Page 1


BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS KORFBALVERENIGING “DE MAASKANTERS” TE WELL Clubgebouw

Maaijenstraat 9, Well Telefoon: 073 - 5994337

Secretariaat

Laura Holdermans Langestraat 1 6624 AA Heerewaarden Telefoon: 06-40782288

E-mail: secretariaat@maaskanters.nl

Penningmeester

Geertrude van de Bogert Achterdijk 4, Hedel Telefoon: 06-17156365

E-mail: penningmeester@maaskanters.nl

Jeugdraad Webmaster Redactie

E-mail: jeugdraad@maaskanters.nl E-mail: webmaster@maaskanters.nl E-mail: redactie@maaskanters.nl

Afmelden uiterlijk woensdag Louise de Koning - Schinkel Gruttostraat 4, Bruchem

Wedstrijdsecretariaat B- D- en E-jeugd

Telefoon: 0418-643717

Jeugdteams afmelden bij het wedstrijdsecretariaat !!!

Vervoer

Wouter van Hees Kon. Wilhelminastraat 30, Hedel Telefoon: 06 – 16307028 of 073 – 5994092

Routebeschrijving

www.korfbalverenigingen.googlepages.com

Trainers

0418-643717 073-5993713 073-5993713 06-22750859 06-48950864

Louise Annemarij Jochem en Marijn Dirk van Hees Wim

Welpen E-jeugd D-jeugd B-jeugd Senioren

18.00 - 19.00 uur 18.00 - 19.00 uur 19.00 - 20.00 uur 20.00 - 21.30 uur 20.00 - 21.30 uur

6,7,8,60 12,14,4,-

p/maand p/maand p/maand p/maand p/maand p/maand

Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag Woensdag

Contributie seizoen 2011/2012 Leden t/m 6 jaar Leden 7 t/m 10 jaar Leden 11 t/m 14 jaar Leden 15 t/m 18 jaar Spelende leden van 19 jaar en ouder Steunend lid

€ € € € € €

De peildatum voor de vaststelling van de contributie is 1 juli 2011 Opzeggen lidmaatschap dient schirftelijk of per mail te gebeuren bij het secretariaat (adres, zie hierboven) BANKNUMMER: K.V. de Maaskanters: Rabobank 3260.59.113

Website Maaskanters: www.maaskanters.nl


Van de redactie

Hallo allemaal, De meeste onder ons zullen nu achter hun computer of laptop zitten, terwijl je het M’tje door wilt gaan lezen. Misschien ben je benieuwd wat de teams in de veldcompetitie hebben gedaan? Misschien was u op zoek naar het jaarverslag van KV de Maaskanters? Of bent u benieuwd wat het bestuur te melden heeft. Dan heb ik vast het eerste goede nieuws: Het is allemaal in dit M’tje te vinden! Belangrijk ook, een wijziging in de trainingen van 24 oktober… Hoe dat komt? Ook dat lees je in het M’tje. Een enthousiast geschreven verslag van een wel hele speciale wedstrijd van het D-team maken dit M’tje helemaal compleet. Veel leesplezier!

Volgend M’etje komt uit Copie inleveren Copie inleveren bij

:December 2012; KERSTEDITIE :Kan altijd !!! :redactie@maaskanters.nl


Van het bestuur Competitie Kampioenen! Jawel hoor, 2 nog wel! Het B-team en het D-team hebben de veldcompetitie succesvol afgesloten door kampioen in hun poule te worden. Spelers, maar ook trainers en coaches, van harte gefeliciteerd met deze prestatie. Wij zijn trots op jullie! We zijn ook trots op ons E-team, dat zo goed zijn best doet en er lol in heeft. De senioren staan met nog één wedstrijd te gaan op een verdienstelijke derde plaats. Over een paar weken zal de zaalcompetitie van start gaan. We wensen alle teams veel succes en veel plezier. Nieuw leden Nienke van Linden en Weilke van Loon draaien al een tijdje mee binnen onze vereniging. Vanaf deze plaats heten wij jullie ook officieel hartelijk welkom als lid en wij wensen jullie een fijne en sportieve tijd bij de Maaskanters! Trainers en coaches Bart-Jan en Joost zijn aan het eind van vorig seizoen gestopt als trainer/coach. Gelukkig was het niet moeilijk om nieuwe trainers/coaches te vinden. Wij zijn erg blij met jullie: AnneMarij (E-team), Marijn en Jochem (D-team) en Agnes en Weilke (coaches E-team). Clubgebouw Zoals jullie wel gezien hebben heeft het clubgebouw aan de buitenkant een grondige verfbeurt ondergaan. Het was hard nodig, maar we kunnen er nu weer jaren mee vooruit. We bedanken hierbij schildersbedrijf Kraay voor het sponsoren van de verf! Ledenvergadering In dit M’etje vinden jullie de uitnodiging, agenda en andere stukken voor de algemene ledenvergadering van 24 oktober a.s. Alle leden en ouders van jeugdleden zijn van harte welkom om mee te praten over het wel en wee van onze vereniging. We rekenen op een grote opkomst, want we kunnen twee kandidaat-bestuursleden aan jullie voorstellen: Marian van den Bogert en Maaike Kos, beiden ouders van leden. Ze draaien allebei al een aantal maanden mee, wij zijn blij dat de vacatures in het bestuur nu ingevuld zijn. Een aantal andere vacatures staan nog open (o.a. organisatie perkplantenactie, organisatie grote clubactie en webmaster), maar we gaan ervan uit dat deze tijdens de ledenvergadering of in de komende maanden ingevuld worden! Tot ziens op de ledenvergadering!


Korfbal Vereniging De Maaskanters Maaijenstraat 9, 5325 XH, Well , Clubgebouw: 073-5994337

Geachte leden, ouders, jeugdleden, Hierbij nodigen wij u uit voor de ledenvergadering welke gehouden wordt op woensdag 24 oktober 2012 om 20:15 uur in ons clubgebouw. Met vriendelijke groet, Het bestuur Agenda ledenvergadering van K.V. de Maaskanters te houden op wo 24 oktober 2012 om 20:15 uur in het clubgebouw. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen ledenvergadering van 26-10-2011 4. Jaarverslag 2011-2012 5. Jaarverslag Jeugdraad 2011-2012 6. Balans en resultatenrekening 2011-2012 7. Verslag kascommissie 2011-2012 (Lilian van Loon en Dirk van Hees) 8. Decharge bestuur 9. Verkiezing Kascommissie 2012-2013 10. Begroting 2012-2013 11. Bestuursverkiezingen: Het bestuur draagt Marian van den Bogert en Maaike Kos voor als nieuwe bestuursleden. Beiden zijn verkiesbaar als algemeen bestuurslid (functies waren nog vacant na aftreden Wim van den Oord en Dirk van Hees). (tegen)kandidaten kunnen voorgesteld worden tot 15 minuten voor de vergadering bij een van de bestuursleden. 12. Invulling en organisatie acties 2012-2013 13. Thema: Beleidsplan KV de Maaskanters 2010-2015 Doelstelling seizoen 2012-2013 Leden behouden en groei realiseren / meer promotie vereniging `

PAUZE 14. Opmerkingen/rondvraag 15. Sluiting


JAARVERSLAG K.V. DE MAASKANTERS SEIZOEN 2011-2012 Aantal leden Het ledenaantal is het afgelopen jaar gedaald. Met name junioren en aspiranten zijn gestopt na het seizoen. Bij de pupillen is het ledenaantal juist gestegen. Op 30 juni 2011 waren er 12 senioren, 7 junioren, 12 aspiranten, 11 pupillen, 4 welp, 0 recreanten en 6 overige leden. (= totaal 52 leden) Op 1 juli 2012 waren er 9 senioren, 2 junioren, 8 aspiranten, 16 pupillen, 4 welpen, 0 recreanten en 7 overige leden. (= totaal 46 leden). Bestuur. Het bestuur ziet er als volgt uit: Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Algemeen bestuurslid: Algemeen bestuurslid: Algemeen bestuurslid:

vacant Laura Holdermans Geertrude van den Bogert Janny van den Bogert vacant vacant

in bestuur sinds: n.v.t. 2010 2007 2009 n.v.t. n.v.t.

Louise de Koning verzorgde het wedstrijdsecretariaat van het seniorenteam. Louise de Koning verzorgde het wedstrijdsecretariaat van de jeugdteams. Veld- en zaalcompetitie Trainer(s) Veldcompetitie Senioren: Dirk van Hees A-jeugd: Dirk van Hees C-jeugd: Bart-Jan van den Bogert E-jeugd Wim van den Oord / Joost van den Bogert Welpen Zaalcompetitie Senioren: A-jeugd: C-jeugd: E-jeugd Welpen

Coach(es)

Louise de Koning

Geen Geen Bart-Jan van den Bogert Wim van den Oord / Joost van den Bogert n.v.t.

Dirk van Hees Dirk van Hees Bart-Jan van den Bogert Wim van den Oord / Joost van den Bogert / Elise Dekkers Louise de Koning

Geen Geen Bart-Jan van den Bogert Wim van den Oord / Joost van den Bogert n.v.t.

Helaas waren er dit seizoen geen kampioenen in de zaal- of veldcompetitie. Scheidsrechters en jeugdwedstrijdleid(st)ers De thuiswedstrijden zijn dit jaar gefloten door: Bart-Jan van den Bogert, Joost van den Bogert, Maurits Dogterom, Dirk van Hees, Bart Hoogendijk, Wim van den Oord en Gerben van Wijnen. Zaalwachten sporthal de Kreek en de Ring Geertrude van den Bogert, Laura Holdermans, Anneke Ihmels, Louise de Koning, Erika van Loon, Dirk Schinkel en Ari-Jan Vink. Jeugdraad Lilian van Loon en Sjanet de Weert-Gouda.

Jaarverslag k.v. De Maaskanters Seizoen 2011-2012

1


Vervoer regelen Louise de Koning. Barcommissie Commissieleden: Janny van den Bogert en Sjanet de Weert-Gouda. Deze commissie houdt zich bezig met het organiseren van de kantine-inkoop, schoonmaak, hygiëne-code enz. Beheer + inkoop clubgebouw Sjanet de Weert-Gouda. Schoonmaken clubgebouw Janny Jaarsveld (opstellen schema). Bardiensten Janny van den Bogert, Marian van den Bogert, Mariet van Genderen, Bep Groeneveld, Hillegonda van Herp, Laura Holdermans, Anja Huibertse, Janny Jaarsveld, Peter Kooijman en Ine Verhulst. Sponsorcommissie Commissieleden: Dirk van Hees Deze commissie houdt zich bezig met het contact onderhouden met de bestaande sponsors en met het benaderen van nieuwe sponsors. Er zijn verschillende soorten sponsors: shirtsponsors, reclameborden langs het veld en advertenties in het M’etje. Daarnaast zijn er bedrijven die een vast bedrag per jaar sponsoren. Shirtsponsors: Kokerjuffer en Kraay Schilders sponsoren het seniorenteam. Vosseling Keukens is sponsor van de A-jeugd. JD Montage is sponsor van de E-jeugd Reclame borden: Alhmann, Apotheek de Maasbloem, ARIN, Auto & Taxibedrijf van Loon, Autobedrijf P de Koning, Autoschadebedrijf de Mus, Den Eelder, Derks Optiek, HOBO, Kees van Wijnen Metselwerken, Kraay Bouwbedrijf, MCD van den Oord, Sport 2000 Stehman, Stukadoors- en afwerkbedrijf de Weert’s, Tegelhandel Jan van Wezel, Tegelzetbedrijf D Schinkel, Van Loon Tweewielers, Woonadviseurs van de Oever, Kraay Schilders, Rabobank Bommelerwaard. M’etje sponsors: Assurantiekantoor Leen Struijk, Caprinae Hoveniersbedrijf, De Harense Smid Veen, De Looijer, Gebr. van Hezik, HOBO, Kees van Wijnen Metselwerken, Kraay Bouwbedrijf, Kras Stervakanties, MCD van den Oord, S. Bonte bv, Slagerij J van de Linden, Vincent Burg kapsalon, WAMAZO, Woonadviseurs van de Oever, De Kokerjuffer, Keukencentrum Vosseling, Kraay Schilders, Rabobank Bommelerwaard. Algemene sponsor: Rabobank Bommelerwaard sponsort onze vereniging met een vast bedrag per jaar. Materialencommissie Commissieleden: Wim van den Oord, Peter Kooijman, Bart Hoogendijk, Louis Huibertse en Ari-Jan Vink. Deze commissie zorgt dat zowel binnen als buiten het clubgebouw alles in orde is. De commissie onderhoudt de beplanting, de palen en korven en overige materialen. Mollenvanger Anton van Loon.

Jaarverslag k.v. De Maaskanters Seizoen 2011-2012

2


Communicatie Dit omvat alles wat te maken heeft met informatie van de vereniging die naar buiten wordt gebracht zoals de krant, het clubblad, informatieboekje, internet enz. Webmaster Ad Westveer M’etje Het M’etje is het (digitale) clubblad van de vereniging. Daar staat alle informatie over het wel en wee van de club in. Dit jaar is het 4 keer uitgekomen. De redactie bestaat uit Gerben van Wijnen. Acties De acties zijn mede door de inzet van onze leden, vrijwilligers en kopers een groot succes geworden. Dit geldt helaas niet voor de perkplantenactie. Ondanks de inzet van het bestuur zijn hier geen vrijwilligers voor gevonden. Grote Clubactie Organisator: Marcolien Westveer Er zijn 361 loten verkocht. Opbrengst: € 978,81 Oliebollenactie Organisator: Louise de Koning Opbrengst: € 874,00 Perkplantenactie Organisatoren: geen Opbrengst: € 0 Donateursactie Organisator: Coleta Goesten Opbrengst: € 500,00 Fietsdriedaagse Organisatoren: Geertrude van den Bogert Opbrengst: € 85,00 Toernooien Ook dit jaar hebben we weer twee toernooien georganiseerd. Schoolkorfbaltoernooi Organisatoren: Weilke van Loon en Rina Hoeflaken. Op 6 juni 2012 vond het schoolkorfbaltoernooi plaats. De scholen die deelnamen waren: De Schakel uit Ammerzoden, De Hoeksteen uit Well, De Walsprong uit Zaltbommel, de Zaaier en de Lispeltuut uit Hedel. Er deden 250 leerlingen mee. WK Open Organisator: Dirk van Hees. Op 25 juni 2012 vond het WK Open plaats. Er deden 6 teams aan mee. De Wordaagse Rakkers hebben het toernooi gewonnen. Beleidsplan Het beleidsplan is in seizoen 2009-2010 afgerond. De doelstellingen voor het jaar 2011-2012 waren: - Verbeteren professionaliteit korfbalaanbod

Jaarverslag k.v. De Maaskanters Seizoen 2011-2012

3


-

Zelfstandig functionerende commissies

Het verbeteren van de professionaliteit van het korfbalaanbod was in het beleidsplan uitgewerkt als het opstellen van een integraal korfbalplan, het volgen van trainerscursussen, het aanstellen van een trainersbegeleider en trainers ook te laten coachen. Dit punt is het afgelopen seizoen op een andere manier vormgegeven. Alle trainers hadden al enige tijd ervaring in het trainen van de jeugdleden. Om hun vaardigheden te verbeteren is twee keer een clinic voor de trainers gegeven door Dolf Nijbroek van het KNKV. De onderwerpen waren ‘het schot’ en ‘samenspel’. Voor het komende seizoen zijn er wel trainers die nog geen ervaring hadden. Om die reden is aan het eind van het afgelopen seizoen afgesproken dat Wim van den Oord hun gedurende de beginperiode begeleidt. De trainers van de Ejeugd hebben het team gecoacht. De trainers van de C-jeugd en A-jeugd hebben dit met name bij de thuiswedstrijden gedaan (de C-jeugd ook een deel van de uitwedstrijden). Deze lijn wordt ook het komende seizoen voortgezet. Aangevuld met een schriftelijke instructie voor ouders voor het coachen als de trainer niet aanwezig kan zijn (met name bij de uitwedstrijden). In vervolg op de doelstelling om te voldoen aan de scheidsrechtersrichtlijnen is een spelregelavond georganiseerd. Het theoriexamen voor de scheidsrechters zal eind 2012 plaatsvinden. Een begin is gemaakt met het zelfstandig functioneren van de commissies. De functiebeschrijvingen voor een groot deel van de commissies is afgerond en ter toetsing voorgelegd aan de betrokkenen. De plannen van aanpak voor de acties zijn opgevraagd. Indien er nog hiaten zijn, wordt dit het komende seizoen opgepakt. Voor alle commissies is een vaste contactpersoon in het bestuur. Er wordt nog niet formeel geëvalueerd of verslag uitgebracht door de commissies aan het bestuur. Dit gebeurt wel informeel. Tot slot Tot slot bedanken we alle leden, ouders van leden, sponsors en alle andere vrijwilligers hartelijk voor hun inzet voor onze vereniging.

Jaarverslag k.v. De Maaskanters Seizoen 2011-2012

4


Trainingstijden Veld (trainingen tijdens de Algemene Leden Vergadering!) De Welpen, E-jeugd en D-jeugd trainen van 18.00 tot 19.00 op 24 oktober. De ouders van deze jeugdleden zijn uiteraard wel welkom op de ALV. De B-jeugd en senioren trainen van 19.00 tot 20.00, zodat zij daarna bij de ALV aanwezig kunnen zijn.

Zaal Je zult het al merken dat de dagen korter worden en de laatste mooie dagen breken aan. Binnenkort wordt ook de tijd weer verzet, ja de herfst heeft zijn intrede gedaan en gaat over een paar maanden over in de winter. Dan wordt het weer tijd om onze geliefde sport binnen verder uit te oefenen. Alle teams zullen in De Treffer in Ammerzoden trainen. De trainingen binnen zullen 31 oktober starten. E team:

16.30 – 17.30

D team:

17.30 – 18.30

B team:

18.30 – 19.30

Senioren: 19.30 – 20.30

Als er nog vragen of opmerkingen zijn dan sta ik u/jou graag te woord. Groet Louise


Info over onze teams Hallo allemaal, De eerste helft van de veldcompetitie zit erop. We mogen niet klagen wat het weer betreft, soms hadden we een beetje regen, maar het waren geen hele wedstrijden. Wat hebben de teams gedaan? Ons nieuwe E team is wel onderaan geëindigd, maar van de 6 spelers hadden er 5 nog nooit wedstrijden gespeeld, toch hebben zij het goed gedaan. Je zag dat ze elke wedstrijd weer groeiden. De eerste paar wedstrijden hebben zij in koeien T-shirts gespeeld, die waren erg leuk. Nu spelen ze wel in een ander shirt. Toch willen ze elke keer weer spelen, dat komt ook omdat ze onderling leuk en gezellig met elkaar omgaan. Dit seizoen hebben we ook weer een D team (het vorige E team). Het leek dit najaars veldseizoen wel heel gemakkelijk te gaan, toch moesten ze er wel hun kopjes bij houden. Met goede leiding vanaf de kant en de vele supporters hebben zij hun wel verdiende kampioenschap binnen gehaald. Ja, ons D team is bovenaan geëindigd. Nogmaals van hartelijk gefeliciteerd. We moeten ze niet vergeten, de pubers binnen onze vereniging: ons B team had het wel heel gemakkelijk. Bijna alle wedstrijden hebben ze gewonnen met grote verschillen, helaas was er één wedstrijd die gelijk eindigde, maar dat mag de pret niet verzuren. Na een mengsels van 2 teams is het goed werk wat jullie hebben verricht. Ja, ons B team mag zich kampioen noemen van hun poule B5L. Gefeliciteerd pubers. En dan de senioren, zij schommelen zo beetje in het midden rond. Het lijkt wel of zij de korf steeds beter weten te vinden, dat mag ook wel na al die schiettrainingen en een goede coach langs de kant. Ja, ze zijn er blij mee met hun coach en trainer. Hopelijk wil hij in de zaal blijven. In het weekend van 3 november zal hoogst waarschijnlijk de eerste zaalwedstrijd beginnen.


Grote club actie Hallo Maaskanters, Graag wil ik jullie laten weten hoe de Grote-Clubactie is verlopen. Er zijn ook dit jaar weer veel loten verkocht; in totaal: 302!! De meeste loten zijn verkocht door het D-team; zij verkochten samen wel 93 loten! Jullie zijn echte toppers!! Echte “superverkopers� zijn: *Lara de Weert : 21 loten *Nienke v. Linden : 21 loten *Rani Rooijens : 28 loten *Justin Vink : 30 loten Alle vier hebben ze een leuke verrassing gekregen. Hierbij wil ik iedereen bedanken voor zijn/haar inzet. En we hopen, dat er veel mooie prijzen gewonnen worden op 29 november! Met vriendelijke groet, Marcolien Westveer


D-team kampioen We waren net onder weg of het begon te hozen! We waren net aangekomen en dachten (de jongens dan) dat het niet doorging, want het regende keihard!!!!!!!!! Maar gelukkig ging de wedstrijd door. Het begon goed we maakte het eerste doelpunt, maar de tegenpartij (animo) maakte 1-1. Het regende zo hard dat we snel allemaal helemaal nat waren!!! het stond 1-1 in de rust . na de rust was het algauw 3-2 tegen. en toen werd het 4-3 voor. toen deden we er nog een schepje bovenop. toen 5-3 en net voor het einde werd het nog 6-3. en toen het fluit signaal gefloten werd ging het pas echt goed los. We zijn KAMPIOEN. Terug in Well kregen we bloemen van Louise. we kregen heel veel lekkers!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! we gingen op de foto. en naar huis.


Verslag E-team Dit seizoen is er weer een geheel nieuwe E-team met 6 spelers. Alleen Stijn heeft wedstrijdritme van vorig jaar. Het was dus spannend, de eerste keer spelen, hoe zouden zij het doen? Gewapend in gele koeienshirts gingen ze ervoor Met aanwijzingen van de zijlijn holde zij zich een weg in het veld. Alle tegenstanders minimaal een ‘’kop” groter dan wij. Dan valt het niet mee om iets te presteren. Het was moeilijk om de ballen naar de aanvalhoek te krijgen. Maar dat mag de pret niet drukken Elke week gaan ze toch weer met plezier korfballen. Over een paar weken gaan we het in de zaal weer proberen. Oefening baart kunst. Groetjes de leiding


Hallo Allemaal, De eerste activiteit van de jeugdraad zit er inmiddels weer op. En namens iedereen die aanwezig was kunnen we zeggen dat het een gezellige en lekkere avond is geweest. Met zijn allen hebben we gegourmet in het clubgebouw. Er was genoeg vlees om te braden en het pannenkoeken bakken aan het einde was een feest. Ook de gezonde versnaperingen zoals de tomaatjes en de komkommer gingen er goed in. Als toetje voor iedereen nog een ijsje en het was alweer tijd om naar huis te gegaan. De jeugdraad wil iedereen bedanken voor zijn/haar gezelligheid.


M'etje oktober 2012  

Clubblad Metje oktober 2012