van de foto-modus)

• WB (Witbalans)

• Strobe (Flitser-instelling) • Resolution (Resolutie)

NL

Als u in de foto-modus op de menu-knop drukt, kunt u de volgende menu-functies selecteren:

• EV (Belichtingscorrectie)

• Photo Quality (Beeldkwaliteit) • Photo Effect (Speciale beeldeffecten) Onder de menu-functie „Capture Mode” (Eigenschappen van de fotomodus) kunt u drie verschillende foto-modi selecteren: Single (Enkele-foto-modus)

Opname van een enkele foto bij het indrukken van de ontspanknop

Sequence (Serie-opname-modus)

Opname van een serie van drie foto’s bij het indrukken van de ontspanknop

SelfTimer (Zelfontspannermodus)

Activering van de sluiter, 10 seconden na het indrukken van de ontspanknop

De foto-modus is vooringesteld op Enkele foto. Met de Sleep-knop (in/uit LCD-scherm) kan het LCD-scherm worden uitgeschakeld. Zo spaart u stroom.

13


ODYS Slim X6

4.4 Audio-opnames

1

De „Digital Recording” (Digitale opnamefunctie) wordt met de

NL

knop geactiveerd. Het verschijnt vervolsymbool gens op het LCD-scherm. Voor de opname verschijnt die rechts afgebeelde informatie. Druk, om met de geluidsopname te beginnen, eenmaal op de ontspanknop.

2

Als de opname met de ontspanknop is gestart, dan verschijnt de hiernaast afgebeelde informatie. Druk opnieuw op de ontspanknop om de geluidsopname te beëindigen.

Het geluid wordt in WAV-formaat opgeslagen. De lengte van de opname hangt af van de geheugencapaciteit. Met de Sleep-knop (in/uit LCD-scherm) kan het LCD-scherm worden uitgeschakeld. Zo spaart u stroom.

14


ODYS Slim X6

4.5 Video-opnames 4.5.1

Informatie op het LCD-scherm

Rechts boven wordt de reeds afgelopen opnametijd weergegeven. Links onder wordt de resterende opnametijd weergegeven.

NL

Deze weergave verandert tijdens de opname niet en wordt pas geactualiseerd na afloop van de opname.

4.5.2

Een videofragment opnemen

Schakel de camera in.

1

Druk op de knop voor de video-

2

Druk op de ontspanknop om met de video-opname te beginnen. Als u de ontspanknop nogmaals indrukt, wordt de opname stopgezet. Tijdens het opnemen van een videofragment, verschijnt de rechts afgebeelde informatie op het LCD-scherm.

3

Druk, om digitaal in te zoomen op de Up-knop ( zoomen op de Down-knop ( ).

modus . Als het symbool in de linker bovenhoek van het LCD-scherm verschijnt, dan is de video-modus geactiveerd.

) en om uit te

De video wordt opgeslagen in AVI-formaat (met geluid).

15


ODYS Slim X6

4.6

Weergave van foto’s, audio- en videoopnames

4.6.1

Informatie op het LCD-scherm

NL

Status-symbolen in de weergave-modus 2004:02:11 Actuele systeemtijd: 11.02.2004, 12:02:47 12:02:47 01/10

Aantal gemaakte foto’s/totaal aantal foto’s Foto is vergrendeld Foto is niet vergrendeld Actueel bestand is een foto (jpg) Actueel bestand is een video-opname (avi) Actueel bestand is een geluidsopname (wav)

4.6.2

Bekijken/beluisteren van de foto’s, video’s en geluidsopnames

1

Activeer de weergave-modus met de knop . Foto’s, films en geluidsopnames kunnen nu worden weergegeven. Op het LCD-scherm verschijnt het symbool .

2

Zoek in de afspeelmodus met de volgende knoppen naar de opnames: toont laatste foto, video of geluidsopname toont volgende foto, video of geluidsopname OK Miniatuuraanzicht oproepen/beëindigen. De weergave van video’s of geluidsopnames wordt met de ontspanknop gestart. Als u de ontspanknop nogmaals indrukt, wordt de weergave stopgezet.

16


ODYS Slim X6

Miniatuuraanzicht

Met de besturingsknoppen , , en kan er een bestand geselecteerd en met OK weergegeven worden.

Er zijn drie miniatuurmodi beschikbaar: 2x2, 3x3 en 4x4. Zo kunnen er gelijktijdig vier, negen of zestien miniaturen op het LCD-scherm worden weergegeven.

4.7 Foto’s wissen Ongewenste foto’s kunnen worden gewist. U heeft de mogelijkheid enkele foto’s of alle foto’s te wissen. Daarvoor moet de weergavemodus geactiveerd zijn. Een enkele foto wissen Selecteer in de weergave-modus eerst de foto die gewist moet worden. Druk vervolgens op de menuknop en selecteer „DELETE” (WISSEN) en „Current” (Actuele foto) om de foto te verwijderen.

17

NL

Tijdens het afspelen van foto’s, video’s en geluidsopnames, kunt u het miniatuuraanzicht met de bevestigingsknop (OKknop) oproepen. In deze modus kunnen meerdere foto’s, video’s of geluidsopnames gelijktijdig weergegeven worden.


ODYS Slim X6

Alle foto’s wissen

NL

Druk om alle foto’s te wissen op de menuknop, selecteer „DELETE” (WISSEN) en selecteer vervolgens „All” (Alle foto's). Vervolgens worden alle foto’s verwijderd.

Geheugen formatteren Roep met de knop de instelmodus op. Selecteer „Formatieren” (Formatteren), druk op de OK-knop en selecteer „YES” (JA) om het formatteren te starten. Na afloop van de formattering verschijnt het menu weer.

Op dezelfde manier kunt u ook videofragmenten of geluidsopnames wissen. Pas op Vergrendelde data worden niet gewist maar kunnen wel geformatteerd worden. Zie in hoofdstuk 5.11 over het vergrendelen en ontgrendelen van gegevens. SD-kaarten kunnen met een ingebouwde grendel tegen beschrijven beschermd (geblokkeerd) worden. De actuele status van de SD-kaart wordt ook door een symbool in het LCD-scherm weergegeven. Als de SD-kaart die in de camera zit tegen het beschrijven ervan beschermd is, kunt u er geen foto’s, video’s of geluidsopnames mee opslaan en kunnen de op de kaart opgeslagen gegevens ook niet gewist of geformatteerd worden. De gegevens kunnen alleen worden weergegeven.

18


ODYS Slim X6

5 Geavanceerde bediening 5.1 Opnames met flitser Als de omgeving voor de opname van een foto te donker is, kan de flitser voor het benodigde extra licht zorgen. Schakel de camera in en selecteer de foto-modus (enkelefoto-modus of zelfontspanner-modus). Druk meerdere malen op de knop om een van de drie flitsermodi in te stellen. Elke keer dat u op de knop drukt, verandert de flitser-modus van „Auto” naar „Permanent” naar „Uit”. Daarbij verschijnt in de linker bovenhoek van het LCDscherm tegelijkertijd het overeenkomstige status-symbool. Als het donker is, wordt de flitser bij „Auto” automatisch geactiveerd. Bij „Permanent” wordt de flitser bij elke foto geactiveerd. Bij „Uit” is de flitser gedeactiveerd. De flitser functioneert alleen bij enkele foto’s en in in zelfontspannermodus. Bij serie-opnames en in de video-modus functioneert de flitser niet. Houd er rekening meer dat de flitser meer stroom van de batterijen vergt.

5.2 De snelknoppen Snelle selectie van de foto-modus In de foto-modus kunt u door de linksknop herhaaldelijk in te drukken naar de modi „Single” (Enkele foto) , „SelfTimer” (Zelfontspanner) en „Sequence” (Serie-opname) gaan. Het bijbehorende symbool verschijnt tegelijkertijd in de linker bovenhoek van het LCD-scherm. Snelle selectie van de resolutie In de foto-modus kunt u met de OK-knop de resolutie selecteren. De actuele resolutie verschijnt tegelijkertijd in de linker bovenhoek van het LCD-scherm.

19

NL

1 2


ODYS Slim X6 Snelle selectie van de flitser-modus Bij enkele foto’s en foto’s met de zelfontspanner kan de flitser met de knop op „Auto” , „Permanent” of „Uit” worden ingesteld. Het bijbehorende symbool verschijnt tegelijkertijd op het LCD-scherm.

NL

5.3 Menu-opties wijzigen De camera beschikt over een foto-, weergave- en instel-menu.

1

U selecteert deze menu’s binnen de foto-, weergave- of instelmodus, door op de menuknop te drukken. Druk op de

2

In de menu’s selecteert u de gewenste optie met de knoppen (omhoog) en (omlaag) en bevestigt u met de bevestigingsknop (OK).

knop

om het instel-menu te openen.

De door u geselecteerde optie wordt in kleur gemarkeerd. Menu foto-modus

20

Menu weergavemodus

Menu instel-modus


ODYS Slim X6

5.4 Lijst met menu-opties De menu-inhoud is afhankelijk van de modus. De menu-inhoud kan, afhankelijk van het cameramodel, iets afwijken. Meer onder „Technische gegevens” in hoofdstuk 8. Foto-modus

Capture Mode (Foto-modus)

Instelling

Omschrijving

Single (Enkel)

Enkele-foto-opname

Sequence (Serie) SelfTimer (Zelfontspanner) AUTO

Drie foto’s na elkaar 10 seconden zelfontspanner

Strobe (Flitser) Force (Permanent) Forbidden (UIT) 6,0 mega

NL

Menu

Meer over instellingen vindt u in hoofdstuk 5.1. 6 miljoen beeldpunten

5,0 mega 4,0 mega

5 miljoen beeldpunten 4 miljoen beeldpunten

3,0 mega 2,0 mega 0,5 mega Superfine (Zeer fijn)

3 miljoen beeldpunten 2 miljoen beeldpunten 0,5 miljoen beeldpunten Optimale beeldkwaliteit

Photo Quality (Fotokwaliteit)

Fine (Fijn) Economy (Standaard)

Gemiddelde beeldkwaliteit Normale beeldkwaliteit

Photo Effect (Foto-effect)

Normal (Normaal)

Normale fotoweergave

B/W (Zwart/wit) Sepia

Zwart/wit fotoweergave Foto’s met nostalgische bruintint

Auto

Automatische witbalans

Resolution (Resolutie)

WB (Witbalans)

Daylight (Daglicht) Witbalans voor daglicht-modus Tungsten (Kunstlicht) Witbalans voor kunstlicht-modus Fluorescent

Witbalans voor fluorescent-modus

21


ODYS Slim X6

EV (Belichting)

Cloudy (Bewolkt)

Witbalans voor bewolkte modus

−2.0 EV t/m +2.0 EV

Instelmogelijkheid met acht standen

Afspeelmodus

NL

Menu

Protect (Vergrendeld)

Delete (Wissen)

Thumbnail (Miniatuur)

Set Logo (Logo instellen) Play Logo (Logo afspelen)

22

Instelling

Omschrijving

Lock Current (Actueel vergrendelen) Unlock Current (Actueel ontgrendelen) Lock All (Alle vergrendelen) Unlock All (Alle ontgrendelen) Current (Actueel) All (Alle) 2 x2

Actuele foto tegen per ongeluk wissen vergrendelen

Enable (Activeren)

Actuele foto als startbeeld gebruiken Vooraf ingestelde foto als startbeeld

Vergrendeling voor actuele foto’s opheffen Alle foto’s tegen per ongeluk wissen vergrendelen Alle foto’s ontgrendelen

Actuele foto wissen Alle foto’s wissen 4 miniaturen gelijktijdig weergeven 3 x3 9 miniaturen gelijktijdig weergeven 4 x4 16 miniaturen gelijktijdig weergeven De actuele foto als startbeeld gebruiken

Disable (Deactiveren)


ODYS Slim X6 Instel-modus

Status ICON (Statussymbool) NTSC PAL

Format (Formaat) Factory Reset (Fabrieksinstelling)

Driver Type (Drivertype)

Language (Taal)

Instelling

Omschrijving

Datum en tijd voor actuele foto instellen On (Aan) Off (Uit) NTSC PAL Yes (Ja) No (Nee)

Symbool van de actuele status weergeven Symbool van de actuele status niet weergeven Tv-uitgang op NTSC zetten Uitgang op PAL zetten Formatteert intern/extern geheugen Formattering afbreken

Yes (Ja)

Waarden terugzetten op fabrieksinstelling No (Nee) Fabrieksinstelling afbreken TWAIN Camera op TWAIN-modus zetten, functie als pc-camera MASS Camera op MASS-modus zetten. In deze modus kunnen functies zoals downloaden, kopiĂŤren en knippen worden gebruikt. De menutaal selecteren (menu-inhoud kan bij andere modellen variĂŤren).

23

NL

Menu Date&Time (Datum/tijd)


ODYS Slim X6

5.5

Belichtingscorrectie

NL

Met het corrigeren van de belichtingswaarde (EV – Exposure Value), kunnen over- of onderbelichte foto’s aangepast worden.

1

Foto-modus selecteren

2

EV selecteren

3

EV-waarde selecteren

Druk in de foto-modus op de menu-knop.

Selecteer in het menu de optie EV en druk op de OK-knop om de belichtingsoptie te activeren.

Selecteer met de knoppen of een geschikte belichtingscorrectie en bevestig de selectie met de bevestigingsknop (OK). De waarde kan in acht stappen tussen −2.0 EV en +2.0 EV worden ingesteld. De belichtingscorrectie kan zeer handig zijn. In een donkere omgeving zet u de waarde in het plusgebied en bij lichtere omgeving in het mingebied. Als het te fotograferen object zich in een zeer lichte of donkere omgeving bevindt, of als de flitser gebruikt moet worden, dan is het beter geen gebruik te maken van de correctie.

5.6 Taal selecteren Als u de camera voor het eerst gebruikt, worden de teksten op het LCD-scherm waarschijnlijk niet in uw eigen taal weergegeven. U kunt echter de LCD-weergavetaal makkelijk wijzigen.

1 24

Roep met de knop

het instel-menu op.


ODYS Slim X6

2

Selecteer de menu-optie „Language” (Taal) en bevestig met de OK-knop.

3

Selecteer de gewenste taal.

NL

5.7 Beeldresolutie instellen De basisinstelling voor de beeldresolutie bedraagt 5,0 megapixels.

1

Druk in de foto-modus op de menu-knop.

2

Selecteer met de knoppen of de optie „Resolution” (Resolutie) en bevestig met de OK-knop.

3

Nu heeft u de keuze uit zes resoluties: 6,0 megapixels, 5,0 megapixels, 4,0 megapixels, 3,0 megapixels, 2,0 megapixels en 0,5 megapixels. Bij 6,0 megapixels worden de beeldpunten geïnterpoleerd – hierbij zijn echter geen serie-opnames mogelijk.

5.8 Beeldkwaliteit instellen De basisinstelling van de beeldkwaliteit bij het inschakelen van de camera is „Fine” (Fijn).

1

Druk in de foto-modus op de menu-knop.

2

Selecteer in het menu de optie „Photo Quality” (Fotokwaliteit) en bevestig met de OK-knop.

25


ODYS Slim X6

3

Selecteer met de knoppen met de OK-knop.

of

de kwaliteit en bevestig

NL

• „Superfine” (Zeer fijn) voor de hoogste beeldkwaliteit. Deze instelling neemt de meeste geheugencapaciteit in. • „Fine” (Fijn) voor gemiddelde beeldkwaliteit. Deze instelling neemt een gemiddelde geheugencapaciteit in. • „Economy” (Standaard) voor normale kwaliteit. Deze instelling neemt een lage geheugencapaciteit in.

5.9

Foto-effecten instellen

De basisinstelling voor de foto-effecten bij het inschakelen van de camera is „Normal” (Normaal).

1

Activeer met de knop menu-knop.

2

Selecteer in het menu de optie „Photo Effect” (Foto-effect) en bevestig met de OK-knop.

3

Selecteer met de knoppen met de OK-knop.

de foto-modus en druk op de

of

het foto-effect en bevestig

• „Normal” (Normaal): foto’s worden normaal afgebeeld. • „B/W” (Zwart/wit): foto’s worden in zwart/wit afgebeeld. • „Sepia”: foto’s worden in nostalgisch bruin afgebeeld. Sepia: bruin/amber simuleert de bruintint van oude foto’s die ontstaat door oxidatie van de chemische componenten van de foto. Sepia maakt de bruintinten op een digitale foto donkerbruin om zo de indruk van een „oude foto” te wekken.

26


ODYS Slim X6

5.10

Driver instellen

De driver van de basisinstelling is MASS. a) Camera die niet via de USB-poort op de computer aangesloten is:

1

Activeer met de knop

2

Selecteer in het menu de optie „Driver Type” (Drivertype) en bevestig met de OK-knop.

3

Selecteer met de knoppen bevestig met de OK-knop.

of

de gewenste drive en

b) Camera die via de USB-poort op de computer aangesloten is (in de PC-MASS- of TWAIN-modus):

1

Druk op de menu-knop om het menu voor driverkeuze te activeren.

2

Selecteer met de knoppen bevestig met de OK-knop.

5.11

of

de gewenste drive en

Foto’s tegen per ongeluk wissen vergrendelen

Deze camera biedt een vergrendelfunctie, zodat geselecteerde foto’s niet per ongeluk worden gewist.

1

Roep met de knop de weergave-modus op en selecteer vervolgens de te vergrendelen foto. Druk op de menu-knop en selecteer de optie „Protect” (Vergrendelen).

27

NL

het instel-menu.


ODYS Slim X6

2

Selecteer uit de lijst die dan verschijnt de gewenste optie.

NL

De lijst bestaat uit vier opties: „Lock Current” (Actueel vergrendelen), „Unlock Current” (Actueel ontgrendelen), „Lock All” (Alle vergrendelen) en „Unlock All” (Alle ontgrendelen) (zie ook de lijst met menu-opties in hoofdstuk 5.4). Het symbool verschijnt op de foto in het LCD-scherm als de foto tegen per ongeluk wissen vergrendeld is. Het symbool verschijnt als de foto weer wordt vrijgegeven. Pas op De vergrendelde foto’s kunnen weliswaar niet gewist maar wel geformatteerd worden.

5.12 Foto’s op tv bekijken Sluit de tv-uitgang van de camera met de meegeleverde kabel aan op de video/audio-ingang van de tv. De camera herkent de tv automatisch en schakelt om op tv. Als er op de tv stilstaande beelden worden afgespeeld, kan het zijn dat er zwarte beeldpunten op het scherm verschijnen.

5.13 Instellen van datum en tijd Uw digitale camera kan voor elke foto de opnamedatum en -tijd opslaan en in de weergave-modus weergeven. Eerst moet u echter de datum en de tijd voor de camera instellen.

1 28

Activeer met de knop

het instel-menu.


ODYS Slim X6

Selecteer in het menu de optie „Date&Time” (Datum/tijd) en bevestig met de OK-knop.

3

Wijzig vervolgens de tijdsinstelling. Selecteer met de besturingsknoppen en de gewenste instelling en wijzig vervolgens de waarde met de besturingsknoppen en .

NL

2

Bevestig de instelling met de OK-knop.

Deze camera kan datum en tijd alleen in de weergave-modus weergeven. Een printuitgave is niet mogelijk. De tijdsinstellingen worden door een backup-batterij opgeslagen. Daarom gaan de tijdsinstellingen bij het vervangen van de AAA-batterijen niet verloren. Alleen als de interne backup-batterij leeg is, gaan de instellingen verloren.

5.14 LOGO instellen Met LOGO wordt het startbeeld bedoeld dat bij het inschakelen van de camera op het scherm verschijnt. De gebruiker kan zijn eigen beeld instellen. De werkwijze is als volgt:

1 2

Roep met de knop de weergave-modus op en selecteer vervolgens de gewenste foto. Druk op de menu-knop en selecteer de optie „Set Logo” (Logo instellen). Selecteer na het instellen van het logo de optie „Play Logo” (Logo weergeven) in het menu van de weergave-modus.

29


ODYS Slim X6

Daarbij heeft u de keuze uit twee mogelijkheden: • Activeren: de foto die de gebruiker heeft geselecteerd wordt het startbeeld. • Deactiveren: de vooraf ingestelde foto wordt het startbeeld.

NL

Het startbeeld wordt bij het wissen of formatteren niet verwijderd. Voor een ander startbeeld, dient u de hierboven beschreven werkwijze te volgen.

30


ODYS Slim X6

6 Software installatie 6.1 Ondersteunde besturingssystemen • Windows 98 (inclusief Second Edition) • Windows Me • Windows 2000

NL

• Windows XP Systemen voor Microsoft Windows 98, Windows 98 SE, Windows 2000 Professional, Windows Me of Windows XP zijn vooraf geïnstalleerd.

6.2 Driver installatie De driver installatie is bij de verschillende Windows systemen vrijwel identiek. Bij de padaanduiding moet de cd-rom-drive aangegeven worden. De camera beschikt over twee USB-drivermodi: TWAIN en MASS. MASS is de voorinstelling. Hierna vindt u een beschrijving van de driver installatie voor beide modi.

6.2.1

Driver installatie in de MASS-modus Als de camera zich in de MASS-modus bevindt, herkennen Windows Me, 2000 en XP de camera automatisch en hoeft er geen driver geïnstalleerd te worden. De beschrijving van de driver installatie is dus alleen van toepassing voor Windows 98.

31


ODYS Slim X6

1.

NL

Als de camera zich in de MASSmodus bevindt en op de computer aangesloten is, verschijnt op het beeldscherm van de pc de melding „New hardware found” (Nieuwe hardware gevonden). Klik op „Next” (Volgende) om het volgende venster op te roepen. 2. Selecteer „Search for the best driver for your device” (Zoeken naar het beste stuurprogramma) en klik op „Next” (Volgende).

3. Vink het hokje „Specify a location” (Locatie specificeren) aan en klik op „Browse” (Bladeren). Geef hier de driver-cd in het cd-rom-drive aan.

32


ODYS Slim X6

4.

NL

Klik vervolgens op „Next” (Volgende). Het systeem installeert de driver en het volgende venster verschijnt:

5. Klik op „Finish” (Voltooien) om de installatie af te sluiten.

6. Tijdens de installatie kan het voorkomen dat de computer om de Windows 98 cd vraagt:

6.2.2

Installatie in de TWAIN-modus

1. Sluit de camera aan op de computer. Het systeem herkent automatisch dat er een nieuw apparaat wordt aangesloten. 2. In de TWAIN-modus moet de driver bij alle systemen geïnstalleerd worden. De installatie verloopt op dezelfde manier als bij de MASSmodus.

33


ODYS Slim X6

3.

NL

Bij Windows 2000 kan de vraag naar de digitale handtekening van de driver verschijnen. Klik op „Yes” (Ja) om de driver te installeren.

4. Bij de driver installatie onder Windows XP verschijnt „New hardware found” (Nieuwe hardware gevonden). Selecteer vervolgens „Install the software automatically (recommended)” (De software automatisch installeren (aanbevolen). Het volgende venster kan ook verschijnen. Klik op „Continue” (Volgende) en wacht tot de software geïnstalleerd is.

5. De installatie onder Windows Me verloopt overeenkomstig.

34


ODYS Slim X6

De plaats van de driver op de cd: (Voorbeeld: „F:\ ” als cd-rom-drive) F:\Driver\mass-storage\Win98: MASS-driver voor Win 98 F:\Driver\Twain\win98_2k: TWAIN-driver voor Win 98/2000 F:\Driver\Twain\WinMe_XP: TWAIN-driver voor Win Me/XP Foto's worden direct in de MASS-modus gedownload.

7 Bestandsoverdracht naar de pc Nadat u de driver geïnstalleerd heeft, kunt u uw foto’s, films en geluidsopnames met behulp van de USB-kabel op de pc overdragen en op de pc bekijken, weergeven en bewerken. Daarbij wordt de camera in de USB-modus gezet.

1

Schakel uw pc in. Zet de drivermodus van uw camera op MASS.

2

Sluit de digitale camera op uw pc aan door het ene einde van de meegeleverde USB-kabel te verbinden met de USBaansluiting van de pc. Het andere einde van de USB-kabel steekt u in de USB-poort van de camera.

3

Als de driver correct geïnstalleerd is, wordt de camera door de computer als massa-opslagapparaat (verwisselbare harde schijf) herkend. Onder Windows XP kunt u vervolgens naar het geheugen van de camera gaan. Open, als u een andere Windows-versie gebruikt, de Windows-Explorer of dubbelklik op Deze computer. Dubbelklik op het symbool van de camera en op de eventuele subdirectory’s tot u de bestanden ziet.

35

NL

Er kunnen twee drivermodi bij de camera worden geselecteerd. De TWAIN-modus is bedoeld voor de videocomponenten bij de pc (WebCam). In de MASS-modus wordt het interne geheugen als mobiel geheugen gebruikt. Dat kan dan als een harde schijf behandeld worden. Kopiëren, wissen, knippen en het downloaden van foto's en films van de camera zijn mogelijk.


ODYS Slim X6

NL

4

Sleep vervolgens met de linker muistoets de gewenste bestanden (foto, geluid of video) naar de gewenste map op uw pc, bijv. de map „My documents”. U kunt de bestanden ook markeren en vervolgens de functie „Knippen” en „Plakken” gebruiken.

Nu staan uw bestanden veilig op uw pc. U kunt de bestanden vervolgens bekijken, weergeven en naar wens met de gebruikerssoftware bewerken. USB-stroomvoorziening en webcam-functie De camera wordt via de USB-interface van stroom voorzien. Vandaar dat u met de USB-kabel, ook zonder batterijen, van de camera naar de pc kunt downloaden. Als u de drive van de camera op TWAIN heeft ingesteld, kunt u de camera als webcam gebruiken. Hierbij zijn functies zoals video-capture, videobewaking of internet-videoconferenties (Netmeetings) mogelijk.

Gebruik de camera niet en schakel hem niet uit zolang er nog data-overdracht plaatsvindt tussen camera en pc.

36


ODYS Slim X6

8 Technische gegevens

Bestandsformaten

Speciale effecten Zoomfactor LCD-scherm Compatibele systemen Brandpunt Diafragma Brandpuntsafstand Belichting Belichtingscorrectie Datapoort

Flitser

Witbalans Serie-opname Zelfontspanner

1/1,8" CMOS 5,1 miljoen 2560x1920, 2304x1728, 2048x1536, 1600x1200, 800x600 2816x2112

NL

Sensor Pixels Effectieve beeldresolutie Geïnterpoleerde resolutie

Foto: JPEG (E X1F2.1 versie) Video: AVI/Motion JPEG 640*480 Geluid: WAV-formaat Standaard modus, zwart-wit modus, sepia modus 8x Digital Zoom 2,5 inch TFT Monitor Windows 98/2000/Me/XP F = 8,7 mm F2,8; F5,6 2 m ~ oneindig Auto en handmatig –2.0 EV t/m +2.0 EV in acht stappen Mini-USB-poort, twee drivermodi (MASS en TWAIN) Geïntegreerde groothoek-flitser met drie modi: Auto, Permanent en Uit Flitsbereik 2 m Automatische witbalans en vier handmatige modi: daglicht, kunstlicht, fluorescent en bewolkt Drie foto’s na elkaar 10 seconden

37


ODYS Slim X6

Video-uitgang

NL

Overige functies

Geheugen

38

Keuze uit NTSC- en PAL-systeem Tv-uitgangssignaal Zeer heldere geluidsopname Uitbreidbaar geheugen Pc-camera voor internet-chat en -conferentie Vrije keuze bij het startbeeld Stroomvoorziening via USB-interface 32 MB intern (inclusief systeemgeheugen), SD- of MMC-kaart


ODYS Slim X6

9 Benodigde geheugencapaciteit

2560x1920

2304x1728

2048x1536

1600x1200

1024x768

800x600

Video

Kwaliteit

Beeld formaat

8MB

16MB 32MB

64MB

128MB

Zeer fijn

ca. 830 kB

4

8

16

32

64

Fijn

ca. 600 kB

5

10

20

40

80

Standaard

ca. 510 kB

6

12

24

48

96

Zeer fijn

ca. 620 kB

5

10

20

40

80

Fijn

ca. 480 kB

7

14

28

56

112

Standaard

ca. 400 kB

8

16

32

64

128

Zeer fijn

ca. 530 kB

6

12

24

48

96

Fijn

ca. 400 kB

8

16

32

64

128

Standaard

ca. 310 kB

10

20

40

80

160

Zeer fijn

ca. 310 kB

10

20

40

80

160

Fijn

ca. 250 kB

14

28

56

112

224

Standaard

ca. 200 kB

17

34

68

136

272

Zeer fijn

ca. 150 kB

26

52

104

208

416

Fijn

ca. 110 kB

34

68

136

272

544

Standaard

ca. 90 kB

43

86

172

344

688

Zeer fijn

ca. 85 kB

42

84

168

336

672

Fijn

ca. 70 kB

54

108

216

432

864

Standaard

ca. 55 kB

68

136

272

544

1088

---

---

~10 sec

~30 sec

~70 sec

~150 sec

~3 min

Het werkelijke aantal opgeslagen foto's kan afhankelijk van de resolutie en kleurverzadiging variëren (± 30 %).

39

NL

Resolutie


ODYS Slim X6

10 Probleemoplossing Indien uw camera niet correct functioneert, controleer dan de volgende punten. Als het probleem daarna niet verholpen is, neem dan contact op met de verkoper.

NL

Problemen Probleem A Camera maakt geen foto's Probleem B Na enige tijd verdwijnen de foto's van het LCD-scherm

Oorzaak en oplossing Oorzaak:

Verander de gezichtshoek van de Oplossing: camera om meer licht te vangen of gebruik de automatische flitser. Oorzaak:

Oorzaak:

De pc heeft niet genoeg werkgeheugen beschikbaar. Sluit voor het downloaden alle andere programma's. Als het probleem hierdoor niet is opgelost, download dan de foto's één voor één op de pc en sla ze op voordat u de volgende foto downloadt. Camera wordt automatisch uitgeschakeld.

Oplossing: Camera opnieuw starten. Oorzaak:

USB-poort van de pc is in de BIOS gedeactiveerd.

Oplossing:

Activeer de USB-poort in de BIOS van de pc.

Probleem F Oorzaak: Foto's maken in serieopname gaatals het donker is langzamer. Oplossing:

40

Zwakke batterijen

Oplossing: Vervang de lege batterijen door volle.

Oorzaak: Probleem C Niet alle foto's kunnen op de pc gedownload Oplossing: worden Probleem D Camera gaat na 5 minuten uit. LCD wordt uitgeschakeld. Probleem E Bij de eerste keer dat de camera op de pc wordt aangesloten, wordt er geen nieuwe hardware gevonden.

De lichtsterkte is niet voldoende.

Het is normaal dat de camerasluiter langzamer reageert in het donker. Wijzig de camerahoek of verbeter de belichting.


ODYS Slim X6

Oorzaak:

Pc of camera zijn overbelast en er is geen verbinding tussen de twee apparaten.

USB-kabel loskoppelen van de pc, pc Oplossing: op overbelasting controleren en kabel opnieuw aansluiten.

Aanwijzing: in deze tabel staan mogelijke foutoorzaken. Sommige fouten zijn normale verschijnselen.

11

Overige informatie

11.1 Veiligheidsvoorschriften Dit is een betrouwbaar product is. Toch is het verstandig de volgende aanwijzingen en waarschuwingen door te lezen. Waarschuwing 1. Camera niet veranderen of demonteren. 2. Bij reparaties en controles contact opnemen met de verkoper. 3. Camera niet schudden of aan harde stoten blootstellen. Als de camera valt kan hij beschadigd raken. 4. De camera niet blootstellen aan water of vocht. Dat kan tot kortsluiting en ongevallen leiden. Pas op Bij gebruik van de flitser niet direct in de flitser kijken, hierbij kunnen de ogen beschadigd raken.

41

NL

Probleem G Camera start niet na aansluiting op pc. Indicatie-LED voor camera brandt en LCD geeft alle symbolen weer.


ODYS Slim X6

11.2 Onderhoud en verzorging Reinig de behuizing, het objectief en het LCD-scherm als volgt:

NL

• Gebruik geen oplosmiddel of reiniger met benzine. Hierdoor kan de camera beschadigd raken. • Behuizing van de camera met een zachte doek reinigen. • Objectief: verwijder eerst met een penseel voor het objectief het stof. Reinig het objectief vervolgens met een zachte doek. • Gebruik geen agressieve reiniger voor de behuizing en het objectief (contact opnemen met verkoper als het vuil niet verwijderd kan worden). • Oefen geen druk uit op het LCD-scherm uit en bewerk het niet met harde voorwerpen.

11.3 Fototips Neem voor hoogwaardige foto's de volgende aanwijzingen in acht: • Beweeg de camera niet te snel. Zo voorkomt u onscherpe foto's. Houd de camera bij het afdrukken stil. Beweeg de camera niet meteen nadat u de ontspanknop heeft ingedrukt. Wacht na het afdrukken van de ontspanknop op het zoemgeluid voordat u de camera beweegt. • Bekijk het te fotograferen object door de zoeker voordat u de ontspanknop indrukt. • Let op de gezichtshoek als het te fotograferen object met tegenlicht gefotografeerd wordt. Ga iets opzij, zodat het tegenlicht milder wordt. • Bij een donkere omgeving moet gebruik worden gemaakt van de flitser of van de handmatige belichtingsinstelling. • Beweeg of draai de camera, voor goede video-opnames, langzaam. Als de camera te snel draait, zijn de opnames onscherp en vaag.

42


ODYS Slim X6

11.4 Aanwijzingen over de batterijen Als de batterijen niet correct worden gebruikt kunnen ze gaan lekken, warm worden of ontploffen. Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht: • Transporteer batterijen niet samen met metalen voorwerpen, aangezien deze in aanraking kunnen komen met de polen van de batterijen en er hierdoor schade kan optreden. • Stel de batterijen niet bloot aan vocht. De batterijen moeten altijd droog bewaard worden. • Demonteer, vervorm of verander de batterijen niet. • Verwijder nooit de huls van de batterijen. • Stel de batterijen niet bloot aan harde stoten. • Gebruik nooit lekkende, beschadigde batterijen. • Houd batterijen uit de buurt van kinderen. • Let bij het plaatsen van de batterijen op de polariteit. • Batterijen presteren in koude omgevingen (−10 °C of kouder) slechter (vooral alkaline batterijen). • Laat batterijen die uit een koude omgeving komen voor gebruik op temperatuur komen (bijv. in de tas). • Laat de batterijen, bij gebruik van een warmtebron, niet hiermee in contact komen.

43

NL

• Verwarm de batterijen niet, gooi ze niet in vuur.

http://www.odys.de/downloads/manuals/BA_slimx6_nl  

http://www.odys.de/downloads/manuals/BA_slimx6_nl.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you