Page 1

18. MIĘDZYNARODOWE TARGI GASTRONOMICZNE

18TH INTERNATIONAL FOOD SERVICE TRADE FAIR

26-28 MARCA 2014, WARSZAWA 26-28 MARCH 2014, WARSAW KATALOG CATALOGUE


18. MIĘDZYNARODOWE TARGI GASTRONOMICZNE 18TH INTERNATIONAL FOOD SERVICE TRADE FAIR

26-28 MARCA 2014, WARSZAWA 26-28 MARCH 2014, WARSAW Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa MT Polska Trade Fair and Congress Center Marsa 56c St, Warsaw

HONOROWY PATRONAT HONORARY PATRONAGE

Janusz Piechociński

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Deputy Prime Minister, Minister of Economy


ORGANIZATOR | ORGANISER

ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa, tel.: +48 529 39 50; 529 39 33, fax: +48 22 529 39 76 e-mail: gastro@mttargi.pl | www.eurogastro.com.pl

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA | CO-OPERATION

Fundacja Klubu Szefów Kuchni Club of the Polish Chefs Foundation

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni Polish Kitchen and Pastry Chef Association

Europejskie Stowarzyszenie Kawy Wysokiej Jakości Speciality Coffee Association of Europe

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Faculty of Human Nutition and Consumer Sciences Warsaw Agricultural University

Ogólnopolski Serwis Informacyjno-Kulinarny

MIEJSCE TARGÓW | FAIR GROUND

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, ul. Marsa 56c, Warszawa Trade Fair and Congress Centre MT Polska, Warsaw, Marsa 56c Street

TARGI REKOMENDOWANE PRZEZ | EXHIBITION RECOMMENDED BY


SPONSOR GŁÓWNY | MAIN SPONSOR

SPONSORZY | SPONSORS


PATRONAT MEDIALNY | MEDIA PATRONAGE

PATRONAT INTERNETOWY | INTERNET PATRONAGE

WSPÓŁPRACA MEDIALNA | MEDIA CO-OPERATION

CateringwPolsce.pl


Kalendarium targów 2014-2015

4-6 kwietnia 2014

XIX Targi Turystyki i Wypoczynku Lato Event Rowerowy, Food&Travel, Wędkuj z nami www.targilato.pl

17-19 września 2014

VII Międzynarodowe Targi Wyposażenia Obiektów Noclegowych WorldHotel www.worldhotel.pl

22-24 października 2014

XII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura www.infrastruktura.info

27-29 listopada 2014

XXII Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw www.ttwarsaw.pl

18-20 marca 2015

XVII Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab www.targieurolab.pl

25-27 marca 2015

XIX Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro www.eurogastro.com.pl

cały rok

Wirtualne Targi Gastronomiczno-Hotelarskie www.e-gastro.com

Organizator: MT Targi Polska Sp. z o.o. tel.: 22 529 39 00/50 www.mttargi.pl

Miejsce targów: Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa www.halamtpolska.pl


Urszula Potęga

Prezes Zarządu MT Targi Polska Sp. z o.o. President of the Management Board of MT Targi Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Drodzy Goście, z ogromną przyjemnością pragnę Państwa powitać na 18. Międzynarodowych Targach Gastronomicznych EuroGastro 2014, ważnym dla branży HoReCa wydarzeniu, które co roku odwiedza tak wielu znamienitych Gości. To dla nas prawdziwe wyróżnienie. Dziękuję Wystawcom, że wspólnie z nami tworzycie Państwo jedną z najbardziej prestiżowych imprez dla sektora gastronomiczno-hotelarskiego. Korzystając z okazji, pragnę podziękować Wiceprezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Gospodarki, Panu Januszowi Piechocińskiemu za to, że po raz kolejny zechciał objąć nasze targi Patronatem Honorowym. Dziękuję również za merytoryczne wsparcie wszystkim Osobom i Instytucjom, które z ogromnym zaangażowaniem pomagają nam tworzyć EuroGastro, a także naszym Patronom Medialnym i Sponsorom, dzięki którym Targi stale rozwijają i dostosowują się do rosnących wymagań rynku. Zapraszam Państwa do zapoznania się z ciekawą ofertą naszych Wystawców. Program targów – zarówno jego część merytoryczna, jak i pokazowa – zapowiada się równie interesująco, co oferta wystawców. Na terenie hali targowej można obserwować wybitnych i znanych kucharzy, podczas konkursów: Roberta Sowy „Kulinarny Talent”, Theo Vafidis „Festiwal Kuchni Greckiej”, Marcina Budynka „Gotuj lokalnie” oraz baristów podczas „Olimpiada kawy®” Tomka Obracaja. Zapraszamy również na konkurs kulinarny „Polska wołowina, wołowina z przyszłością”. W tym roku dołączyło do nas aż 87 nowych firm. Tradycyjnie na Gości czeka szeroka oferta produktów i usług dla HoReCa obejmująca m.in. takie sektory, jak: żywność i napoje dla gastronomii, wyposażenie, sprzęt i oprogramowanie, specjalistyczny sprzęt wyposażenia zaplecza kuchennego, rożnego rodzaju akcesoria dla gastronomii, meble, a także odzież dla pracowników punktów gastronomicznych. Po raz drugi wyodrębniliśmy dla Państwa sektor „Drink & Bar”, w którym można znaleźć alkohole mocne, różne rodzaje wina i piwa, dodatki do drinków, a także sprzęt i akcesoria do alkoholi. Wszystkim Zwiedzającym z całego serca życzę, by znaleźli to, po co przybyli na Targi EuroGastro, natomiast Wystawcom – udanych spotkań i owocnych negocjacji biznesowych.

Ladies and Gentlemen, Dear Guests, It is my great pleasure to welcome you at the 18th International Food Service Trade Fair-EuroGastro 2014, an important HoReCa event visited each year by numerous renowned Guests. I would like to thank the Exhibitors, who each year help us create one of the most prestigious events of the gastronomy-hotel sector. Your presence is a true distinction for us. I would also like to take this opportunity to thank Mr. Janusz Piechocinski, Deputy Prime Minister and Minister of Economy for providing his patronage over the trade show again this year. I wish to thank all individuals and institutions, who with such great effort, help us create EuroGastro, as well as our media partners and sponsors, thanks to whom the trade show develops each year and satisfies the requirements of the changing market. I invite you to get to know the offer of our Exhibitors. The program of the trade show, both the substantive part and the entertainment portion, is expected to be as interesting as the offer of our Exhibitors. You are all invited to watch renowned and popular chefs at the exhibition hall during the contests of Robert Sowa „Culinary Talent,” Theo Vafidis „Festival of Greek Cuisine,” and Marcin Budynek „Cook locally,” as well as talented barista during the „Coffee Olympics®” organised by Tomek Obracaj. We warmly invite you also to the culinary contest „Polish Beef, Beef with a Future.” This year we have welcomed 87 new companies. Traditionally guests will be greeted with a broad range of products and services for HoReCa, including such sectors as: food and beverages, furnishings, equipment and programming, specialized appliances, various types of accessories for gastronomy, furniture, and clothes for employees of the culinary sector. For the second time we created a separate sector „Drink & Bar,” where visitors can find liquors, various types of wine and beer, drink mixes, as well as equipment and accessories for alcohol. I wish our Visitors to find all they are looking for at the EuroGastro trade show, and the Exhibitors successful meetings and fruitful business negotiations.


Janusz Piechociński

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Deputy Prime Minister, Minister of Economy

Szanowni Państwo, Z przyjemnością objąłem patronatem honorowym 18. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2014. Jest to wydarzenie, które co roku gromadzi szerokie grono przedstawicieli polskich i zagranicznych środowisk związanych z branżą HoReCa. EuroGastro 2014 to miejsce spotkań przedsiębiorców, którzy prezentują bogatą ofertę produktów, usług i rozwiązań dla gastronomii. Wśród sektorów tematycznych zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z szerokim asortymentem żywności i napojów oraz wyposażenia zaplecza oraz sal restauracyjnych i barów.. Mam nadzieję, że tegoroczna edycja Targów zgromadzi jeszcze więcej osób niż w ubiegłym roku. W 2013 r. EuroGastro odwiedziło ponad 19 tys. branżowych klientów z Polski i zagranicy, a swoją ofertę zaprezentowało 267 wystawców z 18 krajów. Międzynarodowy charakter Targów to doskonała okazja do zapoznania się z rynkowymi nowościami. Jest to również szansa na dyskusję i nawiązywanie licznych kontaktów biznesowych. Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń, jakie zapewne będą towarzyszyć m.in. VI Olimpiadzie Kawy czy konkursowi „Kulinarny Talent 2014”. Wszystkim wystawcom życzę natomiast udanych spotkań targowych oraz zachęcam do skorzystania z bogatej oferty seminariów i szkoleń branżowych, które będą cenną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń.

Ladies and Gentlemen, It is a great pleasure to provide honorary patronage to the 18th International Food Service Trade Fair-EuroGastro 2014. Each year this event gathers a large number of Polish and foreign representatives of the HoReCa industry. EuroGastro 2014 is a place of meetings for entrepreneurs who present a diverse offer of products and services for gastronomy. Among many theme sectors, visitors will have a chance to get to know a broad range of food and drink products, as well as restaurant and bar furnishings. I hope that this year’s edition of the trade show will attract even more visitors than in 2013. Last year EuroGastro was visited by over 19 thousand industry clients from Poland and abroad and their offer was presented by 267 exhibitors from 18 countries. The international scope of the trade show presents a great opportunity to get to know the industry novelties. It is also a chance to discuss issues and obtain new business contacts. I wish you unforgettable experiences, which will surely be provided by the VI Coffee Olympics or contest of „Culinary Talent 2014.” I wish all exhibitors successful meetings and encourage you to take advantage of the diverse offer of seminars and industry trainings, which will constitute a valuable platform for exchange of knowledge and experiences.


Robert Sowa Mistrz Kulinarny Master Chef

Szanowni Państwo, Podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Gastronomicznych EuroGastro 2014 będę miał przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w VI-ej, edycji mojego, autorskiego Konkursu Sztuki Kulinarnej „Kulinarny Talent 2014”. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie wybitnych talentów kulinarnych spośród kucharzy i uczniów szkół gastronomicznych. Konkurs jest również formą aktywizacji i stymulacji rozwoju zawodowego, a także poszukiwania nowych kierunków w gastronomii. Jak wiemy strefa kulinarna i gastronomiczna stanowi doskonałą formę promocji dla firm partnerskich i sponsorskich. Konkurs jest skierowany do bardzo młodych ludzi, którzy nie przekroczyli jeszcze 23 roku życia. To wśród nich chcemy odkrywać prawdziwe perełki kulinarne. Ale to nie wszystko. By wziąć udział w tym konkursie, nie wystarczy samo zgłoszenie. Niezbędna jest rekomendacja szefa kuchni lub nauczyciela. Innymi słowy, dana osoba musi być zauważona przez doświadczonego szefa kuchni/ nauczyciela i uzyskać od niego referencje. Zależy nam na promocji młodych, utalentowanych ludzi, z drugiej strony na przywróceniu należytego szacunku w relacji mistrz-uczeń. Młody, choćby najbardziej utalentowany kucharz musi mieć swego mentora i nauczyciela, który dostrzeże jego zdolności i pomoże je rozwinąć we właściwym kierunku, pomoże zaistnieć w branży. Mój konkurs będzie sprzyjał kształtowaniu takiej pozytywnej współpracy. Rekomendacja szefa kuchni, to również gwarancja odpowiedniego poziomu konkursu. Szef wskazując młodego kucharza daje niejako swoją rękojmię, że ta osoba rzeczywiście reprezentuje wysoki poziom. Jednym słowem, ma talent!

Ladies and Gentlemen, During this year’s edition of the International Food Service Trade Fair EuroGastro 2014, I will have the pleasure to invite you to participate in the 5th edition of my Contest of Culinary Art “Culinary Talent 2014” The goal of the event is to select distinguished culinary talent among chefs and students of culinary schools. The contest is also a form of activation and stimulation of professional growth and searching for new directions in gastronomy. As we know, culinary and gastronomy spheres are excellent forms of promotion for partner companies and sponsors. The contest is targeted at very young people, under the age of 23. Among them, we wish to discover true culinary gems. But that’s not all. In order to take part in the contest, it is not enough to apply. It is necessary to provide recommendation of a kitchen’s chef or teacher. In other words, each contestant must have been noticed by an experienced chef or teacher and provide references. It is important for us to promote young, talented people and at the same time bring back proper respect in the master-student relationship. A young, even the most talented chef, must have a mentor and teacher, who will notice his skills, develop them in the right direction and help him rise in the industry. My contest will foster development of such positive cooperation. A recommendation from a kitchen chef is also a guarantee of a proper level of the contest. A chef provides a sort of guarantee, that this person represents a high level. In one word: the contestant has a talent!


Theofilos Vafidis Ekspert i Doradca Kulinarny Culinary expert and consultant

Szanowni Państwo, Mam zaszczyt zaprosić Państwa na IX Festiwal Kuchni Greckiej, którego jestem pomysłodawcą i organizatorem. Jest to cykliczne wydarzenie mające na celu propagowanie w Polsce tradycyjnej kuchni greckiej, oryginalnych, regionalnych receptur i produktów zarówno wśród hotelarzy, restauratorów, szefów kuchni i kucharzy, jak i wśród konsumentów. Odbędzie się 26 marca 2014 roku podczas Targów EuroGastro 2014 - w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Jest to znakomita okazja do poznania nowych talentów gastronomicznych. Polscy kucharze pod „fachowym okiem” będą mogli zaprezentować swoje zdolności na konkursie kulinarnym, w którym weźmie udział 12 kucharzy z całej Polski. Oczekujemy wielu znakomitych Gości z Polski i Grecji.

Ladies and Gentlemen, I am honoured to invite you to the 9th Greek Cuisine Festival, of which I am the founder and organiser. This is a cyclical event targeted at promoting traditional Greek cuisine in Poland , including its original, regional recipes and products among hotel and restaurant owners, heads of kitchen and chefs, as well as consumers. The event will take place on 26 March 2014 at the EuroGastro 2014 – MT Polska Trade Fair and Congress Centre at Marsa 56c in Warsaw. This is an excellent opportunity to get to know the new culinary talents. 12 chefs from the entire country of Poland will have an opportunity to present their talents under „professional supervision” at the culinary contest. We expect many excellent guests from Poland and Greece.


Marcin Budynek

Akademia Kulinarna Marcina Budynka Marcin Budynek Culinary Academy

Szanowni Państwo, rozpoczynają się 18. Targi EuroGastro. Cieszę się na spotkanie z Państwem podczas tego wielkiego gastronomicznego wydarzenia. W tym roku mam zaszczyt zaprosić Państwa do zapoznania się z nowym programem – „Gotuj lokalnie”. Jego częścią będzie szkolenie oraz konkurs dla nauczycieli szkół gastronomicznych, organizowane przez Akademię Kulinarną Marcina Budynka wspólnie z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi, właśnie podczas EuroGastro. Zależy nam, aby promować tradycyjne polskie produkty i zachęcać do ich używania. Mają one nie tylko wspaniałe walory smakowe, często są także wpisane w lokalne tradycje kulinarne, którymi warto się chwalić. Świetnie też pasują do nowczesnej polskiej kuchni. Sięgajmy po nie jak najczęściej i wspierajmy tym samym rodzimych lokalnych wytwórców. Mam nadzieję, że inicjatywy takie jak ta przypadną Państwu do gustu oraz pomogą odkryć nowe smaki, a także powrócić do kulinarnych wspomnień z dzieciństwa. Witam serdecznie na Targach EuroGastro. Życzę wszystkim udanych spotkań, owocnych transakcji i smakowych uniesień!

Ladies and Gentlemen, The 18th International Food Service Trade Fair-EuroGastro has started. I am excited about meeting you during this large event of the gastronomy industry. This year, I am honoured to invite you to get to know a new program – „Cook locally.” A part of the program will constitute training and a contest for culinary school teachers organised by the Culinary Academy of Marcin Budynek together with the European Fund for Farm Development, at EuroGastro. It is important for us to promote traditional Polish products and encourage others to use them. They not only have wonderful flavours, but also constitute part of local culinary traditions, which is something to be proud off. They also fit well into the modern Polish cuisine. Let’s use them as often as possible and support our home and local producers. I hope that these initiatives will meet your approval, assist in discovering new flavours and take you back to your childhood memories. I welcome you wholeheartedly at EuroGastro and wish you all successful meetings, fruitful transactions and flavourful excitements!


Tomek Obracaj

Ambasador Speciality Coffee Assoctation of Europe (SCAE) Ambassador of the Speciality Coffee Association of Europe (SCAE)

Witam serdecznie wszystkich Państwa, a przede wszystkim miłośników kawy! Tradycyjnie, spotykamy się na Targach Eurogastro, największym i najbardziej prestiżowym evencie gastronomicznym roku! Reprezentanci wiodących firm, jak i najlepsi kucharze zaprezentują nowości naszego rynku oraz zorganizują szereg atrakcji i konkursów kulinarnych. Będzie to również świetna okazja na odświeżenie starych lub zawarcie nowych kontaktów w szerokim środowisku naszego przemysłu. Firma Apro Trade / Akademia Kawy® we współpracy z Targami Eurogastro i pod patronatem SCAE (Speciality Coffee Association of Europe) organizuje VI edycję Olipmiady Kawy®. Zawody są dedykowane dla młodych profesjonalistów nazywanych Baristami, pracujących codziennie z urządzeniami do parzenia kawy. W programie, „Latte Art”, „Irish Coffee”, „Kawa na Czas” i „Cup Tasting”, czyli prawie wszystko co jest potrzebne abyśmy my, jako konsumenci, dostawali napoje kawowe najlepszego gatunku i perfekcyjnie przygotowane. Poza emocjami rywalizacji i dobrą zabawą, będzie to kolejna okazja dla Baristów na porównanie i podniesienie swoich umiejętności w parzeniu kawy, a dla nas odkrycie nowych talentów! Życzę wszystkim Organizatorom, Wystawcom i Odwiedzającym udanych Targów Eurogastro 2014 i oczywiscie zapraszam na świetną kawą specjalnie przygotowaną dla Państwa przez Akademię Kawy® firmy Apro Trade.

A warm welcome to all and especially to coffee lovers! Traditionally, we meet again at the Eurogastro Trade Fair – largest and most prestigious Ho.Re.Ca event of the year! Representatives of the leading companies as well as the best Polish Chefs will present latest trends of our market and also organise several attractions and culinary challenges. At the same time this is a great opportunity for all us to refresh old and make new contacts in this vast environment of our industry. Apro Trade / Akademia Kawy® in cooperation with Eurogastro Trade Fair and under the SCAE (Speciality Coffee Association of Europe) patronage is organizing VI edition of Olimpiada Kawy® (Coffee Olympics). Championships are dedicated to young professionals called Barista working daily with coffee brewing machines. Program includes “Latte Art”, “Irish Coffee”, “Coffee in Time” and “Cup Tasting”, so almost everything that is needed for us, as consumers, to receive perfectly prepared and best quality coffee based drinks. Apart from the excitement of competing and entertaining the fans, this represents another opportunity for Barista’s to compare and improve their skills and for us to discover new “coffee” talents! I wish Trade Fair and Events Organizers, Exhibitors and Attendees a successful and profitable time at the Eurogastro 2014 and of course invite you all for an excellent cup of coffee specially prepared for you by Akademia Kawy® of Apro Trade.


Jerzy Pasikowski

Prezes Fundacji Klubu Szefów Kuchni President of the Foundation of Club of Chefs

Tegoroczne 18. Międzynarodowe Targi Gastronomiczne EuroGastro 2014 , największe i najważniejsze targi dla branży HoReCa, odbędą się już po raz szósty w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie. Tak jak w poprzednich latach, Fundacja Klubu Szefów Kuchni z wielką przyjemnością przyjęła zaproszenie do wzięcia udziału w najbardziej znaczących i prestiżowych targach dla polskiej gastronomii. Wieloletnia współpraca pomiędzy Klubem Szefów Kuchni a MT Polska / MT Targi Polska, była z roku na rok coraz bardziej rozszerzana. Dlatego i w tym roku, wzorem lat ubiegłych, po raz szósty już jako Fundacja Klubu Szefów Kuchni chciałaby zaprosić wszystkich Wystawców oraz Gości do czerpania i wzbogacania wiedzy kulinarno-gastronomicznej zarówno z bogatego programu Targów EUROGASTRO 2014 jak również z trzech konkursów kulinarnych na targach, o skali ogólnopolskiej przeznaczonych zarówno dla młodych adeptów sztuki kulinarnej jakim jest bez wątpienia „VI Kulinarny Talent 2014” organizowany przez Roberta Sowę przy współpracy merytorycznej Fundacji Klubu Szefów Kuchni oraz konkurs zorganizowany przez Teofilosa Vafidisa dla kucharzy i szefów kuchni jakim będzie „IX Festiwal Kuchni Greckiej”. Ciekawym uzupełnieniem tych konkursów w trzecim dniu targów będzie nowy konkurs „Gotuj lokalnie” zorganizowany przez Marcina Budynka w trzecim dniu targów i promujący tradycyjne polskie produkty żywnościowe. Konkursy te poprzez realizację głównych i podstawowych celów Fundacji Klubu Szefów Kuchni są formą aktywnego rozwoju zawodowego, jak również poszukiwaniem nowych trendów i kierunków w polskich kulinariach oraz gastronomii. Fundacja Klubu Szefów Kuchni życzy wszystkim Gościom oraz Wystawcom wielu miłych i pozytywnych doświadczeń zawodowych a Organizatorom aby wysiłek włożony w organizację był jak co roku wielkim sukcesem.

This year’s 18 th International Food Service Trade Fair-EuroGastro, the largest and most important trade show for the HoRECA industry, will take place for the sixth time in the MT Polska Trade Fair and Congress Centre in Warsaw. As in previous years, the Foundation of Club of Chefs accepted with great pleasure an invitation to take part in the most important and prestigious trade show for the Polish gastronomy. A long term cooperation between the Club of Chefs and MT Polska / MT Targi Polska , has been increasing each year. Therefore, also this year, for the sixth time the Foundation of Club of Chefs wish to invite Exhibitors and Guests to obtain and enrich their knowledge of culinary arts-gastronomy both from a diverse program of the trade show EuroGastro 2014, as well as three culinary contests. The events are organised at the national scale and designated for both young practitioners of culinary arts through the “6th Culinary Talent 2014”organised by Robert Sowa with cooperation of the Foundation of Club of Chefs and for experienced chefs through a contest of Teofilos Vafidis entitled the “9th Festival of Greek Cuisine.” An interesting supplement to the two contests will be a new contest “Cook Locally” organized on the third day of the trade show by Marcin Budynek and promoting traditional Polish food products. The contests, through realisation of main objectives of the Foundation, constitute a form of active professional development, and provide for a search of new trends and directions in Polish culinary arts and gastronomy. The Foundation of Club of Chefs wish all Guests and Exhibitors many nice and positive professional experiences, and the Organisers to achieve great success, as in previous years, from all the efforts put into the organisation.


Jarosław Uściński

Restauracja i catering Moonsfera w Warszawie, Prezes OSSKiC Restaurant and catering Moonsfera in Warsaw, President of the Polish Kitchen and Pastry Chef Association (OSSKIC)

Witam Wszystkich Podczas targów wielu kucharzy i ludzi branży spotka się, wymieni wiadomościami i wiedzą. Wiele nowych produktów odkryją kucharze rządni nowości i jakości. To okazja do dotknięcia ręką i spróbowania językiem wielu produktów których ocena nie jest możliwa droga internetową. Internet to potęga ale kontakt z produktem i sprzętem taki bezpośredni daje pewność. To czego najbardziej potrzeba przed podjęciem decyzji o zakupie. Dlatego Targi muszą trwać. Bieżący rok to rok bardzo intensywnych działań OSSKIC. Już podczas EuroGastro trzeciego dnia przeprowadzimy wspólnie z PZMB konkurs Polska Wołowina z Przyszłością. Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Polski w BBQ w gościnnej Dolinie Charlotte. Bezprecedensowe wydarzenie które zgromadzi wielu kochających tą dyscyplinę kuchni. To także rok przygotowań Narodowej Reprezentacji Polski Juniorów na Olimpiadę Kulinarną w Luxemburgu. To potężny projekt wymagający siły od trenerów ale nie mniej uporu i dyscypliny od młodych przyszłych kucharzy. Kolejny raz OSSKIC przygotowuje i umożliwia reprezentacji start w tych niezwykle prestiżowych i wymagających mistrzostwach. Jednak naszym celem nie jest tylko sprawdzanie kunsztu kucharzy w zawodach. To także rosnący poziom oczekiwań i jednocześnie nacisk na lepszy warsztat. Czyli to czego zwykle nie widać a niestety pozostawia wiele do życzenia nawet od najlepszych profesjonalistów, m.in. ubiegłoroczne eliminacje do Global Chef pokazały taką konieczność. Stosowane kryteria ocen konkursów światowych min. reprezentowanego przez OSKIC Światowego stowarzyszenia WACS kładą wielki nacisk na jakość pracy. To jedno z silnych narzędzi wymuszających na kucharzach ambitnych ciągły trening i dążenie do ideału. Oni następnie wymagają od młodszych i powstaje zdrowa drabina szkoleniowa. To co wspomina wielu z nas którzy mieli szczęście być „terroryzowanymi” przez prawdziwych Szefów jak podczas wojskowej unitarki. Wtedy płakali dziś po prostu mają warsztat i wielką wiedzę. Tacy mogą mówić – lubię fusion, tworzę kuchnie autorską. Mierzi nasz szefów gdy młody człowiek ledwie skończy szkołę a już w cv i na spotkaniu kwalifikacyjnym oświadcza że lubi fusion i kuchnie molekularną. Nie mają niestety podstawowej wiedzy o kuchni domowej, polskiej – takich zwykłych podstaw. To jednak na szczęście tendencja malejąca. Świetnie że młodzi garną się do zawodu ale na początku ich drogi powinni stanąć prawdziwi kucharze uświadamiający że to jedna z najtrudniejszych profesji usługowych wymagająca nieustannej atencji i szacunku tak do produktu jak tych dla których jesteśmy. Im wcześniej to zrozumieją tym mniej zepsują krwi sobie i Gościom a finalnie nie będą musieli zapraszać pod dach restauracji kontrowersyjnych i wątpliwych gwiazd celem naprawy. Warto słuchać tzw. Leśnych dziadków czyli starej gwardii kucharskie bo podobnie jak pierwsze edycje „Kucharza Gastronoma” mają wiedzę od podstaw nie supelmentując potraw prochem i pokarmem dla kosmonautów. Życzę wszystkim żeby ten rok był po prostu lepszy i przyniósł Wam także za pośrednictwem Euro Gastro wiele nowych pomysłów. Zapraszamy!

Welcome During the trade show many chefs and industry people meet and exchange information and knowledge. Many new products will be discovered by chefs who are hungry for novelties and quality. This provides an opportunity to touch and taste many products, which are otherwise difficult to assess over the internet. Internet is a powerfu tool, but contact with the product and equipment provides greater assurance, which is most needed before deciding on the purchase. This is why the trade show has to continue. This year is full of very intense activities of OSSKIC. Already during the third day of EuroGastro we will organise a contest with PZMB entitled „Polish Beef with a Future.” We will also organise European and Polish Championship in BBQ in a welcoming Charlotte Valley. This will be an unprecedented event garthering many amateurs of this culinary discipline. This is also a year of preparation of the National Representation of Polish Juniors for the Culinary Olympics in Luxembourg. This is a significant project requiring strength from trainers and no less conviction and discipline from young future chefs. Yet again OSSKIC prepares and enables participation of the represetation in this prestigous and demanding championship. I wish everybody for this year to be simply better and bring you, also through EuroGastro, many new ideas. You are invited!


PROGRAM IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH 18. Międzynarodowym Targom Gastronomicznym

EuroGastro 2014 We wszystkich wydarzeniach towarzyszących targom można uczestniczyć po dokonaniu OBOWIĄZKOWEJ rejestracji na miejscu lub on-line www.eurogastro.com.pl/rejestracja.

I DZIEŃ TARGÓW – 26 MARCA „„ 10.00

Rozpoczęcie pierwszego dnia Targów EuroGastro 2014

„„ 10.00–17.00

9 Festiwal Kuchni Greckiej

 Kulinarna powierzchnia pokazowa w hali B Organizatorzy: Theofilos Vafidis i MT Targi Polska przy wsparciu merytorycznym Fundacji Klubu Szefów Kuchni Polska i Chef’s Club of Greece – Poland Branch Office Festiwal Kuchni Greckiej jest cyklicznym wydarzeniem mającym na celu propagowanie w Polsce tradycyjnej kuchni greckiej, oryginalnych, regionalnych receptur i produktów zarówno wśród hotelarzy, restauratorów, szefów kuchni i kucharzy, jak i wśród konsumentów. Festiwal Kuchni Greckiej to również znakomita okazja do poznania nowych talentów gastronomicznych. Polscy kucharze pod „fachowym okiem” będą mogli zaprezentować swoje zdolności na konkursie kulinarnym, w którym weźmie udział 12 kucharzy z całej Polski. Ich zadaniem będzie przygotowanie dania z wykorzystaniem oryginalnych greckich produktów. Zwycięzca festiwalu jest nominowany do udział w Kulinarnym Pucharze Polski 2014 roku.

„„ 10.00–17.30

VI Olimpiada Kawy®

 Kawowa powierzchnia pokazowa w hali A Organizatorzy: Apro Trade/Akademia Kawy, MT Targi Polska V Olimpiada Kawy® odbędzie się we współpracy z firmą Apro Trade / Akademia Kawy® i patronatem SCAE (Speciality Coffee Association of Europe). Zawody są dedykowane dla młodych pasjonatów nazywanych Baristami, pracujących codziennie za profesjonalnymi maszynami do parzenia kawy. W programie „Cup Tasting”, „Kawa na Czas”, „Latte Art” i „Coffee in Good Spirits”

„„ 10.30-14.00

Konferencja „Gastronomia - nowe trendy i koncepty”

 Sala konferencyjna B na I piętrze

Organizatorzy: Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, MT Targi Polska Wstęp: bezpłatny Organizatorem spotkania będzie Katedra Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW w Warszawie. Prelegenci przedstawią wyzwania jakie przed sektorem gastronomicznym stawiają zmiany gospodarcze i społeczno – kulturowe. W programie: 10.30 – 11.10 11.10 – 11.50 11.50 – 12.30 12.30 – 13.10

14

dr hab. Krystyna Rejman – „Trendy rozwojowe rynku usług gastronomicznych” dr hab. Hanna Górska-Warsewicz – „Nowe spojrzenie na markę w gastronomii” mgr inż. Dagmara Stangierska – „Nowa koncepcja barów i restauracji” dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina – „Zalety i wady kuchni molekularnej”


13.10 – 13.50 13.50 – 14.00

dr hab. Iwona Kowalczuk – „Innowacyjny konsument usług gastronomicznych” Dyskusja i zakończenie konferencji

„„ 14.30-17.30 „Rusz głową, czyli alternatywne możliwości zarabiania w restauracji” – konferencja marketingowa magazynu „Food Service”

 Sala konferencyjna B na I piętrze Organizatorzy: VFP Communications Ltd. Sp. z o.o., przy wsparciu merytorycznym AM HoReCa Communications •

Jak przetrwać na rynku, prowadząc restaurację lub inny biznes gastronomiczny? • Inspiracje i sprawdzone rozwiązania na biznesowy rozkwit restauracji • Catering, take away, delikatesy, warsztaty, publikacje i co dalej? • Wyjątkowe koncepty gastronomiczne z Polski i ze świata Pomysły i sugestie zostaną poparte przykładami z polskiego i zagranicznego rynku gastronomicznego. Wstęp: płatny 149 zł netto po wcześniejszej rejestracji, formularz zgłoszeniowy dostępny na www.konferencje.media.com.pl/ruszglowa; liczba miejsc jest ograniczona.

II DZIEŃ TARGÓW – 27 MARCA „„ 10.00 Rozpoczęcie drugiego dnia Targów EuroGastro 2014

„„ 10.00-15.00 Konkurs kulinarny o tytuł „Kulinarny talent 2014”

 Kulinarna powierzchnia pokazowa w hali B Organizatorzy: Studio Kulinarne Roberta Sowy, MT Targi Polska przy wsparciu merytorycznym Fundacji Klubu Szefów Kuchni oraz Agencji Ready PR Events&More „Kulinarny Talent 2014” to autorski konkurs mistrza kuchni Roberta Sowy, który ma na celu wyłonienie spośród bardzo młodych ludzi - do 23 roku życia prawdziwych i wyjątkowych talentów kulinarnych. Na zwycięzców czekają nie tylko atrakcyjne nagrody, ale przede wszystkim szansa na pokazanie swoich umiejętności i talentu. W jury zasiądą znani i lubiani mistrzowie kuchni oraz gwiazdy show biznesu. Nie zabraknie także degustacji potraw przygotowanych przez zawodników, a także gorących, dosłownie i w przenośni, emocji.

„„ 10.00–17.00 VI Olimpiada Kawy®

 Kawowa powierzchnia pokazowa w hali A Organizatorzy: Apro Trade/Akademia Kawy, MT Targi Polska V Olimpiada Kawy® odbędzie się we współpracy z firmą Apro Trade / Akademia Kawy® i patronatem SCAE (Speciality Coffee Association of Europe). Zawody są dedykowane dla młodych pasjonatów nazywanych Baristami, pracujących codziennie za profesjonalnymi maszynami do parzenia kawy. W programie „Cup Tasting”, „Kawa na Czas”, „Latte Art” i „Coffee in Good Spirits” 15


„„ 11.00–14.00 Szkolenie „Obecna sytuacja rynku restauracyjnego. Jak odnaleźć się i zdobyć klientów w dzisiejszych czasach.”

 Sala konferencyjna B na I piętrze Organizator: AFMedia.pl, właściciel Serwisu Gdziezjesc.info® Wstęp: bezpłatny po wcześniejszej rejestracji, formularz zgłoszeniowy dostępny na www.gdziezjesc.info; liczba miejsc jest ograniczona Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich właścicieli i managerów restauracji. Wykłady poprowadzi Anna Dębska, wieloletni Audytor Restauracyjny, Recenzent Kulinarny, znawca tematów branży gastronomicznej oraz Szkoleniowiec z zakresu poprawnej polityki marketingowej w lokalach gastronomicznych. Podczas szkolenia poruszone zostaną zagadnienia dotyczące dotychczasowej sytuacji rynku restauracyjnego w Polsce oraz trendy pojawiające się obecnie w gastronomii. Omówiona zostanie rola managera, właściciela restauracji, a także odpowiedniej relacji z załogą. Prowadząca wdroży temat CRM-u w restauracji.

„„ 15.30 – 17.30 Prezentacja HotMixPRO – nowości na polskim rynku HORECA!

 Sala konferencyjna B na I piętrze Organizator: Tom-Gast Sp. J. Prezentację poprowadzi Rafał Targosz – szef Kuchni ZaKładka Food&Wine w Krakowie, członek Kapituły Klubu Szefów Kuchni, wielokrotny laureat i zwycięzca konkursów kulinarnych, uczestnik kadry narodowej podczas Mistrzostw Świata (2002) oraz Olimpiady Kulinarnej (2012), który specjalnie dla uczestników spotkania odkryje wszystkie możliwości jakie daje jedyny w swoim rodzaju, profesjonalny mikser termiczny Ilość miejsc ograniczona. Wstęp tylko za okazaniem zaproszenia.

III DZIEŃ TARGÓW – 28 MARCA „„ 10.00 Rozpoczęcie trzeciego dnia Targów EuroGastro 2014

„„ 10.00–16.00 „Gotuj Lokalnie” warsztaty i konkurs kulinarny dla nauczycieli szkól gastronomicznych

 Kulinarna powierzchnia pokazowa w hali B Organizatorzy: Akademia Kulinarna Marcina Budynka i Europejski Fundusz rozwoju Wsi Polskiej Patronat Merytoryczny: Fundacja Klubu Szefów Kuchni Celem projektu jest przekazywanie wiedzy na temat optymalnego wykorzystywania regionalnych, tradycyjnych produktów najwyższej jakości w kreowaniu nowoczesnej kuchni polskiej przy zastosowaniu krótkich łańcuchów dostaw. Cały projekt jest podzielony na trzy etapy: szkolenie dla nauczycieli ze szkół biorących udział w programie, warsztaty kulinarne w szkołach i konkurs dla uczniów na danie wykorzystujące produkty regionalne. Podczas imprezy doświadczeni szefowie kuchni będą starali się pokazać, w jaki sposób można, wykorzystując produkty z najbliższego otoczenia, kreować nowe trendy kulinarne. Nauczyciele będą uczestniczyć w warsztatach kulinarnych, po których zmierzą się w konkursie na najsmaczniejsze i oryginalne danie, stworzone na bazie produktów z regionu Małopolski. 16


„„ 10.00–16.00

Konkurs kulinarny „Polska wołowina, wołowina z przyszłością”

 Kulinarna powierzchnia pokazowa w hali A

Organizatorzy: Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, MAKRO Cash and Carry, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni Zadanie konkursowe polega na samodzielnym opracowaniu przepisów na dania konkursowe, składające się z przekąski zimnej i dania głównego z uwzględnieniem obowiązkowych produktów konkursowych: zrazowa dolna, zrazowa górna, łopatka, krzyżowa, żeberka, szponder, rozbratel. Uczestnicy konkursu będą wykorzystywać do przyrządzania potraw polską wołowinę wysokiej jakości a w szczególności polską certyfikowaną Dobrą Wołowinę QMP. Więcej informacji na http://konkurs.pzpbm.pl/

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. www.eurogastro.com.pl

17


PROGRAMME 18th International Food Service Trade Fair

EuroGastro 2014

1ST DAY – 26TH MARCH „„ 10.00

Opening of the first day of EuroGastro 2014

„„ 10.00- 17.00

9th Festival of Greek Cuisine

 Culinary demonstration area in the exhibition hall B Organisers: Theofilos Vafidis and MT Targi Polska with Foundation- Culinary Chefs Club and Chef’s Club of Greece- Poland Branch Office co-operation The festival is an annual event, whose goal is promoting traditional Greek cuisine in Poland, including original and regional recipes and products, among hotel and restaurant owners and managers, chefs and consumers. The festival is honored by the presence and craft of the representatives of the Chapter of Chef’s Club of Poland whom together with the Chef’s Club of Greece constitute the contest jury. The festival is also an excellent opportunity to meet new culinary talents. Polish chefs, under professional supervision, may present their skills in a culinary contest, which has 12 contestant chefs from Poland. Their task is to prepare dishes with the use of original Greek products. The founder and organizer of the Greek Cuisine Festival is Teo Vafidis, adviser and culinary expert.

„„ 10.00-17.30

VI Coffee Olympics®

 Coffee demonstration area in the exhibition hall A Organisers: Apro Trade/ Akademia Kawy, MT Targi The VI Coffee Olympics® will be organized together with Apro Trade / Academy of Coffee, under the patronage of SCAE (Specialty Coffee Association of Europe). The contest is dedicated to young amateurs called Barista, working each day behind professional brewing machines. The program includes „Cup Tasting”, „Coffee on Time”, „Latte Art” and „Coffee in Good Spirits”

„„ 10.30-14.00

The conference “Gastronomy- new trends and concepts”

 Conference hall B on the first floor

Organisers: SGGW, MT Targi Polska The organizer of the meeting will be the Department of Organization and Economy of Consumption SGGW in Warsaw. Speakers will present challenges that are placed before the culinary sector by economic social and cultural changes. PROGRAM 10.30 – 11.10 11.10 – 11.50 11.50 – 12.30 12.30 – 13.10 13.10 – 13.50 13.50 – 14.00

18

dr hab. Krystyna Rejman – „Development trends of the culinary industry services” dr hab. Hanna Górska-Warsewicz – „New look at the brand in gastronomy” mgr inż. Dagmara Stangierska – „New concepts of bars and pubs” dr hab. Ewa Czarniecka-Skubina – „Pros and Cons of molecular kitchen” dr hab. Iwona Kowalczuk – „Innovative consumer of culinary services” Discussion and end of the conference


„„ 14.30-17.30

“Use your loaf – alternative ways to make money in a restaurant” – a marketing conference by the Food Service magazine

 Conference hall B on the first floor Organisers: VFP Communications Ltd. Sp. z o.o., with specialist support from AM HoReCa Communications • • • • • •

How to survive on the market owning a restaurant or another gastronomical business? Inspirations and proven solutions for making a restaurant bloom businesswise Catering, take away, delis, workshops, publications – what else? Unique gastronomical concepts from Poland and around the world The ideas and suggestions will be supported by examples from Polish and foreign gastronomical market. Entry fee: 149 PLN after prior reservation, the reservation form is available at www.konferencje.media.com.pl/ruszglowa; the number of participants is limited.

2ND DAY – 27TH MARCH „„ 10.00

Opening of the second day of EuroGastro 2014

„„ 10.00-15.00

Original culinary contest of Robert Sowa entitled „Culinary Talent 2014”

 Culinary demonstration area in the exhibition hall B Organisers: Robert Sowa’s Culinery Studio and MT Targi with professional support from theKSK Foundation and the Ready Events&More Agency. The contest is a form of activation and stimulation of professional growth for young and ambitious practitioners of culinary arts. Thanks to the adopted formula, participants can surprise with fines and ideas, as the key indications of their work are innovativeness and ability to creatively combine ingredients and tastes. At the same time, the contest is a way of searching new directions in gastronomy. It also has a more important goal of encouraging young people to grow professionally. Prestigious prices await winners and the jury will be composed of well know and well liked masters of the kitchen and stars of show business.

„„ 10.00-17.00

VI Coffee Olympics®

 Coffee demonstration area in the exhibition hall A Organisers: Apro Trade/ Akademia Kawy, MT Targi The VI Coffee Olympics® will be organized together with Apro Trade / Academy of Coffee, under the patronage of SCAE (Specialty Coffee Association of Europe). The contest is dedicated to young amateurs called Barista, working each day behind professional brewing machines. The program includes „Cup Tasting”, „Coffee on Time”, „Latte Art” and „Coffee in Good Spirits”

„„ 11.00-14.00

Workshop „Current situation of the restaurant market. How to find oneself and gain clients nowadays.”

 Conference hall B on the first floor Organisers: AF Media, GdzieZjesc.info® Entrance: FREE OF CHARGE upon prior registration on www.gdziezjesc.info. Number of spots in the workshop are limited. Participation will be on first come, first serve basis. 19


A national service Information-Culinary www.GdzieZjesc.info® together with a marketing agency AFMedia invites to workshops designated for owners and managers of restaurants entitled „Current situation of the restaurant market. How to find oneself and gain clients nowadays.” During the lecture, speakers will discuss, among others, the issues relating to today’s situation on the restaurant market in Poland, trends appearing in gastronomy, the role of managers, owners of restaurant ,as well as suitable relations within the team.

„„ 15.30 – 17.30 Presentation HotMixPRO – novality on Polish HoReCa market!

 Conference Room B on the first floor Organizer: Tom-Gast Sp. J The presentation will be led by Rafal Targosz - chief of Kitchen “ZaKładka Food & Wine” in Krakow, a member of the Chefs’ Club, a multiple laureat and winner of culinary competitions, a member of the national team during the World Cup (2002) and Olympic Culinary (2012), who specifically for the participants will discover all the possibilities which gives an unique, professional thermal mixer. Limited number of places. Admission by invitation only.

3RD DAY – 28TH MARCH „„ 10.00 Opening of the second day of EuroGastro 2014

„„ 10.00-16.00 „Cook Locally” workshops and culinary contest for teachers of culinary schools

 Culinary demonstration area in the exhibition hall B Organisers: The Culinary Academy of Marcin Budynek together with the Chefs’ Club Foundation and the Podlaskie Province Marshal’s Office During the event organized by the Marcin Budynek Culinary Academy and the European Fund of Development of Polish village, experienced chefs will try to show how to create new culinary trends by using products closest to us. Teachers will participate in the workshops and competition for the most tasty and original dishes, based on products from the Malopolska region.

„„ 10.00-16.00 Culinary Contest „Polish beef, beef with a future”

 Culinary demonstration area in the exhibition hall A Organisers: Polish Association of Beef Producers, MAKRO Cash and Carry, Polish Association of Kitchen and Bakery Chefs The task of the contest is to individually prepare recipes for contest dishes, which shall include a cold appetizer and a main dish, which shall include the following mandatory ingredients: lower meat chop, upper meat chop, scapula, cross meat, ribs, sirloin, chuck. Participants of the contest will use Polish beef of high quality, especially a certified Good Beef QMP. More information: http://konkurs.pzpbm.pl/

The organisers reserve the right to make changes to the programme www.eurogastro.com.pl 20


podczas 18. Międzynarodowych Targów Gastronomicznych

26-27 marca W PROGRAMIE: Caffe latte and macchiato art Irish coffee Espresso na czas Cup tasting ORGANIZATORZY:

PATRONAT:

SPONSORZY:

SPONSOR GŁÓWNY:


PLAN TARGÓW | FAIRGROUND PLAN D27 POWIERZCHNIA POKAZOWA

C29 D24 C28 D23

C27

C26 C18

C27a

D22a D22

C24 C24a C23

D21

D17

D20 D19

D16

D7

C5 C10 C10a C11 C8

C9 B76

TOALETY TOILETS

B70 B70a

D57

D5

D68

D2

C3 B67

B71a B71

C1

B73 B72a B72

B60a B59a

B60

B58a B40b

B62

B59

B61

B58

B57

B40a B39a B39

B40 B38

B22

B15 B14

B65

B63

B53

B55

B54

B56

B44

B42

B43

B36

B35

B41 B37

B23

B16

B64

ZMYWALNIA B60b

B24 B21

D59 D67

B25

B26

B52 B45

B46

B48 B47

B17 B18 B19

B8 B7

B32

A39

B10a B9a

A49 A50

A76

D62

D75

A48

D73

D74

A47

B33 B34

B30

A46

A38

D72

A38a

A42

A41 A40

BIURO PRASOWE TOALETY TOILETS

A37

A32 A31

A30

A36

A33

A18

A17

A26a A26

A20

B27

A1a

A3a

RECEPCJA / RECEPTION

WEJŚCIE / ENTRANCE

WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO KITCHEN UTENSILS AND FACILITIES

ŻYWNOŚĆ, NAPOJE, CUKIERNICTWO I LODZIARSTWO FOOD, DRINKS, CONFECTIONARY AND ICE-CREAMAND

SEKTOR KAWOWY COFFEE SECTOR

WYPOSAŻENIE SAL RESTAURACYJNYCH I BARÓW RESTAURANT AND BAR EQUIPMENT

DRINK & BAR

22

A9a

A8

A7 A4

A3

A24

A9

A10 A12 A2

B5 B4 B3

A11

A1

B2

A22

A21

A14

A16

A25

A22a

A19 A15

B29

TOALETY TOILETS

A34

A28

A29

A35

A23 B28

A52

A51 A45

B31

B1 B6

D61

A27

B20

B12 B11 B10 B9

D60 D63

D77

D65

D70

B50

B51

POWIERZCHNIA POKAZOWA

A44 D71

D1 D1a

B66

D54

D55

D58

D69

D78 D43

D53

C2

B69

B49 TOALETY TOILETS

D52

D56

D66 D3

C4

B68

B75 C7

D6

D4

C12

C6

D49

D12 D12a

C14

D39

D35 D37 D40 D41 D47 D46 D45 D50 D51

D14

D11

D8

D32 D32a D48 D48a

D30

D15

D10

C20 C21 D9

D19

D29

D36

D33 D34

D31

D26 D28

C22

C16 C16a C15

C17

D25

A5


LISTA WYSTAWCÓW | LIST OF EXHIBITORS WG NUMERÓW STOISK | BY STAND NUMBER FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

¥¥ SEKTOR  A | SECTOR  A Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.

A-1

LifeWellness Sp. z o.o.

A-1a

RATIONAL Sp. z o.o.

A-2

Napkin Polska

A-3

PRIMAX A-3a TOM-GAST A-4 ICECUP A-4a Weindich Spółka Jawna

A-5

Horecatech SRL

A-7

BIZERBA POLSKA SP. Z O.O.

A-8

Robot-Coupe SNC All Care B.V.

A-9 A-9 a

HORECA INVEST Sp. z o.o.

A-10

SW - PROJEKT

A-10,

DESMON S.P.A.

A-11

Eurogast Polska Sp. z o.o.

A-12

Krak - Gastro

A-14

MEIKO A-14 MKN A-14 Krosno - Metal Sp. z o.o.

A-15

Bartscher Polska Sp. z o.o.

A-16

PRO ASCOBLOC Sp. z o.o.

A-17

Classeq Polska Sp. z o .o.

A-18

FRIMA INTERNATIONAL AG

A-19

HOBART GmbH

A-20

Ecolab Sp. z o.o.

A-21

HALTON Sp. z o.o. GRILL - WĘDZARNIA LOKOMOTYWA

A-22 A-22a

MARATHON A-23 Plastmet A-23 Bydgoskie Zakłady Maszyn Gastronomicznych “Ma-Ga” Sp. z o.o.

A-24

GRANULDISK A-25 ZAKŁAD ŚLUSARSKI LASKUS

A-26

gastrona.pl A-26a WENCEL Sp. z o.o.

A-27

DORA - METAL Sp. z o.o.

A-27

AGED Sp. z o.o.

A-28

Convotherm Elektrogeräte GmbH

A-28

Manitowoc Foodservice

A-28

Manitowoc Ice

A-28

Garland Induction

A-28

Merrychef A-28 Viessmann Kaltetechnik GmbH

A-28

GASTROMEDIA A-29 23


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

thermohauser GmbH

A-30

Tedmar.com.pl Ubrania do pracy

A-31

Komat Mieczysław Kozłowski

A-32

SODA PLUSS SP. Z O.O.

A-33

O.Salm & Co GmbH

A-34

DESTILA s.r.o.

A-35

Combi Co. Sp. z o.o.

A-36

ALVA Sp. z o.o.

A-37

C.T. SERVICE SP. Z O.O. TECHNIKA ANTYPOŚLIZGOWA Poradnik Restauratora

A-38 A-38a

I.C.E. PRO Krzysztof Laska

A-39

FAGOR Gastro Polska Sp. z o.o.

A-40

Espiga Zbigniew Łucjanek

A-41

Navo Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o.

A-42

Kate Beauty Professional Andrzej Bielecki

A-43

Diversey Polska Sp. z o.o.

A-44

AB HALLDE MASKINER

A-45

GROS JERZY GROBAREK

A-46

CASTEL ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.

A-47

POLGAST Sp. z o.o.

A-48

BOKAMA Maszyny Pakujące

A-49

MIL-TEK POLSKA SP. Z O.O.

A-50

GASTRO SERWISANT

A-51

Merx Team Polska Sp. z o. o.

A-52

¥¥ SEKTOR  B | SECTOR  B KASPAR SCHULZ

B-1

Selgros Sp. z o. o.

B-2

gdziezjesc.info B-3 Agencja Reklamowa PAM

B-4

PPHU “STOLLIMPEX”

B-5

WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY SA BRONISZE

B-6

Allcor s.c.

B-7

POMOWIN Sp. z o.o.

B-8

ICE’N’GO Polska Spółka z o.o.

B-9

METAL - PLAST WAŁBRZYCH

B-9a

Reypol

B-10

Kulinaria S.A.

B-11

Filip Merynos sp. z o.o. wyłączny dystrybutor Club Mate w Polsce

B-12

Portugalski Świat

B-14

BROG Marketing Sp. z o.o. S.K.

B-15

LODEL B-16 Gelato Fresco

B-17

Zakłady Mięsne”Łmeat-Łuków”

B-18

POLSKI PRODUCENT NAPOJÓW

B-19

Interoleo B-20 OSI Convenience Europe GmbH 24

B-21


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

MUSSANA Automaty do bitej śmietany

B-22

Meridon B-23 Viands B-23 Follett B-23 CORRIDA B-24 Tradifoods, Comercio Internacional de Produtos Alimentares,Lda

B-25

ZT “Kruszwica” S.A.

B-26

Agencja Rynku Rolnego

B-27

PCO Group Sp. z o.o.

B-28

BIMIZ / FROZANA

B-29

Scandic Food Sp. z o.o.

B-30

Komplet Polska Sp. z o.o.

B-31

Aves Sp. z o.o.

B-32

AB Zemaitijos pienas

B-33

Eipro-Vermarktung GmbH & Co. KG

B-34

HORTEX B-35 John Lemon

B-36

PINGUIN FOODS POLSKA SP. Z O.O.

B-37

SIGNIFI SP. Z O.O.

B-38

TI - MA Sp. z o.o.

B-39

FERMA OLDAR - Jaja z Sokołowa

B-39a

Damak Kebab Sp. z o.o.

B-40

Prodotti Tipici Siciliani ( MD System Sp. z o.o. )

B-40a

BODEGA INIESTA

B-40b

Roldrob S.A.

B-41

JP TRADE POLSKA JACEK POCIEJEWSKI

B-42

INTER EUROPOL Piekarnia Szwajcarska

B-43

MULTI ICE, Hard-Ice

B-44

Vegagastro B-45 Dawn Foods Poland Sp. z o.o.

B-46

BEST COFFEE SYSTEMS SP. .Z O.O.

B-46

MONIN SCM POLAND

B-47

Hamilton Beach

B-48

APS Glass & Bar Supply Sp. z o.o.

B-49

MORNING - Food For Tomorrow

B-50

Fanex Sp. z o.o.

B-51

ARPOL s.c.

B-52

Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.

B-53

LODMAR B-54 Bombilla B-55 AKU B-56 TEDMARK Sp. z o.o.

B-57

ARAVEN S.L.

B-58

Dr.inC B-58a GASTRONOMASZ B-59 Amelli - Włoskie Smaki - producent świeżych makaronów z 100% semoliny

B-59a

Vetrina Włoska

B-60

25


FIRMA | COMPANY

Blendtec & Beyond The Bean

nr stoiska | stand number

B-60b

KAMRON s.c.

B-61

Delifrance Polska Sp. z o.o.

B-62

GEL MATIC POLSKA

B-63

VOG POLSKA SP. Z O.O.

B-64

erlenbacher backwaren gmbh

B-65

ChemaN B-66 Martin Braun Sp. z o.o.

B-67

ATTIBASSI CORRIERE CAFFE

B-68

Galago Poland Sp. z o.o.

B-69

Alkohole Świata Grand Prix

B-70

VEDRENNE B-70a orangefresh B-71 Skanfor Sp. z o.o. Henkelman- Holandia Repack- Włochy ALMAR ITALIANO GUSTO

B-71a B-72 B-72a

AJA FRESH FISH & SEAFOOD

B-73

ANWOS Sp. z o.o.

B-75

POLCOM PAWEŁ SIENKOWSKI

B-76

¥¥ SEKTOR  C | SECTOR  C Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

C-1

Stock Polska Sp. z o.o.

C-2

Le Patio Polska Sp. z o. o.

C-3

OWO fabryka owoców

C-4

Dajar HoReCa

C-5

Eurial Polska Sp. z o.o.

C-6

DEVELEY POLSKA Sp. z o.o.

C-6

TABASCO® C-6 FETCO Inc. Sp. z o.o.

C-7

UNI-PACK C-8 JURA POLAND SP. Z O.O. NORTH COAST S.A. Czas Wina

C-9 C-10 C-10 a

BISTROTEA / ESSSE

C-11

BRITA Polska Sp. z o.o.

C-12

Victoria Cymes Sp. z o.o.

C-14

QUBA CAFE SERWIS

C-15

Elta Polska

C-16

papaja.pl C-16a PRIMULATOR Sp. z o.o.

C-17

AVIN F.U.H. Jnusz Hennig

C-18

Nestle Scholler / Movenpick

C-19

Sunny Wind Poland Sp. z o.o.

C-20

Jami-Jami sp. z o.o.

C-21

BWT Polska Sp. z o.o.

C-22

TRIESTESPRESSO EXPO

C-23

26


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

BRAVILOR BONAMAT Grupa Amber

C-24 C-24a

Warsaw School of Coffee

C-26

inspiracjekawowe.pl C-27 Kompania Piwowarska S.A.

C-27a

POINT PRESS

C-28

AKADEMIA KAWY

C-29

¥¥ SEKTOR  D | SECTOR  D WITEK’S D-1 Hiendkitchen D-1a Wilimex

D-2

Softech Sp. z o.o.

D-3

Banquete Partner Sp. z o.o.

D-4

POL-SZKŁO Sp. J. K.i B. Wołoszka, L. Ludwiniak

D-5

Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o.

D-6

Voigt Sp. z o.o.

D-7

ARTPLAST POLSKA SP. Z O.O.

D-8

HENRY KRUSE POLSKA

D-9

SCA HYGIENE PRODUCTS

D-9

MEXTRA GROUP Dystrybutor Mebli Bankietowych

D-10

Micros Fidelio Polska Sp. z o.o.

D-11

Muraspec Sp. z o.o.

D-11

SECCO Hospitality Financial Management s.c.

D-11

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ “LUBIANA” S.A.

D-12

POSbistro - mobilne oprogramowanie sprzedażowe dla HoReCa

D-12a

Hotelarz D-14 ADITH TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP.K.

D-15

Verro-Glass Zofia Strykowska

D-16

Papstar Polska Sp. z o.o.

D-17

TORELL / EPSON

D-19

BALTIC GLASS Sp. z o.o. RYCERSKI KWAS CHLEBOWY

D-20

Zakłady Ceramiczne “Bolesławiec” w Bolesławcu Sp. z o.o.

D-21

MULTIKO NARKIEWICZ SP.J.

D-22

MEBLOBUD J.Serek R.Serek R Serek Spółka Jawna Estella Sp. z o.o.

D-22a D-23

DEKORANT D-24 Belotto Design S.A.

D-25

One System Sp. z o.o.

D-26

Meblotechnika Sp. z o.o. -meble do restauracji,hotelu,pubu,baru i innych pomieszczeń użyteczności publicznej

D-27

NOTUS Leokadia Bęben

D-28

SOLA Switzerland AG

D-29

M.I.L - SYSTEM

D-30

ELWA SP. JAWNA

D-31

APLA sp. z o.o. AF FINANSE

D-32 D-32a 27


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

Świece-LED D-34 HORECATEX D-35 Introserwis Karty Menu

D-36

FLASHCOM D-37 rainbow cups

D-39

Astre Textile

D-40

DAR - MAR

D-41

DANTOM SP. Z O.O.

D-43

Europochette Polska Sp. z o.o.

D-45

PPH Def - Pol Sp. z o.o.

D-46

Villa Glass Studio Sp. z o.o.

D-47

“Piórex” S.A.

D-48

Duni Sales Poland Sp. z o.o.

D-49

KONCEPT Systemy Informatyczne

D-50

Wielkie Wina Sp. z o.o.

D-51

Hanke Tissue Sp. z o.o.

D-52

JUMA LAMPY MAREK KOTYSZ

D-53

Faber Sp. z o.o.

D-54

ANIS OPAKOWANIA

D-55

Tenzi Sp. z o.o.

D-56

GRUPA KOTRAK

D-57

Salmon Hygiene Polska Sp. z o.o.

D-58

Przegląd Gastronomiczny

D-59

LoyaltyPlant D-60 Food Service

D-61

S4H - OPROGRAMOWANIE DLA GASTRONOMII I HOTELI

D-62

ALLTRIM D-62 Elpro D-62 MEGI - LEN

D-63

Insoft sp. z o.o.

D-65

NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży

D-66

DEMI Co. P.W.

D-67

METRO-CATERING-SYSTEM D-68 Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o.

D-69

GO IN GmbH

D-70

CID LINES Sp. z o.o.

D-71

LES HIGIENA SP. Z O.O.

D-71

LSI Software S.A.

D-72

Andropol S.A.

D-73

Watersystem Sp. z o.o.

D-74

KANGABOX - CocktailSystem ( MD System Sp. z o.o. )

D-75

BALTICON S.A.

D-76

Chicopee D-77 GASTRO MAGIC - WYPOŻYCZALNIA GASTRONOMICZNA

28

D-78


LISTA WYSTAWCÓW | LIST OF EXHIBITORS WG BRANŻ | BY INDUSTRY FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

¥¥ WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO | KITCHEN EQUIPMENT AB HALLDE MASKINER

A-45

AGED Sp. z o.o.

A-28

ALVA Sp. z o.o.

A-37

APS Glass & Bar Supply Sp. z o.o.

B-49

ARAVEN S.L.

B-58

BALTICON S.A.

D-76

Bartscher Polska Sp. z o.o.

A-16

BEST COFFEE SYSTEMS SP. .Z O.O.

B-46

BIZERBA POLSKA SP. Z O.O.

A-8

Blendtec & Beyond The Bean

B-60b

BOKAMA Maszyny Pakujące

A-49

BRAVILOR BONAMAT

C-24

BRITA Polska Sp. z o.o.

C-12

Bydgoskie Zakłady Maszyn Gastronomicznych “Ma-Ga” Sp. z o.o.

A-24

C.T. SERVICE SP. Z O.O. TECHNIKA ANTYPOŚLIZGOWA

A-38

CASTEL ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.

A-47

Chicopee D-77 Classeq Polska Sp. z o .o.

A-18

Combi Co. Sp. z o.o.

A-36

Convotherm Elektrogeräte GmbH

A-28

Dajar HoReCa

C-5

DANTOM SP. Z O.O.

D-43

DESMON S.P.A.

A-11

DORA – METAL Sp. z o.o.

A-27

Duni Sales Poland Sp. z o.o.

D-49

ELWA SP. JAWNA

D-31

Espiga Zbigniew Łucjanek

A-41

Eurogast Polska Sp. z o.o.

A-12

FAGOR Gastro Polska Sp. z o.o.

A-40

FETCO Inc. Sp. z o.o.

C-7

Follett B-23 FRIMA INTERNATIONAL AG

A-19

Garland Induction

A-28

GASTRO MAGIC – WYPOŻYCZALNIA GASTRONOMICZNA

D-78

GASTRO SERWISANT

A-51

GASTROMEDIA A-29 GRANULDISK A-25 GRILL – WĘDZARNIA LOKOMOTYWA

A-22a

GROS JERZY GROBAREK

A-46

HALTON Sp. z o.o.

A-22

Hamilton Beach

B-48

Henkelman- Holandia Repack- Włochy

B-72

HENRY KRUSE POLSKA

D-9

Hiendkitchen D-1a 29


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

HOBART GmbH

A-20

HORECA INVEST Sp. z o.o.

A-10

Horecatech SRL

A-7

Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o.

D-69

I.C.E. PRO Krzysztof Laska

A-39

Insoft sp. z o.o.

D-65

Komat Mieczysław Kozłowski

A-32

Krak – Gastro

A-14

Krosno – Metal Sp. z o.o.

A-15

LifeWellness Sp. z o.o.

A-1a

Manitowoc Foodservice

A-28

MARATHON A-23 MEIKO A-14 Meridon B-23 Merrychef A-28 Merx Team Polska Sp. z o. o.

A-52

METRO-CATERING-SYSTEM D-68 MKN A-14 MORNING – Food For Tomorrow

B-50

MUSSANA Automaty do bitej śmietany

B-22

NOTUS Leokadia Bęben

D-28

orangefresh B-71 Plastmet A-23 POLGAST Sp. z o.o. POL-SZKŁO Sp. J. K.i B. Wołoszka, L. Ludwiniak

A-48 D-5

PRIMAX A-3a PRIMULATOR Sp. z o.o.

C-17

PRO ASCOBLOC Sp. z o.o.

A-17

rainbow cups

D-39

RATIONAL Sp. z o.o. Robot-Coupe SNC Salmon Hygiene Polska Sp. z o.o.

A-2 A-9 D-58

Selgros Sp. z o. o.

B-2

Skanfor Sp. z o.o.

B-71a

SODA PLUSS SP. Z O.O.

A-33

Sunny Wind Poland Sp. z o.o.

C-20

thermohauser GmbH

A-30

TI – MA Sp. z o.o.

B-39

TOM-GAST A-4 Viessmann Kaltetechnik GmbH

A-28

Watersystem Sp. z o.o.

D-74

Weindich Spółka Jawna WENCEL Sp. z o.o. Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.

A-5 A-27 A-1

WITEK’S D-1 ZAKŁAD ŚLUSARSKI LASKUS

A-26

Zakłady Ceramiczne “Bolesławiec” w Bolesławcu Sp. z o.o.

D-21

30


¥¥ SPRZĘT CATERINGOWY | CATERING EQUIPMENT AB HALLDE MASKINER

A-45

AGED Sp. z o.o.

A-28

ALVA Sp. z o.o.

A-37

ARTPLAST POLSKA SP. Z O.O. BALTICON S.A.

D-8 D-76

Banquete Partner Sp. z o.o.

D-4

Bartscher Polska Sp. z o.o.

A-16

BIZERBA POLSKA SP. Z O.O.

A-8

Blendtec & Beyond The Bean

B-60b

BOKAMA Maszyny Pakujące

A-49

BRAVILOR BONAMAT

C-24

Bydgoskie Zakłady Maszyn Gastronomicznych “Ma-Ga” Sp. z o.o.

A-24

Chicopee D-77 Combi Co. Sp. z o.o.

A-36

Convotherm Elektrogeräte GmbH

A-28

Dajar HoReCa

C-5

DANTOM SP. Z O.O.

D-43

DEMI Co. P.W.

D-67

DESMON S.P.A.

A-11

Duni Sales Poland Sp. z o.o.

D-49

Espiga Zbigniew Łucjanek

A-41

Eurogast Polska Sp. z o.o.

A-12

Faber Sp. z o.o.

D-54

FAGOR Gastro Polska Sp. z o.o.

A-40

FETCO Inc. Sp. z o.o.

C-7

Garland Induction

A-28

GASTRO MAGIC – WYPOŻYCZALNIA GASTRONOMICZNA

D-78

GASTRO SERWISANT

A-51

GASTROMEDIA A-29 GEL MATIC POLSKA

B-63

GRANULDISK A-25 GROS JERZY GROBAREK

A-46

Hamilton Beach

B-48

Henkelman- Holandia Repack- Włochy

B-72

HENRY KRUSE POLSKA

D-9

Horecatech SRL

A-7

Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o.

D-69

JURA POLAND SP. Z O.O.

C-9

KANGABOX – CocktailSystem ( MD System Sp. z o.o. )

D-75

Komat Mieczysław Kozłowski

A-32

Krak – Gastro

A-14

Krosno – Metal Sp. z o.o.

A-15

M.I.L – SYSTEM

D-30

Manitowoc Foodservice

A-28

MARATHON A-23 MEIKO A-14 Merrychef A-28

31


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

Merx Team Polska Sp. z o. o.

A-52

METRO-CATERING-SYSTEM D-68 MKN A-14 Napkin Polska NOTUS Leokadia Bęben

A-3 D-28

orangefresh B-71 OWO fabryka owoców

C-4

Plastmet A-23 POL-SZKŁO Sp. J. K.i B. Wołoszka, L. Ludwiniak

D-5

PRIMAX A-3a PRIMULATOR Sp. z o.o.

C-17

PRO ASCOBLOC Sp. z o.o.

A-17

rainbow cups

D-39

RATIONAL Sp. z o.o.

A-2

Robot-Coupe SNC

A-9

Selgros Sp. z o. o.

B-2

Skanfor Sp. z o.o.

B-71a

SODA PLUSS SP. Z O.O.

A-33

SOLA Switzerland AG

D-29

thermohauser GmbH

A-30

TI – MA Sp. z o.o.

B-39

TOM-GAST A-4 UNI-PACK C-8 Weindich Spółka Jawna WENCEL Sp. z o.o.

A-5 A-27

WITEK’S D-1 ZAKŁAD ŚLUSARSKI LASKUS

A-26

Zakłady Ceramiczne “Bolesławiec” w Bolesławcu Sp. z o.o.

D-21

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ “LUBIANA” S.A.

D-12

¥¥ AKCESORIA DLA GASTRONOMII | ACCESSORIES FOR GASTRONOMY AB HALLDE MASKINER

A-45

ADITH TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP.K.

D-15

AKU B-56 ALVA Sp. z o.o.

A-37

APS Glass & Bar Supply Sp. z o.o.

B-49

ARTPLAST POLSKA SP. Z O.O.

D-8

ATTIBASSI CORRIERE CAFFE

B-68

BALTICON S.A.

D-76

Banquete Partner Sp. z o.o. Bartscher Polska Sp. z o.o.

D-4 A-16

Blendtec & Beyond The Bean

B-60b

BOKAMA Maszyny Pakujące

A-49

BRITA Polska Sp. z o.o.

C-12

BWT Polska Sp. z o.o.

C-22

Bydgoskie Zakłady Maszyn Gastronomicznych “Ma-Ga” Sp. z o.o.

A-24

32


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

Chicopee D-77 Combi Co. Sp. z o.o.

A-36

Dajar HoReCa

C-5

DANTOM SP. Z O.O.

D-43

DEMI Co. P.W.

D-67

Duni Sales Poland Sp. z o.o.

D-49

ELWA SP. JAWNA

D-31

Espiga Zbigniew Łucjanek

A-41

Eurogast Polska Sp. z o.o.

A-12

FAGOR Gastro Polska Sp. z o.o.

A-40

Galago Poland Sp. z o.o.

B-69

GASTRO MAGIC - WYPOŻYCZALNIA GASTRONOMICZNA

D-78

GASTRO SERWISANT

A-51

GASTROMEDIA A-29 HALTON Sp. z o.o.

A-22

Hamilton Beach

B-48

Hartmann Tresore Polska Sp. z o.o.

D-6

Henkelman- Holandia Repack- Włochy

B-72

HENRY KRUSE POLSKA

D-9

Hiendkitchen D-1a Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o.

D-69

ICECUP A-4a Introserwis Karty Menu

D-36

JURA POLAND SP. Z O.O. KANGABOX - CocktailSystem ( MD System Sp. z o.o. )

C-9 D-75

KASPAR SCHULZ

B-1

Krak - Gastro

A-14

LODEL B-16 M.I.L - SYSTEM

D-30

Manitowoc Ice

A-28

MARATHON A-23 MEIKO A-14 Meridon B-23 Merx Team Polska Sp. z o. o.

A-52

METAL - PLAST WAŁBRZYCH

B-9a

METRO-CATERING-SYSTEM D-68 MORNING - Food For Tomorrow

B-50

Napkin Polska

A-3

NOTUS Leokadia Bęben

D-28

NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży

D-66

orangefresh B-71 OWO fabryka owoców

C-4

POINT PRESS

C-28

POL-SZKŁO Sp. J. K.i B. Wołoszka, L. Ludwiniak

D-5

PRIMULATOR Sp. z o.o.

C-17

rainbow cups

D-39

Robot-Coupe SNC

A-9

33


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

Salmon Hygiene Polska Sp. z o.o.

D-58

Selgros Sp. z o. o.

B-2

Skanfor Sp. z o.o.

B-71a

SODA PLUSS SP. Z O.O.

A-33

Sunny Wind Poland Sp. z o.o.

C-20

TEDMARK Sp. z o.o.

B-57

TI - MA Sp. z o.o.

B-39

TOM-GAST A-4 UNI-PACK C-8 Warsaw School of Coffee

C-26

Watersystem Sp. z o.o.

D-74

Weindich Spółka Jawna

A-5

WENCEL Sp. z o.o.

A-27

Wielkie Wina Sp. z o.o.

D-51

WITEK’S D-1 ZAKŁAD ŚLUSARSKI LASKUS

A-26

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ “LUBIANA” S.A.

D-12

¥¥ NAKRYCIA STOŁU, ZASTAWY, PORCELANA, SZKŁO | PLACE SETTING, TABLEWARE, CHINA, GLASS AKU B-56 ALVA Sp. z o.o.

A-37

APS Glass & Bar Supply Sp. z o.o.

B-49

BALTIC GLASS Sp. z o.o. RYCERSKI KWAS CHLEBOWY

D-20

Banquete Partner Sp. z o.o. Combi Co. Sp. z o.o. Dajar HoReCa

D-4 A-36 C-5

DANTOM SP. Z O.O.

D-43

DEMI Co. P.W.

D-67

Duni Sales Poland Sp. z o.o.

D-49

Estella Sp. z o.o.

D-23

Eurogast Polska Sp. z o.o.

A-12

Europochette Polska Sp. z o.o.

D-45

GASTRO MAGIC - WYPOŻYCZALNIA GASTRONOMICZNA

D-78

GASTRO SERWISANT

A-51

GASTROMEDIA A-29 Hanke Tissue Sp. z o.o.

D-52

Henkelman- Holandia Repack- Włochy

B-72

HENRY KRUSE POLSKA HORECA INVEST Sp. z o.o.

D-9 A-10

HORECATEX D-35 ICECUP A-4a KANGABOX - CocktailSystem ( MD System Sp. z o.o. )

D-75

M.I.L - SYSTEM

D-30

MARATHON A-23 Merx Team Polska Sp. z o. o. Napkin Polska 34

A-52 A-3


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

NOTUS Leokadia Bęben

D-28

Papstar Polska Sp. z o.o.

D-17

POL-SZKŁO Sp. J. K.i B. Wołoszka, L. Ludwiniak

D-5

rainbow cups

D-39

SOLA Switzerland AG

D-29

Sunny Wind Poland Sp. z o.o.

C-20

TOM-GAST A-4 Verro-Glass Zofia Strykowska

D-16

Villa Glass Studio Sp. z o.o.

D-47

Weindich Spółka Jawna

A-5

WITEK’S D-1 Zakłady Ceramiczne “Bolesławiec” w Bolesławcu Sp. z o.o.

D-21

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ “LUBIANA” S.A.

D-12

¥¥ MEBLE RESTAURACYJNE | RESTAURANT FURNITURE Bartscher Polska Sp. z o.o.

A-16

Belotto Design S.A.

D-25

C.T. SERVICE SP. Z O.O. TECHNIKA ANTYPOŚLIZGOWA

A-38

CASTEL ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.

A-47

Dajar HoReCa

C-5

DAR - MAR

D-41

DEMI Co. P.W.

D-67

DESMON S.P.A.

A-11

Eurogast Polska Sp. z o.o.

A-12

Faber Sp. z o.o.

D-54

GASTRO MAGIC - WYPOŻYCZALNIA GASTRONOMICZNA

D-78

GO IN GmbH

D-70

Henkelman- Holandia Repack- Włochy

B-72

Horecatech SRL

A-7

KANGABOX - CocktailSystem ( MD System Sp. z o.o. )

D-75

Kate Beauty Professional Andrzej Bielecki

A-43

Komat Mieczysław Kozłowski

A-32

M.I.L - SYSTEM

D-30

MEBLOBUD J.Serek R.Serek R Serek Spółka Jawna

D-22a

Meblotechnika Sp. z o.o. -meble do restauracji,hotelu,pubu,baru i innych pomieszczeń użyteczności publicznej

D-27

Merx Team Polska Sp. z o. o.

A-52

MEXTRA GROUP Dystrybutor Mebli Bankietowych

D-10

MULTIKO NARKIEWICZ SP.J.

D-22

orangefresh B-71 POINT PRESS

C-28

PRO ASCOBLOC Sp. z o.o.

A-17

rainbow cups

D-39

Sunny Wind Poland Sp. z o.o.

C-20

Villa Glass Studio Sp. z o.o.

D-47 35


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

Weindich Spółka Jawna Wielkie Wina Sp. z o.o.

A-5 D-51

WITEK’S D-1 ¥¥ ELEMENTY WYPOSAŻENIA I DEKORACJI WNĘTRZ, TEKSTYLIA | INTERIOR DESIGN, FIXTURES AND FITTING, TEXTILES Agencja Reklamowa PAM

B-4

Andropol S.A.

D-73

APLA sp. z o.o.

D-32

Astre Textile

D-40

Belotto Design S.A.

D-25

DEKORANT D-24 DEMI Co. P.W.

D-67

Duni Sales Poland Sp. z o.o.

D-49

Estella Sp. z o.o.

D-23

FLASHCOM D-37 GASTRO MAGIC - WYPOŻYCZALNIA GASTRONOMICZNA

D-78

Hanke Tissue Sp. z o.o.

D-52

HORECATEX D-35 JUMA LAMPY MAREK KOTYSZ

D-53

Kate Beauty Professional Andrzej Bielecki

A-43

M.I.L - SYSTEM

D-30

MEGI - LEN

D-63

MULTIKO NARKIEWICZ SP.J.

D-22

Muraspec Sp. z o.o.

D-11

“Piórex” S.A.

D-48

POINT PRESS

C-28

rainbow cups

D-39

Świece-LED D-34 TORELL / EPSON

D-19

Villa Glass Studio Sp. z o.o.

D-47

Wielkie Wina Sp. z o.o.

D-51

WITEK’S D-1 ¥¥ OPROGRAMOWANIE DLA HORECA | SOFTWARE FOR HORECA SECTOR ADITH TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP.K.

D-15

ALLTRIM D-62 Elpro D-62 FLASHCOM D-37 Grupa Amber

C-24a

GRUPA KOTRAK

D-57

Insoft sp. z o.o.

D-65

KONCEPT Systemy Informatyczne

D-50

LoyaltyPlant D-60 LSI Software S.A.

D-72

Micros Fidelio Polska Sp. z o.o.

D-11

NOVITUS - Centrum Technologii Sprzedaży

D-66

36


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

One System Sp. z o.o.

D-26

POLCOM PAWEŁ SIENKOWSKI

B-76

POSbistro - mobilne oprogramowanie sprzedażowe dla HoReCa

D-12a

rainbow cups

D-39

S4H - OPROGRAMOWANIE DLA GASTRONOMII I HOTELI

D-62

SECCO Hospitality Financial Management s.c.

D-11

Softech Sp. z o.o.

D-3

¥¥ ŚRODKI CZYSTOŚCI I SPRZĘT CZYSZCZĄCY | CLEANING AGENTS AND EQUIPMENT AKU B-56 All Care B.V.

A-9a

Allcor s.c.

B-7

Bartscher Polska Sp. z o.o.

A-16

C.T. SERVICE SP. Z O.O. TECHNIKA ANTYPOŚLIZGOWA

A-38

Chicopee D-77 CID LINES Sp. z o.o.

D-71

Combi Co. Sp. z o.o.

A-36

Diversey Polska Sp. z o.o.

A-44

Ecolab Sp. z o.o.

A-21

Eurogast Polska Sp. z o.o.

A-12

GASTROMEDIA A-29 HENRY KRUSE POLSKA

D-9

Krak - Gastro

A-14

LES HIGIENA SP. Z O.O.

D-71

MEIKO A-14 Navo Polska Grupa Dystrybucyjna Sp. z o.o.

A-42

NOTUS Leokadia Bęben

D-28

PPH Def - Pol Sp. z o.o.

D-46

rainbow cups

D-39

Salmon Hygiene Polska Sp. z o.o.

D-58

SCA HYGIENE PRODUCTS

D-9

SODA PLUSS SP. Z O.O.

A-33

Tenzi Sp. z o.o.

D-56

Voigt Sp. z o.o.

D-7

Watersystem Sp. z o.o.

D-74

¥¥ ODZIEŻ ROBOCZA | WORKING CLOTHES Andropol S.A.

D-73

ChemaN B-66 GASTRO MAGIC - WYPOŻYCZALNIA GASTRONOMICZNA

D-78

Henkelman- Holandia Repack- Włochy

B-72

NOTUS Leokadia Bęben

D-28

rainbow cups

D-39

Tedmar.com.pl Ubrania do pracy

A-31

Weindich Spółka Jawna

A-5 37


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

¥¥ SYSTEMY AUDIOWIZUALNE | AUDIO AND VISUAL SYSTEMS ADITH TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP.K. Agencja Reklamowa PAM

D-15 B-4

ALLTRIM D-62 Elpro D-62 Insoft sp. z o.o.

D-65

One System Sp. z o.o.

D-26

rainbow cups

D-39

¥¥ ŻYWNOŚĆ I NAPOJE | FOOD AND BEVERAGES AB Zemaitijos pienas

B-33

Agencja Rynku Rolnego

B-27

AJA FRESH FISH & SEAFOOD

B-73

Allcor s.c.

B-7

ALMAR ITALIANO GUSTO

B-72a

Amelli - Włoskie Smaki - producent świeżych makaronów z 100% semoliny

B-59a

ANWOS Sp. z o.o.

B-75

APS Glass & Bar Supply Sp. z o.o.

B-49

Aves Sp. z o.o.

B-32

AVIN F.U.H. Jnusz Hennig

C-18

BALTIC GLASS Sp. z o.o. RYCERSKI KWAS CHLEBOWY

D-20

BIMIZ / FROZANA

B-29

BISTROTEA / ESSSE

C-11

Bombilla B-55 Combi Co. Sp. z o.o.

A-36

CORRIDA B-24 Damak Kebab Sp. z o.o.

B-40

Dawn Foods Poland Sp. z o.o.

B-46

Delifrance Polska Sp. z o.o.

B-62

DESTILA s.r.o.

A-35

DEVELEY POLSKA Sp. z o.o.

C-6

Dr.inC B-58a Eipro-Vermarktung GmbH & Co. KG

B-34

Elta Polska

C-16

erlenbacher backwaren gmbh

B-65

Eurial Polska Sp. z o.o.

C-6

Eurogast Polska Sp. z o.o.

A-12

Fanex Sp. z o.o.

B-51

FERMA OLDAR - Jaja z Sokołowa

B-39a

Filip Merynos sp. z o.o. wyłączny dystrybutor Club Mate w Polsce

B-12

Gelato Fresco

B-17

GROS JERZY GROBAREK

A-46

HORTEX B-35 ICE’N’GO Polska Spółka z o.o. INTER EUROPOL Piekarnia Szwajcarska

B-9 B-43

Interoleo B-20 JP TRADE POLSKA JACEK POCIEJEWSKI

38

B-42


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

KAMRON s.c.

B-61

Komplet Polska Sp. z o.o.

B-31

Kulinaria S.A.

B-11

Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.

B-53

John Lemon

B-36

Le Patio Polska Sp. z o. o.

C-3

Martin Braun Sp. z o.o.

B-67

Meridon B-23 MONIN SCM POLAND

B-47

Nestle Scholler / Movenpick

C-19

NORTH COAST S.A.

C-10

orangefresh B-71 OSI Convenience Europe GmbH

B-21

OWO fabryka owoców

C-4

PCO Group Sp. z o.o.

B-28

PINGUIN FOODS POLSKA SP. Z O.O.

B-37

POLSKI PRODUCENT NAPOJÓW

B-19

Portugalski Świat

B-14

PPHU “STOLLIMPEX” Prodotti Tipici Siciliani ( MD System Sp. z o.o. )

B-5 B-40a

QUBA CAFE SERWIS

C-15

rainbow cups

D-39

REYPOL SP. Z O.O.

B-10

Roldrob S.A.

B-41

Scandic Food Sp. z o.o.

B-30

Selgros Sp. z o. o.

B-2

SIGNIFI SP. Z O.O.

B-38

Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

C-1

Sunny Wind Poland Sp. z o.o.

C-20

TABASCO® C-6 TI - MA Sp. z o.o.

B-39

Tradifoods, Comercio Internacional de Produtos Alimentares,Lda

B-25

VEDRENNE B-70a Viands B-23 Victoria Cymes Sp. z o.o.

C-14

VOG POLSKA SP. Z O.O.

B-64

Warsaw School of Coffee

C-26

WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY SA BRONISZE

B-6

Wielkie Wina Sp. z o.o.

D-51

Zakłady Ceramiczne “Bolesławiec” w Bolesławcu Sp. z o.o.

D-21

Zakłady Mięsne”Łmeat-Łuków”

B-18

¥¥ ALKOHOLE I UŻYWKI | ALCOHOLIC BEVERAGES AND SUBSTANCES AKADEMIA KAWY

C-29

Alkohole Świata Grand Prix

B-70

Allcor s.c.

B-7

AVIN F.U.H. Jnusz Hennig

C-18

39


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

BALTIC GLASS Sp. z o.o. RYCERSKI KWAS CHLEBOWY BODEGA INIESTA

D-20 B-40 b

DESTILA s.r.o.

A-35

Filip Merynos sp. z o.o. wyłączny dystrybutor Club Mate w Polsce

B-12

KAMRON s.c. Kompania Piwowarska S.A.

B-61 C-27a

MONIN SCM POLAND

B-47

NORTH COAST S.A.

C-10

POMOWIN Sp. z o.o.

B-8

Portugalski Świat

B-14

rainbow cups

D-39

Stock Polska Sp. z o.o. Tradifoods, Comercio Internacional de Produtos Alimentares,Lda

C-2 B-25

VEDRENNE B-70a Vetrina Włoska

B-60

VOG POLSKA SP. Z O.O.

B-64

Wielkie Wina Sp. z o.o.

D-51

¥¥ SPRZĘT I AKCESORIA DO PARZENIA I SERWOWANIA KAWY | COFFEE MAKING AND SERVING EQUIPMENT AND ACCESSORIES AGED Sp. z o.o.

A-28

APS Glass & Bar Supply Sp. z o.o.

B-49

ARTPLAST POLSKA SP. Z O.O.

D-8

ATTIBASSI CORRIERE CAFFE

B-68

AVIN F.U.H. Jnusz Hennig

C-18

Bartscher Polska Sp. z o.o.

A-16

BEST COFFEE SYSTEMS SP. .Z O.O.

B-46

BRAVILOR BONAMAT

C-24

BRITA Polska Sp. z o.o.

C-12

Chicopee D-77 Combi Co. Sp. z o.o.

A-36

Duni Sales Poland Sp. z o.o.

D-49

Eurogast Polska Sp. z o.o.

A-12

FETCO Inc. Sp. z o.o.

C-7

GASTRO MAGIC - WYPOŻYCZALNIA GASTRONOMICZNA

D-78

GASTRO SERWISANT

A-51

GASTROMEDIA A-29 Henkelman- Holandia Repack- Włochy HENRY KRUSE POLSKA Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o.

B-72 D-9 D-69

inspiracjekawowe.pl C-27 JURA POLAND SP. Z O.O. Krak - Gastro Le Patio Polska Sp. z o. o.

C-9 A-14 C-3

LODMAR B-54 MARATHON A-23 Meridon B-23 40


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

Merx Team Polska Sp. z o. o.

A-52

NORTH COAST S.A.

C-10

NOTUS Leokadia Bęben

D-28

orangefresh B-71 PRIMULATOR Sp. z o.o.

C-17

QUBA CAFE SERWIS

C-15

rainbow cups

D-39

SODA PLUSS SP. Z O.O.

A-33

Strauss Cafe Poland Sp. z o.o.

C-1

Sunny Wind Poland Sp. z o.o.

C-20

TOM-GAST A-4 UNI-PACK C-8 Warsaw School of Coffee

C-26

Watersystem Sp. z o.o.

D-74

Weindich Spółka Jawna

A-5

WITEK’S D-1 Zakłady Ceramiczne “Bolesławiec” w Bolesławcu Sp. z o.o.

D-21

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ “LUBIANA” S.A.

D-12

¥¥ URZĄDZENIA I MEBLE DLA CUKIERNICTWA, LODZIARSTWA I PIEKARSTWA | EQUIPMENT AND FURNITURE FOR CONFECTIONARY INDUSTRY, | ICE-CREAM MAKING AND BAKERY AGED Sp. z o.o.

A-28

ANIS OPAKOWANIA

D-55

ARPOL s.c.

B-52

BALTICON S.A.

D-76

Bartscher Polska Sp. z o.o.

A-16

C.T. SERVICE SP. Z O.O. TECHNIKA ANTYPOŚLIZGOWA

A-38

CASTEL ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.

A-47

Combi Co. Sp. z o.o.

A-36

DEMI Co. P.W.

D-67

DESMON S.P.A.

A-11

Espiga Zbigniew Łucjanek

A-41

Eurogast Polska Sp. z o.o.

A-12

Faber Sp. z o.o.

D-54

GASTRO MAGIC - WYPOŻYCZALNIA GASTRONOMICZNA

D-78

GASTRO SERWISANT

A-51

GASTROMEDIA A-29 GASTRONOMASZ B-59 GEL MATIC POLSKA

B-63

Gelato Fresco

B-17

Henkelman- Holandia Repack- Włochy

B-72

Komat Mieczysław Kozłowski

A-32

Krak - Gastro

A-14

LODEL B-16 LODMAR B-54 MARATHON A-23 41


FIRMA | COMPANY

nr stoiska | stand number

MULTI ICE, Hard-Ice

B-44

MUSSANA Automaty do bitej śmietany

B-22

NOTUS Leokadia Bęben

D-28

orangefresh B-71 PCO Group Sp. z o.o.

B-28

Plastmet A-23 POLGAST Sp. z o.o.

A-48

PRIMAX A-3a PRIMULATOR Sp. z o.o.

C-17

PRO ASCOBLOC Sp. z o.o.

A-17

rainbow cups

D-39

SODA PLUSS SP. Z O.O.

A-33

thermohauser GmbH

A-30

Vegagastro B-45 Watersystem Sp. z o.o. Weindich Spółka Jawna ZAKŁAD ŚLUSARSKI LASKUS

D-74 A-5 A-26

¥¥ PRODUKTY I PÓŁPRODUKTY DLA CUKIERNICTWA, LODZIARSTWA I PIEKARSTWA | PRODUCTS AND SEMI-FINISHED PRODUCTS FOR CONFECTIONARY INDUSTRY, ICE-CREAM MAKING AND BAKERY APS Glass & Bar Supply Sp. z o.o.

B-49

BIMIZ / FROZANA

B-29

Dawn Foods Poland Sp. z o.o.

B-46

Delifrance Polska Sp. z o.o.

B-62

Eipro-Vermarktung GmbH & Co. KG FERMA OLDAR - Jaja z Sokołowa Galago Poland Sp. z o.o.

B-34 B-39a B-69

GASTRONOMASZ B-59 Gelato Fresco ICE’N’GO Polska Spółka z o.o.

B-17 B-9

INTER EUROPOL Piekarnia Szwajcarska

B-43

Kulinaria S.A.

B-11

LODEL B-16 LODMAR B-54 Martin Braun Sp. z o.o.

B-67

MULTI ICE, Hard-Ice

B-44

rainbow cups

D-39

REYPOL SP. Z O.O.

B-10

ZT “Kruszwica” S.A.

B-26

¥¥ MEDIA Przegląd Gastronomiczny

D-59

gdziezjesc.info B-3 POINT PRESS Poradnik Restauratora

C-28 A-38a

gastrona.pl A-26a BROG Marketing Sp. z o.o. S.K.

42

B-15


FIRMA | COMPANY

Food Service

nr stoiska | stand number

D-61

Hotelarz D-14 papaja.pl

C-16 a

Czas Wina

C-10 a

¥¥ INNE | OTHERS AF FINANSE

D-32a

ANIS OPAKOWANIA

D-55

APLA sp. z o.o.

D-32

BALTICON S.A.

D-76

Damak Kebab Sp. z o.o.

B-40

DEMI Co. P.W.

D-67

Follett

B-23

Galago Poland Sp. z o.o.

B-69

Hanke Tissue Sp. z o.o.

D-52

HENRY KRUSE POLSKA

D-9

Jami-Jami sp. z o.o.

C-21

JUMA LAMPY MAREK KOTYSZ

D-53

KASPAR SCHULZ

B-1

Meridon B-23 MIL-TEK POLSKA SP. Z O.O.

A-50

NOTUS Leokadia Bęben

D-28

O.Salm & Co GmbH

A-34

POINT PRESS

C-28

SCA HYGIENE PRODUCTS

D-9

Softech Sp. z o.o.

D-3

TriestEspresso Expo

C-23

UNI-PACK C-8 Villa Glass Studio Sp. z o.o.

D-47

ZT “Kruszwica” S.A.

B-26

43


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS


A AB HALLDE MASKINER Nr stoiska / Stand No.: A-45

Skalholtsgatan 4, SE-164 40 Kista, SWEDEN tel.: +46 8 587 730 00 fax: +46 8 587 730 30 e-mail: info@hallde.com www.hallde.com Z liczącym ponad 70 lat doświadczeniem i wieloma ważnymi patentami HALLDE jest jedną z wiodących w świecie firm, projektujących i produkujących profesjonalne maszyny do przetwarzania żywności. HALLDE produkuje szatkownice, kutry, urządzenia wielofunkcyjne i blendery z które cechują: doskonała jakość, wzorowe bezpieczeństwo, rozwiązania konstrukcyjne przyjazne dla użytkownika, idealny wynik cięcia, szybkie i łatwe czyszczenie i praktyczne przechowywanie. Wszystkie urządzenia są wytwarzane w Szwecji.

AB ZEMAITIJOS PIENAS Nr stoiska / Stand No.: B-33

SC Žemaitijos pienas, Sedos str. 35 LT-87101 Telsiai, LITHUANIA tel.: +37044422201 fax: +37044474897 e-mail: info@zpienas.lt www.zpienas.lt “Žemaitijos pienas“- a sign of naturality, taste and quality. Public limited liability company „ŽEMAITIJOS PIENAS“, one of the largest milk processing companies, was established in 1924 in Lithuania. The work experience acquired through many years and the unique formulas allow presenting a wide range of products of perfect taste and high quality to the customers. Company’s main brands – Dobilas, Magija, Pin-Nik, Rambyno Snack, DIONE, Tiche. The most honored product of the company – the legendary DŽIUGAS hard cheese.

ADITH TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP.K. Nr stoiska / Stand No.: D-15

ul. Somosierry 30a, 71-181 Szczecin, POLSKA tel.: +48 668 242 880, +48 91 85 22 130 tel. kom.: +48 512 482 383, e-mail. handlowy@adith.pl www.adith.pl Firma ADITH Technologies od samego początku powstania, czyli już blisko 13 lat, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze branży HoReCa i Hospitality, a jej głównym produktem jest pakiet oprogramowania X2System. W chwili obecnej to bardzo rozbudowany, dojrzały i stabilny system oparty o najnowsze technologie informatyczne, gotowy do obsługi zarówno pojedynczych lokali jak i dużych przedsiębiorstw sieciowych. Zdobyte doświadczenie pozwala nam doradzać klientom zarówno w kwestii oprogramowania jak i doboru najlepszego sprzętu. W naszej ofercie znajdziecie Państwo również szereg profesjonalnych urządzeń dedykowanych dla Punktów Obsługi Sprzedaży (POS). Ponieważ jesteśmy bezpośrednim importerem oferowanego sprzętu, a także producentem oprogramowania mamy możliwość zagwarantowania klientom najlepszej możliwej ceny i doboru rozwiązań spełniających wymagania nawet najbardziej wymagających placówek.

www.eurogastro.com.pl

45


A AF FINANSE Nr stoiska / Stand No.: A-28

Aleja Legionów 7 C, 18-400 Łomża, POLSKA tel./fax: +48 86 216 31 12 Infolinia: 801 002 212 e-mail: biuro@affinanse.com www.affinanse.com Najkorzystniejsze kredyty ratalne, firmowe, gotówkowe, konsolidacyjne oraz leasingi. Zakupy na raty + leasing = BIZNES RATY Best installment, company, cash and consolidation loans and leasing. Purchases in installments + leasing = BUSSINESS INSTALLMENT

AGED SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-28

ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, POLSKA tel.: +48 22 738 31 01 e-mail: aged@aged.com.pl www.aged.com.pl AGED Sp. z o.o. jest dystrybutorem marek: LIEBHERR niemiecki sprzęt chłodniczy do zastosowań domowych i profesjonalnych: • Chłodziarki, zamrażarki, chłodziarko – zamrażarki • Szafy chłodnicze, szafy mroźnicze, zamrażarki skrzyniowe, urządzenia dla piekarnictwa i cukiernictwa, urządzenia dla laboratoriów • Winiarki wolnostojące i do zabudowy DYSON brytyjskie odkurzacze bezworkowe i wentylatory • Odkurzacze cylindryczne, bezprzewodowe i ręczne • Wentylatory, wentylatory grzejące DYSON AIRBLADE brytyjskie suszarki do rąk NIVONA niemieckie automatyczne ekspresy do kawy. AGED Company is a distributor of: LIEBHERR - German domestic and professional cooling appliances: • Refrigerators, freezers, refrigerators – freezers • Refrigerated cabinets, cabinets freezing, chest freezers, appliances for the baking, appliances for laboratories • Wine cabinets - freestanding and built DYSON – British bagless vacuum cleaners, fans and heaters • Cylinders, cordless and handheld vacuum cleaners • Fans, heaters DYSON AIRBLADE – British hand dryers NIVONA – German fully automatic coffee makers

AGENCJA REKLAMOWA PAM Nr stoiska / Stand No.: B-4

ul. Lindego 1, 30-148 Kraków, POLSKA tel.: +48 12 626 61 77 fax: +48 12 661 67 78 e-mail: biuro@pam.net.pl www.pam.net.pl Agencja Reklamowa PAM: od 1997 r. zajmujemy się reklamą wewnętrzną i zewnętrzną obiektów gastronomicznych, hotelarskich i innych. Specjalizacja: Tablice Fluorescencyjne, Menu boardy, szyldy, plafony, grafiki na ścianach, oklejanie samochodów, bilbordy, reklama świetlna, druk wielkoformatowy na banerach, foliach - plakaty, plansze itp.

46


A AGENCJA RYNKU ROLNEGO Nr stoiska / Stand No.: B-27

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 661 72 72 fax: +48 22 661 72 10 www.trzyznakismaku.pl www.arr.gov.pl Agencja Rynku Rolnego (ARR) to państwowa agencja odpowiedzialna za realizację Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Agencja promuje również produkty rolno-spożywcze oraz wspiera producentów żywności regionalnej i tradycyjnej. W ciągu najbliższych dwóch lat, prowadząc kampanię „Trzy znaki smaku”, będzie wskazywać korzyści z wytwarzania produktów zarejestrowanych w unijnym systemie jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Agricultural Market Agency (ARR) is the state agency responsible for the implementation of the Common Agricultural Policy of the European Union. The agency also promotes food products and supports regional and traditional food producers. Over the next two years, leading a campaign „Three signs of taste”, it will show the benefits of producing products registered under the EU system of Protected Designation of Origin, Protected Geographical Indication and Traditional Speciality Guaranteed.

AJA FRESH FISH & SEAFOOD Nr stoiska / Stand No.: B-73

Import bezpośredni i dystrybucja ul. Mickiewicza 20/1, 01-517 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 242 88 55 fax: +48 22 242 88 43 e-mail: biuro@aja-seafood.pl www.aja-seafood.pl AJA – importujemy bezpośrednio świeże ryby i owoce morza. Naszym sztandarowym produktem są żywe małże błękitne lub inaczej mule, dostarczane w opakowaniach zawierających czystą morską wodę, tą samą w jakiej żyją do momentu połowu. W ofercie posiadamy świeże ryby z całego świata, żywe ostrygi i homary. Nasze produkty pochodzą od sprawdzonych rybaków stosujących uregulowane i dozwolone prawem techniki połowów oraz certyfikaty zrównoważonego rybołówstwa i akwakultury. Najwyższa jakość i zadowolenie klienta są dla nas najważniejsze. AJA - the importer and distributor of various fresh fish and seafood. Our flagship product are the blue mussels which come supplied in packs containing fresh sea water, extending their natural habitat beyond the moment of the catch. Apart from fresh fish from all around the world, we offer live oysters and lobsters. Our products come from selected fishermen, only those that comply with strict, law approved fishing techniques and certified sustainable seafood standards. Customer satisfaction and the highest quality of our products are for us of utmost importance.

AKADEMIA ESPRESSO Nr stoiska / Stand No.: C-17

ul. Warszawska 82, 05-092 Łomianki, POLSKA tel.: +48 502 391 966 e-mail: info@akademiaespresso.pl www.akademiaespresso.pl Akademia Espresso to pierwszy w Polsce usystematyzowany cykl szkoleń, obejmujący tematykę ‘coffee business’. Od 2000 r. szkolimy baristów, pracowników i managerów kawiarni, dzieląc się naszą wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie przyrządzania i serwowania kawy, oraz funkcjonowania profesjonalnych lokali kawowych. Szeroka oferta naszych szkoleń obejmuje treningi baristów, szkolenia dla managerów i właścicieli kawiarni, konsultacje, kalkulacje zwrotu inwestycji oraz audyty jakościowe funkcjonujących już na rynku kawiarni, coffee barów i restauracji.

www.eurogastro.com.pl

47


A Espresso Academy is the first systematic training cycle in Poland, covering the „coffee business’ topics. Since the year 2000, we have been training baristas, coffee shop employees and managers, sharing our knowledge and experience in the preparation and serving of coffee and functioning cafes. The wide range of our trainings cover baristas training, managers and owners of cafes trainings, consulting, ROI calculations and quality audits.

AKADEMIA KAWY Nr stoiska / Stand No.: C-29

ul. Narutowicza 37, 05-091 Ząbki, POLSKA tel.: +48 22 7817693 e-mail: info@aprotrade.pl www.aprotrade.pl Palarnia kawy Apro-Trade / Akademia Kawy® Nasza firma istnieje na rynku polskim od roku 1998. Jej założycielem i właścicielem jest Tomasz Obracaj, posiadajacy 35 lat doświadczenia na światowym rynku kawy, jeden z założycieli i były Prezydent SCAE (Speciality Association of Europe). Firma specjalizuje się w imporcie i wypalaniu wyselekcjonowanych kaw dla sieci i pojedynczych kawiarni, restauracji jak i wymagających klientów indywidualnych. W swojej ofercie posiadamy mieszanki kaw i kawy jednorodne głównie z segmentu SPECIALTY COFFEE. Naszą główną zaletą jest jakość, cena, powtarzalność i świeżość produktu. Nasza firma posiada własne zaplecze produkcyjne, magazyny oraz profesjonalne laboratorium kawy. Prowadzimy również specjalistyczne szkolenia z zakresu technik pracy baristy oraz wspomagamy naszych klientów wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zdobytym w całej Europie. Firma Apro Trade jest wieloletnim organizatorem szeregu najważniejszych ewentów kawowych w Polsce jak Mistrzostwa Baristów i Olimiady kawy®. Our company operates in Poland since 1998. Company creator and owner, Tom Obracaj has 35 years’ experience in the world coffee markets, he is also pioneer member and ex-President of SCAE (Speciality Coffee Association of Europe). Our Company is specialising in importing and roasting selected coffee for coffee bars, restaurants and demanding quality individual clients. We offer coffee blends and single origins from SPECIALITY COFFEE market segment. Our main strength is delivering on regular basis high quality, fresh coffee beans at attractive prices. Company has roasting, production and storage facilities and also professional coffee laboratory. We run several training programs for baristas and have excellent support program for our customers. Apro Trade has initiated and is organising for over 12 years several most important coffee events in Poland like Polish Barista Championships and Coffee Olympics®.

AKU SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-56

ul. Gdańska 33D, 83-110 Tczew, POLSKA tel.: +48 58 777 32 58 fax: +48 58 777 32 59 e-mail: aku@aku.pl www.aku.pl Jesteśmy polskim producentem jednorazowych artykułów dla gospodarstwa domowego. Skupiamy się głównie na produktach ułatwiających przechowywanie i przetwarzanie żywności oraz utrzymanie czystości. W naszej ofercie można znaleźć między innymi: serwetki papierowe, papier do pieczenia, obrusy papierowe, folię aluminiową, folię do żywności, torebki do pieczenia, woreczki foliowe, gąbki, ścierki, zmywaki, worki na śmieci, rękawice gospodarcze, rękawice lateksowe, winylowe, nitrylowe itp. Nasze wyroby sprzedajemy pod markami Kuchcik i Clarina. Kuchcik jest skierowany do konsumenta indywidualnego, a Clarina na rynek profesjonalny, do segmentu HoReCa. We are Polish manufacturer of disposable household goods. We are focused mainly on products for food keeping and processing, and for maintaning cleanless. In our offer you can find paper napkins, paper tablecoths, baking paper, aluminium foil, cling film, freezer bags, roasting bags, oven bags, HDPE bags, cleaning cloths & sponges, scourers, waste bags, trash bags, bin liners, latex & vinyl & nitrile gloves Products are offered under brands Kuchcik and Clarina Kuchcik is dedicated for consumer market, whilst Clarina for profesional market, especially for HoReCa segment.

48


A ALKOHOLE ŚWIATA GRAND PRIX Nr stoiska / Stand No.: B-70

Al. Solidarności 84, 00-144 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 636 53 05 e-mail: l.szewczyk@alkoholeswiata.com www.alkoholeswiata.com „P.H.U. Dystrybucja Sp.z o.o.” jest właścicielem czterech specjalistycznych sklepów pod nazwą „Grand Prix-Alkohole Świata” usytuowanych w centrum Warszawy, sklepu internetowego, oraz hurtowni. Istotnym elementem działalności jest import mocnych alkoholi i win. Starając się zaspokoić Państwa potrzeby współpracujemy z producentami i dystrybutorami wielu międzynarodowych marek z całego świata, a na szczególną uwagę zasługuje największa kolekcja Single Malt Whisky oraz win z całego Świata. „P.H.U. Dystrybucja Sp. z o.o.” owns four specialized shops, online shop and wholesaler’s under „ Grand Prix-Alkohole Świata” trademark located in Warsaw’s downtown. Main activity of the company is import of finest spirits and wines. Trying to maximize our Clients’ satisfaction we cooperate with producers of greatest worldwide brands. We are especially proud of great collection of Single Malt Whisky and finest wines from all over the world.

ALL CARE B.V. Nr stoiska / Stand No.: A-9a

Adress: Storkstraat 41, NL-3905 Veenendaal, THE NETHERLANDS tel.: +31 318 51 7778 e-mail: info@all-care.eu www.all-care.eu

ALLCOR S.C. Nr stoiska / Stand No.: B-7

ul. Odkryta 11E/34, 03-140 Warszawa, POLSKA tel.: +48 25 787 22 88 fax: +48 25 787 60 00 e-mail: biuro@allcor.pl www.allcor.pl Allcor s.c. bezpośredni importer znanych na świecie produktów klasy Premium od światowych liderów w danej branży: • Napoje z aloesu naturalne i smakowe, woda i mleczko kokosowe, napoje z egzotycznych owoców: PURE PLUS, PERSONAL, OKF. • Dania instant SOBA, CUP NOODLES koncernu NISSIN FOODS • Mięso suszone (przekąski) INDIANA JERKY • Japońskie sałatki i chrupki z wodorostów KURAKON • Piwa, wina europejskie i azjatyckie • Szampany i płatki śniadaniowe dla dzieci DISNEY • Tajskie orzeszki • Niemieckie ketchupy HELA

www.eurogastro.com.pl

49


A ALLTRIM Nr stoiska / Stand No.: D-62

ul. Czarnieckiego 9a, 61-538 Poznań, POLSKA tel.: +48 61 833 44 41, 834 17 80 fax: +48 61 834 17 79

Firma ALLTRIM działa na rynku usług informatycznych od 1998 roku. Specjalizujemy się we wdrażaniu i serwisowaniu systemów informatycznych dla hotelarstwa i gastronomii. Oferta naszej firmy obejmuje innowacyjne rozwiązania dla hoteli i restauracji w postaci oprogramowania S4H POS, S4H CHEF, S4H Hotel & SPA oraz Sihot. Jednocześnie wspieramy naszych klientów wyposażając lokale gastronomiczne m.in. w terminale dotykowe POS, drukarki fiskalne, kasy fiskalne, drukarki zamówień, systemy monitoringu, sieci LAN, wagi, szuflady na pieniądze. Prowadzimy pomocą serwisową oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń multimedialnych i dotykowych. Satysfakcja klienta to nasz priorytet. Alltrim company operates on IT market since 1998. We specialize in implementing and servicing systems for hotels and restaurants. Our offer includes innovative software for hotels and restaurants: S4H POS, S4H CHEF, S4H Hotel & SPA and Sihot. We support our customers by equipping restaurants, bars and with touch POS terminals, fiscal printers, cash registers, CCTV, LAN networks, scales, cash drawers. Alltrim provides maintenance services of software and hardware, printers, touch and multimedia devices. Customer satisfaction is our priority.

ALVA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-37

ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław, POLSKA tel.: +48 71 334 65 20 fax: +48 71 334 65 22 e-mail: info@alva.com.pl ALVA Sp. z o.o. to Importer i Dystrybutor w Polsce doskonałej jakości sprzętu gastronomicznego w pięciu grupach produktów : Nakrycie Stołu – jesteśmy Autoryzowanym Partnerem największego producenta szkła na świecie – francuskiej firmy Arc International który ma w swoim portfolio marki takie jak Arcoroc – doskonałe szkło i zastawa stołowa do segmentu Horeca i Chef & Sommelier – ekskluzywna porcelana, sztućce i szkło. W zakresie porcelany nasza oferta bazuje na ofercie wiodącego europejskiego producenta, brytyjskiej firmie Steelite, oferującej porcelanę o dożywotniej gwarancji na wyszczerbienia, Reprezentujemy również w Polsce producentów porcelany St. James – porcelana o unikalnych lekkich kształtach raz Porcelite. Dopełnieniem naszej oferty w tym dziale są niemieckie sztućce, renomowanej marki Hepp, włoskiej marki Pintinox oraz hiszpańskiej Comas. Catering – oferta nasza oparta jest przede wszystkim na produktach amerykańskiej firmy Cambro - światowej sławy producenta tac, termosów, pojemników czy kosze do mycia, transportu i przechowywania naczyń. Uzupełnienie stanowią profesjonalen systemy transportu i dystrybucji posiłków temp-rite oraz pojemniki termoizolacyjne Polibox. Dodatkiem do termosów są szwedzkie pojemniki GN Idesta. Bufet & Bankiet – jesteśmy Partnerem takich firm jak Hepp, oferujący najwyższej jakości sprzęt bankietowy, APS i Zieher – firmy posiadające bardzo szeroką ofertę akcesoriów bufetowych Kuchnia – jesteśmy wyłącznym Przedstawicielem największego europejskiego Producenta drobnego sprzętu kuchennego ze stali nierdzewnej, aluminium i miedzi, włoskiej firmy o ponad stuletniej tradycji - Pentole Agnelli. Uzupełnieniem oferty w tym dziale jest bogaty wybór sprzętu niemieckiej firmy Contacto. Bar – jesteśmy Wyłącznym Dystrybutorem najbardziej znanego producenta blenderów, mikserów i wyciskarek – amerykańskiej firmy Hamilton Beach. Ofertę ta uzupełnia wybór sokowirówek włoskiej firmy Ceado.

50


A Strategia naszej firmy opiera się na współpracy z firmami kompleksowo wyposażającymi obiekty gastronomiczne oraz strategicznymi Klientami Finalnymi . Sukcesem firmy ALVA Sp. z o.o. jest zadowolony Klient. Zapewnia go dobra jakość oferowanych produktów, atrakcyjne ceny i profesjonalna obsługa. Zapraszamy do współpracy.

AMELLI - WŁOSKIE SMAKI - PRODUCENT ŚWIEŻYCH MAKARONÓW Z 100% SEMOLINY Nr stoiska / Stand No.: B-59a

ul.Turystyczna 44, 20-207 Lublin, POLSKA tel.: +48 81 746 55 76 fax: +48 81 746 55 26 e-mail: info@amelli.pl www.amelli.pl Firma nasza jest producentem świeżych , włoskich makaronów ze 100 % mąki semoliny z pszenicy Durum. Produkujemy sześć wzorów makaronów t.j. pappardelle , tagliatelle , linguine , penne , fuslili i gigli. Produkt pakowany jest w opakowaniach w atmosferze ochronnej . Termin przydatności do spożycia to 21 dni , temp. przechowywania do 5 stopni Celsiusza . Nasze świeże makarony wyrużniają się doskonałą sprężystością , nie sklejają się oraz zachowują naturalny zapach i złocisty kolor. Zapraszamy na degustację naszych świeżych makaronów na nasze stoisko na Targach.

ANDROPOL S.A. Nr stoiska / Stand No.: D-73

ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, POLSKA tel.: +48 33 875 63 64 fax: +48 33 875 64 60 e-mail: horeca@andropol.com.pl www.andropol-horeca.com.pl Andropol to jedyny producent tkanin pościelowych i obrusowych w Polsce. W naszej bogatej ofercie znajdziecie Państwo luksusową konfekcję pościelową i stołową. Uzupełnieniem są ręczniki frotte przeznaczone dla hoteli. Cechuje je nieoceniona wytrzymałość mechaniczna i doskonała chłonność wody. Do kompletu proponujemy ekskluzywne szlafroki, kapcie hotelowe czy ochraniacze na materac. Nowością jest szeroki wybór kołder i poduszek przeznaczonych dla hoteli. Gwarantem wysokiej jakości produkcji, jej stabilności i powtarzalności jest posiadanie certyfikatów ISO 9001 i ISO 14001. Andropol is the only manufacturer of bed linen and tablecloth fabrics in Poland. Our rich offer includes mainly luxurious bed linen and tablecloths. We also offer terry towels for hotels. These display high mechanical performance as well as outstanding water absorbency properties. We also manufacture high quality bathrobes, slippers and mattress covers. A novelty in our offer is the wide range of quilts and pillows dedicated for hotels. Certificates ISO 9001 and ISO 14001 are the guarantee of highest quality.

ANIS OPAKOWANIA Nr stoiska / Stand No.: D-55

ul. Przemysłowa 3, 56-400 Oleśnica, POLSKA tel.: +48 71 399 21 11 e-mail: office@anis.pl www.anis.pl Anis Opakowania, firma należąca do Grupy Guillin, specjalizuje się w produkcji standardowych plastikowych opakowań do żywności dla supermarketów, przemysłu spożywczego i handlu tradycyjnego. Firma produkuje i sprzedaje wysokiej jakości opakowania zapewniając wszystkim swoim klientom wysoki poziom satysfakcji. Dzięki elastycznej strukturze i reaktywności, konkurencyjnemu wyposażeniu, ci ągłemu wzrostowi oraz inwestycjom, Anis realizuje swój cel jakim jest budowanie pozycji w Polsce i rozwój we wszystkich krajach wschodnich.

www.eurogastro.com.pl

51


A Anis Opakowania, subsidiary of Groupe Guillin, is specialized in standard plastic food packaging for supermarkets, the food industry and traditional shops. Firmly focused on performance, the company produces and markets high-quality packaging to provide all its customers with a high level of satisfaction. Thanks to a flexible and reactive structure, competitive equipment, continuous growth and investment, Anis’ aim is to build on its position in Poland and develop in all Eastern countries.

ANWOS SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-75

al. Wolności 33/11, 42-200 Częstochowa, POLSKA infolinia: 695 600 000 e-mail: horeca@anwos.pl www.anwos.pl ANWOS Sp. z o.o. jest ogólnopolskim dystrybutorem markowych gum do żucia ORBIT Spearmint Miniflow i ORBIT White Miniflow, które są przeznaczone dla sektora HoReCa. Produkty dostarczamy bezpośrednio do klienta poprzez sieć naszych przedstawicieli handlowych. ANWOS Sp. z o.o. is a countrywide distributor of chewing gum ORBIT Spearmint Miniflow and ORBIT White Miniflow. These products are specially dedicated to HoReCa customers and we deliver them direct to store.

APLA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-32

ul. Dąbrowskiego 207/225, 93-231 Łódź, POLSKA tel.: +48 42 253 31 00 fax: +48 42 253 31 09 e-mail: marketing@apla.eu Jesteśmy producentem elementów wystroju wnętrz oraz oznakowania zewnętrznego. Wykonujemy: • materiały POS, • elementy wystroju wnętrz biur, sklepów, restauracji itp • reklamę zewnętrzną (kasetony, pylony, litery przestrzenne, logotypy) • wydruk tapet • zadruk na szkle • druk wielkoformatowy (banery i siatki) • druk na meblach. Gwarantujemy wysoką jakość oraz terminowe wykonanie zleceń. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na www.apla.eu. We specialize in production of interior design elements and exterior signage. We produce: • POS materials • interior design elements for offices, shops, restaurants • exterior signage (lightboxes, pylons, 3D letters, logos) • custom wallpapers • glass printing • large format prints (banners and meshes) • custom printing on furniture We guarantee high quality and on-time delivery. For more info check our website: www.apla.eu

52


A APS GLASS & BAR SUPPLY SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-49

ul. Czerniakowska 161, 00-453 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 851 92 22 fax: +48 22 841 14 85 e-mail: info@apspolska.pl www.apspolska.pl Firma APS Glass & Bar Supply Sp. z o.o. jest bezpośrednim importerem i dystrybutorem: – najwyższej jakości, gastronomicznego i bardzo wytrzymałego szkła LIBBEY – subtelnego szkła do wina i szmapana ROYAL LEERDAM – niezawodnych mikserów i blenderów HAMILTON BEACH – tajlandzkiej porcelany ROYAL PORCELAIN – syropów i puree MONIN. Dla Państwa wygody udostępniamy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 161 wzorcownie produktów oraz sklep stacjonarny. Dodatkowo pełna oferta dostępna jest na stronie www.apspolska.pl. W firmie APS otrzymacie Państwo wysoką jakość serwisu, dostępność asortymentu oraz ciągłość i szybkość w realizacji zamówień. Do Państwa dyspozycji oddajemy najbogatszą na rynku ofertę akcesoriów barmańskich oraz najlepszy i największy wybór szkła. Realizujemy projekty dla znanych firm alkoholowych, dostarczamy wyposażenie dla sektora HoReCa, szkół barmańskich i sklepów. Uważamy, że współpraca to wspólna korzyść. Zespół APS z przyjemnością odpowie na wszystkie Państwa pytania.

ARAVEN S.L. Nr stoiska / Stand No.: B-58

Pol. Ind. Malpica C/ E nº 7, 50057 Zaragoza, SPAIN tel.: +34 976 465394 fax: +34 976 572203 e-mail: araven@araven.com www.araven.com Araven jest międzynarodową spółką zajmującą się projektowaniem, produkcją i sprzedażą artykułów przeznaczonych do użytku domowego (gospodarstwo domowe) lub zawodowego (sektor hotelarski i cateringu) oraz wyposażenia handlowego. Araven oferuje swoje produkty przedsiębiorcom z sektora hotelarstwa i cateringu poprzez produkcję prostych w użytku, wielofunkcyjnych i praktycznych narzędzi pracy, gwarantujących zachowanie najwyższej higieny żywności oraz pomagających w spełnieniu wymagań dotyczących higieny żywności podczas codziennej pracy. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie na rynku, zdobywane od 1976 roku. Araven jest otwarty na innowacje i w swoich produktach wdraża najnowsze osiągnięcia w dziedzinie stosowanych materiałów oraz procesów i systemów produkcyjnych. Produkty oferowane przez Araven opracowane są z myślą o spełnieniu najostrzejszych wymagań dotyczących higieny i bezpieczeństwa żywności (HACCP), dzięki współpracy ze specjalistami w dziedzinie oraz szefami kuchni, którzy przyczyniają się do stworzenia produktów o jak najwyższej funkcjonalności. Araven oferuje produkty wiodącej marki, o sprawdzonej jakości, obecne w najbardziej renomowanych kuchniach europejskich. Araven zobowiązuje się do świadczenia swoim klientom najwyższej jakości usług oraz stosowania indywidualnego podejścia, dzięki którym sukces naszych klientów przyczyni się również do sukcesu Araven. Araven is an international company dedicated to the design, manufacture and marketing of articles for domestic use (home) as well as professional use (hotel and catering sector) and commercial equipment. Araven is at the service of professionals in the hotel and catering sector, developing work tools that are easy to use, versatile and convenient, providing total guarantee of food hygiene and helping you to comply with food hygiene requirements in your daily work. The company has extensive experience in the market: Since 1976. Araven is committed to innovation, incorporating the latest developments in materials, production processes and systems into their products. Araven’s products are designed to comply with the strictest hygiene and food safety recommendations (HACCP), with the collaboration of expert consultants in this field as well as the opinion of chefs who contribute to the creation of designs that are as functional as possible. Araven’s products are of proven quality and are present in Europe’s most prestigious kitchens, as a leading brand. Araven has a commitment with its customers to offer top-quality service and personalised attention, making the success of its customers the success of Araven as well.

www.eurogastro.com.pl

53


A ARPOL S.C. Nr stoiska / Stand No.: B-52

ul. Wojewódzka 12 B, 58-560 Jelenia Góra, POLSKA tel.: +48 514 12 44 12, 500 285 744 e-mail: info@ekstralody.pl www.ekstralody.pl ARPOL s.c. - Importer, dystrybutor i producent maszyn do lodów włoskich i amerykańskich, gałkowych, granitorów, maszyn do bitej śmietany i shake’ów. W ofercie również: wyciskarki do owoców cytrusowych, witryny chłodnicze, wędzarnie elektryczne. ARPOL to wiodąca firma w Europie, ze swoimi produktami docieramy do wszystkich krajów Europy. ARPOL s.c. - importer and distributor of italian and american ice cream machines, pasteurizers, freezers, slush machines, whipped cream, and shake machine. We also offer automatic juice squeeze machine, refrigerate display, ice cream display, smoked furance machine. Arpol is a leading company in Europe, with its products reach all European countries.

ARTPLAST POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-8

ul. Kolejowa 2, 32-312 Jaroszowiec, POLSKA tel.: +48 32 625 89 80 fax: +48 32 645 79 09 e-mail: info@artplastcdo.com www.artplast.eu Firma Artplast Polska powstała w 2011 roku. Wieloletnie doświadczenie osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie oraz stabilna pozycja na rynkach europy zachodniej daje gwarancje na dynamiczny rozwój naszych klientów. W naszej aktualnej ofercie znajdziecie Państwo opakowania przeznaczone do przemysłu mleczarskiego, tłuszczowego, gastronomii, ho-re-ca oraz do vendingu, jednak ich zastosowanie jest niemal nieograniczone. Posiadając najnowocześniejsze maszyny drukarskie, jesteśmy w stanie spełnić Państwa najwyższych lotów oczekiwania w zakresie nadruków. Współpraca z sieciami sklepów w europie zachodniej, ich wymagania, ciągły wzrost sprzedaży, pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość branży opakowań jednorazowego użytku. Zapraszamy do współpracy.

ASTRE TEXTILE Nr stoiska / Stand No.: D-40

ul. Lędzka 42 A, 01-446 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 243 08 83 fax: +48 22 877 27 67 e-mail: biuro@astre.com.pl www.astre.com.pl Firma ASTRE TEXTILE jest producentem konfekcji pościelowej i stołowej dla hoteli oraz restauracji. Od kilku lat zajmuje się kompleksową obsługą hoteli, pensjonatów i ośrodków wypoczynkowych. Dostarczamy produkty najwyższej jakości, które zadowolą najbardziej wymagającego klienta. Służymy profesjonalnym doradztwem w dokonaniu wyboru odpowiedniego produktu (ręczniki, bielizna pościelowa, kołdry, poduszki, płaszcze kąpielowe i wiele innych). ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. The company ASTRE TEXTILE is a manufacturer of clothing and table linens for hotels and restaurants. For several years, provides comprehensive services for hotels, guesthouses and resorts. We provide top quality products which will satisfy the most demanding customer. We offer professional advice on the selection of the appropriate product (towels, bed linen, duvets, pillows, bathrobes and many others).

54


AB ATTIBASSI CORRIERE CAFFE Nr stoiska / Stand No.: B-68

al. Harcerska 3C, 41-500 Chorzów, POLSKA tel.: +48 661 454 787 e-mail: info@corrierecaffe.pl www.attibassi.pl Attibassi Warszawa tel.: +48 501 667 469 e-mail: kontakt@caffec.pl www.caffec.pl Attibassi to jedna z najbardziej cenionych włoskich marek kawy. Kawa ta pochodzi z Bolonii i niesie ze sobą prawie 100 lat doświadczeń w dzieleniu się pasją tworzenia doskonałej kawy. Mieszanki Attibassi Espresso Italiano powstają w wyniku selekcji najlepszych gatunków kaw Kupując profesjonalny ekspres otrzymujesz: kurs baristy we Włoszech, komplet filiżanek i wszystko co potrzebne do rozpoczęcia sprzedaży kawy w swojej kawiarni. Ofertę kierujemy do właścicieli restauracji, barów, hoteli, oferując kawę, profesjonalne ekspresy, szkolenia z zakresu parzenia kawy oraz wyposażenie restauracji. Dla nowych restauracji lub planujących remont, włoscy styliści zaprojektują wnętrze w stylu Attibassi. W ofercie włoskie czekolady, herbaty z Ceylonu, ekspresy profesjonalne, akcesoria baristy. Attibassi – prawdziwa włoska kawa

AVES SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-32

Gajewniki 16, 98-220 Zduńska Wola, POLSKA tel.: +48 43 823 37 74 fax: +48 43 824 89 10 e-mail: aves@aves.pl www.aves.pl Firma Aves działa na rynku polskim i zagranicznym od ponad 23 lat. Nasze produkty wytwarzane są w jednym z najnowocześniejszych, przyjaznych dla środowiska zakładów. Jesteśmy pionierem w produkcji mrożonych wyrobów gotowych z drobiu, wędlin z drobiu oraz dań gotowych w wersji głęboko mrożonej i chłodzonej. Szeroka gama produktów i nowoczesne technologie zapewniają naszym odbiorcom produkty najwyższej jakości, zgodne z normami UE. Posiadamy certyfikaty ISO9001, ISO22000, IFS i BRC. Wysoka jakość i walory smakowe produkowanych wyrobów doceniane są również za granicą. Aves is present in the market since 1990 and specializes in poultry processing and production of cured meats. Great experience in poultry industry, wide range of products, qualified staff and modern machines provide our customers with highest-quality products conforming to the norms of the EU. The company received ISO9001 and ISO22000, IFS and BRC certificates. Quality and taste of our products are appreciated also abroad.

BALTIC GLASS SP. Z O.O. RYCERSKI KWAS CHLEBOWY Nr stoiska / Stand No.: D-20

ul. Sienkiewicza 22, 05-091 Ząbki, POLSKA tel.: +48 22 721 37 22 tel./fax: +48 22 357 88 35 e-mail: biuro@kwas-chlebowy.pl www.kwas-chlebowy.pl Baltic Glass jest dystrybutorem naturalnych napojów fermentacyjnych: Rycerskiego Kwasu Chlebowego oraz Podpiwka. Wszystkie produkty wytwarzane są z naturalnych składników w procesie fermentacji i warzenia Baltic Glass jest także dystrybutorem naczyń żeliwnych firmy Lava oraz szkła Art-Craft. Doskonałych dla gastronomii.

www.eurogastro.com.pl

55


B Baltic Glass is a distributor of natural fermented beverages: Kwas Chlebowy Rycerski and Podpiwka . All products are manufactured from natural ingredients and brewing fermentation process. Baltic Glass is also a distributor of blood and iron company Lava and glass Art-Craft. Perfect for catering.

BALTICON S.A. Nr stoiska / Stand No.: D-76

ul. Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia, POLSKA tel.: +48 58 663 00 79 tel. kom.: +48 605 590 804, 605 590 765 fax: +48 58 663 03 61 e-mail: biuro@balticon.pl, kontener@balticon.pl www.balticon.pl, www.bltchlodnie.pl BALTICON S.A. specjalizuje się w wynajmie oraz sprzedaży nowych i używanych kontenerów chłodniczych. Kontenery te mają wiele zastosowań w branży HORECA, są dostępne od ręki w Polsce. Zapewniamy serwis wynajmowanych chłodni i bezpieczeństwo towaru. Nowoczesne agregaty, pracujące w zakresie od -40oC do +30oC, pozwalają zmrozić lub schłodzić dany towar, niezależnie od pory roku i potrzeb klienta. Są energooszczędne, ciche i przyjazne dla środowiska. Ich obsługa jest bardzo prosta i wygodna. BALTICON S.A. is a company specialising in sales and rental of reefer containers. Those containers have many uses across HORECA trade, and are available from stock in Poland. We provide full service of our rented reefers, and work our best on safety of your cargo. Our state of the art machinery can provide temperatures between --40oC and +30oC, and can freeze your cargo properly independently of external conditions. Equipment is energy efficient, safe for environment, and easy to use.

BANQUETE PARTNER SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-4

ul. Kondratowicza 37a, 03-285 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 624 35 44 www.bankiet.com.pl

Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe wyposażenie hoteli i restauracji w nakrycia stołowe. Jako wyłączny przedstawiciel sprzedajemy wysokiej klasy zastawę porcelanową bawarskiej firmy SELTMANN WEIDEN, sztućce PICARD&WIELPUTZ, szkło kryształowe CRYSTALEX, a także jako jedyni w Polsce . - Wyposażenie bufetów szwedzkich (zarówno ciepłych jak i zimnych) firm FRILICH i YEGAM. Produkty powyższych firm wyróżnia jakość, trwałośc oraz precyzja wykonania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i zapotrzebowaniom rynku, stale wzbogacamy ofertę nie tylko o produkty ale i usługi, dzięki którym teraz mogą państwo wypożyczyć oferowany przez nas asortyment. Zapraszamy na nasze stronę: www.bankiet.com.pl

56


B BARTSCHER POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-16

Franz-Kleine-Strasse 28, 33154 Salzkotten, GERMANY Biuro w Polsce ul. Mazowiecka 20 A lok. 2, 05-077 Warszawa-Wesoła tel.: +48 22 760 86 45, fax: +48 22 773 19 22 e-mail: info@bartscher.pl www.bartscher.pl Dystrybutor profesjonalnych urządzeń gastronomicznych, urządzeń dla małej gastronomi. W naszej ofercie znajdziecie Państwo m. in.: bemary, chłodziarki, elektryczne kociołki do zupy, frytkownice, kostkarki do lodu, kruszarki do lodu, kuchnie elektryczne, kuchnie gazowe, kuchenki indukcyjne, kuchenki mikrofalowe, nadstawy chłodnicze, perkolatory do kawy, piece do pizzy, piece konwekcyjne, podgrzewacze potraw, regały, salamandry, stoły cateringowe, stoły chłodnicze, stoły robocze, taborety gazowe, tostery przelotowe, warniki, witryny chłodnicze, witryny grzewcze, zmywarki. We are a distributor for catering equipment and small appliances as: bain-maries, chafing dishes, convection ovens, conveyor toasters, cooling tops, dishwashers, electric stoves, fryers, gas stoves, hot displays, hot water dispensers, ice cube makers, ice crusher, inductions cookers, microwave ovens, mini coolers, mini-refrigerated counter, multi-tables, percolator coffee makers, pizza ovens, refrigerators, salamanders, shelves, soup kettles, stock-pot stoves, work tables.

BELOTTO DESIGN S.A. Nr stoiska / Stand No.: D-25

ul. Sułkowicka 2/4, 00-746 Warszawa, POLSKA tel.: +48 888 860 88 e-mail: marco@belottodesign.com www.belottodesign.com Belotto Design i Marco Belotto już od ponad 20 lat tworzą ponadczasowe wnętrza, w których żyją, pracują i odpoczywają ludzie sukcesu. Projektujemy rezydencje, apartamenty, hotele, restauracje. Kompleksowo wykonujemy projekty i realizacje, a naszym klientom oferujemy wszelką pomoc i wsparcie. Świadczymy także oddzielne usługi w wybranych obszarach, m.in. udział inwestora zastępczego czy realizacje w opcji „pod klucz”, Bazujemy na wieloletnim doświadczeniu oraz doskonałej znajomości światowych trendów. A wszystko po to, żeby wnętrza, które tworzymy były po prostu piękne! Belotto Design and Marco Belotto has been creating timeless interiours in which people of successs live, work and rest. We design residences, appartments, hotels, restaurants. We provide complex solutions including interiour projects and realisation; we offer wide range of servicess and suport for our clients. Separatelly we can act as substitute inwestor. We offer also turnkey solution. Our experience gained over years as well as deep knowledge and understanding of world design trends make interiours we design simply beautiful !

www.eurogastro.com.pl

57


B BEST COFFEE SYSTEMS SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-46

ul. Radziwie 7 lokal U7, 01-164 Warszawa, POLSKA

Firma od początku swojego istnienia stawia na profesjonalizm i najwyższą jakość oferowanych produktów i serwisu. Gwarantujemy dostawę najwyższej klasy urządzeń gastronomicznych oraz ich solidny, wyspecjalizowany i doświadczony serwis. Działamy terminowo, niezawodnie i ekonomicznie. Zapewniamy najbardziej zaawansowaną technologię, bo wiemy, że pracujemy dla wymagających klientów oczekujących najwyższej jakości. Dostarczany przez nas sprzęt starannie selekcjonujemy, dbając o to, aby nasi klienci otrzymywali to, co najlepsze na rynku.

BIMIZ Nr stoiska / Stand No.: B-29

ul. Grenadierów 38, 04-073 Warszawa, POLSKA tel./fax: +48 22 870 30 22, 870 41 33 e-mail: bimiz@bimiz.com www.frozana.com, www.bimiz.com BIMIZ jest dynamicznie rozwijającą się polską firmą, funkcjonującą na rynku mrożonych owoców i warzyw od 1988 roku. W naszych czterech zakładach zatrudniamy łącznie ok. 500 osób. Swoje produkty oferujemy hurtowniom, sieciom handlowym, klientom gastronomicznym oraz przemysłowym. Większość dostarczanych przez nas mrożonek znajduje zbyt w krajach Unii Europejskiej, Rosji oraz w Polsce. Przez ponad 25 lat swojego istnienia skupujemy, przetwarzamy, zamrażamy i sprzedajemy najwyższej jakości warzywa i owoce, które dostarczają nam sprawdzeni i certyfikowani plantatorzy z najczystszych rejonów Polski. Konsumentom i klientom gastronomicznym oferujemy pod marką FROZANA mrożone owoce, warzywa, mieszanki warzywne, warzywa na patelnię, dania gotowe oraz zupy. BIMIZ Group has started its activity on the market of freshly frozen fruits and vegetables in 1988. Since then the company has been developing at a rapid pace to become one of the biggest Polish deep frozen vegetables and fruits producer. For over 20 years we have purchased, processed, frozen and sold only high quality fruits and vegetables, produced from raw materials supplied by certified farmers coming from ecologically cleanest regions of Poland. The products are intended for wholesale customers, retail chains, gastronomy clients (FROZANA brand) and for the industry, both in Poland and abroad. The most important markets for our frozen products are the UE countries and Russia.

BISTROTEA / ESSSE Nr stoiska / Stand No.: C-11

ul. Kolorowych Snów 4, 05-509 Julianów, POLSKA tel./fax: +48 22 254 85 15 e-mail: info@anwest.com.pl www.anwest.com.pl Firma ANWEST jest wyłącznym importerem produktów BISTROTEA H&V GmbH & Co. KG oraz ESSSE CAFFÈ S.p.A. w Polsce. ANWEST posiada w swojej ofercie artykuły o najwyższej jakości należące do kategorii premium, w tym, innowacyjną w skali światowej herbatę w aluminiowych patyczkach TPOD oraz ekskluzywną włoską kawę ESSSE posiadającą Certyfikat Włoskiego Instytutu Espresso. Oferta ANWEST skierowana jest głównie do szeroko pojętego rynku HoReCa oraz sektora handlowego w szczególności sieci handlowych. ANWEST is an exclusive importer of BISTROTEA H&V GmbH & Co. KG and ESSSE CAFFÈ S.p.A. products in Poland. ANWEST business offer encompasses goods of highest quality falling into premium category, including TPOD - worldwide innovative tea in aluminium sticks as well as ESSSE - exclusive Italian coffee holding a Certificate issued by Italian Espresso Institute. ANWEST offer is intended for HoReCa sector and retail sector including retail chains.

58


B BIZERBA POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-8

ul. Lucyny Herc 28, 20-328 Lublin, POLSKA tel.: +48 81 531 86 80 fax: +48 81 531 86 81 e-mail: marketing@bizerbapolska.pl www.bizerbapolska.pl Bizerba to przedsiębiorstwo technologiczne o zasięgu globalnym, oferujące kompleksowe rozwiązania z zakresu ważenia, etykietowania, komunikacji oraz serwisu spożywczego dla handlu, gastronomii i przemysłu. Kluczowymi wartościami w portfolio Bizerba są ‘ważenie’ oraz ‘konfekcjonowanie’ produktów spożywczych. Jakość – „mady by Bizerba” jest synonimem technologicznego postępu. Wagi etykietujące SC II, systemy wagowo-kasowe K-class & K-class flex, dedykowane dla gastronomii energooszczędne krajalnice Validoline VSC & GSC - rozwiązania Bizerba pozwalają naszym klientom na wydajną pracę z produktem, lepsze doradztwo, większa sprzedaż i efektywną reklamę w punkcie obsługi. Rozbudowana struktura serwisowa, począwszy od gwarancyjnego serwisu po materiały eksploatacyjne oraz części zamienne dopełnia kompletnie ofertę Bizerba.

BODEGA INIESTA Nr stoiska / Stand No.: B-40b

ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, POLSKA tel.: +48 662 107 774 e-mail: sprzedaz@bodegainiesta.pl www.bodegainiesta.pl Bodega Iniesta położona jest w samym sercu La Manchueli, pomiędzy dorzeczami rzek Cabriel i Júcar, w miejscowości Fuentealbilla, na terenie prowincji Albacete. Winnica o pow.120ha. jest własnościa Andresa Iniesty, sławnego piłkarza FC Barcelona jego rodziny gdzie uprawia się rodzime szczepy: Macabeo, Bobal, Graciano i inne, a także odmiany międzynarodowe: Chardonnay, Petit Verdot czy Sauvignon Blanc. Wszystkie posiadają świadectwo pochodzenia z Manchuela D.O. Wina sa docenione nagrodami m.innymi na Enoexpo 2013 w Krakowie.

BOKAMA MASZYNY PAKUJĄCE Nr stoiska / Stand No.: A-49

ul. Pstrągowa 4, 85-435 Bydgoszcz, POLSKA tel.: +48 508 22 44 19, 517 85 32 73 tel./fax: +48 52 345 86 01 e-mail: biuro@bokama.pl www.bokama.pl BOKAMA – producent i dostawca maszyn i urządzeń do pakowania świeżej żywności na tackach. Produkujemy maszyny i urządzenia do pakowania na tackach typu tray sealer. Oferujemy zgrzewarki tacek, a także maszyny do pakowania z przedłużonym terminem trwałości MAP. W maszynach szufladowych stosujemy wysokowydajne pompy próżniowe firmy BUSCH. Zgrzewarki tacek idealnie nadają się do pakowania dań gotowych na wynos i pakowania wszelkich produktów spożywczych. Prosta i niezawodna konstrukcja to niezaprzeczalna ich cecha. Nasze maszyny to wysoka jakość wykonania za bardzo przystępną cenę. Służymy doświadczeniem i wiedzą przy doborze najlepszej technologii dla pakowania Państwa produktu. Na naszych maszynach możecie Państwo pakować tacki typu PP, APET, CPET w bardzo zróżnicowanym zakresie wymiarowym, za każdym razem dopasowanym do Państwa potrzeb. Wykonujemy narzędzia pakujące tacki pod szczegółowe wymagania naszych klientów. BOKAMA – producer and supplier of machinery for packing fresh food on trays. We produce tray sealer machines for packaging on trays. We offer tray sealers machinery with prolonged durability MAP. The tray sealers MAP machines use vacuum pump company BUSCH. Tray sealers are ideal for packaging ready meals and packing all types of food products. Simple and reliable design feature is their undeniable. Our machines are high quality and very affordable price. We offer experience and knowlage in selecting the best technology for the packaging of your product. On our machines, you can package tray PP, APET, CPET in a very different dimension range, each time tailored to your needs. We make tools for specific packaging requirements of our customers.

www.eurogastro.com.pl

59


B BOMBILLA Nr stoiska / Stand No.: B-55

ul. Grenady 8/20, 01-154 Warszawa, POLSKA tel.: +48 606 99 88 68 e-mail: info@bombilladrink.com www.bombilladrink.com Bombilla - pierwszy polski napój na bazie yerba mate. Pobudza, wzmacnia i dodaje rześkości, bo tak chce natura. Słodzony wyłącznie owocami. Bombilla to idealne połączenie prawdziwej kofeiny zawartej w liściach Yerba Mate nazwanej mateiną z naturalną aromatyczną kofeiną pochodzącą z zielonych nasion kawy. Napój jest dostępny w dwóch wariantach, klasycznym i z wzbogaconym o aromaty granatu, acai i żurawiny. Firma została założona przez dwóch przyjaciół, których pasje połączyły się butelce Bombilli. Bombilla is a gently sparkling, refreshing and entirely natural soft drink in a bottle full of magical yerba mate. Invigorates, energises and makes you fresh! That’s what nature wants! Fruit-sweetened! It does not contain any additional refined sugar or any artificial sweeteners. Bombilla is a perfect combination of caffeine naturally found in Yerba Mate leaves and natural aromatic caffeine from fresh green coffee beans. Of course, no preservatives. All the ingredients are the work of nature. Available in two flavours: Classic and Red (acai-pomegranate-cranberry).

BRAVILOR BONAMAT Nr stoiska / Stand No.: C-24

ul. Handlowa 1, 05-090 Sękocin Nowy, POLSKA tel.: +48 22 256 59 20 e-mail: anna.podkowinska@bravilor.com www.bravilor.com Bravilor Bonamat jakość, niezawodność, łatwość obsługi Te cechy najkrócej opisują filozofię producenta doskonałych ekspresów do kawy, automatów na produkty instant, warników i innych urządzeń. Bravilor Bonamat ma w swojej ofercie wyjątkowo bogatą paletę urządzeń do kawy, czekolady, herbaty itp.: • automatyczne ekspresy ciśnieniowe • automatyczne i półautomatyczne ekspresy przelewowe • automaty na produkty instant • warniki do wody, mleka, czekolady • automaty z zimną wodą niegazowaną i gazowaną Bravilor Bonamat jest największym w Europie producentem ekspresów przelewowych. Nasze urządzenia są dostępne na każdym kontynencie, na całym świecie. Można je spotkać w najlepszych hotelach ale także w biurach, ponieważ oferujemy kompleksowe rozwiązania do każdej lokalizacji (hotele, stacje benzynowe, stołówki, bary, szpitale, pensjonaty, catering itp.). Nasze produkty, to: • najwyższa jakość (produkowane w Holandii) • niezawodność • funkcjonalność • łatwość obsługi • bardzo niskie koszty utrzymania/serwisowania Sprzęt produkowany przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Made in Holland since 1948 Bravilor Bonamat is a leading organisation in developing and manufacturing professional beverage preparation systems especially for hot beverages such as coffee and tea. Bravilor Bonamat has been an authority in the field of filter coffee systems for more than sixtyfive years and European market leader in this sector for many years. With an extensive range of filter equipment, innovative instant and fresh brew machines, machines for hot and cold water and various accessories Bravilor Bonamat offers the right beverage preparation system for every location and situation. The head office is located in The Netherlands, where you will also find our production facility. Worldwide sales (over 80 countries) takes place via eight affiliated offices and through a widespread but selective distribution network. Bravilor Bonamat develops and produces for third parties as well. Bravilor Bonamat’s mission is to be an inspiring and innovative strategic partner worldwide.

60


B BRITA POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C-12

Ołtarzew, ul. Domaniewska 6, 05-850 Ożarów Mazowiecki, POLSKA tel.: +48 22 721 24 40 fax: +48 22 721 24 49 e-mail: brita@brita.pl www.brita.pl Firma BRITA od ponad 45 lat zajmuje się optymalizacją wody wodociągowej wykorzystywanej w gastronomii oraz w gospodarstwach domowych. W swojej ofercie posiadamy filtry do wody, które skutecznie zapobiegają odkładaniu się kamienia w ekspresach do kawy, automatach vendingowych, kombiwarach, urządzeniach do gotowania na parze i w zmywarkach. Nasze systemy filtracyjne znacząco redukują zawartość wybranych metali ciężkich takich jak miedź i ołów. Poprzez redukcję chloru i zanieczyszczeń organicznych filtry poprawiają smak i zapach wody. BRITA company specializes in water optimization for gastronomy and households for more than 45 years. We offer water filters that successfully prevent from building up the limescale in coffee machines, vendings, combi ovens, conventional ovens, steamers and in dishwashers. The filter material binds heavy metals, such as lead and cooper. Moreover, our filters improve taste and smell of water through the reduction of chlorine and other organic impurities.

BROG MARKETING SP. Z O.O. S.K. Nr stoiska / Stand No.: B-15

Kopernik Office Building A, Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 594 45 50 e-mail: biuro@brogmarketing.pl BROG Marketing Od 17 lat stanowi platformę mediów skutecznej komunikacji w relacjach business to business składającą się z trzech obszarów: 1. Portale branżowe – profesjonalne źródła najświeższych i najważniejszych informacji: horecanet.pl, petrolnet.pl 2. Czasopisma – kluczowe tytuły branżowe: Nowości Gastronomiczne, Świat Hoteli, Stacja Benzynowa & Convenience Store 3. Konferencje – najważniejsze w roku spotk ania profesjonalistów : Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum, Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel, Forum Rynku Paliwowego PetroTrend BROG Marketing Last 17 years BROG Marketing is a business to business platform offering set of effective products in 3 areas: 1. Sector Web portals – proffesional source of most updated information horecanet.pl, petrolnet.pl 2. Magazines – key sectors titles: Nowości Gastronomiczne, Świat Hoteli, Stacja Benzynowa & Convenience Store 3. Conferences – main events for proffesionals: Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum, Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel, Forum Rynku Paliwowego PetroTrend

www.eurogastro.com.pl

61


BC BWT POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C-22

ul. Połczyńska 116 , 01-304 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 533 57 00 fax: +48 22 533 57 19 e-mail: bwt@bwt.pl www.bwt.pl BWT Polska należy do Grupy BWT - europejskiego lidera technologii uzdatniania wody. Produkty i rozwiązania BWT to gwarancja niezawodności i innowacyjności. Oferta dla gastronomii to filtry do wody BWT water + more produkowane zgodnie ze standardami HACCP: • BWT bestmax i BWT bestmaxPREMIUM – optymalizacja wody dla gastronomii • BWT bestclear – dla najlepszych efektów zmywania maszynowego • BWT bestprotect – dla ochrony przed korozją i osadem gipsowym W ofercie firmy znajdują się także filtry mechaniczne, zmiękczacze, urządzenia chroniące instalacje przed osadami wapnia i magnezu oraz wiele innych. BWT Polska is part of BWT Group, Europe’s leading water technology enterprise. BWT products and solutions guarantee reliability and innovation in water treatment. The offer for gastronomy are BWT water + more water filters, produced according to HACCP standards: • BWT bestmax and bestmaxPREMIUM - water for catering optimization • BWT bestclear - for machine wash best results • BWT bestprotect - for protection against corrosion and gypsum deposits We offer also mechanical filters, softeners, devices for protection of installations against deposits of calcium and magnesium and many others.

BYDGOSKIE ZAKŁADY MASZYN GASTRONOMICZNYCH MA-GA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-24

ul. Kujawska 136, 85-950 Bydgoszcz, POLSKA tel.: +48 52 370 45 40 fax: +48 52 371 26 57 e-mail: maga@maga.com.pl www.maga.com.pl Jesteśmy największym producentem w Polsce z czołową pozycją jako dostawca maszyn do obróbki żywności. Naszym klientom oferujemy profesjonalne krajalnice żywności i szatkownice warzyw. Produkujemy urządzenia z szeroką gamą ulepszeń dla łatwiejszej obsługi. Nasze produkty otrzymały wszystkie wymagane certyfikaty sanitarno-higieniczne i bezpieczeństwa oraz mogą być sprzedawane na rynkach Ameryki i Unii Europejskiej. Mamy 60% udziału w rynku w Polsce, kilka % udziału w rynku w Europie i znaczący udział w rynku w USA. We are the major producer in Poland with leading position as supplier of food processing machines. We offer our professional food slicers and vegetable shredders. We produce equipment with a wide range of improvements for easier handling. Our products have received all the required hygiene and sanitary safety certificates, and can be sold on the markets of America and the EU. We have 60% marker share in Poland, a few % market share in Europe and significant market share in USA.

C.T. SERVICE SP. Z O.O. TECHNIKA ANTYPOŚLIZGOWA Nr stoiska / Stand No.: A-38

ul. Jana Pawła II 41, 05-500 Piaseczno, POLSKA tel.: +48 22 750 20 66 fax: +48 22 750 20 95 e-mail: office@ctservice.com.pl www.antyposlizgowa.com

62


C CASTEL ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-47

Tomaszowice Kol. 126, 21-002 Tomaszowice, POLSKA tel.: + 48 81 503 28 22 fax: +48 81 503 15 55 e-mail: biuro@castel-engineering.com www.castel-engineering.pl Castel Engineering jest czołowym producentem akcesoriów i komponentów do drzwi i komór chłodniczych. Produkujemy wysokiej jakości okucia do drzwi chłodniczych - zawiasowych, przesuwnych, wahadłowych, oraz systemy wykończeniowe i mocujące do płyt warstwowych. Istotne miejsce w ofercie naszej ofercie znajduje system modułowych regałów aluminiowych Optima przeznaczonych do branży HORECA. Castel Engineering is a leading manufacturer of accessories and components for doors and cold rooms. We produce high quality hardware for refrigeration doors - hinged, sliding, swinging, as well finishing and suspension systems for sandwich panels. Important place in our range has modular shelving system Optima for the HORECA sector.

CHEMAN Nr stoiska / Stand No.: B-66

ul. Bałtycka 13, 86-031 Osielsko, POLSKA tel./fax: +48 52 381 31 38 e-mail: cheman@bydg.pl www.hafciarnia.pl ChemaN jest producentem odzieży dla gastronomii. Posiadamy rozbudowany katalog wzorów , które każdy klient może modyfikować zgodnie z własnym życzeniem. Tworząc nowe kolekcje mamy na uwadze zapewnienie maksymalnej satysfakcji klientów. Potwierdzeniem oferowanej jakości są certyfikaty ISO 9001 oraz AQAP 2120, które kładą nacisk na jakość i bezpieczeństwo produktów firmy ChemaN. ChemaN jest marką gwarantującą najwyższą jakość na jaką zasługują nasi klienci. Na jakość, na którą Państwa stać. ChemaN is a supplier of catering clothing. We offer a wide selection of designs, which can be customized and personalized. Every time a new collection is created, we aim to provide the highest customer satisfaction. Our company has been granted ISO 9001 and AQAP 2120 certificates confirming our products to be safe and of high quality. ChemaN is a brand which guarantees the top quality our customers deserve. The quality you can afford.

CHICOPEE® Nr stoiska / Stand No.: D-77

Lange Oijen 16, 5433 NG Katwijk, THE NETHERLANDS www.chicopee-europe.com

Chicopee® jest spółka zależną firmy PGI Polymer Group Inc. a jednocześnie marką asortymentu produktów przeznaczonych do profesjonalnego utrzymania czystości. Zatrudniająca niemal 4 tys. pracowników firma PGI jest wiodącym w świecie wysoko zaawansowanym technologicznie wynalazca, producentem oraz dostawcą włóknin i innych wysokowydajnych materiałów technicznych. Przejmując w 2013 roku firmę Fiberweb, PGI stała sie największym producentem włóknin na świecie. Firma wyróżnia sie w swojej branży najszerszym zakresem stosowanych technologii oraz posiada ponad 22 zakłady produkcyjne w 13 krajach, na czterech kontynentach. W asortymencie marki Chicopee® znajdziecie Państwo produkty o unikalnych właściwościach, spełniające najwyższe aktualne wymogi higieny i bezpieczeństwa, jak również potrzeby profesjonalnego użytkownika.

www.eurogastro.com.pl

65


C Chicopee® is a subsidiary of PGI, Polymer Group Inc. and at the same time the overall brand for the Professional Wiping range of products. Employing nearly 4 thousand employees, PGI is a leading global, technology-driven developer, manufacturer and supplier of nonwovens and other high performance technical materials. Taking over Fiberweb in 2013, PGI became the biggest worldwide producer of nonwovens. The company stands out in the industry for its broadest range of technologies and operates 22 manufacturing facilities in 13 countries on 4 continents. In the Chicopee® range of products you will find products with unique properties, meeting the highest requirements of health and safety, as well as the needs of the professional user.

CID LINES SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-71

Niepruszewo, ul. Świerkowa 20, 64-320 Buk, POLSKA tel.: +48 61 896 81 90 e-mail: biuro@cidlines.pl www.cidlines.pl Kompleksowe rozwiązania higieniczne dla profesjonalnej kuchni. Marka KENOLUX firmy CID LINES to szeroka gama produktów czyszczących oraz dezynfekujących, gwarantujących bezpieczeństwo i higienę w procesie przygotowania żywności, które to powinny znaleźć się w każdej profesjonalnej kuchni. Nasi klienci cenią sobie niezawodność produktów marki Kenolux. Nasze produkty są eksportowane do 82 krajów na 5 kontynentach. Międzynarodowe uznanie gwarantuje jakość i stabilność naszej działalności. Complex hygiene solutions for professional kitchen. Cid Lines brand Kenolux offers wide range of cleaning and disinfection products which guarantee safety and hygiene in the process of food preparation in every professional kitchen. Our customers appreciate reliability of Kenolux products. Our products are exported to 82 countries on five continents. International recognition guarantees quality and stability of our company.

CLASSEQ POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-18

Konik Nowy, ul. Terespolska 2, 05-074 Halinów, POLSKA tel.: +48 22 813 03 25 e-mail: biuro@classeq.pl www.classeq.pl Firma Classeq została założona w 1977 r. w Anglii. Od 2006 roku jesteśmy obecni na polskim rynku. Maszyny marki Classeq, to proste w obsłudze, trwałe i przyjazne dla środowiska zmywarki do szkła i naczyń będące w zasięgu finansowym każdego klienta. Od 2009 roku Classeq Polska jest wyłącznym przedstawicielem amerykańskiej marki InterMetro, znanej z rozwiązań umożliwiających pełne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. Regały marki Metro posiadają specjalną powłokę antybakteryjną Microban®. W 2011 roku powiększyliśmy naszą ofertę o urządzenia do produkcji lodu marki ICE-O-MATIC, ten mało znany w Polsce producent kostkarek jest liderem w produkcji tych urządzeń w USA. Marka EAUdeVIE to kolejny produkt wprowadzony na polski rynek. EAUdeVIE to przemyślany system filtracji i butelkowania wody przeznaczone dla segmentu HORECA. To proste urządzenie umożliwia posiadanie własnej wody przy znacznym ograniczeniu kosztów jej zakupu. Zapraszamy na nasze stoisko i degustację wody. Sys te m E AU d e V I E o t r z y m a ł n a gro d ę „ N a j l e p s z y Pro d u k t X V I Międzynarodowych Targów Gastronomicznych” EuroGastro 2012 w kategorii „Wyposażenie sal restauracyjnych i barów”

66


C COMBI CO. SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-36

ul. Zygmunta Starego 24 A, 44-100 Gliwice, POLSKA tel.: +48 32 279 49 50 fax: +48 32 279 49 51 Firma Combi od 1997 roku specjalizuje się w kompleksowym wyposażaniu lokali gastronomicznych w profesjonalne urządzenia gastronomiczne. Swój rozwój i pozycję na rynku zawdzięczamy wysokiej jakości oferowanych przez nas wyrobów oraz usług. Stale wzbogacamy swoją ofertę o nowoczesny sprzęt najwyższej jakości, aby sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów. Nasza firma składa się z dwóch dynamicznie działających działów: • dział wyposażenia gastronomii • dział wyposażenia kawiarni Oferujemy kompleksową obsługę, realizując wszystkie fazy inwestycji: • projekt architektoniczny i technologiczny • uzgodnienia z nadzorem higieniczno-sanitarnym i dozorem technicznym • dostawa i montaż urządzeń • szkolenie obsługi • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

CONVOTHERM ELEKTROGERÄTE GMBH Nr stoiska / Stand No.: A-28

Talstrasse 35, 82436 Eglfing, GERMANY tel.: +48 790 828 828 www.convotherm.com

CONVOTHERM – niemiecka firma z siedzibą w Eglfing w Bawarii, należąca do grupy Manitowoc Foodservice – światowego lidera w dostarczaniu rozwiązań dla gastronomii. To firma słynąca z niebagatelnego wkładu w rozwój technologii. Convotherm był i jest pionierem wytyczającym nowe kierunki rozwoju i otwierającym nowe możliwości dla pieców konwekcyjnoparowych. Obecni Klienci ufają, że zapewniamy im najwyższej jakości rozwiązania technologiczne, by sprostać ich wymaganiom i pokazać naszego pionierskiego ducha Convotherm wprowadza na rynek już czwartą generację pieców konwekcyjno-parowych o nazwie Convotherm 4. Convotherm 4 cechuje doskonałość i innowacyjność, zredukowane koszty operacyjne, czysty i elegancki design, wysokiej jakości rezultaty gotowania i niezawodne czyszczenie. Aby dowiedzieć się więcej zapraszamy na naszą stronę: www.convotherm.com. German based factory CONVOTHERM from Upper Bavaria in small village Eglfing. Since 1976 CONVOTHERM has been producing high quality combi-steamer and is innovation leader in introducing new technologies in this industry. CONVOTHERM employs more than 300 employees and is part of international group Manitowoc. Convotherm is introducing already fourth generation of his combi-steamers called Convotherm 4 this year. Again, this generation change this industry with remarkable clean design, high even quality cooking results, flexible reliable cleaning and dramatically reducing operating costs. More on www.convotherm.com

www.eurogastro.com.pl

67


CD CORRIDA Nr stoiska / Stand No.: B-24

ul. F. Stefczyka 30, 20-151 Lublin, POLSKA tel./fax: +48 81 444 15 39 tel. kom.: +48 505 815 379 e-mail: info@corrida.pl www.corrida.pl Firma CORRIDA Powstała w 2009 roku. Zakres naszej działalności to bezpośredni import, sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Oferujemy szeroki asortyment wędlin hiszpańskich długo-dojrzewających (tj. Szynki Serrano oraz Iberico, Chorizo, Salchichon, Lomo itp.) serów długo-dojrzewających (kozie, owcze oraz z mieszanego mleka), oliwek hiszpańskich (Manzanilla, Gordal), Oliwy z oliwek (Extra Virgin, Bio, Pomace, Orujo), octów winnych (sherry, balsamiczne), przypraw (szafran, papryka pimenton), a także akcesoriów kuchennych. Zaopatrujemy hurtownie, sklepy, restauracje, hotele, winiarnie, piwiarnie, a także prowadzimy sprzedaż dla osób prywatnych. Zasięg działania naszej firmy obejmuje całą Polskę. Corrida was founded in 2009 in Lublin. It is a Polish company with the largest selection of Spanish foods online. Our range includes everything from the finest cured meat such as Serrano, Iberico, Chorizo, Salchichon, Lomo, flavorful cheeses often aged for over a year, Spanish olives to exclusive extra virgin olive oil, aged wine vinegar (sherry, balsamic) and spices such as saffron, paprika pimenton. Corrida imports and distributes authentic Spanish foods to restaurants, hotels, wholesale and retail stores in the whole Poland.

CZAS WINA Nr stoiska / Stand No.: C-10a

ul. Balicka 255, 30-198 Kraków, POLSKA tel.: +48 12 638 13 80, wew. 58 fax: +48 12 626 56 50 e-mail: redakcja@czaswina.pl www.czaswina.pl Wydawnictwo jest częścią Grupy Dom Wina, która oferuje usługi z zakresu sprzedaży win, organizacji wycieczek do winiarskich regionów całego świata oraz szkoleń i degustacji. „Czas Wina” jest obecnie największym magazynem winiarskim w Polsce. To ponad 100 stron informacji o winach, podróżach i kulinariach. Współpracujemy ściśle z Klubem Domu Wina. Prowadzimy popularny portal www.czaswina.pl a „Czas Wina” jest także dostępny w wersji na tablety i smartfony. ‘Czas Wina’ (“Time for Wine”) magazine it is a bimonthly magazine has been published since 2001. It includes over a 100 pages about wine, wine tasting, other drinks, travel, people and cuisine. In each issue besides the wines and vine growing regions described by our journalists, we present also different cuisines, sommelier’s advices and enological knowledge. ‘Czas Wina’ is also available in an electronic version. Portal www.czaswina.pl is a perfect complement of the ‘Czas Wina’ magazine.

DAJAR HORECA Nr stoiska / Stand No.: C-5

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, POLSKA tel.: +48 22 43 43 739 fax: +48 22 43 43 740 www.horeca.dajar.pl Dajar HoReCa to wyspecjalizowany w obsłudze hoteli, gastronomii i cateringu dział firmy Dajar Sp. z o.o., największego polskiego dystrybutora nieelektrycznego wyposażenia kuchni i jadalni. Dajar HoReCa prezentuje szeroki asortyment produktów: zastawę stołową, szkło, sztućce, wyposażenie bufetu, baru i kuchni, elementy dekoracji stołu, sprzęt do utrzymania czystości, meble do ogródków oraz profesjonalne wyposażenie cateringowe. W ofercie firmy jest również technologia kuchenna, co umożliwia kompleksowe realizowanie obiektów gastronomicznych i hotelowych. Dajar HoReCa is a department of Dajar Sp. z o.o., the biggest Polish distributor of non-electric home & kitchen products specialized in servicing food service customers. Dajar HoReCa offers wide range of products: crockery, glassware, cutlery, buffet, bar and kitchen equipment, table decoration, waste management and cleaning articles, outdoor furniture and professional catering gear. Dajar HoReCa offers heavy kitchen equipment, which allows us to present complete solutions for hotels & restaurants.

68


D DAMAK KEBAB SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-40

Karolina ul. Urocza 1, 05-303 Mińsk Mazowiecki, POLSKA tel.: +48 25 758 68 01 e-mail: kebab@damakkebab.pl www.damakkebab.pl Zakład Mięsny Damak Kebab Sp. z o.o. został założony przez pasjonatów swej pracy – wyspecjalizowaną ekipę posiadającą wieloletnie doświadczenie w produkcji kebabu. W naszym zakładzie o mocach produkcyjnych sięgających 5 ton dziennie produkowany jest kebab z kurczaka, kebab z cielęciny oraz kebab z mięsa mielonego, które następnie są rozwożone naszymi samochodami chłodniami po całej Polsce. Zakład posiada wszelkie pozwolenia na produkcję, jest stale kontrolowany przez lekarzy weterynarii i technologów żywności, ponadto w zakładzie wdrożono system zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego HACCP.Naszym celem jest zapewnienie konsumentom najlepszych jakościowo, zdrowych i smacznych produktów.

DANTOM SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-43

ul. Jasielska 8c, 60-476 Poznań, POLSKA tel.: +48 61 6535445 e-mail: office@dantom.pl www.dantom.pl Dantom® to światowy lider w produkcji elastycznych zamknięć do opakowań typu clipband i twistband. Od 2000 roku zaopatrujemy największych krajowych i zagranicznych producentów pieczywa oraz wyrobów cukierniczych. Odpowiadając na potrzeby rynku przygotowaliśmy ofertę skierowaną dla HoReCa. Oferujemy: innowacyjne boxy termoizolacyjne, drewniane, papierowe i aluminiowe pojemniki do gotowania i pieczenia, jednorazowe kieliszki, naczynia, sztućce, naczynia do „finger food”, worki do szprycowania. Dantom® is the leading producer of plastic, flexible closures. Since 2000 we have successfully supplied our products to the world’s largest producers of bread and pastry. Now we prepare special offer for HoReCa sector. In our offer: termoboxes, wooden and paper baking mould, disposable tableware and pastry bags.

DAR- MAR Nr stoiska / Stand No.: D-41

ul. Kuropatwia 21, 91-512 Łódź, POLSKA tel. kom.: +48 601 240 730 tel./fax: +48 42 658 29 06 e-mail: darmar_meble@op.pl www.darmar-meble.com Firma DAR-MAR Marek i Dariusz Wieczorek istnieje na rynku od 1983 roku. Jesteśmy producentem mebli z płyt laminowanych, drewna litego i metalu. Polecamy kompleksowe wyposażenie hoteli, pensjonatów i ośrodków wczasowych w meble, które mogą być wykonane wg naszego projektu lub życzeń Państwa. Produkujemy meble z płyt laminowanych jak również z drewna litego, takie jak: łóżka, tapczany, szafy, szafki nocne, fotele, toaletko-biurka, lodówki z możliwością zabudowy, stoliki, krzesła, stoły do restauracji. Gwarantujemy Państwu wysoką jakość wykonania, terminowość i przystępne ceny. Transport i montaż mebli gratis. Z okazji targów EUROGASTRO 2013 przygotowaliśmy specjalny rabat na Meble z naszej najnowszej kolekcji ALU. Na nasze meble dajemy 5 lat gwarancji!

www.eurogastro.com.pl

73


D DAWN FOODS POLAND SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-46

ul. Przepiórcza 6, 62-081 Przeźmierowo, POLSKA tel.: +48 61 814 22 63 fax: +48 61 814 22 63 e-mail: info.poland@dawnfoods.com www.dawnfoods.com DAWN FOODS jest wiodącym producentem dodatków cukierniczych, przeznaczonych również dla gastronomii oraz gotowych mrożonych produktów cukierniczych. W skład oferty wchodzą musy, desery w proszku, czekolady, owoce w żelu, toppingi, czekolady, dekoracje czekoladowe i wiele innych. W ofercie znajdują się również gotowe wyroby mrożone takie jak amerykańskie muffiny, cookies, serniki czy donuty. Firma oferuje również szkolenia dla klientów i bogatą bazę receptur. DAWN FOODS company is a leading supplier of confectionery ingredients, also for food service including frozen products. The offer consists of mousses, dessert powders, chocolates, fruit preparations, toppings, chocolates, chocolate decorations and many others. In the portfolio one can find also frozen finished products such as American muffins, cookies, cheesecakes or donuts. The company offers customer trainings and large recipe base.

DEKORANT Nr stoiska / Stand No.: D-24

ul. Mickiewicza 5, 62-800 Pruszków k. Kalisza, POLSKA tel/.fax: +48 62 505 71 30 tel. kom: +48 501 819 301, 501 330 782 e-mail biuro@dekorant.com www.dekorant.com Firma DEKORANT od 2000r. prowadzi profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie wyposażenia tekstylnego branży horeca. Nasze produkty to: pokrowce na krzesła, obrusy gastronomiczne, dekoracje pokoi hotelowych tj. firany, zasłony, rolety, narzuty na łóżka, maskownice, poduszki. Oferujemy nawiększy w Polsce wybór pokrowców na krzesła - w tej „dziedzinie szycia” jesteśmy bezkonkurencyjni. Tekstylia DEKORANT to najwyższa jakość, terminowość i gwarancja zakupu bezpośrednio od producenta. Dekorant has been in existence since 2000. We specialize in companies operating in the hostelry and catering business. We make interior decorations for hotels, restaurants, banquet halls, and private clients. The range of our line includes: chair covers, window decorations (window arrangement) and table linens. We offer the widest range of chair covers in Poland.

DÉLIFRANCE POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-62

Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 398 00 50 fax: +48 22 398 00 54 e-mail: info@delifrance.pl www.delifrance.pl Délifrance od około 30 lat dostarcza francuskie wypieki na całym świecie, pozostając liderem w produkcji pieczywa francuskiego. W swojej ofercie posiadamy chleb, bułki, bagietki, pieczywo smakowe, viennoiserie, słone przysmaki oraz ciasta i desery w różnych technologiach wypieku: gotowe do garowania, gotowe do pieczenia, produkty opiekane, gotowe do spożycia po rozmrożeniu oraz MAP. Dziś jedzenie jest nie tylko przyjemnością, ale również czynnością która ma polepszyć zdrowie. Mając to na uwadze, wychodzimy naprzeciw naszym klientom i dzielimy się uwagami ze specjalistami działu badań i rozwoju tak aby opracowywane przez nas receptury odpowiadały trendom europejskim, a zarazem smakom i potrzebom rynku polskiego. For about 30 years Délifrance has been one of the leaders in supplying you with the best Frenchstyle bakery, viennoiserie, pastry and hot savoury products all over the world. We offer you the range of products in different technologies: ready to prove, ready to bake, oven proof, thaw & serve or MAP.

74


D Although the notion of pleasure still exists, eating has become an act, the purpose of which is to optimize our health. Bearing this in mind, we meet our clients’ needs and we share their suggestions with our R&D specialists so that our recipes go both with European trends and with the tastes and needs of the Polish market.

DEMI CO. P.W. Nr stoiska / Stand No.: D-67

ul. Śląska 88, 40-742 Katowice – Ligota, POLSKA tel.: +48 32 3513 220- 2 tel. kom.: +48 605 170 100 fax: +48 32 3513 213 Meblolinia - 801 000 295 e-mail: info@demico.pl www.demico.pl ze sklepem internetowym DEMI Co. - PRODUCENT - IMPORTER… Firma Demi Co. istnieje w branży meblowej od 1990 roku. Posiada nowoczesny i profesjonalny park maszynowy i szczyci się produkcją oraz importem krzeseł, stołów, blatów, loży… dla gastronomii, hoteli, biur, szkół, sal konferencyjnych, domu, a także mebli ogrodowych i turystycznych. Firma wykonuje również meble według indywidualnego projektu klienta. W ofercie produkcyjnej firmy znajduje się również kilkanaście kolekcji mebli do pokoi hotelowych, w standardach 1-4 gwiazdki. Odbiorcami firmy Demi Co. są wszyscy, którzy cenią sobie wysoką jakość i dobry styl. W salonie firmowym w Katowicach na powierzchni 2000m2 stworzone zostały ciekawe aranżacje, gdzie wśród tysięcy proponowanych wzorów mebli wytrawni handlowcy pomagają klientom w doborze odpowiedniego do ich wnętrza oraz ogrodu wystroju, zapewniając im jednocześnie kompleksową obsługę. Swoją działalnością Demi Co. obejmuje całą Europę, a w świadomości nabywców istnieje jako rzetelny i godny zaufania partner. DEMI Co. – Producer & Importer - Land of Tables & Chairs ... acting on the furniture market since 1990. Produces and distributes an excellent variety of chairs, tables, bench and sofa - systems ... for gastronomy, offices, hotels, conference rooms, cinemas, houses and gardens. Demi Co. also realizes special projects according to the customers’ individual ideas. Demi Co. customers appreciate the high quality and unique style of the furniture. The company’s showroom, displayed in Katowice on the area of over 2000 square meters, presents thousands of interesting models for inside as well as for outside. Company’s professional salesmen are prepared to offer their most professional service. Demi Co. operates in the whole of Europe and is recognized by its customers as a reliable business partner. Demi Co. – это страна стулев и столов... – действующее 23 лет на рынке мебелей¸ наше предприятие предлагает для продажи стулья и столы... для гастрономии, офиса, гостиниц, конференционных и киновых залов, дома а также садовые и туристические мебели. Мы тоже делаем мебели по заказу клиента. Наши клиенти ценют себя высокое качество и хороший вкус. Наша выставка занимает площадь 2 гектары. Здесь ждют клиентов тысячи интересных моделей мебели, а также профессиональные продавцы готовы помощь в выборе надлежащего ассортимента. Demi Co. действует по всей Европе и считается своими клиентами как надежный деловой партнер.

DESMON S.P.A. Nr stoiska / Stand No.: A-11

Zona Industriale F3, 83051 Nusco (AV), ITALY tel.: +39 0827 607318 - 35 tel. kom: +48 530 040 118 www.desmon.it www.desmonscientific.com Firma DESMON SpA została założona przez rodzinę De Santis w 1994 roku. W ciągu kilku lat stała się punktem odniesienia w Europie w produkcji profesjonalnego sprzętu chłodniczego. Nieprzerwanie do dziś, firma produkuje urządzenia, które dostarczane są do klientów na całym świecie, gdzie nasze produkty cieszą się dużym zaufaniem. Nasze najważniejsze produkty to: szafy, stoły robocze, schładzarki szokowe, komory, witryny ekspozycyjne oraz linia profesjonalnych pieców dla piekarnictwa i gastronomii. DESMON SpA was founded by the family De Santis in 1994. In a few years Desmon becomes a European point of reference in the production of refrigerated equipment for catering. Continuously until today, the company produces devices that are delivered to customers around the world where our products enjoy a high level of trust. Our key products are: cabinets, work tables, blast chillers, cold rooms, counters and professional lines of ovens for bakery and catering.

www.eurogastro.com.pl

75


D DESTILA S.R.O. Nr stoiska / Stand No.: A-35

Kaštanová 127, 620 00 Beno, CZECH REPUBLIC tel.: +420 545 531 319 fax: +420 545 229 814 e-mail: info@destila.cz www.destila .cz DESTILA, s.r.o. is a company specialized in individual and small-lot machinery production. The production is based on custom manufacturing represented by skilled work within the area of equipment designed mainly for small or medium scale food industry facilities, breweries and distilleries.     After 1990 DESTILA was one of the first Czech manufacturers, who seriously considered restaurant minibrewery projects, in which only classic raw materials are used to brew the beer - water, malt, hops and brewer’s yeast. Evidence of this is a delivery of 19 complete minibreweries to different countries (see Reference List), from which majority went to a constantly more demanding Russian market. Currently the restaurant minibreweries are a half of our company production, and more than ten Czech brewers brew their beer in them, and spread glory of Czech beer, sometimes in very exotic countries. Due to the fact that the biggest demand have come from Russia and other former Soviet Union countries, we have chosen CCT technology for delivery into these countries after consultations with experts. As it transpired, it was a good choice, since all the delivered minibreweries keep successfully operating, none of them was closed, nor sold by its owner. Destila has a long time tradition in producing the filtration technology. Powder filter screens have been produced since the end of the 50´s and the company continuously develops opportunities offered by this method. The system of horizontal elements used for DESTILA´s smaller filters and also the system vertical filtering candles used for bigger types of filters assure high quality and reliability of filtration, easy control of the equipment and saving in operation required by clients. Not only the operation but also the maintenance of DESTILA is remarkably easy and only minimum costs are required. Spare parts, the catalogue of which is delivered to every user of DESTILA filters, are easily available with friendly prices. The system of residual filtration of the content in the vessel of the filter is an indisputable advantage of these filters. Destila is a traditional manufacturer of distillation units which are offered, manufactured and delivered in various modifications. However, now the capacity of these units has been established on three basic types for batch volumes of 150, 300 and 600 l. A grower distillery is a set of technological equipment which is designed for the production of spirit from fermented fruit mash.

DEVELEY POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C-6

ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 326 34 50, 614 15 73 www.develey.com.pl Develey to największy producent musztard i delikatesowych sosów zimnych w Europie. Firma powstała w 1845 roku i od samego początku jej produkty wyróżniają się niezwykłym smakiem i najwyższą jakością. Bogate portfolio produktów Develey obejmuje m.in.musztardy, sosy do mięs, dressingi, ketchupy oraz inne popularne dodatki do potraw. Na polskim rynku Develey zdobywa uznanie konsumentów od 1995 roku,. Obecnie jest również wyłącznym dystrybutorem marek: TABASCO, Kikkoman i Del Monte. Tradition, quality awareness and flexibility guide us since 1845. Develey has extended its Bavarian roots and is today one of the leading producers of mustards, dressings and sauces in Europe, exporting to more than 65 countries worldwide. In 1971 Develey starts its business relationship with McDonald‘s that has been successful over the last 40 years. Now Develey is proud to be the exclusive distributors of international brands like TABASCO®, Kikkoman, Del Monte.

76


D DIVERSEY POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-44

ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 328 10 00 fax: +48 22 328 10 01 e-mail: dok.poland@sealedair.com www.diversey.com/pl Diversey Care jest częścią Sealed Air Corp. wiodącego dostawcy systemów i rozwiązań w zakresie opakowań, technologii żywności, utrzymania czystości budynków, higieny, a także bezpieczeństwa i zabezpieczenia żywności. Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie do tworzenia wartości biznesowej dla naszych klientów, poprawy jakości życia naszych konsumentów oraz zwiększania bezpieczeństwa i poziomu ochrony zdrowia na świecie. Diversey Care is a part of Sealed Air - a global leader in food safety and security, facility hygiene, cleaning and hygiene solutions and product protection. Sealed Air offers efficient and sustainable solutions that create business value for customers, enhance the quality of life for consumers and provide a cleaner and healthier environment for future generations.

DORA-METAL SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-27

ul. Chodzieska 27, 64-700 Czarnków, POLSKA tel.: +48 67 255 20 42 fax: +48 67 255 25 15 e-mail: handlowy@dora-metal.pl www.grupadorametal.pl Producent profesjonalnych urządzeń i mebli gastronomicznych ze stali nierdzewnej, z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku polskim i za granicą. W ofercie firmy znajdują się: urządzenia chłodnicze i grzewcze, ciągi wydawcze, urządzenia do zabudowy, urządzenia do cateringu, bufety i systemy mobilne, urządzenia do barów tzw. Bar Line, okapy, meble technologiczne. Manufacturer of professional stainless steel catering equipment and furniture, with over 20 years of experience on the Polish market and abroad. The company offers: chilling equipment, heating equipment, self-service counters, built-in appliances, buffet bars and mobile banquet systems, hoods, equipment for bars “Bar line”, technological furniture.

DR.INC Nr stoiska / Stand No.: B-58a

ul. Warszawska 603, 05-083 Wojcieszyn, POLSKA e-mail: ms@drinc.com.pl e-mail: ts@drinc.com.pl www.drinc.com.pl Dr.inC – to bezalkoholowe napoje inspirowane koktajlami z całego świata. Już nie trzeba umawiać się na drinka w barze – można go mieć w domu, pokoju hotelowym czy też innym miejscu. Łatwiej jest zabrać ze sobą butelkę swojego ulubionego drinka niż szukać dobrego lokalu w okolicy. Produkty są gotowe do spożycia bezpośrednio z butelki, szybko, łatwo oraz wygodnie. Dr.inC – is a variety of soft drinks inspired by cocktails from around the world. The products are ready to be consumed directly from the package, quickly and easily. You do not need to arrange a meeting at the bar to have drink - you can have it at home, hotel room or any other place. It is easier to take a bottle with you than the whole bar, isn’t it?

www.eurogastro.com.pl

77


DE DUNI SALES POLAND SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-49

ul. Syrenia 4, 61-017 Poznań, POLSKA tel.: +48 61 873 50 00, 873 50 01 fax: +48 61 873 50 02 www.duni.com.pl Duni – kompleksowy koncept do dekoracji stołu oraz nowoczesne rozwiązania dla segmentu posiłków na wynos. Duni – a complete table decoration concept and convenient solutions for take away segment.

ECOLAB SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-21

ul. Opolska 100, 31–323 Kraków, POLSKA tel.: +48 12 26 16 100 fax: +48 12 26 16 101 www.ecolab.pl Dział Institutional Division firmy Ecolab Sp. z o.o. specjalizuje się we wprowadzaniu kompleksowych systemów higieny w hotelach, pensjonatach, restauracjach, stołówkach, promach. Oferujemy całościowe systemy utrzymania czystości, środki do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni, szkolenia personelu (w tym szkolenia z zakresu HACCP) oraz serwis, aby pomóc naszych Klientom osiągnąć jak najlepsze wyniki w obszarach: wydajność operacyjna, bezpieczeństwo personelu oraz bezpieczeństwo żywności. Ecolab, Institutional Division is a global provider of cleaning and sanitizing solutions for hotels, motels, full service restaurants, catering, cruise lines. Our offer includes comprehensive solutions for dedicated areas as well as support service and trainings aids in line with HACCP requirements. With Ecolab, you get the right products, systems, training and service to help in areas most critical to an operation’s success: operational efficiency, employee safety and food safety.

EIPRO-VERMARKTUNG GMBH & CO. KG Nr stoiska / Stand No.: B-34

Gewerbering 20, 49393 Lohne, GERMANY tel.: +49 44 42 9 45 1 fax: +49 4442 945 410 e-mail: info@eipro.de www.eipro.de, www.eipro.pl Kontakt w Polsce: tel./fax: +48 62 733 92 52 e-mail: michal.pabich@eipro.de EIPRO nadaje jaju nowych perspektyw Przetwory jajczarskie i przetwory jajczarskie BIO, płynne, pasteryzowane, aseptycznie pakowane. Płynne, mrożone i suszone. Produkty jajowe convenience. Masa jajowa, jajecznica, płynna, pasteryzowana, żółtko, białko. Jaja gotowane i obrane. Omlet, naleśnik, jajo sadzone, rolada jajowa. With EIPRO, you’ll come to see eggs in a whole new light. Egg products and organic egg products, liquid, pasteurized, aseptic packed. Liquid, frozen and dried. Convenience egg products. Whole egg, liquid, pasteurized, egg yolk, egg white. Eggs boiled and shelled. Egg-patty, pancake, fried egg, egg roll.

78


E ELPRO Nr stoiska / Stand No.: D-62

ul. Więckowskiego 86/96, 90-758 Łódź, POLSKA tel.: +48 42 664 06 00, fax: +48 42 664 06 05 e-mail: elpro@elpro.com.pl www.elpro.com.pl Dział Komputerowych Systemów Sprzedaży ul. Legionów 93/95, 91-072 Łódź tel.: +48 42 664 06 30, fax: +48 42 664 06 35 e-mail: it@elpro.com.pl Pomagamy zwiększać rentowność lokali gastronomicznych, eliminujemy nadużycia, wskazujemy miejsca utraconych korzyści. Posiadamy unikalną wiedzę jak skutecznie eliminować nieuczciwość w gastronomii i hotelarstwie! Oferujemy: • kompleksowe systemy komputerowe dla gastronomii oraz hotelarstwa • systemy monitoringu CCTV • integrowanie systemów monitoringu z systemami sprzedaży • kilkadziesiąt modeli urządzeń fiskalnych Gwarantujemy bezpłatną prezentację systemu bez zobowiązania do zakupu! We help to increase profitability of restaurants, we eliminate embezzlements, we show places of lost benefits. We have unique knowledge how to effectively eliminate dishonesty in gastronomy and hotels. We offer: • complex computer systems for restaurants and retail • CCTV video surveillance systems • integration video surveillance systems with sales systems • several models of fiscal devices We guarentee free system presentation with no commitment to purchase!

ELTA POLSKA Nr stoiska / Stand No.: C-16

ul. Wodna 33, 34-300 Żywiec, POLSKA tel.: +48 33 475 49 00 fax: +48 33 475 49 01 e-mail: handlowy@elta.info.pl www.pierrebaguette.eu Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem kanapek i bagietek marki Pierre Baguette w Polsce. Dzięki sprawnie działającemu kanałowi dystrybucji dowieziemy towar do każdego zakątka Polski! Szerokie grono odbiorców na terenie całego kraju wysuwa nas na pozycję lidera w tej branży. Są już z nami największe sieci stacji paliw oraz wiele innych punktów sprzedażowych, typu kawiarnie, bistro, sklepy, w większości zlokalizowane na dworcach, lotniskach, w centrach handlowych. Produkty Pierre Baguette zasłynęły również na zagranicznych rynkach m.in.: Austrii, Węgier, Słowacji i Czech. Oferujemy szeroką gamę kanapek, bagietek, panini, które zaspokoją wyszukane gusta klientów w każdym wieku. Oryginalność smaku zawdzięczamy tradycyjnym recepturom oraz regionalnym składnikom najwyższej jakości. We are an exclusive distributor of Pierre Baguette’s sandwiches and baguettes in Poland. With the efficient distribution channel we can deliver goods to any part of Poland! The wide range of customers throughout the country puts us on a leading position in this line of business. There are already the largest chains of petrol stations with us. We collaborate also with many sales points, for e.g.: cafes, bistros, shops, mostly located at stations, airports and in shopping malls. Pierre Baguette’s products are renowned also in foreign markets among other things in Austria, Hungary, Slovakia and the Czech Republic. We offer a wide range of sandwiches, baguettes and paninis to meet customer tastes of all ages. The originality of taste is due to traditional recipes and regional ingredients of the highest quality.

www.eurogastro.com.pl

79


E ELWA SP. JAWNA Nr stoiska / Stand No.: D-31

ul. Paderewskiego 48, 05-520 Konstancin-Jeziorna, POLSKA tel./fax: +48 22 7794004 tel./fax: +48 22 7541615 tel. kom: + 48 600 366850, 602 448029 www.borner.pl Firma „ELWA” na terenie Polski działa od 1989 roku jako przedstawiciel i bezpośredni dystrybutor niemieckigo koncernu „Borner” GmbH. W swojej ofercie posiadamy ręczne szatkownice ze stali 18/10: mandolina V-10,combi chef, noże, obieraki, dekoratyry oraz patelnie i garnki z powłoką tytanowoceramioczną. „Akademia carvingu Borner” - profesjonalne kursy tajskiej sztuki dekoracji warzyw: szkolenia dla początkujących i profesjonalistów.

erlenbacher backwaren gmbh Nr stoiska / Stand No.: B-65

Wasserweg 39, 64521 Gross-Gerau, GERMANY tel.: +49 6152 803 0 fax: +49 6152 803 347 e-mail: erlenbacher@de.nestle.com www.erlenbacher.pl erlenbacher jest Twoim specjalistą w zakresie najlepszych glęboko mrożonych wypieków z ofertą ponad 400 artykułów i połączeniem rzemiosła z najnowocześniejszą technologią. Nasze wyroby są produkowane bez konserwantów, pozbawione tłuszczów oraz bez sztucznych barwników i aromatów. Naturalność dzięki praktycznie nieprzetworzonym, świeżym oraz wysokiej jakości składnikom gwarantuje maksymalną przyjemność smaku. erlenbacher is your specialist for deep-frozen premium baked goods with well over 400 articles and combining craftsmanship with state-of-the-art technology. Our products are produced without preservatives, without hydrogenated fats and without artificial colourings or flavourings. Naturalness through practically unprocessed, fresh, high-quality ingredients guarantees the maximum taste enjoyment.

ESPIGA ZBIGNIEW ŁUCJANEK Nr stoiska / Stand No.: A-41

ul. Lotnicza 51, 05-090 Raszyn, POLSKA tel./fax: +48 25 685 83 98, 685 80 12 e-mail: biuro@espiga.pl www.espiga.pl Firma GADiP od 1985 r., pod nazwą ESPIGA od 2012 r. Dystrybutor na terenie Polski pieców gastronomicznych Alphatech, przeznaczonych do segmentu rynku gastronomii, cukierni i piekarni. PIECE KONWEKCYJNO-PAROWE i KONWEKCYJNE RAPID zapewniają doskonałą funkcjonalność oraz jakość dzięki wieloletniemu doświadczeniu zakładu produkcyjnego grupy Ali S.p.A, do której należy Alphatech. Piece elektryczne, gazowe; sterowane mechaniczne, cyfrowo; automatyczny systemem myjący, automatyczna regulacja wilgotności i inne. GADiP since 1985, rebranded to ESPIGA in 2012. Alphatech distributor in Poland, presents a complete range of DIRECT STEAM OVENS designed for the market segment of gastronomy, pastry and bakery shops. COMBI STEAMERS and CONVECTION series RAPID ensure excellent quality and features thanks to the know-how of the production site of Ali group to which it belongs. Electrical, gas ovens; mechanical or electronic controls; an automatic washing system, core probes sensors and many more.

80


E ESTELLA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-23

ul. Polna 6, 59-100 Polkowice, POLSKA tel.: +48 76 845 37 80 e-mail: biuro@estella.eu www.estella.eu Firma Estella Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na polskim rynku niemieckiej firmy FBF, która od ponad 30 lat zajmuje się wyposażaniem hoteli. W naszej ofercie posiadamy: • profesjonalne łóżka i materace hotelowe; • nakładki moltonowe; • kołdry i poduszki z wypełnieniem syntetycznym i naturalnym (pierze); • bieliznę pościelową; • bieliznę łazienkową frotte; • bieliznę stołową; • łóżeczka składane dla dzieci z wyposażeniem. „PERFEKCYJNE SYSTEMY DLA PERFEKCYJNYCH HOTELI” Company Estella Limited is the exclusive representative on the Polish market of FBF bed &more German company, which has more than 30 years of experience in equipping hotels. In our offer you can find: • Professional hotel beds and mattresses; • moltons; • Duvets and pillows with synthetic and natural filling (feathers); • Bed linen; • terry towels; • Table linen; • Folding beds for children with equipment. „PERFECT SYSTEM FOR PERFECT HOTEL”

EURIAL POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C-6

ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków, POLSKA tel.: +48 12 41 00 084/85 fax: +48 12 41 00 086 e-mail: eurial@eurial.pl www.eurial.pl Firma Eurial jest trzecią co do wielkości spółdzielnią we Francji. Na rynku polskim działamy od 14 lat. Współpracujemy z handlem detalicznym, producentami branży spożywczej oraz HoReCA. Jesteśmy liderem w kategorii serów z mleka koziego, które produkujemy od 115 lat. Posiadamy wyspecjalizowane fabryki do produkcji sera mozzarella, produktów seropodobnych i serów mrożonych. Ponadto oferujemy mleko w proszku, białka mleka i kazeiny, które znajdują szerokie zastosowanie w produkcji jogurtów, deserów mlecznych, pieczywa i analogów serowych. Kluczowe dane: Obroty roczne: 818 milionów Euro (z czego 23% pochodzi z eksportu) Mleko: przetwarzamy 1 miliard litrów mleka rocznie Park technologiczny: posiadamy 14 fabryk, w tym trzy zlokalizowane w Belgii, Hiszpanii i USA Eurial is the third largest cooperative in France, which has been operating on the Polish market for 14 years. We cooperate with retailers, producers and the food industry HoReCa. Our group processes the milk to make products for specific markets: cow and goat cheeses, butter, cream, organic dairy products, pre-sliced frozen cheese ingredients and dairy ingredients (casein, powders, functional mixtures). Key figures: Annual turnover: 818 million Euro (of which 23% comes from exports) Milk: We process one billion liters of milk annually Technology park: we have 14 factories, including three located in Belgium, Spain and the U.S.

www.eurogastro.com.pl

81


E EUROGAST POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-12

ul. 3 Maja 8, Mościska k/Warszawy, 05-080 Izabelin, POLSKA tel.: +48 22 752 25 18/ 19 fax: +48 22 752 25 24 e-mail: eurogast@eurogast.pl www.eurogast.pl Firma EUROGAST Polska, przedstawiciel wielu wiodących europejskich producentów urządzeń do gastronomii profesjonalnej na rynku polskim, od ponad 20 lat sprzedaje profesjonalny sprzęt oraz rozwiązania gastronomiczne. Oferujemy: • kompleksowe wyposażenie wszelkich lokali gastronomicznych; • wykwalifikowany, autoryzowany serwis po-sprzedażowy; • szkolenia oraz prezentacje z zakresu sprzętu; • projekty zaplecza kuchennego. EUROGAST Polska company, a representative of many leading European producers of equipment for professionals on the Polish market, sells high quality cooking equipment and full solutions for gastronomy, for more than 20 years. We offer: • appliances to equip all gastronomy outlets; • well-qualified, authorized after-sales service; • training and equipment presentations; • preparation of kitchen plans.

EUROPOCHETTE POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-45

ul. M. C. Skłodowskiej 41/45, 97-200 Tomaszów Maz., POLSKA tel.: +48 44 725 92 27 fax: +48 44 725 92 97 tel. kom.: +48 608 869 504 e-mail: anna@europochette.be www.europochette.com Europochette Polska Sp. z o. o. jest producentem i dystrybutorem galanterii papierowej dla gastronomii. Najbardziej innowacyjnym produktem w naszej ofercie są etui na sztućce marki EuroPochette®. Stanowią one alternatywę dla tradycyjnego zawijania sztućcy w serwetkę ułatwiając nakrycie stołu w sposób szybki i wygodny. Nasze pozostałe produkty to: etui na rachunek, place mats (podkładki pod talerz), tray mats (podkładki pod filiżankę) oraz serwetki. Oferujemy możliwość personalizacji wszystkich naszych produktów. Umieszczając na nich menu lub logo zyskują Państwo dodatkowo niepowtarzalne narzędzie marketingowe. EUROPOCHETTE POLSKA Sp. z o.o. is a manufacterer and dealer of paper disposables for Horeca. The most innovative of our products are the EuroPochette® cutlery pouches. These are an alternative to traditional “rolling up” of cutlery in a napkin and make it easier to lay the table. The rest of our products are: bill wallets, place mats, tray mats, table runners and napkinks. We can personalize our paper products - menu or logo printed on them – it’s an ideal advertising medium.

82


F FABER SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-45

ul. Santocka 42a, 71-071 Szczecin, POLAND tel.: +48 91 487 59 45 fax: +48 91 487 58 27 e-mail: faber@faber-meble.pl www.faber-meble.pl Faber Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się Firma, lider w kompleksowym wyposażaniu sal konferencyjnych, bankietowych, ogródków piwnych, kawiarni i restauracji, hoteli. Jesteśmy wyłącznym importerem mebli z Technoratanu - odpornych na warunki zewnętrzne, przeznaczonych na wyposażenie ogródków piwnych, tarasów, basenów, ośrodków SPA. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalna kadra pozwalają w pełni spełniać oczekiwania klientów i oferować im najlepsze rozwiązania. Zapraszamy do współpracy. Faber Sp. z o.o. is a rapidly growing company, a leader in comprehensive equipping meeting rooms, banquet, gardens, cafes and restaurants, hotels. We are the exclusive importer of Technoratan furniture - resistant to external conditions, intended to equip the beer gardens, terraces, swimming pools and SPA. Many years of experience and professional staff allow us to meet the customer’s expectations and offer them the best solutions. We invite you to cooperation.

FAGOR GASTRO POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-40

Palmiry, ul. Warszawska 9, 05-152 Czosnów k. Warszawy, POLSKA tel.: +48 22 312 00 00 fax: +48 22 312 00 01 e-mail: biuro@fagor-gastro.pl www.fagor-gastro.pl FAGOR Gastro Polska jest oddziałem hiszpańskiej firmy FAGOR Industrial należącej do jednej z największych grup kapitałowych w Europie - Mondragon Corporation. Sukces firmy FAGOR polega na pełnym zrozumieniu i spełnianiu potrzeb Klientów dzięki czemu FAGOR może się poszczycić atrakcyjną i cenioną w świecie ofertą profesjonalnych urządzeń dla gastronomii. FAGOR Gastro Polska zapewnia stały i szybki dostęp do części zamiennych oraz organizuje regularne szkolenia w zakresie serwisu i obsługi sprzętu. FAGOR Gastro Poland is the Polish subsidiary of the Spanish company Fagor Industrial belonging to one of the largest groups in Europe - the Mondragon Corporation. FAGOR success lies in understanding of customers’ needs and in meeting their expectations so FAGOR boasts an attractive and valued professional catering equipment. FAGOR Gastro Poland also provides steady and rapid access to all kinds of spare parts and organizes regular technical and commercial trainings for its partners and customers.

FANEX SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-51

Radonice 5A, 05- 870 Błonie, POLSKA tel.: +48 22 471 04 44 fax: +48 22 725 30 94 www.fanex.pl Fanex Sp. z o.o. zajmuje się produkcją sosów, ketchupów, majonezów, musztard, dressingów, paluszków dla odbiorców gastronomicznych i detalicznych. Fanex Sp. z o.o. is a leading Polish manufacturer of ketchups, mayonnaises, mustards, sauces, dressings, saltem sticks for the catering and retail markets.

www.eurogastro.com.pl

83


F FERMA OLDAR - JAJA Z SOKOŁOWA Nr stoiska / Stand No.: B-39a

ul. Sokołowska 16, Sokołów k/Warszawy, 05-806 Komorów, POLSKA tel./fax: +48 22 739 0 739 e-mail: targi@oldar.pl www.oldar.pl

Ferma „OLDAR” Jaja z Sokołowa istnieje od 1990r., specjalizuje się w produkcji i przygotowaniem jaj do sprzedaży detalicznej i hurtowej. Ferma posiada ISO 9001:2009, ISO 22000:2006, wdrożony i potwierdzony system HACCP oraz AgroBioTest, certyfikat ekologicznej produkcji żywności. Jaja z Sokołowa to gwarancja najwyżej jakości w oparciu o normy polskie i unijne. Nasze produkty to min.: • Jaja ekologiczne • Jaja z wolnego wybiegu • Jaja z chowu ściółkowego • Jaja dezynfekowane • Jaja od kury zielononóżki • Masa jajowa • Ekologiczne ciasteczka z selenem „OLDAR” Farm Jaja z Sokołowa has existed since 1990r., specializes in the production and preparation of eggs for retail and wholesale. Farm has ISO 9001:2009, ISO 22000:2006, implemented and validated HACCP system and AGROBIOTEST, certified organic food production. Jaja z Sokołowa is a guarantee of the highest quality on the basis of Polish and EU standards. Our products : • Ecological • Free range • Barn Farming • Disinfected with UV-C • Green Legged Partridge Hen • Liquid eggs • Ecological cookies with selenium

FETCO INC. SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C-7

ul. Adamowicza 8, 05-530 Góra Kalwaria, POLSKA tel.: +48 22 727 4787 fax:+ 48 22 727 47 88 e-mail: handlowy@fetco.eu www.fetco.eu Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek innowacyjne rozwiązania EXTRACTOR®, z opatentowaną przez nas głowicą kaskadowo rozpylającą (CSD™), które zapewniają pełne i równomierne zaparzanie. Dzięki temu każda filiżanka kawy jest równie perfekcyjnie zbalansowana smakowo. By utrzymać godzinami kawę gorąca i świeżą wprowadziliśmy innowacyjne termosy LUXUS®. Nasze laboratoria zapewniają bezpośredni dostęp do wymaganych rozwiązań technologicznych, co pozwala nam szybko reagować na potrzeby klientów. We were the first to market with our patented EXTRACTOR® technology, featuring the Cascading Spray Dome™, which ensures optimal extraction for the perfect cup of coffee every time. Our LUXUS® Thermal Dispensers provide the ideal off-heat environment to maintain coffee freshness and temperature. Our in-house laboratory allows us direct and immediate access to resources and to customized programs to suit customers’ needs.

84


F FILIP MERYNOS SP. Z O.O. WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR CLUB MATE W POLSCE Nr stoiska / Stand No.: B-12

ul. Bocheńskiego 58 m 7, 04-478 Warszawa, POLSKA tel.: +48 501 233 342 e-mail: aniol@filipmerynos.pl, aniol@clubmate.pl www.filipmerynos.pl Filip Merynos sp. z o.o. to wyłączny dystrybutor CLUB - MATE pobudzającego napoju na bazie yerba - mate. W swojej ofercie mamy też napoje: ARIZONA - Ice Tea ze Stanów Zjednoczonych w różnych smakach FRITZ KOLA - napoje z dużą zawartością kofeiny oraz lemoniady na bazie soków owocowych BAOLA - napoje i przetwory fair trade na bazie owocu z baobabu THOMAS HENRY - najwyższej jakości klasyczny tonic, tonic z czarnym bzem, bitter lemon, ginger ale oraz spicy ginger oraz Bionade, Almdudler, Orangina, Rivella, John Lemon, Yerbata, soki Maciejowy Sad, woda Kinga Pienińska. Cydry: Ignaców, Cider Inn oraz Meli Melum Piwa regionalne, rzemieślnicze i kontraktowe min. Ursa, Grybów, Krajan, Zamkowe z Raciborza, Haust. Zapraszamy!

FLASHCOM Nr stoiska / Stand No.: D-37

ul. Drożdżowa 2, 30-898 Kraków, POLSKA tel.: +48 12 65 11 640 fax: +48 12 65 11 646 e-mail: biuro@flashcom.pl www.flashcom.pl Firma Flashcom specjalizuje się w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania (systemy sprzedaży, systemy kasowe, systemy magazynowe). Zapewnia sprzęt (urządzenia fiskalne, terminale dotykowe, komputery) oraz serwis posprzedażowy. Nasz zespół składa się z osób o kilkunastoletnim doświadczeniu w branży IT i FMCG. Dzięki temu jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. Specjalizujemy się przede wszystkim w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu oprogramowania. Naszymi Partnerami handlowymi są znani producenci sprzętu, którzy dostarczają nam najwyższej jakości urządzenia fiskalne, stanowiska POS oraz wagi. Stając naprzeciw naszych klientów, firma posiada duże zaplecze informatyków oraz serwisantów, którzy pełnią opiekę informatyczną nad przedsiębiorstwem.

FOLLET Nr stoiska / Stand No.: B-23

Mokry Dwór 26c, 83-021 Wiślina, POLAND tel.: +48 58 78 56 140 fax: +48 58 78 56 159

Firma Follet oferuje urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej. Nasza fabryka położona niedaleko Gdańska zaopatruje klientów zarówno wschodniej jak i zachodniej Europy oraz kraje Bliskiego Wschodu. Zapewniamy pełen zakres usług od projektowania, poprzez wykonanie oraz instalację urządzeń, łącznie z uruchomieniem, oraz dalszym wsparciem technicznym.

www.eurogastro.com.pl

85


F FOOD SERVICE Nr stoiska / Stand No.: D-61

ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, POLSKA

„Food Service” to ogólnopolskie czasopismo skierowane do osób związanych zawodowo z branżą gastronomiczno-hotelarską pragnących poszerzać swą wiedzę, rozwijać umiejętności, a w ten sposób podnosić standard swoich usług. Zawiera tematy z zakresu marketingu i zarządzania restauracjami, rozwoju franczyzy, przedstawia zmiany i trendy w branży HoReCa. Prezentuje sylwetki szefów kuchni, analizuje rynek produktów i placówek gastronomicznych. „Food Service”, issued since 1994, has been a prestigious, professional magazine addressed to the owners and managers of chains and renowned eating establishments and hotels. We have ongoing cooperation with many well-known Polish chefs including Adam Chrząstowski, Wojciech Modest Amaro. It contains subjects within the scope of marketing and management, it provides latest news, it presents changes and trends in the business. Also it provides novelties, analysis of market and eating establishments.

FRIMA INTERNATIONAL AG Nr stoiska / Stand No.: A-19

Heinrich Wild Strasse 202, 9435 Heerbrugg, SWITZERLAND tel.: +41 71 727 90 20 fax: +41 71 727 90 10 e-mail: info@frima-international.ch www.frima-online.pl, www.frima-international.com VarioCooking Center MULTIFICIENCY® Wielofunkcyjna technologia gotowania, smażenia, frytowania Trzy razy szybciej z mniejszym zużyciem energii o 40% ! VarioCooking Center MULTIFICIENCY® jest urządzeniem wielofunkcyjnym. Całkowicie zastępuje powszechnie stosowane kotły, patelnie uchylne, frytkownice, piece konwekcyjne oraz wszystkie garnki . Jego zalety to szybsze rozgrzewanie i przyrządzanie potraw, również sprawniejsze gotowanie i czyszczenie. Wszystkie procesy przebiegają automatycznie bez konieczności nadzoru, nawet w nocy. VarioCooking Center MULTIFICIENCY® Superior technology for boiling, frying, deep frying… • in a single unit • three times as fast • 40% less energy With the VarioCooking Center MULTIFICIENCY®, FRIMA has developed a totally new and revolutionary technological concept for the professional kitchen. Rediscover the pleasure of cooking. Freeyourself from stress and routine and focus on what really matters. Creative cooking and happy customers.

FROZANA/BIMIZ Nr stoiska / Stand No.: B-29

ul. Grenadierów 38, 04-073 Warszawa, POLSKA tel./fax: +48 22 870 30 22, 870 41 33 e-mail: bimiz@bimiz.com www.frozana.com, www.bimiz.com Więcej informacji o produktach FROZANA pod nazwą producenta BIMIZ. For more information please see: BIMIZ.

86


G GALAGO POLAND SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-69

Stanisławowo 66, 05-180 Pomiechówek, POLSKA tel.: +48 22 785 44 60 www.galago.pl

OPAKOWANIA DLA LODZIARNI, CUKIERNI, PIEKARNI, KAWIARNI i CATERINGU. Współczesne opakowanie dla cukierni, piekarni, kawiarni, lodziarni, oraz cateringu ma za zadanie promować jakość, znajdującego się w nim, produktu. Realizując to zadanie, firma Galago przygotowała wyspecjalizowane kolekcje: kubków i miseczek papierowych, papilotek, form piekarniczych, oraz opakowań gastronomicznych charakteryzujących się doskonałą jakością, nowoczesnym włoskim wzornictwem oraz możliwością nadruku indywidualnego. PACKAGING FOR ICE CREAM SHOPS, CONFECTIONERIES, BAKERIES, COFFEE SHOPS AND CATERING AGENCIES. Modern packaging for confectioneries, bakeries, coffee shops and ice cream parlors as well as catering agencies needs to promote the quality of the product it contains. With that in mind, the Galago Company has prepared special collections: mugs and paper cups, curlers, baking molds and catering boxes that are characterized by excellent quality and modern Italian design. Customized print (a logo, for instance) is available on most of the packaging we offer.

GARLAND INDUCTION Nr stoiska / Stand No.: A-28

Manitowoc Foodservice (PL biuro) ul. Urocza 26, 04651 Warsawa, POLSKA tel.: +48 790 828 828 www.manitowocfoodservice.com Grupa Garland nadal stanowi przykład w rozwoju produktów. Najlepsi szefowie kuchni z całego świata kochają Garland. Gotowanie Top Line to technologia indukcyjna o wysokiej wydajności. Łatwa w obsłudze o smukłym design i co najważniejsze maksymalna wygoda i bezpieczeństwo pracy. Linia Griddle to unikalne i opatentowane patelnie indukcyjne zapewniające lepszą rozgrzanie, mniejsze zużycie energii jak również niższy promieniowanie ciepła dzięki nowej specjalnej technologii powlekania powierzchni. Linia Wok - gotowanie serii Wok - Line oferuje moc, maksymalne bezpieczeństwo , efektywność, wydajność i optymalną elastyczność dla kuchni azjatyckiej. Jeśli zastanawiasz się, co myśleć o Garland odwiedź nasza stronę http://www.garland-group.com/ The Garland group continues to lead by developing products. The Best Chefs from all over the world love Garland. Cook Top Line high performance induction technology with a wide range of counter top models. Easy to handle, slim line design and most importantly durable with maximum convenience and operational safety. Griddle Line the unique and patented induction griddle offers better heat up time, lower energy consumption and even lower radiant heat thanks to a new special surface coating technology. Wok Line the front - cooking Wok -Line series offers power, maximum safety, efficiency, productivity and optimum flexibility for Asian cuisine If you are wondering what to think of Garland, visit our web http://www.garland-group.com/

www.eurogastro.com.pl

89


G GASTRO MAGIC – WYPOŻYCZALNIA GASTRONOMICZNA Nr stoiska / Stand No.: D-78

ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, POLSKA tel.: +48 506 058 128 fax: +48 22 425 54 45 e-mail: gms@gastrowypozyczalnia.pl www.gastrowypozyczalnia.pl Gastro Magic Service to profesjonalna wypożyczalnia sprzętu bankietowego i cateringowego. Szeroka oferta sprzętowa pozwoli na zorganizowanie i przygotowanie każdego rodzaju wydarzenia. Dysponujemy kompleksową ofertę na niezbędny sprzęt: od zastawy stołowej, obrusy, przywieszki, poprzez krzesła, stoły, grille, podgrzewacze, ekspresy do kawy, piece konwekcyjno-parowe, namioty, palarnie oraz zapewniamy transport w każde wskazane miejsce w kraju i za granicą. Gastro Magic Service is a professional company renting banquet and catering equipment. Our rich equipment offer allows us to organise and set up events of any kind. Our complex offer comprises necessary equipment: from tableware, tablecloths, and table tags, through chairs, tables, barbecues, food warmers, coffee makers, convection steam ovens, to tents and smoking cabins; we also ensure transport of the equipment to every place in Poland and abroad indicated by the client.

GASTRO SERWISANT Nr stoiska / Stand No.: A-51

ul. Magazynowa 5, 62-023 Gądki, POLSKA tel.: +48 61 658 70 90 www.gastroserwisant.pl Firma Gastro Serwisant Polska Sp.z.o.o. zajmuje się sprzedażą części zamiennych do urządzeń gastronomicznych produktów Hendi, oraz wielu innych marek. Cechą wyróżniającą nas spośród innych firm jest to, posiadamy swój własny magazyn części zamiennych i 90% produktów z naszego katalogu posiadamy na miejscu i możliwością zrealizowania zamówienie i dostawy na następny dzień do klienta. Firma zajmuje się również serwisem urządzeń gastronomicznych.

GASTROMEDIA Nr stoiska / Stand No.: A-29

ul. H. Dembińskiego 8, 01-644 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 833 87 07 fax: +48 22 833 87 22 e-mail: gastro@gastromedia.pl www.gastromedia.pl Pacojet & sous vide - fusionchef by Julabo – nowa jakość w Twojej kuchni GASTROMEDIA specjalizuje się w dostawach profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego. Firma zapewnia doradztwo, projekty technologiczne, kompletacje dostaw, montaż i uruchomienie urządzeń, szkolenie personelu, usługi gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie całego kraju. Oferta bazuje na urządzeniach renomowanych producentów szwajcarskich, niemieckich, włoskich oraz polskich. GASTROMEDIA a is a supplier of a professional equipment for a gastronomy. The Company ensures advices, engineering projects, complete deliveries, assembly and start-up of devices, training of a staff, guarantee and after guarantee service in all a country. Our offer is prepared on the base of well-know producers from Swiss, Germany, Italy and Poland.

90


G GASTRONA.PL Nr stoiska / Stand No.: A-26a

ul. Moniuszki 10/6, 00-009 Warszawa, POLSKA tel.: +48 48 362 91 71 e-mail: biuro@gastrona.pl www.Gastrona.pl Gastrona.pl to najstarszy i największy polski portal gastronomiczny. Stanowi kompendium wiedzy dla restauratorów, szefów kuchni i firm operujących na rynku HoReCa. Znajdziecie tu Państwo najświeższe i najpełniejsze informacje oraz relacje z odbywających się imprez branżowych – targów, wystaw, konkursów i pokazów. Gastrona.pl to portal, któremu zaufało wielu użytkowników. W przeciągu jednego miesiąca odwiedza nas 60.000 osób – odnotowujemy 340.000 wejść miesięcznie. Gastrona.pl is the oldest and the bigest Polish gastronomic web site. It is a complete compendium for restaurant owners and managers, chefs and companies operating in the HoReCa trade. You can find here the latest and the most comprehensive information and accounts of ongoing industrial events: fairs, displays, contests and shows. Gastrona.pl is the web site which many people have trusted in. We have 60.000 visitors every month – the audience ratings are approximately 340.000 page views a month.

GASTRONOMASZ Nr stoiska / Stand No.: B-59

ul. Przemysłowa 22a, 85-758 Bydgoszcz, POLSKA tel./fax: +48 52 36 33 140 e-mail: biuro@maszynydolodow.com www.MaszynyDoLodow.com G astronoM asz – M asz ynyD oLodów.com – lider w dostarczaniu wyposażenia lodziarni i kawiarni. Ponad 20 lat doświadczenia. Maszyny czołowych światowych producentów z USA, Niemiec oraz z Włoch. W ofercie m.in.: maszyny do lodów Świderków amerykańskich ® , maszyny do lodów włoskich i mrożonego jogurtu, komponenty do produkcji lodów Świat Lodów, urządzenia do produkcji lodów tradycyjnych, ekspresy do kawy, maszyny do produkcji bitej śmietany, przestrzenne makiety reklamowe 3D, granitory. W ofercie najbardziej znane marki: STOELTING, CARPIGIANI, COLDELITE, CATTABRIGA, ELMECO, SANOMAT, ŚWIAT LODÓW, SANREMO i inne.

GDZIEZJESC.INFO Nr stoiska / Stand No.: B-3

ul. Kochanowskiego 3/58, Warszawa, POLSKA tel.: +48 533 490 765, 694 775 144 e-mail: biuro@gdziezjesc.info www.gdziezjesc.info, www.afmedia.pl Agencja Marketingowa AFMedia jest twórcą jednego z największych portali promujących restauracje - Ogólnopolskiego Serwisu Informacyjno – Kulinarnego www.GdzieZjesc.info® Prowadzisz restaurację? Dodaj ją do naszego przewodnika i korzystaj z usług przeznaczonych specjalnie dla lokalu i Twojej załogi: • Audyt Klienta GdzieZjesc.info® (również w formie Cichego Klienta), • Szkolenia stacjonarne i szkolenia w systemie e-learningowym AFMedia, dla managerów i właścicieli restauracji i firm gastronomicznych, • Doradztwo AFMedia w zakresie przygotowania i prowadzenia kampanii reklamowej restauracji lub obiektu gastronomicznego, • Profesjonalny Recenzent Kulinarny GdzieZjesc.info®, • Promocja Restauracji i Cateringu w Serwisie www.GdzieZjesc.info®, • Porady w zakresie poprawnego prowadzenia lokalu gastronomicznego na stronie Blog.GdzieZjesc.info oraz w wygodnej formie mobilnej aplikacji dostępnej online.

www.eurogastro.com.pl

91


G GEL MATIC POLSKA Nr stoiska / Stand No.: B-63

ul. Zbąszyńska 13, 91-342 Łódź, POLSKA tel.: +48 42 298 04 64 fax: +48 42 298 04 65 e-mail: biuro@gelmatic.pl www.gelmatic.pl GEL-MATIC POLSKA jest filią włoskiego producenta maszyn do produkcji lodów i jogurtów mrożonych. Dynamiczny rozwój firmy spowodował, że urządzenia GEL MATIC są cenione przez klientów na całym świecie, także w Polsce. Podążając za modą na zdrowe odżywianie i trendami panującymi na rynku staliśmy się liderem w tworzeniu i obsłudze jogurterii. Naszym klientom oferujemy profesjonalną i kompleksową obsługę w zakresie doradztwa, sprzedaży, serwisu, projektu lokalu i jego realizacji.

GELATO FRESCO Nr stoiska / Stand No.: B-17

Al. KEN 48 lok. 9, 02-797 Warszawa, POLSKA tel. kom.: +48 505 191 286

sprzedaż gotowych mieszanek do produkcji lodów tradycyjnych, maszyny do produkcji lodów, dodatki lodziarskie ice- cream products, equipment for the production of ice cream, accessories ice cream

GO IN GMBH Nr stoiska / Stand No.: D-70

Justus-von-Liebig-Str. 3-5, 86899 Landsberg am Lech, GERMANY tel.: +48 800 08 02 14 fax: +49 8191 9194 299 e-mail: info@go-in.pl www.go-in.pl GO IN GmbH–Meble obiektowe dla handlu hurtowego GO IN jest specjalistą w zakresie funkcjonalnych, indywidualnych, profesjonalnych mebli o nowoczesnym designie. Naszym klientom oferujemy krzesła, stoły, stołki barowe, meble tapicerowane i systemy ław także kompetentne wsparcie w dziedzinach wyposażania gastro i hoteli. Do mocnych stron naszego przedsiębiorstwa należą natychmiastowa dostawa z fabryki, sprawdzona jakość, atrakcyjny stosunek ceny do jakości na zasadzie B2B i 40-letnie doświadczenie. GO IN specialises in functional, individual and design-oriented professional furniture, offers a wide product portfolio as well as expert support in all matters. The company strengths include immediate delivery ex works, attractive B2B value for money and tested product quality. Caterer, hotel keeper and interior designer can easily configure and order products online at www.go-in.pl. The GO IN catalogue offers an unrivalled product choice for designers and features 270 different cover fabrics.

92


G GRANULDISK Nr stoiska / Stand No.: A-25

Jägershillgatan 15, SE-213 75 MALMÖ, SWEDEN tel.: +46 40 671 50 60 e-mail: info@granuldisk.com www.granuldisk.com Firma GRANULDISK ze Szwecji jest producentem i sprzedawcą wydajnych zmywarek do garnków i patelni. Nasze produkty nie wymagają mycia wstępnego. Produkty GRANULDISK są wyjątkowo skuteczne i zużywają mniej wody, energii oraz detergentu w porównaniu z tradycyjnymi zmywarkami do garnków i patelni i/lub zmywaniem w zlewach. Produkty GRANULDISK cieszą się uznaniem ponad 10 000 klientów z branży hotelarskiej, restauracyjnej, cateringu oraz opieki medycznej. GRANULDISK from Sweden produce and market efficient pot and pan washing machines that eliminate the need for pre-washing. GRANULDISK products provide outstanding wash results while consuming less water and energy, and using less detergent than conventional pot and pan washers and/or sink-based solutions. More than 10 000 happy customers within Hotel, Restaurant, Catering and Health Care rely on GRANULDISK for a better way of business and a lighter working day.

GRILL- WĘDZARNIA LOKOMOTYWA Nr stoiska / Stand No.: A-22

ul. Reja 2, 64-530 Kaźmierz, POLSKA tel.: +48 603 432 186 e-mail: m.urlewicz@wp.pl www.wedzarnia-lokomotywa.pl.tl Produkujemy Grilla-Wędzarnię LOKOMOTYWĘ. Stawiamy na materiały wysokiej jakości (stal żaroodporna, nierdzewna, grodzie ogniotrwałe) zapewniając wieloletnie użytkowanie. Nasza tradycja rzemieślnicza jest gwarantem jakości. Połączyliśmy tradycyjną metodę przyrządzania potraw z oryginalnym sposobem ich prezentowania. Mobilność urządzenia umożliwia łatwą zmianę aranżacyjną w naszym ogrodzie lub tarasie. Uwodzi aromatem! Wzór zastrzeżony. We produce grill-smokehouse Locomotive. We focus on high quality materials (heat-resistant steel, stainless steel, fireproof bulkheads) providing long-term use. Our tradition of crafts is a guarantee of quality. We have combined the traditional method of cooking with the original way of presenting them. Mobility device allows easy change of arrangement in our garden or terrace. Seducing aroma! Design reserved.

GROS JERZY GROBAREK Nr stoiska / Stand No.: A-46

ul. Gajowa 16, 43-200 Pszczyna, POLSKA tel. kom.: +48 691 465 888 tel./fax: +48 32 2114999 e-mail: firma@grobarek.pl www.grobarek.pl, www.wedzenie.eu, www.smoke-houses.co.uk, www.raucherkammern.de Firma GROS jest jedynym w Polsce producentem automatycznych uniwersalnych urządzeń do szybkiego wędzenia, gotowania w parze i pieczenia dla gastronomii i cateringu. Produkujemy: mini komory wedzarniczo-parzelniczo-piekarnicze o pojemnościach 20,40,60,80i 140kg, piece konwekcyjno-parowe z funkcją wędzenia o pojemnościach 6 i 11 półek 1/1GN oraz mini komory dojrzewalnicze o pojemnościach 20 i 40kg wsadu. Sprzedajemy również wszystkie pozostałe maszyny do produkcji wędlin. The GROS Company is the only producer of automatic, universal devices for quick smoking, steaming and baking in Poland, that are designed for gastronomic and catering companies. Our product range starts with 20kg per batch and goes through 40, 60, 80 and 140kg per batch. Currently we produce two types of combi steamers, with 6 and 11 1/1GN shelves. Mini curing chambers capacity is 20 and 40kg per batch. All additional machines and devices needed in cold cuts production can be found in our offer.

www.eurogastro.com.pl

95


GH GRUPA KOTRAK Nr stoiska / Stand No.: D-57

ul. Parczewskiego 25, 40-582 Katowice, POLSKA tel.: 0 801 277 218 e-mail: sprzedaż@kotrak.com www.kotrak.com ODDZIAŁY: Kraków, Łódź, Opole, Warszawa Co nas wyróżnia? Dopasowane rozwiązania IT Profesjonalny i szybki serwis Stale wspieramy rozwój biznesu Dbamy o naszych klientów Zaufało nam ponad 5000 klientów w całej Polsce. Dowiedz się o nas więcej dzięki temu zrozumiesz nas lepiej! What distinguishes us? Suitable IT solutions Fast and professional service We are constantly supporting business development We are taking care of our Clients Trusted us more than 5000 Clients in whole Poland Learn more about us so that you will understand us better!

HALTON SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-22

ul. Bysławska 82/112, 04-993 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 672 85 81 fax: +48 22 672 85 59 e-mail: biuro.polska@halton.com www.halton.com/foodservice Halton Foodservice specjalizuje się z rozwiązaniach wentylacyjnych dla profesjonalnych kuchni. Firma posiada siedem własnych fabryk, pięć centrów badawczo-rozwojowych i jest światowym liderem w dziedzinie wentylacji kuchni. Nasze produkty łączą w sobie wydajność energetyczną, bezpieczeństwo, jakość oraz dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Dzięki naszemu autentycznemu zaangażowaniu w innowacyjność i prostotę, nasze rozwiązania są cenione przez profesjonalistów. Halton Foodservice specialises in indoor climate solutions for commercial kitchens and restaurants. With seven of our own factories and five R&D centres dedicated to ventilation for professional kitchens, Halton Foodservice is the world well-being leader in professional kitchens. We develop solutions which combine energy efficiency, safety, quality and respect for the environment. Based on a genuine passion for innovation and simplicity, our know-how and expertise are recognised by professionals.

HAMILTON BEACH Nr stoiska / Stand No.: B-48

ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław, POLSKA tel.: +48 71 334 65 20 fax: +48 71 334 65 22 e-mail: info@alva.com.pl ALVA sp. z o.o. to wyłączny importer do Polski blenderów renomowanej amerykańskiej marki Hamilton Beach. Gdziekolwiek czy to w przyrestauracyjnym barze czy zatłoczonym klubie nocny, fresk point’cie czy klimatycznej sieci kawowej – wszędzie tam gdzie liczy się niezawodność i powtarzalność smaku a sukcesem jest uśmiech powracającego klienta. Hamilton Beach to również urządzenia kuchenne” niesamowite sosy, dipy przepyszna salsa tak prosto i tak szybko” . Uzupełnieniem oferty są sokowirówki Włoskiej firmy Ceado. Rewolucyjne na Polskim rynku urządzenia z podwójnym wsadem i zaprojektowanym dla zmaksymalizowania wydajności wyciskania soku sitem budują solidne zaplecze fresh pointów.

96


H HANKE TISSUE SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-52

ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, POLSKA telefon Dział Sprzedaży +48 95 720 86 10 do 12 fax: +48 95 7208612 e-mail: zk@hanketissue.com.pl www.hanketissue.com.pl Firma Hanke Tissue, jest producentem wysokiej jakości bibuły Tissue, wytwarzanej ze 100% celulozy, w kolorach: białym, pastelowych, intensywnych. Z produkowanej bibułki część jej przerabiamy na własne wyroby, pozostałą część, sprzedajemy dla firm do dalszego przerobu. Polecamy nasze wyroby: • Papier toaletowy drukowany zapachowy, • Papier toaletowy biały i różnych kolorach, • Rolki kuchenne białe oraz drukowane, • Chusteczki kosmetyczne, • Chusteczki higieniczne, • Serwetki gastronomiczne, • Serwetki dla rynku Horeca, • Serwetki stołowe, • Serwetki dekoracyjne, • Serwetki z logo klienta, • Serwetki airlaid. Hanke Tissue sp z o.o. is the producer of high quality tissue paper, produced from virgin pulp. Hanke Tissue offer various color shades in permanent range: white, pastel and intensive colors. As a producer of tissue, part of our production we resell to the other converters, second part is converted by ourselves for following finished products: • Toilet paper: color embossing with fragrance • Toilet paper: white and various colors • Kitchen towel: white and printed (only one motive) • Cosmetics Box • Handkerchiefs • Gastro napkins 15x15cm • Napkins for HoReCa sector • Plain napkins • Decorative napkins • Napkins with logo • Airlaid

HARD-ICE Nr stoiska / Stand No.: B-44

ul. Ordonówny 1, 15-750 Białystok, POLSKA tel.: +48 668 011 727 e-mail: biuro@hard-ice.pl www.hard-ice.pl Firma Hard-Ice jest producentem maszyn do lodów tzw. amerykańskich świderków jak i do lodów włoskich. Urządzenia są dostępne w dwóch systemach chłodzenia: powietrznym i wodnopowietrznym z możliwością ich ręcznego przełączenia. Maszyny łączą w sobie szereg przydatnych funkcji, np. konserwacja nocna, czujnik niskiego poziomu masy, licznik porcji dzięki czemu są łatwe w obsłudze. Urządzenia od podstaw są produkowane w Polsce na bazie podzespołów takich marek jak Siemens, Danfoss czy Schneider. Hard-Ice company is a manufacturer of ice-cream machines for the production of hard as well as soft ice-cream. The devices are available in two cooling systems: air cooling and air-water cooling with the possibility of manual switching. The machines combine a number of useful functions, such as night conservation, mix low indicator, counter portion so they are easy to use. The devices are manufactured from scratch in Poland based on components from brands such as Siemens, Danfoss or Schneider.

www.eurogastro.com.pl

97


H HARTMANN TRESORE POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-6

ul. Marynarska 19 A, 02-674 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 595 40 90 fax: +48 22 595 40 95 e-mail: info@hartmann-tresore.pl www.hartmann-tresore.pl, www.minibary.biz Jako wiodący producent i dystrybutor sejfów, minibarów oraz zamków hotelowych firma Hartmann Tresore Polska proponuje swoim Klientom produkty najwyższej jakości, spełniające oczekiwania najbardziej wymagających. Od 2002 roku wyposażyliśmy wiele znanych wysokiej klasy hoteli oraz małych, butikowych, a często rodzinnych obiektów. Firma Hartmann Tresore zapewnia: • profesjonalną i na najwyższym poziomie obsługę, • najwyższą jakość swoich produktów, • rozbudowany serwis. • krótkie terminy realizacji zamówień • satysfakcję klienta As a leading producer and retailer of safes, deposit boxes and safes for reception desk, minibars and hair dryers in Poland, Hartmann Tresore Polska is offering products of highest quality which will meet the most demanding expectations. Since 2002 we have equipped many known high-class hotels and little, boutique objects, often run by a family. Hartmann Tresore company provides: • a professional service on the highest level, • the highest quality of our products, • safe and easy-to-use products, • an extended service.

HENRY KRUSE POLSKA Nr stoiska / Stand No.: D-9

Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, POLSKA tel.: +48 71 33 45 200 fax: +48 71 33 45 201 www.kruse.pl HENRY KRUSE POLSKA jest reprezentantem grupy IGEFA oraz INPACS w Polsce. Jest wiodącym dystrybutorem profesjonalnych środków do utrzymania czystości i higieny oraz produktów jednorazowych. Nasza oferta obejmuje ponad 10.000 produktów dla prawie 400 różnych obszarów zastosowań. Gwarantujemy wsparcie i profesjonalne doradztwo w celu obniżenia wszelkich kosztów. HENRY KRUSE POLSKA is the representative organization of IGEFA and INPACS in Poland. The leading distributor for professional cleaning, hygiene, disposable and care products with a product range of more than 10.000 items for more than 400 different applications areas. Our aim is a first class advice & support in order to ensure the best possible cost-saving solutions to the end-user.

HIENDKITCHEN Nr stoiska / Stand No.: D-1a

ul. Jędrzejowskiego 13, 03-113, Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 614 60 00 tel. kom.: +48 660 072 720 e-mail: info@hiendkitchen.com www.hiendkitchen.com Nasz firma od wielu lat specjalizuje się w imporcie oraz dystybucji Japońskich noży kuchennych. Obecnie jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce: Oryginalnych noży ceramicznych Kyocera, docenianych przez wielu szefów kuchni noży stalowych japońskiej marki Global oraz listw i ochraniaczy magnetycznych Bisbell. Mamy w swojej ofercie również noże marki Tojiro i wyjątkowe modele ręcznie kute przez znakomitych mistrzów kowalstwa. Poszukujemy partnerów handlowych na terenie całego kraju.

98


H HOBART GMBH Nr stoiska / Stand No.: A-20

Robert-Bosch-Straße 17, D-77656 Offenburg, GERMANY tel.: +49 781 600 0, +48 519 313 325 fax: +49 781 600 23 19 e-mail: info-export@hobart.de www.hobart-export.com.pl HOBART jest światowym liderem w zakresie komercyjnej technologii zmywania oraz znanym producentem urządzeń do gotowania, przygotowywania żywności, chłodnictwa i technologii środowiskowych. Wizja „zmywania bez wody” jest ciągłą zachętą chodzenia nowymi ścieżkami w celu stałego zmniejszania zużycia wody, energii i środków chemicznych. Użytkownicy z międzynarodowych sieci restauracyjnych, gastronomii, hoteli, stołówek, piekarni oraz masarni, linii lotniczych i statków przysięgają na innowacyjne produkty marki HOBART. HOBART is the world market leader in commercial warewashing technology and renowned manufacturer of cooking, food preparation, refrigeration, and environmental technology. The vision „wash without water” is the continuous incentive to walk on new paths in order to constantly reduce water, energy and chemical consumption. International restaurants, hotels, canteens, bakeries and butcheries, supermarkets, airlines and cruise ships swear by the innovative HOBART products.

HORECA INVEST SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-10

ul. Praska 28/10, 30-328 Kraków, POLSKA tel. kom.: +48 502 077 704 e-mail: m.jelonek@onet.com.pl www.horecainvest.pl

HORECATECH SRL Nr stoiska / Stand No.: A-7

Via Privata I° Maggio, 1/C, 23862 Civate (LC), ITALY tel.: +39 0341211189 fax: +39 0341551808 e-mail: info@lfequipments.com www.lfequipments.com Production of equipments for bars, restaurants and hotels. Planetary mixers, hand mixers, milk shakers, blenders, hot chocolate dispensers, kitchen scales, toasters, vacuum packing machines, juice extractors, hamburger formers, termometers, crepe makers, service trolleys.

HORECATEX Nr stoiska / Stand No.: D-35

Roczyny, ul. Środkowa 1 B, 34-120 Andrychów, POLSKA Centrala tel.: +48 33 873 36 27 Dział Obsługi Klienta tel.: +48 33 474 16 60 fax: +48 33 486 25 92 tel. kom.: +48 607 301 272 e-mail: biuro@horecatex.pl www.horecatex.pl e-sklep www.konfekcjahotelowa.pl Producent konfekcji pościelowej i stołowej dla hoteli i restauracji prezentuje pościel hotelową, kołdry, poduszki, ochraniacze na materace, obrusy, serwetki, podkłady ochronne pod obrusy, skirtingi, pokrowce na krzesła, ręczniki, szlafroki, dywaniki łazienkowe i kapcie hotelowe.

www.eurogastro.com.pl

99


H HORTEX Nr stoiska / Stand No.: B-35

ul. Mszczonowska 2, 02-337 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 572 10 00 fax: +48 22 333 00 70 e-mail: g.syty@hortex.pl www.hortex.com.pl Polski Ogród (marka Hortex) jest wiodącym producentem mrożonych warzyw i owoców w Europie Środkowo – Wschodniej, znanym z innowacyjnych produktów, pasji tworzenia i najwyższej jakości. Specjalnie dla potrzeb rynku Horeca stworzył bogatą ofertę mrożonych warzyw solo, zup, mieszanek warzywnych i owoców. Wszystkie produkty poddawane są szczegółowej, wieloetapowej kontroli i ocenie jakościowej opartej na najwyższych standardach i najlepszych praktykach w branży. Wieloletnie kontrakty z plantatorami i starannie wyselekcjonowani dostawcy są dodatkową gwarancją jakości. Polski Ogród (Hortex brand) is a leading producer in FFV category in CEE. The company is celebrated for innovative products, passion in searching the best fruits and vegetables, superior quality. It offers a wide selection of quality frozen vegetables, vegetable mixes, soups and fruits also for HORECA sector. All products are subject to in-depth, multi-stage quality control and assessment, based upon the highest standards and best practices. In addition, the quality assurance is guaranteed by long-term contracts with planters and a cooperation with carefully selected group of suppliers.

HOTELARZ Nr stoiska / Stand No.: D-14

ul. Michała Paca 37, 04-386 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 333 88 02 fax: +48 22 333 88 82 www.pws-promedia.pl www.e-hotelarz.pl Hotelarz – najstarsze, najbardziej znane i najchętniej czytane czasopismo branży hotelarskiej w Polsce. Według danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy miesięcznik rokrocznie zapewnia sobie pozycję niekwestionowanego lidera sprzedaży wśród pism branży hotelarsko-turystycznej, docierając każdego miesiąca do tysięcy hotelarzy w Polsce. Hotelarz czytany jest przede wszystkim przez kadrę zarządzającą i właścicieli hoteli, pracowników działu marketingu, inwestorów, a także dostawców dla hoteli, biura podróży i restauratorów. Wydawcą Hotelarza są Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. Hotelarz magazine, or Hotelier is a quality publication providing information on key issues relevant to the Hotel branch. Hotelarz magazine is the best read publication by the Polish hoteliers, investors, buyers and specifiers for hotel products and services. Our circulation is verified by the the Polish ABC – „Zwiazek Kontroli Dystrybucji Prasy” Today, Hotelarz still enjoys being the Nr 1 Hotel branch magazine in Poland.

HUHTAMAKI FOODSERVICE POLAND SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-69

ul. Handlowa 20, 41-253 Czeladź, POLSKA tel.: +48 32 888 5700 fax: +48 32 888 5705 e-mail: foodservice@pl.huhtamaki.com, www.foodservice.huhtamaki.pl, www.huhtamaki.com Huhtamaki jest Globalnym dostawcą specjalistycznych opakowań jednostkowych. Firma specjalizuje się w produkcji opakowań jednostkowych z papieru, tworzyw sztucznych, materiałów giętkich i włókien celulozowych i jest prawdziwym ekspertem w wybranych dziedzinach. Huhtamaki w swojej ofercie zawiera produkty standardowe, rozwiązania indywidualne i kompletne systemy pakowania.

100


I Huhtamaki is a global consumer and specialty packaging company with a good position In smooth and rough molded fiber products, release films, flexible packaging, foodservice paper cups and other products based on paper forming technology. In these operations we have a strong know hoe, technology platforms and business concepts that allow continued competitive advantage.

I.C.E. PRO KRZYSZTOF LASKA Nr stoiska / Stand No.: A-39

BIURO I MAGAZYN: ul. Westerplatte 70, 58-100 Świdnica, POLSKA tel./fax: +48 74 856 59 81 e-mail: biuro@icepro.com.pl www.icepro.com.pl Firma ICE PRO jest jedynym dystrybutorem firmy PORKKA w Polsce. Posiadamy w ofercie profesjonalne urządzenia chłodnicze oraz klimatyzacyjne: MODUŁOWE CHŁODNIE I MROŹNIE, MEBLE CHŁODNICZE, SZYBKOSCHŁADZARKI, KOSTKARKI/ŁUSKARKI DO LODU, WITRYNY CHŁODNICZE, WYPOSAŻENIE STATKÓW M-SERIES, URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE. Oferujemy również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych urządzeń.

ICE’N’GO POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-9

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 60, 32-300 Olkusz, POLSKA tel.: +48 32 730 00 90 e-mail: biuro@icengopolska.pl www.icengopolska.pl ICE’N’GO Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym importerem i dystrybutorem marki ICE’N’GO w Polsce. ICE’N’GO! jest jedynym w swoim rodzaju deserem mrożonym produkowanym w temperaturze -197°C metodą kriogeniczną. Jest przygotowywany na bazie mleka, śmietany, owoców i soków owocowych. Zawiera wapń tak ważny dla prawidłowego rozwoju dzieci. To wszystko, jak i niezrównany smak sprawia, że ICE’N’GO! jest wyjątkowym, wyróżniającym się produktem. Przyjdź, spróbuj ICE’N’GO! i poznaj nasz system franczyzowy. There is only one importer and distributor brand ICE’N’GO! in Poland. It is ICE’N’GO Polska Sp. z o.o. [Ltd]. ICE’N’GO! is the only frozen dessert of its kind, produced at a temperature of -197°C by cryogenic method. Made with fresh milk, cream, fruits and fruit juice. It contains calcium needed for the sound development of children. All this and unmatched flavor make that ICE’N’GO! stand out from the other products. Come visit us, taste ICE’N’GO! and find out everything about our franchising system.

INFOMAX SP. J. ul. M. Opielińskiej 21, 25-604 Kielce, POLSKA tel.: +48 41 343 10 50 fax: +48 41 366 23 66 e-mail: redakcja@infomax.pl www.infomax.pl www.infomax.com.ru www.infomax.com.de

www.eurogastro.com.pl

101


I INSOFT SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-65

tel.: +48 12 415-23-72 wewn. 31 fax: +48 12 415-23-72 wewn. 27 e-mail: dominik.kawula@insoft.com.pl www.insoft.com.pl INSOFT sp. z o.o. dostarcza oprogramowanie zwiększające sprawność handlową przedsiębiorstw. Do rodziny programów oferowanych przez INSOFT należą: PC-Market, Konsola Kupca, Mini-Market, PC-POS, PC-Petrol oraz przygotowany dla branży gastronomicznej PC-Gastronom. PC-Gastronom – posiada intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs kasjera i kelnera PC-Gastronom – we współpracy z programem PC-Market 7 i Konsola Kupca jest kompleksowym systemem do zarządzania restauracją i siecią placówek gastronomicznych.

INSPIRACJEKAWOWE.PL Nr stoiska / Stand No.: C-27

ul. Krasinskiego 41a, 01-755 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 669 05 80 tel./fax: +48 22 639 70 37 tel. kom.: +48 604 434 008 www.quickmill.pl, www.lapavoni.pl, www.inspiracjekawowe.pl Inspiracjekawowe.pl - wyłączny przedstawiciel produktów marek Cellini, La Pavoni oraz Conti. Cellini to ekskluzywna włoska kawa. Swój rewelacyjny smak oraz powtarzalność mieszanek zawdzięcza bardzo wysokim standardom produkcji oraz ręcznej selekcji ziaren kawy. La Pavoni - legendarne włoskie ekspresy o niepowtarzalnym designie i wysokiej jakości wykonania. Conti - nowoczesne, ekspresy gastronomiczne produkowane w Monako. Innowacyjność oraz perfekcja w wykonaniu sprawiają, że to zakup na lata. Inspiracjekawowe.pl - only representative of La Pavoni, Quick Mill & Cellini brands in Poland. Cellini is an exclusive Italian coffee brand. Its sensational flavor and repeatability blends thanks to very high standards of production and manual selection of coffee beans. La Pavoni - legendary Italian coffee machines with unique design and high quality made. Conti - modern coffee machines produced in Monaco.Durability, reliability and precision makes this brand a purchase for years.

INTER EUROPOL PIEKARNIA SZWAJCARSKA Nr stoiska / Stand No.: B-43

ul. Słoneczna 22, 05-270 Marki, POLSKA tel.: +48 22 771 69 00 fax: +48 22 771 69 01 www.intereuropol.pl Inter Europol Piekarnia Szwajcarska istnieje na rynku od 25 lat oferując Państwu produkty powszednie - świeże, jak i mrożone - do częściowego lub pełnego wypieku. W chwili obecnej Inter Europol jest jedną z największych piekarni w Polsce dostarczając najwyższej jakości produkty dla hiperi supermarketów, hoteli i restauracji, stacji paliwowych oraz odbiorców detalicznych i sklepów firmowych. Nasze wypieki są znane i cenione w całej Polsce, większości państw UE, Rosji, a nawet USA, Chinach i Tajlandii. Jesteśmy w stanie zaspokajać najbardziej wyszukane gusta klientów, nie boimy się śmiałych wyzwań i odważnie dążymy do osiągnięcia wyznaczonych celów. Inter Europol Piekarnia Szwajcarska (Inter Europol Swiss Bakery) has been present on the market for 25 years and offers you common products - both fresh and frozen - for partial or complete baking. Inter Europol is one of the biggest bakeries in Poland now, delivering the top quality products for hyper- and supermarkets, hotels and restaurants, petrol stations as well as retail customers and brand stores. Our bakery products are known and valued in the whole Poland, the majority of EU countries, Russia and even USA, China and Thailand. We are able to satisfy the most sophisticated taste of our customers. We are not afraid of brave challenges and we courageously aim at achieving set goals.

102


IJ INTEROLEO Nr stoiska / Stand No.: B-20

Al. Jerozolimskie 99/19, 02-001 Warszawa, POLSKA e-mail: Krystian.cholody@interoleo.pl www.interoleo.pl Interoleo jest producentem oliwy z oliwek extra virgin pochodzącej z prowincji Jaén w hiszpańskiej Andaluzji. Produkty Interoleo są owocem prac i sumą doświadczeń największych w regionie wytwórców oliwy. Ich wspólne wysiłki sprawiły, że firma Interoleo stałą się kluczowym graczem na globalnym rynku oliwy z oliwek. W ofercie firmy znajdą Państwo zarówno propozycje delikatne i subtelne, jak również produkty o intensywnym i wyrazistym smaku. Kwasowość oliwy marki Interoleo wynosi <0,5°, dzięki czemu można ją zaliczyć do szlachetnego grona najznamienitszych oliw. Interoleo is a producer of extra virgin olive oil from the province of Jaén in Andalusia, Spain. The products offered by Interoleo are a result of hard work and broad experience of the biggest olive oil producers of the region. Their joint efforts led the company to occupy a key position in a global olive oil market. The offered products range from delicate and subtle oils to more accentuated and intensive tastes designed to meet the needs of all costumers. The acidity of Interoleo olive oil is <0.5°, which allows it to be included among the finest olive oils there are.

INTROSERWIS KARTY MENU Nr stoiska / Stand No.: D-36

ul. Rybnicka 74, 52-016 Wrocław, POLSKA tel.: +48 71 322 07 07 fax: +48 71 322 02 42 e-mail: biuro@introserwis.pl www.kartymenu.pl Producent: kart menu, płatników kelnerskich, informatorów pokojowych, teczek konferencyjnych i innych wyrobów dla hoteli i restauracji. W ofercie wyroby standardowe i ekskluzywne wykonywane na indywidualne zamówienie. Sprzedaż wysyłkowa. Producer of menu cards, room directories, conference folders and other products for hotels and restaurants. Our offer includes both standard products as well as exclusive goods made on individual orders. Sale mail orders. Produzent von: Speisekarten, Zimmerbroschuren, Konferenzmappen und anderen Erzeugnissen für Hotels und Restaurants. Im Angebot finden Sie Standardprodukte und Exklusivware, die auf individullen Auftrag hergestekkt wird. Versandverkauf.

JAMI-JAMI SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C-21

ul.Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, POLSKA www.jami-jami.pl

Serwis jami-jami.pl będzie unikalnym rozwiązaniem w skali kraju, pozwalającym na znalezienie restauracji na podstawie pozycji z menu. Serwis będzie miał 2 formy dostępu: • wersja stacjonarna dostępna z komputera poprzez przeglądarkę www • wersja mobilna w postaci aplikacji na telefon komórkowy Serwis jest pierwsza na rynku ‚porównywarka’ usług. W tym przypadku będą to usługi gastronomiczne. Serwis będzie oparty o bazę danych menu restauracji. Menu Bedą pozyskiwane przez handlowców. Serwis będzie posiadał następujące funkcjonalności: • wyszukiwanie restauracji wg parametrów typu restauracji, typu kuchni oraz jako pierwszy w kraju na podstawie dania w menu

www.eurogastro.com.pl

105


J • zestawianie dan w posiłki wg kryteriów cenowych oraz preferencji użytkownika - tzw. ‚wirtualny kelner’ – unikalne rozwiązanie w skali świata • prezentacja informacji o menu restauracji, galerii restauracji • prezentacja drogi dotarcia do restauracji poprzez integracje z GPS • prezentacja dostępnych dań w podziale na typy posiłków • ocenianie restauracji oraz unikalne rozwiązanie samych pozycji menu W ramach serwisu będzie tworzona społeczność użytkowników, którzy będą się rejestrowali dzięki czemu będą mieli dostęp do dodatkowych informacji i profitów. Serwis będzie dostępny w 4 wersjach językowych.

JOHN LEMON Nr stoiska / Stand No.: B-36

ul. Porcelanowa 23, 40-246 Katowice, POLSKA tel. kom.: +48 601253250, 601 700 804 e-mail: bio.box@wp.pl JOHN LEMON – to piewsza 100% naturalna lemoniada rabarbarowa produkowana w Polsce nie zawierająca konserwantów. Delikatnie gazowana, naturalnie mętna. Mega orzeźwiająca. Duża zawartość soków(32%). YERBATA – Minimalizm designu, bogactwo smaku. 100% naturalna lemoniada na bazie YERBA MATE Pobudza i orzeźwia. Nie zawiera konserwantów. Delikatnie gazowana. Duża zawartość naturalnej kofeiny: 24mg/100ml. To musi być dobry MATEriał alternatywy dla wszelkich napojów korporacyjnych na Polskim rynku. Ideą firmy oraz projektu JOHN LEMON jest promowanie stylu EKO a co za tym idzie używanie do produkcji tylko naturalnych i najwyższej jakości ekstraktów i soków, bez sztucznych aromatów, barwników i konserwantów. Proces produkcyjny odbywa się tylko w butelkach szklanych a produkt pakowany jest w ekologiczny karton zbiorczy. Najlepsza alternatywa dla wszelkich napojów korporacyjnych. Firma prowadzimy pełny system recyklingowy. John Lemon i Yerbata kierowana jest głównie do sektora HoReCA.

JP TRADE POLSKA JACEK POCIEJEWSKI Nr stoiska / Stand No.: B-42

ul.jordanowicka 34/2, Grodzisk Mazowiecki, POLSKA tel.: + 48 503-191-328 www.jptradepolska.pl Firma JP TRADE POLSKA zajmuje się szeroko pojętym konsultingiem branży FMCG. W ramach doradztwa biznesowego i wsparcia marketingowego oferujemy: • opracowanie strategii wprowadzania nowych produktów/brandów do różnych kanałów dystrybucji (horeca, MT, TT, B2B, OOH), • rozwijanie i optymalizację procesów sprzedażowych, • koordynację strategii marketingowych wspomagających sprzedaż, • zarządzanie marką i category management, • tworzenie konceptów merchandisingowych i planów promocyjnych oraz analizę rynku konkurencji. Od 2011 roku prowadzimy projekty związane z dystrybucją międzynarodowych marek na rynek polski. Obecnie jesteśmy oficjalnym partnerem w Polsce 3 niemieckich firm - Niehoffs Vaihinger Gmbh (marki: Afri Cola i Bluna) , ganic natural beverages Gmbh (marka ganicwater), mgb international premium brands (marka goldberg & sons)

106


JK JUMA LAMPY MAREK KOTYSZ Nr stoiska / Stand No.: D-53

ul. Ozimska 181, 45-310 Opole, POLSKA tel.: +48 77 441 04 58 tel. kom.: +48 693 302 612 e-mail: biuro@jumalampy.pl www.jumalampy.pl Firma zajmuje się produkcją i sprzedażą lamp kryształowych. W naszej ofercie znajdują się żyrandole, kinkiety oraz lampy stojące. Realizujemy również indywidualne projekty lamp według pomysłu klienta. Istnieje możliwość modyfikacji istniejących już modeli Zapewniamy doradztwo w kwestii doboru oświetlenia na terenie całego kraju. Oferujemy usługę montażu lamp wielkogabarytowych. Wszystkie lampy objęte są serwisem gwarancyjnym. Więcej informacji na stronie www.jumalampy.pl

JURA POLAND SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C-9

ul. Puławska 366, 02-819 Warszawa, POLSKA e-mail: info@pl.jura.com www.pl.jura.com

Od 1931 roku szwajcarska firma JURA Elektroapparate AG rozwijała innowacyjne i ekskluzywne urządzenia do użytku domowego. Jako pionier w branży automatycznych ekspresów do kawy JURA od połowy lat 80-tych jest głównym graczem w sektorze urządzeń AGD. Aktualnie firma wykorzystuje swoje doświadczenie i know-how, rozwijając półprofesjonalne urządzenia dla biur i sektora gastronomicznego. Tradycyjna sz wajcarska marka osiągnęła globalny zasięg. Siedziba firmy znajduje się w Niederbuchsiten, w Szwajcarii. Firma JURA jest reprezentowana w Niemczech, Austrii, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australia, Hiszpania, Szwecja, Polsce i Azji PołudniowoWschodniej przez swoje firmy handlowe i spółki joint-venture. W wielu częściach świata JURA wchodzi na rynki w ścisłej współpracy z dystrybutorami. Since 1931, the Swiss company JURA Elektroapparate AG has been developing innovative high-end household appliances. As a pioneer in the field of automatic espresso/coffee machines JURA has been a main contributor to the household appliance sector since the middle of the 1980s. Now, the company uses its experience and know-how for the development of semi-professional appliances for the office and foodservice sector. The traditional Swiss brand has now become a global player. The main office of the company is located in Niederbuchsiten, Switzerland. JURA is represented in Germany, Austria, the Netherlands, the US, the UK, Australia, Spain, Sweden and South-East Asia by its own sales organisations and joint ventures. In many parts of the world the company is entering the market closely cooperating with distributors.

KAMRON Nr stoiska / Stand No.: B-61

ul. Kolberga 11, 25-620 Kielce, POLSKA biuro: +48 608 659 620 fax: +48 41 242 19 09 e-mail: biuro@kamron.pl www.kamron.pl Firma KAMRON od kilku lat jest największym importerem i dystrybutorem cydru w Polsce. Jej dynamiczny rozwój sprawia, że oferta firmy jest na bieżąco dopasowywana do aktualnych potrzeb rynku. Paleta proponowanych przez KAMRON produktów obejmuje tylko wysokiej jakości cydry znanych i cenionych marek, takich jak: Kiss, Fizz, Sherwood, Westons, Sun czy Artisanal. Jej priorytetem jest zadowolenie klientów dlatego indywidualne podejście do każdego z nich jest częścią przyjętej polityki firmy.

www.eurogastro.com.pl

107


K KAMRON company is the biggest importer and distributor of cider in Poland. Its dynamic growth makes the company’s offer flexible in respond to the current market needs. Products offered by KAMRON are made only by high-quality, well-known and respected brands such as Kiss, Fizz, Sherwood, Westons, Sun and Artisanal. KAMRON’s priority is customer satisfaction, therefore individual approach to each of them is the part of the company’s policy.

KANGABOX - COCKTAILSYSTEM (MD SYSTEM SP. Z O.O.) Nr stoiska / Stand No.: D-75

ul. Kolumbijska 10, 01-991 Warszawa, POLSKA www.mdsystem.pl www.cocktailsystem.pl

Firma MD System Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2007 roku i od momentu powstania, w ramach działu CocktailSystem® koncentruje się na budowaniu ciekawej i atrakcyjnej oferty usług i produktów dla gastronomii. CocktailSystem® obsługuje wypożyczalnię oraz sklep ze sprzętem bankietowym i cateringowym, wypożyczalnię barów i usługi w zakresie obsługi barowej oraz organizację i obsługę imprez. Nadrzędnym celem firmy jest dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb każdego Klienta przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi. Takie podejście owocuje stale rosnącą liczbą zadowolonych Klientów z sektora gastronomicznego i nie tylko. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż firma MD System jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę pojemników termoizolacyjnych KÄNGABOX® niemieckiej firmy Feurer - eksperta i jednego z najlepszych na świecie producentów termoizolacyjnych opakowań z tworzyw sztucznych dla branży spożywczej i restauracji. Pojemniki KÄNGABOX® spełniają w pełni wymogi systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności: HACCP, charakteryzują się doskonałymi właściwościami termoizolacyjnymi, są łatwe w czyszczeniu i utrzymaniu higieny, przystosowane do mycia w zmywarkach. Zbudowane z lekkiego sprężystego tworzywa, nie wymagają stosowania żadnych dodatkowych uszczelek, są łatwe i bezpieczne w transporcie. Atrakcyjne wzornictwo w połączeniu z optymalną izolacją ciepła i zimna oraz innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i trwałe materiały sprawiają, iż pojemniki KÄNGABOX® są idealnym rozwiązaniem dla restauratorów, firm cateringowych oraz firm z sektora spożywczego. Jest to również ciekawe i praktyczne rozwiązanie do użycia podczas zakupów czy też wyjazdów turystycznych dla sektora prywatnego.

KASPAR SCHULZ Nr stoiska / Stand No.: B-1

Kaspar-Schulz-Strasse 1, D-96052 Bamberg, GERMANY tel.: +49 951 6099 0, fax: +49 951 6099 60 www.kaspar-schulz.de Przedstawiciel w Polsce Regional Representative - Poland: Marian Łukaszczyk tel.: +48 797 185 142, +49 176 26 50 73 80 www.kaspar-schulz.pl Od 1677 roku firma Kaspar Schulz jest producentem urządzeń browarniczych i zbiorników. Tworzymy kompletne, w pełni zautomatyzowane urządzenia z maksymalną roczną wydajnością produkcyjną do 400.000 hl. Produkujemy również mniejsze, kompletnie zmontowane browary restauracyjne z ilością wybicia 2,5 hl – 30 hl na proces warzenia oraz browary średnie od 30 hl do 100 hl. W dziedzinie browarów restauracyjnych jesteśmy liderem rynku w Europie. Na całym świecie dostarczyliśmy ponad 350 urządzeń. Dzięki własnemu zespołowi specjalistów z dziedziny konstrukcji urządzeń nasze browary budujemy zawsze zgodnie z życzeniami klienta. Since 1677 Kaspar Schulz has been manufacturing brewing machines and tanks. We create complete, fully automated brewing installations with maximum yearly capacity of up to 400.000 hl. We also produce smaller, completely assembled restaurant brewing machines producing 2,5 to 10hl wort per boil, and medium breweries with output 30hl to 100hl. We are the European leader of the restaurant breweries market, having supplied over 350 machines worldwide. Our own team of construction specialists ensures that our breweries always match the specifications of our customers.

108


K KOMAT MIECZYSŁAW KOZŁOWSKI Nr stoiska / Stand No.: A-32

64-704 Romanowo Dolne 105, POLSKA tel.: +48 67 255 98 20-25 fax: +48 67 255 98 22 e-mail: marketing@komat.com.pl www.komat.com.pl Komat jest producentem mebli i urządzeń gastronomicznych ze stali nierdzewnej. W swojej ofercie posiadamy: • stoły, szafy, szafki, zlewy, umywalki, baseny, wózki, okapy, • urządzenia grzewcze, chłodnicze, witryny, ciągi wydawcze oraz wyposażenie linii barowych. Ponad 20-letnie doświadczenie pozwala nam zapewnić Państwu wyroby o najwyższym standardzie wykonania, których nowoczesna konstrukcja zapewnia łatwe utrzymanie czystości oraz wygodę w trakcie wieloletniego użytkowania. Realizujemy zamówienia na meble nietypowe zgodnie z życzeniami klienta. Komat produces furniture and food industry devices made of stainless steel. We offer: • tables, wardrobes, cupboards, sinks, wash basins, trolleys, hoods, • heating devices, refrigerators, serving lines, display cases and underbar systems. Thanks to more than 20-year of experience we can provide the best quality and innovative solutions for our products. We also make non-standard products according to the client’s order.

KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. Nr stoiska / Stand No.: C-27a

ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, POLSKA tel.: +48 61 667 70 00 www.kp.pl

KOMPLET POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-66

ul. Chlebowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne, POLSKA tel.: +48 61 896 71 00 fax: +48 61 896 71 01 e-mail: biuro@komplet.pl www.komplet.pl Firma KOMPLET Polska producent mieszanek cukierniczych i piekarniczych oraz szerokiej gamy mrożonych ciast. Naszym klientom oferujemy ponad stu letnią tradycję, nowoczesne technologie, profesjonalizm oraz serwis, który opiera się na doświadczonych specjalistach. KOMPLET Polska, manufacturer of confectionery and baking mixes and a broad range of frozen pastries. What we offer to our customers is the 100 years’ tradition, advanced technologies, professional methods and a service organization based on experienced specialists.

www.eurogastro.com.pl

109


K KONCEPT SYSTEMY INFORMATYCZNE Nr stoiska / Stand No.: D-50

ul. Duńska 1, 91-204 Łódź, POLSKA tel.: +48 42 652 43 24 tel./fax: +48 42 652 01 24 e-mail: biuro@konceptcis.pl www.konceptcis.pl KONCEPT Systemy Informatyczne jest producentem oprogramowania dla gastronomii, hotelarstwa i sieci sprzedaży z rodziny SIMPLE SOFTWARE. Specjalizujemy się we wdrożeniach oraz kompleksowej obsłudze rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw branży HoReCa. Firma oferuje ponadto outsourcing IT, audyty IT, usługi internetowe, doradztwo, usługi wdrożeniowe, instalacje sieci teleinformatycznych, monitoring i systemy alarmowe, a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych. KONCEPT Systemy Informatyczne is a software developer in gastronomy, hospitability and sales sector. Koncept offers innovative integrated solutions specifically tailored to suit the catering and tourism industries. Their product SIMPLE SOFTWARE is designed for complex IT service for the companies representing HoReCa branch. Koncept offers implementation of IT hospitability and gastronomy solutions, IT outsourcing, IT audits, consultancy, installation of telecommunication networks, alarms and CCTV as well as hardware supply.

KRAK-GASTRO Nr stoiska / Stand No.: A-14

ul. Zakopiańska 163 a, 30-435 Kraków, POLSKA tel./fax: +48 12 260 26 40, 260 26 41, 267 40 84 e-mail: biuro@krakgastro.pl www.krakgastro.pl Firma KRAK-GASTRO specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu obiektów zbiorowego żywienia w profesjonalne urządzenia gastronomiczne. Zapewniamy doradztwo, projekty technologiczne, montaż, szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Jesteśmy reprezentantem renomowanych światowych producentów, m.in.: MEIKO Niemcy, MKN Niemcy, UBERT Niemcy, OEM Włochy, SIRMAN Włochy, LOTUS Włochy, DORA – METAL Polska. KRAK-GASTRO specializes in complex equipping of professional gastronomic equipment for catering facilities. We ensure technical support, technological projects, installation and commissioning of appliances, trainings, guarantee and post-guarantee service. KRAK-GASTRO is a representative of many prestigious worldwide manufacturers, e.g.: MEIKO Germany, MKN Germany, UBERT Germany, OEM Italy, SIRMAN Italy, LOTUS Italy, DORA – METAL Poland.

KROSNO-METAL SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-15

Kamień 16 m, 66-600 Krosno Odrzańskie, POLSKA tel.: +48 68 38 33 300 fax: +48 68 38 33 301 e-mail: info@krosno-metal.pl www.krosno-metal.pl Jesteśmy producentem profesjonalnych urządzeń chłodniczych oraz mebli ze stali nierdzewnej dla gastronomii. W naszej bogatej ofercie znajdą Państwo stoły oraz szafy chłodnicze i mroźnicze, barowe stoły chłodnicze, schładzarki odpadów, schładzarko-zamrażarki szokowe, okapy oraz meble technologiczne. Nasza dewiza to produkcja seryjnych wyrobów charakteryzujących się wysoką jakością wykonania, atrakcyjną ceną oraz krótkimi terminami realizacji – magazyn gotowych produktów. Nasze wyroby od wielu lat cechuje połączenie innowacyjności z tradycją. We are the manufacturer of stainless steel furniture and equipments for gastronomy. We offer a wide range of refrigerators, freezers, salad tables, bar coolers, waste refrigerators, blast chillers and shock freezers, steam extractor hoods and furnitures. Our goal is the production of highest quality serial products at attractive prices with a short delivery time – mostly ex stock. Since years our products are formed by innovation and tradition.

110


KL KULINARIA S.A. Nr stoiska / Stand No.: B-11

ul. Towarowa 17, 43-100 Tychy, POLSKA tel.: +48 32 780 11 35 fax: +48 32 780 11 46 e-mail: kulinaria@kulinaria.com.pl www.kulinaria.com.pl Firma Kulinaria S.A. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji mieszanek przyprawowych oraz przypraw jednorodnych wysokiej jakości przeznaczonych dla przemysłu spożywczego oraz kanału HoReCa.

LANTMANNEN UNIBAKE POLAND SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-53

Siedziba: ul. Unii Lubelskiej 1 , 61-249 Poznań, POLSKA Biuro: ul. Strużańska 10, Stanisławów Pierwszy, 05-126 Nieporęt tel.: +48 22 772 42 54, fax: +48 22 772 40 46 www.lantmannen-unibake.pl www.schulstad.pl Firma Lantmannen Unibake należy do czołówki międzynarodowych producentów pieczywa świeżego oraz mrożonego na świecie. Pod marką SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS (dawna SKOGA) oferujemy bułki do hamburgerów i hot dogów, ciabatty, panini, Lkebaby, bagietki pszenne, bagietki z masłem czosnkowym, croissanty, ciasteczka Royal Danish Pastry oraz bułeczki śniadaniowe z przeznaczeniem do gastronomii i do detalu. Marka SCHULSTAD to od lat lider w segmencie świeżego pieczywa pakowanego, z silną pozycją w segmencie tostów i chleba typu Sandwich, a także w segmencie chleba żytniego. Prowadzimy sprzedaż na terenie całej Polski i w Europie. Lantmannen Unibake is one of leading international bakery group with fresh and frozen bakery products. Under SCHULSTAD BAKERY SOLUTIONS (previous SKOGA) brand we offer fast food products such as: hamburger and hot dog buns, ciabatta, panini, Lkebab, wheat baguettes, baguettes with garlic butter and other products like croissants, Royal Danish Pastry and small breakfast buns dedicated for both retail and gastronomical market. SCHULSTAD brand has been a leader in packed fresh bread products with strong position in toast and sandwich segment and in rye bread segment. We deliver products all over Poland and to many European countries.

www.eurogastro.com.pl

111


L LE PATIO POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C-3

ul. Jana Olbrachta 94, 01-100 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 533 19 91 e-mail: info@lepatio.pl www.lepatio.pl Illycafe produkuje wyjątkową mieszankę kawy espresso pod jedną, będącą symbolem jakości, marką. Codziennie ponad 6 mln filiżanek kawy illy zachwyca konsumentów w ponad 140 krajach na całym świecie. Illycafe produces a in over 140 countries around the world. unique blend of espresso coffee under a single brand leader in quality. Over 6 million cups of illy espresso are enjoyed every day. Tak luksusowe aromaty historii jakimi przesiąknięta jest linia herbat Dammann Frères z pewnością zachwycą i zadowolą. Do wyboru herbaty zielone, czarne i białe oraz napary ziołowe. As luxuriously flavorful as it is steeped in history, the Dammann Frères line of teas is sure to delight and satisfy. Choose from green tea, black tea, white tea and herbal tea infusions. Najwyższej jakości czekolada, która przynosi cukiernikom istną wartość dodaną. It is a high quality chocolate, what brings pastry chefs a real added value. Jeden z najlepiej znanych soków w Europie. Owocowy w całej jego różnorodności: tu znajdziesz idealny owocowy napój na każdą okazję. One of the best-known fruit juice brands in Europe. Fruitiness in its entire variety: find the perfect fruit beverage for any occasion. Teisseire to syropy numer jeden we Francji. Stworzone z myślą o profesjonalistach, swoją pozycję zawdzięczają nie tylko doskonałej jakości, ale i naturalności. Teisseire syrups number one in France. Designed for professionals, owe their position to not only excellent quality, but naturalness.

LES HIGIENA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-71

CENTRUM LOGISTYCZNE: ul. Unii Europejskiej 12, 86-050 Solec Kujawski, POLSKA Dział Sprzedaży tel.: +48 52 348 95 69, 379 89 88, 379 71 06 fax: +48 52 375 80 55 e-mail: les@leshigiena.pl www.leshigiena.pl Les Higiena Sp.z o.o. dystrybutor profesjonalnych środków czystości i higieny. Oferujemy dozowniki na ręczniki, papier i mydło w płynie wraz z materiałami eksploatacyjnymi, serwetki, papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki chemiczne, urządzenia czyszczące renomowanych firm. Przeprowadzamy profesjonalne prezentacje u klientów, kalkulacje kompleksowego zużycia środków higienicznych i środków czystości w różnego typu obiektach. Les Higiena to dobór odpowiednich rozwiązań i kompleksowa obsługa klienta. Les Higiena sp. z o.o. we are the distributor of professional products of clearness and sanitation. We offer dispensers, toilet paper, hand towels, napkins, candles and cleaning machines.

112


L LIFEWELLNESS SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-1a

Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 243 96 46 e-mail: z.bankowski@lifewellness.pl www.lifewellness.pl

LODEL Nr stoiska / Stand No.: B-16

ul. Droga Chłapowska 2, 84-120 Władysławowo, POLSKA tel.: +48 58 774 44 00 - sprzedaż części i maszyn tel.: +48 58 774 59 95 - sprzedaż części i maszyn fax: +48 58 774 63 16 tel. kom.: +48 795 553 902 - sprzedaż części i maszyn e-mail: info@lodel.pl www.lodel.pl Firma Lodel specjalizuje się w produkcji, sprzedaży oraz serwisie urządzeń gastronomicznych przeznaczonych szczególnie dla lodziarni, kawiarni i restauracji. Jako producent maszyn marki FREEZERR oferujemy swoim klientom aktualnie najbardziej zaawansowane technologicznie i bezawaryjne maszyny do lodów twardych tzw. świderków. Dbałość o niezawodność i unikalną jakość urządzeń naszej produkcji potwierdzają zdobyte na przestrzeni ostatnich lat nagrody na targach branżowych. W naszej firmie dokonają Państwo bezpiecznych zakupów urządzeń renomowanych producentów tj. Carpigiani, Coldelite, Sanomat, Electro Freeze, Taylor, Ugolini. Nasz szeroki asortyment oraz jego dobra cena pozwala nam na dostosowanie ofert do potrzeb i możliwości finansowych kupującego. Ponadto mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu lodziarni „od podstaw” i jesteśmy gotowi przekazać wszelką wiedzę, potrzebną do osiągnięcia sukcesu naszym klientom. Lodel is a company specializing in sales, production and maintenance of machines and equipment for foodservice industry - especially for ice cream shops, cafés and restaurants. As the creator of the FREEZERR ice cream machines we offer the most technologically advanced and reliable ice cream machines for hard twisted ice cream, otherwise known as „świderki”. Our dependability, attention to details and unique quality of our equipment has been confirmed by multiple awards and certificates received by us at industry trade fairs throughout the years. Our company guarantees safe purchase of equipment from such renowned brands as Carpigiani, Coldelite, Sanomat, Electro Freeze, Taylor and Ugolini. Wide variety and acceptable prices of our offerings allow us to cater to the needs of every customer and their financial capabilities. We have long experience at building ice cream shops from the ground up and we are ready to pass that knowledge - crucial to achieving a business success - to our customers.

LODMAR Nr stoiska / Stand No.: B-54

ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno, POLSKA tel.: +48 61 425 96 45 fax: +48 61 424 47 02 www.lgs.lodmar.pl Firma LGS Lodmar Gastro Solution oferuje kompleksową sprzedaż profesjonalnych urządzeń do gastronomii: Taylor - maszyny do lodów i shake oraz mrożonych jogurtów Cooktek – nowoczesne rozwiązani indukcyjne stosowane w gastronomii: torby termiczne do pizzy, hamburgerówi i frytek , woki indukcyjne, indukcyjne płyty grzewcze nastawne i wpuszczane w blat oraz wiele innych. Frigomat - maszyny do produkcji lodów tradycyjnych, mas cukierniczych i automaty do bitej śmietany Bocchini - witryny do lodów i ciast Techfrost - szafy chłodnicze, mroźnicze i szokowe

www.eurogastro.com.pl

117


L Flavour Burst - przystawki do posypek i koloryzowania rantów loda Bunn- przelewowe automaty do kawy, młynki do kawy , automaty do mrożonych napojów Spm – urządzenia do produkcji mrożonych napojów typu slush, sorbet, granita, mrożona kawa, shake itp. Na kompleksowość naszej obsługi składa się fachowe doradztwo, dowóz, instalacja urządzeń, szkolenie personelu oraz własny magazyn części zamiennych. Zapewniamy szybki i skuteczny serwis na terenie całego kraju.Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz rozpoczęcia współpracy, która przyniesie Państwu wymierne korzyści.

LOYALTYPLANT Nr stoiska / Stand No.: D-60

ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 100 43 11; 745 19 19 tel. kom.: +48 664 457 816 e-mail: poland@LoyaltyPlant.com www.LoyaltyPlant.com Mobilna karta klienta Przenieść swój biznes na następny poziom! Własna aplikacja mobilna, działa na każdym telefonie Idealny kanał komunikacji: opinie, sieci społecznościowe, wspaniałe zdjęcia i wiele więcej Stworzona aby zwiększać przychody: sprawdzany i wymierny ROI. O LoyaltyPlant: LoyaltyPlant pomaga firmom zwiększać przychody tworząc własną aplikację mobilną z programem lojalnościowym. Wszystkie aplikacje są tworzone indywidualnie dla każdego biznesu. Zaufało nam ponad 300 firm w 7 krajach. Mobile loyalty card Move your business to the next level! Custom branded mobile app will work on any phone Perfect communication channel: feedback, social networks, gorgeous pictures, and much more Engineered to increase your revenue: proven and measurable ROI. About LoyaltyPlant: LoyaltyPlant helps businesses increase their revenue by creating their own mobile app with a rewards program. All mobile apps are created individually for each business. We are trusted by 300+ companies in 7 countries.

LSI SOFTWARE S.A. Nr stoiska / Stand No.: D-72

ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, POLSKA tel.: +48 42 680 80 00 wew. 174 fax: +48 42 680 80 99 e-mail: info@lsisoftware.pl www.lsisoftware.pl LSI Software S.A. jest wiodącym na rynku polskim producentem oprogramowania dla sektorów: • gastronomiczno-hotelarskiego: POSitive Hospitality • obiektów sportowo- rekreacyjnych: POSitive ESOK • detalicznego: POSitive Retail • własnego systemu klasy ERP: Bastion ERP. Kompleksowa oferta firmy obejmuje systemy, instalacje niskoprądowe, usługi konsultacyjne i wdrożeniowe oraz serwis a także dostawy specjalistycznych rozwiązań sprzętowych: terminale POS, kasy fiskalne, drukarki bonów, serwery czy bezprzewodowe systemy przywoławcze LRS. Od 2006 roku LSI Software jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. LSI Software S.A. is a Poland’s leading developer of hospitality and retail applications, as well as proprietary ERP (Enterprise Resource Planning). The vast and complex offer of our company includes software, automatics, low-voltage installations, advisory, implementation and maintenance services as well as delivery of technical hardware solutions: POS terminals or wireless paging systems LRS. LSI Software is listed on Warsaw Stock Exchange (GPW) since 2006.

118


LM LUTOSA POLSKA Nr stoiska / Stand No.: B-37

ul. Józefa Wybickiego 3/10, 81-391 Gdynia, POLSKA tel./fax: +48 58 66 06 007 e-mail: polska@lutosa.com www.lutosa.com Firma o belgijskich korzeniach, Lutosa, działa na rynku przetwórstwa ziemniaków od 1978 roku i jest zaliczana do pierwszej piątki największych producentów tej branży w Europie i do pierwszej dziesiątki na świecie. Lutosa posiada szeroką gamę mrożonych frytek i specjalności na bazie ziemniaków (Pom’ Pin, Duchesse, Spicy Wedges, Röstis, Mashed Potatoes, Tartiflette) oraz linię produktów organicznych. Produkujemy też podsmażone, schłodzone chipsy, gotowane ziemniaki pasteryzowane i suszone płatki ziemniaczane. Business of Belgian origin, Lutosa is active in the transformation of potato since 1978 and is the fifth largest European producer and ranks among the world’s top ten potato-processing companies. Lutosa manufactures and markets a wide range of frozen French fries and specialities (Pom’ Pin, Duchesse, Spicy Wedges, Röstis, Mashed Potatoes, Tartiflette) as well as an organic range. It also manufactures pre-fried chilled chips and offers a ready-cooked range of pasteurized potatoes. Lastly, it produces dehydrated potato flakes.

M.I.L. - SYSTEM Nr stoiska / Stand No.: D-30

ul. Jarzębinowa 84, 11-034 Stawiguda, POLSKA tel.: +48 89 527 32 42, fax: +48 89 523 50 00 e-mail: olsztyn@milsystem.pl www.mil.com.pl ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 631 29 55, fax: +48 22 632 37 25 e-mail: warszawa@milsystem.pl www.mil.com.pl Firma MIL-System działa na rynku polskim od 1993r. Oferujemy specjalistyczne wyposażenie do sal konferencyjnych, bankietowych i restauracyjnych: krzesła z możliwością sztaplowania, pokrowce na krzesła, stoły konferencyjne i bankietowe składane w różnych kształtach a także akcesoria hotelowe takie jak wózki bagażowe, wózki piętrowe oraz bordery. W naszej ofercie proponujemy także min. minibary, sejfy, zestawy powitalne, wieszaki hotelowe, parawany oraz parkiety taneczne składane. Służymy pomocą w zakresie aranżacji powierzchni. Serdecznie zapraszamy do współpracy a także do zapoznania się z naszą ofertą na stronie: www.mil.com.pl. MIL-System company exists on Polish market since 1993. We offer specialist equipment to conference, banquet and conference halls: stacked chairs, covers for chairs, folding tables in different shapes and also hotel equipment such as luggage and room trolleys and borders. In our offer are also i.a. minibars, safes, invitation sets, hotel hangers, partitions and as folding dance floors. We make projects in our furniture. We invite sincerely to co-operation and to see our offer on website www.mil.com.pl

MANITOWOC FOODSERVICE Nr stoiska / Stand No.: A-28

(PL biuro) ul. Urocza 26, 04651 Warsawa, POLSKA tel.: +48 790 828 828 www.manitowocfoodservice.com Manitowoc Foodservice jest pracodawcą, właścicielem fabryk oraz światowym liderem w dostarczaniu i poszukiwaniu rozwiązań dla zaplecza kuchennego. Ten międzynarodowy koncern znany jest nie tylko jako synonim niezawodnych urządzeń, ale również jako dostawca wiedzy opartej na współpracy, doświadczeń kulinarnych, rozwiązań dla kuchni oraz pomocy technicznej –serwisu.

www.eurogastro.com.pl

119


M Firma Manitowoc prowadzi swoja działalność na terenie obu Ameryk, Europy i Azji oferując najlepsze w swojej klasie marki, takie jak Cleveland, Convotherm®, Delfield®, Fabristeel, Frymaster®, Garland®, Jackson, Kolpak®, Kysor Panel Systems®, Lincoln, Manitowoc® Ice, McCall®, Multiplex®, Merrychef®, Servend® i Manitowoc® Beverage Systems. Nieustannie rosnące zainteresowanie naszymi markami, produktami, usługami jest świadectwem najwyższej jakości produktów i potwierdzeniem tego, ze to co robimy ma sens! W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.manitowocfoodservice.com Manitowoc Foodservice is the employer, the owner of the factories and the world leader in providing solutions for search and kitchen facilities . This is an international company known not only as a synonym for reliable devices , but also as a provider of knowledge based on cooperation, culinary experiences, solutions for the kitchen and support - service. Manitowoc Company conducts its operations in the Americas , Europe and Asia, offering the best in class brands such as Cleveland, Convotherm®, Delfield®, Fabristeel, Frymaster®, Garland®, Jackson, Kolpa®, Kysor Panel System®, Lincoln, Manitowo® Ice, McCall®, Multiplex®, Merrychef®, Servend® and Manitowoc® Beverage Systems. Constantly growing interest in our brands, products, services is testimony to the highest quality products and confirmation of what we do with it makes sense! For additional information please visit the website www.manitowocfoodservice.com

MANITOWOC ICE Nr stoiska / Stand No.: A-28

Manitowoc Foodservice (PL biuro) ul. Urocza 26, 04651 Warsawa, POLSKA tel.: +48 790 828 828 www.manitowocfoodservice.com Firma Manitowoc Ice kładzie duży nacisk na normy w zakresie ergonomii, czystości i łatwość obsługi. Produkowane i powlekane w Manitowoc, Wisconsin kostkarki do lodu są niezawodne, łatwe w serwisowaniu oraz znakiem firmowym Manitowoc Ice. Aby dowiedzieć się więcej o cenie, dostępności poszczególnych produktów oferowanych przez koncern Manitowoc, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Manitowoc w Polsce lub zapraszamy na naszą stronę internetową www.manitowocice.com Manitowoc Ice Company places great emphasis on standards for ergonomics, cleanliness and ease of use. Manufactured and coated in Manitowoc, Wisconsin Ice cube machines are reliable, easy to maintain, and sign Manitowoc Ice Company. To learn more about the price, availability of particular products offered by Manitowoc, please contact the local representative of Manitowoc in Poland or visit our website www.manitowocice.com

MARATHON Nr stoiska / Stand No.: A-23

ul. Wieruszowska 12/16 bud. E; 60-166 Poznań, POLSKA tel./fax: +48 61 661 34 07 tel.: +48 61 656 20 90 tel. kom.: +48 602 62 99 22, 666 87 22 47, 795 19 07 49 e-mail: marathon@marathon.biz.pl www.marathon.biz.pl Kompleksowe wyposażenie lokali gastronomicznych i firm cateringowych: zabudowa zaplecza kuchennego (stoły, szafy, okapy itp. ze stali nierdzewnej), urządzenia gastronomiczne (piece konwekcyjno-parowe, kuchnie , zmywarki, chłodnictwo itp.), drobny sprzęt kuchenny i barmański, sztućce, szkło, porcelana. Generalny przedstawiciel w Polsce firm: HERDMAR S.A. – Portugalia – producenta wysokiej klasy sztućców dla gastronomii w szerokim asortymencie (do 35 elementów we wzorze). TONER s.r.o. – Republika Czeska – producenta sztućców i sprzętu cateringowego. Autoryzowany dystrybutor: RATIONAL, CLASSEQ, PLASTMET, TOM-GAST, HENDI, STALGAST, RM GASTRO i innych.

120


M Complex furnishing of restaurants and catering companies: kitchen and bar stainless steel furniture and equipment, cutlery, porcelain, glass etc. General representative in Poland of: HERDMAR S.A. – Portugal – producer of high quality cutlery for restaurants and catering business in wide range of elements (up to 35 items). TONER s.r.o. – Czech Republic – producer of cutlery and catering equipment. Authorized distributor of: RATIONAL, CLASSEQ, PLASTMET, TOM-GAST, HENDI, STALGAST, RM GASTRO and others.

MARTIN BRAUN SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-67

ul. Annopol 4 A, 03-236 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 814 52 59, 814 52 95 fax: +48 22 814 33 51 e-mail: info@martinbraun.pl r.siwiec@martinbraun.pl www.martinbraun.pl, www.butterback.de Martin Braun oferuje ponad 500 produktów w 70 krajach na świecie. Do towarów oferowanych zaliczają się głównie wyroby cukiernicze i piekarnicze. Oferta mrożonych produktów piekarniczych Wolf Butter Back z naszej fabryki w Furth / Niemcy to jakościowy lider rynku z szerokim asortymentem ciastek, przekąsek i chlebów. Nasz sukces i stałe umacnianie się na arenie międzynarodowej zawdzięczamy umiejętności przystosowania produktów i usług do specyficznych potrzeb każdego kraju. Partnerów wspieramy oferując im szkolenia i pokazy prowadzone przez specjalistów od piekarnictwa, jak również międzynarodowy serwis. Naszym priorytetem były zawsze jakość i obsługa. Wierzymy, że to daje nam przewagę nad konkurencją. Martin Braun offers over 500 products in 70 countries around the world. For goods offered include mainly confectionery and bakery. Offer frozen bakery products Wolf Butter Back from our factory in Furth / Germany is the quality leader in the market with a wide assortment of pastries, snacks and breads. Our success and continuous strengthening of the international owe the ability to adapt products and services to the specific needs of each country. Partners support by offering them training and demonstrations conducted by experts from the bakery, as well as international service. Our priority has always been quality and service. We believe that this gives us an edge over the competition.

MEBLOTECHNIKA SP. Z O.O. - MEBLE DO RESTAURACJI, HOTELU, PUBU, BARU I INNYCH POMIESZCZEŃ UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Nr stoiska / Stand No.: D-27

ul. Gdańska 27, 83-034 Kleszczewo, POLSKA tel./fax: +48 58 3000 222 e-mail: info@meblotechnika.pl www.meblotechnika.pl Głównym celem spółki Meblotechnika jest kompleksowe wyposażenie meblowe hoteli, restauracji, kawiarni, barów, pubów oraz różnego typu lokali użyteczności publicznej. Już od wczesnych lat 90tych Meblotechnika współpracuje zarówno z rynkiem krajowym oraz zagranicznym. W ofercie firmy znajdą Państwo między innymi meble: tapicerowane, drewniane lub metalowe, a wśród nich: krzesła, fotele, sofy, loże, blaty, podstawy do stołów, stoliki, zabudowy barów i wiele, wiele innych. The main objective of the company Meblotechnika is a comprehensive furniture furnishing for hotels, restaurants, cafes, bars, pubs and various public venues. Since the early 90s Meblotechnika cooperates successfully with domestic and foreign markets. Meblotechnika product range consist of furnitures: upholstered, wood, metal and among them: chairs, armchairs, sofas, lounges, table tops, table bases, tables, bars and much, much more. Company offer high quality products in competitive prices.

www.eurogastro.com.pl

121


M MECH-GO ZAKŁAD MECHANICZNY SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-33

ul. Jakobinów 32, 02-240 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 846 50 88 fax: +48 22 846 55 79 e-mail: biuro@mechgo.com.pl www.mechgo.com.pl Producent stołów i krzeseł do sal konferencyjnych, bankietowych i restauracyjnych. Naszą ofertę uzupełniają wózki kelnerskie, wysokie stoły barowe oraz wózki do transportu stołów i krzeseł. Posiadamy własne biuro konstrukcyjne. Łatwo dostosowujemy się do potrzeb naszych odbiorców. Najnowsza oferta naszych mebli na stronie www.mechgo.com.pl

MEGI-LEN Nr stoiska / Stand No.: D-63

ul. Królewska 47, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA tel.: +48 22 734 44 90 wew 128, 513 030 601 fax: +48 22 734 44 90 wew. 111 e-mail: m.karasek@megilen.pl www.megilen.pl

MEIKO Nr stoiska / Stand No.: A-14

Englerstraße 3, 77652 Offenburg, GERMANY tel.: +49 781 203 0, fax: +49 781 203 1179 e-mail: info@meiko.de www.meiko.de Reprezentant firmy MEIKO w Polsce: Krak-Gastro ul. Zakopiańska 163 a, 30-435 Kraków, POLSKA tel./fax: +48 12 260 26 40, 260 26 41, 267 40 84, 262 15 98 e-mail: biuro@krakgastro.pl Producent technologii zmywania dla odbiorców przemysłowych. Zmywarki MEIKO spotkać można zarówno w małych restauracjach, barach, pubach czy bistro, jak również w hotelach, szpitalach, domach zbiorowego żywienia, po kompleksowe linie zmywające w Airline-Catering. Paleta produkcji obejmuje zmywarki od małych do naczyń i szkła, poprzez zmywarki kapturowe, zmywarki tunelowe koszowe i taśmowe, aż po automatyczne linie myjące. Dodatkowo w MEIKO produkowane są transportery, urządzenia do likwidacji resztek jedzenia, a także sprzęt uzupełniający jak stoły, regały szafy ze szlachetnej stali nierdzewnej. Wherever you are – Meiko will be there with you! Around the globe, MEIKO has for many years used state of the art technology and unique. Design principles and concepts to provide our customers with ideal solutions to solve their washing requirements. We are found not only in staff feeding facilities, hotels and restaurants and care homes, but Are also present within in-flight-catering operations, on board cruise ships and Intercity Express trains of the German Railways and even within the VIP-Catering of Formula 1 motor racing: Wherever you are MEIKO guarantees sparkling results.

122


M MERIDON Nr stoiska / Stand No.: B-23

ul. Garibaldiego 4, 04-078 Warszawa, POLSKA tel./fax: +48 22 810 40 15 e-mail: meridon@op.pl www.meridon.com.pl Profesjonalne urządzenia gastronomiczne dla hoteli, restauracji, kawiarni, barów i pizzerii. Systemy ochrony p.poż. dla gastronomi, telekomunikacji, archiwów, zbiorów muzealnych, serwerowni itp. Koncentraty soków Jaffa Gan z pomarańczy i grejfruta czerwonego. Uwaga !!!! Nowość !!!!: Preparat czyszczący, biodegradowalny, BIOMEX HDI.

MERRYCHEF Nr stoiska / Stand No.: A-28

Manitowoc Foodservice (PL biuro) ul. Urocza 26, 04651 Warsawa, POLSKA tel.: +48 790 828 828 www.manitowocfoodservice.com Merrychef - jedna z marek Manitowoc Foodservice – To światowy lider w zakresie projektowania I produkcji zaawansowanych produktów do gotowania. Juz od 50 lat ubiegłego wieku firma przoduje w zakresie technologii szybkiego przygotowywania potraw. Współpraca z producentami żywności wyznacza nowe trendy zarówno w redukcji odpadów, czasu przygotowywania potraw, jakości ... Merrychef chcąc sprostać wszystkie te wymagania, zaprojektował urządzenia Merrychef eikon. Nowoczesna technologia Merrychef otwiera przed użytkownikiem nowe, nieograniczone możliwości... Aby dowiedzieć się więcej kliknij na www.merrychef.com Merrychef - one of the brands Manitowoc Foodservice – is at the forefront in the design and manufacture of advanced products for cooking. For the past 50 years of the last century the company at the forefront of technology-prepared dishes. Cooperation with manufacturers of food sets new trends both in the reduction of waste, food preparation, time, quality ... Merrychef wanted to meet all these requirements, designed the device Merrychef eikon. Modern technology Merrychef opens the user of new, unlimited possibilities ... To learn more click on www.merrychef.com

MERX TEAM POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-52

ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 811 39 08 fax: +48 22 811 20 68 e-mail: polska@merxteam.com www.merxteam.pl MERXTEAM Polska jest wyłącznym przedstawicielem szwedzkiej firmy Merx Team AB, obecnej na międzynarodowym rynku od 25 lat. Merx Team AB specjalizuje się w imporcie i hurtowej dystrybucji wysokiej jakości wyposażenia dla gastronomii oraz artykułów reklamowych. W obu dziedzinach należy do liderów na rynku skandynawskim. Oprócz Szwecji, firma posiada oddziały także w Norwegii, Polsce i Rosji. Merx Team - Polska od 11 lat wprowadza na rynek polski szeroką gamę produktów pozwalających niemal w pełni wyposażyć bar lub restaurację. Nasze artykuły tworzone są przez szwedzkich projektantów, a ich styl łączący pomysłowość z użytecznością znany i doceniany jest na całym świecie. Proponujemy rozwiązania i realizacje projektów mających na celu wsparcie sprzedaży czy podniesienie świadomości marki. Jesteśmy przygotowani do podjęcia tak typowych, jak niestandardowych produkcji, którymi jako importer odpowiadamy na Państwa potrzeby i oczekiwania.

www.eurogastro.com.pl

123


M Do Państwa dyspozycji pozostaje atrakcyjnie zlokalizowane biuro handlowe, magazyn o pojemności 3000 miejsc paletowych i zespół młodych, dynamicznych pracowników. Merx Team jest właścicielem i dystrybutorem znanych i docenianych w Skandynawii marek Exxent™ i Xantia™. Nowa marka Xirbi jest stworzona dla tych, którzy szukają produktów z segmentu premium, wyjątkowych i bezkompromisowych Exxent™ grupuje sprzęt wyposażenia kuchennego, od drobnych narzędzi do wyspecjalizowanych typów garnków i patelni. Obejmuje również urządzenia AGD przeznaczone do użytku domowego. Produkty Exxent™ są przykładem skandynawskiego wzornictwa w najlepszym wydaniu, łącząc w sobie funkcjonalność i piękno. Przy ich produkcji stosowane są najnowsze rozwiązania techniczne. Wybierając Exxent™ nasi Klienci otrzymują eleganckie i trwałe produkty spełniające najwyższe wymagania jakościowe. Pod marką Xantia™ oferujemy wysokiej jakości szkło, porcelanę i ceramikę. Naczynia Xantia™ stanowią połączenie profesjonalizmu, eleganckiego wzornictwa i funkcjonalności. Niezależnie od tego, czy nasi Odbiorcy wybiorą elegancki talerz obiadowy czy unikalny, matowy kubek reklamowy, marka Xantia™ gwarantuje, że zrobią na klientach duże wrażenie.

METAL - PLAST WAŁBRZYCH Nr stoiska / Stand No.: B-9a

ul. Andersa 139/5, 58-304 Wałbrzych, POLSKA tel.: +48 609 619 3367 e-mail: bohun.p@ostrzalka.pl www.ostrzalka.pl

METRO-CATERING-SYSTEM Nr stoiska / Stand No.: D-68

ul. Mickiewicza 26, 48-304 Nysa, POLSKA tel.: +48 77 43-43-333 fax: +48 77 43-43-332 e-mail: biuro@metro-plast.pl www.metro-plast.pl

MEXTRA GROUP DYSTRYBUTOR MEBLI BANKIETOWYCH Nr stoiska / Stand No.: D-10

ul. Zbożowa 23, 45-837 Opole, POLSKA tel.: +48 77 483 70 70, 531 542 542 fax: +48 77 483 70 70 e-mail: biuro@krzeslabankietowe.pl www.krzeslabankietowe.pl MEXTRA GROUP Dystrybutor Mebli Bankietowych, lider wyposażenia sali bankietowych, restauracyjnych oraz konferencyjnych. Specjalizujemy się w dystrybucji krzeseł przeznaczonych do hoteli i restauracji, oraz w produkcji stołów składanych, sztaplowanych, w różnych wymiarach. W naszej firmie pielęgnowana jest szczególna dbałość o jakość oferowanych produktów oraz wysoki poziom obsługi klienta zarówno przed, jak i po sprzedaży. Potwierdzeniem tego są liczne referencje obiektów z Polski i Europy. MEXTRA GROUP is a distributor of banquet furniture, leader of banquet halls, restaurant and conference rooms equipment. We specialize in distribution of chairs for hotels and restaurants, as well as in production of stackable, folding tables in different dimensions. We pay a special attention to the quality of our products and high level of customer service before and after sale. Our high quality is confirmed by lots of references in Poland and Europe.

124


M MICROS FIDELIO POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-11

ul. Ruchliwa 15, 02-182 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 532 47 00 fax: +48 22 532 47 01 e-mail: pl-sales@micros.com www.micros-fidelio.pl Specjalistyczne systemy informatyczne dla hotelarstwa, gastronomii i Spa Fidelio Suite8 – system do zarządzania hotelem z wbudowanym modułem konferencyjnym, CRM, revenue management. Micros RES, Simphony oraz e7 – systemy gastronomiczne. Materials Control – program do zarządzania gospodarką magazynową, produkcją gastronomiczną z wbudowanym modułem HCCP. Bella Vita – program do zarządzania Spa & Wellness. Zapewniamy: • Fachową pomoc przy wyborze oprogramowania • Dostawy oprogramowania, sprzętu i usług • Serwis 24/7 w całej Polsce Professional Software for hotels, restaurants and Spa Fidelio Suite8 – Hotel Management System including Conference Module, CRM and Revenue Management. Micros RES, Simphony & e7 – Restaurant Management Systems. Materials Control – Inventory Management System with gastronomy production and HCCP module. Bella Vita – software for Wellness and Spa. We provide: • Professional help with system choice • Software, hardware and installation with staff training • 24 hours service

MIL-TEK POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-50

ul. Radiowa 24 , 01-485 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 666 96 86 fax: +48 22 666 97 89 tel. kom.: +48 693 365 053 e-mail: tz@miltek.pl www.miltek.pl Producent pras do odpadów.

MKN Nr stoiska / Stand No.: A-14

Halberstaedter Straβe 2, 38300 Wolfenbuettel, GERMANY tel.: +49 533 189 208 fax: +49 533 189 418 www.mkn.de, www.hansdampf.eu Firma MKN od 60 lat specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości profesjonalnych urządzeń wyposażenia kuchni i restauracji oraz pieców konwekcyjno – parowych HansDampf. Sprzęt MKN pracuje w barach szybkiej obsługi, hotelach, restauracjach, domach opieki społecznej, szpitalach, kantynach, catering na lotniskach. Firma wyposaża kompleksowo wyspy kuchenne na statkach pasażerskich, promach, platformach wiertniczych, jachtach. Urządzenia MKN obejmują eksport do 58 krajów na świecie np. do sieci hotelowych Grand Hyatt, Marriott, Radisson SAS i innych. MKN - ProfiKochtechnik in Perfektion Ob in Top-Hotels und Restaurants, in der Gemeinschaftsverpflegung, in der Sterne- oder Systemgastronomie, im Catering oder auf Luxus-Linern - MKN ist in den besten Küchen der Welt zu Hause. Von Berlin bis Dubai, von Paris bis Saigon. In mehr als 80 Ländern setzt MKN - unabhängiger Premiumhersteller und deutscher Marktführer traditioneller ProfiKochtechnik - mit innovativen Produkten immer wieder neue Maßstäbe in der Welt der Profiküche. Über 60 Jahre Erfahrung und Kompetenz sind die Basis für eine herausragende Praxistauglichkeit unserer Produkte. Im thermischen Großküchenbereich bietet MKN die gesamte Linie professioneller Kochgeräte (Elektro oder Gas) an, ob modular oder maßgeschneiderte Anlagen. Bereits mehrfach wurde MKN für innovative Technik und Design und 2008 wiederholt vom Fachverband GGKA als bestes Unternehmen mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Entscheidend waren hier wichtige Kriterien wie Produktqualität, technische Ausführung, Lieferzuverlässigkeit und Störanfälligkeit. Dies beweist die herausragende Leistung von MKN als thermischer Spezialist für hochwertige ProfiKochtechnik „made in Germany”.

www.eurogastro.com.pl

127


M MONIN SCM POLAND Nr stoiska / Stand No.: B-47

al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa, POLSKA tel. kom.: +48 508 451 967 fax: +48 22 586 5401 e-mail: robert.padiasek@scmpoland.pl www.moninpolska.pl MONIN – marka Smaków Świata, dostępna w 140 krajach świata, dystrybuowana w Polsce przez Centrum Wina Dystrybucja Sp. z o.o. MONIN, to najwyższa jakość, innowacja, wszechstronność, kreatywność bez ograniczeń, a obsługa klienta są naszymi największymi priorytetami. MONIN to najlepsze składniki - owoce, kwiaty, przyprawy, woda - wybierane z całego świata, aby zagwarantować czysty, konsekwentny, jednakowy smak we wszystkich produktach przez cały rok. MONIN to doskonałe rozwiązanie w przygotowywaniu karty napojów, które pozwoli sprostać oczekiwaniom klientów co do smaku, wyjątkowości i różnych nowości. MONIN to oferta: La Liquer de Monin - Ekskluzywne Likiery - oferta 25 smaków likierów używanych jako składnik koktajli. Le Sirop de Monin - Syropy klasy Premium – oferta 90 smaków syropów i koncentratów przeznaczonych do kaw oraz drinków, zarówno bezalkoholowych jak i z alkoholem. La Sauce de Monin - Wykwintne Sosy – oferta 4 kuszących smaków, ciemna czekolada, biała czekolada, karmel i orzechowy, jako idealnym dodatek dla wykańczania naszych kaw, drinków i deserów Puree Le Fruit de Monin - Puree Owocowe – jest to najprostsze i najbardziej zyskowne rozwiązanie w tworzeniu niesamowitych drinków. Specjalnie opracowana receptura gwarantuje naturalną esencję, smak i aromat owoców bez konieczności dodawania cukru. Le Frappe de Monin – Bazy Frappe – bazy stabilizacyjne, do kreacji różnego rodzaju mrożonych aplikacji, w tym mrożonego jogurtu i czekolady, specjalne skomponowane i dobrane, aby tworzyć w pełni harmonijną całość z innymi produktami Monin.

MORNING - FOOD FOR TOMORROW Nr stoiska / Stand No.: B-50

ul. Rewolucji 1905r. 82, 90-223 Łódź, POLSKA

Jesteśmy tu dla Was, dla Chefów kuchni, kucharzy, barmanów i w końcu dla zwykłych ludzi takich jak my, którzy kochają gotować! Dla ludzi, którzy bez dobrego jedzenia nie wyobrażają sobie życia. Kuchnia molekularna, kuchnia nowoczesna, kuchnia XXI wieku to nasza specjalność - tu liczy się produkt najwyższej jakości, który Wam oferujemy: POLYSCIENCE - ponad 50 letnie doświadczenie w produkcji sprzetu laboratoryjnego co daje gwarancje najwyższej jakości - bo chyba nie chcesz ryzykować, że Twoje dania będą tylko w połowie dobre ? Tu liczy się precyzja! Postaw na PolyScience TEXTURAS - marka za którą stoi FERRAN i ALBERT ADRIA (restauracja EL BULLI) - co powiesz na cukier fiołkowy? miód w kryształkach albo malinę lyofilizowaną (bez wody) która jest 15% bardziej aromatyczna niż suszona. Gwarantujemy dostępność produktu „od ręki” • szkolimy chefów kuchni • szkolimy kucharzy • doradzamy i pomagamy • wyposażamy hotele i restauracje

128


M MULTI ICE Nr stoiska / Stand No.: B-44

ul. Ordonówny 1, 15-750 Białystok, POLSKA tel.: +48 85 307 03 23 e-mail: biuro@multiice.pl www.mutliice.pl Firma Multi Ice jest producentem koncentratów do lodów w proszku. Oferta asortymentowa obejmuje nie tylko koncentraty do lodów tzw. „amerykańskich” czy softów, ale także deserów mrożonych jogurtowych, shake’ów, granit, proszki do produkcji gofrów czy polewy zastygające do lodów. Wszystkie produkty tworzone są na bazie naturalnych składników. Dostępne są w szerokiej gamie smakowej. Multi Ice company is the producer of ice-cream powder concentrates. The assortment offer include not only ice-cream powder for hard ice-cream, so-called American ice-cream, or soft ice-cream powder, but also frozen yoghurt dessert, shake, granita, waffle concentrates and ice-cream dips. All products are made from natural ingredients. They are available in a wide range of flavors.

MULTIKO NARKIEWICZ SP.J. Nr stoiska / Stand No.: D-22

ul. Cukrowa 12D, 71-004 Szczecin, POLSKA tel.: +48 91 432 97 30 fax: +48 91489 45 69 e-mail: info@Multiko.com.pl www.multiko.com.pl Firma MULTIKO zajmuje się kompleksowym wyposażeniem wnętrz hotelowych od 1992 roku. Co roku rozszerzamy naszą ofertę towarów i usług. Nasz zespół składa się z architektów, logistyków, handlowców i technologów, których wspólny wysiłek składa się na końcowy wynik – zadowolenie klienta. Nasze działanie to PLANOWANIE, KONSULTACJE, WYTWARZANIE, MONTAŻ i NADZÓR. Oprócz produktów własnych oferujemy także szereg wyrobów renomowanych firm z całego świata. Wiedza, umiejętność i wieloletnie doświadczenie są źródłem naszego sukcesu i satysfakcji klientów. Dziękujemy za zaufanie. MULTIKO Has been designing Hotel interiors Since 1992. Every year we expand our offer of products and services. Our team includes architects, logistics, tradesmen and process specialists whose common efforts give us our final result – customer satisfaction. Our services include PLANNING, CONSULTING, PRODUCTION, ASSEMBLY and SUPERVISION. Except of our own products we also offer series of products made manufactures from all over the world. Our knowledge, abilities and many yeas of experience made our success and customer satisfaction possible. Thank you for your trust.

MURASPEC SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-11

ul. Przy Bażantarni 4/1, 02-793 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 648 44 67 tel. kom.: +48 501 104 780 www.muraspec.com Muraspec jest europejskim liderem na rynku profesjonalnych oklein ściennych i materiałów dekoracyjnych od ponad 125 lat. Oferta firmy skierowana głównie do obiektów użyteczności publicznej. • Okleiny ścienne • Okleiny Strataflex, • Nadruki Cyfrowe, • Impressions Panels • Bencore • BBrown • Farba Idea Paint Nadruki cyfrowe wykonane na najwyższej jakości certyfikowanym materiale Digimura, dostępnym wyłącznie w Muraspec. Produkujemy również materiały na specjalne zamówienia. Zapraszamy na stronę www.muraspec.com

www.eurogastro.com.pl

129


MN Muraspec are the leading UK designer, manufacturer and distributor of commercial wallcoverings and interior surfaces since 125 years Our products can be appreciated in many of the finest hotels, hospitals, restaurants, offices and stores around the world. • Wallcovering • Strataflex – flexible laminate • Digital wallcovering • Impressions Panels • Bencore • BBrown • Idea Paint clear and white Digital wallcovering provide a low cost opportunity to deliver very high impact visual messages. We offer also any special orders. Please visit our web www.muraspec.com

MUSSANA AUTOMATY DO BITEJ ŚMIETANY Nr stoiska / Stand No.: B-22

Producent: HANS KRATT Mülheimer Straße 5, 68219 Mannheim, GERMANY tel.: +49 621 89 14 09 Główny importer: MSSANA POLSKA ul. Wspólna 28, 06-100 Pułtusk, POLSKA tel./fax: +48 23 692 04 69 e-mail: biuro@mussana.com.pl www.mussana.com.pl Firma jest wyłącznym importerem automatów do bitej śmietany Mussana. Są one produkowane w Niemczech od 66 lat i sprawdzone w wielu krajach świata, Na rynku polskim jesteśmy od 16 lat. Urządzenia są dostępne w firmie i poprzez dystrybutorów na terenie kraju. Są to urządzenia profesjonalne. Zbudowane w całości z stali nierdzewnej. Proste w obsłudze. Łatwe w myciu. ZAPRASZAMY DO NASZEGO STOISKA

NESTLE SCHOLLER / MOVENPICK Nr stoiska / Stand No.: C-19

ul. Szturmowa 2, 02 - 678 Warszawa, POLSKA tel: +48 22 607 22 88 www.lody.nestle.pl

NESTLÉ SCHÖLLER to marka lodów z tradycjami sięgającymi lat 40-tych. Z sukcesem wprowadzona na polski rynek w 1992 roku, osiągnęła wysoki udział w segmencie HoReCa. Co roku w zakładzie produkcyjnym dokonywane są inwestycje w nowe technologie, co umożliwia wytwarzanie innowacyjnych produktów najwyższej jakości. Firma NESTLÉ to lider w kategorii HoReCa, która oferuje cały przekrój produktów począwszy od podstawowego asortymentu, kończąc na lodach premium z najwyższej półki pod marką Movenpick. NESTLÉ SCHÖLLER is an ice-cream brand with a great trandition dating 1940s. The brand was launched in 1992 on the polish market and reached a high market share in HoReCa segment. Every year we invest a huge amount of money in innovative solutions to enable our factory with technologies ready to make the best quality products. NESTLÉ company is a leader in HoReCa segment offering you a broad scope of products, starting with a basic offer, ending at Premium Quality products under the Movenpick brand.

130


N NORTH COAST S.A. Nr stoiska / Stand No.: C-10

ul. 3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, POLSKA tel.: +48 22 738 31 50 fax: +48 22 738 31 59 e-mail: biuro@northcoast.com.pl www.northcoast.com.pl Filie: Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań Oferta North Coast to kompleksowa propozycja dla profesjonalistów z branży gastronomicznej, detalicznej i kanału nowoczesnej dystrybucji. Dostawcami firmy działającej na rynku od 22 lat, są głównie włoscy, wiodący i renomowani producenci żywności, oto niektórzy z nich: The NORTH COAST comprehensive offer is prepared directly for the professionals from catering, retail sector and modern distribution. Our company (has been operated for 22 years) works mainly with the Italian deliverers that are famous and significant on the food market. Below, we present some of them: • • • • • • • •

AGNESI grupa Colussi (makarony - pasta) BINDI (desery mrożone, lody - frozen desserts, ice-cream) CARAPELLI, SALVADORI (oliwy i oleje - oils, oils) CIRIO, MUTTI (sosy pomidorowe - tomato sauces) GRANAROLO, AGRIFORM (sery - cheese) KIMBO (kawa - coffee) LA SPAZIALE (ekspresy do kawy espresso – espresso coffee machines) MENU’ (lider w produkcji artykułów spożywczych dla gastronomii - leader in food production and catering bisiness) • MASTER MARTINI (fryttura – fryttura) • MOLINO SPADONI (mąka - flour) • OROGEL (warzywa mrożone – frozen vegetables) • RANA (makarony świeże - fresh pasta) • RIMONDI (wędliny - meat) • RISO GALLO (ryż - rice) • SURGITAL (makarony mrożone - frozen pasta) • SURGIVA (woda mineralna – mineral water) • TWININGS (herbata – tea) • UMANI RONCHI, PASQUA (wino – wine) • UNIVERCIOK (gorąca czekolada – hot chocolate) I inni – and others Dzięki doświadczeniu i dobrze zorganizowanej dystrybucji codziennie dbamy o naszych Klientów, oferując im najlepsze rozwiązania asortymentowe i serwis. Thanks to our experience and well - organized logistics we take care of our clients every day, offering them assortment solutions and complex service. ZAPRASZAMY DO DEGUSTACJI NASZYCH PRODUKTÓW WE INVITE YOU TO SAVOUR OUR PRODUCTS

NOTUS LEOKADIA BĘBEN Nr stoiska / Stand No.: D-28

Podlas 50, 96-200 Rawa Mazowiecka, POLSKA tel.: +48 46 814 30 00 fax: +48 46 814 30 08 e-mail: notus@notus.com.pl www.notus.com.pl Firma NOTUS Leokadia Bęben jest dostawcą wyposażenia dla hoteli i gastronomii takiego jak: akcesoria do kuchni i baru, szkło gastronomiczne, naczynia, sztućce, środki czystości, kosze do zmywarek oraz regały, palety i opakowania z tworzyw sztucznych. NOTUS Leokadia Bęben Company is a supplier of equipment for hotels and restaurants such as: accessories for the kitchen and bar, food & beverage glass, crockery, cutlery, cleaning materials, racks for dishwashers, plastic pallets, packaging boxes and racks for storage system.

www.eurogastro.com.pl

131


NO NOVITUS - CENTRUM TECHNOLOGII SPRZEDAŻY Nr stoiska / Stand No.: D-66

ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, POLSKA tel.: +48 18 444 044 fax: +48 18 444 003 e-mail: oprogramowanie@novitus.pl www.novitus.pl NOVITUS – kompleksowe rozwiązania dla HoReCa. Oprogramowanie do zarządzania restauracją, hotelem, SPA dostosowane do wielkości i potrzeb obiektu. Ekrany dotykowe. Urządzenia fiskalne. Wdrożenia oraz serwis oparty na ponad 700 partnerach w całym kraju. Niezawodność, innowacyjność i funkcjonalność dostosowana do potrzeb użytkownika w połączeniu z ogólnopolską siecią sprzedaży zapewnia najwyższy poziom obsługi Klienta. NOVITUS jest oddziałem i marką należącą do firmy COMP SA. NOVITUS - leader of the Polish market of IT solutions for retail and hospitality. Brand which is the synonym of the most up-to-date IT technologies used in fiscal equipment, touch screen devices as well as specialized software solutions. NOVITUS provides one of the widest and most comprehensive offers of fiscal devices, sales systems, POS devices and software solutions. NOVITUS is a branch office and the trade mark belongs to COMP SA.

O. SALM & CO GMBH Nr stoiska / Stand No.: A-34

ul. Apollogasse 6, 1072 Wiedeń, AUSTRIA tel.: +43 1 523 12 36, fax: +43 1 526 73 43 e-mail: office.vienna@salm-austria.com www.salm-austria.com Andrzej Dusza Dyrektor Generalny Przedstawicielstwa w Polsce tel./fax: +48 32 318 00 24, tel. kom.: +48 606 127 953 e-mail: andrzej.dusza@salm-austria.com Firma Salm powstała w 1924 roku i od 90 lat zajmuje się produkcją browarów i browarów restauracyjnych o mocach od 500hl do 120 000 hl, które są eksportowane do ponad 40 krajów na świecie. Oprócz produkcji browarów pod klucz Salm udostępnia swoim klientom wiedzę i szkolenie w własnym browarze. Do Polski sprzedaliśmy cztery nasze kompletne instalacje browarnicze w Browar Brovaria, Browar Zamość, Browar Watra, Browar Przystań. Salm was established in 1924 and has been building brewery plants with capacities from 500 hl to 120,000 hl per year which have already been delivered to more than 40 countries world-wide for 90 years. Salm not only offers turn-key brewery plants and their installation but also recipes and training at site. So far four brewery plants have been sold to Poland – Brovaria, Browar Zamość, Browar Watra and Browar Przystań.

ONE SYSTEM SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-26

ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, POLSKA Dział handlowy: tel.: +48 22 213 13 20 e-mail: handlowy@onesystem.pl www.onesystem.pl/ One System - jeden partner, wiele rozwiązań Jesteśmy dynamiczną, nowocześnie zarządzaną firmą. Naszą siłą jest zespół, który tworzą ludzie z pasją, wiedzą i doświadczeniem. Jako Business Partner Samsung z sukcesem dostarczamy rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Jesteśmy strategicznym dostawcą sprzętu dla rynku B2B - od telefonów, po tablety, monitory biznesowe LFD jak również rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi - Mobile Data Management. Promujemy profesjonalizm, uczciwość oraz zaangażowanie. Stale dbamy o zadowolenie naszych klientów.

132


O ORANGEFRESH Nr stoiska / Stand No.: B-71

ul. Wacława 3/3, 93-118 Łódź, POLSKA Siedziba firmy: Jotes Business Park ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź tel.: +48 691 861 164, +48 885 456 447 e-mail: biuro@orangefresh.com.pl www.orangefresh.com.pl Firma A&A Orange s.c jest wyłącznym dystrybutorem profesjonalnych wyciskarek do pomarańczy, oraz automatów vendingowych Oranfresh® w Polsce. Zajmujemy się sprzedażą oraz serwisem tych urządzeń na terenie całego kraju. Jako autoryzowany przedstawiciel producenta oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę dla całego sektora HoReCa. A&A Orange s.c Company is the exclusive distributor of the professional orange squeezers and vending machines by Oranfresh in Poland. We sell and maintenance those machines across the country. As an authorized representative of the producer we offer complex and proffesional service for the whole HoReCa sector.

OSI CONVENIENCE EUROPE GMBH Nr stoiska / Stand No.: B-21

Hammer Landstr. 1a, 41460 Neuss, GERMANY tel.: +49 2131 124 69-0, fax: +49 2131 124 69-69 e-mail:info@foodworks.com www.foodworks.com Przedstawicielstwo firmy OSI Convenience Europe GmbH na Polskę ROBVITA Robert Koźmiński ul. Lidzka 23, 81-533 Gdynia, POLSKA tel.: +48 535 949 535 e-mail:info@robvita.pl, r.kozminski@robvita.pl FOODWORKS – jakość, którą możesz mieć! OSI rozpoczęło swoją działalność w 1909 roku od małej rodzinnej masarni w Chicago. W 1955 roku dostarczaliśmy już do pierwszej restauracji Mc Donald’s i od tamtego czasu ciągle rozwijamy nasz biznes. Jako członek organizacji OSI Group, która zatrudnia ponad 20 000 ludzi w ponad 50 fabrykach, w 18 krajach na świecie, FOODWORKS stanowi główną część biznesu. Klienci gastronomiczni, detaliczni oraz B2B w całej Europie zaufali naszym wyjątkowej jakości mrożonym produktom convenience. FOODWORKS - quality you can taste! OSI started life in 1909 as a small family meat company based in Chicago. By 1955, it was supplying the city’s first McDonald’s restaurant, a line of business that continues to grow to this very day. As a member of the OSI Group, which employs over 20,000 people at more than 50 locations in 18 countries worldwide, FOODWORKS is part of this success story. Customers from the catering, retail, and food-processing industries across Europe are able to rely on the exceptional quality of our high-grade convenience products.

OWO FABRYKA OWOCÓW Nr stoiska / Stand No.: C-4

ul. 1 Maja 58 S, 82-300 Elbląg, POLSKA tel.: +48 22 20 50 444 fax: +48 55 62 03 922 e-mail: contact@owofo.com www.owofo.pl, www.owofo.com SYSTEM OWO to innowacyjne rozwiązanie dystrybucji produktów płynnych dla rynku HORECA w systemie bag-in-box. Dzięki zastosowaniu specjalnych dyspenserów i 10 litrowych opakowań bagin-box, oferujemy możliwość sprzedaży soków naturalnych, soków NFC, mleka, wody oraz wina, które nie zawierają środków konserwujących i mają długi okres przydatności do spożycia.

www.eurogastro.com.pl

133


P OWO SYSTEM is an innovative solution for distribution of fluids for HORECA market with the use of bag-in-box systems. As a result of using special dispensers and ten-liter bag-in-box containers, we can offer the possibility to sell natural and NFC juices, milk, wine and water which do not contain preservatives and have long expiry periods.

PAPAJA.PL Nr stoiska / Stand No.: C-16a

Papaja.pl - to największy i najstarszy portal gastronomiczny w Polsce. Od ponad 14 lat jest źródłem wiedzy dla szefów kuchni, restauratorów oraz firm działających na rynku HoReCa. To u nas można uzyskać informację oraz przeczytać obszerną relację z odbywających się imprez branżowych - konkursów, pokazów, targów i projektów unijnych. Prezentujemy sylwetki znanych i cenionych szefów kuchni z kraju, jak i zagranicy. Wspieramy kobiety, które działają na rzecz gastronomii. Współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami z Polski i zagranicy m. in. Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni, Stowarzyszeniem Kucharzy Polski, Euro Toques, Fundacją Klubu Szefów Kuchni, Akademią Kurta Schellera, Beskidzkim Klubem Kulinarnym, WACS. Od kilku lat jesteśmy patronem medialnym Kulinarnego Pucharu Polski. Wspieramy publikacje wydawnicze i promujemy książki związane z tematyką gastronomiczną. Nasze wieloletnie doświadczenie spowodowało, że staliśmy się doskonałym partnerem dla firm, które się u nas reklamują. Serdecznie zapraszamy wszystkich do czytania naszego portalu.

PAPSTAR POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-17

ul. Modrzewiowa 5, Niepruszewo, 64-320 Buk, POLSKA tel.: +48 61 61 07 282 fax: +48 61 61 07 280 e-mail: biuro@papstar.com www.papstar.com/pl, www.facebook.com/PapstarPolska Papstar- nasza bogata gama produktów obejmuje artykuły do dekoracji stołów, naczynia jednorazowe i produkty do pakowania posiłków i prezentów, dekoracyjne, zarówno na przyjęcia jak i do dań, akcesoria barowe, artykuły higieniczne i do utrzymania czystości. Papstar to kompleksowy dostawca artykułów dla handlu, przemysłu, restauracji, biznesu fast-food i klienta końcowego. Główna idea wszystkich grup produktowych oparta jest o najnowsze trendy rynkowe i oczekiwania konsumentów. Dzięki temu jesteśmy w stanie reagować szybko, wytyczać trendy na przyszłość i oferować optymalne, kompletne rozwiązania.

134


P PCO GROUP SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-28

ul. Polna 13A, 76-020 Bobolice, POLSKA tel.: +48 94 347 56 10 fax: +48 94 347 56 11 www.pco-group.com W skład naszej oferty wchodzi gotowy popcorn słony i słodki w wiaderkach i woreczkach, popcorn do kuchenki mikrofalowej w oryginalnym, rozkładanym kubku, wata cukrowa w różnego rodzaju kubeczkach i wiaderkach oraz nachos z sosem w kubeczku, popcorn w polewie czekoladowej i toffee. Nasz Slushy będzie królem Twojego bufetu! Jego wdrożenie jest niezwykle proste dzięki kompleksowemu rozwiązaniu PCO. Wyjątkowe koncentraty sprzedawane są w higienicznym, wygodnym opakowaniu typu „bag-in-the-box” i nie zawierają konserwantów. Co więcej, możesz wybierać spośród różnych wysokiej jakości maszyn, a wachlarz atrakcyjnych opakowań i słomek złoży się na Twój sukces. Nachos są bez wątpienia na topie. Liczba fanów rośnie nieustannie i sprawia, że apetyczne snacki stają się coraz bardziej popularne. Zapewniamy doskonałe rozwiązania sprzedaży dla wszystkich lokalizacji i wymagań. Polecamy nasze Nachos z sosami Salsa i serowym podane w estetycznych tackach. Więcej informacji na www.pco-group.com.

PINGUIN FOODS POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-37

ul. Tytoniowa 22, 04-228 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 517 63 70 e-mail: polska@pinguinfoods.com www.pinguinfoods.com Firma Pinguin jest producentem szerokiej gamy mrożonych warzyw i owoców najwyższej jakości, zebranych i zmarożonych w optymalnym momencie dojrzałości, przeznaczonych do sprzedaży detalicznej, hurtowej, gastronomii, jak również przemysłu spożywczego. Nasze zakłady produkcyjne, zlokalizowane w najbardziej urodzajnych regionach Europy (w tym 4 w Polsce), dostarczają każdego roku około 400 000 ton produktów do ponad 90 krajów na całym świecie. Pinguin specialises in producing freshly harvested vegetables and fruits while preserving its original quality. Pinguin offers a wide range of high quality vegetables and fruits for retail, foodservice and industry market. Our production sites are strategically located in the most fertile agricultural areas of Europe (4 ot them based in Poland). Pinguin delivers more than 400.000 tons of finished products every year and is present in more than 90 countries around the world.

PIÓREX S.A. Nr stoiska / Stand No.: D-48

ul. Kilińskiego 8-18, 62-020 Swarzędz, POLSKA tel.: +48 61 817 25 45 e-mail: sprzedaz@piorex.pl www.piorex.pl Produkujemy: kołdry, poduszki, jaśki. Jesteśmy członkiem EDFA – Związku Europejskich Producentów Wyrobów Pościelowych. Technologia firmy Piórex została wyróżniona certyfikatem NOMITE. Oferujemy pełną gamę wyrobów syntetycznych, antyalergicznych, które po praniu nie tracą swej puszystości i sprężystości. Wszystkie nasze produkty posiadają Certyfikat ÖKO - TEX. Posiadamy ponad 65 letnie doświadczenie i tradycję.

www.eurogastro.com.pl

135


P PLASTMET Nr stoiska / Stand No.: A-23

ul. Chrobrego 1, 64-720 Lubasz, POLSKA tel.: +48 67 255 60 32 fax: +48 67 255 74 80 e-mail: plastmet@plastmet.com.pl www.plastmet.pl Plastmet to znana w kraju i zagranicą firma produkująca doskonałej jakości meble ze stali nierdzewnej i stali zwykłej, malowanej proszkowo. W bogatej ofercie naszych produktów znajdziecie Państwo meble i urządzenia gastronomiczne, socjalne, warsztatowe, magazynowe, biurowe, szkolne oraz medyczne i laboratoryjne. Wykonujemy również okapy wentylacyjne i sprzęt sportowy na stałe znajdujące się w naszej ofercie. Trwałe oznaczenie naszych produktów potwierdza ich autentyczność i pochodzenie. Od momentu powstania firmy intensywnie inwestujemy w nasz rozwój. W 2005 roku uruchomilismy nową linię wzorniczą profesjonalnych mebli gastronomicznych i ciągów wydawczych a od 2006 roku nasz asortyment produkujemy na najnowszej generacji maszynie CNC. Nasze produkty budujemy w oparciu o własne i zdobyte przez lata doświadczenie. Prezentowany asortyment pozwala tworzyć system modułowy, co umożliwia konfigurować wyposażenie w sposób najbardziej optymalny zgodny z Państwa oczekiwaniami i potrzebami. Wszystkie wyroby naszej firmy wykonane są zgodnie z wymogami stawianymi przez dany przemysł oraz instytucje powołane do sprawowania nadzoru nad warunkami sanitarno-epidemiologicznymi w obiektach zbiorowego żywienia. Nasze produkty posiadają niezbędne świadectwa i certfikaty, między innymi: Świadectwo Państwowego Zakładu Higieny dopuszczające wyroby do obrotu i kontaktu z żywnością i znak bezpieczeństwa „B” Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Meble produkowane przef firmę Plastmet są funkcjonalne i wykonane w oparciu o procedury uzyskanych certyfikatów ISO 9001 i 14001, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych Państwu produktów. Zapraszamy do współpracy !!!

POINT PRESS Nr stoiska / Stand No.: C-28

Al. Jerozolimskie 179, 02-222, Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 347 50 00 fax: +48 22 347 50 01 e-mail: pointpress@point-group.pl www.point-press.pl Sieć dystrybucji i promocji POINT PRESS istnieje od 2004 r. Firma specjalizuje się w dostarczaniu i ekspozycji prasy w najlepszych punktach usługowych takich jak restauracje, kawiarnie, hotele, przychodnie lekarskie, salony kosmetyczne i samochodowe. Dostawy realizujemy na terenie całego kraju. Ekspozycja prowadzona jest na specjalnie do tego celu zaprojektowanych drewnianych stojakach. Wielopłaszczyznowa współpraca z wydawcami pozwala nam oferować pakiety prasy nawet z 65% zniżką. POINT PRESS - the network of press distribution and promotion was established in 2004. The company is dedicated to supply and exposure the press into the best service outlets such as restaurants, coffee shops, medical clinics, beauty salons, car dealers. We realize our service across the country. The exposition is carried out on a specially designed timber stands. Multilevel cooperation with publishers allows us to offer press packets with 65% discount.

136


P POLCOM PAWEŁ SIENKOWSKI Nr stoiska / Stand No.: B-76

ul. Warszawska 59/13, 05-120 Legionowo, POLSKA tel.: +48 22 784 80 60 e-mail: polcom@Polcom.pl www.polcom.pl Firma POLCOM zajmuje się wdrażaniem i realizacją projektów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem Naszych Klientów w różnych branżach m.in.: • sieci handlowe • restauracje • kompleksy hotelarsko-gastronomiczne • salony spa & wellness • i wiele innych Firma POLCOM oferuje profesjonalny dobór sprzętu i oprogramowania według indywidualnych potrzeb każdego klienta.

POLGAST SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-48

ul. Przemysłowa 2, 64-730 Wieleń, POLSKA tel.: +48 67 256 10 69 tel. kom.: +48 601 575 511 e-mail: biur@polgast. com.pl www.polgast.com.pl Firma POLGAST Sp. z o. o. z jest jednym z wiodących producentów mebli i artykułów ze stali nierdzewnej. Gwarantujemy krótkie terminy realizacji, wykonujemy wyroby w dowolnych wymiarach. Przywiązujemy wagę do ciągłego ulepszania wyrobów, dostosowując estetyczny wygląd do wysokich wymagań jakie są stawiane przez przemysł spożywczy, gastronomię oraz przez instytucje nadzorujące. Stosujemy materiały najwyższej jakości - wyroby wykonywane są z atestowanych stali nierdzewnych AISI 304 oraz 430. The POLGAST Sp. z o.o. company is one of the leading producers of furniture and stainless steel articles. We guarantee short delivery dates. Our range of products can be tailor made to client requirements. We are constantly improving our products, adapting aesthetical appearance to the high standards set by the food and gastronomic industry and supervisory institutions. We only use materials of the highest quality – products are produced from stainless steel with AISI 304 and 430 certificates.

POLSKI PRODUCENT NAPOJÓW Nr stoiska / Stand No.: B-19

ul. Gen. Sowińskiego 6, 26-500 Szydłowiec, POLSKA tel.: +48 48 617 10 26 fax: +48 48 617 10 26 e-mail: dan@dan-napoje.pl www.dan-napoje.pl Producent wody źródlanej, soków oraz napojów gazowanych i niegazowanych w butelkach szklanych. Wykorzystujemy najnowsze trendy w branży wprowadzając nową linię produktów Mr.DARK opartą na naturalnych składnikach bez konserwantów. Wykonujemy usługi rozlewu- poparte dwudziestojednoletnim doświadczeniem w produkcji napojów. (DAN) is a producer of spring water, juice and carbonated and non-carbonated drinks in glass bottles, and a provider of bottling services. With over two decades of experience in the production of beverages, we have an established position in the market. We use the latest trends in food sector to assure the highest quality of our products. Recently, we are introducing a new product line Mr.DARK, based on natural ingredients without preservatives.

www.eurogastro.com.pl

137


P POL-SZKŁO SP. J. K.I B. WOŁOSZKA, L. LUDWINIAK Nr stoiska / Stand No.: D-5

ul. Senatorska 24, 00-095 Warszawa, POLSKA tel./fax: +48 22 827 13 09, 22 827 17 43 e-mail: ceramika@polszklo.pl ul. Ręczajska 3, 05-230 Kobyłka tel./fax. +48 22 786 32 18, tel.: +48 22 786 44 68 e-mail: centrum@polszklo.pl www.polszklo.pl Firma POL-SZKŁO Sp. j. to rodzina firma z wieloletnia tradycją oferująca Państwu wysokiej, jakości wyroby ze szkła użytkowego, ozdobnego i laboratoryjnego, porcelany stołowej, ceramiki oraz sztućce renomowanych firm polskich i zagranicznych. Od 17 lat kompleksowo wyposażamy hotele, restauracje, firmy cateringowe oraz zakłady gastronomiczne. Współpracujemy z takimi producentami jak – KHS „KROSNO”, „STOLZLE”, LIBBEY, PASABAHCE, Z. P. S. „LUBIANA”, Z. P. S. „KAROLINA”, CHODZIEŻ, ĆMIELÓW, KRZYSZTOF, „BOLESŁAWIEC”, AMEFA, GERLACH, ODISO, SOLA. Na tegorocznych targach EuroGastro zaprezentujemy naszym klientom najnowsze kolekcje i trendy w zakresie szkła, sztućców oraz porcelany gastronomicznej. Dodatkowo będziemy mieli przyjemność przedstawić Państwu własną kolekcje kieliszków i szklanek specjalnie stworzonych pod kontem gastronomii. Z okazji tegorocznych targów dla wszystkich klientów zainteresowanych współpracą przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę. POL-SZKŁO Sp. J. is a company that offers you high quality utility glassware, decorative and laboratory equipment, crockery, pottery and cutlery renowned Polish and foreign companies. Since 17 years we successfully equip hotels, restaurants and catering companies. We work with manufacturers such as - KHS „KROSNO”, „STOLZLE”, LIBBEY, PASABAHCE, Z. P. S. „LUBIANA”, Z. P. S. „KAROLINA”, CHODZIEŻ, ĆMIELÓW, KRZYSZTOF, BOLESŁAWIEC, AMEFA, GERLACH, ODISO, SOLA. At this year’s fair we will present to EuroGastro customers latest collections and to trends in glass, porcelain and cutlery. In addition, we will have the pleasure to introduce to you our NEW collection of glasses specially designed for foodservice. On the occasion of this year’s fair for all customers interested in cooperation we prepared special offer.

POMOWIN SP. Z O.O Nr stoiska / Stand No.: B-8

ul. Łodygowa 60A, 03-687 Warszawa, POLSKA tel. kom: +48 608 436 677 WINA MOŁDAWSKIE Z REGIONU TARACLIA

PORADNIK RESTAURATORA Nr stoiska / Stand No.: A-38a

ul. Szczęsna 10, 60-587 Poznań, POLSKA tel.: +48 61 852 08 94 e-amil: redakcja@poradnikrestauratora.com.pl www.poradnikrestauratora.com.pl Poradnik Restauratora to specjalistyczny miesięcznik o profilu poradniczo-informacyjnym, dostarczany bezpośrednio do rąk specjalistów w branży gastronomicznej. Adresatami są właściciele i kadra zarządzająca restauracji, hoteli i innych zakładów gastronomicznych. Poradnik Restauratora stanowi kompilację poradnika z praktycznym przewodnikiem, przydatnym w codziennej pracy każdego restauratora. Pismo jest bezpłatnym miesięcznikiem drukowanym w nakładzie 10.100 egzemplarzy (dane ZKDP, grudzień 2012) – 12 wydań rocznie, dystrybuowanych od 1999r. Posiada największy nakład wśród pism kierowanych do sektora HoReCa, monitorowany przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy. Poradnik Restauratora is a professional monthly magazine delivering advice and information directly to specialists representing gastronomy. It is distributed to gastronomy owners, as well as managers of restaurants, hotels and other HoReCa points. Poradnik Restauratora is an interesting compilation of advice and practical guide useful in everyday practice of restaurant owners. It is a free monthly magazine published since 1999 with the biggest circulation among other HoReCa titles - 10.100 copies (ZKDP, December 2012) - issued 12 times a year. Its circulation is controlled by Związek Kontroli Dystrybucji Prasy.

138


P PORTUGALSKI ŚWIAT Nr stoiska / Stand No.: B-14

Al. Jana Pawła II 61/133, 01-031 Warszawa, POLSKA tel.: +48 799 099 319, 782 760 680 e-mail: info@portugalskiswiat.com Portugalski Świat Sp. z o.o. to polska firma specjalizująca się w imporcie, dystrybucji portugalskich win(wina stołowe, wzmacniane, likiery) oraz artykułów spożywczych(oliwy z oliwek, sery, dojrzewające szynki i inne) na polskim rynku. Już trzeci rok z rzędu gościmy na targach EUROGASTRO, co jest dowodem naszego zaangażowania i determinacji w promowaniu specjałów rodem z Portugalii, jak również umacniania naszej marki w Polsce. Zapraszamy serdecznie dystrybutorów oraz agentów HORECA do naszego stoiska B14, zarówno na degustację, jak również w celu uzyskania informacji o nas oraz sposobach składania zamówień i zakupu naszych produktów. PORTUGALSKI SWIAT is a Polish company specialized in imports and distribution of Portuguese alcohols (table wines, fortified wines and liqueurs) and food products (olive oil, cheese and cured ham, within others). We take part in EUROGASTRO for a third consecutive year, which speaks for our commitment to the Polish market and the consolidation of our brand. If you are a distributer or HORECA channel operator, please visit us at stand B14 where you will receive information about our full offer and will be able to sample the quality and uniqueness of our products.

POSBISTRO - MOBILNE OPROGRAMOWANIE SPRZEDAŻOWE DLA HORECA Nr stoiska / Stand No.: D-12a

Plac Wolnica 10/4, 31-060 Kraków, POLSKA tel.: +48 12 345 03 53 e-mail: info@posbistro.com www.posbistro.com POSBistro to innowacyjne oprogramowanie dla gastronomii, wyróżniające się maksymalną mobilnością. Oprogramowanie jest kompatybilne z urządzeniami przenośnymi (tablet czy smartfon) z systemem Android. Dzięki temu sprzedaż nie musi odbywać się przy stacjonarnym terminalu, ale w dowolnym miejscu. POSbistro obsługując drukarki fiskalne oraz umożliwiając proste i szybkie zarządzanie sprzedażą to nie tylko łatwe kasowanie produktów, ale także pełna kontrola nad magazynem oraz raporty sprzedaży. POSBistro is an innovative software for catering that is totally mobile. The software can run on mobile devices (tablet or smartphone) with Android operating system. Thanks to this sale does not have to be stationary, but it can be done everywhere. POSbistro supports fiscal printers and provides quick and easy sale management. Moreover, it is not only about easy sale, but POSbistro can give you also a full control over imagazine and sales reports.

www.eurogastro.com.pl

143


P PPH DEF-POL SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-46

ul. Tatrzańska 107, 42-280 Częstochowa, POLSKA tel.: +48 34 362 00 18 Producent ręczników z włókniny 100% bawełnianej na rolkach i konfekcjonowanych w dowolnym rozmiarze.

PPHU „STOLLIMPEX” Nr stoiska / Stand No.: B-5

ul. Żwirki i Wigury 37, 43-190 Mikołów, POLSKA tel.: +48 32 226 25 77, 226 54 72 e-mail: stollimpex@stollimpex.pl www.stollimpex.pl Firma STOLLimpex jest producentem przypraw, profesjonalnych dodatków i środków funkcjonalnych dla przemysłu mięsnego i mleczarskiego oraz sosów, mieszanek przypraw i dodatków smakowych dla gastronomii. Oferujemy Państwu szeroką gamę gotowych produktów oraz możliwość ich realizacji pod indywidualne wymagania. Jako firma z ponad 20-sto letnim doświadczeniem, przywiązujemy szczególną wagę do jakości. Dlatego, za nasz priorytet przyjęliśmy wysoki i powtarzalny standard wyrobów oraz obsługi. W tym celu opracowaliśmy i wdrożyliśmy system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności - ISO 22000. Naszymi dodatkowymi atutami są również nowoczesny zakład produkcyjny oraz szerokie zaplecze techniczne. Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub emailowego! W naszej ofercie znajdą Państwo: • Przyprawy dla przemysłu mięsnego i mleczarskiego; m.in. do kiełbas, pasztetów, serów. • Marynaty dla przemysłu mięsnego i gastronomii. • Środki funkcjonalne. • Mieszanki przypraw. • Przyprawy jednorodne. • Sosy. • Koncentraty spożywcze: zupy i sosy w proszku. • Paniery.

PRIMAX Nr stoiska / Stand No.: A-3a

Via Gemona 14/16, 33078 Z.I. Ponte Rosso www.primaxsrl.com www.smegfoodservice.com

Piece konwekcyjno-parowe dla gastronomii I cukierni, zmywarki przemysłowe CONVECTION-STEAM OVENS FOR GASTRONOMY AND PASTRY, Professional Dishwashers

144


P PRIMULATOR SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C-17

PRIMULATOR ŁÓDŹ ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź, POLSKA tel.: +48 42 676 04 74 fax: +48 42 676 04 77 e-mail: primulator@primulator.pl PRIMULATOR WARSZAWA ul. Warszawska 82, 05-092 Łomianki tel.: +48 22 498 33 11/22 fax: +48 22 751 11 71 e-mail: primulatorwawa@primulator.pl PRIMULATOR POZNAŃ ul. Zofii Sokolnickiej 1, 60-465 Poznań tel.: +48 61 839 22 06/07 fax: +48 61 832 47 40 e-mail: primulatorpoznan@primulator.pl www.primulator.pl Primulator zajmuje czołowe miejsce w sprzedaży i serwisie profesjonalnych urządzeń gastronomicznych (m.in. automatyczne ekspresy do kawy WMF, tradycyjne ekspresy do kawy FAEMA, kuchenki konwekcyjno-mikrofalowe MERRYCHEF, maszyny do lodów CARPIGIANI). Tradycja i doświadczenie sprawiły, że cieszymy się zaufaniem klientów indywidualnych takich jak hotele, lodziarnie, cukiernie, kawiarnie, restauracje oraz sieciowych takich jak: McDonald’s, BP, KFC, Cafe Club, Ikea. Primulator occupies a leading position in the sales and service of professional catering equipment (WMF automatic espresso machine, traditional Faema coffee machines, MERRYCHEF ovens, Carpigiani ice-cream machines). Thanks to our tradition and experience we have been endowed with trust by our individual customers such as: hotels, ice cream parlors, pastry shops, cafes, restaurants as well as network customers such as: McDonald’s, BP, KFC, Cafe Club, Ikea.

PRO ASCOBLOC SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-17

ul. Szarych Szeregów 22, 56-500 Syców, POLSKA tel.: +48 62 785 47 10, 785 30 14 fax.: +48 62 785 36 88 e-mail: proasco@ascobloc.pl www.ascobloc.pl Firma Pro Ascobloc jest producentem mebli i urządzeń ze stali nierdzewnej, niezbędnych do wyposażenia profesjonalnych kuchni gastronomicznych. Jesteśmy również wyłącznym dystrybutorem niemieckich urządzeń: piecy piekarniczych Debag oraz urządzeń do obróbki warzyw i owoców AlexanderSolia. Nasza oferta przedstawia pełen zakres niezbędnego wyposażenia ośrodków zbiorowego żywienia, zakładów gastronomicznych, piekarni oraz zakładów przetwórczych. Pozwala ona na optymalne zaspokojenie coraz wyższych potrzeb i standardów stawianych restauracjom, barom, stołówkom, hotelom, piekarniom jak i zakładom zajmującym się przetwórstwem warzyw i owoców. Zastosowane materiały i nowoczesna konstrukcja zapewniają długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania mebli i urządzeń, wysoką funkcjonalność i higienę oraz bezpieczeństwo obsługi.

www.eurogastro.com.pl

145


P PRODOTTI TIPICI SICILIANI (MD SYSTEM SP. Z O.O.) Nr stoiska / Stand No.: B-40a

ul. Kolumbijska 10, 01-991 Warszawa, POLSKA www.mdsystem.pl www.posmakujsycylii.pl

Firma MD System Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2007 roku i od momentu powstania koncentruje się na budowaniu ciekawej i atrakcyjnej oferty usług i produktów dla gastronomii. Poza zakresem aktywności działu CocktailSystem®, który obsługuje wypożyczalnię oraz sklep ze sprzętem bankietowym i cateringowym, wypożyczalnię barów i usługi w zakresie obsługi barowej oraz organizację i obsługę imprez, firma stworzyła również dział „Prodotti Tipici Siciliani” odpowiedzialny za import i dystrybucję wysokogatunkowych produktów spożywczych z Sycylii (Włochy). W ofercie „Prodotti Tipici Siciliani” zostało zgromadzonych kilkaset produktów, które w pełni oddają charakter kuchni sycylijskiej oraz przybliżają tradycję i kulturę tej słonecznej wyspy. Oferta zawiera produkty pieczołowicie wyselekcjonowane i pochodzące tylko od najlepszych, lokalnych producentów, znanych i wysoko cenionych na Sycylii – w 100% naturalne, wytwarzane tradycyjnymi metodami, bez konserwantów i innych chemicznych dodatków. Oferta „Prodotti Tipici Siciliani” skierowana jest do restauracji, sklepów, barów, hoteli i osób indywidualnych – Klientów, którzy cenią sobie doskonały smak w połączeniu z wysoką jakością produktów. W portfelu produktów można znaleźć m.in. oliwę z oliwek extravergine, oliwki, makarony z mąki z pszenicy durum, przetwory warzywne, sosy, sery, suszone pomidory, ryby i owoce morza, konfitury i marmolady z owoców sycylijskich, przetwory BIO, naturalne 100% soki z owoców z upraw ekologicznych, przyprawy, słodycze, kawę oraz inne produkty popularne na Sycylii. Oprócz stałego asortymentu dział „Prodotti Tipici Siciliani” oferuje również produkty sezonowe np. świeże owoce. Oferta produktowa jest budowana z myślą o tym aby poprzez inspirację kulinarną konsumentów, zagościć na stałe na polskich stołach. Poza działalnością sprzedażową firma świadczy profesjonalne usługi w zakresie doboru i najlepszego wykorzystania produktów.

PRZEGLĄD GASTRONOMICZNY Nr stoiska / Stand No.: D-59

ul. Rakowiecka 36, pok. 32, 02-532 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 849 09 78, 849 72 90, 849 66 36 tel./fax: +48 22 849 19 24 e-mail: pg@przeglad-gastronomiczny.pl www.przeglad-gastronomiczny.pl „Przegląd Gastronomiczny” jest polskim fachowym miesięcznikiem branży gastronomicznej od 68 lat. W naszym czasopiśmie propagujemy dobre wzorce, prezentujemy nowe technologie, urządzenia oraz nowoczesne sposoby usprawniania organizacji zakładów gastronomicznych. Zapraszamy do prenumeraty – zainteresowanym prześlemy egzemplarz okazowy oraz warunki prenumeraty. „Przegląd Gastronomiczny” is a Polish monthly trade magazine for food service industry and catering. It has been published for 68 years. We reach all the large restaurants and most of the smaller ones. We have a close working relationship with the producers and distributors of food products and beverages as well as with manufacturers and importers of the equipment for wide range of food industry.

146


QR QUBA CAFE SERWIS Nr stoiska / Stand No.: C-15

ul. Senatorska 24/26, 93-192 Łódź, POLSKA tel. kom.: +48 796 822 210 e-mail: j.leszkiewicz@qubacafe.pl www.qubacafe.pl „Quba Cafe Serwis” - Doświadczenie kawowe budowane ponad 20 lat. Już ponad dwie dekady proponujemy Państwu najwyższej jakości usługi w zakresie dostaw kawy oraz urządzeń do jej przygotowania. Swoim doświadczeniem z rynku gastronomicznego dzielimy się na co dzień z naszymi partnerami biznesowymi w całej Polsce. Oferujemy własne produkty pod marką Quba Caffe jak również dystrybuujemy kawy z krajów europejskich na rynku polskim. Świadczymy również usługi szkoleniowe, w naszym centrum edukacyjnym w Łodzi i zawsze chętnie podejmiemy się obsługi imprez firmowych, koncertów, wystaw, targów czy zamkniętych eventów parząc najwyższej jakości kawę z naszych przenośnych barków. Niezmiernie ważną gałęzią naszej działalności jest również świadczenie usług serwisowych w zakresie bieżących napraw, okresowych kontroli czy remontów generalnych urządzeń do parzenia kawy wybranych producentów. „Quba Cafe Service”- coffee experience built over 20 years. For more than two decades, we offer you the highest quality service in the supply of coffee and equipment for its preparation. His experience of the catering market share every day with our business partners in Poland. We own products under the brand name of Caffe Quba as well as distribute coffee with European countries on the Polish market. We also provide training at our training center in Lodz and always willing to take up service corporate events, concerts, exhibitions, fairs or events closed scalding coffee of the highest quality with our portable shoulder. Extremely important branch of our business is the provision of services in the field of current repair, periodic checks and overhauls of equipment for brewing selected manufacturers.

RAINBOW CUPS Nr stoiska / Stand No.: D-39

ul. Rozłogi 14/3, 01-310 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 434 64 86 fax: +48 22 486 97 04 e-mail: info@rainbowcps.eu www.rainbowcups.eu rainbow cups - papierowe kubki z indywidualnym nadrukiem, jednorazowe kubki Buduj markę swojej firmy! Bądź bardziej rozpoznawalny! Ściągnij nowych klientów! Kubki są Twoją chodzącą reklamą! Kubki jednorazowe do kawy, herbaty, wody - dla kawiarni, hotelu, baru, kateringu, firmy, na targi, eventy, konferencje, szkolenia, do automatów. Fotograficzna jakość nadruku, dwie warstwy papieru. Projekty graficzne. Minimalne ilości już od 1500 szt. Nie dopłacasz za matryce i kolory. Najniższe ceny na rynku. rainbow cups - customized paper cups, disposable paper cups Grow your brand! Be well known! Be visible! Reach your potential customers! For cafe, hotel, bar, catering, company. For trade fairs, shows, events, conferences, trainings, vending machines, or simply to go. For coffee, tea, water. Photographic print quality, two layers of paper. We also design graphics. Minimum order quantity is 1500 pcs. You do not pay additionally for printing matrixes, colors, area. The lowest prices on the market.

www.eurogastro.com.pl

147


R RATIONAL SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-2

ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 864 93 26 fax: +48 22 864 93 28 e-mail: info@rational-online.pl www.rational-online.pl facebook: http://facebook.com/RATIONAL.AG twitter: http://twitter.com/RATIONAL_AG Podczas Targów będziemy prezentować nasze najnowsze urządzenie SelfCookingCenter® whitefficiency® o wyraźnie zwiększonym spektrum zastosowań. SelfCookingCenter® whitefficiency® umożliwia większą elastyczność załadunku oraz wydajne wykorzystanie zasobów. Nowościami są opatentowany system HiDensitiyControl® oraz Efficient LevelControl®. Gotowanie z wykorzystaniem zebranego w SelfCookingCenter® whitefficiency® na całym świecie doświadczenia kulinarnego RATIONAL jest teraz dziecinnie proste! Przyjdź i zobacz na własne oczy najnowsze osiągnięcie w dziedzinie technologii konwekcyjno – parowej. During trade show we will present our brand new achievement - SelfCookingCenter® whitefficiency® with increased range of applications. SelfCookingCenter® whitefficiency® allows greater flexibility in loading and efficient use of resources. We present patented innovations – HiDensitiyControl® oraz Efficient LevelControl®. Cooking with culinary experience gained by RATIONAL all over the world now becomes as easiest as never before! Please, feel invited to come and see the greatest achievement in combi– steam technology.

DWUMIESIĘCZNIK RESTAURACJA Nr stoiska / Stand No.: D-14

Wydawcą RESTAURACJI są Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. REKLAMA - tel.: +48 22 333 88 02 PRENUMERATA: tel.: +48 22 333 88 26 www.e-restauracja.com RESTAURACJA – specjalistyczny dwumiesięcznik skierowanym do osób zawodowo związanych z branżą gastronomiczną. Publikuje materiały o charakterze poradnikowym, informacyjnym i analitycznym. Czytelnikami pisma są właściciele i kadra zarządzająca lokali gastronomicznych i sieci a także pracownicy firm produkujących i dystrybuujących produkty i usługi do obiektów HORECA. RESTAURANT - specialized bimonthly addressed to professionals in the catering industry. Publishes a handbook news, information and analysis. Magazine readers are owners and managers of restaurants and workers of franchising restaurants, as well as employees of companies producing and distributing products and services to objects HORECA. RESTAURANT publisher is Polish Specialist ProMedia Publishing Ltd.. of z o.o. ADVERTISING: +48 22 333 88 02 SUBSCRIPTIONS: +48 22 333 88 26 www.e-restauracja.com

ROBOT-COUPE Nr stoiska / Stand No.: A-9

Radosław Marczyński Country Manager POLSKA tel. kom.: +48 691 47 57 67 e-mail: marczynski@robot-coupe.com Wyłączny przedstawiciel: Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5, budynek nr 3 (centrum ProLogis), 03-310 Warszawa infolinia: 801 40 50 63

148


RS ROLDROB S.A. Nr stoiska / Stand No.: B-41

ul. Warszawska 168/172, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, POLSKA tel.: +48 44 726 11 35 Dział Handlowy fax: +48 44 726 11 24 e-mail: handel_roldrob@drosed.com.pl e-mail: horeca@drosed.com.pl www.roldrob.com.pl, www.drosed.pl Roldrob S.A. należy do Grupy Drosed, której strategicznym akcjonariuszem jest francuska Grupa LDC – europejski lider branży drobiarskiej. Oferta Grupy Drosed dla HoReCa: • produkcja drobiu i elementów drobiowych - kurczak, gęś, kaczka Pekin, kaczka Barbarie, Kurczak Zagrodowy, perliczka • przetwory drobiowe - mięsa marynowane, pieczone, parzone (w tym gotowe produkty cięte przeznaczone dla gastronomii), toppingi, kebaby, gyrosy, wg receptur własnych i Klienta, również produkty z efektem Grill Marks • parówki • wędliny drobiowe i wyroby garmażeryjne, w tym pasztety i pieczenie • mięsa garmażeryjne • wędzonki z całych elementów drobiowych • konserwy Spełniamy wysokie wymagania jakościowe – wdrożyliśmy Systemy Zarzadzania Jakością ISO, posiadamy BRC, IFS, QAFP. W ostatnich latach Roldrob skutecznie buduje pozycję w kanale HoReCa – pracując z liderami rynku w Polsce i na rynkach zagranicznych. Roldrob S.A. is a member of Drosed Group. Our strategic shareholder is French Group LDC – a European poultry business leader. Drosed group offer for HoReCa: • poultry and poultry products production – chicken, geese, Pekin duck, Barbarie duck, Zagrodowy chicken, Guinea fowl • poultry processed food – marinated meat, roasted meat, blanched meat (ready to eat cut products for gastronomy), toppings, kebabs, gyros, products with a grill mark effect – following Customer’s specifications • knacks • Poultry sausages and delicatessen products, including pates and roast-meat • Delicatessen meat • Smoked poultry elements • Canned food We fulfill high quality requirements – we implemented ISO, BRC, IFS, QAFP. Recently, Roldrob has been successfully building HoReCa business position thanks to cooperation with leaders on Polish and international markets.

S4H - OPROGRAMOWANIE DLA GASTRONOMII I HOTELI Nr stoiska / Stand No.: D-62

ul. Grochowska 4F/21, 78-100 Kołobrzeg, POLSKA Biuro: ul. Głogowa 10, 78-100 Kołobrzeg tel.: +48 94 354 06 40 fax: +48 94 354 06 40 wew. 79 e-mail: biuro@s4h.pl www.s4h.pl S4H Sp. z o.o. jest producentem oprogramowania dla gastronomii, hoteli oraz portów jachtowych. Specjalizujemy się we wdrożeniach oraz kompleksowej obsłudze rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw branży HoReCa i Hospitality. System S4H posiada specjalistyczne funkcje wspierające sprzedaż w restauracjach, pizzeriach, fast foodach, stołówkach, kawiarniach, cukierniach. Umożliwia obsługę sieci lokali. System S4H składa się z następujących modułów: S4H POS, S4H Chef, S4H Hotel&SPA opartych na jednej wspólnej bazie danych. S4H Sp. z o.o is a software producer for gastronomy, hospitality and jacht ports. We’re specializing into implementation and comprehensively service of IT solutions designed for companies from HoReCa and Hospitality markets. S4H System contains special functions supporting sales in the restaurants, cafe, confectionery shops and gastronomy. S4H System consist of modules: S4H POS, S4H Chef, S4H Hotel&SPA with are located in common database.

www.eurogastro.com.pl

149


S SALMON HYGIENE POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-58

ul. Olszewskiego 21, 25-663 Kielce, POLKSA tel.: +48 41 278 72 72, 332 21 90 fax: +48 41 278 72 73 e-mail: info@salmonpolska.pl www.salmonhygiene.pl

SCA HYGIENE SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-9

ul. Puławska 435a, 02-801 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 543 75 00, fax: +48 22 543 75 01 www.tork.pl Dział Obsługi Klienta tel.: +48 22 543 76 16-17, fax: 0 800 129 111 (połączenie bezpłatne) Marka Tork oferuje kompletny asortyment produktów i usług związanych z higieną i utrzymaniem czystości w toaletach w miejscach publicznych, służbie zdrowia, segmencie HoReCa i przemysłowych miejscach pracy. Dzięki zrozumieniu potrzeb klienta i doświadczeniu w kwestii higieny, Tork jest liderem w wielu segmentach rynku i docenianym partnerem biznesowym w ponad 80 krajach. Tork jest globalną marką w portfolio fi rmy SCA. The Tork brand offers professional hygiene products and services to customers ranging from restaurants and healthcare facilities to offices, schools and industries. Products include dispensers, paper towels, toilet tissue, soap, napkins, and industrial and kitchen wipers. Through expertise in hygiene, functional design and sustainability, Tork has become a market leader. Tork is a global brand of SCA, and a committed partner to customers in over 80 countries.

SCANDIC FOOD SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-30

ul. Filtrowa 53, 02-057 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 825 54 44 fax: +48 22 825 41 92 e-mail: office@scandic-food.pl www.scandic-food.pl Scandic-Food Sp. z o.o. należy do duńskiego koncernu spożywczego Good Food Group A/S, a w Polsce posiada dwa zakłady produkcyjne w Lipsku oraz w Chojnach Starych. W zakładach produkujemy mrożone owoce, warzywa, przetwory warzywne, dżemy, konfitury i marmolady. W Polsce istniejemy od 1996r. i sprzedajemy nasze produkty pod marką Owocowa Rozkosz oraz Streamline. W zakładach nie wykorzystuje się surowców konserwowanych dwutlenkiem siarki, a do produkcji trafiają tylko i wyłącznie starannie wyselekcjonowane owoce, przechowywane za pomocą mrożenia. Zakłady posiadają wdrożony system BRC i HACCP. Scandic Food Sp. z o.o.. belongs to the Danish food concern Good Food Group A / S. having two production sites in Poland :in Lipsko and in Chojny Stare. The factories process frozen fruits and vegetables,vegetable preserves, jams, fruit preserves and marmalades.We exist on the Polish market, since 1996 selling our products under the brands Owocowa Rozkosz and Streamline. The plants do not use any raw materials preserved with sulfur dioxide or other preservatives. We use in our production only carefully selected fruits, stored as frozen. Our production has BRC and HACCP systems implemented.

150


S SECCO HOSPITALITY FINANCIAL MANAGEMENT Nr stoiska / Stand No.: D-11

ul. Milanowska 19, 02-487 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 863 89 42 e-mail: biuro@secco.com

SECCO Hospitality Financial Management świadczy usługi z zakresu księgowości, rachunkowości zarządczej i doradztwa finansowego. Doświadczenie zespołu zdobyte w prac y dla międzynarodowych sieci hotelarskich, gwarantuje znajomość narzędzi w zakresie optymalizacji przychodów i kosztów oraz zwiększenia efektywności operacyjnej hotelu. Oferta SECCO obejmuje: • Audyt wewnętrzny hotelu • Wdrożenie rachunkowości zarządczej oraz systemu sprawozdawczości finansowej wg USALI • Wdrożenie narzędzi budżetowych • Wdrożenie systemów księgowych ERP OPTIMA lub ERP XL • Analizę i budowę systemów kontroli wewnętrznej • Outsourcing księgowości, kadr i płac • Analizy ekonomiczno-finansowe, biznes plany • Pozyskiwanie finansowania • Szkolenia dot. finansów i kontrolingu Secco Hospitality Financial Management provides services: accounting, managerial accounting and financial consulting. The team’s experience, gained in international hotel chains, guarantees familiarity with the tools related to optimization of incomes and costs, as well as increase of the hotel’s operating effectiveness. Secco offers: • hotel’s internal audit • implementation of managerial accounting and financial reporting system acc. to USALI • implementation of budget tools • implementation of ERP OPTIMA or ERP XL accounting software • analysis and creation of internal control system • outsourcing of accounting and payroll • economic and financial analyses, business plans • obtaining of investment loan • financial and controlling trainings

SELGROS SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-2

ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań, POLSKA tel.: +48 61 874 23 00 fax: +48 61 874 22 00 e-mail: horeca@selgros.pl www.selgros.pl/horeca hale sprzedaży: Białystok, ul. Produkcyjna 99, tel. +48 85 66-25-000 Bytom, ul. Chorzowska 88, tel. +48 32 76-88-000 Gdańsk, ul. Wodnika 79, tel. +48 58 52-28-000 Gliwice, ul. Toszecka 11, tel. +48 32 23-77-000 Katowice, ul. Lwowska 32, tel. +48 32 20-88-000 Kraków, ul. Nowohucka 32, tel. +48 12 68-33-000 Łódź-Rokicińska, ul. Rokicińska 190, tel. +48 42 67-70-000 Łódź-Pabianicka, ul. 3 Maja 4, tel. +48 68-36-000 Poznań, ul. Zamenhofa 133, +48 61 87-42-000 Radom, ul. Czarnieckiego 112, tel. +48 48 36-87-000 Szczecin, ul. Walecznych 66, tel. +48 91 46-97-100 Warszawa-Białołęka, ul. Przylesie 3, tel. +48 22 51-05-100 Warszawa-Połczyńska, ul. Połczyńska 103, tel. +48 22 32-33-000 Wrocław-Długołęka, ul. Wrocławska 4c, tel. + 48 71 39-96-000 Wrocław-Krakowska, ul. Krakowska 71, tel. +48 33-54-000 Selgros Cash&Carry to ogólnopolska sieć hal handlu hurtowego. Oferujemy pełne zaopatrzenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jesteśmy profesjonalnym partnerem handlowym dla gastronomii, cateringu, hotelarstwa, a także sklepów, kiosków i handlu detalicznego. Naszymi klientami są także stołówki, instytucje opieki społecznej oraz placówki oświatowo-wychowawcze. Na ternie Polski posiadamy sieć 15 hurtowni, zatrudniając około 4000 pracowników. Selgros Cash&Carry jest częścią holdingu Transgourmet zajmującego się hurtową sprzedażą produktów żywnościowych.

www.eurogastro.com.pl

153


S Selgros Cash & Carry is a nationwide chain of wholesale warehouses. We offer complete supplies for people running a business. We are a professional business partner for gastronomy, catering, hospitality, as well as shops, kiosks and retail. Our clients are also canteens, social welfare institutions and educational institutions-educational. In Poland we have 15 warehouses. We employing approximately 4000 employees. Selgros Cash & Carry is part of the holding Transgourmet dealing with wholesale sales of food products.

SIGNIFY SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-38

ul. Solipska 14A/1, 02-482 Warszawa, POLSKA tel.: +48 790 850 777 fax: +48 22 427 90 02 e-mail: signify@signify.com.pl www.signify.pl W naszej ofercie produktowej znajdziecie Państwo: gamę fantastycznych, aromatycznych mieszanek przypraw NoMU z RPA pozbawionych wszelkich dodatków chemicznych. Od rodziny De Prado z Portugalii mamy oliwy, które produkowane są w oparciu o stare, sprawdzone receptury rodzinne oraz w ścisłej zgodzie z naturą, o czym świadczą wszelkie nagrody. W Chinach zauroczyła nas zaparzona herbata kwitnąca. Swoim wyglądem, aromatem i smakiem wypełnia pozytywną energią całe mieszkanie. W Dalmacji skosztowaliśmy miodów podanych z bakaliami. Odwiedzając Belgię nie mogliśmy oprzeć się wyjątkowym pralinom i czekoladkom o arystokratycznym rodowodzie firmy Caluwe Artisan. Chcielibyśmy, aby nasze produkty towarzyszyły Państwu w codziennej kuchni a przy okazji odkrywania nowych smaków i z pojawiającą się za każdym razem nutką inspiracji sięgali po kolejny produkt z naszej oferty.

SKANFOR SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-71a

Warszawska 68, 08-445 Osieck, POLSKA tel. kom.: +48 603 948 545 e-mail: biuro@skanfor.com, biuro@ekopure.pl havedal@tlen.pl www.skanfor.com, www.ekopure.pl

SODA PLUSS SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-33

ul. Lazurowa 12, 54-044 Wrocław, POLSKA tel.: +48 71 356 91 33 fax: +48 71 356 91 34 e-mail: biuro@sodapluss.pl www.sodapluss.pl Soda Pluss Sp. z o.o. z powodzeniem wprowadza do sprzedaży nowe produkty potwierdzające jej pozycję w grupie czołowych importerów sprzętu gastronomicznego w Polsce. Tegoroczny katalog produktów, przygotowany specjalnie z myślą o nadchodzących XVIII Międzynarodowych Targach Gastronomicznych EuroGastro 2014, zawiera szereg nowych propozycji handlowych. Obok międzynarodowych producentów : Berto’s, Rational, Thermohauser czy też PizzaGroup w katalogu pojawiły się oferty innych uznanych europejskich marek : Diamond, Roltex, Tecnovesta, Royal. Soda rozszerzyła swoją ofertę produktów o szeroki wachlarz pieców konwekcyjno-parowych włoskiej firmy Tecnovesta. Piece te wyróżnia wysoka jakość wykonania przy zachowaniu bardzo konkurencyjnej ceny. Nowością są również ekspresy do kawy włoskiej firmy Royal. Obecność na stoisku firmy będzie znakomitą okazją dla krajowych dystrybutorów sprzętu gastronomicznego do zapoznania się z najnowszą, kompleksową ofertą Sody. Firma zaprasza zainteresowanych do przeprowadzenia rozmów biznesowych bądź nawiązania nowej współpracy z zespołem Sody. Soda Pluss Ltd. successfully introduces new products to the market, proving company’s position in the group of the leading catering equipment importers in Poland.

154


S This year’s catalogue, prepared specifically for the upcoming 18TH International Food Service Trade Fair, EuroGastro 2014, includes number of new proposals. Next to international manufacturers, such as Berto’s, Rational, Thermohauser and PizzaGroup, in our Catalogue appears another well-known European brands: Diamond, Roltex, Tecnovesta, Royal. Soda widen its offer of products with a wide range of combi steamers of Italian manufacturer Tecnovesta. This ovens are distinguished by the high quality workmanship at a very competitive price. Another novelty is Italian coffee machines – Royal. Visiting our booth would bring an excellent opportunity for distributors of catering equipment to acquaint with Soda’s comprehensive offer. Company invites all interested parties to conduct business negotiations and establish a new cooperation with Soda Team.

SOFTECH SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-3

ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 610 77 42 e-mail: info@gastro.pl www.gastro.pl Firma Softech Sp. z o.o. jest liderem w dziedzinie produkcji oprogramowania gastronomicznego GASTRO, jedynym w Polsce dystrybutorem sprzętu komputowego Posiflex oraz systemów przywoławczych LRS. Ogólnopolska sieć ponad 300 partnerów gwarantuje naszym klientom elastyczność i bliskość współpracy. 20-letnie doświadczenie na rynku i ponad 10 tys wdrożeń oprogramowania świadczy o stabilnej pozycji firmy,a także zaufaniu, którym obdarzyły nas już tysiące klientów. Softech is a nationwide company that develops software for the hospitality and distribute POS Terminals, touch monitors, cash registers and thermal printers from Posiflex. Since 2007 it has been a part of group listed on the stock exchange in Warsaw. During almost 20 years of experience, Softech has gained more than 10,000 satisfied customers in Poland. Softech has about 350 partners across the country. Working with us, customers have easy access to our products and proper service from specialized staff in local market.

SOLA SWITZERLAND AG Nr stoiska / Stand No.: D-29

ul. Bór 240/242, Częstochowa, POLSKA tel.: +48 34 363 74 73 fax: +48 34 366 32 35 e-mail: marco-polo@zeto.czest.pl www.marcopolosc.com.pl Marco Polo SJ – wyłączny przedstawiciel na Polskę szwajcarskiej firmy SOLA Switzerland AG produkującej od 1866 najwyższej klasy sztućce dla hoteli i restauracji. Poszukujemy lokalnych dystrybutorów.

STOCK POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C-2

ul. Spółdzielcza 6, 20-402 Lublin, POLSKA tel.: +48 81 531 02 00 www.stock-polska.pl

STOCK POLSKA Od 2007 roku Stock Polska/Polmos Lublin. Stanowi część międzynarodowej firmy Stock Spirits Group. Jesteśmy liderem wódek czystych i gatunkowych, największym producentem alkoholu w Polsce. Nasze flagowe marki, w tym rodzina Wódek Lubelskich, są liderami w swoich kategoriach. Sukces zawdzięczamy wieloletniej tradycji poszczególnych marek, polityce asortymentowej i innowacyjności gwarantującej stały i szybki rozwój.

www.eurogastro.com.pl

155


SŚ STOCK POLAND Stock Polska/Polmos Lublin has been a part of the international Stock Spirits Group since 2007. We are the market leader in both the clear and flavoured/speciality vodka categories in Poland. Our leading brands, including Wódki Lubelskie, are the best selling vodkas on the Polish market. Our success has been built around brands which have many years of tradition behind them, together with an innovative approach to new brands, which has extended our reach to many new and emerging markets.

STRAUSS CAFE POLAND SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C-1

ul. Poznańska 50, Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne, POLSKA tel./fax: +48 22 533 36 00 centrala Warszawa e-mail: info@strauss-group.pl www.strauss-cafeservice.pl Strauss Cafe Poland to lider rynku gastronomicznego wśród dostawców kawy, herbaty i urządzeń do ich przygotowywania. Zapewniamy wysoki poziom serwisu i kompleksową obsługę klienta. Przedstawiamy produkty, opracowane specjalnie pod kątem potrzeb lokali gastronomicznych: kawy ziarniste MK Cafe Espresso Professional skomponowane przez autorytet w świecie kawy – Mistrza Świata Baristów Fritza Storma oraz herbaty TeArtis stworzone przy udziale uznanego międzynarodowego eksperta Tima Cliftona. TeArtis to odpowiedź na trendy obowiązujące w świecie herbaty, gdzie przywiązanie do tradycji łączy się z otwartością na oryginalne smaki. Oferujemy najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie profesjonalnych ekspresów ciśnieniowych produkowanych przez włoską firmę LaCimbali!

SUNNY WIND POLAND SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C-20

ul. 1 Maja 6, 10-118 Olsztyn, POLSKA tel.: +48 89 7228089, tel. kom.: +48 517 012 768 www.cosmaicaffe.pl Sunny Wind Poland Sp. z o.o. specjalizuje się w imporcie oraz dystrybucji kawy ziarnistej PREMIUM palarni COSMAI (Mediolan, Włochy). Na terenie całego kraju dostarczamy naszym klientom kawę Cosmai, ekspresy do kawy, opakowania papierowe jednorazowe do napojów, w tym z nadrukiem indywidualnym, syropy do kawy, oraz inne produkty. Pełna oferta dostępna na naszej stronie: www.cosmaicaffe.pl Sunny Wind Poland specializing in import and distribution of coffee in beans from COSMAI (Milano, Italy). On the whole territory of Poland, we supply our customers with coffee Cosmai, espresso coffee machines, paper packaging for drinks (including custom printed), syrups for coffee drinks, and other products. Full offer you can find on our web site: www.cosmaicaffe.pl

ŚWIECE-LED Nr stoiska / Stand No.: D-34

ul. Nowa 3/46, 78-320 Połczyn Zdrój, POLSKA tel.: +48 781 669 834 e-mail: sklep@swiece-led.pl www.swiece-led.pl Jesteśmy dystrybutorem oświetlenia dekoracyjnego LED brytyjskiej marki Smartcandle. Oferujemy innowacyjne rozwiązania oświetlenia dekoracyjnego dla Hoteli, Restauracji i Spa. W naszej ofercie posiadamy oryginalne świece Luminara imitujące prawdziwy płomień, systemy T-lite i LampyLED wielokrotnego ładowania oraz bogaty asortyment świeczników specjalnie zaprojektowany do naszych systemów T-Lite. Candle-LED – Distributor of the British brand Smartcandle decorative LED lighting. We offer an innovative solutions of decorative lighting for Hotels, Restaurants and Spa. Our vast assortment includes an original Luminara candles with a “moving flame”, rechargeable T-lite systems and LED lamps, high quality holders designed for our T-lite systems.

156


T TABASCO® Nr stoiska / Stand No.: C-6

Wyłączny dystrybutor TABASCO w Polsce: DEVELEY POLSKA Sp. z o.o. ul. Batalionu Platerówek 3, 03-308 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 326 34 50, 614 15 73 www.sostabasco.pl Oryginalne sosy TABASCO® produkowane są przez McIlhenny Company począwszy od 1868 roku na Avery Island, w Luizjanie. Do dziś firma jest w rękach rodziny McIlhenny, a produkcja odbywa się w tym samym miejscu. O podtrzymywanie tej tradycji dbają już od pięciu pokoleń członkowie rodziny McIlhenny oraz ich pracownicy. Podstawowa receptura, proces i naturalne składniki (czerwone papryczki tabasco, ocet i sól) pozostają niezmienione. Wyłącznym dystrybutorem TABASCO® w Polsce jest firma Develey. TABASCO® brand products are made by McIlhenny Company, founded in 1868 on Avery Island, Louisiana. To this day, the company is still family-owned and operated on that very same site. Over 140 years later, TABASCO® Sauce is made much the same way except now the aging process for the mash is longer – up to three years in white oak barrels – and the vinegar is high-quality distilled vinegar. Exclusive distribution in Poland: Develey Poland.

TEDMAR.COM.PL UBRANIA DO PRACY Nr stoiska / Stand No.: A-31

ul. Jesienna 1b, 05-090 Raszyn, POLSKA tel./fax: +48 22 720 27 98 e-mail: info@tedmar.com.pl www.tedmar.com.pl TEDMAR jest firmą o ponad 20-letniej tradycji, specjalizującą się w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości odzieży służbowej. Oferta firmy była wielokrotnie nagradzana przez fachowe gremia i znalazła uznanie w oczach licznych instytucji i marek, m.in. sieci Pijalni Czekolady Wedel, Lodziarni Grycan, Unity Line, BOLS, Marriott czy Sheraton. TEDMAR jest autorem bluz kucharskich dla wielu znanych osobowości kulinarnych m.in.: Karola Okrasy, Kurta Schellera i Roberta Sowy, a także strojów kucharskich do serialu TVN „Przepis na życie”. W 2014 firma rozszerzyła działalność i do swojej oferty wprowadziła trzy nowe marki: JOBELINE, VEGA oraz Hotelwäsche Erwin Müller. Aktualnie klienci, oprócz szerokiej gamy ubiorów do pracy, mają także możliwość zakupu tekstyliów, w tym obrusów, ręczników, czy pościeli, a także elementów wyposażenia zaczynając od krzeseł, stołów, poprzez porcelanę, sztućce, aż po noże, lampy, kosmetyki hotelowe czy urządzenia kuchenne. Ponad 30 000 produktów najwyższej jakości w jednym miejscu!

TEDMARK SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-57

ul. A. Struga 41, 70-784 Szczecin, POLSKA tel.: +48 91 48-53-916 fax: +48 91 48-53-819 e-mail: biuro@tedmark.pl www.tedmark.pl „TEDMARK – Opakowania szyte na miarę” jest platformą logistyczną i partnerem w zarządzaniu dostawami i zapasem magazynowym wybranych produktów potrzebnych do właściwego funkcjonowania sieci gastronomicznych, restauracji, zaplecza kuchni, cateringu, kawiarni, barów, cukierni, piekarni, lodziarni i wszelkich punktów gastronomicznych. Jesteśmy dostawcą i kreatorem dedykowanych opakowań, akcesoriów gastronomicznych typu dyspensery, podajniki, pojemniki, szczypce, tace do ekspozycji produktów w witrynach, porcelany, porcjowanych dodatków, przypraw oraz różnych rozwiązań do pakowania. Firma realizuje przede wszystkim opakowania z nadrukiem indywidualnym, ale oferta bogata jest także w produkty niebrandowane. TEDMARK zapewnia dostawy Just In Time na terenie całego kraju i poza granicami w czasie dogodnym dla klienta przy wykorzystaniu autorskiego systemu IT łączącego formy zamawiania przez SMS, EDI, B2B, e-mail, fax oraz elektronicznie kontrolowane kompletowanie wysyłek.

www.eurogastro.com.pl

159


T “TEDMARK tailor-made packaging” is a logistic platform and partner in supply chain management, stock management of chosen products essential for proper functioning of gastronomic chains, restaurants, kitchens , catering, café, bars, confectioneries, bakeries, ice-cream cafes and all food service customers. We are a supplier and designer of packaging and different packaging solutions, gastronomic accessories such as dispensers, holders, containers, exposition trays, porcelain, portioned condiments and various packaging solutions. We delivers mostly bespoke printed packaging but offer is rich also in stock products. We ensure deliveries Just In Time all over Poland and abroad on basis of unique IT system connecting orders via SMS, EDI, B2B, e-mail, fax and electronically controlled completion and dispatch.

TENZI SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-56

Skarbimierzyce 20, 72-002 Dołuje /k.Szczecina, POLSKA tel.: +48 91 311 97 77 fax: +48 91/311 97 76 e-mail: handel@tenzi.pl www.tenzi.eu Firma istnieje od 1999 roku. Od początku, środki chemii profesjonalnej, powstawały na bazie własnych receptur i doświadczeń. Zaczynaliśmy od produkcji kilku preparatów. W ciągu tych 15 lat wypracowaliśmy formuły ponad 200 produktów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, wprowadziliśmy wiele linii: Higiena, Gastro, Car, Home&Office oraz Produkty Sezonowe. Od lat wspieramy także polski sport, finansując i promując najzdolniejszych zawodników. Tenzi to zespół młodych ludzi, którzy utożsamiają się z firmą. Wszystkie produkty tworzone są z pasją. Kierujemy się zasadą: „Przewaga dzięki jakości”, by nasze preparaty były innowacyjne, skuteczne, bezpieczne i zawsze o krok przed konkurencją. Od 2009 roku posiadamy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008. Spółka Tenzi od lat z sukcesem działa także na rynkach zagranicznych, które przyjęły preparaty Tenzi z dużym zainteresowaniem. The company has existed since 1999. From the beginning, the professional cleaning agents were formed on the basis of their own formula and experiences. We started with the production of several preparations. During these 15 years we have developed a formula more than 200 products. In order to meet the expectations of customers, we have introduced many lines: Hygiene, Gastro, Car, Home & Office and Seasonal Products. For years we sponsor the most talented sport players. TENZI is a team of young people who identify with the company. All products are created with passion. We are guided by the principle of „Advantage through quality” that our preparations were innovative, efficient, safe, and always one step ahead of the competition. Since 2009, we have a Quality Management System Certificate ISO 9001:2008. Company TENZI years of successfully operating in foreign markets that have adopted TENZI preparations with great interest.

thermohauser GmbH Nr stoiska / Stand No.: A-30

Bleichereistrasse 12, D-73066 Uhingen, GERMANY tel.: +49 7161 9384 0 fax: +49 7161 9384 55 e-mail: info@thermohauser.de www.thermohauser.de thermohauser GmbH jest znanym cenionym producentem i dystrybutorem sprzętu codziennego użytku w branży spożywczej i gastronomicznej, jak również aktywnych i pasywnych pojemników izotermicznych EPP oraz termosów dla cateringu. Naszymi partnerami są profesjonalne zakłady gastronomiczne, duże kuchnie zbiorowego żywienia, szpitale, szkoły, domy opieki społecznej, jak również producenci z branży przemysłu spożywczego.

160


T TI - MA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-39

ul. Opolska 8, 80-395 Gdańsk, POLSKA tel.: +4858 556 43 29 fax: +48 58 558 03 79 e-mail: sekretariat@ti-ma.pl www.ti-ma.pl Firma powstała w 1992 roku. Pierwotnie jej działalność obejmowała serwis oraz remonty maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsnego, a także sprzedaż części zamiennych. Z czasem została rozszerzona o sprzedaż maszyn. Obecnie TI-MA jest przedstawicielem wielu znanych europejskich firm produkujących urządzenia dla branży mięsnej. Zajmuje się także naprawami, remontami gwarancyjnymi i pogwarancyjnymi oraz sprzedażą części zamiennych.

TOM-GAST SP.J. Nr stoiska / Stand No.: A-4

ul. Beskidzka 123/125, 91-610 Łódź, POLSKA tel.: +48 42 674 85 87 fax: +48 42 674 85 88 e-mail: tomgast@tomgast.pl www.tomgast.pl Firma TOM-GAST jest Generalnym Dystrybutorem na Polskę profesjonalnego wyposażenia gastronomicznego wielu uznanych, europejskich producentów. Nasze marki to: RAK Porcelain, Libbey, Eternum, Peugeot, De Buyer, Giesser Messer, Chef’s Choice, Cambro, Schott Zwiesel, a od tego roku także Dynamic i Hotmix Pro. Nasza bogata oferta nieustannie poszerza się w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów oraz zmieniające się trendy na rynku. Dzięki wieloletniej obecności na rynku i konsekwencji w oferowanej jakości, firma TOM-GAST dostarcza dzisiaj do najbardziej wymagających klientów, jakimi są hotele, restauracje i sale bankietowe premium. TOM-GAST is the main distributor of high quality professional catering equipment for the Polish market. In its offer the most important place is reserved for the recognized brands like: RAK Porcelain, Libbey, Eternum, Peugeot, De Buyer, Giesser Messer, Chef’s Choice, Cambro, Schott Zwiesel and newly introduced in last year: Dynamic and Hotmix Pro. Our offer has been continuously improving to meet increasing demand of our customers and to address dynamics in the market trends. Reflecting long tenure on the market and sustainability in quality of services, TOM-GAST provides its services to the most demanding customers like hotels, restaurants and premium class banquet venues.

TORELL / EPSON Nr stoiska / Stand No.: D-19

ul. Obrońców Westerplatte 5, 83-000 Pruszcz Gdański, POLSKA tel.: +48 58 773 99 14 fax: +48 58 773 99 15 e-mail: torell@torell.pl www.torell.pl Firma TORELL założona w 1990 roku jest wiodącym na polskim rynku dostawcą urządzeń fiskalnych, kas, drukarek oraz stanowisk POS. Są to wysokiej klasy urządzenia elektroniczne, uznanych światowych producentów. TORELL jest wyłącznym dystrybutorem kas fiskalnych SHARP, EURO, drukarek fiskalnych EPSON oraz ogólnopolskim dystrybutorem urządzeń Auto ID Honeywell i Cipherlab. W swojej ofercie posiada rozwiązania dedykowane zarówno sklepom detalicznym, jak i sieciom handlowym, firmom usługowym, hotelom, gastronomii oraz przedsiębiorstwom logistycznym i produkcyjnym. Misją TORELL jest dostarczanie rozwiązań dostosowanych do potrzeb Klienta. Każdy projekt jest realizowany, tak aby satysfakcja była wspólnym mianownikiem przygotowanej oferty. TORELL company was founded in 1990 and since that time is a leading Polish supplier of fiscal cash registers, printers and POS stations. These are of high quality electronic devices of widely respected international manufacturers.

www.eurogastro.com.pl

161


T TORELL is the exclusive distributor of SHARP, EURO cash registers and EPSON fiscal printers as well as Polish distributor for Auto ID devices produced by both Honeywell and Cipherlab. TORELL offers dedicated solutions for both retail stores and retail chains, commercial companies, hotels, catering and for logistics and manufacturing entities. TORELL’s mission is oriented towards providing solutions tailored to customers’ demands as each project is being carried out, so that satisfaction is the common denominator of prepared offers.

TRADIFOODS, COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA Nr stoiska / Stand No.: B-25

Elospark II, B14, Est. S.Marcos, 2735-521 Cacém, PORTUGAL tel./fax: +351 21 4587670 fax: +351 21 4263702 e-mail: geral@tradifoods.com www.tradifoods.com Tradifoods – firma została utworzona w maju 1998r. Swoją działalność eksportową rozpoczęła w połowie 1999 roku, wysyłką towarów nie psujących się do dodatkowych rynków wspólnotowych. Od prawie 11 lat rozwija swoją działalność, koncentrując się w szczególności na eksporcie serów portugalskich. Tradifoods to firma, mająca na celu odbiór i dystrybucję produktów spożywczych. Podstawowym produktem firmy jest handel serem. Ponadto firma sprzedaje inne artykuły spożywcze, w tym oleje, oliwki, konserwy, słodycze, dżemy, galaretki, sól itp. Głównym obszarem działalności jest rynek zagraniczny. Eksport stanowi 99% udziału w działalności prowadzonej przez Tradifoods. Bardzo istotna jest jakość wszystkich produktów aby docierały one do miejsca docelowego w doskonałym stanie. TRADIFOODS - International Trade in Food Products, Inc. was incorporated in May 1998 and initiated its export activity from mid-1999 with a set of non-perishable goods for extra community markets. For almost eleven years is developing an export activity particularly focused on the export of Portuguese quality artisan cheeses. TRADIFOODS is a company that aims to receipt and distribution of food products. The primary product of the company is the trade Cheese. Are also sold groceries, including: oils, olives, canned fish, candy, jam, jellies, salt, etc. The main supllying area is the foreign market. The export occupies about 99 % of the business conducted by Tradifoods. It is thus essential to QUALITY of all products supplied and organizing all necessary so that the goods reach their final destination in excellent conditions.

TRIESTESPRESSO EXPO Nr stoiska / Stand No.: C-23

Old Port Warehouses, Trieste, ITALY Organizer: Aries – Trieste Chamber of Commerce tel.: +39 040 6701240 fax: +39 040 365001 e-mail: info@triestespresso.it www.triestespresso.it Od 23 do 25 Października 2014: Triest- Włochy- odbędzie się 7. edycja TriestEspresso Expo, numer 1 biennale wystawiennicze B2B w tematyce branży handlowej kawy espresso przeznaczone dla międzynarodowych profesjonalistów z branży kawowej. Cały świat kawy będzie obecny pod jednym dachem: palaczy, importerów, producentów urządzeń do kawy, maszyn do prażenia i przetwarzania, pakowania, kubków do kawy i akcesoriów, powiązane usługi, merchandising, prasa branżowa. W edycji 2012 udział wzięło 10.000 profesjonalnych zwiedzających z wszystkich kategorii z 85 krajów i spotkało się 230 wystawców z całego łańcucha kawy espresso. Nie przegap kawowego spotkania! www.triestespresso.it - info@triestespresso.it From 23rd to 25th October, 2014: Trieste -Italy- will host the 7th edition of TriestEspresso Expo, the Number 1 biennial B2B exhibition of the espresso coffee trade industry designed for international coffee industry professionals. The whole world of coffee will be present under one roof: importers, roasters, producers of espresso equipment, roasting and processing machines, packaging, coffee cups and accessories, related services, merchandising and industry press. 10.000 professional visitors of all categories from 85 Countries attended the 2012 edition and met with 230 exhibitors from the entire espresso coffee chain. Don’t miss the coffee industry meeting! www.triestespresso. it - info@triestespresso.it

162


UV UNI-PACK Nr stoiska / Stand No.: C-8

ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, POLSKA tel.: +48 22 750 17 41, fax: +48 22 750 30 13 tel. kom.: +48 602 33 49 49 e-mail: unipack@unipack.com.pl www.unipack.com.pl Firma Uni-Pack Maciejko specjalizuje się w profesjonalne obsłudze rynku HORECA na terenie całego kraju. Podstawowymi produktami w naszej ofercie są opakownia jednorazowe najlepszych polskich i europejskich producentów. Uwzględniając potrzeby klientów rozszerzyliśmy ofertę o takie produkty jak: art. gosp. domowego, chemię domową i profesjonalną, produkty spożywcze, art. biurowe a w ostatnim czasie również maszyny zgrzewające oraz ekspresy do kaw wraz z serwisem technicznym. Oferujemy możliwość składania zamówień za pośrednictwem platformy internetowej oraz systemu EDI. W naszych magazynach utrzymujemy zapas około półtora tysiąca różnych wyrobów. Szybko reagujemy na mody, nowinki i innowacje, tak by nasi klienci mogli je uwzględniać przy podejmowaniu swoich decyzji. Dostarczamy zamówiony towar w dowolne miejsce Polski w ciągu 48 godzin, a w razie potrzeby nawet szybciej. Jest to szczególnie istotne dla klientów o strukturze rozległej, którzy pragną minimalizować koszty logistyki i transportu.

VEDRENNE Nr stoiska / Stand No.: B-70a

Wyłączny Dystrybutor Vedrenne Francevins Sp. z o.o. ul. Okrężna 36/1, 02-916 Warszawa, POLSKA

VEDRENNE to rodzinna francuska firma z tradycjami i trzeci co do wielkości producent syropów we Francji. Marka jest synonimem jakości i prestiżu dla miłośników wyśmienitych smaków i aromatów. Szeroki asortyment likierów i syropów sprosta wymaganiom zarówno profesjonalnego barmana jak i baristy, a także domowego amatora. Firma Francevins jest wyłącznym importerem syropów tej marki w Polsce.

VEGAGASTRO Nr stoiska / Stand No.: B-45

ul. Portowa 16 c; 76-200 Słupsk, POLSKA tel.: +48 59 840 23 22 fax: +48 59 840 23 22 e-mail: biuro@vegagastro.pl www.vegagastro.pl Vegagastro dostarcza profesjonalne technologie dla gastronomii i lodziarni. W ofercie znajdą Państwo: automaty do lodów, maszyny do lodów (frezery, pasteryzatory, dojrzewalniki, urządzenia wielofunkcyjne), automaty do bitej śmietany, witryny do lodów, ekspresy do kawy, granitory oraz wiele innych produktów najwyższej jakości. Od lat współpracujemy ze światowej sławy producentami, m.in. Electro Freeze, Promag, Ital Proget, Sencotel, WEGA, COF. Zapewniamy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie całego kraju. Organizujemy profesjonalne szkolenia z zakresu użytkowania i eksploatacji urządzeń. Zapraszamy! Vegagastro supplies professional technologies for gastronomy and ice-cream shops. We offered you: ice-cream mashines, batch freezer, pasteurizers, ageing vat, 2 in 1 machines, whipped cream machines, cabinets, coffee machines, slush machines and many other products only the highest quality. Since many years we cooperate with world famous producers such as: Electro Freeze, Promag, Ital Proget, Sencotel, WEGA, COF.

www.eurogastro.com.pl

165


V VERRO-GLASS ZOFIA STRYKOWSKA Nr stoiska / Stand No.: D-16

ul. Szlachecka 15, 43-300 Bielsko-Biała tel.: +48 33 821 18 38 tel. kom.: +48 603 746 510 e-mail: biuro@pucharydeserowe.pl www.pucharydeserowe.pl Firma „Verro-Glass“ jest bezpośrednim importerem ponad 200 modeli szklanych i ceramicznych pucharków do lodów, deserów i koktajli oraz talerzy deserowych. Oferowane przez nas produkty znajdują zastosowanie przede wszystkim w gastronomii. Proponujemy Państwu również zdjęcia deserów, karty deserów: do samodzielnego komponowania, karty trzy- i pięcioskrzydełkowe oraz filmy szkoleniowe ukazujące „krok po kroku” sposób przygotowania ponad 50 deserów, koktajli i kaw, a także filmy szkoleniowe dla kelnerów. „Verro-Glass” Company is direct importer of ice, dessert and cocktail cups. Among 200 models, everyone will find something for themselves. Products offered by our company apply mainly to gastronomy as they characterize with high endurance, resistance to scratches and crashes which also enables dishwasher cleaning.

VETRINA WŁOSKA Nr stoiska / Stand No.: B-60

Beata Anna Zdyb Sommelier tel. kom.: +48 507 603 805 tel. kom.: +39 329 564 2360 e-mail : vetrinawloska@gmail.com Jako sommelier i przedstawiciel handlowy włoskich producentów proponuje w tym roku degustacje win i produktów bardzo wysokiej jakości małych producentów z różnych Regionów, a w tym m. in.: wina biale z Alto Adige, Primitivo i inne z Puglii, Sycylia- a w tym Nero d’avola Marsala i Zibibo , Marche - Verdicchio i Lacrima moro d’Alba, Umbia, Toskana -Chianti,Nobile,Morellino di Scansano, Brunello,Supertoscany , Piwo Artygianalne, toskański olej, sery pecorino i wiele wiele niespodzianek. Na stoisku można też zasięgnąć informacji na temat profesjonalnych tygodniowych kursów sommelier organizowanych w Toskanii.

VIANDS Nr stoiska / Stand No.: B-23

ul. Spółdzielcza 3, 05-600 Grójec, POLSKA tel.: +48 48 664 59 90 fax: +48 48 664 59 93 e-mail@viands.pl www.viands.pl Firma Viands® jest bezpośrednim importerem delikatesowych przysmaków z całego świata. Sprzedajemy produkty oryginalne i wyjątkowe, zdolne zachwycić nawet najwybredniejsze podniebienia. Oprócz artykułów przeznaczonych dla indywidualnych klientów mamy w ofercie szereg produktów specjalnie dla branży HoReCa. Ustawicznie wprowadzamy nowe pozycje do naszego asortymentu.

166


V VICTORIA CYMES SP Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: C-14

ul. Kołobrzeska 43, 78-600 Wałcz, POLSKA Centrala tel.: +48 67 258 00 91 fax: +48 67 258 00 95 e-mail: sekretariat@cymes.pl www.cymes.pl, www.swiezesoki.pl, www.syropybarmanskie.pl Już od 30 lat wytwarzamy dla Was produkty najwyższej jakości. Historia VICTORII CYMES sięga 1981 roku. Od tego czasu z niewielkiej wytwórni staliśmy się jednym z największych producentów syropów zagęszczonych w Polsce. Obecnie nasza oferta obejmuje około 140 produktów, w tym obok syropów, świeże soki, napoje, wody i musztardy. Sukces zawdzięczamy wyjątkowej recepturze i najwyższej jakości naszych produktów. Dlatego też, wyroby VICTORII CYMES można znaleźć zarówno w sklepie osiedlowym , jak i w dużych sieciach handlowych. VICTORIA CYMES zatrudnia około 200 stałych pracowników i współpracowników. Szerokość oferty oraz rzetelność w kontaktach z partnerami rynkowymi umożliwiły VICTORII CYMES nawiązanie stałej współpracy z potentatami tej klasy, co firmy: International Paper, Tetra Pack, Wild czy Dohler. Cała produkcja odbywa się w oparciu o znakomitą wodę, pochodzenia plejstoceńskiego, z własnych studni głębinowych Zakładowe laboratorium szczegółowo bada zarówno surowce przed skierowaniem ich do produkcji, jak i każdy produkt gotowy, zanim opuści mury zakładu. Jakość wyrobów jest dla wszystkich pracowników VICTORII CYMES sprawą najważniejszą.

VIESSMANN KALTETECHNIK GMBH Nr stoiska / Stand No.: A-28

ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław, POLSKA tel.: +48 71 36 07 100, fax: +48 71 36 07 101 e-mail: info@viessmann.pl www.viessmann.pl Menadżer produktu: tel.: +48 782 756 758, jurj@viessmann.com Viessmann - climate of innovation Technika grzewcza i chłodnicza firmy Viessmann - połączenie wiedzy z silną marką Marka Viessmann oznacza innowacyjną i kompletną ofertę techniki grzewczej dla wszystkich źródeł energii i wszystkich zastosowań w połączeniu ze skuteczną techniką chłodniczą w zakresie systemów chłodzenia i przechowywania produktów. W ofercie firmy Viessmann znajduje się wielostopniowy program urządzeń grzewczych w zakresie mocy do 116 MW: wiszące i stojące, niskotemperaturowe i kondensacyjne kotły grzewcze na olej i gaz, a także systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii, jak pompy ciepła, systemy solarne i wentylacyjne oraz kotły na surowce odnawialne. Program obejmuje także komponenty techniki regulacji, systemy telekomunikacji, jak i całe peryferia systemowe, z grzejnikami i zbiornikami na olej opałowy włącznie. Po przejęciu marki Viessmann - Technika Chłodnicza, a także lidera urządzeń chłodniczych na rynku skandynawskim, marki Norpe, koncern Viessmann oferuje teraz w ramach pomarańczowego logo również szeroki zakres innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań produktowych. Wraz ze swoją dużą funkcjonalnością komory chłodnicze i mroźnie marki Viessmann są zaprojektowane do wykorzystania w wielu dziedzinach i gałęziach przemysłu: produkcji spożywczej, w supermarketach, handlu, fabrykach, środkach transportu, laboratoriach chemicznych, jak również w zakładach gastronomicznych i hotelach. Dostosowane do najwyższych wymagań rynku i przemysłu charakteryzują się szczególną wytrzymałością, ponadprzeciętną higieną oraz wysokim komfortem użytkowania. Odkryj z nami niezawodny wymiar najwyższych technologicznych i higienicznych osiągnięć w chłodnictwie! Odpowiedzialność wobec środowiska i społeczeństwa, uczciwość w stosunku do Klientów i pracowników oraz dążenie do perfekcji we wszystkich procesach gospodarczych, są dla firmy Viessmann wartościami najważniejszymi.

www.eurogastro.com.pl

169


V VILLA GLASS STUDIO SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-47

ul. Białobrzeska 100a, 38-400 Krosno, POLSKA tel.: +48 13 436 44 63 wew. 105 fax: +48 13 436 44 75 e-mail: villa@villa.com.pl www.villa.com.pl Nasza firma jest producentem absolutnie nowatorskiego produktu – całoszklanych drzwi fusowanych. Unikalna technika fusingu polega na kontrolowanym kształtowaniu płaskiej tafli szkła w wysokiej temperaturze. Technologia ta pozwala na produkcję szklanych drzwi będących w istocie płaskorzeźbą w bajecznych kolorach. Nasza oferta obejmuje drzwi zarówno futrynowe, jak i bezfutrynowe, przymykowe, wahadłowe i przesuwne, z samozamykaczem lub bez, o dowolnych wymiarach, pasujących również do kabin prysznicowych lub sauny. Montowane „na stałe” przeszklenia mogą być doskonałym dopełnieniem wnętrza, szczególnie, jeśli zastosowane zostanie sztuczne doświetlenie płaskorzeźby. Możliwe jest również wytworzenie szklanych dekoracji na specjalne zamówienie wynikające z projektu wnętrza. Dobór kolorów oraz wzoru płaskorzeźby jest praktycznie nieograniczony. W ten sposób można zastosować szklane elementy w takich miejscach jak ściany działowe, parawany, dekoracje okapów kominków, blaty stołów, kaskady wodne, fronty mebli czy wypełnienie świetlików. Z pewnością znajdą Państwo własny, wyjątkowy sposób na zastosowanie produkowanego przez nas szkła. Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo, wszystkie nasze wyroby są hartowane. We produce a totally new product – fused glass doors. The unique fusing technology allows for controlled slumping of flat glass into a mould in high temperature. That way we produce our doors which become actually a colorful glass sculpture. Our offer comprises of both frame and frameless doors. They are suitable for sliding or swinging systems, with single or double action floor spring. The doors can have different dimensions matching the requirements. Shower or sauna doors are also available. Additional glass panels with fixed mounting can be a beautiful interior complement, especially when lit up by supplementary lighting. We are capable of producing exclusive glass elements for particular interior design. Colours and emboss patterns are practically unlimited. That way it is possible to use glass decorations in partition walls, screens, fireplace tops, table tops, water walls, furniture doors or skylights. We are sure you will find your own extraordinary idea of applying our products. Please, note, that all our products are tempered for safety reasons.

VOG POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: B-64

Przemysłowa 8, 96-100 Skierniewice, POLSKA tel.: +48 46 835 14 40 fax: +48 46 833 29 84 e-mail: office@vog.pl www.vog.pl Firma VOG Polska Sp. z o.o. powstała w 1994 roku, początkowo pod nazwą KRESTO- Polska. W 1999 pozyskała nowego właściciela VOG AG-austriackie przedsiębiorstwo z centralno-europejską kompetencją, własnymi spółkami w 7 krajach, doświadczeniem w produkcji win i oleju jadalnego, jak również w imporcie oraz w handlu produktami spożywczymi i przemysłowymi. Przedsiębiorstwo VOG Polska Sp. z o.o. spełnia również wymagania International Food Standard ( IFS) na poziomie wyższym. Certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP gwarantuje bezpieczeństwo oraz wysoką jakość produktów. Company VOG Poland Sp. z o.o. was established in 1994, originally under the name KRESTO-Polka. In 1999 company acquired a new owner VOG AG – Austrian company with Central-European competence, has offices in 7 countries, experience in wine and oil production, as well as in import and trade in food and non-food products . Company VOG Polka Sp. z o.o. meets the requirements of International Food Standard (IFS) on higher level. Certificated food safety management system HACCP ensures safety and high quality products.

170


VW VOIGT SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-7

ul. Jordana 90, 41-813 Zabrze, POLSKA tel.: +48 32 272 39 17 tel./fax: +48 32 272 25 73 e-mail: info@voigt.pl www.voigt.pl Firma VOIGT jest czołowym polskim producentem profesjonalnych środków utrzymania czystości. Oferta asortymentowa obejmuje między innymi specjalistyczne preparaty dedykowane do szeroko rozumianego sektora HoReCa. Autorskie technologie VOIGT stosowane są w wielu zakładach przetwórstwa spożywczego, piekarniach, cateringu, gastronomii i restauracjach. Swoich Klientów Firma wspiera bezpłatnymi audytami, szkoleniami, doradztwem i serwisem; udostępnia przepływowe i elektroniczne systemy dozowania.

WARSAW SCHOOL OF COFFEE Nr stoiska / Stand No.: C-26

Coffee Zone Sp. z o.o. Warsaw Distribution Center ul. Szyszkowa 35/37 (hala A), 02-285 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 8783700 fax: +48 22 8783705 www.coffeezone.pl, www.warsawschoolofcoffee.pl Warsaw School of Coffee to najstarsza Polska szkoła kawy. Nasi podopieczni zdobyli wiele tytułów w Polsce i na arenie międzynarodowej. Podobnie jak inne tego typu ośrodki w Europie prowadzimy szkolenia zarówno dla rynku kawowego jak i wszystkich lubiących kawę domowych pasjonatów. Profesjonalnie wyposażona sala stwarza doskonałe warunki do szkoleń prowadzonych przez Mistrza Polski Barista, Łukasza Jura. Dowiedz się więcej na www.warsawschoolofcoffee.pl Warsaw School of Coffee is the oldest Polish coffee school. Our students have won many titles in Poland and internationally. Like other such centers in Europe we conduct trainings for coffee market operators and coffee lovers. Professionally equipped room creates the perfect conditions for training run by Polish Barista Champion, Lukasz Jura. See more at www.warsawschoolofcoffee.pl

WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY SA BRONISZE Nr stoiska / Stand No.: B-6

Bronisze, ul. Poznańska 98, 05-850 Ożarów Mazowiecki, POLSKA tel.: +48 22 721 55 05 fax: +48 22 721 55 00 e-mail: bronisze@bronisze.com.pl www.bronisze.com.pl Zadaniem Rynku Hurtowego Bronisze jest tworzenie optymalnych warunków obrotu hurtowego owocami, warzywami i kwiatami oraz ułatwianie kontaktów handlowych. Rynek Hurtowy Bronisze gwarantuje możliwość równego uczestnictwa w wymianie handlowej. Świeżość produktów, ich duża różnorodność, dostępność oraz obrót dużą masą towarową to kluczowe atrybuty charakteryzujące Rynek Hurtowy Bronisze. Dzięki ciagłemu doskonaleniu jakości obsługi (ISO 9001,22000), wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań logistycznych, prośrodowiskowych (ISO14001) oraz sprawnemu zarządzaniu Spółka cieszy się zaufaniem i szacunkiem przedsiębiorców i producentów.

www.eurogastro.com.pl

171


W The wholesale market of Bronisze is one of the largest and most important in Poland. The market is located in the town of Bronisze just outside Warsaw. This wholesale market has been designed to meet the needs of various categories of operators from small farmers to large wholesalers and distribution chains. The wholesale market brings together producers, wholesalers and importers. The wholesale market offers an abundant range of products, which vary from Flowers to Fruits and Vegetables. Bronisze offers all modern facilities such as perfect storing and cooling facilities, modern loading and unloading docks, air-conditioned halls and excellent accessibility and service.

WATERSYSTEM SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-74

ul. Trakt Brzeski 167, 05-077 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 773 23 80 e-mail: m.sobolewski@watersystem.pl www.watersystem.pl Firma Watersystem Sp. z o.o. jako producent urządzeń do uzdatniania wody oferuje szeroką gamę urządzeń przeznaczonych dla gastronomii a w szczególności nowa gamę zmiękczaczy typu Orion Mars z polskim menu. Watersystem Sp. z o.o. oferuje także systemy dozowania chemii jak pompy dozujące do zmywarek, pralnic oraz systemy rozcieńczania chemii. Company Watersystem Sp. with o.o. as a manufacturer of water treatment equipment offers a wide range of equipment for catering and in particular a new range of softeners Orion Mars with the Polish menu. Watersystem Sp. with o.o. also offers chemical dosing systems as dosing pumps for dishwashers, laundries and systems for chemical dilution.

WEINDICH SPÓŁKA JAWNA Nr stoiska / Stand No.: A-5

ul. Adamieckiego 8, 41-503 Chorzów, POLSKA tel.: +48 32 770 74 60 fax: +48 32 770 79 05 e-mail: info@weindich.pl Firma Weindich Sp. J. od ponad dwudziestu lat wyposaża zakłady przemysłu mięsnego i sektor HoRe-Ca w sprzęt najwyższej jakości. Każdego dnia ponad 70 wykwalifikowanych specjalistów czuwa nad realizacją potrzeb klientów. Oferowany asortyment to ponad 12 000 produktów, które zyskały uznanie odbiorców. Na 2500 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej w Chorzowie eksponujemy towary będące w polu zainteresowań naszych klientów To u nas znajdziecie Państwo 24 godzinny serwis, mobilnych handlowców, technologów, doradców technicznych, oraz profesjonalną kuchnię szkoleniową stworzoną w oparciu o najwyższe standardy gastronomiczne.

WENCEL SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-27

ul. Potockich 105 A, 05-435 Warszawa, POLSKA tel.: +48 22 613 32 12 e-mail: sekretariat@wencel.pl www.wencel.pl Firma WENCEL istnieje na rynku od ponad 25 lat, wyposażając Klientów w najwyższej jakości sprzęt gastronomiczny. Szczególny nacisk kładziemy na jakość oferowanych urządzeń z zastosowaniem nowoczesnej technologii. Zajmujemy się wyposażeniem kompleksowo - od etapu projektowania, wyceny, transportu, montażu, przeszkolenia personelu i ostatecznie serwisowania. Prowadzimy również sprzedaż komisową oraz sklep internetowy. WENCEL Company is present on the market for over 25 years, offering customers the highest quality catering equipment. Particular attention is placed on the quality of offered equipment using modern technology. Our services are comprehensive, from design, pricing, transportation, installation, training of staff and ultimately servicing. We also sell used equipment and run online store.

172


W WIELKIE WINA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-51

ul. Św. Antoniego 8, 62-080 Swadzim, POLSKA tel.: +48 61 222 90 77, tel. kom.: +48 515 181 217 e-mail: biuro@wielkiewina.pl, sklep@wielkiewina.pl www.wielkiewina.pl Jesteśmy firmą rodzinną z Poznania pasjonującą się winami jakościowymi od 1998. Łącząc przyjemne z pożytecznym postanowiliśmy zająć się importem i sprzedażą wysokogatunkowych win w Polsce. Nasza autorska kolekcja to efekt wieloletnich poszukiwań, spotkań i degustacji. Zaowocowały one nawiązaniem współpracy z renomowanymi domami winiarskimi z liczących się regionów uprawy winorośli całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem Włoch i Hiszpanii. We are a family from Poznan who passionates with quality wines since 1998. Combining business with pleasure we decided to take care of the import and sale of high-quality wines in Poland. Our authored wine collection is the result of years of research, meetings and tastings allowed us to establish partnerships with renowned houses of the major wine-growing regions around the world, with particular attention to Italy and Spain.

WINTERHALTER GASTRONOM POLSKA SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: A-1

ul. Trakt Brzeski 62 B, 05-077 Warszawa – Wesoła, POLSKA tel.: +48 22 773 25 52, 773 00 13 fax: +48 22 773 33 03 e-mail: biuro@winterhalter.com.pl www.winterhalter.com.pl Istniejąca od 1947 roku firma Winterhalter Gastronom to przodujący europejski producent przemysłowych zmywarek do naczyń. Firma nasza specjalizuje się w produkcji zmywarek dla piekarni i cukierni oraz hotelarstwa, gastronomii a także zakładów żywienia zbiorowego. Nasza paleta produkcyjna obejmuje: maszyny do mycia naczyń, szkła, sztućców, garnków, blach do pieczenia przyrządów kuchennych, zmywarki tunelowe z przenośnikiem taśmowym. Winterhalter nie tylko dostarcza zmywarki. Swoim klientom oferuje kompletne systemowe rozwiązania: od uzdatniania wody, poprzez szybkie, niezawodne i oszczędne w eksploatacji zmywarki, po środki czyszczące i nabłyszczające oraz odpowiednio dostosowany osprzęt (stoły, kosze, etc.). Leading European producer of dishwashers for restaurants, bakeries, pattiseries and food production plants. We offer comprehensive solutions for water treatment along with a wide selection of dishwashers and washing agents. Consulting, servicing and training. Dealer network throughout Europe.

WITEK’S Nr stoiska / Stand No.: D-1

ul. Handlowców 2, 32-085 Modlnica, POLSKA tel.: +48 12 661 51 60, 626 63 32 fax: +48 12 636 69 58 e-mail: gastronomia@witeks.pl, agd.ktakow@witeks.pl, witeks@witeks.pl www.witeks.pl Założona w 1990r firma Witek’s specjalizuje się w kompleksowym i profesjonalnym wyposażeniu gastronomii i kanału HoReCa. W swojej ofercie posiadamy najciekawsze wzory zarówno z produkcji krajowej jak i światowej. Proponujemy najwyższej jakości szkło, porcelanę, sztućce, obrusy, kryształy, lampy kryształowe, wyroby ze stali nierdzewnej, sprzęt gastronomiczny, meble gastronomiczne, ubrania kelnerskie oraz szeroką gamę artykułów gastronomicznych dla restauracji, kawiarni, hoteli jak i dla klientów indywidualnych. Wciąż rozwijamy własną detaliczną sieć sprzedaży. Obecnie posiadamy 18 salonów w całej Polsce. W bieżącym roku planujemy otwarcie kolejnych placówek.

www.eurogastro.com.pl

173


Z ZAKŁAD ŚLUSARSKI LASKUS Nr stoiska / Stand No.: A-26

ul. Żaboklickiego 24, 05-480 Karczew, POLSKA tel.: +48 22 780 64 43 e-mail: laskus@laskus.com.pl www.laskus.com.pl Producent wyrobów ze stali kwasoodpornej: realizacja zamówień na specjalne życzenie klienta w gastronomii, cukiernictwie, piekarnictwie i innych dziedzinach gospodarki. Oferujemy: pierogarki ręczne i pneumatyczne, dyspensery do kremów i pomad, chochle, szufelki, wiadra, zbiorniki, stojaki do tortów i inne.

ZAKŁADY CERAMICZNE „BOLESŁAWIEC” W BOLESŁAWCU SP. Z O.O. Nr stoiska / Stand No.: D-21

ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec, POLSKA tel.: +48 75 732 36 51-53 e-mail: bol_cer@e.pl www.ceramicboleslawiec.com.pl Produkty Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” Sp. z o.o. dekorowane są ręcznie unikalną techniką stempelkową, dlatego też w każdym naczyniu zawarta jest praca człowieka tworzącego rzemiosło najwyższej jakości. Oferta obejmuje szeroki przekrój naczyń stołowych i kuchennych. Wszystkie nasze produkty idealnie nadają się również do lokali gastronomicznych i hoteli, szczególnie dobrze komponują się we wnętrzach stylizowanych zarówno na staropolskie, jak i nowoczesne. Naczynia Zakładów Ceramicznych „Bolesławiec” charakteryzuje nie tylko piękno rękodzieła i oryginalny styl, ale również wysoka funkcjonalność. Nasze zastawy stołowe łączą w sobie indywidualny styl z współczesną tendencją do prostych, funkcjonalnych kształtów. Wysoka trwałość i odporność powoduje, że produkty z naszych Zakładów mogą być używane między innymi w kuchenkach mikrofalowych, zmywarkach do naczyń oraz zamrażarkach. Brak zawartości substancji szkodliwych w naszych naczyniach gwarantuje całkowite bezpieczeństwo w kontakcie z żywnością. Unikalne piękno i wysoka użyteczność powoduje, że nasza ceramika znajduje uznanie w oczach coraz szerszego kręgu klientów. Wyrażamy nadzieję, że nasze produkty wzbudzą Państwa zainteresowanie.

ZAKŁADY MIĘSNE „ŁMEAT-ŁUKÓW” S.A. Nr stoiska / Stand No.: B-18

ul. Przemysłowa 15, 21-400 Łuków, POLSKA Zakłady Mięsne ,,Łmeat - Łuków” S.A. działają od 1973 r. Profil działalności: • skup i ubój żywca wieprzowego i wołowego, • rozbiór mięsa wieprzowego i wołowego, • produkcja i dystrybucja mięsa, wędlin, konserw i tłuszczów, • produkcja karmy dla zwierząt domowych, • własna sieć detaliczna i hurtowa, • własny transport specjalistyczny żywcowy i do przewozu wyrobów gotowych. Najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa żywności Firma posiada: • certyfikat zgodności ze standardem BRC, • wdrożony, zintegrowany system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oparty na wymaganiach BRC, IFS, ISO 22000 oraz wymaganiach Klientów. Uprawnienia eksportowe m.in. do Rosji, USA, Kanady, Japonii, Korei, Turcji, Iranu, Syrii, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Wietnamu, Tajlandii, Mongolii. Tradycyjne smaki docenione przez fachowców w wielu prestiżowych konkursach. Wieloletnie doświadczenie w handlu z Klientami krajowymi i zagranicznymi daje nam szerokie możliwości dostosowania się do różnorodnych wymagań i wciąż zmieniających się potrzeb rynku. Na pozycję lidera firma pracuje od 1973 roku systematycznie modernizując się i inwestując po to, aby

174


Z spełnić oczekiwania naszych Klientów. Unowocześniona baza techniczna i technologiczna pozwala na ciągłe poszerzanie oferty handlowej o nowe asortymenty, nowe sposoby pakowania, spełniając tym samym standardy światowe. Pomimo ciągłej dbałości o nowoczesność nie zapominamy o polskich, sprawdzonych recepturach. Większość produkowanych przez nas konserw spełnia wymagania dawnych polskich norm. Marka „Łmeat–Łuków” S.A. jest gwarancją jakości i wyśmienitego smaku doskonałych, tradycyjnych konserw. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktową Zakładów Mięsnych ,,Łmeat - Łuków” S.A. The “Łmeat – Łuków” S.A. Meat Processing Plant has been in operation since 1973. Profile of our business activities: • Purchase and slaughter of livestock, • Cutting meats, • Production and distribution of meats, cold meats, tinned meat and fats, • Production of pet food, • Own retail network and wholesale centres, • Own specialist transport of livestock and ready-made products. Modern production techniques: We use modern methods in the processing of meats and cold meats enabled by our equipment sourced from well-known international companies: • Production line for flow meat cutting – the most modern in Poland, • Production line for minced meat, • Modern packing line, • Production line for traditional and ritual slaughter of cattle HALAL, • Production line for tinned food. Highest food quality and safety standards: Rigorous observance of hygiene rules is guaranteed by the implemented HACCP-certified integrated food safety system in accordance with PNEN ISO 22000: 2006. The company has a certificate of conformity with Mc Donald standards, BRC standards. Authorization for export: We have authorization for export to Russia, USA, Canada, Japan, Korea, Turkey, Iran, Syria, Ukraine, Belarus, Kazakhstan, Vietnam, Thailand, Mongolia and others. Traditional flavour: Our products have a traditional flavour which is recognized by the most demanding customers and has been awarded by professionals in many prestigious contests. Trade: • Own Distribution Centres and retail outlets, • Wholesale networks, supermarkets, • Export. Extensive trade experience: Our experience in trading with domestic and foreign customers over many years has enabled us to adapt to various market requirements and constantly changing needs. The company has been working since 1973 to achieve our leading position. Systematic modernization and investments are made to fulfill our customers’ expectations. The modernized technical and technological facilities allow us to constantly broaden our offer with new ranges and packing solutions thus complying with international standards. Despite our constant attention to modernity we never forget about Polish well-proven recipes. The “Łmeat - Łuków” S.A. brand guarantees the quality and delicious taste of perfect traditional cold meats and tinned food.

ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ „LUBIANA” S.A. Nr stoiska / Stand No.: D-12

ul. Zakładowa 1, 83-407 Łubiana k/Kościerzyny, POLSKA tel.: +48 58 686 37 84 fax: +48 58 687 44 32 e-mail: lubiana@lubiana.pl www.lubiana.com.pl Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A. są nowoczesnym producentem porcelany stołowej, oferującym wyroby na europejskim poziomie. Swoją działalność Zakłady prowadzą nieprzerwanie od 1969 roku. „LUBIANA” S.A. wyspecjalizowała się w produkcji białej, twardej porcelany o wysokich parametrach jakościowych (II wypał w temperaturze 1410 st. C). Produkujemy ponad 1500 asortymentów w kilkudziesięciu fasonach. Nasza porcelana obecna jest w wielu prestiżowych miejscach, m. in. w hotelach: Accor Polska, Marriott, Westin, Gołębiewski, Holiday Inn. Długoletnie doświadczenie w obsłudze zagranicznych rynków sprzyja rozwojowi eksportu naszych wyrobów, obecnie do 39 krajów. Produkcja wykonywana jest z użyciem najnowszych światowych urządzeń, takich jak prasy izostatyczne, urządzenia do odlewania ciśnieniowego i mechanicznego szkliwienia, energooszczędne

www.eurogastro.com.pl

175


Z piece marki Riedhammer i Grün oraz piece do wypału dekoracji wszkliwnych. Piece wszkliwne (1260 st. C) umożliwiają produkcję wyrobów nadających się do stosowania w kuchenkach mikrofalowych i zmywarkach. W produkcji wykorzystujemy standaryzowane surowce z importu, natomiast granulat i specjalistyczne narzędzia przygotowujemy sami. Posiadamy zdolność zrealizowania w krótkich terminach zamówień zarówno na niewielkie partie towaru, jak i duże projekty promocyjne, przykładowo składane przez sieci Metro, Carrefour, Tchibo, Lidl, Coop. Przyjmujemy zamówienia na indywidualne wzory dekoracji (wyroby z logo hoteli, restauracji, firm). W zakresie przygotowania form i dekoracji współpracujemy z włoskimi i niemieckimi projektantami. Zakłady Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A. [Porcelain Tableware Manufacturer] is a modern manufacturer of porcelain tableware, offering products of top European quality level. The manufacturing plant has been carrying out its production activity since 1969 incessantly. ”LUBIANA” S.A. has specialized in manufacturing of white, hard porcelain, characterized with high quality parameters (II burning at temperature of 1410°C). We manufacture over 1500 range of several dozens styles products. Our porcelain tableware is used at many presentable places, such as Accor Polska hotel, Marriott, Westin, Gołębiewski, Holiday Inn hotels. Many years of gaining experience in activity on foreign markets have contributed to development of our products export, at present to 39 countries. In manufacturing process the world most advanced production facilities are used: isostatic presses, pressure die casting equipment, mechanical glazing, power saving furnaces made by Riedhammer and Grün, also smelting furnaces for firing glazed decorations. The smelting furnaces (1260 °C) enable manufacturing both microwave-safe and dishwasher-safe products. We use imported standardized raw materials, whereas granulated product and tools are prepared in our plant. Our plant is capable to complete in short time the orders for small batches of goods as well as for large promotion projects, placed by such chain stores as Metro, Carrefour, Tchibo, Lidl, Coop. We do accept orders for tableware ornamented with any customer individual decoration patterns (logo of hotels, restaurants and companies). Preparation of forms and decorations is carried out in cooperation with Italian and German designers.

ZT „KRUSZWICA” S.A. Nr stoiska / Stand No.: B-26

ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, POLSKA tel.: +48 58 76 62 100 www.ztkruszwica.pl

Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. są największym w Polsce i jednym z największych w Europie Środkowej, przetwórców nasion oleistych i producentów tłuszczów roślinnych. Spółka działa w dwóch głównych segmentach: segement spożywczy - obejmujący produkcję i sprzedaż olejów i margaryn konsumenckich oraz tłuszczów dla potrzeb przemysłowu spożywczego. Spółka prowadzi działalność produkcyjną w czterech lokalizacjach: w Kruszwicy, Brzegu, Gdańsku i w Karczewie. Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” SA is the largest processor of oil seeds and manufacturer of vegetable fats in Poland and one of the largest such companies in Central Europe. The company operates in two main segments: the food industry – including the production and sale of consumer oils and margarines as well as fats for the food industry. The Company operates four manufacturing locations: Kruszwica, Brzeg, Gdansk and Karczew.

WYDANO NA ZLECENIE ORGANIZATORA: MT Targi Polska Sp. z o.o. ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa tel.: +48 22 529 39 00, 529 39 50 fax: +48 22 529 39 76 e-mail: info@mttargi.pl http://www.mttargi.pl Organizator nie odpowiada za treść oraz tłumaczenie wpisów i reklam. 176


EuroGastro 2014 Catalogue  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you