Page 1

Norwegian Wood – et laboratorium Miljøvennlig arkitektur for fremtiden


,!.4%2.%. Ă&#x;3!.$.%3

!70 Ă&#x;&2!.+2)+%Ă&#x;/'Ă&#x;!4%,)%2Ă&#x;/3,/ Ă&#x;./2'%

"%3+2)6%,3%Ă&#x; Gjennom utviklingen av sjøfronten i Sandnes har havn og industri i de senere ĂĽr blitt erstattet av boliger, kjøpesentre, hotell, kulturhus og høyskole. Gamlebyen er avskĂĽret fra sjøen av jernbanen. Kvartalene her er preget av trehusbebyggelse i to til ďŹ re etasjer. Langgata er det tradisjonelle handlestrøket, gĂĽgata alle mĂĽ innom pĂĽ lørdagene for torghandel, shopping, kafeer og natteliv. Sandnes kommune ønsket gjennom Norwegian Wood-konkurransen ĂĽ bygge en scene og overdekning pĂĽ det sentrale plassrommet i Langgata, som et bidrag til revitalisering av gamlebyen i møtet med den økende konkurransen fra havnefronten. Konkurranseforslaget Sandnes har ere ulike plassrom, ogsĂĽ langs og i nĂŚrheten av Langgata. PĂĽ denne plassen kunne vi derfor med trygghet rendyrke et av konkurranseprogrammets funksjonskrav, overdekningen: Et sĂĽ stort tak som mulig! Plassen er et ubrutt plan, en fortsettelse av bygulvet. Taket skjermer og deďŹ nerer et omrĂĽde av gulvet, som igjen underdeles av søylekonstruksjonene. Det skapes et eksibelt rom, ĂĽpent for ulike tolkninger og ulike funksjoner. Takets halvtransparente konstruksjon, med sin ikonograďŹ ske lĂĽveform, bĂŚres av søyleknipper i eik. Søylene spriker for ĂĽ fordele trykket i takaten og for ĂĽ stabilisere konstruksjonen. Benker og tekniske føringer er integrert i søylene. Gjennomføring Den opprinnelig foreslĂĽtte takkonstruksjonen var et selvbĂŚrende dobbeltskall av komposittmaterialer, epoxy eller polyester, som innebar bruk av løsemidler NW ikke tillot. Tre og glass ble til slutt det naturlige valg i en tredimensjonal gitterkonstruksjon, som bestĂĽr av kun ĂŠn type tynne trestaver, som ikke er differensiert i primĂŚr- og sekundĂŚrelementer. Innenfor systemet forsterker vi konstruksjonen ved ĂĽ supplere antall trestaver. Søylekonstruksjonene er utført i 150 x 150 mm heltre eik. Søylene kan derfor stĂĽ 42 ARKITEKTURĂ&#x;Ă&#x;07/2008

02/3*%+4/00,93.).'%2 ubehandlet, og eikens hardhet vil bidra til ĂĽ motstĂĽ mekanisk slitasje i et utsatt gatemiljø. Trekonstruksjonen dekkes av en vĂŚrhud i glass, der platene er montert med overlapp. Dette muliggjør montering av glasset direkte i trekonstruksjonen, uten stĂĽlproďŹ ler eller fugemasse. Glasset har et silketrykt halvtransparent raster som ďŹ ltrerer og fanger lyset. Grunnstammen for prosjektering, statisk beregning og produksjon har vĂŚrt en detaljert 3D-modell. Konstruksjonens kompleksitet gjorde at den ikke kunne deles opp i separate deler for statisk beregning. Fra 3D-modellen ble det generert ulike lastbilder for tusenvis av knutepunkter og elementer. Gjennomføring av prosjektet er muliggjort takket vĂŚre alle involverte parters pĂĽgangsmot, tĂĽlmodighet og oppďŹ nnsomhet. Atelier Oslo

Byggets navn: Lanternen, Overdekket uterom i Sandnes Adresse: Langgata, Stavanger Ferdigstilt: november 2008 Byggherre: Sandnes kommune Arkitekter: AWP og Atelier Oslo Arkitektmedarbeidere: AWP: Matthias Armengaud, Alessandra Cianchetta, Sebastien Demont, Aurelien Masurel, Arnaud Hirschauer, Marc Armengaud Atelier Oslo: Jonas Norsted, Marius Mowe, Siri Hopperstad, Anette Johansen, Bosheng Gan, (alle sivilark. MNAL), Thomas Liu, Nils Ole Bae BrandtzĂŚg Konsulenter: Dr. techn. Kristoffer Apeland (bygg), Ă˜ren Consult (brann), Sweco (akustikk), COWI (lysteknikk) Entreprenør trearbeider: Timber AS

Lanternen open-air stage Architects: Atelier Oslo AS

Treteknikk: Prefabrikkert stolpekonstruksjon med søyleknipper i heltre eik. Prefabrikkert gitterverk i tak av furu limtre (90 x 90 mm, akseavstand 700 mm). Mekaniske sammenføyninger med bruk av stülbeslag og bolter. Miljøvennlige materialer: Hovedkonstruksjon i heltre, ubehandlet eik. Trekonstruksjonen beskyttes av glasstaket (konstruktiv trebeskyttelse). Glassplater med overlapp (uten fugemasse). To produkter med miljødokumentasjon godkjent av Norwegian Wood. Universell utforming: Sammenhengende plassgulv uten trapper eller kanter. Overvannsrenner integrert i gulvmønsteret sikrer mest mulig tørt og sklisikkert underlag. Takets form og overater er akustisk gunstige; lyden ved konsertarrangement forsterkes og bakgrunnsstøy dempes.

This open-air stage is set in the centre of the municipality of Sandnes outside Stavanger, bringing focus back to the local centre in the face of competition from new harbourside developments. The project is the result of a limited design competition, and the aim is to cover as large an area as possible. The roof covers a level, exible space, creating an acoustic shelter within the open public square. The semi-transparent roof structure is supported on bunched columns in slender sections of solid, untreated oak. The competition design suggested a composite polyester roof, which would have entailed the use of harmful solvents; the covering has therefore been altered to glass shingles, hung from a secondary structure assembled with only mechanical fastenings. The complex structure has been calculated directly from a 3D digital model, which generated load images for the thousands of nodes and elements.

-),*ÂŽ/00,93.).'%2Ă&#x;Ă&#x;.7 +2)4%2)%2


foto: arkitekten foto: arkitekten

Plan uterom med plassering av Lanternen. Plan of the public space with the placing of the stage roof. ARKITEKTURĂ&#x;Ă&#x;07/2008

'Lanternen, Sandnes’  

Arkitektur N°7, July 2008, p. 42-43

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you