Page 1

ODYS MP3-speler S9i

Taalinstelling 1. Inschakelen: de S9i start en de Muziek-modus 2. Druk bij ingeschakelde MP3-speler gedurende ca. 2 sec. de MODE-toets in om naar het hoofdmenu te gaan. 3. Ga met de toetsen / naar de gewenste optie en bevestig met de MODE-toets.

NL

4. Kiest u Setting (Systeeminstellingen) en befestigt u het met M (punt 4) 5. Kiest u Language (taal) en befestigt u met M (punt 7)

6. Kiest u de taal. landestaal aangetoont

1


ODYS MP3-speler S9i

Inhoud Taalinstelling............................................................................. 1

1 Inhoud van de verpakking............................................ 4 2 Inleiding ....................................................................... 5 3 Aan de slag.................................................................. 6 NL

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

Bedieningselementen..................................................... 6 Plaatsen van de batterij.................................................. 6 LCD-scherm en -symbolen ............................................ 8 Batterijstatus .................................................................. 8 Driver installatie.............................................................. 9 Bestandsoverdracht MP3-speler - pc............................ 9 Verwijderen van de MP3-speler van de pc .................. 10

4 Bediening................................................................... 11 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

In- en uitschakelen ....................................................... 11 Muziek-modus (Play Music) ......................................... 11 Naar een andere modus gaan via het hoofdmenu....... 12 Spraakweergavemodus (Play Voice) ........................... 14 Spraakopnamemodus (Record) ................................... 14 Radio mode.................................................................. 15 Systeeminstellingen (Setting)....................................... 17 Geheugeninformatie (About)........................................ 20 Bestanden wissen (Folder) .......................................... 20

5 Probleemoplossing .................................................... 22 6 Technische gegevens................................................ 23 7 Veiligheidsvoorschriften............................................. 24 8 Garantievoorwaarden NL........................................... 25

2


NL

ODYS MP3-speler S9i

3


ODYS MP3-speler S9i

1

Inhoud van de verpakking

Controleer of de inhoud van de verpakking overeenkomt met onderstaande lijst. Mocht de inhoud niet volledig zijn, neem dan contact op met uw dealer:

NL ODYS MP3-speler S9i

USB-kabel hoofdtelefoon

AAA batterij garantiekaart

4

gebruikershandleiding


ODYS MP3-speler S9i

2

Inleiding

Dit product is een draagbare digitale audiospeler, waarmee u MP3- en WMA-muziekbestanden kunt afluisteren (Multi-Codec-Player), spraakopnames kunt opnemen of een willekeurig bestand kunt opslaan. Het verlichte LCD-scherm informeert u met een ID3 tag over het actuele digitale muziekbestand.

Pas op Lees voor het gebruik van de MP3-speler de algemene veiligheidsvoorschriften in hoofdstuk 7 door. Lees vooral de aanwijzingen over het veilig beĂŤindigen van de dataoverdracht tussen MP3-speler en computer in hoofdstuk 3.7 goed door.

Support URL: http://www.odys.de Op onze websites vindt u actuele informatie over deze MP3-speler, over onze andere producten en over de firma Aiptek. Eventuele upgrades voor deze MP3-speler vindt u eveneens op onze website. Mocht u vragen of problemen hebben, lees dan de FAQ’s op onze website of neem contact op met onze klantenservice onder support@odys.de.

5

NL

Geachte gebruiker, we danken u voor de aankoop van dit product. Lees deze gebruikershandleiding eerst zorgvuldig door, zodat u gebruik kunt maken van alle functies van het product en zodat wij een lange levensduur kunnen garanderen. Bewaar deze handleiding als naslagwerk.


ODYS MP3-speler S9i

3 3.1

Aan de slag Bedieningselementen

Bekijk, voordat u de MP3-speler in gebruik neemt, de bedieningselementen goed. batterijdeksel

NL

Microfoon

M

/

MODE

PLAY

Beugel voor riemlus

Aansluiting hoofdtelefoonPREV NEXT 

USBbeschermkapje

LCD

HOLD

A-B

VOL − VOL +

A-B

3.2-

USBconnector

+

Plaatsen van de batterij

Gebruik een batterij van het type AAA (Micro). • Open het batterijdeksel. • Plaats de batterij in het batterijvak en let daarbij op de polariteit. • Sluit het batterijvak, door het batterijvakdeksel dicht te klappen.

6


ODYS MP3-speler S9i Toetsfuncties

NL

1. PLAY : aan/uit, stop, weergave, pauze, optie markeren 2. A-B : A/B-herhaling 3. MODE : naar het menu gaan, keuze uit opties 4. VOL + : volume verhogen 5. VOL − : volume verlagen 6. NEXT : snel vooruit, volgende optie markeren 7. PREV : snel terug, vorige optie markeren 8. HOLD: Toetsenblokkering

Beschrijving van de toetsbediening De toetsen kunnen op vier manieren bediend worden: kort indrukken, langer indrukken, ingedrukt houden en indrukken. Voor de rest van de handleiding geldt dat de toets, als er geen verdere aanwijzingen staan, altijd kort ingedrukt moet worden. Kort indrukken: het effect treedt op na een korte druk op de toets. Langer indrukken: het effect treedt op als de toets ingedrukt wordt en gedurende 1-2 seconden vastgehouden wordt. indrukken: het effect treedt pas op, indien de toets losgelaten wordt. Ingedrukt houden: het effect treedt, bij het indrukken tot het loslaten in bepaalde afstanden herhaaldelijk op, bijv. bij snel vooruit of snel terug.

Toetsenblokkering U kunt alle toetsen van uw MP3-speler blokkeren om te voorkomen dat het toestel per ongeluk bediend wordt. Schuif de schakelaar van de toetsenblokkering in de richting van de POWER-toets (HOLD). Bij het bedienen verschijnt in het LCD-scherm vervolgens de melding „Locked“. Deblokkeer de toetsen door de schakelaar weer terug te schuiven.

7


ODYS MP3-speler S9i 3.3

LCD-scherm en -symbolen

Overzicht LCD-scherm Het LCD-scherm geeft informatie over de actuele muziektitel, de speelduur en de systeeminstellingen. Hierna volgt een verklaring van de symbole.

NL

Weergaveduur

Titelnummer/ aantal titels

A/Bherhaling

Batterijstatus Afspeelmodus

A-B

Formaten

Bestandsnaam / ID3-tag

Equalizer

3.4

Bitrate

Weergave

Volume

Batterijstatus

De batterij kunn gedurende ca. 8 uur gebruikt worden. Afhankelijk van de omstandigheden, waaronder de MP3-speler gebruikt wordt en de geĂŻnstalleerde firmware, kan deze duur iets variĂŤren. De laadtoestand van de batterij wordt met verschillende symbolen aangegeven, zodat u ongeveer kunt inschatten hoe lang u de MP3speler nog kunt gebruiken:

vol

66%

33%

leeg

Vervang de batterij als er een leeg batterijsymbool te zien is. Gebruik batterijen met ten minste 800 mAh of alkaline-batterijen.

8


ODYS MP3-speler S9i 3.5

Driver installatie Onder Windows 98SE moeten, voordat de MP3-speler op de pc wordt aangesloten, eerst de overeenkomstige drivers geïnstalleerd worden. Deze driver is te vinden op onze website http://www.odys.de. Onder Windows ME, 2000 en XP is dit niet nodig.

NL

• Sluit de MP3-speler via de meegeleverde USB-kabel op de computer. • De installatie van de driver wordt gestart. Onder Windows ME, 2000 en XP herkent de pc een nieuw hardware-apparaat (massa-opslagapparaat) en installeert de betreffende driver automatisch. • Als er bij de installatie een fout optreedt, koppel dan de USB-kabel los, start het besturingssysteem weer op en sluit de USB-kabel opnieuw op de pc aan.

3.6

Bestandsoverdracht MP3-speler - pc

• Sluit de MP3-speler via de meegeleverde USB-kabel op de computer. • Open de Windows-Explorer of dubbelklik op Deze computer. • Selecteer de mappen of de bestanden die gedownload moeten worden en sleep deze naar het symbool voor de verwisselbare harde schijf van de MP3-speler (download in de root-directory). U kunt daarvoor ook zelf verschillende mappen aanleggen voor een eigen onderverdeling van uw bestandstypes in het geheugen van uw MP3-speler en de betreffende bestanden daar onderbrengen. • Controleer na het downloaden met een klik op het symbool voor de MP3-speler of de bestanden volledig gekopieerd zijn. • Het kopiëren van bestanden van de MP3-speler naar de pc (upload) gebeurt op dezelfde manier.

9


ODYS MP3-speler S9i Formatteren van het flash-geheugen Via het besturingssysteem van de pc: Open de Windows Explorer en klik met de rechter muistoets op het symbool van de verwisselbare harde schijf van de MP3-speler. Klik vervolgens in het contextmenu op de optie Formatteren. U kunt uw MP3-speler ook gebruiken om bestanden van willekeurig formaat te transporteren.

NL

Koppel tijdens de bestandsoverdracht of het formatteren nooit de USB-kabel van de MP3-speler los.

3.7

Verwijderen van de MP3-speler van de pc

• Meld de MP3-speler met de optie „Hardware veilig verwijderen” weer correct af van het besturingssysteem. • Klik in de taakbalk rechts onder op het symbool en selecteer in het dialoog-venster dat dan verschijnt de optie „USB-massaopslagapparaat – drive (X:) verwijderen”. • Vervolgens verschijnt de melding dat de hardware nu verwijderd kan worden. Onder Windows 98SE verschijnt er geen symbool in de taakbalk. Na afloop van de bestandsoverdracht kan de USBkabel gewoon losgekoppeld worden.

10


ODYS MP3-speler S9i

4 4.1

Bediening In- en uitschakelen

Inschakelen

• Houd de PLAY-toets ca. een seconde ingedrukt tot het scherm zichtbaar wordt en er een begroeting verschijnt. De MP3-speler bevindt zich bij de eerste keer inschakelen in de muziekmodus. Het LCDscherm geeft informatie over de actuele muziektitel en de aantal titels. Voor de duur van de blauwe achtergrondverlichting, zie 4.6 Systeeminstellingen. Als het MP3-speler daarbij niet ingeschakeld wordt, controleer dan of de batterijen opgeladen zijn en juist in het batterijvak geplaatst zijn.

Uitschakelen Houd de PLAY-toets gedurende ca. drie seconden ingedrukt tot de uitschakelprocedure is afgesloten en het LCD-scherm uitgaat. Dit kan vanuit elke modus gedaan worden.

4.2

Muziek-modus (Play Music)

Weergave, Vooruit/Terug, Pauze, Stop • Sluit de hoofdtelefoons aan op de aansluiting voor hoofdtelefoon en zet de MP3speler aan. • Druk de PLAY-toets in om de weergegeven muziektitel af te spelen. Informatie over het muziekbestand (ID3-tag) wordt vervolgens in het scherm weergegeven.

11

NL

• Controleer of de toetsenblokkering gedeactiveerd is. Schuif, indien ja, de schakelaar in de ontgrendelstand.


ODYS MP3-speler S9i

NL

• Schuif tijdens de weergave de toetsen of in en houd ze vast om snel vooruit of terug te spoelen tijdens een muziektitel. • Als u de toetsen of kort indrukt, springt de weergave naar de volgende of vorige muziektitel. • Druk tijdens de weergave kort op de PLAY-toets om de weergave stop te zetten (pauze). Om de weergave voort te zetten drukt u opnieuw op de PLAY-toets (Resume-functie). • Druk tijdens de weergave de PLAY-toets gedurende ca. 1 sec. in om de weergave te beëindigen (Stop) en om naar het begin van de titel te gaan.

Volume regelen Verlaag of verhoog het volume door de betreffende toets voor volumeregeling (+, −) in te drukken en/of ingedrukt te houden. Het volume heeft 33 instelniveaus (0...32).

A/B-herhaling Met deze functie kunt u een bepaald gedeelte van een muziekbestand herhalen door tijdens de muziekweergave het start- en eindpunt van dit stuk vast te leggen. • Druk tijdens de muziekweergave kort op de A-B-toets om het startpunt A van het stuk vast te leggen. • Druk vervolgens bij het gewenste eindpunt B nogmaals de A-B toets in. • Het geselecteerde stuk wordt nu herhaald tot u voor de derde keer de A-B -toets indrukt.

4.3

Naar een andere modus gaan via het hoofdmenu

Terugkerende stappen: • Druk bij ingeschakelde MP3-speler gedurende ca. 2 sec. de MODEtoets in om naar het hoofdmenu te gaan. Via het hoofdmenu heeft u

12


ODYS MP3-speler S9i toegang tot de verschillende modi en instellingen van de MP3speler: Play Music, Play Voice, Record, FM Radio, Setting, Preview, About, Folder en Exit. • Ga met de toetsen / naar de gewenste optie en bevestig met de MODE-toets.

• Om aansluitend direct vanuit de ondermenu’s naar het hoofdmenu of in de muziekmodus te wisselen, éénmaal of meerdere malen de PLAY-toets indrukken, of kies met de /-toetsen de optie Exit en bevestig met de MODE-toets. Als er geen toets wordt ingedrukt, keert de MP3-speler na 20 seconden terug naar het normale weergavemenu.

Mappen functie - bestanden zoeken (Folder) U kunt op uw MP3-speler verschillende mappen aanmaken voor het beheer van uw muziekbestanden of andere bestanden (zie hoofdstuk 3.6). Sluit uw MP3-speler aan op de pc, maak de gewenste map aan in het geuegen van de MP3-speler en kopieer de bestanden naar deze map. Ga als volgt naar de inhoud van de mappen op uw MP3-speler: • Druk de PLAY-toets gedurende ca. 1 sec. Ga met de toetsen / naar de Foldermodus en bevestig met de MODE-toets. • Met / kunt u door de mappen navigeren en het gewenste bestand uitzoeken. Om een map te openen, drukt u op de MODE-toets. • Bevestig vervolgens twee keer op de MODE-toets om het gewenste muziekbestand te selecteren en af te spelen.

13

NL

• Ook in het submenu kunt u met de toetsen / naar de gewenste optie gaan en bevestigen met de MODE-toets.


ODYS MP3-speler S9i 4.4

Spraakweergavemodus (Play Voice)

U kunt uw MP3-speler ook als digitaal dicteerapparaat gebruiken. Dan kunt u, als u bijvoorbeeld onderweg bent, belangrijke ideeën of gedachten opnemen, waarmee u voorkomt dat u ze vergeet. Selecteer deze functie als volgt in het hoofdmenu. • Selecteer, zoals in hoofdstuk 4.3 beschreven, in het hoofdmenu de Play Voice-modus.

NL

• Met behulp van de /-toetsen kan het gewenste bestand uitgezocht worden. • Druk de PLAY-toets, om de bestand af te spelen. • Druk, om weer terug te keren naar de muziekmodus, gedurende ca. 1 sec op de MODE-toets en selecteer met / de modus „Play Music”.

4.5

Spraakopnamemodus (Record)

• Selecteer, zoals in hoofdstuk 4.3 beschreven, in het hoofdmenu de Record-modus. • Na het indrukken van de MODEtoets begint direct de spraakopname. Spreek in de microfoon aan de zijde van de MP3-speler.. • Druk de PLAY-toets in om de spraakopname te onderbreken. Druk om de spraakopname voort te zetten nogmaals de PLAY-toets in.

14


ODYS MP3-speler S9i • Om de spraakopname te beÍindigen en op te slaan drukt u kort de MODE-toets in. U kunt het opgenomen bestand nu meteen in de spraakweergavemodus beluisteren.

NL

Controleer a.u.b., of de batterijen nog voldoende energie bezitten om de opname tot het einde te kunnen uitvoeren. De opname is pas dan beÍindigd en opgeslagen, indien de MODE-toets kort is ingedrukt. Het geluid wordt in WAVformaat opgeslagen (32 ‌ 88 kbps, zie hoofdstuk 4.6).

4.6

Radio mode

• Selecteer, zoals in hoofdstuk 4.3 beschreven, in het hoofdmenu de Radiomodus. • Druk op om de frequentie te wijzigen en een zender te vinden.

Overige menu-opties Druk in de radio-modus de menutoets ca. 1 sec. in. Volgende optie’s kunnen met en de menutoets geselecteerd worden:

a) Muziek-modus Terug naar de muziek-modus

b) Spraakweergavemodus Wisselen naar de spraakweergave-modus

c) Radio-opname (Record) • Zoek een radiozender die u wilt opnemen. • Selecteer met de Menu-toets en de functie Record. • Druk kort op de Menu-toets, om de to FM opname te starten. • Druk nogmaals de Menu-toets, om de FM opname stop te zetten.

15


ODYS MP3-speler S9i • Als u de radio-opname direct wilt horen, moet u naar de spraakweergave-modus wisselen (zie hoofdstuk 4.6). De opgenomen bestanden worden in de map „FMIN.DIR“ in WAV-formaat opgeslagen. De volgende paragraaf omschrijft hoe de opnamekwaliteit ingesteld wordt.

d) Zender opslaan (Save Station)

NL

• Druk op om de frequentie te wijzigen en een zender te vinden. • Selecteer met de Menu-toets en de functie Save Station. • Druk op om een vrije opslagplaats voor het kanaal (Channel) voor deze zender te selecteren en bevestig met de PLAY-toets. • De preset-modus (zender-voorinstelling) is nu actief. Met de PLAYtoets kan de preset-modus geactiveerd en gedeactiveerd worden. • Voordat u met de bovenstaande stappen meerdere zenders opslaat, verlaat u de preset-modus met de PLAY-toets. Snelkeuze van opgeslagen zenders in de preset-modus: Met de PLAY-toets naar de preset-modus wisselen. Druk om de gewenste opgeslagene radiozenders te selecteren.

e) Voorinstelling wissen (Delete Station) • Selecteer met de Menu-toets en de functie Delete Station. • Druk op om het nummer van het kanaal (Channel) die gewist moet worden te selecteren en bevestig met de PLAY-toets.

f) Auto Scan • Selecteer met de Menu-toets en de functie Auto Scan. • De radiozenders die ontvangen kunnen worden, worden gezocht en opgeslagen (30 opslagmogelijkheden). Aansluitend kunnen de vooringestelde zenders in de preset-modus na elkaar met gekozen worden.

16


ODYS MP3-speler S9i 4.7

Systeeminstellingen (Setting)

In de menu systeeminstellingen kunt u belangrijke systeeminstellingen van de MP3-speler wijzigen. Dit menu bevat in totaal 8 opties: Equalizer, Play Mode, Contrast, Backlight, Power Set, Record Set, Language und Exit. Terugkerende stappen:

NL

• Selecteer, zoals in hoofdstuk 4.3 beschreven, in het hoofdmenu de Setting-modus. • Ga met de toetsen / naar het gewenste submenu en bevestig met de MODE-toets. • Selecteer met / de gewenste waarde en druk om te bevestigen nogmaals de MODE-toets in. Druk tweemaal op de PLAY-toets om de menu’s te verlaten.

Equalizer-instellingen • Met / kunt u het gewenste geluid (Normal, Pop, Rock, Classic, Jazz en Bass) selecteren. • Bevestig vervolgens nogmaals met de MODE-toets.

Herhaalmodus (Play Mode) • Met / kunt u het gewenste mode (Normal, Repeat One, Repeat All en Shuffle) selecteren. • Bevestig vervolgens nogmaals met de MODE-toets.

17


ODYS MP3-speler S9i

NL

Normal: Speelt de bestanden in originele volgorde. Repeat One: Herhaalt het actuele bestand. Repeat All: Herhaalt alle bestanden in originele volgorde. Random All: Speelt de bestanden in willekeurige volgorde af. Dir Repeat: Speelt de bestanden van de actuele directory in originele volgorde. Dir All Repeat: Herhaalt alle bestanden van de actuele directory in originele volgorde. Dir Random All: Speelt alle bestanden uit alle mappen in een willekeurige volgorde af (shuffle).

LCD Contrast Hier kunt u het gewenste displaycontrast instellen (6 instelniveaus).

Automatisch uitschakelen de scherm (Backlight) Hier kunt u instellen hoe en hoelang de scherm na de laatste druk op een toets ingeschakeld moet blijven: Always Off, 5 s, 10 s en Always On. Met de instelling "Always On" blijft het display ingeschakeld.

18


ODYS MP3-speler S9i Automatisch uitschakelen (Powerset)

NL

Bij het automatisch uitschakelen wordt het toestel, om energie te sparen, automatisch uitgeschakeld, als binnen de vastgelegde tijd (eenheid: minuten) in stopgezette toestand geen toetsen worden ingedrukt. Met de instelling "Disable" (gedeactiveerd) blijft het display ingeschakeld.

Kwaliteit van de spraakopname (Recordset) Stel hier de gewenste bitrate voor de spraakopname in: 32 kbps (8000 Hz), 44 kbps (11000 Hz), 64 kbps (16000 Hz) en 88 kbps (22000 Hz). Bij grotere waarden neemt de opnamekwaliteit toe – maar tegelijkertijd ook de benodigde geheugencapaciteit.

Taal (Language) Op dit menuniveau legt u de gewenste taal vast: English, French, Chinese (T), Chinese (S), German, Spanish, Italian, Portuguese, Hebrew, Russion, Greek, Arabian.

19


ODYS MP3-speler S9i 4.8

Geheugeninformatie (About)

In dit menu staat hoeveel total geheugencapaciteit en actuele geheugencapaciteit er nog op uw MP3-speler beschikbaar is.

NL

4.9

Bestanden wissen (Folder)

In de Folder-modus kunt u de bestanden die op de MP3-speler zijn opgeslagen direct wissen. • Druk de PLAY-toets gedurende ca. 1 sec. Ga met de toetsen / naar de Folder-modus en bevestig met de MODE-toets. • Met / kunt u door de mappen navigeren en het bestand, die gewist moet worden selecteren. Om een map te openen, drukt u op de MODE-toets.

• Druk kort op de MODE-toets. Met behulp van / kan de “Delete ?”-optie gemarkeerd worden, en bevestig met de MODEtoets. Selecteer met / “Yes” en bevestig met de MODE-toets, om het bestand te verwijderen of breek de dialoog met “No” af.

20


ODYS MP3-speler S9i

NL

Bestanden en mappen kunnen ook gewist worden met de bestandsmanager van uw pc, mits de MP3-speler via USB op uw pc is aangesloten.

21


ODYS MP3-speler S9i

5

Probleemoplossing Problemen

Oorzaak en oplossing Controleer of de accu voldoende opgeladen is. Controleer of de MP3-speler ingeschakeld is.

Via de hoofdtelefoon is niets te horen.

Controleer of het volume boven nul staat en of de hoofdtelefoon goed aangesloten is. Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon niet vuil is. Bij slechte MP3-bestanden zijn verschillende geluiden te horen, ook als er geen muziek kan worden weergegeven. Controleer of de bestanden volledig zijn.

NL

Het toestel functioneert niet.

Op de weergave worden Controleer of u de juiste taal gekozen heeft. onbekende tekens weergegeven. Muziek kan niet, zoals gewoonlijk gedownload worden.

Controleer of de driver correct ge誰nstalleerd is (Win98). Controleer of de USB-kabel beschadigd is en of het toestel op de USB-poort aangesloten is. Controleer of er voldoende geheugen beschikbaar is.

Er komt geen USBverbinding tot stand.

Kabel/stekkerverbinding met pc controleren, Windows-systeemconfiguratie en USB-driver controleren. Pc opnieuw starten, USB-kabel loskoppelen en opnieuw aansluiten, driver opnieuw installeren (Win98) Blijft de storing optreden, neem dan contact op met de klantendienst.

22


ODYS MP3-speler S9i

Technische gegevens

Geheugencapaciteit

1 GB, 2GB, 4GB (Geïntegreerd flash-geheugen)

Formaten

MP3, WMA, WAV

Bitrate

MP3: 56 … 256 kbps

Batterij

1 AAA batterij (No. 7)

Batterijcapaciteit

ca. 8 uur

Scherm

LCD (26 mm x 10,5 mm)

USB-type

USB 2.0

Signaalruisverhouding

> 86 dB

Hoofdtelefoonuitgang

> 2 x 4 mW

Uitgangsfrequentie

20 Hz … 20 kHz

Scheiding

≥ 85 dB (1 kHz referentiesignaal)

Frequentie-antwoord

3 dB (20 Hz … 20 kHz)

Bedrijfsstroom

≤ 80 mA

Power Off-stroom

≤ 300 µA

Bestandsysteem

FAT, FAT32

NL

6

Technische wijzigingen voorbehouden.

23


ODYS MP3-speler S9i

7

Veiligheidsvoorschriften

Dit is een betrouwbaar product is. Toch is het verstandig de volgende aanwijzingen en waarschuwingen door te lezen. • Stel het toestel nooit bloot aan regen, natheid of vocht. Storingen, beschadigingen en elektrische schokken kunnen het gevolg zijn.

NL

• Druk nooit tegelijkertijd twee toetsen in en ga voorzichtig met het LCD-scherm om. • Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of een stoffige omgeving. • De MP3-speler niet schudden of aan harde stoten blootstellen. Als de MP3-speler valt kan hij beschadigd raken. Zet geen zware voorwerpen op het toeste. • Draag de MP3-speler niet samen met andere metalen voorwerpen (munten of sleutels) in uw broekzak. • Reinig het toestel alleen met een zachte, droge doek. • Gebruik om het toestel te reinigen geen vluchtige substanties, zoals oplosmiddelen om beschadigingen aan het oppervlak te voorkomen. • Open nooit de behuizing van het toestel en probeer niet het toestel te repareren of te veranderen. • Neem de batterij uit de MP3-speler als het toestel langere tijd niet gebruikt wordt. Verbruikte batterijen moeten, ter bescherming van he t milieu, volgens de voorschriften afgevoerd worden. • Voorkom schade aan uw gehoor en houd het volume op een acceptabele sterkte. Draag, uit veiligheidsoverwegingen, als u actief deelneemt aan het verkeer geen hoofdtelefoon.

24


ODYS MP3-speler S9i

Garantievoorwaarden

NL

De volgende garantievoorwaarden bevatten de voorwaarden en omvang van onze garantievergoeding en laten onze wettelijke en contractuele garantieverplichtingen onaangetast. • Wij geven garantie voor onze producten overeenkomstig de volgende voorwaarden: 1. Wij bieden 24 maanden garantie op Odys-producten. Wij verhelpen kostenloos, overeenkomstig de volgende voorwaarden, schade of gebreken aan het product binnen 12 maanden na aankoopdatum. Bij vaststelling van een schade of gebrek later dan 12 maanden na aankoopdatum dient voor een reparatie onder garantie een productiefout onder bewijs worden aangetoond. De garantie betrekt zich niet op batterijen en andere onderdelen die verbruiksgoederen zijn, breekbare onderdelen, zoals glas of kunststof en defecten als gevolg van normale slijtage. Een garantieverplichting ontstaat niet als gevolg van kleine afwijkingen van de voorgeschreven toestand, die voor de waarde en het gebruik van het product irrelevant zijn, als gevolg van schade door chemische of elektrochemische invloeden, water en algemene abnormale omstandigheden. 2. De garantievergoeding geschiedt zodanig dat gebrekkige onderdelen naar ons oordeel kosteloos gerepareerd worden of door goede onderdelen vervangen worden. AXDIA behoudt zich het recht op inruiling tegen een gelijkwaardig reserveapparaat voor, voor zover het ingezonden product niet binnen een redelijke termijn en tegen redelijke kosten gerepareerd kan worden. Het product kan tevens tegen een ander gelijkwaardig model worden ingeruild. Reparaties ter plaatse behoren niet tot de garantievergoeding. Vervangen of ingeruilde onderdelen gaan over in ons eigendom. 3. De garantieclaim vervalt als er reparaties of ingrepen door personen worden uitgevoerd die hiervoor van ons geen toestemming hebben gekregen of als onze producten met accessoires of toebehoren worden uitgerust die niet op onze producten zijn afgestemd. 4. Na garantievergoedingen wordt de garantietermijn niet verlengd en wordt er geen nieuwe garantietermijn verleend. De garantietermijn voor ingebouwde reserveonderdelen loopt af met de garantietermijn voor het hele product. 5. Verdergaande of andere eisen, in het bijzonder vergoeding van schade aan onderdelen die niet bij het product horen – voor zover aansprakelijkheid niet wettelijk verplicht is – is uitgesloten. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor elke soort toevallige, indirecte of anderssoortige gevolgschade dan ook, die leidt tot beperkingen in het gebruik, gegevensverlies, winstderven of uitval. • Indienen van een garantieclaim 1. Om een beroep te doen op de garantieservice, dient u via e-mail, fax of telefoon (contactgegevens zie onder) contact op te nemen met het AXDIA Service-Center. U kunt ook gebruik maken van ons serviceformulier op onze website of op de achterzijde van de garantievoorwaarden. 2. Het AXDIA Service-Center zal proberen uw probleem vast te stellen en te verhelpen. Als u voor garantie in aanspraak komt, ontvangt u een RMA-nummer (Return Material Authorization) en dient u het product naar AXDIA te sturen. • ATTENTIE: AXDIA accepteert alleen zendingen die voorzien zijn van een RMAnummer. Voor het inzenden van het product dient op het volgende gelet te worden:

25

NL

8


ODYS MP3-speler S9i

NL

1. De zending dient franco huis, verzekerd en in een geschikte transportverpakking verstuurd te worden. Er mag geen toebehoren bij het product verpakt zijn (geen kabels, cd’s, geheugenkaarten, handboeken, etc.), indien door AXDIA ServiceCenter niet anders bepaald. 2. Het RMA-nummer dient zichtbaar en leesbaar op de buitenkant van de verpakking vermeld te zijn. 3. Er dient een kopie van het aankoopbewijs als garantiebewijs bijgevoegd te worden. 4. Na ontvangst van het ingezonden product verleent AXDIA garantie overeenkomstig de garantievoorwaarden en stuurt het product franco huis verzekerd retour. • Buiten de garantie AXDIA kan een serviceclaim buiten de garantie weigeren. Als AXDIA instemt met een service buiten de garantie, dan worden alle reparatie- en transportkosten in rekening gebracht. AXDIA accepteert geen zendingen die niet van een door AXDIA verstrekt RMA (Return Material Authorization) voorzien zijn.

26

http://www.odys.de/downloads/manuals/BA_mp3-s9ifm_nl  
http://www.odys.de/downloads/manuals/BA_mp3-s9ifm_nl  

http://www.odys.de/downloads/manuals/BA_mp3-s9ifm_nl.pdf

Advertisement