1 minute read

Sepenggal Karya

Selamat datang pada cerita lama kaset kusut kali ini. Sudah bosan mungkin kiranya para penonton membaca judul awal sebuah buku usang ini. Namun penulis sangat berterimakasih bagi yang membalik halaman dan melanjutkan. Maka inilah hasil-hasil dari kilas balik kehidupan penulis semasa menjalani tugas kuliah di desain grafis. Selamat Menikmati.

Buku-buku usang yang ada dihadapan Anda kali ini merupakan jerih payah yang pernah ia kerjakan semasa ia menduduki bangku kuliah. Buku ini menjadi salah satu hasil nyata yang membantunya mempelajari sedikit demi sedikit mengenai rasa dan nuansa dalam menata suatu gambar dan tulisan dalam lembarlembar sepi halaman yang menunggu untuk diberi isi.

This story is from: